…2015…..YILI …NİSAN….... AYI PEDİATRİ…..... BRANŞI HEKİM ÇALIŞMA LİSTESİ
TARİH
GÜN
ACİL.DR(SAAT08-16)
semt POLIKLINIK DR
NÖBET(SAAT 16-08)
POLİKLİNİK1
DRMUSTAFA ÖZGEN
POLİKLİNİK2
DRSERKAN COŞKUN
POLİKLİNİK3
DRGÜNEŞ IŞIK
POLİKLİNİK4
DRTUĞBA TEMEL
POLİKLİNİK 5 DRÖZLEM
KARAOĞLU SAAT(0814'30)
POLİKLİNİK6
DRGÖKBEN YILMAZ
YENİDOĞAN
dr.levent erdoğan-drezgi özalp
POLİKLİNİK7
01….2014
ÇARŞAMBA
drmustafa özgen
drserkan coşkun
drlevent erdoğan
drgüneş ışık
drtugba temel
drözlem karaoğlu
drgökbenyılmaz
///////
drlevent erdoğan
02....2014
PERŞEMBE
drserkan coşkun
drmustafa özgen
drmustafa özgen
drgüneş ışık
drtugba temel
drözlem karaoğlu
drgökbenyılmaz
///////
drlevent erdoğan
03....2014
CUMA
drgüneş ışık
drtugba temel
drserkan coşkun
drözlem karaoğlu
drgökbenyılmaz
///////
drlevent erdoğan
04…..2014
CUMARTESİ
drlevent erdoğan(17-08)drgökben yılmaz(08-17)
///////
drlevent erdoğan(17-08)drgökben yılmaz(08-17)
///////
///////
///////
///////
///////
///////
///////
drlevent erdoğan(17-08)drgökben yılmaz(08-17)
05....2014
PAZAR
drmustafa özgen(15'30-08)drözlem karaoglu(08-15'30)
///////
drmustafa özgen(15'30-08)drözlem karaoglu(08-15'30)
///////
///////
///////
///////
///////
///////
///////
drmustafa özgen(15'30-08)drözlem karaoglu(08-15'30)
06....2014
PAZARTESİ
drtugba temel
drözlem karaoğlu
drserkan coşkun
drmustafa özgen
drgökbenyılmaz
///////
drlevent erdoğan
07…..2014
SALI
drgüneş ışık
drserkan coşkun
drgüneş ışık
drmustafa özgen
drtugba temel
drözlem karaoğlu
drgökbenyılmaz
///////
drlevent erdoğan
08…..2014
ÇARŞAMBA
drserkan coşkun
drgüneş ışık
drmustafa özgen
drmustafa özgen
drtugba temel
drözlem karaoğlu
drgökbenyılmaz
///////
drlevent erdoğan
09…...2014
PERŞEMBE
drözlem karaoğlu
drmustafa özgen
drlevent erdoğan
drserkan coşkun
drgüneş ışık
drgökbenyılmaz
///////
drlevent erdoğan
10…...2014
CUMA
drmustafa özgen
drtugba temel
drgüneş ışık
drserkan coşkun
drgüneş ışık
drgökbenyılmaz
///////
drlevent erdoğan
11…..2014
CUMARTESİ
drmustafa özgen(15'30-08)drözlem karaoglu(08-15'30)
///////
drmustafa özgen(15'30-08)drözlem karaoglu(08-15'30)
///////
///////
///////
///////
///////
///////
///////
drmustafa özgen(15'30-08)drözlem karaoglu(08-15'30)
12…..2014
PAZAR
drlevent erdoğan
///////
drlevent erdoğan
///////
///////
///////
///////
///////
///////
///////
drlevent erdoğan
13…..2014
PAZARTESİ
drgökbenyılmaz
drözlem karaoğlu
drgüneş ışık
drmustafa özgen
drserkan coşkun
drgüneş ışık
///////
drlevent erdoğan
14…..2014
SALI
drtugba temel
drgökbenyılmaz
drmustafa özgen
drmustafa özgen
drserkan coşkun
drgüneş ışık
///////
drlevent erdoğan
15…...2014
ÇARŞAMBA
drgüneş ışık
drtugba temel
drserkan coşkun
drmustafa özgen
drserkan coşkun
16…...2014
PERŞEMBE
drserkan coşkun
drgüneş ışık
drtugba temel
drmustafa özgen
17…..2014
CUMA
drözlem karaoğlu
drserkan coşkun
drlevent erdoğan
drmustafa özgen
18.…..2014
CUMARTESİ
drserkan coşkun
///////
drserkan coşkun
///////
///////
///////
///////
///////
19.…..2014
PAZAR
drgüneş ışık17-08 drgökben yılmaz(08-17)
///////
drgüneş ışık17-08 drgökben yılmaz(08-17)
///////
///////
///////
///////
///////
20.…..2014
PAZARTESİ
drmustafa özgen
drgökbenyılmaz
drmustafa özgen
21.…..2014
SALI
drtugba temel
drözlem karaoğlu
drtugba temel
22.…..2014
ÇARŞAMBA
drgökbenyılmaz
drmustafa özgen
drgüneş ışık
23.…..2014
PERŞEMBE
drtugba temel
////////
drtugba temel
24.…..2014
CUMA
drserkan coşkun
drgökbenyılmaz
drserkan coşkun
25…..2014
CUMARTESİ
drgüneş ışık17-08 drgökben yılmaz(08-17)
///////
drgüneş ışık17-08 drgökben yılmaz(08-17)
///////
///////
///////
///////
///////
26…..2014
PAZAR
drserkan coşkun(15'30-08)drözlemkaraoglu(08-15'30)
///////
drserkan coşkun(15'30-08)drözlemkaraoglu(08-15'30)
///////
///////
///////
///////
///////
27…..2014
PAZARTESİ
drözlem karaoğlu
drgökbenyılmaz
drlevent erdoğan
drmustafa özgen
drserkan coşkun
28…..2014
SALI
drgüneş ışık
drözlem karaoğlu
drtugba temel
drmustafa özgen
drserkan coşkun
29.…..2014
ÇARŞAMBA
drmustafa özgen
drgökbenyılmaz
drgüneş ışık
30.…..2014
PERŞEMBE
drgökbenyılmaz
drtugba temel
drmustafa özgen
*Poliklinik muayenelerine engeç 09 da başlanması
*16 00 kadar hasta olduğu sürece hasta bakılması
*yatan hasta vizitlerinin sabah poliklinige başlamadan önce yapılması ve öğleden sonra yapılması
*gündüz acile bakan hekimin sadece acil servise ve konsultasyonalara bakması poliklinik yapmaması(ihtiyaç hali dışında)
*süt izni kullanan hekimlerin sonuçlarının kendi polikliniklerine çagrılması diğer hekimlere yönlendirilmemesi(acil hastalar hariç)
*yatan hastaların e-orderlarının hemen verilmesi -ordersız hasta yatırılmaması(hemşire takiplerinde ve eczaneden ilaç temininde sıkıntı olmaktadır)
*poliklink ve nöbet değişikliklerinin idareye dilekçe yazılarak bildirilmesi
drmustafa özgen
drmustafa özgen
drserkan coşkun
drserkan coşkun
drtugba temel
drözlem karaoğlu
drtugba temel
drözlem karaoğlu
drtugba temel
drgüneş ışık
drserkan coşkun
drgüneş ışık
drserkan coşkun
drgüneş ışık
drserkan coşkun
drgüneş ışık
drmustafa özgen
drmustafa özgen
drgüneş ışık
drgüneş ışık
drgüneş ışık
drözlem karaoğlu
drgökbenyılmaz
///////
drlevent erdoğan
drözlem karaoğlu
drgökbenyılmaz
///////
drlevent erdoğan
drgökbenyılmaz
///////
drlevent erdoğan
///////
///////
drserkan coşkun
///////
///////
drgüneş ışık17-08 drgökben yılmaz(08-17)
///////
drlevent erdoğan
///////
drlevent erdoğan
///////
drlevent erdoğan
///////
drtugba temel
///////
drlevent erdoğan
///////
///////
drgüneş ışık17-08 drgökben yılmaz(08-17)
///////
///////
drserkan coşkun(15'30-08)drözlemkaraoglu(08-15'30)
///////
drlevent erdoğan
///////
drlevent erdoğan
drözlem karaoğlu
///////
drlevent erdoğan
drözlem karaoğlu
///////
drlevent erdoğan
drtugba temel
drtugba temel
drözlem karaoğlu
drgökbenyılmaz
drtugba temel
drtugba temel
drözlem karaoğlu
drözlem karaoğlu
drtugba temel
drtugba temel
drserkan coşkun
drgüneş ışık
drserkan coşkun
drgüneş ışık
drtugba temel
drgökbenyılmaz
AYI PEDİATRİ…..... BRANŞI HEKİM ÇALIŞMA LİSTESİ
Download

Nisan 2015 Çocuk Hastalıkları Çalışma Listesi