T.C.
DEVELİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 46375773/101.01.02/3483646
Konu:Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY)
01/04/2015
........................MÜDÜRLÜĞÜNE
Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin yanı sıra okul öncesi
kurumlara kaydını yaptırmış olan ve bu kaydı e-okul sisteminde yer alan 48-72 ay arası yaşa
sahip muhtaç çocuklara da destek sağlanabileceği ile ilgi Bakanlığımız Temel Eğitim Genel
Müdürlüğünün 27/03/2015 tarihli ve 28219185/101.01/3366335 sayılı yazısı ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve ekte gönderilen Şartlı Eğitim Yardımı Broşürünün ve Uygulama
Kılavuzu hakkında velilerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Ali ARSLAN
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
1-Yazı
(1 Adet)
2- Uygulama Klavuzu (16 Sayfa)
Dağıtım:
Gereği :,
Nevzer Erciş Anaokulu Md.
Yaşar Pusatlıoğlu Anaokulu Md.
Anasınıfı Bulunan Okul Müdürlükleri
Elbiz Caddesi No: 09 38400 Develi / KAYSERİ
Telefon ( 0352) 621 60 54 – 621 02 00 Faks (0352) 621 21 05
e-mail: [email protected]
Bilgi İçin :
Şef . : M.ÇARKAN
Int.Adr. : http://develi.meb.gov.tr/.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9688-3cf2-36a3-8735-1494 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Şartlı Eğitim Yardımı ŞEY ANAOKULU VE ANASINIFI BULUNAN