Plesni savez Crne Gore i
Plesni klub Jet Set Podgorica
organizuju
DRŽAVNO PRVENSTVO CRNE GORE U SPORTSKOM PLESU – KOMBINACIJA
KV TAKMIČENJE CRNE GORE- ZA OSTALE KATEGORIJE
Sala se otvara u 10.00
Mjesto
Datum
Probe
Početak
DP Uzrast
KV Uzrast
KV kategrorije
Podgorica, sala Podgoričke gimnazije
Subota 29.11.2014.god
10.00-11.00
Sve kategorije igraju prvo latino program
11.00
Pioniri, mlađi omladinci, omladinci, stariji omladinci, seniori
Baby,mlađi pioniri, Pioniri, mlađi omladinci, omladinci, stariji omladinci, seniori
D1 , D2, D3
Solo :
1 osoba muško ili žensko (Početnici- Iskusni)
Grupa:
3 – 7 osobe
(Početnici- Iskusni)
Formacija: 8 – 16 osoba
(Početnici- Iskusni)
Nagrade
Državno prvenstvo- parovi: Medalje, Diplome, Pehari
KV parovi Medalje i Diplome
Solo ,duo Medalje i Diplome
Grupe i Formacije Medalje i Diplome
Sudije
Rok za prijavu
Startnina
Cijena ulaznice
Adresa Prijave
Supervizor
Organizator
Određuje Sudijska komisija PSCG
23.11.2014.god
Prva startnina : 6 Eura svaka sledeća po 3 Eura
2 Eura
www.ples.me/mdp/index.php
Sanja Živković
Jovica Nikolić, Plesni klub Jet Set Podgorica
Za prijavu takmičenja, takmičari moraju biti uneti u bazi Saveza.
Takmičar mora da ima izvršenu uplatu licence od 5 eura kada njegov status u okviru Saveza postaje aktivan.
Po završetku ove dvije stavke program takmičaru dozvoljava da unese podatke o kategoriji nastupa.
Svim takmičarima koji imaju takmičarske knjižice biće izvršena ovjera takmičenja u ulaznom dijelu sale
OFFICE PSCG.
Sve primjedbe na organizaciju takmičenja ili bilo kog dijela dostavljaju se supervizoru takmičenja preko
ovlašćenog predstavnika kluba.
Download

raspis - informacije