T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
GÜNLÜDÜR
Sayı:
94952863-774.01-35866
Konu: Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetlerinde
Görevli Meslek Elemanlarına Yönelik HİE
04/03/2015
81 İL VALİLİĞİNE
"Engelli Bakım Hizmetlerinde Görevli Meslek Elemanlarına Yönelik Hizmet İçi
Eğitim Programı" ile "Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Görevli Meslek Elemanlarına
Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programları"nın 30 Mart-04 Nisan 2015 tarihleri arasında
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Hizmet içi eğitim programlarına ilişkin eğitim konuları,
katılması beklenen personel nitelikleri, katılımcı kontenjanları, kayıt giriş tarihleri vb. bilgiler
Hizmet İçi Eğitim Modülünde yayınlanmaktadır. Eğitimin gerçekleşeceği il, tesis, ulaşım vb.
bilgiler ise daha sonra modül üzerinden duyurulacaktır.
Söz konusu hizmet içi eğitim programlarına hangi kuruluştan kaç meslek elemanının
katılabileceğine ilişkin kontenjan listesi Başkanlığımız web sitesinde yayınlanmaktadır.
Kontenjanlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş olup kontenjan
artırımı ve değişikliği yapılmayacaktır. Katılımcı kayıtlarının bu listelere göre yapılması
gerekmektedir.
Katılımcı kayıtları 03-09 Mart 2015 tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitim Modülü
üzerinden yapılacaktır. Yazışma yoluyla katılımcı kaydı ve isim değişikliği yapılmayacaktır.
İl/Birim Modül yetkilileri katılımcı kayıt işlemleri için sırasıyla "EYDB web sayfası / Hizmet
İçi Eğitim Modülü Kayıt İşlemleri / Hizmet İçi Eğitimler / EYDB Eğitimleri / Katılımcı
Bilgileri / Yeni Kayıt" üzerinden kayıtlarını girebileceklerdir. İlinize/biriminize verilen
kontenjan dahilinde ve belirtilen tarihler arasında katılımcı kayıtlarının Hizmet İçi Eğitim
Modülü üzerinden yapılması konusunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Metin ÜNAL
Bakan a.
Daire Başkanı V.
DAĞITIM :
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 57 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : L. AKSOY Sosyal Çalışmacı
Fax : 312.705 57 57
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

94952863-774.01-35866 04/03/2015 K