SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI-2014
Programın Adı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
İlk ve Acil Yardım
Odyometri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Y.O.
Bilgisayar Programcılığı
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Akşehir Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
İşletme Yönetimi
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Doğanhisar Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Huğlu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Makine
Name of Programme
Vocational School of Health Services
Operation Room Services
Anesthesia
Child Development
Child Development (EP)
First Aid and Emergency
Audiometry
Medical Imaging Techniques
Medical Imaging Techniques(EP)
Medical Laboratory Techniques
Medical Laboratory Techniques (EP)
Care Elderly
Vocational School of Social Sciences
Banking and Insurance
Banking and Insurance (EP)
Office Management and Executive Assistant
Office Management and Executive Assistant (EP)
Foreign Trade
Foreign Trade (EP)
Public Relations and Presentation
Public Relations and Presentation (EP)
Business Administration
Business Administration (EP)
Logistics
Logistics (EP)
Accounting and Tax Applications
Accounting and Tax Applications (EP)
Marketing
Marketing (EP)
Tourism and Hotel Management
Tourism and Hotel Management (EP)
Akören Ali Rıza Ercan Vocational School
Computer Programming
Foreign Trade
Foreign Trade (EP)
Electronic Technology
Akşehir Vocational School
Banking and Insurance
Business Administration
Public Finance
Public Finance (EP)
Accounting and Tax Applications
Tourism and Hotel Management
Tourism and Travel Services
Doğanhisar Vocational School
Banking and Insurance
Banking and Insurance (EP)
Computer Programming
Huğlu Vocational School
Computer Programming
Machinery
Özel Koşullar
Süre
Kontenjan
Requirements
Duration
Quota
& Explanations
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Sarayönü Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Çevre Koruma ve Kontrol
Fidan Yetiştiriciliği
Gıda Teknolojisi
Organik Tarım
Tohumculuk
Silifke Taşucu Meslek Y.O.
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Diş Hekimliği Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı
Arkeoloji
Fars Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Karşılaştırmalı Edebiyat
Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Fen Fakültesi
Biyoloji
İstatistik
Kimya
Matematik
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
İşletme (İngilizce)
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklamcılık
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Machinery, Drawing and Construction
Sarayönü Vocational School
Computer Programming
Environmental Protection and Control
Tree Seedlings
Food Technology
Organic Agriculture
Seed Production
Silifke Taşucu Vocational School
Foreign Trade
Foreign Trade (EP)
Electronic Technology
Electronic Technology (EP)
Faculty of Dentistry
Faculty of Letters
German Language and Literature
Arabic Language and Literature
Archaeology
Persian Language and Literature
French Language and Literature
English Language and Literature
Comparative Literature
Russian Language and Literature
History of Art
Sociology
History
Turkish Language and Literaturee
Faculty of Sciences
Biology
Statistics
Chemistry
Mathematics
Faculty of Fine Arts
Industrial Products Design
Interior Architecture and Environmental Design
Faculty of Law
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Economics
Management
Management (English)
Public Administration
International Relations
Faculty of Communication
Journalism
Public Relations and Presentation
Radio, Television and Cinema
Advertising
Faculty of Architecture
Architecture
City and Regional Planning
Faculty of Engineering
Computer Engineering
Computer Engineering (EP)
Environmental Engineering
Electrical & Electronic Engineering
Electrical & Electronic Engineering (EP)
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
2
3
2
4
4
4
4
2
2
5
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
15
15
21
15
15
4
4
4
4
3
3
3
3
46
46
46
46
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3
3
5
6
6
83
121, 299
85
115, 272
15
15
15
15
Endüstri Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi
Ebelik
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Tıp Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İÖ)
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Gıda Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
İşletme
İşletme (İÖ)
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Industrial Engineering
Geomatic Engineering
Geomatic Engineering (EP)
Civil Engineering
Civil Engineering (EP)
Geological Engineering
Chemical Engineering
Mining Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering (EP)
Metallurgy and Material Engineering
Faculty of Health Sciences
Child Development
Obstetrics
Health Management
Social Services
Faculty of Medicine
Faculty of Technology
Computer Engineering
Electrical & Electronic Engineering
Mechanical Engineering
Faculty of Tourism
Tourism Management
Tourism Management (EP)
Travel Management and Tourism Guidance
Travel Management and Tourism Guidance (EP)
Faculty of Veterinary Sciences
Faculty of Agriculture
Garden Plants
Plant Protection
Food Engineering
Landscape Architecture
Agricultural Economy
Agricultural Machinery
Agricultural Structures and Irrigation
Field Crops
Soil Science and Plant Nourishment
Animal Science
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
5
5
3
3
10
3
5
5
5
2
4
4
4
4
6
4
3
3
3
4
4
4
4
2
2
2
4
4
4
4
5
4
4
3
3
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
5
2
2
2
5
5
4
2
4
4
4
4
2
3
4
4
5
5
4
3
Akşehir Faculty of Economics and Administrative Sciences
Management
Akşehir Kadir Yallagöz School of Health
Nutrition and Dietetics
Nursing
Beyşehir Ali Akkanat Faculty of Management
Management
Management (EP)
Beyşehir Ali Akkanat Faculty of Tourism
Tourism Management
15
15
15
15
15
15
15
15
15, 86
15, 86
15
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDEN PROGRAMLAR
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği
Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları
Grafik
Heykel
Seramik
Resim
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı
Şan
Tiyatro
Türk Sanat Müziği
Sanat ve Tasarım Fakültesi
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Moda Tasarımı
School of Physical Education and Sports
Coach Training
Physical Training and Sport's Instructor
Sports's Management
Faculty of Fine Arts
Traditional Turkish Arts
Graphic
Sculpture
Ceramics
Drawing
Dilek Sabancı State Conservatory
Singing
Theater
Turkish Music
Faculty of Arts and Design
Hand Crafts Design and Production
Fashion Design
4
4
4
2
2
2
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
4
4
2
2
Koşul ve Açıklamalar
Bk. 4. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Yabancı dil hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen
yıllara dahil değildir.
Bk. 15. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar
doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce
Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece
öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.).
Bk. 28. Öğretim dili İngilizcedir.
Bk. 30. Üniversitenin imkanları çerçevesinde isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil (Almanca/Arapça/Fransızca/İngilizce) hazırlık programı uygulanır.
Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Bk. 36. Bu programda iki yabancı dille (İngilizce-Almanca) eğitim yapılmaktadır. Öğrencilerin İngilizce ve Almanca’dan muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Her iki sınavı
başaran öğrenciler doğrudan lisans eğitimine başlayabilirler. Muafiyet sınavlarını veremeyen öğrenciler ise lisans programına başlamadan önce İngilizce için 1 yıl, Almanca için
1 yıl, her iki dilden de muaf olamayan öğrenciler ise, İngilizce ve Almanca olmak üzere toplam iki yıl hazırlık okuyacaklardır. Lisans eğitimine başlayan öğrencilere 4 yıl iki dilli
program uygulanır ve Mütercim-Tercümanlık alanında iki dilde diploma verilir.
Bk. 46. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil
değildir.
Bk. 51. Bu programda öğrencilerin İngilizce ve Almanca’dan muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Her iki sınavı başaran öğrenciler doğrudan lisans eğitimine
başlayabilirler. Muafiyet sınavlarını veremeyen öğrenciler ise lisans programına başlamadan önce İngilizce için bir yıl, Almanca için bir yıl, her iki dilden de muaf olamayan
öğrenciler İngilizce ve Almanca olmak üzere toplam iki yıl hazırlık okuyacaklardır. (Muafiyet için Bk. 21 ve Bk. 125 kuralları geçerlidir.)
Bk. 55. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil
değildir.
Bk. 61. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce veya Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen
yıllara dahil değildir.
Bk. 83. Bir yıl süreli Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Almanca yeterlik sınavını başaranlar,
doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 85. Bir yıl süreli Fransızca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Fransızca yeterlik sınavını başaranlar,
doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.
Bk. 88. Bir yıl süreli zorunlu İspanyolca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İspanyolca yeterlik sınavını
başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 89. Bir yıl süreli İtalyanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İtalyanca yeterlik sınavını başaranlar
doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 102. Bir yıl süreli Japonca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Japonca yeterlik sınavını başaranlar
doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 111. Bir yıl süreli İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar veya
İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile bitirenler isteğe bağlı Almanca hazırlık programında okuyabilirler.
Bk. 114. Bir yıl süreli Yunanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Yabancı dil yeterlik sınavını başaranlar
doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 115. Bir yıl süreli zorunlu Rusça Hazırlık Programı uygulanır. Bu süre öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Rusça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 118. Bu programın öğretim dili Fransızca olup, 1 (bir) yıllık “Fransızca Dil Hazırlık” sınıfı mevcuttur. Hazırlık sınıfının sonunda başarılı olan öğrenciler ile üniversite
tarafından yapılan Fransızca yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler 4 (dört) yıllık lisans eğitimine başlarlar. Başarısız öğrenciler “Fransızca Dil Hazırlık” sınıfını tekrar ederler.
Bk. 119. Bu programın öğretim dili Fransızca olup, 1 (bir) yıllık “Fransızca Dil Hazırlık” sınıfı mevcuttur. Bu sınıfın sonunda başarılı olan öğrenciler ile Üniversite tarafından
yapılan Fransızca yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler bu bölüme ait 1 (bir) yıllık ikinci hazırlık “İleri Fransızca” sınıfına kayıt olurlar. Bu sürenin sonunda başarılı olan
öğrenciler 4 (dört) yıllık lisans eğitimine başlarlar.
Bk. 121. Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Arapça yeterlik sınavını başaranlar
doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
tarafından yapılan Fransızca yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler 4 (dört) yıllık lisans eğitimine başlarlar. Başarısız öğrenciler “Fransızca Dil Hazırlık” sınıfını tekrar ederler.
Bk. 119. Bu programın öğretim dili Fransızca olup, 1 (bir) yıllık “Fransızca Dil Hazırlık” sınıfı mevcuttur. Bu sınıfın sonunda başarılı olan öğrenciler ile Üniversite tarafından
yapılan Fransızca yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler bu bölüme ait 1 (bir) yıllık ikinci hazırlık “İleri Fransızca” sınıfına kayıt olurlar. Bu sürenin sonunda başarılı olan
öğrenciler 4 (dört) yıllık lisans eğitimine başlarlar.
Bk. 121. Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Arapça yeterlik sınavını başaranlar
doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 124. Öğretim dili Almancadır.
Bk. 125. Bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda Almanca yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Almanca
Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece
öğretim yılı başında yapılacak Almanca yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.).
Bk. 128. Öğretim dili Fransızcadır.
Bk. 129. Bir yıl süreli zorunlu Fransızca Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda Fransızca yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Fransızca
Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) üniversitece
öğretim yılı başında yapılacak Fransızca yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.)
Bk. 229. Bir yıl süreli Boşnakça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Boşnakça yeterlik sınavını başaranlar
doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 230. İsteyen öğrencilere bir yıl süreli Almanca, Fransızca veya İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara
dahil değildir.
Bk. 235. Bir yıl süreli Bulgarca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Bulgarca yeterlik sınavını başaranlar
doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 238. Bir yıl süreli Arnavutça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Arnavutça yeterlik sınavını başaranlar
doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 263. Bu programdaki öğretim dili en az %30 Almanca’dır.
Bk. 299. Öğretim dili Arapça’dır.
Bk. 708. Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça’dır.
Bk. 756. Bir yıl süreli zorunlu Çince Hazırlık Programı uygulanır. Bu süre öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Çince yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 819. Bir yıl süreli zorunlu Gürcüce Hazırlık Programı uygulanır. Bu süre öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Gürcüce yeterlik sınavını başaranlar
doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Conditions and Explanations
See 4. A one-year Foreign Language preparatory program is offered for students wishing to attend a Foreign Language course within the available quota. The duration of
the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period.
See 15.One-year English Language preparatory program is compulsory. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study
required for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the English Language exemption test can directly begin the first year
of their program.
See21.One-year English Language preparatory program is compulsory. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required
for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the English exemption test can directly begin the first year of their program.
Those who are successful in national and/or international language tests recognized by the University, or are successful in the English Language exemption test held by the
University, at the beginning of the academic year, can also be enrolled in the first year of their program. (For further information please directly contact the University).
See 28. The language of instruction is English.
See 30. Depending on the resources of the university, one-year foreign language preparatory programs (German/Arabic/French/English) are offered to the students wishing
to attend one of the stated foreign languages courses. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation
shown in the columns for education period.
See 36. In this program, bilingual education is offered in English and German. Students must take the exemption test in English and German. Students who pass both exams
can directly begin their undergraduate education. Students who fail one of the exemption tests attend a one-year preparatory course for German or English. Students who
cannot pass neither English nor German exemption test attend a two-year preparatory course, one year for English and one year for German. Students who begin their
undergraduate education are offered a four-year bilingual program and they are awarded a bilingual diploma in the field of Translation and Interpretation.
See 46. A one-year English Language Preparatory Program is offered for students wishing to attend English Language course within the available quota. The duration of the
preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period.
see 51. Students of this program are required to take the proficiency Tests in English and German. Those who are successful on both tests may start their programs. Those
who are not successful are required to take preparatory courses, a one-year course for English and a one-year course for German, making two altogether. (For exemption
from the preparatory course, see 21 and see 125)
See 55. A one-year German Language preparatory program is offered for students wishing to attend German Language course within the available quota. The duration of the
preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period.
See 61. A one-year English or German Language preparatory program is offered for students wishing to attend English or German Language course, within the available
quota. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period.
See 83. One-year German Language preparatory program is offered. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required
for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the German Language exemption test can directly begin the first year of their
program.
See 85. One-year French Language preparatory program is offered. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required
for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the French Language exemption test can directly begin the first year of their
program.
See 86. At least 30% of the instruction of the program is given in English.
See 88. One-year Spanish Language preparatory program is compulsory. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study
required for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the Spanish Language exemption test can directly begin the first year
of their program.
program.
See 86. At least 30% of the instruction of the program is given in English.
See 88. One-year Spanish Language preparatory program is compulsory. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study
required for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the Spanish Language exemption test can directly begin the first year
of their program.
See 89. One-year Italian Language preparatory program is offered. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for
graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the Italian Language exemption test can directly begin the first year of their
program.
See 102. One-year Japanese Language preparatory program is offered. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study
required for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the Japanese Language exemption test can directly begin the first
year of their program.
See 111. One-year English Language preparatory program is offered. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required
for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in English exemption test or who complete successfully the English Language
preparatory program can optionally attend the German Language preparatory program.
See 114. One-year Greek Language preparatory program is offered. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required
for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in language exemption test can directly begin the first year of their program.
See 115. One-year Russian Language preparatory program is offered. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required
for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the Russian Language exemption test can directly begin the first year of their
program.
See 118. The language of instruction is French. There is a one year “French Language Preparatory Course”. Students who are successful at the end of the preparatory course
and those who are successful in the exemption test held by the university begin the first year of their four-year undergraduate program. Unsuccessful students repeat the
French Language Preparatory Course.
See 119.The language of instruction is French. There is a one-year “French Language Preparatory Course”. Students who are successful at the end of the preparatory course
and those who are successful in the exemption test held by the university are enrolled in a one-year “advance French Language course” run by this Department. Students
who are successful at the end of this period begin the first year of their four-year undergraduate program.
See 121. One-year Arabic Language preparatory program is compulsory. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study
required for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the Arabic Language exemption test can directly begin the first year
of their program.
See 124. The language of instruction is German.
See 125. One-year German Language preparatory program is compulsory. The students who are successful in the German Language exemption test can directly begin the
first year of their program. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for
education period. Those who are successful in national and/or international language tests recognized by the University, or are successful in the German Language
exemption test held by the University, at the beginning of the academic year, can be enrolled in the first year of their program. (For further information please directly
contact the University).
See 128. The language of instruction is French.
See 129. One-year French Language preparatory program is compulsory. The students who are successful in the French Language exemption test can directly begin the first
year of their program. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for
education period. Those who are successful in national and/or international language tests recognized by the University, or are successful in the French Language exemption
test held by the University, at the beginning of the academic year, can also be enrolled in the first year of their program. (For further information please directly contact the
University).
See 229. One-year Bosnian Language preparatory program is offered. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required
for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the Bosnian Language exemption test can directly begin the first year of their
program.
See 230. A one-year preparatory program is offered for students wishing to attend German, French or English Language preparatory courses. The duration of the
preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period.
See 235. One-year Bulgarian Language preparatory program is offered. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study
required for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the Bulgarian Language exemption test can directly begin the first
year of their program.
See 238. One-year Albanian Language preparatory program is offered. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study
required for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the Albanian Language exemption test can directly begin the first year
of their program.
See 263. At least 30% of the instruction of the program is given in German.
See 299. The language of instruction is Arabic.
See 708. At least 30% of the instruction of this course is given in Arabic
See 756. One-year Chinese Language preparatory program is compulsory. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study
required for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the Chinese Language exemption test can directly begin the first year
of their program.
See 819.One-year Georgian Language preparatory program is offered. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required
for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the Georgian Language exemption test can directly begin the first year of their
program.
Download

quotas - Selçuk Üniversitesi