Türkiye'de
HPV ile Serviks Kanseri
Tarama Süreci
Kanser Taramaları
Toplum tabanlı taramalar;
Meme
Kanseri
• 40-69 yaş kadın
• 2 yılda bir
• Mamografi çekilmesi
Serviks
Kanseri
• 30-65 yaş kadın
• 5 yılda bir
• Smear veya HPV testi
Kolorektal
Kanser
• 50-70 yaş kadın, erkek
• 2 yılda bir
• Gaitada gizli kan testi
• Her 10 yılda bir kolonoskopi
Serviks Kanseri Taraması
• HPV (Human Papilloma Virus) taraması beş
yıllık hizmet alımı ihalesi tamamlandı
• Mayıs ayından itibaren HPV testi ile
taramaya başlıyoruz.
Tarama Süreci
• Yüklenici firma örneklerin toplanması için gerekli
olan HPV örnek alma setlerini (örnek alma aparatı,
koruyucu sıvı içeren transport tüpü, lam, lam kabı,
taşıma çanta/kolisi, broşür, onam formu, barkod) İl
Halk Sağlığı Müdürlüklerine teslim edecek
– İlk etapta 250.000 adet HPV örnek alma seti
– Dağıtılan kitler 6 ay içinde kullanılmalı
Tarama Süreci
• Taramanın yapılacağı birinci basamak;
– Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)
– Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) bünyesindeki
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri
(KETEM)
• Halk Sağlığı Müdürlükleri HPV örnek alma setlerini
ve set sayısı kadar barkod etiketini tutanak karşılığı
teslim edilecek
Tarama Süreci
• Test istemi kullanılan sistem üzerinden (AHBS, HSBS),
laboratuvar sistemine kayıt edilecek
• Alınan örnekler Halk Sağlığı Müdürlüklerince günlük
toplanacak
• Örneklerin barkotları okutularak yüklenici firma
tarafından temin edilen kolilere yerleştirilerek
laboratuvara transferi sağlanacak
• Örnek toplama hızına göre haftada 1-2 kez
• Şehir içi ve şehirler arası transferler Halk Sağlığı
Müdürlükleri’nce karşılanacak
Tarama Süreci
• Ankara ve İstanbul’da birer tane olmak üzere HPV
laboratuvarı kurulacak
• İstanbul ili sınırları içinde alınan örnekler İstanbul’da
• Diğer tüm illerden alınan örnekler Ankara’daki
laboratuvarda çalışılacak
• Tetkikler laboratuvara ulaştıktan sonra en geç 7 gün
içerisinde sonuçlandırılacak ve sonuçlar 48 saat
içinde hazırlanıp raporlamaya hazır hale getirilecek
Tarama Süreci
• Sonuçlar yüklenici firma tarafından T.C. Kimlik No’su
ile AHBS ve HSBS’ye entegre edilen yazılım programı
ile sisteme girilecek
• Sonuçlar, Aile Hekimleri ve KETEM tarafından
görülebilecek
• Sonuç ve bundan sonraki süreç hakkında kişi
bilgilendirilip, gerekli ise yönlendirme(sevk)
yapılacak
Tarama Süreci
• Örneklerden elde edilmiş nükleik asitler ve HPV
pozitif hastalardan yapılacak smear örnekleri en az 5
yıl süreyle saklanacak
• Yüklenici firma da yaptığı çalışmaları kayıt altına
alacak ve arşivleyecek
• Yüklenici Firma Halk Sağlığı Müdürlükleri ve İdare ile
programın her aşamasında gerekli işbirliğini yapacak
ve koordinasyon halinde çalışacak
Tarama Süreci
• Merkez Kontrol Teşkilatı
• İl Kontrol Teşkilatı
– Halk Sağlığı en az 3 kişiden oluşan İl Kontrol Teşkilatı
oluşturulacak
– Teşkilat, üç ayda bir periyodik olarak ve İdare’nin uygun
gördüğü zamanlarda, alınan hizmetin
•
•
•
•
Performansı,
Verimliliği,
Düzenliliği
Organizasyonu hakkında idareye rapor verecek
– Yüklenici firma tarafından aylık raporlama takip eden ayın
en geç 15. ne kadar İl Kontrol Teşkilatı’na teslim edilecek
• Raporlar iki (2) aylık olarak takip eden ayın sonuna kadar İl
Kontrol Teşkilatı tarafından İdareye teslim edilecek
Tarama Sonucu
• HPV : Negatif : 5 yıl sonra tekrar
Pozitif : HPV tipi 16
HPV tipi 18
Diğer
Smear sonucu: Normal, Enfeksiyon, ASC-US,
ASC-H, LGSIL, HGSIL, AGC, AIS
Yetersiz materyal, Diğer
Smear sonucu: Normal
• Yetersiz materyal : Testin tekrarı
Kalite Kontrolü
• Uygulanan tarama programlarının, uluslararası
ve Avrupa Birliği kriterlerine uygunluğu;
– Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesi,
– Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve
– Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü denetlenecek
ve gerekli önlemler alınacak
– İlgili dernekler
İletişim Sorunları
• Korkmalarına gerek yok, kanser olduğu anlamına gelmez
• Kişinin risk altında olduğunu gösterir
• HPV cinsel yol ile bulaşan bir enfeksiyon olmakla beraber
– Latent dönemi 10 yıldan uzun olabilir
– Tırnaktan veya anneden bebeğe geçiş bildirilmiştir
– HPV hakkında bildiklerimiz her geçen gün artmakta, son
5 yılda bilinen HPV tipi sayısı 50’den, 200’ün üzerine
çıkmıştır
• Erken teşhis imkanı olacak
• Kadınların kolposkopi için sevk edilmesi gerekir
• Uygun tedavi ile tamamen kurtulacaklar
Download

HPV - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu