PLIVAČKI KLUB
Plivački klub “ BANAT ” Kikinda
BANA
Branka Vujina bb
KIKINDA
Tek. račun 160-131384-35
Tel. 0230/435-134
Banca Intesa Kikinda
[email protected]
[email protected]______________________
X Međunarodni miting „CUP KIKINDE“
KIKINDA 14.11.2015.god.
Dragi sportski prijatelji,
Zadovoljstvo nam je obavestiti Vas i ujedno pozvati na međ. Plivački miting „Cup Kikinde“2015
Bazen: 25m. zatvoren sa 8 staza, temperatura vode 26.4o C; vazduh 28 o C
Merenje vremena: elektronsko „Sprint“ elektronika
Takmičenje pojedinačno, po pravilima LEN i PSS
Rasplivavanje i tehnički sastanak 9 čas. Takmičenje 10 čas.
Svaki plivač ima pravo nastupa u 2 discipline u delu programa , i štafeti .
Kategorije takmičara:
Dečaci
A. 1998
B. 1999
C. 2000
D. 2001
E. 2002
F. 2003
G. 2004
H. 2005 i ml.
Devojčice
A. 2000
B. 2001
C. 2002
D. 2003
E. 2004
F. 2005
G. 2006
H. 2007 i ml.
Program takmičenja:
I deo 09-10 čas. (pauza 120 min)
1. 50 kraul m-ž A-B-C-D-E-F-G-H
2. 50 prsno m-ž
E-F-G-H
3. 100 prsno m-ž
A-B-C-D
4. 100 mešovito m-ž E-F-G-H
5. 200 mešovito m-ž A-B-C-D
6. 4x50 mešovito m-ž E-F-G-H
II deo 15-16 čas.
1. 100 kraul m-ž
A-B-C-D-E-F-G-H
2. 50 leđno m-ž
E-F-G-H
3. 100 leđno m-ž
A-B-C-D
4. 50 delfin m-ž
E-F-G-H
5. 100 delfin m-ž
A-B-C-D
6. 4x100 mešovito m-ž A-B-C-D-H
Sastav štafeta 4x 50 meš. i 4x100 meš. mora biti iz kat. po jedan takmičar.
NAGRADE:
- Tri prvoplasirana u svom godištu nagrađuju se medaljama
- CUP KIKINDE – Ekipni plasman se određuje po broju osvojenih medalja
Startnina: 800 dinara po takmičaru, ino- takmičari 7 evra. TR:160-131384-35 Banca Intesa
Prijave poslati do 11.11.2015. god. na e-mail: [email protected], [email protected]
Odjave 12.11.2015.god.
+381 64 -224 -70-44 Radovan Silaški, sekretar kluba.
Download

Plivački klub “ BANAT ” Kikinda