www.pkproleter.org
SERBIA GRAND PRIX - KUP ZRENJANIN 2014
14
MEĐUNARODNO PLIVAČKO TAKMIČENJE
SERBIA GRAND PRIX
ZRENJANIN 30.10. - 02.11.2014.
Ivan Lenđer
Organizator mitinga
Organized by
PLIVAČKI KLUB/SWIMING CLUB
PROLETER
ZRENJANIN
Jovana Trajkovića bb
Tel/fax: 00 381 23 543 379
[email protected]
www.pkproleter.org
Generalni pokrovitelj
Miting pomogli
AP VOJVODINA
Sekretarijat za sport
Grad Zrenjanin
Medijski pokrovitelji
OPŠTE INFORMACIJE
MEĐUNARODNI MITING “VELIKA NAGRADA SRBIJE „SERBIAN GRAND PRIX“ – KUP ZRENJANINA 2014”
Organizatori takmičenja: Plivački savez Srbije i Plivački klub ‘’Proleter’’ iz Zrenjanina
Datum održavanja: Od 30.10. - 02.11.2014. godine
Objekat: Zatvoreni bazen Sportskog centra ‘’Jug’’, ulica Jovana Trajkovića bb, Zrenjanin, temperatura vode 26°C, temperatura vazduha 28°C.
Dimenzije bazena: 25m, 8 staza + prostor za rasplivavanje i isplivavanje
Propozicije takmičenja
Takmičenje je individualno i ekipno i organizuje se u skladu sa FINA pravilima i Pravilnicima i Propozicijama PSS za 2014. godinu.
Merenje vremena: Automatsko merenje vremena - ‘’Colorado Time System’’
PRAVILA
Kаtegorije:
A - apsolutna kategorija
B - muškarci 15 i 16 godina, žene 13 i 14 godina
C - muškarci 14 godina i mlađi, žene 12 godina i mlađe
Pravo nastupa:
Pravo nastupa imaju plivači koji su registrovani u skladu sa Registracionim pravilnikom PSS i koji po godini rođenja pripadaju navedenim kategorijama. Pravo nastupa imaju i plivači iz inostranstva. Za plivače u A
kategoriji nema ograničenja za nastupe u individualnim disciplinama dok plivači u B i C kategoriji imaju pravo nastupa u dve individualne discipline po delu takmičarskog programa.
Rok za prijave:
Utorak, 28. oktobar 2014. godine do 10:00 na e-mail adresu: [email protected]
Rok za odjave:
Sreda, 29. oktobar 2014. godine do 10:00 na e-mail adresu: [email protected]
Startnina:
Domaći takmičari koji nastupaju u okviru B i C kategorije: 700 dinara. Domaći plivači koji nastupaju u okviru A kategorije ne plaćaju startninu. Startnina za strane plivače iznosi 7€.
Formiranje grupa:
Grupe za kvalifikacije se formiraju u odnosu na nosioce grupa na osnovu prijavljenih rezultata. Takmičar sa najboljim prijavljenim rezultatom je nosilac poslednje grupe, takmičar sa drugim prijavljenim rezultatom je
nosilac pretposlednje grupe itd.
Kvalifikacije:
Kvalifikacije se plivaju u svim individualnim disciplinama u prepodnevnim delovima takmičarskog programa bez obzira na broj prijavljenih takmičara izuzev u disciplinama 800m slobodno i 1500m slobodno gde se
grupe formiraju u odnosu na vrednost prijavljenog rezultata. Grupa sa najboljim prijavljenim rezultatima pliva u poslepodnevnom (finalnom) delu dok sve ostale grupe plivaju u prepodnevnom (kvalifikacionom) delu
takmičenja. Konačni plasman se određuje nakon plivanja poslednje (najbrže) grupe u poslepodnevnom delu.
U slučaju velikog broja prijavljenih takmičara Vrhovni sudija zadržava pravo izmene rasporeda plivanja grupa. U tom slučaju, poslednje tri grupe u svakoj individualnoj disciplini, izuzev u disciplinama 800m i 1500m
slobodno odnosno u štafetama nastupaju odmah na početku prepodnevnog dela takmičarskog programa. Po završetku plivanja poslednje tri grupe u okviru svake discipline objavljuju se preliminarni rezultati
završenih trka, a takmičarski program se nastavlja plivanjem svih preostalih grupa u okviru svake individualne discipline programa. Po završetku plivanja svih grupa u okviru svake individualne discipline se objavljuju
zvanični rezultati za tu disciplinu i spiskovi takmičara koji su se plasirali u polufinale odnosno finale.
Polufinala i finala:
Sve polufinalne i finalne trke se plivaju u poslepodnevnim delovima takmičarskog programa. Discipline na 50m i 100m podrazumevaju plivanje polufinalnih i finalnih trka dok discipline na 200m i 400m podrazumevaju
plivanje samo finalnih trka.
Odjave za polufinalne i finalne trke se vrše pismeno, najkasnije 30 minuta po objavljivanju zvaničnih rezultata u kvalifikacijama za određenu discipline.
Štafete:
Jedan takmičar može da nastupi u jednoj štafeti po delu takmičenja i svaki klub može da prijavi samo jednu štafetu po takmičarskoj kategoriji. Štafete se prijavljuju zajedno sa ostalim individualnim disciplinama do
isteka roka za prijave. Poimenična prijava štafeta se vrši pre početka svakog dela takmičarskog programa. Prijavljena štafeta za koju se u navedenom vremenskom roku ne izvrši poimenična prijava izmena će biti
diskvalifikovana.
Štafete prijavljene u B i C kategoriji se plivaju u prepodnevnom delu, a štafete prijavljene u A kategoriji se plivaju u poslepodnevnom delu takmičarskog programa.
Sportska oprema:
Svi takmičari su obavezni da nastupaju u adekvatnoj sportskoj opremi u skladu sa FINA pravilima. Sportska oprema za takmičare domaćih klubova može imati isključivo klupska ili nacionalna obeležja. Za takmičare
domaćih klubova je zabranjena upotreba sportske opreme sa obeležjima stranih država.
Tehnički sastanak:
Tehnički sastanak će se održati na bazenu Sportskog centra ‘’Jug’’, 30. oktobra 2014. godine sa početkom u 9:00.
Prisustvo delegata na sastanku je obavezno.
Nagrade:
Tri prvoplasirana takmičara u svakoj kategoriji će se nagraditi medaljama.
Dodele medalja u B i C kategoriji će se za sve individualne discipline i štafete vršiti u prepodnevnom delu, u toku trajanja takmičarskog programa, izuzev u disciplinama 800m i 1500m slobodno za koje će se medalje
dodeliti po završetku plivanja grupa sa najboljim prijavljenim rezultatima u poslepodnevnom delu programa.
Dodele medalja u A kategoriji će se za sve individualne discipline i štafete vršiti u poslepodnevnom delu posle finalnih trka u datim disciplinama.
Finalne trke u disciplinama 100m delfin za muškarce i žene nose naziv ‘’Memorijalna trka Miloš Popov’’. Pobednici ovih trke će biti nagrađeni posebnom nagradom.
Svi osvajači medalja su dužni da se pojave na dodeli medalja i nagrada na vreme i u adekvatnoj sportskoj opremi.
Nagradni fond:
Tri plivača i tri plivačice koji po FINA bodovima isplivaju tri najvrednija rezultata će biti nagraditi novčano u sledećem iznosu:
A kategorija: 500€
B kategorija: 300€
C kategorija: 100€
Ekipni pobednik:
Ekipu svakog kluba sačinjavaju tri takmičara (bez obzira na pol i kategoriju) koji isplivaju tri najbolja rezultata po FINA tablicama. Ekipni pobednik je ekipa koja ostvari najveću vrednost zbira FINA bodova. Ekipni
pobednik će se nagraditi peharom KUPA ZRENJANINA.
Smeštaj:
Organizator je predvideo specijalni aranžman u smeštajnim objektima u Zrenjaninu. Kontakt za sve informacije i rezervacije smeštaja: [email protected]
GENERAL INFORMATION
INTERNATIONAL MEET „SERBIAN GRAND PRIX - ZRENJANIN CUP 2014“
Organisers: Serbian Swimming Federation / Swimming Club Proleter, Zrenjanin, SERBIA
Date: October 30 - November 02. 2014
Venue: Sports Centre ‘’Jug’’ indoor pool, Jovana Trajkovica bb, Zrenjanin, water temperature 26°C, air temperature 28°C.
Pool size: 25m, 8 lanes + warm up and swim down area
Competition Rules
Individual and Team Competition will be held in accordance with FINA Rules and Serbian Swimming Federation Rules for 2014.
RULES
Categories:
A - Open
B - men 15 and 16 years old, women 13 and 14 years old
C - men 14 years and younger, women 12 years and younger
Eligibility:
Only registered swimmers of Serbian Swimming Federation within corresponding categories are allowed to participate. Competition is open for all foreign swimmers. A category swimmers have no limitations
concerning the number of individual events. B and C category swimmers can compete in two individual events per session.
Entry deadline:
Tuesday, October 28, 2014 by 10:00 a.m. on:
[email protected]
Withdrawal deadline:
Wednesday, October 29, 2014 by 10:00 a.m. on:
[email protected]
Entry fee:
B and C category domestic swimmers: 700 RSD.
A category domestic swimmers: no entry fee.
Foreign swimmers: 7€
Seeding:
Seeding for lane placing in the heats will be based upon entry times. Fastest swimmer will be seeded in the final heat, next fastest swimmer will be seeded in the heat preceding the final heat and so on.
Heats:
Heats will be swum in the morning sessions, and semifinals and finals will be swum in the afternoon sessions for all individual events except for 800m and 1500m freestyle.
Top 8 swimmers (fastest heat) in the 800m and 1500m freestyle, according to entry times, will be swimming at the beginning of the afternoon sessions. All other swimmers participating in those events (slower heats)
will swim their races at the end of the morning sessions. The placing in those events will be determined upon concluding the race of the fastest heat in the afternoon session.
In case a great number of swimmers enter the competition the seeding will be as follows: last three heats (fastest) of all the individual events, except 800m, 1500m freestyle and all the relays, will be swum at the
beginning of the morning sessions. After completing the races in the fastest heats, the program will start from the beginning for the rest of the heats in every single individual event. The final placing and lists of
semifinalists and finalists in all the events are to be made after concluding all the races of related events.
Semifinals and Finals:
All the 50m and 100m events include swimming semifinals and finals after heats. All the 200m and 400m events include swimming finals only.
Withdrawals from semifinals and finals in the particular event are to be made in writing not later than 30 minutes after official announcements of the results from the heats.
Relays:
Single competitor can strictly participate only in one relay per session, and each Club can enter only one relay per category. Preliminary relay entries are to be submitted along with other individual entries by the end
of entry deadline. Names of the relay team members are to be submitted before the beginning of the each session. Relay teams that do not submit names before the beginning of the session will be disqualified for
that event.
B and C category relays will be swum in the morning sessions. A category relays will be swum in the afternoon sessions.
Swimwear:
All swimmers must abide FINA Rules regarding swimwear and must be properly dressed.
Technical meeting:
Technical meeting will take place at the Venue on October 30, starting at 9:00 a.m.
Attendance at this meeting is mandatory for each Club.
Awards:
Medals are to be awarded to top three swimmers per category in each event. Medal ceremonies for B and C category in each event will take place in the morning sessions, except for 800m and 1500m freestyle which
will take place in the afternoon sessions.
Medal ceremonies for A category in each event will take place after the finals in the afternoon sessions.
The winners of 100m butterfly event for men and women (Memorial race Milos Popov) will be specially awarded.
All the medal winners are expected to appear at the medal ceremony on time and properly dressed.
Prize money:
Prize Money System implemented during the Serbian Grand Prix - Zrenjanin Cup 2013 will reward three male swimmers and three female swimmers with best performances according to FINA points table. The prize
money system for each category provides:
for A category: 500€
for B category: 300€
for C category: 100€
Team Winners:
Teams are comprised of three swimmers from each Club (regardless of age and gender) with top performances according to FINA points table. Team with the highest total of FINA points at the end of the competition
is the Best Team and will be awarded with Cup Zrenjanin Trophy.
Accommodation:
The Organizing Committee provided Accommodation packages which include a number of hotels in Zrenjanin. For all the information and accommodation booking please contact: [email protected]
SERBIA GRAND PRIX – KUP ZRENJANIN 2014
PROGRAM TAKMIČENJA - COMPETITION PROGRAM
Četvrtak 10:00 / Thursday 10:00 a.m.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
kvalifikacije
heats
kvalifikacije
50m
prsno žene / breaststroke women
heats
kvalifikacije
200m
mešovito muškarci / individual medley men
heats
ceremonija dodela medalja 50m slobodno muškarci i 50m prsno žene
medal ceremony 50m freestyle men and 50m breaststroke women
B i C kategorija / Category B and C
kvalifikacije
100m
leđno žene / backstroke women
heats
kvalifikacije
200m
leđno muškarci / backstroke men
heats
ceremonija dodela medalja 200m mešovito muškarci i 100m leđno žene
medal ceremony 200m individual medley men and 100m backstroke women
B i C kategorija / Category B and C
kvalifikacije
200m
delfin žene / butterfly women
heats
kvalifikacije
100m
prsno muškarci / breaststroke men
heats
50m
slobodno muškarci / freestyle men
ceremonija dodela medalja 200m leđno muškarci i 200m delfin žene
medal ceremony 200m backstroke men and 200m butterfly women
B i C kategorija / Category B and C
kvalifikacije
heats
kvalifikacije
9.
400m
slobodno muškarci / freestyle men
heats
ceremonija dodela medalja 100m prsno muškarci i 200m mešovito žene
medal ceremony 100m breaststroke men and 200m individual medley women
B i C kategorija / Category B and C
kvalifikacije
10.
100m
slobodno žene / freestyle women
heats
kvalifikacije
11.
100m
delfin muškarci / butterfly men
heats
ceremonija dodela medalja 400m slobodno muškarci i 100m slobodno žene
medal ceremony 400m freestyle men and 100m freestyle women
B i C kategorija / Category B and C
kvalifikacije
12. 4 x 50m
slobodno žene / freestyle women
heats
ceremonija dodela medalja 100m delfin muškarci i štafeta 4 x 50m slobodno žene
medal ceremony 100m butterfly men and 4 x 50m freestyle relay women
B i C kategorija / Category B and C
8.
200m
mešovito žene / individual medley women
1.
50m
leđno žene / backstroke women
2.
50m
prsno muškarci / breaststroke men
3.
400m
slobodno žene / freestyle women
Subota 10:00 / Saturday 10:00 a.m.
kvalifikacije
heats
kvalifikacije
heats
kvalifikacije
heats
8.
ceremonija dodela medalja 50m leđno žene i 50m prsno muškarci
medal ceremony 50m backstroke women and 50m breaststroke men
B i C kategorija / Category B and C
kvalifikacije
100m
leđno muškarci / backstroke men
heats
kvalifikacije
100m
prsno žene / breaststroke women
heats
ceremonija dodela medalja 400m slobodno žene i 100m leđno muškarci
medal ceremony 400m freestyle women and 100m backstroke men
B i C kategorija / Category B and C
kvalifikacije
100m
mešovito muškarci / individual medley men
heats
kvalifikacije
100m
delfin žene / butterfly women
heats
ceremonija dodela medalja 100m prsno žene i 100m mešovito muškarci
medal ceremony 100m breaststroke women and 100m individual medley men
B i C kategorija / Category B and C
kvalifikacije
200m
delfin muškarci / butterfly men
heats
9.
4 x 50m
4.
5.
6.
7.
mešovito žene / medley women
B/C
ceremonija dodela medalja 100m delfin žene, 200m delfin muškarci i štafeta 4 x 50m mešovito
žene
medal ceremony 100m butterfly women, 200m butterfly men and 4 x 50m medley relay women
B i C kategorija / Category B and C
sporije grupe
10.
1500m
slobodno muškarci / freestyle men
slower heats
Petak 10:00 / Friday 10:00 a.m.
1.
50m
leđno muškarci / backstroke men
2.
50m
delfin žene / butterfly women
3.
400m
mešovito muškarci / individual medley men
ceremonija dodela medalja 50m leđno muškarci i 50m delfin žene
medal ceremony 50m backstroke men and 50m butterfly women
B i C kategorija / Category B and C
4.
100m
mešovito žene / individual medley women
5.
100m
slobodno muškarci / freestyle men
kvalifikacije
heats
kvalifikacije
heats
kvalifikacije
heats
kvalifikacije
heats
kvalifikacije
heats
6.
ceremonija dodela medalja 400m mešovito muškarci i 100m mešovito žene
medal ceremony 400m individual medley men and 100m individual medley women
B i C kategorija / Category B and C
kvalifikacije
200m
prsno žene / breaststroke women
heats
7.
4 x 50m
slobodno muškarci / freestyle men
B/C
ceremonija dodela medalja 100m slobodno muškarci, 200m prsno žene i štafeta 4 x 50m slobodno
muškarci
medal ceremony 100m freestyle men, 200m breaststroke women and 4 x 50m freestyle relay men
B i C kategorija / Category B and C
sporije grupe
8.
800m
slobodno žene / freestyle women
slower heats
Nedelja 10:00 / Sunday 10:00 a.m.
1.
50m
slobodno žene / freestyle women
2.
50m
delfin muškarci / butterfly men
3.
400m
mešovito žene / individual medley women
ceremonija dodela medalja 50m slobodno žene i 50m delfin muškarci
medal ceremony 50m freestyle women and 50m butterfly men
B i C kategorija / Category B and C
4.
200m
prsno muškarci / breaststroke men
5.
200m
slobodno žene / freestyle women
ceremonija dodela medalja 400m mešovito žene i 200m prsno muškarci
medal ceremony 400m individual medley women and 200m breaststroke men
B i C kategorija / Category B and C
6.
200m
slobodno muškarci / freestyle men
7.
200m
leđno žene / backstroke women
ceremonija dodela medalja 200m slobodno muškarci i 200m leđno žene
medal ceremony 200m freestyle men and 200m backstroke women
B i C kategorija / Category B and C
8.
4 x 50m
kvalifikacije
heats
kvalifikacije
heats
kvalifikacije
heats
kvalifikacije
heats
kvalifikacije
heats
kvalifikacije
heats
kvalifikacije
heats
mešovito muškarci / medley men
ceremonija dodela medalja 200m leđno žene i štafeta 4 x 50m mešovito muškarci
medal ceremony 200m backstroke women and 4 x 50m medley relay men
B i C kategorija / Category B and C
B/C
SERBIA GRAND PRIX – KUP ZRENJANIN 2014
PROGRAM TAKMIČENJA - COMPETITION PROGRAM
Četvrtak 18:00 / Thursday 6:00 p.m.
1.
50m
slobodno muškarci / freestyle men
2.
50m
prsno žene / breaststroke women
3.
400m
slobodno muškarci / freestyle men
polufinale
semifinals
polufinale
semifinals
finale
finals
leđno žene / backstroke women
polufinale
semifinals
4.
100m
ceremonija dodela medalja 400m slobodno muškarci
medal ceremony 400m freestyle men
A kategorija / Category A
5.
100m
delfin muškarci / butterfly men
6.
200m
mešovito žene / individual medley women
7.
100m
prsno muškarci / breaststroke men
ceremonija dodela medalja 200m mešovito žene
medal ceremony 200m individual medley women
A kategorija / Category A
8.
200m
9.
200m
10.
polufinale
semifinals
finale
finals
polufinale
semifinals
finale
finals
polufinale
100m
slobodno žene / freestyle women
semifinals
ceremonija dodela medalja 200m delfin žene i 200m mešovito muškarci
medal ceremony 200m butterfly women and 200m individual medley men
A kategorija / Category A
50m
slobodno muškarci / freestyle men
finale
finals
12.
50m
prsno žene / breaststroke women
13.
200m
leđno muškarci / backstroke men
14.
4 x 50m
slobodno žene / freestyle women
finale
finals
finale
finals
A
15.
4 x 50m
slobodno muškarci / freestyle men
A
slobodno žene / freestyle women
2.
50m
leđno muškarci / backstroke men
3.
50m
delfin žene / butterfly women
najbrža grupa
fastest heat
polufinale
semifinals
polufinale
semifinals
1.
1500m
slobodno muškarci / freestyle men
2.
50m
leđno žene / backstroke women
3.
50m
najbrža grupa
fastest heat
polufinale
semifinals
polufinale
semifinals
4.
400m
mešovito muškarci / individual medley men
finale
finals
4.
400m
slobodno žene / freestyle women
finale
finals
5.
200m
prsno žene / breaststroke women
5.
100m
mešovito muškarci / individual medley men
polufinale
semifinals
6.
100m
prsno muškarci / breaststroke men
7.
100m
slobodno žene / freestyle women
finale
finals
finale
finals
finale
finals
8.
100m
slobodno muškarci / freestyle men
polufinale
semifinals
11.
100m
polufinale
semifinals
mešovito žene / individual medley women
ceremonija dodele medalja 100m leđno žene i 100m delfin muškarci
medal ceremony 100m backstroke women and 100m butterfly men
A kategorija / Category A
ceremonija dodela medalja 50m slobodno muškarci, 50m prsno žene, 200m leđno muškarci,
štafeta 4 x 50m slobodno žene i štafeta 4 x 50m slobodno muškarci
medal ceremony 50m freestyle men, 50m breaststroke women, 200m backstroke men, 4 x
50m freestyle relay women and 4 x 50m freestyle relay men
A kategorija / Category A
prsno muškarci / breaststroke men
ceremonija dodela medalja 1500m slobodno muškarci
medal ceremony 1500m freestyle men
A, B i C kategorija / Category A, B and C
ceremonija dodela medalja 400m slobodno žene
medal ceremony 400m freestyle women
A kategorija / Category A
ceremonija dodele medalja 400m mešovito muškarci, 200m prsno žene, 100m prsno muškarci, 100m
slobodno žene
medal ceremony 400m individual medley men, 200m breaststroke women, 100m breaststroke men and
100m freestyle women
A kategorija / Category A
finale
9.
100m
leđno žene / backstroke women
finals
finale
10.
100m
delfin muškarci / butterfly men
finals
mešovito muškarci / individual medley men
11.
800m
ceremonija dodela medalja 800m slobodno žene
medal ceremony 800m freestyle women
A, B i C kategorija / Category A, B and C
finale
finals
delfin žene / butterfly women
Subota 18:00 / Saturday 6:00 p.m.
Petak 18:00 / Friday 6:00 p.m.
1.
12.
50m
leđno muškarci / backstroke men
13.
50m
delfin žene / butterfly women
14.
4 x 50m
miks slobodno / mixed freestyle
finale
finals
finale
finals
A
ceremonija dodele medalja 50m leđno muškarci, 50m delfin žene i miks štafeta 4 x 50m slobodno
medal ceremony 50m backstroke men, 50m butterfly women and 4 x 50m mixed freestyle relay
A kategorija / Category A
Nedelja 18:00 / Sunday 6:00 p.m.
1.
50m
slobodno žene / freestyle women
2.
50m
delfin muškarci / butterfly men
3.
400m
mešovito žene / individual medley women
polufinale
semifinals
polufinale
semifinals
finale
finals
4.
200m
prsno muškarci / breaststroke men
finale
finals
5.
200m
slobodno žene / freestyle women
finale
finals
ceremonija dodele medalja 400m mešovito žene i 200m prsno muškarci
medal ceremony 400m individual medley women and 200m breaststroke men
A kategorija / Category A
6.
100m
mešovito muškarci / individual medley men
finale
finals
7.
100m
delfin žene / butterfly women
finale
finals
ceremonija dodele medalja 200m slobodno žene i 100m mešovito muškarci
medal ceremony 200m freestyle women and 100m individual medley men
A kategorija / Category A
8.
200m
slobodno muškarci / freestyle men
9.
100m
prsno žene / breaststroke women
ceremonija dodele medalja 100m delfin žene i 200m slobodno muškarci
medal ceremony 100m butterfly women and 200m freestyle men
A kategorija / Category A
finale
finals
finale
finals
10.
11.
100m
200m
6.
100m
prsno žene / breaststroke women
polufinale
semifinals
7.
100m
leđno muškarci / backstroke men
polufinale
semifinals
8.
100m
mešovito žene / individual medley women
9.
200m
delfin muškarci / butterfly men
finale
finals
finale
finals
10.
100m
delfin žene / butterfly women
polufinale
semifinals
ceremonija dodela medalja 100m mešovito žene i 200m delfin muškarci
medal ceremony 100m individual medley women and 200m butterfly men
A kategorija / Category A
11.
100m
slobodno muškarci / freestyle men
finale
finals
12.
50m
leđno žene / backstroke women
finale
finals
13.
50m
prsno muškarci / breaststroke men
finale
finals
14.
4 x 50m
miks mešovito / mixed medley
A
ceremonija dodela medalja 100m slobodno muškarci, 50m leđno žene, 50m prsno muškarci i
miks štafeta 4 x 50m mešovito
medal ceremony 100m freestyle men, 50m backstroke women, 50m breaststroke men, 4 x
50m mixed medley relay
A kategorija / Category A
leđno muškarci / backstroke men
finale
finals
leđno žene / backstroke women
finale
finals
ceremonija dodele medalja 100m prsno žene i 100m leđno muškarci
medal ceremony 100m breaststroke women and 100m backstroke men
A kategorija / Category A
12.
50m
delfin muškarci / butterfly men
13.
50m
slobodno žene / freestyle women
finale
finals
finale
finals
14.
4 x 50m
mešovito muškarci / medley men
A
15.
4 x 50m
A
mešovito žene / medley women
ceremonija dodele medalja 200m leđno žene, 50m delfin muškarci, 50m slobodno žene, štafeta 4 x
50m mešovito žene i štafeta 4 x 50m mešovito muškarci
medal ceremony 200m backstroke women, 50m butterfly men, 50m freestyle women, 4 x 50m medley
relay men and 4 x 50m medley relay women
A kategorija / Category A
ceremonija dodele nagrada najboljim takmičarima, proglašenje ekipnog pobednika
prize money awarding ceremony, Team Winner enouncing
REKORDI TAKMIČENJA – RECORDS OD THE COMPETITION
VRANIC ANA
GOVEJSEK NASTJA
00 OLI
0:28.07 (12)
(11)
VRANIC ANA
GOVEJSEK NASTJA
NAJDANOVSKI MIROSLAVA
00 OLI
88 NS
0:59.62 (12)
0:56.43 (11)
0:54.59 (13)
VRANIC ANA
NATLAČEN GAJA
00 OLI
97 SLO
2:10.06 (12)
2:03.86 (11)
CREVAR ANJA
NATLAČEN GAJA
ODER TJASA
00 DPA
97 FUŽ
94 SLO
4:26.62 (12)
4:16.06 (11)
4:08.66 (12)
16:06.35 (13)
15:56.03 (12)
14:56.73 (13)
800 kraul / free
CREVAR ANJA
NATLAČEN GAJA
ODER TJASA
00 DPA
97 FUŽ
94 SLO
9:01.08 (12)
8:49.77 (11)
8:29.29 (12)
90 MZR
97 CRO
90 GAL
0:28.00 (04)
0:25.80 (13)
0:24.90 (12)
SVIGER VALERY
95CRO
0:30.83 (07)
0:29.64 (09)
0:27.69 (12)
KOMLENIC KRISTIAN
PETROVIĆ PETAR
97 CRO
88 DPA
0:56.10 (13)
0:53.38 (13)
RADOS KATARINA
96 CRO
1:01.55 (13)
VODENIK VITO
CELIC VUK
LENĐER IVAN
98 BRA
96 NS
90 PZR
2:12.56 (12)
2:03.81 (12)
1:56.95 (13)
BRITOVSEK JANJA
00 FUZ
2:33.54 (12)
RADOS KATARINA
96 CRO
2:13.52 (12)
BARNA ANDREJ
GURDAL KEMEL ARDA
98 SSU
90 GAL
0:23.33 (13)
0:22.12 (12)
BARNA ANDREJ
GURDAL KEMEL ARDA
98 SSU
90 GAL
0:51.19 (13)
0:49.16 (13)
ČEPRKALO MIHAJLO
BARNA ANDREJ
LENĐER IVAN
99 22A
98 SSU
90 PZR
1:56.06 (13)
1:52.57 (13)
1:46.15 (13)
BOŽILOV PETAR
POPOVIC GREGA
DUDAS DANIEL
99 DAM
97 SLO
94 HUN
4:10.76 (13)
3:52.70 (13)
3:48.23 (13)
1500 kraul / free
POPOVIC GREGA
POGACAR ZAN
DUDAS DANIEL
99 DAM
96 RAD
94 HUN
KOMLENIC KRISTIAN
DUVAN GUVEN
400 kraul / free
400 kraul / free
REKORDI TAKMIČENJA – RECORDS OD THE COMPETITION
MARKOVIĆ MATEJA
99 CZ
0:31.27 (13)
GERBEC SAŠA
86 PRI
0:26.75 (13)
MARKOVIĆ MATEJA
99 CZ
1:06.72 (13)
FINANCSEK GABOR
85 HUN
0:59.30 (13)
MARKOVIĆ MATEJA
99 CZ
2:32.62 (13)
SEGEL JANJA
MEDIC MILA
GUENAYDIN DILARA BUSE
01 FR
00 NS
88 GAL
0:34.72 (13)
0:33.66 (13)
0:31.74 (13)
MEDIC MILA
MEDIC MILA
GUENAYDIN DILARA BUSE
00 NS
00 NS
88 GAL
1:15.48 (12)
1:12.83 (13)
1:07.78 (13)
PEJICIC SARA
MEDIC MILA
00 VOJ
00 NS
2:41.02 (12)
2:38.09 (13)
VRANIC ANA
COJIC NINA
00 OLI
98 CS
0:29.66 (12)
0:29.41 (12)
CREVAR ANJA
GOVEJSEK NASTJA
00 DPA
97 SLO
1:06.61 (12)
1:02.79 (11)
HUNJADI FILIP
GORIČKI MARIJAN
LENĐER IVAN
98 SSU
95 DUB
90 PZR
2:09.58 (12)
2:01.43 (11)
1:58.43 (13)
CREVAR ANJA
MURTIN VANJA
SEGMEISTER MOJCA
00 DPA
98 VOJ
96 SLO
2:25.06 (12)
2:18.66 (13)
2:15.88 (12)
BOBAR ALEKSA
99 NS
1:09.99 (13)
GERBEC SAŠA
86 PRI
0:54.63 (13)
VRANIC ANA
NAGLIČ DIANA
NAJDANOVSKI MIROSLAVA
00 OLI
99 SLO
88 NS
1:10.65 (12)
1:05.89 (13)
1:03.21 (13)
CREVAR ANJA
AKARSU MELISA
00 DPA
93 GAL
2:33.43 (07)
2:18.27 (13)
2:16.03 (12)
00 DPA
00 DPA
93 GAL
4:57.33 (12)
4:50.87 (13)
4:48.77 (12)
2:00.97 (13)
400 mešovito / medley
BOBAR ALEKSA
POGACAR ZAN
DUDAS DANIEL
400 mešovito / medley
99 NS
96 RAD
94 HUN
4:44.39 (13)
4:26.14 (12)
4:15.97 (13)
CREVAR ANJA
CREVAR ANJA
AKARSU MELISA
EKIPNI POBEDNICI "CUP ZRENJANIN" - TEAM WINNERS "CUP ZRENJANIN"
1991. PK "PARTIZAN" BEOGRAD
1992. miting nije održan
1993. PK "CRVENA ZVEZDA" BEOGRAD
1994. PK "PROLETER" ZRENJANIN
1995. PK "PARTIZAN" BEOGRAD
1996. PK "PARTIZAN" BEOGRAD
1997. PK "PARTIZAN" BEOGRAD
1998. PK "PARTIZAN" BEOGRAD
1999. PK "11 APRIL" BEOGRAD
2000. SC "CL.SP.SCOLAR" ARAD
2001. PK "BEOGRAD" BEOGRAD
2002. PK "BEOGRAD" BEOGRAD
2003. PK "VOJVODINA" NOVI SAD
2004. PK "VOJVODINA" NOVI SAD
2005. PK "PROLETER" ZRENJANIN
2006. PK '"VOJVODINA" NOVI SAD
2007. PK "PROLETER" ZRENJANIN
2008. PK "PROLETER" ZRENJANIN
2009. PK "PROLETER" ZRENJANIN
2010. miting nije održan
2011. Zagrebački plivački klub
2012. SLOVENIA
2013. GALATASARAJ
Miloš Popov ( 1938 - 2006 )
Miloš – Miša Popov, bio je istaknuti sportski radnik nekadašnje Jugoslavije, Srbije i Vojvodine. Velikan jugoslovenskog, srpskog i vojvođanskog
plivanja, bio je aktivan učesnik svih manifestacija iz sveta bazičnog sporta kao takmičar, trener i funkcioner. Punih 45 godina Miša je posvetio
plivanju. Prvo kao aktivni sportista i reprezentativac, a potom, od 1963. godine kao veoma uspešan trener plivačkog kluba Proleter.
Srednju fiskulturnu školu završio je 1956. godine i odmah upisao Visoku školu za fizičko vaspitanje gde je diplomirao 1961. godine uz prosek 8,63.
Od 1970. godine radio je kao profesor fizičkog vaspitanja na Višoj pedagoškoj školi u Zrenjaninu , a 1976 i 1977. godine je bio direktor te obrazovne
ustanove. Na Tehničkom fakultetu je 1977. godine dobio zvanje predavača fizičkog vaspitanja gde je radio do penzionisanja 1998. godine.
Kao sportski funkcioner bio je više puta rukovodilac nacionalne reprezentacije i reprezentacije grada. Bio je rukovodilac jugoslovenske plivačke
reprezentacije na Univerzijadi u Zagrebu 1987. godine. Vodio je ekipu grada Zrenjanina na „Igrama bez granice“ u Portugalu i Francuskoj 1978. i
1979. godine. Takođe je bio rukovodilac ekipe Zrenjanina za Sportsku Olimpijadu Školske Omladine Vojvodine u Subotici 1978. godine.
U zrenjaninskom plivačkom kolektivu Proleter, imao je ulogu prvog trenera od 1963. godine i tu je ostao 40 godina. Bio je zadužen da stvara
plivačke asove kroz mnoge generacije. Godine 1986, nakon više od dve decenije, zrenjaninci postižu veliki uspeh: postaju prvaci Jugoslavije u
pionirskoj konkurenciji. Ta darovita generacija plivača iznedrila je mnoge šampione Jugoslavije i jugoslovenske reprezentacije, koji su osvojili više
medalja na prvenstvu Balkana, obarali državne rekorde i učestvovali na evropskom omladinskom šampionatu. Između ostalih, to su: Ines Mijatov,
Maja Berbakov, Dušanka Kozlovački, Silvija Balint, Milena Batanjac, Biljana Nanić, Mirko Mirkov, Ljubodrag Slankamenac, Robert Čizmadija, Dragan
Mirkov, Siniša Rodić, Aleksandar Stanojević... Kao i učesnik finala ekipnog prvenstva i kupa Jugoslavije, ova generacija se probila u sam vrh
jugoslovenskog plivanja.
Miloš Popov je obavljao niz funkcija u plivačkom sportu, bio je član stručnih komisija, predsednik plivačkog saveza Vojvodine i Srbije. Za svoj rad je
dobio mnoga priznanja među kojima su se posebno ističu: Zlatna plaketa Plivačkog Saveza Jugoslavije za ostvarene rezultate i razvoj plivačkog
sporta, „Spartakova nagrada“ – najveće priznanje u oblasti sporta Vojvodine i nagrada za životno delo plivačkog Saveza Srbije. Među generacijama
plivača ostaće upamćen kao vredni trener, pedagog, a pre svega kao dobar učitelj i čovek, čije će ime biti trajno urezano zlatnim slovima u istoriju
zrenjaninskog plivanja.
Miloš Popov ( 1938 - 2006 )
Miloš – Miša Popov was a well-known sports activist of ex-Yugoslavia, Serbia and Vojvodina. As a great person of Serbian and Vojvodina
swimming, he was a participant of all the manifestations relating to the basic sports, as an athlete, coach and an official. He devoted to swimming
sport 45 years of his life, first as an athlete and a member of the national team, and then, from 1963, as a successful coach of Swimming Club Proleter.
He finished Secondary school of Physical Education in 1956 and, in the same year, he entered Advanced school of Physical Education. He
gratuated from the school in 1961, with the average grade of 8,63. From 1970 to 1976 he worked as a P.E. Teacher in Advanced school of Pedagogy in
Zrenjanin. From 1976 to 1977 ha was the Principal of the same school. In 1977 he became a P.E. lecturer at Technical faculty in Zrenjanin, where he
worked until 1998 when he went to retirement.
As a sport official, he was the head of national and city selections on many occasions. He was the head of Yugoslavian national swimming team at
the world university Games in Zagreb 1987. He was the leader of the team of Zrenjanin at “the Games with no Borders” in Portugal and France in
1978 and 1979. He was also the head of the city of Zrenjanin team on the Sport Olympiad of School Youth of Vojvodina in Subotica in 1978.
He was the head coach in Swimming Club Proleter Zrenjanin from 1963 to 2003. He was involed in creating swimming champions of many
generations. 1986, after more than two decades, Proleter achieved great success – the pioneers became the champions of Yugoslavia. That talented
generation of swimmers created a lot of champions and the members of Yugoslavian national Team which has won plenty of medals on the Balkan
championships, broke namerous national records and participated on the European Youth Championships.
Among the others, their names were: Ines Mijatov, Maja Berbakov, Dušanka Kozlovački, Silvija Balint, Milena Batanjac, Biljana Nanić, Mirko Mirkov,
Ljubodrag Slankamenac, Robert Čizmadija, Dragan Mirkov, Siniša Rodić, Aleksandar Stanojević...This generation was the participan of the final
competition of Team Championship and the Cup of Yugoslavia and reached the summit of Yugoslavian swimming.
Miloš Popov occupied a lot of official positions in swimming: he was a member of the boards of experts, the Chairman of Swimming Association of
Vojvodina and Swimming Association of Serbia. For his outstanding achivements he was given a lots of awards, including the most valuable: Golden
plaquette of Swimming Association of Yugoslavia for the achieved results and the development of swimming, “ Spartak Award” - the most valuable
sports award in Vojvodina and the Award for Life-Long Achievement of Swimming Association of Serbia.
Every generation of swimmers will remember him as an industrious coach, pedagogist, and, first and foremost, as a good teacher and a man of
good personality, whose name will be inscribed in golden letters in the history of swimming in Zrenjanin.
Prijatelji kluba
Perionica
MALENA
Download

Serbia Grand Prix – Kup Zrenjanina 2014