T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı:
94952863-774-52413
Konu: Bütçe İş ve İşlemleri, Taşınır, Taşınmaz
Mal İşlemleri ve Konsolide Yetkilileri
Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim
Programı
02/04/2015
ADANA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Strateji Geliştirme Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 37506 sayılı yazıları ile talep
edilen Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli “Bütçe İş ve İşlemleri, Taşınır,
Taşınmaz Mal İşlemleri ve Konsolide Yetkilileri Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim
Programı”nın 2.grup eğitimin 27 Nisan-02 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Eğitime katılacak personelin isim listesi EYDB (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)
web sayfası “Duyurular” kısmında yayınlanmaktadır. Bahse konu isimlerin Hizmet İçi Eğitim
Modülü üzerinden girilmesi gerekmektedir. Yayınlanan listede adı yazılı personel dışında
giriş yapılması mümkün değildir.Söz konusu hizmet içi eğitime ilişkin eğitim konuları, kayıt
giriş tarihleri vb. bilgiler Hizmet İçi Eğitim Modülünde yayınlanmaktadır. Eğitimin
gerçekleşeceği il, tesis, ulaşım vb.bilgiler ise daha sonra modül üzerinden duyurulacaktır.
Katılımcı kayıtları 2.grup için 02-10 Nisan 2015 tarihleri arasında Hizmet İçi
Eğitim Modülü üzerinden yapılacaktır. Yazışma yoluyla katılımcı kaydı ve isim değişikliği
yapılmayacaktır. İl/Birim Modül yetkilileri katılımcı kayıt işlemleri için sırasıyla "EYDB web
sayfası / Hizmet İçi Eğitim Modülü Kayıt İşlemleri / Hizmet İçi Eğitimler / EYDB Eğitimleri /
Katılımcı Bilgileri / Yeni Kayıt" üzerinden kayıtlarını girebileceklerdir. İlinize/biriminize
verilen kontenjan dahilinde ve belirtilen tarihler arasında katılımcı kayıtlarının Hizmet İçi
Eğitim Modülü üzerinden yapılması konusunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM :
Adana Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Adıyaman Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Afyonkarahisar Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 5876
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : R. H. ÖZTAŞ Öğretmen
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Aydın Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Balıkesir Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Bingöl Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Ankara Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Antalya Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Kocaeli Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Konya Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Muğla Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Sakarya Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Samsun Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Şanlıurfa Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Şırnak Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Düzce Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Bolu Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Iğdır Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Karabük Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Elazığ Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Eskişehir Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Niğde Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Diyarbakır Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Bayburt Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Kilis Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Hatay Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Karaman Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Gaziantep Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Yozgat Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Aile Ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Şehit Yakınları Ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Personel Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü
Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 5876
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : R. H. ÖZTAŞ Öğretmen
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

duyuru yazısı - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı