……………… OKULU
T.C. KİMLİK NO
:
ADI-SOYADI
:
BRANŞI
:
GÖREV YERİ
:
İLK GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
:
YÖNETİCİLİK GÖREVİNE BAŞLAMA TARİHİ :
AYRILMA NEDENİ
: 6528 Sayılı Kanun
HİZMET PUANI
:
HİZMET SÜRESİ (Gün-ay-yıl)
:
İlçeniz
…………………………………………………………………………….
Okulunda Müdür /Müdür Başyardımcısı / Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. 4
Yıllık görev süremi tamamlamış olduğumdan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 27. Maddesi gereğince öğretmen
olarak atanmak istiyorum. Tercih yapabilmem için kullanıcı adı ve şifrenin tarafıma verilmesi
hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ederim.
……./02/2015
……………………
Download

Dilekçe - Milli Eğitim Bakanlığı