T.C.
DEVELİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 72132380/50.06/2091653
Konu:Mesleki Eğitim
25/02/2015
……………………MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : 17/02/2015 tarih ve 1752217 sayılı yazımız.
İlimiz Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrenci kapasitelerinin artırılması amacıyla;
11/02/2015 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan "Tanıtım ve Çalışma Ekibi"
Toplantısı karar tutanağının 1.maddesi gereği hazırlanan mesleki eğitim tanıtım raporu
ilişikte gönderilmiştir.Okulunuzda yapılan veli toplantılarında konu ile ilgili açıklama
yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ali ARSLAN
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
1-Rapor ( 2 sayfa)
DAĞITIM
Gereği :
ORTAOKULLARA YAZILDI
Elbiz Caddesi No: 09 38400 Develi / KAYSERİ
Telefon ( 0352) 621 60 54 – 621 02 00 Faks (0352) 621 21 05
e-mail: [email protected]
Bilgi İçin :
Şef . : M.ÇARKAN
Int.Adr. : http://develi.meb.gov.tr/.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden03b8-6a10-314b-98bd-de6f kodu ile teyit edilebilir.
Elbiz Caddesi No: 09 38400 Develi / KAYSERİ
Telefon ( 0352) 621 60 54 – 621 02 00 Faks (0352) 621 21 05
e-mail: [email protected]
Bilgi İçin :
Şef . : M.ÇARKAN
Int.Adr. : http://develi.meb.gov.tr/.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden03b8-6a10-314b-98bd-de6f kodu ile teyit edilebilir.
Download

meslekieğitimtanıtımçalışmaları Ortaokullara - kayseri