Beograd 27. januar 2015.
Izvor: www.farmia.rs
TREND CENA NA TRŽIŠTU DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Od 19. do 26. januara 2015.
Pročitajte u dokumentu:
●
●
●
Pad cene svinja
Pad cena goveda
Cene ovaca i koza
Prošlonedeljne cene na tržištu stoke beleže promene u odnosu na cene iz pretprošle nedelje. Cena prati
negativan trend, pa za istu životinju na jugu i severu Srbije kupci plaćaju različitu cenu. Primetili smo da
jug Srbije ima slabije cene od severa zemlje a kada je reč o platformi www.farmia.rs uočavamo veću
aktivnost postavljanja ponuda farmera koji žive u centralnom i severnom delu zemlje u odnosu na
nerazvijeni južni i jugoistočni deo zemlje.
Cene svinja
U nedelji za nama cene tovljenika beleže pad. Na nivou cele Srbije prosečna cena tovljenika 80-120 kg
iznosila je 155.4 rsd/kg što je za 5.3% manja cena nego pretprošle nedelje. Najviša cena tovljenika za
prošlu nedelju izmerena je u Nišu i Čačku, 180 rsd/kg, a najniža u Smederevu, 130 rsd/kg. U Vojvodini je
prosečna cena tovljenika 153.3 rsd/kg, što je za skoro 2 % slabija cena u odnosu na ostatak Srbije gde je
prosečna cena 156.1 rsd/kg.
Cene prasića teških do 15 kg, u nedelji za nama, takođe beleže pad. Na nivou cele zemlje prosečna cena je
pala za 4.4% i prošle nedelje je iznosila 252 rsd/kg. Najviša cena prasića do 15 kg za prošlu nedelju
izmerena je u Pirotu, 280 rsd/kg, a najniža u Vranju, 210 rsd/kg. U Vojvodini je prosečna cena iznosila
255 rsd/kg što je za 7.8% slabija cena u odnosu na pretprošlu nedelju. Ostatak Srbije u odnosu na
pretprošlu nedelju beleži pad u prosečnoj ceni od oko 3%, pa je prosečna cena zabeležena u prošloj
nedelji iznosila 251.3 rsd/kg.
Prasići od 16-25 kilograma beleže pad cene za 11.5 dinara u odnosu na pretprošlu nedelju i njihova cene
ja u prošloj nedelji na nivou cele Srbije iznosila 239.3 rsd/kg. Minimalna cena prasića bila je zabeležena u
Vranju i iznosila je 200 rsd/kg dok je maksimalna zabeležena cena u prošloj nedelji bila u Pirotu, 280
rsd/kg. U Vojvodini je prosečna cena prasića 243.3 rsd/kg, što je za 2.1% jača cena u odnosu na ostatak
Srbije gde je prosečna cena 238.2 rsd/kg.
Cena tovljenika teških preko 120 kg u nedelji za nama beleži pad. Na nivou cele zemlje prosečna cena je
pala za 3.6 dinara i prošle nedelje je iznosila 147.8 rsd/kg. Najviša cena ovih tovljenika za prošlu nedelju
izmerena je u Čačku, 170 rsd/kg, a najniža u Kraljevu, 120 rsd/kg. U Vojvodini je prosečna cena iznosila
145 rsd/kg što je 7.9% slabija cena u odnosu na pretprošlu nedelju. I ostatak Srbije u odnosu na pretprošlu
nedelju beleži pad u prosečnoj ceni od 1.4 dinara, pa je prosečna cena zabeležena u prošloj nedelji 148.6
rsd/kg.
Cene krmača za klanje u nedelji za nama takođe beleži pad. Na nivou cele Srbije cena je pala u odnosu na
pretprošlu nedelju za 7.5 dinara i sada iznosi 125 rsd/kg. U vojvodini cena beleži pad od 10 dinara i cena
ovih krmača je sada 130 rsd/kg dok je pad cene na nivou ostatka Srbije 6 dinara i cena iznosi 124
rsd/kilogramu. Najviša zabeležena cena u prošloj nedelji je bila u Čačku, 150 rsd/kg, dok je najniža bila
Kraljevu 100 rsd/kg.
Nazimice za priplod, u prošloj nedelji, beleže maksimalnu cenu u Somboru od 40000 dinara po grlu a
minimalnu u Kraljevu 36500 dinara po grlu.
Cena tovljenika
80-120 kilograma
Prasići do
15 kilograma
Prasići
16-25 kg
Tovljenici
preko 120 kg
Krmače
za klanje
Nazimice
za priplod
Prosek cena za
celu Srbiju
155.4
rsd/kg
252
rsd/kg
239.3
rsd/kg
147.8
rsd/kg
125
rsd/kg
38250
rsd
Prosek cena za
Vojvodinu
153.3
rsd/kg
255
rsd/kg
243.3
rsd/kg
145
rsd/kg
130
rsd/kg
40000
rsd
Prosek cena za
ostatak Srbiju
156.1
rsd/kg
251.3
rsd/kg
238.2
rsd/kg
148.6
rsd/kg
124
rsd/kg
36500
rsd
* Cena svinja u Srbiji izmerena od 19. do 26. januara 2015. godine
Cene goveda
U nedelji za nama cene simentalskih teladi beleže pad cene. Ako izuzmemo Vojvodinu dobijamo da je u
ostatku Srbije cena simentalskih teladi u odnosu na pretprošlu nedelju pala za 4%, 16,5 dinara, i iznosi
396 rsd/kg. Najviša cena simentalskih teladi za prošlu nedelju izmerena je u Beogradu, 480 rsd/kg, a
najniža u Požarevcu, 340 rsd/kg.
Kada je reč o hereford teladima cena je ostala nepromenjena u odnosu na pretprošlu nedelju i iznosi 350
rsd/kg.
Junad težine od 350-480 kilograma takođe ne beleži promene u ceni. Njihova cena za ovu nedelju iznosi
230 rsd/kg.
U nedelji za nama krave za klanje beleže pad cene u odnosu na pretprošlu nedelju. Na nivou cele zemlje
prosečna cena je pala za 5 dinara, i prošle nedelje je iznosila 150 rsd/kg. To je ukupan pad od 3.2%.
Najviša cena krava za klanje za prošlu nedelju izmerena je u Kraljevu, 160 rsd/kg, a najniža u Požarevcu,
140 rsd/kg. U Vojvodini je prosečna cena pala za 20 dinara, ukupno 11.7%, i iznosila je 150 rsd/kg.
Ostatak Srbije u odnosu na pretprošlu nedelju ne beleži promene pa je cena i pretrošle i prošle nedelje
iznosila 150 rsd/kg.
Cena priplodnih junica u nedelji za nama zabeležila je svoj maksimum u Kraljevu, 205700 dinara po grlu,
dok je minimalna uočena cena zabeležena u Kragujevcu 120000 dinara po grlu.
Bikovi simental rase ne beleže promene u ceni u odnosu na pretprošlu nedelju i njihova cena je 230
rsd/kg.
Telad
Simental
Telad
Hereford
Junad
350-480 kg
Krave
za klanje
Priplodne
Junice
Bikovi
SImental
Prosek cena za
celu Srbiju
396
rsd/kg
350
rsd/kg
230
rsd/kg
150
rsd/kg
162850
rsd
230
rsd/kg
Prosek cena za
Vojvodinu
396
rsd/kg
350
rsd/kg
230
rsd/kg
150
rsd/kg
162850
rsd
230
rsd/kg
Prosek cena za
ostatak Srbiju
396
rsd/kg
350
rsd/kg
230
rsd/kg
150
rsd/kg
162850
rsd
230
rsd/kg
* Cena goveda u Srbiji izmerena od 19. do 26. januara 2015. godine
Cene ovaca i koza
U nedelji za nama cene jarića beleže pad. Na nivou cele Srbije prosečna cena jarića iznosila je 202 rsd/kg
što je 2.6% manja cena nego pretprošle nedelje. Najviša cena jarića za prošlu nedelju izmerena je u
Loznici i Somboru, 230 rsd/kg, a najniža u Kraljevu i Kragujevcu, 170 rsd/kg. U Vojvodini je prosečna
cena jarića 230 rsd/kg, što je 15.2% jača cena u odnosu na ostatak Srbije gde je prosečna cena 195 rsd/kg.
Cene jagnjića u nedelji za nama beleže pad. Na nivou cele zemlje prosečna cena je porasla u odnosu na
pretrošlu nedelju za 1.2% i prošle nedelje je iznosila 294.8 rsd/kg. Najviša cena jagnjića za prošlu
nedelju izmerena je u Subotici, 392 rsd/kg, a najniža u Loznici i Požarevcu, 270 rsd/kg. U Vojvodini je
prosečna cena iznosila 318.1 rsd/kg što je 4.3 % jača cena u odnosu na pretprošlu nedelju dok ostatak
Srbije u odnosu na pretprošlu nedelju beleži pad u prosečnoj ceni od oko 10.6 dinara, pa je prosečna cena
zabeležena u prošloj nedelji 284.4 rsd/kg.
Cene koza u odnosu na pretrošlu nedelju ne beleže promene, 133.3 rsd/kg. Minimalna cena koza
zabeležena je u Kragujevcu i iznosila je 120 rsd/kg dok je maksimalna cena, zabeležena u prošloj nedelji,
bila u Loznici, 150 rsd/kg.
Cene ovaca u nedelji za nama beleže pad. Na nivou cele zemlje prosečna cena je pala za 4.9 dinara i
prošle nedelje je iznosila 131.8 rsd/kg. Najviša cena ovaca za prošlu nedelju izmerena je u Smederevu,
160 rsd/kg, a najniža u Kraljevu i Novom Sadu, 110 rsd/kg. U Vojvodini je prosečna cena iznosila 120
rsd/kg što je za 14.4 dinara slabija cena u odnosu na ostatak Srbije, 134.4 rsd/kg.
Ovnovi za priprlod beleže cenu od 24125 dinara po grlu u prošloj nedelji. Najniža cena zabeležena je u
Beogradu i iznosila je 18000 po grlu a najviša cena je zabeležena u Kraljevu, 30500 dinara po grlu.
Jare
Jagnje
Koze
Ovce
Ovnovi
za priplod
Prosek cena za
celu Srbiju
202
rsd/kg
294.8
rsd/kg
133.3
rsd/kg
131.8
rsd/kg
24125
rsd
Prosek cena za
Vojvodinu
230
rsd/kg
318.1
rsd/kg
133.3
rsd/kg
120
rsd/kg
24125
rsd
Prosek cena za
ostatak Srbiju
195
rsd/kg
284.4
rsd/kg
133.3
rsd/kg
134.4
rsd/kg
24125
rsd
* Cena ovaca i koza u Srbiji izmerena od 19. do 26. januara 2015. godine
Ukoliko želite da dobijate nedeljni izveštaj o nedeljnim kretanjima cena stoke možete se prijaviti
na newsletter sajta Farmia: www.farmia.rs, ili svake srede pročitati i preuzeti izveštaj u pdf-u na
sajtu www.znanjenapoklon.rs
Download

TREND CENA NA TRŽIŠTU DOMAĆIH