T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
ACELE ve GÜNLÜDÜR
Sayı:
94952863-774.01-27077
Konu: Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal
Destek Hizmeti Eğitim Programı
18/02/2015
81 İL VALİLİĞİNE
"Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti Eğitim Programı" nın 1922 Mart 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz
konusu hizmet içi eğitim programına ilişkin eğitim konuları, katılması beklenen personel
nitelikleri, katılımcı kontenjanları, kayıt giriş tarihleri vb. bilgiler Hizmet İçi Eğitim
Modülünde yayınlanmaktadır. Eğitimin gerçekleşeceği il, tesis, ulaşım vb. bilgiler ise daha
sonra modül üzerinden duyurulacaktır.
(Merkez birimleri, kendileri için verilen kontenjan dahilinde afet ve acil durumlarda
görev almasını düşündükleri meslek elemanı kaydını gireceklerdir. Herbir İl Müdürlüğü için
ise 3 kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjan kapsamında; afet-acil durumlardan sorumlu 1 il
müdür yardımcısı, afet ve acil durumlarda görev alması düşünülen 1 meslek elemanı ve İl'de
"Yerel Düzey Psikososyal Destek Planı"nı hazırlayan 1 personel (planı hazırlama sürecinde
görev alan meslek elemanı veya diğer personel de olabilir) kaydının girilmesi istenilmektedir)
Katılımcı kayıtları 17-24 Şubat 2015 tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitim Modülü
üzerinden yapılacaktır. Yazışma yoluyla katılımcı kaydı ve isim değişikliği
yapılmayacaktır. İl/Birim Modül yetkilileri katılımcı kayıt işlemleri için sırasıyla "EYDB web
sayfası / Hizmet İçi Eğitim Modülü Kayıt İşlemleri / Hizmet İçi Eğitimler / EYDB Eğitimleri /
Katılımcı Bilgileri / Yeni Kayıt" üzerinden kayıtlarını girebileceklerdir.
İlinize/biriminize verilen kontenjan dahilinde ve belirtilen tarihler arasında katılımcı
kayıtlarının Hizmet İçi Eğitim Modülü üzerinden yapılması konusunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM :
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Aile Ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 57 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : L. AKSOY Sosyal Çalışmacı
Fax : 312.705 57 57
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Şehit Yakınları Ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 57 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : L. AKSOY Sosyal Çalışmacı
Fax : 312.705 57 57
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

Afet üstyazı - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı