T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayı : B.30.2.OGÜ.0.72.00Konu:
Öğrenciler için Ders Kayıt İşlemleri
Ders Kayıtları iki aşamadan oluşur.
I- Aşama : Ders Ön Kayıt İşlemleri
Ders ön kayıtları internet ortamında 02-06 Şubat 2015 tarihlerinde her bölüm için ayrılan gün ve saatlerde
yapılacaktır. Öğrencinin yapacağı işlemler;
1. Öğrencinin bulunduğu yerden İnternet üzerinden ders kaydı yapılır.
2. İnternet üzerinden danışman onayı yapılır. Danışman RED verdi ise internet kaydınız iptal olacağından
danışmanın önerisi doğrultusunda ders kaydı tekrar düzenlenmelidir.
02-06 Şubat 2015 tarihleri arasında hiç internet ders kaydı yaptırmayan öğrenciler Üniversite kurulunca
belirtilen “Geç Kayıt” ücretini yatırması gerekir. Bu ücret 50 tl olup, İş Bankası Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Şubesindeki 4406-95194 nolu hesaba yatırılmalıdır.
3. Dönem Katkı Payının ödenmesi; Normal Öğretim Süresini aşan Birinci Öğretim Öğrencileri ile tüm İkinci
Öğretim öğrencilerinin dönemlik katkı payı/öğrenim ücretlerini 02-13 Şubat.2015 tarihleri arasında ödemeleri
gerekmektedir. Katkı payının ilgili tarihlerde öğrenci numarası belirtilerek İş Bankasının herhangi bir şubesinden
ödenmesi gerekmektedir. Ödemeler, Banka Şubesi, ATM’lerden Üniversite Harç Ödeme Menüsünden kartlı
ödeme ve İnternet bankacılığında Üniversite Harç Ödeme Menüsü ile yapılabilir. EFT veya Banka havalesi ile
ödeme kabul edilmez.
II. Aşama : Ekle-Sil ve Kesin Kayıt işlemleri
Ekle-Sil ve Kesin Kayıt işlemleri 11-13 Şubat 2015 tarihlerinde her öğrencinin kendi biriminde yapılacaktır.
Öğrencinin yapacağı işlemler;
1. Ekle-Sil ile alınacak derslerin kesinleştirilmesinden sonra bölüm kayıt terminalinden alınacak ders kayıt çıktısı
öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanır ve bölüme teslim edilir. Önceki dönemlerde uygulandığı gibi;
dönemlik katkı payı/öğrenim ücretini ve varsa geç kayıt ücretini ödemeyen öğrencinin ders kaydı Danışmanı
tarafından kesinlikle onaylanmayacaktır. Kayıt belgesinin bir kopyası öğrenciye verilmekte olup bu belgenin
ileride çıkabilecek kayıt problemleri için saklanması önemlidir.
2. Normal öğrenim süresinde mezun olamayan tüm öğrencilerin kayıtlı oldukları derslerin AKTS kredisine göre
hesaplanan ilave öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini 17 Şubat 2015 - 17 Mart 2015 tarihleri arasında öğrenci
numarası belirtilerek İş Bankasının herhangi bir şubesinden ödenmesi gerekmektedir. Ödemeler, Banka Şubesi,
ATM’lerden Üniversite Harç Ödeme Menüsünden kartlı ödeme ve İnternet bankacılığında Üniversite Harç
Ödeme Menüsü ile yapılabilir. EFT veya Banka havalesi ile ödeme kabul edilmez. 17 Mart 2015 tarihinden
Adres: Meşelik Yerleşkesi
26480 Eskişehir
Tel : 0 222 239 37 50 (10 hat)
Fax: 0 222 229 20 80
T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayı : B.30.2.OGÜ.0.72.00Konu:
sonra hiçbir şekilde ücret yatırma işlemi yapılmayacaktır ve ilave ders ücretini ödemeyen öğrencilerin dönem
ders kayıtları silinecek ve kesinlikle ara sınavlara alınmayacaktır.
İlave öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin hesaplanması:
Normal Süresini aşan öğrenciler 65569 sayılı kanunun 29. maddesi gereği ilave öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
ödemekle yükümlüdür. İlave ücretin hesaplanmasında 07.01.2015 gün ve 1/8 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu
Kararı uyarınca ilgili dönemde kayıt olunan derslerin AKTS (ECTS) kredisi kullanılır.
İlave Ücret = (Alınan derslerin AKTS kredi toplamı) X (Biriminize ait 1 AKTS ödeme tutarı)
Birimlere göre 1 AKTS kredisi başına ödenecek tutar
Adres: Meşelik Yerleşkesi
26480 Eskişehir
Tel : 0 222 239 37 50 (10 hat)
Fax: 0 222 229 20 80
Download

Kayıt Yenileme Hakkında Ayrıntılı Bilgi için Tıklayınız