T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/821.05/637092
Konu: Küçük Kalemler Masal
Yazma Yarışması
20/01/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12/01/2015 tarihli ve 322407 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, "Küçük Kalemler Masal Yazma Yarışması"ile ilgili yazı ekte
gönderilmiş olup, gerekli iş ve işlemlerin yazı doğrultusunda yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKLER
:
İlgi yazı ve Ekleri (8 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm Ortaokullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene441-5526-33e4-9fac-fd44 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 68531273/821.05/480681
Konu: Küçük Kalemler Masal
Yazma Yarışması
15/01/2015
.............................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 12/01/2015 tarihli ve
322407 sayılı yazısı.
İlgi yazı ve ekindeki yarışma şartnamesi ekte gönderilmiş olup İlçeniz öğrencilerine
gerekli duyurunun yapılmasını ve eserlerin 20 Subat 2015 tarihine kadar okul müdürlükleri
aracılığı ile yarışma şartnamesinde belirtilen e-posta adresine gönderilmesi hususunda ;
Bilgi ve gereğini rica ederim
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:
İlgi Yazı ve Ekleri (8 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)
Hatay İl Milli Müdürlüğü, Ürgen Paşa Mahallesi
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14.Sokak 31040
Antakya/HATAY
Elektronik Ağ:hatay.meb.gov.tr-www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.TEKER-V.h.K.İ Dahili:1122
Tel: 0 326 227 68 68
Fax: 0 326 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3703-0d97-34ba-bde1-6967 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/322407
Konu: Küçük Kalemler Masal
Yazma Yarışması
12/01/2015
………………………….VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 05.01.2015 tarihli ve 95178074/
405.01/20024 sayılı yazısı.
İstanbul ili Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren Özel Irmak Ortaokulu
Müdürlüğü’nün, Türkiye geneli resmi/özel tüm ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine
yönelik, “Küçük Kalemler Masal Yazma Yarışması” düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi
yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek ve gönüllülük esasına göre söz konusu etkinliğin
yapılması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (7 sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
Konya Yolu/T.Okullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Birim Koord.)
Tel: (0 312) 2969440
Faks: (0 312) 2238736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden0dba-e429-3d36-85fb-056a kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/373620
Konu: Matematik Eğlendirir - Resfebe
Yarışması
………… .VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) 07/03/2012 tarihli ve B.08.0. YET. 00.20.00.0/3616 (2012/13) sayılı Genelge.
b) Özel Doğa Kolejinin 11/12/2014 tarihli ve 821/149 sayılı yazısı.
Ankara ili Çankaya ilçesinde faaliyette bulunan Özel Çayyolu Doğa İlkokulu ve Özel
Çayyolu Doğa Ortaokulu Müdürlüğü'nün Türkiye geneli resmi-özel ilkokul ve ortaokul 4.,
5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak ''Matematik Eğlendirir-Resfebe (Resimli
Alfabe) Yarışması"düzenleme talebine ilişkin yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin
genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara
aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri
tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu yarışmanın gönüllülük esasına göre yapılması
uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK : İlgi yazı ve ekleri (4 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi:
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Çayyolu Doğa Koleji
Ayrıntılı bilgi için :Harun ÇETİNKAYA (Uzm Öğrt.)
Tel : (0 312) 296 94 00-9431
Faks : (0 312)223 87 36
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9e53-0713-35db-adc3-c356 kodu ile teyit edilebilir.
"KUEUK KALEMLER"
MASAT YARISMASI
sEcici KURUTU
.
.
.
.
.
GULTEN DAYIO6IU (YAZAR)
HACER KlLClO6tu (YAZAR)
Firiz 6ZDEM (YAZAR)
AHMET UNVER (YAZAR)
_
MUSTAFA COMOGIU (OZEL IRMAK OKULLARI TURKCE EDEB|YAT
BOLUMU BASKANI)
ESERtERiN TEStiM ADRESi:
[email protected]'k12.tr
iuriSitvt iEiru s-eosm aonesi:
[email protected]
TELEFON NUMARASI
0216 4Lr 39 73 (Dihili: 303)
AYRTNTTU
eiLoi iciN:
Download

Küçük Kalemler Masal Yazma Yarışması