Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Zakir TAŞ
Yüksekokul Kurulu
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Ahmet SEDEF
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. İsmail KILIÇ
Bilgisayar Programcılığı (NÖ ve İÖ)
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
(NÖ ve İÖ)
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Yener Kortan TOSUN
Tohumculuk
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ERBAŞ
Geleneksel El Sanatları
Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Muttalip ERKAN
Elektrik (NÖ ve İÖ)
İnşaat Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ömer DEMİR
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Makine (NÖ ve İÖ)
Makine Resim ve Konstrüksiyon
Malzeme ve Malzeme İşlemeTek. Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. İsmail KILIÇ
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Handan BAŞBUĞ
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (NÖ ve İÖ)
Öğr. Gör. Ahmet SEDEF
Yönetim ve Organizasyon Bölümü Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ERBAŞ
Personel İşleri
Satın Alma
Mali İşler
Bölüm Sekreterliği
İnşaat Teknolojisi
Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Zakir TAŞ
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Bölüm Başkanı
Yazı İşleri
Öğrenci İşleri
El Sanatları Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Hüseyin KARAOSMANOĞLU
Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Türker KOZA
Yüksekokul Sekreteri
İsmail ERTUĞRUL
Satın Alma Komisyonu
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. İbrahim KARAMAN
Programlar
Kütüphane
Taşınır Kayıt Kontrol
Stratejik Plan ve İç Kontrol
Standartları Hazırlama Komisyonu
Bölümler
Tarım Makineleri
Teknik Hizmetler
Özel Güvenlik
Temizlik İşleri
Pazarlama
İşletme Yönetimi (NÖ ve İÖ)
Bilgi İşlem
Santral-Özel Kalem
Ders Bilgi Paketi Hazırlama
(Bologna) Komisyonu
Der Programları
Hazırlama Komisyonu
Burs Komisyonu
Muayene Komisyonu
Demirbaş Komisyonu
Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Organizasyon Şeması
Download

M.Y.O. Organizasyon Şeması