T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı:
94952863-774.01-61419
Konu: İşaret Dili Tercümanlarına Yönelik Hizmet
İçi Eğitim Programı
17/04/2015
ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 48601 sayılı
yazılarında belirtilen talepleri doğrultusunda; “İşaret Dili Tercümanlarına Yönelik Hizmet İçi
Eğitim Programı” nın 28 Nisan-01 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde
gerçekleştirilmesi Müsteşarlık Makamının 16.04.2015 tarih ve 60423 sayılı Olurları ile uygun
görülmüştür.Makam onayı,eğitim programları ve katılımcı listesi Başkanlığımızın web
sitesinde yayınlanmaktadır.
“İşaret Dili Tercümanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı 28 Nisan-01 Mayıs
2015 (Yol dahil 27 Nisan-02 Mayıs 2015) tarihlerinde Antalya ili Kemer ilçesinde bulunan
Wogue-Avantgarde Hotel( Esentepe Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:1 Göynük
Kemer/ANTALYA Tel:0242 813 60 00 ) toplantı salonları kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Eğitim Programına katılacak personel iki kişilik odada günlük 79 TL ödeyerek konaklama
yapabilecektir.
Katılımcılar,27.04.2015 tarihi Pazartesi günü saat 12:00'den itibaren otele giriş
yapabilecek ve 01.05.2015 tarihi saat 12:00’de otelden ayrılacaklardır. Katılımcıların, otele
ulaşım, konaklama ve diğer bilgiler için firma temsilcileri ile(Kerem ÖZKAN 0530 011 42
51) irtibat kurmaları gerekmektedir.
Katılımcı listesinde isim ekleme, isim değişikliği vb. yapılmayacak olup, listede adı
bulunan personelin programa katılımı zorunludur. Katılımcı listesinde yer almayan personelin
programa katılımı mümkün değildir. Programa yasal mazereti nedeniyle katılamayacak
personelin mazeretine ilişkin belgelerin Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na ivedilikle
gönderilmesi gereklidir. Mazereti nedeniyle katılamayacak personelin yerine bir başkasının
katılımı mümkün değildir. Program ekli Makam Olurunda belirtilen görevlendirme tarihleri
doğrultusunda gerçekleştirilecek olup, programa geç katılım ve/veya erken ayrılmak mümkün
değildir.
Katılımcı personelin, 22 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine kadar “Katılımcı Özel
Bilgileri”ni hizmet içi eğitim modülü üzerinden (EYDB web sayfası –HİE Modülü Katılımcı
İşlemleri–Katılımcı Özel Bilgi Girişi – TC. No ve Doğum Tarihi – Form ) girmeleri
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Bakan a.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 5876
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : R. H. ÖZTAŞ Öğretmen
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Daire Başkanı
DAĞITIM :
Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 5876
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : R. H. ÖZTAŞ Öğretmen
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

Üst Yazı - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı