T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Rektörlük
09.04.2015
Değerli Akdeniz Üniversitesi Mensupları;
Bazı basın-yayın kuruluşlarında; Maliye Bakanlığı, YÖK temsilcisi, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili
üniversite temsilcisinin katıldığı kurul tarafından karara bağlanan kadro değişiklik taleplerinde bu sene
“kadro sayısı düşürülen üniversitelerin başında Akdeniz Üniversitesi’nin geldiği” ile ilgili üniversitemiz
kamuoyunu yanlış bilgilendirilen haberler yer almaktadır.
Bakanlar Kurulu’nun bütçe imkânları doğrultusunda üniversitelerin akademik kadroları için 2015 yılı
bütçesinde üniversitelere verilen (serbest bırakılan) kadro miktarları incelendiğinde bütün üniversitelerin
aynı durumda olduğu görülmektedir. (Dokuz Eylül Üniversitesi 72, Gaziantep Üniversitesi 34, Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi 60, Ankara Üniversitesi 30, Abdullah Gül Üniversitesi 22 vb., Akdeniz
Üniversitesi’ne ise 80 kadro verilmiştir (serbest bırakılmıştır)).
Bu bağlamda kamuoyunun yanlış bilgilendirilip, yönlendirilmemesi için Bakanlar Kurulu Kararının
09 Ocak 2015 tarih ve 29231 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2015 yılı bütçesinde üniversitelere verilen
(serbest bırakılan) kadro miktarlarını gösteren tabloya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kadrolar için tıklayınız.
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
Adres: Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA
Telefon : (0242) 227 59 82 Faks: (0242) 227 49 58
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ: www.akdeniz.edu.tr
Download

personel daire başkanlığına