T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı:
94952863-774.01-58660
Konu: Eğitim Modülü Yetkilileri, Uzaktan Eğitim
Uygulama Görevlileri ve Aday Memur
İşlemlerinde Görevli Personele Yönelik
HİE
14/04/2015
81 İL VALİLİĞİNE
Eğitim Modülü Yetkilileri, Uzaktan Eğitim Uygulama Görevlileri ve Aday
Memur İşlemlerinde Görevli Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı"nın 04-08
Mayıs 2015 (yol dahil 03-09 Mayıs 2015) tarihleri arasında Antalya/Kemer/Göynük
"Avantgarde Hotel Resort (Vogue Hotel)" (www.avantgarderesorts.com) toplantı salonları
kullanılarak gerçekleştirilmesi makamın 08.04.2015 tarih ve 56221 sayılı onayı ile uygun
görülmüştür. Makam onayı, eğitim programları ve katılımcı listeleri Başkanlığımızın web
sitesinde yayınlanmaktadır.
Katılımcılar; 03 Mayıs 2015 tarihi Pazar günü saat 14:00'den itibaren otele giriş
yapabilecek ve 08 Mayıs 2015 tarihi saat 12:00 itibariyle otelden ayrılacaklardır.
Katılımcıların otele ulaşımı için 03 Mayıs 2015 tarihi Pazar günü; Antalya havalimanından
10:30-12:30-14:00-15:30-17:30 ve 21:30 saatlerinde; Antalya otogarından ise sabah 08:00'de
otele servis kaldırılacaktır. Otel Göynük girişinde olup Göynük birinci kavşakta inildiğinde
yürüme uzaklığındadır. Katılımcıların otele ulaşım, konaklama ve diğer bilgiler için firma
temsilcileri ile (Kerem ÖZKAN 530.0114251) irtibat kurmaları gerekmektedir.
Katılımcı listesinde isim ekleme ve değişikliği yapılmayacak olup, listede adı bulunan
personelin programa katılımı zorunludur. Katılımcı listesinde yer almayan personelin katılımı
mümkün değildir. Programa yasal mazereti nedeniyle katılamayacak personelin mazeretine
ilişkin belgelerin Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na ivedilikle gönderilmesi gereklidir.
Mazereti nedeniyle katılamayacak personelin yerine bir başkasının katılımı mümkün değildir.
Program ekli Makam Olurunda belirtilen görevlendirme tarihleri doğrultusunda
gerçekleştirilecek olup, programa geç katılım ve/veya erken ayrılmak mümkün değildir.
Katılımcı personelin, 27-30 Nisan 2015 tarihleri arasında “Katılımcı Özel Bilgileri” ni
hizmet içi eğitim modülü (yeşil elma butonu) üzerinden (EYDB web sayfası –HİE Modülü
Katılımcı İşlemleri –Katılımcı Özel Bilgi Girişi – TC. No ve Doğum Tarihi - Form) girmeleri
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Bakan a.
Daire Başkanı
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 57 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : L. AKSOY Sosyal Çalışmacı
Fax : 312.705 57 57
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
DAĞITIM :
Personel Dairesi Başkanlığı
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 57 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : L. AKSOY Sosyal Çalışmacı
Fax : 312.705 57 57
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

Üst Yazı - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı