Genetix International
KATALOG BIKOVA 1/2014
Genetix International
Genetix International je nova kompanija koja se bavi poslovima reprodukcije i veštačkog osemenjavanja goveda.
Naš cilj je korišćenje semena najboljih bikova i povećanje
proizvodnje mleka ne zanemarujući poboljšanje i drugih
poželjnih osobina i zaštitu zdravlja goveda. Treba posebno
istaći upotrebu semena bikova koji nisu nosioci genetskih
defekata. Naše opredeljenje je uvoz i distribucija najkvalitetnijeg semena bikova:
SADRŽAJ
ROTGLUT HB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
MANCHESTER HB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
GS ZOCKER HB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
VANEL HB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
HADES HB B 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
WALIS HB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
SAMAL HB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
HEKTOR HB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
WILLE HB 2084 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
■
■
■
■
■
simentalske rase
hoštajn, (crni i crveni) rase
monbelijar rase
tovnih i
drugih rasa.
Područje rada je područje republike Srbije delovanjem
preko stručnih službi, a posebno službe osemenjavanja,
na poboljšanje proizvodnih osobina goveda. Ove zadatke
ostvarićemo stručnim angažovanjem, izradom planova osemenjavanja i korišćenjem semena najkvalitetnih
bikova.
Naša stručna pomoć se odnosi na rešavanje problema u
reprodukciji i suzbijanju neplodnosti, izboru semena kvalitetnih bikova i izradi planova parenja goveda.
Naročitu pažnju pored većih, obratićemo i na manja gazdinstva koja su i najbrojnija, upotrebom semena bikova
koji će osigurati značajnu proizvodnju mleka i mesa za
uspešno funkcionisanje gazdinstva.
Saradnja sa najboljim evropskim centrima i njihovim distributerima semena omogućava nam da ostvarimo naša
nastojanja i Vaša očekivanja. To podrazumeva stvaranje
zdrave produktivne krave tokom dužeg perioda, sa dobrim
fitnesom i eksterijerom koja pruža optimalan doprinos i
gajenje goveda čini lakšim i efikasnijim. Bolje i zdrave krave daju bolji kvalitet mleka, smanjuju troškove i olakšavaju svakodnevni rad na farmama.
U Beogradu, maja 2014. godine
Dr Stevan Perković
Štampa: Naučna KMD, Beograd
Tiraž: 1000 primeraka
Genetix International
ROTGLUT HB
DE 09 42393136
3
Odgajivač: Deutschland
Vlasnik: Greifenberg, Vöcklabruck, OÖ, Bayern Genetik, Bauer,
Wasserburg
Rođen 01. 10. 2008.
(Round Up x Winnipeg x Morror)
RAUBLING DE 09 12291736
RALBO
HEIMAT DE 09 34073084
HOFER
WINNIPEG DE 09 34492505
WESPE
ROUND UP DE 09 36487534
ZW 118/108/+341 -0,03 -0,02
DIRDIL DE 09 39981592
ZW: 143/129/+1102 -0,11 -0,02
Linija
REDAD - RADI
4/4 9970 3,89 3,61 748
DINE DE 09 33522566
HL: 3 10613 4,15 3,62 824
4/3 – 10708 3,91 3,45 788
Nije nosilac genetskih defekata za: A, DW, FH2, ZDL, TP.
EKSTERIJER – LINEARNA OCENA
Karakteristike
YW Extrem 88
OKVIR
119
MUSKULOZNOST
114
FUNDAMENT
109
VIME
116
MORROR
49 kćeri
100
112
124
ZWS AT/DE, 01.04.2014
GZW 129 (85)
136 Extrem
Mleko
+ 436 -0,08
3,90
3,20
171
1 lakt.
10
6929
3,96
3,48
515
116 niska
visoka
duga
Širina kukova
115 uska
široka
2 lakt
3 lakt
Dubina tela
118 plitko
duboko
Položaj karlice
105 uzdignut
oboren
Ugao skoč. zgloba
99 otvoren
zatvoren
Deblj. skoč. zgloba
92 sunđerast
suv
Meso
Dn. prirast 125
Papci
115 niski
visoki
MW 111 (89)
2411
119 kratka
strme
+17
56
Dužina karlice
119 mekane
+0,02
100 dana
Visina krsta
Kičice
+12
FW 122 (87)
Randman 116
Trg. klasa 108
Prednje vime
98 kratko
dugo
Zadnje vime
95 kratko
dugo
FITNES
Dugovečnost
116
Telenje po ocu
Perzistencija
111
Telenje po majci
Visina vimena
113 nisko
visoko
Centralni ligament
103 nije izražen
izražen
Dubina vimena
112 plitko
duboko
Dužina sisa
Debljina sisa
Položaj pred. sisa
Položaj zadnjih sisa
Pasise
121 (77)
95 kratke
duge
Brzina muže
110
Mrtvo rođeni po ocu
93 tanke
debele
Som. ćelije
120
Mrtvo rođeni po majci
Plodnost
+1%
Mastitis
Zdr. vimena
121
Ciste
111 prema vani
prema unutra
95 prema vani
prema unutra
105 ima
nema
ROTGLUT HB
Rotglut je bik za dvostruko korišćenje, meso i mleko. Kćerke su superiorne kondicije, sa zdravim i pravilno formiranim vimenima. Crveni sjaj dlake dolazi od zanimljive kombinacije Round up x Winnipeg
x Morror x Horwein. Ova kombinacija daje uravnoteženu naslednu
osnovu sa dobrom konformacijom, osobinama fitnesa i visokom
proizvodnjom mleka.
Kćerka Leidescher
88
114
92
111
Genetix International
4
MANCHESTER HB
AT 869.109.114
Rođen 18. 12. 2007.
Odgajivač: Friedl Monika und Josef, 8352 Unterlamm
Vlasnik: GENOSTAR, NÖ + Stmk
(Manitoba x Ruap x Report)
MALEFIZ DE 09 15079575
GS MALF
HANOVER DE 09 19938206
HORWEIN
RUAP DE 09 18105400
ROMEN
MANITOBA DE 09 36487481
ZW 124/115/+558 -0,01 -0,02
WENUS DE 0938844695
ZW: 109/108/+568 -0,18 -0,11
Linija MORELLO
7/6 11463 4,30 3,33 875
WARIANA DE 09 160882272
HL: 2 13277 5,21 3,34 1134
7/7 –12382 3,96 3,48 921
REPORT
Nije nosilac genetskih defekata za: A, DW, FH2, ZDL, TP.
EKSTERIJER – LINEARNA OCENA
Karakteristike
YW Extrem 88
OKVIR
105
MUSKULOZNOST
116
FUNDAMENT
103
VIME
107
49 kćeri
100
112
124
ZWS AT/DE, 01.04.2014
GZW 120 (87)
136 Extrem
Mleko
+801 -0,23
100 dana
65
2700
3,82
3,16
188
1 lakt.
53
7552
3,99
3,37
556
Visina krsta
105 niska
visoka
Dužina karlice
104 kratka
duga
Širina kukova
116 uska
široka
2 lakt
3 lakt
Dubina tela
103 plitko
duboko
Položaj karlice
101 uzdignut
oboren
Ugao skoč. zgloba
97 otvoren
zatvoren
Deblj. skoč. zgloba
84 sunđerast
suv
Meso
Dn. prirast 99
Kičice
101 mekane
strme
Papci
107 niski
visoki
+14
-0,07
+23
MW 115 (90)
FW 100 (94)
Randman 98
Trg. klasa 102
Prednje vime
98 kratko
dugo
Zadnje vime
111 kratko
dugo
FITNES
Visina vimena
106 nisko
visoko
Dugovečnost
111
Telenje po ocu
Perzistencija
118
Telenje po majci
109
Mrtvo rođeni po ocu
100
Centralni ligament
98 nije izražen
izražen
113 (80)
97
Dubina vimena
105 plitko
duboko
Dužina sisa
113 kratke
duge
Brzina muže
99
Debljina sisa
118 tanke
debele
Som. ćelije
103
Mrtvo rođeni po majci
Položaj pred. sisa
117 prema vani
prema unutra
Položaj zadnjih sisa 111 prema vani
prema unutra
Plodnost
-1%
Mastitis
114
Pasise
nema
Zdr. vimena
107
Ciste
103
100 ima
MANCHESTER HB
GS Manchester je među najboljim, od mnogobrojnih Manitobinih sinova. Sa majčine strane potiče od Ruapa iz Romulusove linije. Odlikuje ga visoka proizvodnja mleka, u prvoj laktaciji kod 53 kćeri proizvodnja je 7552 kg mleka, što je svojevrstan rekord u simentalskoj
populaciji, zatim dobra perzistencija, dugovečnost i zdravlje vimena.
Majka Wenus
96
Genetix International
GS ZOCKER HB
AT 715.630.109
Rođen 10. 11. 2006.
5
Odgajivač: Schoenbacher Gottfr., 8254 Wenigzell
Vlasnik: GENOSTAR, NÖ + Stmk
(Zahner x Romel x GS Malf)
ZAHN DE 09 15393011
ZAX
FEMINA DE 09 11452202
HORB
ROMEL DE 09 11043667
ROMEN
ZAHNER DE 09 33038755
ZW 117/109/+ 226 -0,14 -0,04
REBE AT 210.654.447
ZW: 117/111/+594 -0,10 -0,09
Linija ZANDER - ZEUS
7/6 13452 4,41 3,34 1043
RICARDA AT 328.156.162
HL: 3 14554 4,49 3,31 1135
2/2 – 6538 4,63 3,67 543
Nije nosilac genetskih defekata za: A, DW, FH2, ZDL, TP.
EKSTERIJER – LINEARNA OCENA
Karakteristike
YW Extrem 88
OKVIR
102
MUSKULOZNOST
101
FUNDAMENT
112
VIME
112
GS MALF
71 kćeri
100
112
124
ZWS AT/DE, 01.04.2014
GZW 124 (92)
136 Extrem
Mleko
+689 -0,02
+27
+0,03
+22
MW 116 (95)
100 dana
143
2682
4,09
3,24
197
1 lakt.
131
7184
4,28
3,48
557
85
8129
4,22
3,47
626
Visina krsta
101 niska
visoka
Dužina karlice
100 kratka
duga
Širina kukova
116 uska
široka
2 lakt
3 lakt
Dubina tela
99 plitko
duboko
Položaj karlice
94 uzdignut
oboren
Ugao skoč. zgloba
94 otvoren
zatvoren
Deblj. skoč. zgloba
105 sunđerast
suv
Meso
Kičice
109 mekane
strme
Dn. prirast 103
Papci
110 niski
visoki
FW 109 (95)
Randman 111
Trg. klasa 108
Prednje vime
96 kratko
dugo
Zadnje vime
102 kratko
dugo
FITNES
Visina vimena
94 nisko
visoko
Dugovečnost
103
Perzistencija
98
Telenje po majci
Mrtvo rođeni po ocu
Centralni ligament
121 nije izražen
izražen
Dubina vimena
108 plitko
duboko
Dužina sisa
Debljina sisa
Telenje po ocu
88
109
97 kratke
duge
Brzina muže
99
97 tanke
debele
Som. ćelije
114
Mrtvo rođeni po majci
107
Plodnost
+3%
Mastitis
121
Zdr. vimena
118
Ciste
105
111 prema vani
prema unutra
Položaj zadnjih sisa 102 prema vani
prema unutra
Pasise
nema
Položaj pred. sisa
114 (86)
103 ima
GS ZOCKER HB
GS Zocker potiče iz veoma zanimljive linije, po očevoj i po majčinoj
strani. Majka je kćerka Romel-a, veoma stabilna sa visokom proizvodnjom mleka. Majčina majka je kćerka bika GS Malf i koristi se
za ispiranje embriona. Kćerke ovog bika se odlikuju visokom proizvodnjom mleka i visokim sadržajem mlečnih komponenata, veoma
dobrim zdravljem vimena, dobrim nogama i kvalitetnim vimenima.
Kćerka Gundola
98
Genetix International
6
VANEL HB
DE 09 40481786
Odgajivač: Katheder GbR, 91757 Treuchtlingen
Vlasnik: EUROgenetik, Rinderunion Baden-Wirtenberg
Rođen 10. 06. 2006.
(Vanstein x Romel x Weinox)
RANDY DE 09 18555090
RALBO
URSEL DE 09 15495239
GS MALF
ROMEL DE 09 11043667
ROMEN
VANSTEIN DE 09 34586859
ZW 127/118/+599 -0,02 -0,05
EILEN DE 09 36344862
ZW: 111/112/+496 +0,05 -0,05
Linija
RADI - REDAD
5/5 11983 4,06 3,39 893
ERIKA DE 09 32356179
HL: 4 12674 4,22 3,45 972
6/6 – 10401 4,50 3,53 835
Nije nosilac genetskih defekata za: A, DW, FH2, ZDL, TP.
EKSTERIJER – LINEARNA OCENA
Karakteristike
YW Extrem 88
OKVIR
96
MUSKULOZNOST
98
FUNDAMENT
109
VIME
108
127 kćeri
100
112
124
Mleko
MW 114 (94)
177
1 lakt.
99
6474
4,07
3,49
489
široka
2 lakt
72
7378
4,08
3,55
563
duboko
3 lakt
34
7862
4,06
3,51
595
Položaj karlice
84 uzdignut
oboren
Ugao skoč. zgloba
96 otvoren
zatvoren
Deblj. skoč. zgloba
106 sunđerast
Papci
+20
3,32
duga
99 mekane
+0,03
4,01
visoka
Kičice
+16
2419
94 kratka
106 plitko
GZW 122 (92)
113
92 niska
Dubina tela
+505 -0,06
100 dana
Dužina karlice
101 uska
ZWS AT/DE, 01.04.2014
136 Extrem
Visina krsta
Širina kukova
WEINOX
suv
Meso
strme
Dn. prirast 115
FW 112 (99)
Randman 110
Trg. klasa 99
105 niski
visoki
Prednje vime
104 kratko
dugo
Zadnje vime
101 kratko
dugo
FITNES
Visina vimena
97 nisko
visoko
Dugovečnost
112
Telenje po ocu
Perzistencija
110
Telenje po majci
Mrtvo rođeni po ocu
110
Mrtvo rođeni po majci
105
Centralni ligament
104 nije izražen
izražen
110 (86)
Dubina vimena
97 plitko
duboko
Dužina sisa
89 kratke
duge
Brzina muže
105
Som. ćelije
96
Debljina sisa
100 tanke
debele
Položaj pred. sisa
113 prema vani
prema unutra
Položaj zadnjih sisa 116 prema vani
prema unutra
Pasise
nema
105 ima
Plodnost
Zdr. vimena
+0%
94
Mastitis
Ciste
VANEL HB
Vanel je proizvod dobre kombinacije bikovskih očeva Vanstein-a i
Romel-a. Ova kombinacija je dala snažnog bika, veoma dobru količinu mleka sa odličnim odnosom komponenata, dobrom dugovečnošću i perzistencijom. Vanel je takođe izuzetan bik i u eksterijeru. Kćerke su optimalne visine i veoma dobrih dubina tela. Blistava
tačka njegovog nasledstva je vime. Kćerke Vanel-a pokazuju dobar
eksterijer i u drugoj laktaciji.
Kćerka Lissa
118
96
88
110
Genetix International
HADES HB B 305
AT 754.776.647
7
Odgajivač: Hackl August + Maria, 4283 Bad Zell
Vlasnik: EUROgenetik, Hohenzell, OÖ, Neustadt/Aisch
Rođen 20. 12. 2002.
(Hippo x Repuls x Halling)
HODACH DE 09 11331078
HODSCHA
MORELLI DE 09 12186369
HORB
REPULS DE 09 11110260
REPORT
HIPPO DE 09 12392042
ZW 102/104/+399 -0,13 -0,10
GENUA AT 586.050.542
ZW: 93/102/-186 +0,18 +0,12
Linija HOREX - HODSCHA
6/5 8882 4,13 3,55 682
GENUA AT 653.470.146
HL: 2 10081 4,18 3,58 783
3/3 – 8329 4,45 3,74 682
Nije nosilacgenetskih defekata za: A, DW, FH2, ZDL, TP.
EKSTERIJER – LINEARNA OCENA
Karakteristike
YW Extrem 88
OKVIR
111
MUSKULOZNOST
2154 kćeri
100
112
124
100
VIME
121
ZWS AT/DE, 01.04.2014
GZW 110 (99)
136 Extrem
Mleko
96
FUNDAMENT
HALLING
+322 +0,10
+21
+0,03
+14
MW 110 (99)
100 dana
9663
2516
4,08
3,18
183
1 lakt.
7345
6692
4,22
3,45
514
Visina krsta
113 niska
visoka
Dužina karlice
114 kratka
duga
Širina kukova
115 uska
široka
2 lakt
2755
7487
4,26
3,55
585
Dubina tela
108 plitko
duboko
3 lakt
201
8169
4,24
3,47
630
Položaj karlice
Ugao skoč. zgloba
91 uzdignut
107 otvoren
oboren
zatvoren
Deblj. skoč. zgloba
98 sunđerast
suv
Meso
Kičice
98 mekane
strme
Dn. prirast 101
Papci
97 niski
visoki
Prednje vime
116 kratko
dugo
Zadnje vime
102 kratko
dugo
FITNES
Visina vimena
112 nisko
visoko
Dugovečnost
111
Centralni ligament
113 nije izražen
izražen
Dubina vimena
110 plitko
duboko
Perzistencija
94
Dužina sisa
Debljina sisa
Randman 99
duge
Brzina muže
113
98 tanke
debele
Som. ćelije
85
prema unutra
Položaj zadnjih sisa 114 prema vani
prema unutra
Pasise
nema
104 ima
Plodnost
Zdr. vimena
Trg. klasa 91
102 (99)
90 kratke
109 prema vani
Položaj pred. sisa
FW 97 (99)
+0%
87
Telenje po ocu
91
Telenje po majci
109
Mrtvo rođeni po ocu
102
Mrtvo rođeni po majci
104
Mastitis
93
Ciste
90
HADES HB
Bik Hades je već dobro poznat korišćenjem u prethodnom periodu.
Kćerke su mu sa izrazito dobro razvijenim vimenima i visokom proizvodnjom mleka. Takođe, sadržaj mlečne masti i proteina je daleko
iznad proseka. Seme ovog bika treba koristiti za korekciju vimena i
povećanje mlečnosti i komponenti mleka kod naših krava.
Kćerka, Emma
Genetix International
8
WALIS HB
DE 09 40245499
Odgajivač: Hell Michael, 94107 Untergriesbach/DE
Vlasnik: EUROgenetik, Hochenzell, OÖ., Neustadt/Aisch.
Rođen 08. 02. 2006.
(Wal x Hippo x Romen)
GS WAXIN AT 277.755.233
HORWEIN
LIEBLING AT 302.599.633
GS MALF
HIPPO DE 09 12392042
HODACH
WAL AT 841.069.834
ZW 126/115/+774 -0,13 -0,08
ULLI DE 09 37512613
ZW: 107/107/+557 -0,02 -0,19
Linija HOREX - HORROR
4/4 9894 4,25 3,39 755
UTA DE 09 15455814
HL: 3 10832 4,31 3,45 841
5/4 – 9146 4.40, 3,46 719
Nije nosilac genetskih defekata za: A, DW, FH2, ZDL, TP.
EKSTERIJER – LINEARNA OCENA
Karakteristike
YW Extrem 88
OKVIR
42 kćeri
100
112
124
110
FUNDAMENT
111
VIME
106
Mleko
-0,04
+10
MW 110 (92)
4,18
3,13
177
1 lakt.
68
6435
4,38
3,39
500
široka
2 lakt
50
7109
4,36
3,50
559
3 lakt
24
7789
4,35
3,48
610
visoka
92 kratka
duga
96 plitko
duboko
Položaj karlice
103 uzdignut
oboren
Ugao skoč. zgloba
103 otvoren
zatvoren
Deblj. skoč. zgloba
105 sunđerast
suv
Meso
Kičice
110 mekane
strme
Dn. prirast 102
Papci
+29
2423
88 niska
Dubina tela
+378 -0,18
70
Dužina karlice
104 uska
GZW 115 (89)
100 dana
Visina krsta
Širina kukova
ZWS AT/DE, 01.04.2014
136 Extrem
91
MUSKULOZNOST
ROMEN
FW 107 (98)
Randman 107
Trg. klasa 109
93 niski
visoki
Prednje vime
104 kratko
dugo
Zadnje vime
112 kratko
dugo
FITNES
Visina vimena
103 nisko
visoko
Dugovečnost
105
Telenje po ocu
111
Perzistencija
100
Telenje po majci
108
Mrtvo rođeni po ocu
109
110 (83)
Centralni ligament
91 nije izražen
izražen
Dubina vimena
96 plitko
duboko
Dužina sisa
86 kratke
duge
Brzina muže
94
Som. ćelije
104
Mrtvo rođeni po majci
101
Plodnost
+2%
Mastitis
100
Zdr. vimena
103
Ciste
Debljina sisa
104 tanke
debele
Položaj pred. sisa
100 prema vani
prema unutra
Položaj zadnjih sisa 103 prema vani
prema unutra
Pasise
nema
95 ima
WALIS HB
Walis potiče iz veoma poznate i mnogo korišćene linije Horror. U
2013. godini je na šestom mestu od deset najkorišćenijih bikova
u Austriji. Otac Wal je vredan bik koji se koristi kao bikovski otac.
Kćerke su sa kvalitetnim i zdravim vimenima, dobrim nogama, čvrstim kičicama i dobrom muskulaturom. Telenja su laka i preporučuje
se za osemenjavanje junica.
Anja, kćerka Wallis-a
95
Genetix International
SAMAL HB
DE 09 40930401
9
Odgajivač: Oblinger GbR Alois & R 85092 Kösching - Kasing
Vlasnik: EUROgenetik, Rinderunion Baden-Wirtenberg
Rođen 20. 04. 2006.
(Safir x Malefiz x Bois le vin)
SAMURAI DE 09 13892370
STEG
ALWINE DE 09 12981949
HODSCHA
MALEFIZ DE 09 15079575
GS MALF
EDELWEI DE 09 17736458
BOIS LE VIN
SAFIR DE 09 31055961
ZW 101/114/+260 +0,08 -0,15
Genetix International
EDLFIZ DE 09 38088951
ZW: 114/104/+207 -0,05 -0,03
HL:
Linija STREIK - SAMURAI
Nije nosilac genetskih defekata za: A, DW, FH2, ZDL, TP.
EKSTERIJER – LINEARNA OCENA
Karakteristike
YW Extrem 88
OKVIR
103
MUSKULOZNOST
109
FUNDAMENT
VIME
68 kćeri
100
112
124
ZWS AT/DE, 01.04.2014
GZW 115 (88)
136 Extrem
Mleko
+512 +0,02
+23
+0,01
+18
MW 114 (91)
99
107
100 dana
69
2369
4,01
3,16
170
1 lakt.
64
6354
4,14
3,42
480
Visina krsta
101 niska
visoka
Dužina karlice
106 kratka
duga
Širina kukova
105 uska
široka
2 lakt
47
7222
4,15
3,51
553
3 lakt
12
7917
4,03
3,41
589
Dubina tela
105 plitko
duboko
Položaj karlice
110 uzdignut
oboren
Ugao skoč. zgloba
91 otvoren
zatvoren
Deblj. skoč. zgloba
94 sunđerast
suv
Meso
Dn. prirast 103
FW 106 (86)
Kičice
104 mekane
strme
Papci
108 niski
visoki
Prednje vime
111 kratko
dugo
Zadnje vime
105 kratko
dugo
FITNES
Visina vimena
116 nisko
visoko
Dugovečnost
100
Telenje po ocu
Perzistencija
105
Telenje po majci
Centralni ligament
99 nije izražen
izražen
Dubina vimena
96 plitko
duboko
Dužina sisa
Debljina sisa
Trg. klasa 107
101 (81)
108 kratke
duge
Brzina muže
103
Mrtvo rođeni po ocu
99 tanke
debele
Som. ćelije
108
Mrtvo rođeni po majci
Plodnost
+0%
Mastitis
Zdr. vimena
106
Ciste
107 prema vani
prema unutra
Položaj zadnjih sisa 109 prema vani
prema unutra
Pasise
nema
Položaj pred. sisa
Randman 105
109 ima
SAMAL HB
Samal potiče iz Samurajeve linije i odlikuje se dobrim komponentama i dobrom proizvodnjom mleka. U trećoj laktaciji dostiže osam
hiljada kg mleka. Takođe su i osobine fitnesa, posebno zdravlje vimena, povoljne osobine. Zanimljivo je da je majčina majka kćerka
čuvenog monbelijar bika BOIS LE VINA. Odlikuje se lakim telenjima
po majci ali ne i po ocu te nije pogodan za osemenjavanje junica.
Rhodesia
92
107
95
106
97
104
10 Genetix International
HEKTOR HB
AT 538.809.714
Odgajivač: Eggl Franz, 4890 Weisenkirchen
Vlasnik: EUROgenetik, Hohenzell, OÖ
Rođen 13. 08. 2007.
(Hutman x Humlang x GS Malf)
HUTNER DE 09 15072233
HUT
ALMROSE DE 09 16196218
HODACH
HUMLANG DE 09 15040032
HUMBERG
HUTMAN DE 09 35247786
ZW 97/110/+378 -0,16 -0,02
BELINDA AT 591.761.946
ZW: 105/103/+256 +0,03 -0,13
Linija HUCH
5/4 10125 4,68 3,35 813
BERNINA AT824.334.333
HL: 2 10942 4,61 3,23 858
4/4 – 9704 4,59 3,56 791
Nije nosilac genetskih defekata za: A, DW, FH2, ZDL, TP.
EKSTERIJER – LINEARNA OCENA
Karakteristike
YW Extrem 88
OKVIR
103
MUSKULOZNOST
105
FUNDAMENT
101
VIME
116
39 kćeri
100
112
124
ZWS AT/DE, 01.04.2014
Mleko
MW 111 (91)
3,11
173
1 lakt.
69
6282
4,24
3,38
479
17
7257
4,21
3,55
563
duga
Širina kukova
106 uska
široka
2 lakt
Dubina tela
104 plitko
duboko
3 lakt
98 sunđerast
+14
4,13
visoka
Deblj. skoč. zgloba
+0,02
2392
104 niska
109 otvoren
+20
79
109 kratka
Ugao skoč. zgloba
+359 +0,07
100 dana
Dužina karlice
93 uzdignut
GZW 109 (89)
136 Extrem
Visina krsta
Položaj karlice
GS MALF
oboren
zatvoren
suv
Meso
Dn. prirast 119
FW 113 (95)
Kičice
107 mekane
strme
Papci
109 niski
visoki
Prednje vime
102 kratko
dugo
Zadnje vime
105 kratko
dugo
FITNES
Visina vimena
112 nisko
visoko
Dugovečnost
90
Telenje po ocu
Centralni ligament
109 nije izražen
izražen
Dubina vimena
111 plitko
duboko
Perzistencija
97
Telenje po majci
104
103
Dužina sisa
Debljina sisa
Trg. klasa 104
91 (81)
99
91 kratke
duge
Brzina muže
94
Mrtvo rođeni po ocu
79 tanke
debele
Som. ćelije
89
Mrtvo rođeni po majci
98
Mastitis
93
130 prema vani
prema unutra
Položaj zadnjih sisa 108 prema vani
prema unutra
Pasise
nema
Položaj pred. sisa
Randman 103
104 ima
HEKTOR HB
Odlikuje ga dobar eksterijer, kvalitetno i pravilno razvijeno vime.
Visoka proizvodnja mleka i sadržaj komponenata mleka su glavne
odlike ovog Hutmanovog sina. Rezultati fitnesa potvrđuju pravilnost
koju nose i ostali Hutmanovi sinovi. Težina telenja je na nivou proseka.
Plodnost
Zdr. vimena
+1%
91
Ciste
100
Genetix International 11
WILLE HB 2084
DE 08 13516428
Odgajivač: Dangelmaier Simpert, 73432 Aalen/DE
Vlasnik: EUROgenetik, Hohenzel, OÖ, Perkohof, Ktn, Rotholz, Tirol
Rođen 09. 04. 2006.
Seksirano seme – GESEXT
( Winnipeg x Humlang x Horrder)
WESPE DE 09 14861999
HORWEIN
ESTELLA DE 09 11542005
ROMEN
HUMLANG DE 09 15040032
HUMBERG
WINNIPEG DE 09 34492505
ZW 139/121/+817 -0,24 -0,02
LIESEL DE 08 11993149
ZW: 112/116/+792 -0,15 -0,07
Linija
HOREX - HORROR
8/7 10074 4,17 3,60 782
LEMONE DE 08 10364496
HL: 3 11674 3,92 3,59 877
3/3 – 10566 4,70 3,84 902
Nije nosilac genetskih defekata za: A, FH2, ZDL, TP, nosilac DW.
EKSTERIJER – LINEARNA OCENA
Karakteristike
YW Extrem 88
OKVIR
110
MUSKULOZNOST
102
FUNDAMENT
117
VIME
110
HORRDER
76 kćeri
100
112
124
ZWS AT/DE, 01.04.2014
GZW 136 (93)
136 Extrem
Mleko
+1040 -0,18
+28
+0,05
+40
MW 128 (95)
100 dana
154
2591
3,94
3,27
187
1 lakt.
148
7086
4,00
3,47
529
Visina krsta
113 niska
visoka
Dužina karlice
116 kratka
duga
Širina kukova
102 uska
široka
2 lakt
105
8001
4,14
3,59
619
3 lakt
37
9001
4,03
3,60
687
Dubina tela
107 plitko
duboko
Položaj karlice
100 uzdignut
oboren
Ugao skoč. zgloba
107 otvoren
zatvoren
Deblj. skoč. zgloba
105 sunđerast
suv
Meso
Kičice
114 mekane
strme
Dn. prirast 108
Papci
111 niski
visoki
FW 103 (99)
Randman 93
Trg. klasa 101
Prednje vime
94 kratko
dugo
Zadnje vime
114 kratko
dugo
FITNES
Visina vimena
101 nisko
visoko
Dugovečnost
115
Telenje po ocu
101
Centralni ligament
108 nije izražen
Perzistencija
117
Telenje po majci
113
izražen
117 (86)
Dubina vimena
98 plitko
duboko
Dužina sisa
83 kratke
duge
Brzina muže
116
Mrtvo rođeni po ocu
107
Som. ćelije
114
Mrtvo rođeni po majci
114
Plodnost
+2%
Mastitis
96
Zdr. vimena
111
Ciste
92
Debljina sisa
100 tanke
debele
Položaj pred. sisa
103 prema vani
prema unutra
Položaj zadnjih sisa 104 prema vani
prema unutra
Pasise
nema
109 ima
WILLE HB
Wille je i dalje broj jedan na listi simentalskih bikova u Evropi. Njegove kćerke postižu u prvoj laktaciji 7000 kg, u drugoj 8000 kg i u trećoj
9000 kg mleka. Ukupni indeks za mleko od 131 poena omogućava
mu prinos mleka od 1000 kg. Takođe, osobine fitnesa su iznad prosečnih vrednosti za ovu rasu.
Kćerka Lena
Genetix International doo Beograd
ul. Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 16, 11000 Beograd, Srbija
Tel/fax: 011 367 40 51 ■ mob. 062 963 03 83
e-mail: [email protected] ■ www.genetix.rs
Download

Genetix International katalog 2014.indd