T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı:
94952863-774.01.02-58353
Konu: Erişilebilirlik İzleme, Denetleme-İstihdam
Ar-ge Konularında Görevli Personele
Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı ( 2023 Nisan 2015)
14/04/2015
ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda "
Erişilebilirlik İzleme, Denetleme-İstihdam Ar-ge Konularında Görevli Personele Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Programı " nın 20-23 Nisan 2015 tarihleri arasında "Avantgarde Hotel
(Vogue Hotel) Esentepe Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:1 Göynük-Kemer/ANTALYA"
toplantı salonları kullanılarak gerçekleştirilmesi Makamın 13/04/2015 tarih ve 56991 sayılı
onayı ile uygun görülmüştür.(Eğitime katılacak personel iki kişilik odada günlük 79 TL
ödeyerek konaklama yapabilecektir),
Katılımcılar; 19/04/2015 tarihi Pazar günü saat 12:00'den itibaren otele giriş
yapabilecek ve 23/03/2015 tarihi saat 12:00 itibariyle otelden ayrılacaklardır. (Otel, Göynük
girişinde olup Göynük 1. kavşakta inildiğinde yürüme mesafesindedir.)
Katılımcıların otele ulaşım, konaklama ve diğer bilgiler için firma temsilcisi ( Kerem
ÖZKAN 0.530.011.42.51) ile irtibat kurmaları gerekmektedir.( Transfer saatleri: Havaalanı:
10.30-12.30-14.00-15.30-17.30-21.30 Antalya Otogar :08.00) Katılımcı Listesi, Onay ve
Program, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının linkinde yer almaktadır. Katılımcı listesinde
isim ekleme, isim değişikliği vb. yapılmayacak olup listede adı bulunan personelin programa
katılımı zorunludur.
Katılımcı listesinde yer almayan personelin eğitim programına katılımı mümkün
olmayıp, yasal mazereti nedeniyle katılamayacak personele ilişkin mazeret belgelerinin ise
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na ivedilikle gönderilmesi gereklidir. Mazereti nedeniyle
katılamayacak personelin yerine bir başkasının katılımı mümkün değildir. Program
ekliMakam Olurunda belirtilen görevlendirme tarihleri doğrultusunda gerçekleştirilecek
olup,programa geç katılım ve/veya erken ayrılmak mümkün değildir.
Katılımcı personelin, 16/04/2015 tarihi mesai bitimine kadar “Katılımcı Özel Bilgileri”
ni hizmet içi eğitim modülü üzerinden (EYDB web sayfası –HİE Modülü Katılımcı İşlemleri
–Katılımcı Özel Bilgi Girişi – TC. No ve Doğum Tarihi - Form) girmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Bakan a.
Daire Başkanı
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 03127055715
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : T. ERBASAN Sosyal Çalışmacı
Fax : 03127055757
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
DAĞITIM :
Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 03127055715
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : T. ERBASAN Sosyal Çalışmacı
Fax : 03127055757
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Eğitim ve Yayın