TRT VAKFI BAŞKANLIĞINA
ANKARA
...../...../.......... Tarihi itibari ile Vakıf üyeliğimde 25 yılımı doldurduğundan dolayı TRT
Vakfından emekli olmak istiyor ve bu konu ile ilgili gereğinin yapılmasını rica ediyorum.
Adı ve Soyadı
:
İmzası
:
Kurum Sicili
:...........................................
Üye No
:...........................................
Vakfa Giriş Tarihi
:...........................................
Banka Adı
:...........................................
Banka Hesap No
:...........................................
Cep Telefonu
:...........................................
EK
: Emekli Sandığı Tanıtım Kartı Fotokopisi
YIL
TOPLAM İKRAMİYE
HİZMETİ
İKRAMİYESİ
VAKFA BORCU
Aidat Borcu
Borç Kredisi
Emk.İkramiyesi
Konut Kredisi
Vakfa Borcu
Taşıt Kredisi
ÖDENECEK
Katkı Payı
TOPLAM
HESAPLAYAN
Adı ve Soyadı
İmzası
KONTROL EDEN
Adı ve Soyadı
İmzası
Evrak No
...........................
Tarihi
....../......./............
Download

25 Yıldan Emeklilik