T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
GÜNLÜDÜR
Sayı:
94952863-774.01.06-35124
Konu: Kalite Yönetim Sistemi 2015 Uygulamaları
Eğitim Programı
04/03/2015
81 İL VALİLİĞİNE
Strateji Geliştirme Başkanlığının talepleri doğrultusunda “Kalite Yönetim Sistemi
2015 Uygulamaları Eğitim Programı" nın 10-13 Mart 2015 tarihleri arasında "Akka
Antedon Hotel" (Beldibi 1 Mevkii Kemer/ANTALYA) toplantı salonları kullanılarak
gerçekleştirilmesi Makamın 02/03/2015 tarih ve 33831 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.
Katılımcılar; 09/03/2015 tarihi Pazartesi günü saat 12:00'den itibaren otele giriş
yapabilecek ve 13/03/2015 tarihi saat 12:00 itibariyle otelden ayrılacaklardır. Katılımcıların
otele ulaşım, konaklama ve diğer bilgiler için firma temsilcileri Didem KARAKOÇ
(0.312.417.63.92 ) ve Çağlar DEMİR (0.549.459.59.06 ) ile irtibat kurmaları gerekmektedir.
(Antalya Havaalanı: Servis Saatleri 12.00 -16.00 – 19.00 – 22.00 - 24.00, Kemer Otogar
Servis Saatleri: 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 -20.00 - 22.00)
Yazımız ekinde sunulan Merkez ve Taşra Teşkilatı Katılımcı Listesi, Onay ve
Program, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının linkinde yer almaktadır. Katılımcı listesinde
isim ekleme, isim değişikliği vb. yapılmayacak olup listede adı bulunan personelin programa
katılımı zorunludur.
Katılımcı listesinde yer almayan personelin eğitim programına katılımı mümkün
olmayıp, yasal mazereti nedeniyle katılamayacak personele ilişkin mazeret belgelerinin ise
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na ivedilikle gönderilmesi gereklidir. Mazereti nedeniyle
katılamayacak personelin yerine bir başkasının katılımı mümkün değildir. Program ekli
Makam Olurunda belirtilen görevlendirme tarihleri doğrultusunda gerçekleştirilecek olup,
programa geç katılım ve/veya erken ayrılmak mümkün değildir.
Katılımcı personelin, 05/03/2015 tarihi mesai bitimine kadar “Katılımcı Özel Bilgileri”
ni hizmet içi eğitim modülü üzerinden (EYDB web sayfası –HİE Modülü Katılımcı İşlemleri
–Katılımcı Özel Bilgi Girişi – TC. No ve Doğum Tarihi - Form) girmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
EKLER :
1-Onay
2-Merkez ve Taşra Katılımcı Listesi
3-Program
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 03127055715
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : T. ERBASAN Sosyal Çalışmacı
Fax : 03127055757
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
DAĞITIM :
A Planı - Merkez Teşkilatı
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 03127055715
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : T. ERBASAN Sosyal Çalışmacı
Fax : 03127055757
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

ÜST YAZI - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı