T.C.
D E V E Lİ K A Y M A K A M L IĞ I
İlçe M illî Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 87684534/953.2.1.7/3093540
20/03/2015
Konu: 24 Saat Devamlı Çalışma Planı.
OKUL M ÜDÜRLÜĞÜNE
D EV E Lİ
İlgi : a) 11 .09.2014 tarihli ve 29116 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6552
sayılı Yasa,
b) İl Afet ve Acil Durum M üdürlüğü’ nün 11.03.2015 tarihli ve 345 sayılı yazısı.
c) İl M illi Eğitim Müdürlüğünün 19/03/2015 tarih ve 3047088 sayılı yazısı gereği
Olağanüstü Durumlarda 24 Saat Mesainin Devam Etmesi ile ilgili
sayılı Yasa ilgi (a) Yasanın 144. Maddesinin a-fıkrası gereği yürürlükten kaldırılmıştır.
711
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ali A R SLA N
M illi Eğitim Müdürü
Tüm Okul Müdürlüklerine
(M iid.'m üz sitesine atılacak)
Elbiz Caddesi Hükümet Konağı No: 9
38400-Develi / K A Y S E R İ
0352 ) 621 21 05 : Internet A d re s i: www.develi-meb.gov.tr
tarih ve sayısının belirtilmesi rica olunur.
Telefon . ( 0352 ) 621 60 54 - 621 02 00
Faks : (
e-posta: [email protected] Cevap verilirken yazımızın
Faks: (352 621 2105
Şb.Müdürü İhsan Y IL M A Z
Bu evrak güvenli elektronik im za ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr a d re s in d c n d 3 e 9 - e 6 b f- 3 7 4 0 - b 8 9 1- 6 f8 d kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
D E V E Lİ K A Y M A K A M L IĞ I
İlçe M illî Eğitim M üdürlüğü
20/03/2015
Sayı : 87684534/953.2.1.7/3093540
Konu: 24 Saat Devamlı Çalışma Planı.
OKUL M ÜDÜRLÜĞÜNE
D EV E Lİ
İlgi : a) 11 .09.2014 tarihli ve 29116 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6552
sayılı Yasa,
b) İl Afet ve Acil Durum M üdürlüğü’ nün 11.03.2015 tarihli ve 345 sayılı yazısı,
e) İl M illi Eğitim M üdürlüğünün 19/03/2015 tarih ve 3047088 sayılı yazısı gereği
Olağanüstü Durumlarda 24 Saat Mesainin Devam Etmesi ile ilgili
sayılı Yasa ilgi (a) Yasanın 144. Maddesinin a-fıkrası gereği yürürlükten kaldırılmıştır.
711
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ali A R SL A N
M illi Eğitim Müdürü
Tüm Okul Müdürlüklerine
(M üd.'m üz sitesine atılacak)
Elbiz Caddesi Hükümet Konağı No: 9
38400-Develi / K A Y S E R İ
0352 ) 621 21 05 : Internet A d re s i: www.develi-meb.gov.tr
tarih ve sayısının belirtilmesi rica olunur.
Telefon . ( 0352 ) 621 60 54-621 02 00
Faks : (
e-posta: [email protected] Cevap verilirken yazımızın
Faks: (352 621 2105
Şb.Müdiirü Ihsan Y IL M A Z
Bu evrak giıvenii elektronik im za ile im zalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr a d re s in d c n d 3 e 9 - e 6 b f- 3 7 4 0 - b 8 9 1- 6 f8 d kodu ile teyit edilebilir.
Download

T.C. DEVELİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü OKUL