Tablo 3A
Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları
1. Bu tabloda, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından
sonra bu üniversitede bulunan ek yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda,
adları (2) numaralı sütunda, öğretim süresi (3) numaralı sütunda, kontenjanı dolmayan yükseköğretim programlarına
hangi Y-YGS puan türüne göre öğrenci alınacağı (4) numaralı sütunda, kontenjanı (5) numaralı sütunda, programla
ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (6) numaralı sütunda yer almaktadır (Koşullar "TABLO-3A, TABLO-3B ve
TABLO-4'TE Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında numara sırasına göre
açıklanmaktadır.). 2014-ÖSYS sonucunda kontenjanı dolmuş bir programa son yerleştirilen adayın, ortaöğretim başarı
puanı (OBP) (7) numaralı sütunda ve yerleştirme öncelikleri ise (8) numaralı sütunda bulunmaktadır. Yerleştirme
öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler ilgili programa son yerleştirilen adaya ait şu bilgilerin
karşılığıdır: Birinci sıradaki iki basamaklı ilk sayı mezun olunan yılın son iki rakamını, ikinci sıradaki tek basamaklı sayı
mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB içinden (İ) veya dışından (D)
yapılmış olduğunu, sondaki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir. İkinci sıradaki
okul türü grubunun kodları şu okullar için kullanılmıştır:
4.
3.
Anadolu teknik lisesi
Teknik lise veya anadolu meslek lisesi
2.
Meslek lisesi
1.
Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi
Meslek yüksekokulları programlarına yerleştirme yapılırken mezuniyet yılı, meslek liselerinin tür grubu, yerleştirmenin
METEB içinden veya dışından yapılmış olması ve doğum yılı önemli rol oynamaktadır. Bir programın karşısındaki
Yerleştirme Öncelikleri bu programa yerleştirilen en küçük puanlı (OBP) adayın sözü edilen öncelikler yönünden sahip
olduğu özellikleri göstermektedir.
2. Kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmuş olup kayıt sonrasında kontenjan açığı bulunan, kontenjanı merkezi
yerleştirme ile dolmayan yükseköğretim programlarını, hem sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar hem de ilgili puan
türünde 140,00000 veya daha yüksek puan almış adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Bu tablodaki yükseköğretim programlarına yerleştirmede öncelik sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylara
verilecektir. Bu haktan yararlanabilecek adaylar kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo
6C'de bulabileceklerdir.
Bir yükseköğretim programına ait en küçük puan (7) sütununda ve yerleştirme öncelikleri (8) sütununda hiçbir işaret
bulunmuyorsa, kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan programları göstermektedir.
Bu programlara yerleştirme işlemi yapılırken sınavsız geçiş hakkı olan adaylara öncelik verilecek, bu programların
kontenjanları dolmuyorsa, ilgili Y-YGS puanı dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.
3. Tablo-3A'da yer alan programlara 2014-ÖSYS'de öncelikle sınavsız geçiş hakkı olan adaylar, daha sonra boş kalan
kontenjanlara Y-YGS puanlı diğer adaylar yerleştirilmiştir. Bu tabloda En Küçük Puan ve 2014-ÖSYS Yerleştirme
Öncelikleri bilgisi sütunlarında:
i) Sınavsız geçiş ile yerleşilmiş ise (7) numaralı sütunda OBP ve (8) numaralı sütunda yerleştirme önceliklerine ait
bilgiler,
ii) Alan dışı Y-YGS puanı ile yerleşilmiş ise (7) numaralı sütunda Y-YGS puanı ve (8) numaralı sütunda "- - - -"
işareti,
bulunur.
4. Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir:
a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı
engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa
yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir.
b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz
için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme
önemlidir. Bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler.
5. Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun
kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konmaz; merkezi
yerleştirme işlemi, ilgili adayın bu programdan sonra belirttiği tercihler dikkate alınarak uygulanır.
6. Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın adı veya bağlı olduğu kurum, yasal düzenlemelerle
değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak
ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir.
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
200650453
200650974
200650983
200651072
200650992
102950127
102970273
102950799
102951301
102970034
102951091
102950039
102970043
102951082
102950781
102951188
102950772
102970749
102950878
102970837
102950975
102970088
102950984
102970104
102951258
102970891
102950709
102970697
102950718
102950754
102951037
102970846
102970767
102970916
102950745
102950684
102970679
102950806
102950136
102970643
102951222
102950163
102970652
102950851
102970785
102950842
102970776
102951249
102951001
102970873
102951019
102951046
102970907
102950993
102951267
102950251
102970361
102950948
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi (Tam Burslu)
Anestezi (%25 Burslu)
Fizyoterapi (%25 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
Adana Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.309)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
Elektronik Teknolojisi
Emlak ve Emlak Yönetimi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.310)
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)
Otomotiv Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.309)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.309) (KKTC Uyruklu)
Şarap Üretim Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi
Anestezi (İÖ)
Diş Protez Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Aladağ Meslek Yüksekokulu
Maden Teknolojisi
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
2
1
6
7
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
8
30
54
1
6
33
3
6
42
11
10
17
22
7
11
1
15
3
22
4
15
8
25
23
2
11
12
18
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-5
1
11
12
50
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
2
2
5
7
10
4
7
11
7
4
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
4
8
8
2
6
16
2
YGS-2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
383,30000
280,47689
277,42710
368,10000
267,14005
14,3,D,96
------14,2,İ,96
----
420,85000
251,40000
250,70657
14,2,İ,95
14,2,İ,95
----
388,85000
343,95000
311,90000
323,75000
286,65000
315,95000
275,29674
289,19560
177,62635
297,70000
375,65000
319,10000
305,55000
398,85000
332,50000
334,15000
271,24130
304,10000
270,80000
252,94730
325,40000
340,09515
287,58434
354,60000
14,2,İ,96
14,2,İ,85
14,3,İ,96
14,2,İ,96
02,3,İ,83
14,2,İ,94
---------14,2,İ,96
10,3,İ,92
14,2,İ,96
14,2,D,95
14,2,D,96
03,2,D,84
14,2,İ,95
---14,2,İ,93
12,2,İ,93
---14,2,İ,96
------14,2,D,94
404,60000
211,63921
222,17227
14,2,D,96
-------
261,10000
14,2,İ,95
414,35000
362,90000
291,08972
328,05000
361,91922
402,50000
312,05524
358,35000
284,66131
275,20949
14,3,D,95
14,3,D,96
---14,2,İ,95
---92,2,D,73
---10,2,D,92
-------
2
323,10000
296,05000
291,10000
298,20000
352,85000
14,2,İ,95
14,2,İ,96
14,2,İ,94
14,2,İ,96
12,2,İ,94
10
870
196,34524
----
7
14
21
2
308,05000
238,28390
276,95841
2
226, 815
90
2, 309
226
2
226
2
2
2
2, 310
2
2
226
2
2, 309
2, 90, 309
2
2
2
2
2
2
14,2,İ,96
------1
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102970819
102950206
102970307
102950763
102970731
102950727
102970704
102950233
102951285
102950869
102970794
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Tarım Makineleri
Tarım Makineleri (İÖ)
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Programcılığı
Harita ve Kadastro
İş Sağlığı ve Güvenliği
Makine
Seracılık
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Kozan Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Tohumculuk
Yerel Yönetimler
Pozantı Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
Su Altı Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Plato Meslek Yüksekokulu
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
34
2
13
13
7
18
35
23
6
10
28
2
2
YGS-1
YGS-2
2
2
2
2
2
2
2
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Adana) (%50 Burslu)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADIYAMAN
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kooperatifçilik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
102951294
102951213
102950921
102950348
102950296
102950303
102950312
102950321
102950903
102951107
102950693
102970688
102950436
102970431
102950957
102970828
102950393
102950736
102970713
102950418
102950427
102950887
102951073
102950896
102951064
102951125
102951116
102950463
205051221
100250291
100270205
100250697
100270532
100250404
100270311
100250034
100250361
100270277
100250079
100250104
100270144
100250494
100270392
100250264
100270011
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
233,36032
313,70000
294,35000
244,98657
211,78477
230,83325
199,15192
205,54101
333,45000
284,05000
---14,2,İ,96
13,2,İ,95
---------------14,3,D,96
13,2,İ,93
12
7
303,65000
197,17677
14,2,D,96
----
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
13
7
2
5
4
8
16
203,06309
316,10000
289,50000
314,10000
285,25000
---13,2,İ,91
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,D,96
218,30320
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
12
7
15
7
13
17
25
8
13
15
22
13
184,60641
311,35000
236,58783
330,15000
169,80964
266,16741
222,59418
259,20000
228,77594
180,98647
---14,2,D,96
---14,2,D,95
---------14,2,D,96
-------
277,26476
----
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
13
11
6
11
177,08544
227,46609
188,10602
224,94104
-------------
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
9
8
4
796
214,01061
252,55453
242,53579
----------
2
YGS-4
19
3, 46, 702, 789
187,24783
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
13
16
13
15
12
20
21
11
16
19
22
15
357,25000
328,99558
237,86466
200,68854
224,52962
189,16216
223,62429
238,05219
207,65849
191,30778
216,31476
175,98621
14,2,D,96
----------------------------------
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
7
13
6
16
311,30000
335,60000
266,70000
326,65000
14,2,İ,96
13,2,İ,65
14,2,İ,96
04,2,D,86
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
100250273
100270232
100250634
100250431
100270347
100250688
100250679
100250519
100270038
100250043
100270444
100250052
100250352
100270268
100250661
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Giyim Üretim Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Sondaj Teknolojisi
Sondaj Teknolojisi (İÖ)
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Besni Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgi Yönetimi
Bilgi Yönetimi (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
İşletme Yönetimi
Mekatronik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Kahta Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Seracılık
Tarla Bitkileri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AFYONKARAHİSAR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
Afyon Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
12
10
11
8
15
12
11
9
14
23
11
8
11
13
29
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
2
7
12
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
18
26
20
11
20
67
20
22
30
24
5
27
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
19
30
15
17
15
8
19
15
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
27
10
7
12
37
11
13
14
15
17
22
18
7
24
23
17
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
5
5
8
20
100250246
100270498
100250616
100250607
100250255
100270241
100250307
100270214
100250467
100270365
100250528
100250582
100270453
100250413
100250643
100250379
100250537
100250476
100270374
100250591
100270462
100250422
100250388
100250704
100250555
100270435
100250713
100250652
100270568
100250485
100270383
100250194
100270489
100250625
100270559
100250397
100250325
100250573
100250228
100250282
100250237
100250722
100450014
100471122
100451569
100470963
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2
2
2
2
2
2
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
222,16598
175,53351
183,23193
224,80403
207,54706
----------------
194,42797
313,55000
191,37260
275,64192
222,34433
358,30000
210,97802
186,16938
---09,2,D,90
---------12,2,D,91
-------
393,40000
363,45000
399,35000
425,00000
14,2,İ,95
14,2,İ,96
11,2,D,93
06,2,İ,87
238,68000
211,60717
250,52289
194,64484
199,60005
----------------
190,68129
244,35435
179,58195
179,32842
338,85000
200,78382
------------13,2,D,95
----
207,98200
----
237,80677
185,93733
186,07262
203,39505
-------------
262,14501
210,10539
-------
234,91142
209,32635
201,82404
----------
234,72201
216,32591
244,38995
222,23285
200,43460
----------------
197,83837
177,35645
184,02917
214,23141
-------------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
375,40000
356,10000
293,55000
287,95000
14,3,D,96
14,2,D,96
14,3,D,96
10,2,D,91
3
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
100450226
100470151
100451772
100471176
100470027
100451736
100450041
100470036
100451506
100470918
100451296
100450077
100470054
100451445
100470893
100451348
100470796
100470081
100451224
100471185
100450111
100451233
100470706
100451957
100470787
100450138
100451887
100450174
100470124
100450183
100471113
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365)
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Makine (İÖ) (Bk.316)
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (KKTC Uyruklu)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.316)
Pazarlama
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi
Fizyoterapi (İÖ)
Ortopedik Protez ve Ortez
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim)
Başmakçı Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
Bayat Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Bolvadin Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ)
Elektrik
Gıda Teknolojisi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
1
5
23
20
4
10
5
17
4
45
8
4
9
10
8
11
20
8
6
11
6
14
32
1
19
21
13
9
19
9
16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
8
4
7
5
6
8
2
4
4
7
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
39
22
15
2
2
YGS-6
YGS-6
17
12
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
16
44
12
19
38
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-2
13
30
95
21
25
15
58
11
20
8
14
100451621
100470981
100451603
100451718
100450262
100470178
100451612
100451596
100471149
100451551
100451693
100451939
100451921
100451145
100451154
100450289
100470187
100451499
100471079
100451357
100451948
100450305
100450465
100470336
100451781
100471052
100450332
100470221
100451896
100471219
100450359
100450368
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2
2, 365
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
375,35000
324,20000
265,22504
204,41386
391,50000
181,04988
279,90000
14,2,D,96
13,2,D,95
------14,2,İ,95
---14,2,İ,94
295,10000
14,2,D,95
371,75000
187,69380
225,00865
201,40900
239,15898
177,42211
306,85000
294,02094
256,92602
290,75000
304,65000
14,2,D,96
---------------14,2,D,95
------13,2,D,94
13,2,İ,95
314,95000
202,61474
297,29717
232,40662
201,95565
268,55218
220,03271
12,2,D,94
-------------------
389,00000
354,20000
281,43059
313,60000
293,40000
329,93167
306,78156
289,46190
267,79731
256,34835
14,3,D,96
14,3,D,96
---14,2,İ,96
14,2,D,95
----------------
209,94745
224,21090
282,40841
----------
236,38021
190,13332
-------
208,53001
----
238,36212
----
233,67713
----
238,97682
164,87345
-------
236,63974
196,42909
203,42004
----------
197,66409
----
2
2
2
2
2
2, 316
2
2
90
2, 316
2
2
2
14
2
2
226, 815
226, 815
226, 815
2
2
2
2
2
2
284,15000
203,54763
13,2,D,93
---4
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
100451639
100451454
100451366
100450395
100470275
100451648
100471131
100450402
100451242
100450429
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Çay Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Elektrik
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Kimya Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otomotiv Teknolojisi
Dazkırı Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Dinar Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Emirdağ Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Dış Ticaret
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
İscehisar Meslek Yüksekokulu
İş Makineleri Operatörlüğü
İş Makineleri Operatörlüğü (İÖ)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Makine
Sandıklı Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İşletme Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sultandağı Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Gıda Teknolojisi
Otobüs Kaptanlığı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Şuhut Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AĞRI
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
13
6
38
15
92
8
13
11
20
10
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-1
6
13
21
31
20
17
7
2
2
YGS-1
YGS-6
14
6
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-5
YGS-6
YGS-6
9
9
37
15
17
41
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
12
13
11
14
7
11
10
22
11
8
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-1
11
12
18
12
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-5
3
27
42
9
9
21
40
23
2
2
YGS-1
YGS-6
11
11
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-5
YGS-6
14
13
7
11
14
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
10
6
7
3
100451093
100450474
100451657
100451375
100451303
100451251
100451339
100451136
100451321
100451578
100451666
100451384
100451903
100451269
100450553
100451763
100471104
100451587
100451754
100450589
100470645
100451393
100451278
100451815
100471201
100451824
100471097
100451206
100450641
100451675
100451799
100471061
100450702
100470478
100451409
100450738
100451524
100451806
100451287
100450783
100470521
100450792
100451684
100450817
100451172
100451912
100471228
100451312
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
199,65834
----
380,00000
12,3,İ,95
296,70000
208,96904
14,2,D,96
----
207,95968
----
379,25000
300,85000
14,2,İ,96
00,2,İ,83
204,34119
----
327,40000
13,3,D,95
201,47000
----
193,29011
----
301,20000
14,2,D,95
2
234,18287
200,79711
191,86404
205,12175
231,69567
209,06974
-------------------
2
207,69771
192,72246
-------
354,80000
294,90000
214,88170
340,85000
14,2,D,95
14,2,D,96
---05,2,D,88
297,50000
229,00954
13,4,D,95
----
228,99496
208,59432
197,27296
----------
179,13517
----
299,50000
10,2,D,92
230,87423
188,09330
186,56991
254,37592
-------------
185,32304
237,48818
222,27161
199,17491
-------------
2
2
2
2
2
2
2
122
2
5
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
100550031
100570071
100550101
100550049
100570026
100550173
100550155
100550076
100550058
100550022
100550013
100570062
100550128
100570195
100550164
100570141
100550146
100550085
100570105
100550191
100570177
100550207
100570186
100550137
100570123
100550182
100850504
100870095
100850497
100870102
100850319
100870111
100850107
100870032
100850382
100850452
100850488
100850046
100850461
100850055
100850355
100850479
100850585
100850301
100850116
100850443
100850522
100850531
100850594
100850294
100850346
100850601
100850337
100850222
100850197
100870192
100850513
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Dış Ticaret
Elektrik
Elektrik (İÖ) (Bk.317)
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Geleneksel El Sanatları
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Makine
Mekatronik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Organik Tarım
Organik Tarım (İÖ)
Posta Hizmetleri
Posta Hizmetleri (İÖ)
Yerel Yönetimler
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AKSARAY
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Bilgisayar Programcılığı
Çevre Koruma ve Kontrol
Elektrik
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Makine
Otomotiv Teknolojisi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Süt ve Besi Hayvancılığı
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Bitki Koruma
Geleneksel El Sanatları
Gıda Teknolojisi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ortaköy Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-4
2
12
6
17
18
16
20
16
6
7
12
38
8
12
6
10
8
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
4
8
5
17
1
5
7
7
2
YGS-6
14
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
19
13
11
15
11
12
25
36
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-2
YGS-6
12
7
12
7
24
6
1
14
25
14
2
2
2
YGS-3
YGS-2
YGS-2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
303,60000
201,29737
224,36179
165,89942
14,2,İ,95
----------
218,17946
175,83298
210,37574
----------
206,05557
181,23290
300,55000
310,79737
261,49117
------14,2,D,95
-------
369,40000
385,55000
242,18068
227,94991
279,95000
257,33442
241,17750
225,85791
14,2,İ,93
14,2,D,97
------14,2,İ,96
----------
179,61791
----
263,90748
210,86381
276,11621
229,41734
244,36372
188,41137
211,38444
----------------------
174,30568
301,75000
157,36131
296,20000
---14,2,İ,92
---14,2,İ,96
317,55000
309,80000
182,82185
14,2,D,95
14,2,D,95
----
202,53773
----
3
5
3
319,85000
288,40956
246,73370
13,2,D,95
-------
YGS-4
YGS-2
YGS-4
YGS-2
YGS-4
YGS-5
YGS-6
5
8
22
11
12
8
17
387,25000
14,2,D,96
206,25830
210,52578
237,21353
268,60498
204,50487
----------------
YGS-6
YGS-6
YGS-4
20
21
25
243,28267
202,91875
235,00810
---------6
2
2, 317
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
162
162
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
100870208
100850407
100850364
100850152
100850558
100870147
100850567
100870183
100850328
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Makine
Maliye
Maliye (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
22
20
23
19
18
18
8
39
15
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
70
7
25
22
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
2
12
13
16
10
13
14
10
22
16
15
13
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
5
15
9
27
23
7
31
7
5
6
3
6
5
27
9
6
6
21
47
7
26
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
4
1
52
3
3
3
8
1
52
2
YGS-5
7
100850373
100850188
100850285
100850276
100870165
100950151
100950248
100970261
100950266
100970331
100950433
100970358
100950169
100970182
100950099
100950521
100970464
100950106
100950212
100970243
100950027
100970031
100950575
100950187
100970216
100950196
100950336
100950063
100970076
100950178
100970207
100950593
100950399
100950203
100950327
100970094
100950584
100950406
100970191
100950503
100970455
100950618
100950557
100950496
100970446
100950512
100970437
100950609
100950654
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AMASYA
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Reklamcılık
Reklamcılık (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektrik (Uzaktan Öğretim)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim)
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik (Uzaktan Öğretim)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Yaşlı Bakımı (Uzaktan Öğretim)
Tasarım Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı
Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
201,91479
----
213,12004
246,72718
202,37182
373,45000
---------13,3,İ,95
184,90835
----
243,45291
178,78033
-------
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
46
313,45000
268,08725
198,42334
238,75323
187,38238
280,47675
246,14005
343,35000
14,3,D,96
------------------94,2,D,77
196,85290
305,57636
226,92938
224,18787
-------------
46
2, 46
46
2, 46
226, 815
46
2, 46
46
46
46
2, 46
46
2, 46
226, 815
46
46
46
2, 46
226, 815
46
2, 46
304,20000
325,85000
357,80000
14,3,İ,95
13,2,D,95
14,2,D,96
360,85000
216,70024
99,3,D,82
----
343,45000
385,40000
247,53407
220,40166
226,00550
197,93411
220,81024
202,32356
313,15000
323,45000
09,2,D,91
14,2,D,96
------------------13,2,D,95
14,2,D,97
360,00000
293,60000
96,3,D,78
14,2,D,95
382,40000
310,35000
362,55000
298,00000
290,99407
267,33267
244,30193
227,92599
225,47966
14,2,İ,96
14,2,İ,90
13,2,D,95
14,2,D,96
----------------
369,65000
14,2,D,96
2
2
2
226, 815
2
2
226, 815
7
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
100950284
100970304
100950539
100950293
100970313
100950415
100950424
100970376
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
İşletme Yönetimi
Maliye
Maliye (İÖ)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Merzifon Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Giyim Üretim Teknolojisi
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
İnşaat Teknolojisi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Suluova Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk
Taşova Meslek Yüksekokulu
Otobüs Kaptanlığı
Posta Hizmetleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANKARA
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Adalet (Uzaktan Öğretim)
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (İÖ)
Başkent Meslek Yüksekokulu
Eser Koruma
GAMA Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı
Anestezi (KKTC Uyruklu)
Eczane Hizmetleri
Ortopedik Protez ve Ortez
Radyoterapi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
17
13
16
17
15
18
13
11
46
2, 46
46
46
2, 46
46
46
2, 46
249,74725
203,02673
188,86447
237,65885
213,71759
----------------
254,32205
177,90263
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
9
28
13
12
3
8
8
4
9
30
6
13
5
15
46
2, 46
46
2, 46
46
46
46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
348,95000
14,2,D,96
250,66682
184,59707
342,90000
258,95000
202,94694
349,60000
292,95000
------14,2,D,95
14,2,D,95
---13,3,D,95
13,3,D,95
279,20000
176,93364
206,90059
186,54846
14,2,D,96
----------
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
10
9
8
10
11
3
20
28
46
46
46
46
2, 46
46
46
46
157,52976
209,47023
300,70000
248,91682
219,38889
363,00000
192,31643
------07,2,D,89
------14,2,D,95
----
2
2
YGS-5
YGS-5
17
3
237,42753
336,70000
---14,2,D,97
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
7
43
3
7
14, 81
14, 81, 226
2
332,70000
359,78837
319,20000
319,30000
14,2,D,96
---14,2,İ,95
14,2,D,96
2
YGS-5
4
14, 26
264,25000
14,2,D,96
2
2
YGS-1
YGS-1
1
2
376,65000
310,60000
14,3,D,96
14,4,İ,96
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-3
3
1
8
1
8
2
418,90000
14,3,D,96
296,05000
311,50000
330,33960
344,95000
14,2,D,96
11,4,İ,93
---14,2,İ,96
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Moda Tasarımı
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
2
2
2
YGS-3
YGS-1
YGS-2
56
1
5
226
329,86641
317,90000
374,50000
---14,3,D,96
14,2,D,97
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-3
YGS-6
YGS-6
YGS-5
15
47
8
7
8
14
62
15
46, 131
226
322,85000
262,35152
295,30000
366,40000
305,15000
298,05000
224,01788
339,30000
14,2,İ,95
---14,2,İ,95
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,3,D,94
---14,2,İ,96
8
100950221
100970288
100950257
100970279
100950345
100950672
100950442
100950663
100950354
100970394
100950275
100970297
100950372
100970401
100950566
100950487
100950309
100950478
100970419
100950548
100950451
100950318
100950636
100950645
101150853
101150862
101150871
101170345
101150508
101150889
101150765
101150898
101150905
101150695
101150614
101150192
101150208
101150641
101150623
101150605
101150517
101150659
101150835
101150844
101150059
101150492
101150711
101150598
90
14
46, 131
46, 131
226
46, 131
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
101150571
101170327
101150677
101150702
101150686
101150562
101170336
101150526
101150738
101150747
101150729
101150544
101150129
101150553
101150535
101150783
101150792
200250033
200250051
200650295
200651239
200650841
200650859
200650277
200651257
200650868
200650832
200651106
200650895
200651293
200650902
200650877
200651318
200651027
200650514
200651327
200650947
200650805
200650929
200651345
200650938
200650205
200650911
200651478
200650956
200651381
200651399
200650823
200651406
200651415
200651196
200651424
200651433
200651212
200651442
200651451
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Haymana Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Yaşlı Bakımı
Kalecik Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Gıda Teknolojisi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Şarap Üretim Teknolojisi
Nallıhan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Teknolojisi
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Atılım Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu)
Anestezi (%25 Burslu)
Diyaliz (Tam Burslu)
Diyaliz (%50 Burslu)
Diyaliz (%25 Burslu)
Fizyoterapi (%25 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu)
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%25 Burslu)
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%75 Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu)
Kazan Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret (%75 Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (Tam Burslu)
İşletme Yönetimi (%75 Burslu)
İşletme Yönetimi (%50 Burslu)
Lojistik (Tam Burslu)
Lojistik (%75 Burslu)
Lojistik (%50 Burslu)
Mekatronik (Tam Burslu)
Mekatronik (%75 Burslu)
Mekatronik (%50 Burslu)
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
13
20
41
8
4
5
9
7
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
2
2
3
2
2
2
2
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-2
2
2
390,90000
345,30000
334,75000
276,30000
307,05000
296,75000
337,15000
372,50000
14,3,İ,96
14,3,D,96
12,2,İ,94
14,2,İ,94
14,3,İ,96
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
386,55000
393,45000
258,82331
14,3,İ,96
14,3,İ,96
----
16
4
8
13
226,33656
309,50000
242,92002
202,48134
---14,3,İ,96
-------
YGS-1
YGS-1
9
9
349,80000
338,90000
14,3,İ,96
14,2,İ,95
2
YGS-1
8
92, 815
185,21083
----
2
YGS-1
2
3, 92, 815
325,15000
14,3,İ,96
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
2
1
5
5
2
1
6
5
9
3
1
11
2
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
356,30000
325,00000
233,53138
288,04664
377,70000
376,20000
246,78407
269,26808
361,35000
229,28097
308,45000
268,84695
252,51191
14,3,D,96
14,2,D,96
------14,3,İ,96
14,2,İ,96
------13,2,İ,95
---14,2,İ,96
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-5
2
5
1
2
9
1
10
1
8
3
1
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
262,02151
214,51233
385,15000
404,60000
229,37322
417,15000
204,49357
311,80000
243,42629
219,20168
191,60814
------14,3,İ,95
86,2,İ,66
---14,2,İ,96
---14,3,D,96
----------
2
2
YGS-1
YGS-1
1
10
3, 20
3, 20
351,30000
206,52383
14,3,D,95
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
1
7
7
2
3
2
2
1
3
2
8
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
3, 20
251,05317
215,47723
313,30000
275,68138
216,54615
339,60000
246,92200
223,08783
326,05000
294,60000
228,82635
------14,2,D,96
------14,2,D,96
------14,3,İ,95
14,2,İ,95
---9
2
226, 815
2
46, 87
6, 46
46, 87
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
201150094
201150101
201150049
201150058
201150031
201150067
201150076
201150085
104150659
104150914
104150756
104150589
104150641
104151093
104151084
104151021
104151075
104151057
104151109
104151012
104150959
104150995
104150986
104150923
104150932
104150941
104151066
104850519
104870268
104850582
104870295
104850528
104870277
104850537
104870286
104850564
104850591
104850485
104850476
104850431
104850494
104850334
104850113
104850397
104850467
104850422
104850546
104850352
104850237
104850343
104850555
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Çankaya Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Dış Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Adalet (%25 Burslu)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ağız ve Diş Sağlığı
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Kalıpçılık
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Makine
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayın Teknolojileri
Çocuk Gelişimi
Giyim Üretim Teknolojisi
Maliye
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Eczane Hizmetleri
Radyoterapi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diş Protez Teknolojisi
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Harita ve Kadastro
İnşaat Teknolojisi
Mobilya ve Dekorasyon
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Meslek Yüksekokulu
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
1
17
1
9
4
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
3, 17, 21, 28, 31
313,90000
214,81090
320,00000
229,49596
212,43617
14,2,İ,96
---14,2,İ,95
-------
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
3
13
12
3, 31, 46
3, 31, 46
3, 31, 46
363,82971
287,71522
264,42497
----------
2
YGS-3
2
336,50000
14,2,D,96
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
4
4
7
13
406,10000
342,45000
322,00000
264,90585
14,3,D,97
14,2,İ,96
14,2,D,93
----
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
1
9
2
1
3
11
4
842
842
842
842
842
842
842
279,70000
267,84158
330,95000
329,70000
305,15000
216,28307
347,95000
14,4,D,96
---14,2,İ,94
14,2,İ,95
14,2,İ,91
---14,4,D,96
2
2
2
2
2
2
2
YGS-5
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
6
2
7
3
4
2
9
875
875
875
865
875
875
875
343,65000
375,20000
355,35000
298,30000
352,20000
316,90000
354,80000
14,3,İ,96
14,3,İ,96
14,2,İ,97
14,3,D,96
14,2,İ,95
14,3,İ,96
14,2,İ,95
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
2
6
2
2
9
14
6
4
4, 163
2, 4, 163
4, 163
2, 4, 163
4, 163
2, 4, 163
4, 163
2, 4, 163
303,65000
327,65000
312,70000
390,20000
266,37018
240,82834
389,25000
369,70000
14,3,İ,96
14,2,İ,95
14,4,D,96
14,2,İ,95
------14,3,İ,96
14,2,İ,96
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-2
3
2
3
4
4
4
4
4
4, 274
4
330,35000
347,70000
296,95000
333,70481
297,05000
14,3,İ,95
14,3,D,97
14,2,İ,96
---14,3,D,96
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
6
7
2
4
4
4
296,80000
318,80000
353,35000
14,2,İ,95
14,3,İ,95
14,3,İ,96
2
2
YGS-2
YGS-6
2
5
4, 14
4
338,59249
361,20000
---12,2,İ,94
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
2
6
6
8
9
8
4
4
4
4
4
4
282,15000
316,60000
297,65000
370,70000
398,70000
306,30000
14,4,İ,96
14,3,İ,96
14,2,İ,95
14,2,İ,95
14,2,İ,96
14,2,İ,96
10
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108470057
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Plato Meslek Yüksekokulu
2
YGS-1
2
2, 156
294,90000
14,4,İ,96
205051239
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu)
2
YGS-4
2
3, 46, 702, 789
366,25000
14,2,İ,96
205051248
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ankara)
(%50 Burslu)
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Ankara Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%25 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Grafik Tasarımı (Tam Burslu)
Grafik Tasarımı (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
İşletme Yönetimi (Tam Burslu)
İşletme Yönetimi (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Anestezi (Ücretli)
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)
Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu)
Diyaliz (Ücretli)
Elektronörofizyoloji (Ücretli)
Elektronörofizyoloji (Tam Burslu)
Fizyoterapi (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
Odyometri (Ücretli)
Odyometri (%25 Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Uçak Teknolojisi (Ücretli)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)
Bilgisayar Teknolojisi (Ücretli)
Bilgisayar Teknolojisi (%50 Burslu)
Bilgisayar Teknolojisi (%25 Burslu)
İşletme Yönetimi (Ücretli)
İşletme Yönetimi (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (%25 Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu)
2
YGS-4
55
3, 46, 702, 789
2
YGS-4
18
3, 46, 702, 789
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
16
1
5
1
20
19
12
1
1
17
3
20
2
19
720
3, 720
3, 720
3, 720
3, 720
3, 720
720
3, 720
3, 720
3, 720
3, 720
3, 720
3, 720
3, 720
249,66919
374,92864
283,99166
314,35000
186,81059
186,59427
245,94170
349,15000
326,60000
225,24631
307,02057
185,65962
335,00000
192,43467
---------14,4,İ,96
---------14,2,İ,96
14,4,İ,96
---------14,2,İ,95
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-2
YGS-2
8
5
4
8
1
3
7
1
4
3
4
4
6
5
7
10
3
2
4
720
720
720
720
3, 720
720
720
3, 720
720
720
3, 720
720
3, 720
720
720
3, 720
720
720
3, 720
211,64147
213,22125
253,88427
202,21593
296,52317
225,16526
214,05865
355,35000
234,73633
395,00000
340,45000
250,44398
315,59457
208,19287
259,88005
278,03074
237,41410
217,26782
234,53605
---------------------14,3,İ,96
---12,2,İ,94
14,3,İ,96
-------------------------
2
2
2
2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-1
17
12
2
9
774
774, 803
3, 774, 803
774
248,66977
255,46813
349,95000
299,70000
------14,2,İ,96
13,2,İ,95
2
2
YGS-3
YGS-3
11
2
227
3, 227
242,61205
371,11219
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
25
3
4
34
5
7
25
4
3
25
1
4
227
3, 227
3, 227
227
3, 227
3, 227
227
3, 227
3, 227
227
3, 227
3, 227
318,55000
188,31702
14,2,İ,95
----
267,55000
11,2,D,93
213,81512
190,66817
-------
205051266
205650429
205650438
205650465
205650014
205650023
205650041
205650059
205650077
205650086
205650095
205650102
205650111
205650129
205650138
205650147
205650474
205650165
205650183
205650192
205650208
205650492
205650508
205650226
205650402
205650253
205650262
205650289
205650298
205650411
205650323
205650332
205650359
205650377
205750076
205750058
205750067
205750094
205850199
205850206
205850251
205850278
205850287
205850393
205850418
205850427
205850296
205850312
205850321
205850339
205850348
205850357
337,20000
212,99684
14,2,İ,96
---11
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
205850366
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu)
Anestezi (Ücretli)
Elektronörofizyoloji (Ücretli)
Elektronörofizyoloji (Tam Burslu)
Fizyoterapi (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
Yaşlı Bakımı (Ücretli)
Yaşlı Bakımı (Tam Burslu)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANTALYA
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (İÖ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Diyaliz (KKTC Uyruklu)
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.345)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.346)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Pazarlama (KKTC Uyruklu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.344)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Coğrafi Bilgi Sistemleri
2
YGS-6
8
3, 227
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
6
2
3
5
1
9
16
1
7
1
4
9
1
20
2
227
3, 227
227
227
3, 227
227
227
3, 227
227
3, 227
227
227
3, 227
227
3, 227
211,76176
340,30000
246,75095
213,14902
361,55000
233,95134
305,60000
392,30000
199,69317
377,50000
233,75535
209,19986
397,50000
---14,2,D,96
------14,3,İ,96
---12,2,D,94
14,3,İ,96
---99,2,D,82
------94,2,İ,75
430,00000
97,2,D,78
2
YGS-3
19
2
336,17915
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
1
3
1
2
1
8
1
7
1
11
8
6
2
38, 87, 90
38, 87
2, 38, 233
2
38, 87
2, 38, 87
38, 87
2, 38, 87
38, 87
2, 38, 87
394,60000
404,70000
14,3,D,96
14,2,İ,87
436,10000
382,75000
397,65000
348,60000
309,00780
410,55000
285,25163
270,63172
242,24405
14,3,D,96
14,3,İ,96
11,2,D,93
13,2,D,93
---14,2,D,97
----------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
7
24
23
12
12
12
2
19
9
24
28
37
25
22
17
25
1
11
17
6
4
5
18
36
7
21
344,40000
259,05000
324,15000
270,56372
303,49863
275,49294
384,15000
293,61147
293,85000
336,30000
282,05000
248,39771
206,42779
204,93573
281,80000
313,30000
14,2,İ,96
14,2,İ,96
13,2,İ,95
---------14,2,D,96
---14,2,İ,96
13,2,D,94
14,2,İ,96
---------14,2,İ,95
10,3,D,92
291,65000
293,35000
367,65000
400,85000
340,00000
293,45000
242,25752
364,90000
377,05000
14,3,D,96
14,2,İ,96
14,3,D,96
14,2,İ,96
14,3,İ,97
14,3,D,96
---14,3,D,96
09,2,İ,91
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
6
11
7
7
6
8
296,00000
374,25000
305,25000
271,70000
278,00000
401,35000
14,4,D,95
14,3,D,95
14,2,İ,96
14,4,D,95
14,2,İ,96
14,3,D,96
12
205850215
205850224
205850039
205850233
205850242
205850057
205850136
205850145
205850375
205850384
205850172
205850118
205850127
205850154
205850163
100770987
100751566
100770996
100751609
100751354
100770951
100771004
100751196
100770969
100751187
100770942
100751099
100770933
100750823
100770403
100751293
100770757
100751521
100770906
100750798
100770396
100750929
100770466
100750841
100770412
100770421
100770439
100750108
100770069
100751618
100751239
100770563
100751557
100770978
100750126
100770078
100751381
100751063
100770545
100751142
100770554
100770342
100750162
100770175
100751584
2
2
2
2
2
2
2, 345
2, 346
2
90
21
2, 21
2
2
226
2
2
2, 344
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
100771013
100750753
100770387
100750198
100770209
100750992
100770509
100751009
100770518
100750983
100770493
100750232
100770245
100750974
100770484
100750965
100770475
100751018
100750277
100770272
100770281
100751593
100771022
100751336
100770818
100751548
100771031
100751487
100770899
100750911
100770448
100770457
100750771
100770827
100751221
100770809
Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ)
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Makine (İÖ) (Bk.344)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ)
Organik Tarım
Organik Tarım (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.344)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ)
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Akseki Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Elektrik
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
İkram Hizmetleri
İkram Hizmetleri (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Elmalı Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Seracılık
Tarım Makineleri
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
6
14
12
8
4
5
8
3
14
7
17
6
7
7
15
12
17
2
5
6
14
4
5
13
14
5
9
7
13
5
12
12
9
2
14
11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
11
24
14
18
12
17
25
14
24
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
34
39
8
17
24
20
12
32
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
14
29
18
14
20
25
12
18
31
21
9
11
100751151
100770599
100751503
100770881
100750338
100751496
100750347
100750859
100770606
100750832
100770748
100751327
100770793
100750868
100770863
100750647
100770845
100750365
100770651
100751027
100751036
100750938
100770624
100751045
100750877
100770642
100750426
100751248
100751203
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2, 344
2
2
2
2
2
2, 344
7
2, 7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
376,70000
213,23933
202,26881
331,40000
361,25000
410,35000
298,80000
349,10000
276,70000
309,00000
192,55012
314,15000
250,24814
283,30000
269,20000
330,30000
281,75164
296,20000
324,80000
314,05000
293,95000
369,30000
310,10000
313,45000
230,59526
312,65000
304,65000
258,71742
226,45561
316,60000
321,10000
282,00000
317,25000
301,15000
259,98709
228,84259
14,2,D,95
------14,2,İ,95
14,2,D,95
14,2,D,96
13,2,D,95
14,2,D,96
13,2,İ,95
14,2,D,95
---14,2,D,96
---14,2,İ,96
13,2,D,94
14,2,D,95
---14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,D,95
13,2,D,95
14,3,D,96
14,2,D,96
14,2,D,96
---14,2,İ,96
14,2,D,95
------14,2,İ,96
14,2,D,97
13,2,D,95
14,3,İ,95
14,3,D,96
-------
359,50000
290,10000
273,87489
244,06558
312,65000
351,75000
287,30000
225,76252
176,04613
14,2,D,96
14,2,D,95
------14,2,D,96
13,2,D,96
13,2,D,93
-------
312,00000
250,88192
323,00000
210,25266
281,60000
232,08943
429,25000
236,76476
14,2,D,94
---14,2,D,95
---14,2,D,95
---14,2,D,94
----
300,70000
214,77012
271,95000
278,25000
227,25562
186,42337
313,40000
217,97859
14,2,D,96
---13,4,D,95
14,2,D,94
------13,2,D,95
----
348,10000
187,01189
299,15000
09,2,D,91
---14,2,D,95
13
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
16
11
18
17
18
9
23
2
2
2
2
YGS-6
YGS-5
YGS-6
YGS-6
9
19
6
14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
6
17
29
14
23
14
9
11
15
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
205052079
Finike Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Gazipaşa M. Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
İkram Hizmetleri
Seracılık
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Mantarcılık
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Kumluca Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Seracılık
Manavgat Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
Geleneksel El Sanatları
Grafik Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Mimari Restorasyon
Moda Tasarımı
Tekstil Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Plato Meslek Yüksekokulu
Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (%50 Burslu)
205051284
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (%50 Burslu)
2
YGS-4
12
3, 46, 702, 789
205051309
Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (%50 Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Antalya)
(Tam Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Antalya)
(%50 Burslu)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ARDAHAN
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
2
YGS-5
18
3, 46, 702, 789
2
YGS-4
1
3, 46, 702, 789
2
YGS-4
14
3, 46, 702, 789
2
YGS-3
8
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
16
22
10
18
100751284
100750726
100770721
100751275
100770739
100750717
100770854
100751539
100751399
100751512
100751345
100751212
100751169
100770775
100750656
100751257
100770766
100750886
100770915
100750814
100751318
100750947
100750895
100750505
100750674
100751178
100770687
100750956
100750902
100770696
100750708
100770678
100750541
100770836
100751081
100750762
100750577
100751266
100750805
100750744
100750789
100750611
205052167
205052176
101250137
101250146
101270098
101250155
101250085
199,89304
332,60000
284,60657
305,90000
245,29176
272,20000
222,93250
---14,2,D,96
---14,2,D,94
---13,3,İ,95
----
46
182,85936
205,35982
164,82155
247,25950
-------------
2
180,46988
367,60000
249,62520
---14,2,D,96
----
294,75000
235,61727
222,60667
169,99159
181,93785
13,2,İ,95
-------------
5
11
10
8
201,69041
228,46180
228,33024
183,08505
-------------
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
4
9
11
40
31
30
33
35
19
36
18
353,70000
333,10000
348,95000
236,17829
230,01253
192,37144
263,70000
14,3,İ,96
14,3,D,95
14,2,D,94
---------12,4,D,94
313,10000
225,74976
313,95000
14,3,D,96
---14,2,D,96
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-5
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-6
7
10
9
3
5
6
11
361,65000
340,85000
315,69032
352,65000
285,70000
322,35000
383,20000
94,2,D,75
14,3,D,96
---14,2,D,95
14,2,İ,95
14,2,D,95
13,3,İ,95
2
YGS-4
19
3, 46, 702, 789
392,60000
11,2,İ,83
294,05000
14,2,İ,96
326,53532
----
221,96561
----
244,98363
----
2
2
2
46
2
2
2
2
2
2
46
2, 46
46
14
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
101250094
101270123
101250076
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Arıcılık
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik (İÖ) (Bk.347)
Gıda Teknolojisi
Çıldır Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Lojistik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Göle Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ARTVİN
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Artvin Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Harita ve Kadastro
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
İşletme Yönetimi
Makine
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ)
Arhavi Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
İş Sağlığı ve Güvenliği
Hopa Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Deniz ve Liman İşletmeciliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Yusufeli Meslek Yüksekokulu
Maliye
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AYDIN
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)
Aydın Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
11
14
20
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-2
18
14
5
7
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
41
17
14
2
2
2
YGS-6
YGS-2
YGS-6
24
20
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
16
31
14
10
15
28
4
2
1
9
10
8
9
37
12
9
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
14
20
12
30
20
15
2
2
YGS-1
YGS-2
9
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
10
9
10
14
32
14
8
13
11
2
YGS-6
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
101250013
101250101
101270026
101250119
101250067
101250191
101250164
101250216
101250173
101250182
101350118
101370097
101350145
101370219
101350215
101370034
101350109
101350269
101370228
101350066
101350206
101350172
101350057
101370079
101350075
101370104
101350154
101370149
101350136
101370158
101350287
101350224
101350312
101350303
101350233
101370176
101350321
101350339
101350348
101350181
101370194
101350199
101370185
101350242
100351164
100350166
100370743
100351225
100350033
100370028
100350042
100370037
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
230,58345
189,90304
-------
2, 347
195,20272
250,00000
---97,2,İ,79
46
46
206,93494
----
220,69848
----
273,05000
14,2,D,94
244,71964
356,15000
275,15000
---14,2,D,91
11,2,D,93
227,92230
417,25000
365,25000
202,28221
235,46842
---14,3,D,96
14,3,D,96
-------
196,59779
----
267,55130
234,10281
-------
224,21189
186,87778
211,06393
----------
206,81429
----
203,64641
320,00000
---06,2,D,88
238,78086
203,96249
240,26593
210,86961
-------------
359,15000
02,2,D,86
230,96841
194,76954
-------
15
219,55331
----
4
4
5
8
3
4
4
7
373,05000
353,10000
324,80000
288,95000
398,45000
402,50000
310,50000
295,00000
2
22
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14,3,D,96
14,3,İ,96
14,2,İ,91
14,2,D,96
14,3,D,96
14,2,İ,97
14,3,D,96
14,2,D,94
15
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
100351067
100370682
100351279
100370876
100350933
100370637
100350942
100370064
100350087
100370073
100350103
100370082
100350872
100370567
100370619
100350121
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Giyim Üretim Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Makine (İÖ) (Bk.351)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.351)
Pazarlama
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Çevre Sağlığı
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Atça Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Tapu ve Kadastro
Tapu ve Kadastro (İÖ)
Tarımsal İşletmecilik
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Pazarlama
Çine Meslek Yüksekokulu
Arıcılık
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Organik Tarım
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tarımsal İşletmecilik
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
Davutlar Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Didim Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
5
10
7
24
3
5
4
8
2
6
10
6
7
19
10
10
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-2
7
1
4
14
3
1
5
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
16
17
26
32
2
7
22
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
13
22
17
15
18
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
16
15
5
11
24
11
12
16
22
2
YGS-6
23
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
5
10
16
17
13
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
22
16
16
30
12
7
14
9
6
23
14
100351146
100351243
100350193
100370901
100351482
100351701
100351137
100351234
100370858
100350827
100370831
100351676
100371062
100350721
100350836
100370885
100351525
100370946
100350227
100350236
100350915
100350263
100370204
100351331
100350818
100351631
100350996
100351728
100351076
100370691
100350306
100370231
100351101
100370725
100350333
100370258
100350951
100370646
100350793
100351261
100370867
100351182
100371026
100350881
100350369
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
291,65000
298,55000
318,35000
14,2,İ,95
13,2,D,94
14,2,D,96
313,55000
242,44190
338,00000
300,00000
331,10000
323,25000
253,30000
216,58286
280,45000
244,11581
282,00000
359,85000
14,2,D,96
---14,2,D,96
14,2,D,96
14,2,D,96
13,2,D,95
14,2,D,95
---14,2,İ,96
---14,2,D,95
14,2,D,96
279,69577
393,65000
352,40000
329,27755
317,58633
---14,3,İ,96
14,2,D,96
-------
367,90000
11,2,D,93
260,82686
194,16013
268,42511
218,24387
326,00000
266,24076
------------14,2,D,96
----
261,64882
218,16174
246,34558
228,90159
182,21739
----------------
361,00000
188,36753
14,2,D,96
----
168,72049
----
15
227,40620
----
15, 292
2, 15, 292
15, 292
2, 15, 292
15, 292
2, 15, 292
370,85000
329,05000
303,95000
232,94186
292,25000
224,75314
14,3,D,96
14,3,D,96
14,3,D,96
---14,2,D,95
----
2
243,48518
199,01071
218,65320
----------
2
2
2
2, 351
2
2
2
2, 351
233
2
90
2
2
2
2
2
2
2
2
2
238,13093
322,70000
257,28106
330,55000
260,09793
214,81070
174,52922
---14,2,D,96
---13,2,D,95
---------16
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
100350396
100370294
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Koçarlı Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Köşk Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ)
Lojistik
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Kuyucak Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Kooperatifçilik (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Nazilli Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Evde Hasta Bakımı
Evde Hasta Bakımı (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Söke Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Dış Ticaret
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İkram Hizmetleri
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
Fidan Yetiştiriciliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Pazarlama
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ)
Tarımsal İşletmecilik
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Yenipazar Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
2
2
YGS-6
YGS-6
11
15
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
21
16
26
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-4
YGS-4
4
11
26
9
20
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
19
18
27
11
21
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
24
24
21
12
11
9
11
11
21
13
22
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
5
3
8
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
6
12
12
17
9
13
7
10
5
9
12
8
6
15
26
4
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
7
4
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
15
19
14
10
17
12
15
20
23
2
YGS-6
32
100351507
100351049
100351622
100351658
100371035
100351694
100351667
100371044
100350969
100350457
100370894
100351491
100371017
100350863
100370558
100350493
100370346
100351191
100370804
100351207
100370813
100350518
100370355
100350775
100351685
100371053
100351297
100370919
100351385
100351394
100351376
100351401
100350545
100370373
100351579
100351613
100351216
100370822
100351304
100370973
100350924
100370628
100350784
100351588
100351358
100370928
100351349
100351543
100351561
100370964
100351649
100350845
100351085
100370707
100350633
100351552
100350854
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
15, 800
2, 15, 800
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
235,36754
191,70984
-------
182,35776
----
315,45000
187,98459
235,55897
259,43615
219,13820
13,3,D,95
-------------
206,38740
213,75515
-------
266,00082
235,98803
-------
291,70000
234,81770
255,60000
229,34594
238,52013
204,32694
286,95000
237,34193
220,80561
14,2,D,94
---14,2,D,94
---------14,2,D,96
-------
185,04965
----
266,26181
241,21923
247,29859
229,33402
-------------
348,50000
310,30000
229,48390
266,70000
347,50000
311,90000
296,02760
14,2,D,96
14,2,D,96
---14,2,D,93
14,2,D,96
10,4,İ,91
----
2
295,25000
314,45000
353,60000
276,40000
334,15000
309,00000
14,2,İ,96
13,4,D,95
14,2,D,95
13,2,D,94
14,2,D,94
13,2,İ,95
21
385,75000
13,2,D,95
2, 233
388,60000
407,75000
304,84827
14,2,İ,96
14,3,D,96
----
2
279,60000
216,96470
194,41427
14,2,D,96
-------
38, 291
2, 38, 291
378,20000
346,85000
14,2,D,95
14,2,D,96
193,63014
----
247,71526
---17
2
2
262
262
2, 262
262
2, 262
2
2
2
2
2
38
2, 38
38
2, 38
46
46
2
21
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
100370549
100350678
100370479
100350978
100370664
100351516
100370982
100350906
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BALIKESİR
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.470)
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.357)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.357)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)
Maden Teknolojisi
Maden Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.354)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk. 357)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Altınoluk Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ)
Ayvalık Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Bandırma Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Gemi İnşaatı
Gemi İnşaatı (İÖ)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
17
19
22
25
69
24
24
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
7
10
7
12
2
4
5
8
4
5
12
8
3
12
7
2
2
9
2
3
16
15
2
3
3
7
14
16
7
13
17
8
12
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
7
10
5
5
16
21
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
8
15
4
10
11
25
11
13
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
2
9
13
2
8
1
4
101551274
101571224
101551353
101571296
101570032
101570059
101551159
101571136
101551168
101571145
101570826
101570817
101551114
101571109
101551089
101571075
101551008
101571003
101551177
101571154
101550876
101571375
101550116
101570138
101550901
101570905
101551423
101570995
101550134
101570165
101570853
101550143
101570183
101551283
101571233
101550752
101570792
101550716
101570783
101551017
101571012
101550885
101571303
101550204
101571269
101550222
101570323
101550849
101570871
101550982
101550258
101571339
101550267
101570359
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
207,39260
227,14797
-------
186,75660
----
253,09248
220,89476
206,62968
----------
360,75000
324,10000
293,85000
262,15956
416,65000
311,80000
292,30000
298,80000
302,80000
304,15000
218,67564
375,85000
275,00000
14,3,D,96
14,2,D,96
14,2,D,96
---14,2,İ,96
14,2,D,96
14,2,İ,96
12,2,D,93
14,2,İ,96
12,2,D,94
---14,2,D,96
14,2,D,96
294,50000
227,26162
292,80000
227,21527
321,15000
297,40000
200,31661
172,66662
332,90000
294,95000
304,70000
237,83734
397,55000
337,50000
329,30000
209,64169
14,2,D,95
---14,2,İ,95
---14,2,İ,96
12,2,İ,94
------14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
---14,2,D,96
05,3,İ,87
14,2,D,95
----
287,35000
232,88491
14,2,İ,96
----
322,25000
312,00000
316,25000
182,78311
292,55000
14,3,D,97
14,2,D,95
14,2,D,96
---13,2,D,94
296,45000
204,42634
324,95000
292,14556
305,90000
12,2,D,95
---14,2,D,96
---13,2,D,95
316,05000
210,19828
14,2,D,95
----
317,95000
254,10162
183,08362
338,30000
227,42937
345,70000
212,37290
14,2,D,95
------14,3,D,96
---14,2,İ,95
---18
2
2
2
2
2
2, 470
2
2
2
2, 357
2, 357
2
2
2
2
2
2
2
2, 354
2
2, 357
2
2
2
2
2
2
2
2
2
248
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
101551026
101571021
101550919
101571321
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Bigadiç Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (İÖ)
Burhaniye Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Dursunbey Meslek Yüksekokulu
Geleneksel El Sanatları
İnşaat Teknolojisi
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Mobilya ve Dekorasyon
Tekstil Teknolojisi
Edremit Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
Erdek Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Gönen Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Havran Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Manyas Meslek Yüksekokulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Sosyal Güvenlik
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
10
6
6
11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
2
7
1
11
10
15
13
13
10
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
12
16
10
22
16
12
17
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-1
5
3
13
17
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
6
8
6
22
7
8
4
7
22
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
11
12
10
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
7
4
8
15
8
8
29
9
12
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
8
15
12
45
13
40
30
2
2
YGS-2
YGS-3
1
5
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
9
5
2
101550894
101571348
101550301
101570747
101551414
101571427
101550928
101550804
101570808
101551035
101571039
101550937
101570923
101550734
101550355
101570429
101550813
101551098
101550822
101550391
101550831
101551292
101571242
101551132
101571118
101550452
101570517
101550461
101570756
101551105
101550497
101570544
101550504
101570553
101551308
101571251
101551141
101551123
101551044
101550946
101570932
101550576
101570605
101550594
101570623
101551053
101571048
101550955
101570941
101550628
101551362
101550797
101551405
101571357
101551477
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2
2
2
2
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
334,40000
216,09600
318,75000
217,46472
12,3,D,93
---14,2,D,96
----
321,60000
236,24482
342,20000
216,15362
279,85000
226,21818
217,27898
248,66102
223,67605
14,2,D,92
---14,2,D,96
---14,2,D,93
-------------
232,67689
----
208,07136
----
217,29647
248,21207
195,76034
----------
311,90000
226,53864
228,99552
377,80000
292,20000
14,2,D,96
------07,2,D,89
10,2,D,92
301,95000
293,35000
303,55000
14,3,D,96
14,2,D,95
14,2,D,96
305,50000
256,05000
274,25000
299,95000
14,2,İ,95
14,2,D,95
14,3,D,95
14,2,D,96
215,40407
195,61795
276,10449
245,62242
-------------
342,90000
324,75000
223,66898
210,39929
219,11815
222,55569
14,2,İ,96
13,2,D,94
-------------
230,46934
165,13661
-------
254,93439
186,90534
207,51595
----------
207,81291
----
412,70000
341,25000
14,3,İ,96
14,2,D,95
306,05000
292,55000
391,90000
14,2,İ,96
14,2,D,95
14,2,D,97
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
87
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
101571436
Sosyal Güvenlik (İÖ)
Savaştepe Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sındırgı Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Susurluk Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BARTIN
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Gemi İnşaatı
Giyim Üretim Teknolojisi
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ)
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Yat İşletme ve Yönetimi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Evde Hasta Bakımı
Evde Hasta Bakımı (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BATMAN
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Bk.362)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.361)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ)
Geleneksel El Sanatları
Geleneksel El Sanatları (İÖ)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Giyim Üretim Teknolojisi
2
YGS-5
7
2
2
YGS-6
YGS-6
11
15
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
21
13
20
17
19
23
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
8
12
11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
4
13
12
12
15
3
15
17
15
18
40
23
19
4
12
10
21
46
14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
3
5
7
5
8
4
14
14
7
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-1
20
15
17
11
15
15
11
11
6
7
10
8
9
10
6
8
4
101551062
101550964
101550858
101570889
101551398
101551071
101550973
101550725
101551389
101551371
101550867
101650133
101670085
101650266
101650169
101650239
101650178
101670137
101650142
101670094
101650115
101670067
101650036
101650081
101650187
101670146
101650099
101650072
101670049
101650203
101650293
101670173
101650248
101670119
101650284
101670164
101650257
101670128
101650221
101670101
101750141
101770093
101770206
101770012
101750017
101770021
101750229
101770172
101750238
101770163
101750211
101770251
101750283
101770269
101750265
101770224
101750326
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2
2
805
805
806
2
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
301,25000
13,2,D,95
180,90756
204,39370
-------
232,02144
190,41109
369,15000
168,38977
178,11171
212,73100
------02,2,D,64
----------
234,33178
248,95311
176,88633
----------
303,60000
302,35000
222,58346
212,65079
14,2,İ,96
13,2,D,95
-------
341,50000
287,60000
268,84361
224,63274
213,73336
14,2,D,95
07,2,İ,90
----------
225,28517
299,40000
240,63348
198,42287
216,20541
---13,2,D,94
----------
210,24434
----
366,10000
380,95000
252,49436
233,46135
393,75000
318,72578
244,38317
228,17021
234,62883
223,90505
14,2,İ,95
14,2,D,96
------02,2,D,85
----------------
293,01134
238,04406
247,96653
348,00000
250,00000
342,15000
246,32401
200,01047
263,69546
222,09162
199,04886
179,70443
228,45911
203,89723
209,36269
188,36046
215,32250
---------14,2,İ,88
14,2,İ,96
14,2,D,87
---------------------------------20
2
806
2, 806
46
2, 46
805
2
2
2
2
2
2
2, 362
2, 361
2
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
101770118
101750202
101750256
101770154
101750292
101770242
101750317
101750071
101770199
101750274
101770127
101750195
101770145
101750186
101770136
101750177
101770181
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Bk.362)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Makine
Makine (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ)
Sondaj Teknolojisi
Sondaj Teknolojisi (İÖ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi (İÖ)
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Kozluk Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BAYBURT
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Bayburt Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Dış Ticaret
Elektrik
İşletme Yönetimi
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)
Makine
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
11
16
17
11
12
21
12
4
11
18
14
18
27
11
14
7
14
2, 362
247,57035
----
2
234,12617
209,96207
183,44019
----------
201,66344
294,75000
270,42818
228,04741
213,30504
179,26315
---12,2,İ,94
-------------
217,18432
196,46071
203,58554
191,60858
-------------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
10
2
22
19
14
12
11
15
2
12
2
2
356,85000
363,70000
339,05000
455,85000
371,28190
339,09497
287,82600
269,80802
255,66985
235,57787
14,2,D,94
14,3,D,96
14,2,D,96
05,2,D,86
-------------------
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
9
12
15
11
426,15000
364,65000
200,00738
184,83292
14,2,D,94
14,2,D,96
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
10
25
12
16
8
24
13
12
13
13
305,50000
12,2,D,94
237,25593
204,61420
192,47882
----------
228,66775
194,32747
165,61331
----------
2
2
YGS-3
YGS-3
5
6
326,99510
316,47034
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
5
13
3
26
1
4
29
5
2
13
5
9
16
5
28
4
376,20000
330,25000
316,00000
14,2,D,96
13,3,D,94
14,2,D,96
306,35000
312,10000
14,2,D,93
13,2,İ,94
278,20000
329,10000
182,35853
230,17129
200,71768
360,50000
302,75000
14,2,D,95
14,2,D,96
---------12,2,D,94
13,2,D,95
101770296
101770287
101750168
101770233
101750053
101770075
101750247
101770215
101750353
101770303
101750308
101770278
101750362
101770312
101850122
101870047
101850097
101850025
101850104
101850088
101850113
101870108
101850079
101850061
101850131
101870117
101950563
101970391
101950033
101970028
101950712
101950536
101970364
101950545
101950078
101970064
101950615
101970434
101950518
101950554
101970382
101950103
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
256,10000
14,2,İ,95
21
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
101970082
101950703
101970531
101950633
101970346
101950721
101950678
Makine (İÖ)
Metalurji
Metalurji (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Üretimde Kalite Kontrol
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Bozüyük Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
Grafik Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Gölpazarı Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yerel Yönetimler
Osmaneli Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektrik
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ)
Makine
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Tekstil Teknolojisi
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Söğüt Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİNGÖL
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Medya ve İletişim
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
10
7
25
6
14
10
5
2
2
YGS-2
YGS-2
9
6
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-6
YGS-6
6
8
10
8
11
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-4
21
25
9
19
14
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
12
34
10
13
10
13
11
32
11
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
10
10
7
33
8
9
30
4
14
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-6
10
13
7
30
18
15
2
7
25
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
6
11
14
20
10
11
13
11
14
12
101950818
101970585
101950121
101950387
101950396
101950457
101950157
101950687
101970461
101950827
101970594
101950466
101950793
101950209
101970231
101950218
101950527
101950739
101970558
101950236
101950475
101950403
101970549
101950757
101970567
101950572
101970407
101950809
101950421
101950484
101950448
101950599
101950299
101950412
101970267
101950581
101970416
101950696
101970479
101950836
101970601
101950766
102050224
102070167
102050427
102070264
102050287
102070246
102050418
102050181
102070176
102050296
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
217,84457
301,70000
---13,2,D,94
313,30000
269,15000
183,42123
202,44834
14,2,D,95
97,2,İ,79
-------
275,95805
257,83042
-------
250,00000
223,27928
365,40000
216,39872
201,90939
14,2,D,96
---14,2,D,95
-------
240,20681
----
248,74637
186,83008
-------
240,66535
----
217,18026
----
272,00000
14,2,D,96
297,35000
265,08045
304,05000
14,2,D,96
---13,2,D,95
331,35000
343,70000
14,2,D,96
11,2,D,93
259,61843
215,52748
320,60000
------14,2,D,96
251,48301
----
349,15000
229,36686
181,25811
13,2,D,95
-------
346,75000
335,55000
309,65000
14,2,D,95
12,2,D,94
14,2,D,94
229,82350
184,61847
322,55000
286,83224
194,65723
------14,2,D,96
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
46
270,99020
231,80735
261,10454
229,47500
271,55736
230,51260
269,92876
213,13204
188,09310
264,94500
------------------------------22
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102070228
102050118
102070043
102050409
102050375
Medya ve İletişim (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Endüstriyel Kalıpçılık
Halıcılık ve Kilimcilik
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Mekatronik
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Genç Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Elektrik
Organik Tarım
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİTLİS
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Sosyal Hizmetler
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Makine
Mekatronik
Otomotiv Teknolojisi
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
9
9
15
40
8
2, 46
46
2, 46
226
46
231,53115
221,64096
185,24931
----------
207,99395
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
10
10
10
2
19
17
23
19
5
9
11
6
8
13
10
17
13
26
14
14
46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
46
2, 46
46
46
181,83760
335,75000
214,94068
375,85000
---14,2,D,96
---06,2,D,89
234,21934
211,16139
218,12875
199,18373
233,53807
216,29855
215,63804
174,50736
201,21172
----------------------------
185,72417
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
6
12
6
1
8
3
5
5
3
8
4
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
379,70000
357,00000
286,01019
266,74250
311,10000
340,78593
327,09021
277,94166
261,14005
247,42677
229,43576
14,2,İ,93
14,2,D,95
------14,2,D,96
-------------------
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-6
7
15
16
19
755
2, 755
755
46, 755
311,30000
345,45000
14,2,İ,93
14,2,D,96
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-1
YGS-2
YGS-2
15
14
47
5
1
2
2
2
2
392,60000
392,40000
390,95000
251,75906
282,16236
332,95000
299,69995
277,60045
249,92296
14,2,D,95
14,2,D,96
13,2,İ,95
------14,2,İ,94
----------
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
10
17
7
7
11
265,60613
203,95540
191,07129
207,28008
301,70000
------------13,2,D,96
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
6
22
5
8
9
13
349,35000
12,2,İ,94
203,82341
193,22565
238,42610
----------
102050242
102050136
102070052
102050039
102070097
102050163
102050233
102050109
102050454
102070273
102050145
102070088
102050251
102070185
102050348
102050154
102050093
102070079
102050172
102050357
102050303
102070194
102050206
102070158
102050436
102050312
102070201
102050199
102070131
102050366
102070219
102050393
102070255
102050384
102050215
102150683
102150453
102150559
102150692
102150514
102150771
102150805
102150532
102150638
102150647
102150717
102150311
102150241
102150726
102150789
102150656
102150392
102150038
102150498
102150295
226
23
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102150708
102150505
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Yapı Denetimi
Adilcevaz Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Ahlat Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Geleneksel El Sanatları
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Maliye
Mimari Dekoratif Sanatlar
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otomotiv Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Hizan Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Maliye
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tatvan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Harita ve Kadastro
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Laboratuvar Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BOLU
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
Bolu Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik (İÖ) (Bk.371)
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.371)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.372)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kooperatifçilik
Makine (İÖ) (Bk.371)
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.371)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.372)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
2
YGS-6
YGS-1
4
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
12
38
16
31
13
23
30
14
24
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-6
YGS-4
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-4
8
6
8
10
4
7
17
24
13
8
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
15
13
8
6
4
10
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-6
6
12
6
11
5
13
6
3
17
11
16
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
10
4
9
19
14
13
7
44
35
29
20
30
22
30
8
24
12
15
4
11
102150365
102170184
102150471
102170236
102150735
102150329
102150259
102150611
102150108
102150602
102150374
102150489
102150586
102150629
102150577
102150753
102150268
102150302
102150153
102150568
102150426
102170299
102150541
102150435
102150674
102150665
102150744
102150383
102170193
102150171
102170112
102150523
102150189
102150198
102150408
102150338
102150286
102170227
102150277
100150547
100150538
100170515
100170021
100170499
100170427
100150732
100150486
100170472
100150035
100170066
100170075
100150441
100170445
100150468
100170454
100150698
100170436
100150723
100150071
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
289,45000
202,00958
14,2,D,96
----
196,98091
----
229,11248
----
183,04166
----
195,65485
226,05948
-------
231,59453
238,95855
-------
258,88730
----
230,84823
188,81594
230,14280
214,16706
226,51628
232,31075
190,97952
----------------------
311,15000
182,33235
322,10000
337,50000
184,58760
14,2,D,93
---13,2,İ,95
92,2,İ,74
----
257,88422
202,53722
181,96954
241,83072
222,69595
189,88274
-------------------
191,27229
340,70000
305,00000
283,90000
366,05000
338,10000
324,55000
238,71986
178,43870
196,84656
264,90000
---14,3,D,96
14,2,D,96
14,2,D,94
13,3,İ,95
14,2,D,96
14,2,D,96
---------14,2,D,96
278,60000
191,55340
320,75000
197,31306
195,94297
14,2,D,95
---14,2,D,95
-------
304,82373
362,45000
---14,2,D,95
24
2
2
2
2
2
2
2
2, 371
2, 371
2, 372
857
2
2, 371
2, 371
2
2
2, 372
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
100170118
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Gerede Meslek Yüksekokulu
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Deri Teknolojisi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Mengen Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (KKTC Uyruklu)
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
İnşaat Teknolojisi
Lojistik
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BURDUR
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)
Burdur Meslek Yüksekokulu
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Makine (İÖ) (Bk.374)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
2
YGS-6
29
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
17
10
11
12
13
24
4
36
1
29
15
7
12
19
2
2
YGS-4
YGS-4
1
4
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
13
17
8
1
18
3
21
13
2
2
2
2
YGS-6
YGS-2
YGS-1
YGS-6
15
8
7
14
2
YGS-6
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
100150556
100150195
100170215
100150423
100150495
100170481
100150132
100170551
100150141
100170181
100150459
100150477
100170463
100150432
100150202
100170533
100150502
100150511
100150689
100150741
100150414
100150705
100150626
100150592
100150644
100150635
100150608
100150617
107350393
107350666
107370501
107350745
107370722
107350409
107370325
107350127
107350921
107370776
107350551
107370449
107350869
107350048
107370025
107350515
107350542
107370431
107370052
107350084
107350939
107370785
107350093
107350445
107370379
107350366
107370573
107350587
107350675
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
2
194,50682
----
2
177,22957
393,25000
287,45000
---14,2,D,96
12,2,D,94
226,39175
----
290,60000
14,2,D,97
300,60000
14,2,D,95
240,77300
301,40000
182,78746
193,56617
---14,2,D,94
-------
362,40000
339,45000
14,3,İ,96
14,3,İ,96
214,34926
----
266,90000
13,2,D,94
183,94363
285,05000
208,77838
244,36373
---14,2,D,96
-------
274,13847
214,83132
356,95000
309,20000
------13,2,D,95
13,2,D,95
46
189,60767
----
17
18
13
18
20
29
27
8
13
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
252,32048
184,08868
278,17681
248,15074
228,01917
----------------
316,80000
293,20000
14,2,D,94
12,2,D,93
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
6
6
21
4
20
14
18
8
24
13
8
11
15
13
36
46
2, 46
46
46
2, 46
46
46
2, 46
2, 46, 374
46
46
2, 46
46
46
2, 46
334,45000
279,05000
14,3,D,96
14,2,D,96
281,15000
14,2,D,96
216,10794
195,35442
-------
184,02952
255,20000
182,44856
---13,4,D,94
----
343,85000
12,2,D,95
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-4
11
20
12
26
46, 797
2, 46, 797
46, 797
46, 797
236,43975
197,20517
190,63273
214,51531
2
2
2
2
2
90
------------25
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
107370519
107350375
107370307
107350472
107350878
107370731
107350418
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Kültürel Miras ve Turizm (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-6
61
8
40
71
26
23
8
2, 46, 797
46, 797
2, 46, 797
46, 797
46, 797
2, 46, 797
46, 797
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
11
4
2
6
6
5
14
14
5
12
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
2
2
2
2
107350833
107350896
107370749
107350736
107370679
107350181
107350842
107370697
107350887
107350454
107350912
107370767
107350824
107370661
107350684
107370528
107350242
107370264
107350251
107370485
107350621
107370607
107350481
107370397
107350596
107370616
107350427
107370343
107350287
107350815
107350763
107350903
107370794
107350948
107350612
107370591
107350578
107350693
107350321
107350603
107370582
107350799
107370643
107350851
107370713
107350727
107370634
107350648
107350806
107350718
107350781
107370704
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ)
Elektrik
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
Moda Tasarımı
Otomotiv Teknolojisi
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (İÖ)
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
Bilgi Yönetimi
Bilgi Yönetimi (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Çavdır Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ)
Sosyal Hizmetler
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektrik
Maliye
Maliye (İÖ)
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Eczane Hizmetleri
Eczane Hizmetleri (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tefenni Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BURSA
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
209,76539
----
227,47795
178,86337
-------
46, 797
46, 797
2, 46, 797
46, 797
2, 46, 797
46, 797
46, 797
2, 46, 797
46, 797
46, 797
46, 797
2, 46, 797
348,35000
302,80000
252,85704
349,20000
313,85000
318,00000
330,30000
405,55000
308,70000
162,37017
336,55000
275,00000
96,2,D,79
14,2,D,95
---14,3,D,96
14,2,D,96
12,4,İ,94
14,2,D,95
09,2,D,91
14,2,D,95
---14,4,D,96
14,4,D,96
12
16
34
93
7
7
12
28
15
22
8
46
13
20
49
101
11
21
46, 797
2, 46, 797
46, 797
2, 46, 797
46, 797
2, 46, 797
46, 797
2, 46, 797
46, 797
2, 46, 797
46, 797
2, 46, 797
46, 797
2, 46, 797
46, 797
2, 46, 797
46, 797
46, 797
318,35000
201,34456
215,11295
14,2,D,96
-------
412,00000
374,85000
211,51935
14,2,D,96
14,2,D,96
----
249,19042
194,36425
186,38205
----------
231,96639
183,93227
-------
200,83875
----
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-5
36
11
15
4
46, 797
46, 797
2, 46, 797
46, 797
308,60000
229,99566
431,85000
13,2,D,95
---14,2,D,96
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-6
13
13
37
13
7
6
11
46, 797
2, 46, 797
46, 797
46, 797
46, 797
46, 797
2, 46, 797
234,42842
197,13797
-------
207,70569
218,40846
236,44324
202,61510
-------------
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
7
8
19
13
9
8
46, 797
2, 46, 797
46, 797
2, 46, 797
46, 797
2, 46, 797
410,05000
375,65000
245,42675
224,51555
335,90693
314,10501
14,2,D,96
14,2,D,96
-------------
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-4
YGS-4
60
12
12
17
33
46, 797
46, 797
46, 797
46, 797
2, 46, 797
351,90000
11,2,D,93
222,08971
----
26
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
4
2
3
6
9
1
1
30
1
2
24
4
715
3, 715
715
3, 715
715
3, 715
3, 715
715
3, 715
3, 715
715
3, 715
2
YGS-4
18
3, 46, 702, 789
205052097
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (%25 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
Moda Tasarımı (Ücretli)
Moda Tasarımı (Tam Burslu)
Moda Tasarımı (%25 Burslu)
Moda Yönetimi (Ücretli)
Moda Yönetimi (%25 Burslu)
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Plato Meslek Yüksekokulu
Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu)
205051345
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu)
2
YGS-4
13
3, 46, 702, 789
205051363
Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Bursa)
(%50 Burslu)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Endüstriyel Kalıpçılık
Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ)
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
2
YGS-5
19
3, 46, 702, 789
2
YGS-4
10
3, 46, 702, 789
282,46120
----
2
2
YGS-3
YGS-1
1
3
38
370,70000
308,80000
14,2,İ,95
14,3,D,96
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
3
6
4
11
2
1
13
12
7
1
2
3
6
3
7
6
2
10
7
12
375,40000
318,35000
322,20000
270,60000
373,05000
316,75000
302,35000
265,92306
356,50000
313,40000
297,95000
386,90000
344,60000
339,25000
299,05000
287,25000
332,30000
324,05000
303,77308
290,59301
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,D,95
---14,2,İ,95
14,2,İ,95
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,95
13,3,D,95
14,2,İ,96
12,3,İ,94
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
4
1
5
3
3
4
3
4
8
9
4
6
4
9
1
7
4
2
3
4
320,35000
328,05000
363,80000
335,85000
291,10000
340,55000
304,60000
328,90000
218,75142
197,48364
315,65000
184,34118
401,70000
348,65000
335,95000
380,50000
300,35000
320,10000
356,35000
332,00000
14,4,İ,96
14,3,İ,95
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,4,D,95
14,2,İ,95
14,3,İ,96
14,2,İ,96
------14,2,D,95
---14,2,İ,96
13,2,D,91
14,3,İ,95
14,2,İ,96
14,2,İ,94
13,2,İ,95
14,3,İ,96
14,2,İ,96
27
201350011
201350295
201350338
201350356
201350198
201350205
201350268
201350135
201350144
201350286
201350392
201350417
205052194
109750038
109751557
109751221
109771252
109751636
109771561
109750065
109770015
109750074
109771419
109751327
109771322
109771737
109751248
109771261
109750108
109771428
109770051
109751512
109771437
109750144
109771446
109750374
109770615
109750198
109770103
109751487
109771394
109750214
109770121
109751672
109771694
109751469
109771385
109750223
109770139
109751169
109771207
109751424
109771376
109752113
109771764
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
224,24691
----
306,55000
12,2,İ,94
313,88609
234,32444
-------
342,05000
356,75000
14,4,D,96
13,2,D,93
232,13035
----
436,65000
02,2,İ,85
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109750259
109770166
109750268
109770175
109751318
109771313
109751442
109751609
109771482
109751566
109771473
109751187
109771216
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ)
Tarım Makineleri
Tarım Makineleri (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi (İÖ)
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bahçe Tarımı
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Harita ve Kadastro
Makine
Harmancık Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
İnegöl Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi (İÖ)
İznik Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
Harita ve Kadastro
Mimari Restorasyon
Seramik, Cam ve Çinicilik
Turizm Rehberliği
Karacabey Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.377)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Organik Tarım
Süt ve Besi Hayvancılığı
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
2
2
1
5
1
3
10
4
5
7
7
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
2
15
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
1
2
3
2
1
4
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
4
7
11
9
15
11
11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
6
8
5
8
4
8
7
10
9
3
6
4
23
5
7
8
7
10
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-1
YGS-5
YGS-2
YGS-3
8
7
11
16
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
8
4
14
7
7
3
6
3
9
11
10
109751796
109771701
109751521
109751584
109750392
109750408
109750426
109751663
109751133
109751124
109751309
109771491
109751706
109752043
109752052
109751081
109770642
109750435
109770651
109751115
109770669
109751575
109751336
109771331
109750462
109770687
109750471
109770703
109751257
109771279
109751072
109751196
109771225
109750532
109750541
109751212
109751178
109750577
109770906
109750586
109770784
109751363
109771349
109751803
109771746
109751266
109771297
109751769
109752061
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
2
312,25000
332,60000
315,45000
332,70000
302,95000
336,25000
209,51538
241,59224
209,94469
312,60000
323,65000
285,75000
328,95000
14,4,İ,96
14,3,İ,96
14,4,İ,95
14,3,İ,96
14,4,İ,96
14,3,D,96
---------14,2,İ,94
14,2,D,95
14,4,İ,95
14,2,İ,96
2
322,35000
266,63221
14,2,D,96
----
339,85000
205,12997
286,45000
313,95000
331,85000
360,95000
14,3,İ,95
---14,2,İ,97
14,2,İ,96
14,3,D,97
14,2,İ,96
359,20000
264,60000
248,17403
185,14077
189,21794
258,97731
266,74547
14,3,D,96
14,2,D,95
----------------
416,15000
371,75000
287,70000
244,89212
326,90000
285,00000
391,90000
310,25000
211,53129
338,55000
299,65000
317,10000
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,95
---14,2,İ,96
14,2,İ,95
14,2,D,96
14,2,D,92
---14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,D,95
311,50000
240,20585
332,35000
289,95000
177,32988
14,2,İ,95
---14,2,D,92
14,2,İ,96
----
342,20000
322,25000
284,95000
14,2,D,97
14,2,D,96
14,2,D,95
295,55813
----
2
2
2
2
2
4, 112
4, 112
4, 112
4, 112
2
2
2
2
2
2
879
2
2
2
2, 377
2
2
240
2
2
240
305,15000
323,10000
185,84809
264,65000
189,27258
344,75000
246,14234
321,50000
197,15030
187,90414
183,95705
14,2,İ,96
14,2,D,95
---12,2,D,94
---13,3,D,95
---14,2,D,96
---------28
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109751618
109752097
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme
Keles Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Gıda Teknolojisi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Organik Tarım
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O.
Elektrik (İÖ) (Bk.384)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Makine (İÖ) (Bk.384)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Organik Tarım
Pazarlama
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.390)
Tohumculuk
Orhaneli Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Orhangazi Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi (İÖ)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.378)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Dış Ticaret
Gıda Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Makine
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Seracılık
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ÇANAKKALE
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.496)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
2
2
YGS-6
YGS-2
2
13
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
11
5
10
10
18
11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
4
4
7
7
7
5
15
14
8
11
8
25
8
2
2
YGS-4
YGS-6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
109751239
109771667
109751539
109751106
109751345
109771685
109751699
109770915
109750692
109771516
109751354
109771358
109770933
109751275
109771525
109752007
109750726
109751999
109771234
109750735
109751645
109751284
109751681
109751496
109771579
109751478
109750798
109770978
109751415
109751203
109771243
109771031
109751733
109771013
109750841
109750859
109751433
109752025
109751099
109751293
109771552
109751724
102751039
102770609
102751393
102770036
102750605
102750977
102750817
102770451
102751409
102750738
102770399
102751418
102750986
102770672
102750095
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
240
240
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
230,08846
----
326,20000
254,64791
317,90000
362,70000
234,54232
182,91637
14,2,D,94
---14,2,İ,96
13,2,İ,95
-------
272,20000
321,50000
196,11882
247,80331
182,15983
321,90000
275,59567
14,2,İ,95
14,2,D,96
---------14,2,İ,96
----
198,72943
286,55000
197,86677
---11,2,İ,93
----
11
8
287,37790
247,50811
-------
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
2
3
10
5
2
2
10
2
16
314,25000
316,20000
310,20000
322,40000
341,65000
300,85000
197,03491
307,20000
14,3,D,96
14,2,İ,96
14,2,D,95
13,4,D,95
14,2,İ,96
14,2,İ,96
---14,2,İ,95
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-2
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
10
2
2
7
10
9
7
1
11
11
11
299,05000
417,10000
371,75000
335,80000
357,10000
271,40000
348,75000
332,85000
330,25000
188,43515
14,2,İ,96
14,2,İ,95
14,2,İ,96
13,2,İ,95
12,3,D,94
13,2,D,94
13,2,D,95
14,2,İ,96
14,2,D,96
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
13
8
1
4
4
3
9
18
24
11
16
30
9
6
275,10000
266,12469
386,75000
363,20000
357,05000
317,90000
323,15000
230,70840
197,08631
318,40000
230,51575
188,60618
290,34894
269,08590
14,2,D,96
---14,3,D,96
14,2,İ,95
14,2,D,95
14,2,D,95
14,2,D,91
------14,2,D,96
-------------
2
YGS-1
3
333,75000
14,4,D,96
29
2
2
2, 384
2
2
2, 384
2
802
2, 390
2
2
2
2, 378
2
2
2
2, 496
2
226
2
226
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102770539
102770045
102750041
102751181
102750623
102750968
102770521
102770072
102770081
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik (İÖ) (Bk.395)
Gemi İnşaatı
Giyim Üretim Teknolojisi
Grafik Tasarımı
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Makine (İÖ) (Bk.395)
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.395)
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi
Elektronörofizyoloji
Elektronörofizyoloji (KKTC Uyruklu)
Perfüzyon Teknikleri
Perfüzyon Teknikleri (KKTC Uyruklu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Ayvacık Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Geleneksel El Sanatları
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Biga Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kooperatifçilik
Makine
Makine (İÖ)
Metalurji
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Süt ve Besi Hayvancılığı
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Yerel Yönetimler
Çan Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Enerji Tesisleri İşletmeciliği (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Maden Teknolojisi
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
3
12
3
5
1
20
16
15
8
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
1
2
1
1
1
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
15
13
20
18
28
19
21
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
15
9
24
19
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-4
3
16
1
6
12
12
12
14
4
10
5
6
11
9
6
9
8
22
16
11
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-1
YGS-1
8
15
8
31
8
34
12
35
23
23
18
10
15
102751287
102751321
102751454
102751312
102751445
102750959
102770778
102750941
102751021
102770618
102751269
102750826
102770469
102750156
102770627
102750862
102750174
102770142
102751339
102770787
102750208
102770866
102751375
102751012
102770742
102751003
102770751
102750226
102750235
102770875
102751384
102750244
102750747
102770406
102750808
102770442
102750271
102770557
102751366
102750695
102751136
102751303
102770812
102751172
102770803
102751066
102770769
102751296
102770821
102750332
102770566
102750995
102750323
102770327
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2, 395
268
2
2, 395
2, 395
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
294,95000
297,45000
355,85000
361,55000
357,95000
287,80000
223,00024
288,60000
185,73896
14,3,İ,96
14,2,D,95
14,3,D,96
14,2,D,96
14,3,D,94
13,4,D,95
---14,2,D,97
----
412,95000
314,35000
14,3,D,95
14,4,D,96
405,25000
14,3,D,96
306,12024
291,54649
411,15000
------13,2,D,95
297,60000
239,84309
209,81922
223,95942
14,2,D,95
----------
249,79064
205,22347
-------
309,65000
14,2,D,94
270,19650
224,44402
-------
366,15000
297,25000
350,30000
347,25000
192,45131
271,10000
191,72841
221,40480
348,90000
258,75000
316,85000
292,70000
253,85628
183,92681
343,40000
312,80000
289,25000
14,2,D,96
13,2,D,96
14,2,D,95
14,2,D,96
---14,2,D,96
------14,2,D,96
13,2,D,95
14,2,D,96
14,2,D,95
------14,2,D,94
13,2,D,96
12,2,D,95
270,17984
----
359,90000
250,00000
304,15000
14,2,D,95
14,2,D,95
14,2,D,96
294,40000
14,2,D,95
304,20000
14,2,D,96
263,73605
221,25896
184,90069
344,60000
312,05000
---------14,2,D,96
12,2,D,93
30
90
90
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102751278
102770839
102751057
102750729
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Ezine Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Gökçeada Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Lapseki Meslek Yüksekokulu
Bitki Koruma
Fidan Yetiştiriciliği
Laboratuvar Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Yenice Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İşletme Yönetimi
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Mimari Dekoratif Sanatlar
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Tekstil Teknolojisi
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ÇANKIRI
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
14
18
17
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
22
21
17
16
40
18
8
20
25
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
12
10
30
9
19
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
6
15
14
8
19
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
2
14
7
16
13
12
5
7
7
9
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
34
17
16
17
14
18
16
12
16
26
16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
17
25
6
15
12
18
5
46
18
14
5
7
9
102751084
102751093
102770848
102750835
102770478
102750756
102750562
102750914
102770593
102750377
102770733
102750765
102770424
102750395
102770239
102750677
102750711
102770381
102750844
102770487
102750465
102751154
102751145
102751109
102770663
102751163
102770796
102750774
102750598
102751357
102750792
102751348
102750526
102770293
102750686
102770584
102750853
102751127
102770715
102751436
102750783
102751118
102750668
102850304
102870195
102850216
102870141
102850349
102870211
102850022
102870026
102850164
102850173
102850155
102850207
102870132
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
337,30000
239,42038
210,90314
177,15636
13,2,D,95
----------
252,49185
268,06791
244,52989
212,61279
-------------
197,99084
182,64558
246,21985
211,71484
-------------
46, 103
2
4, 103
2
4, 103
2
326,05000
270,31337
225,00041
14,2,D,96
-------
350,15000
194,58894
12,3,D,94
----
46, 103
4, 103
2
4, 103
2
4, 103
278,30000
286,25364
246,46891
227,75729
14,2,D,96
----------
236,00484
----
210,91281
186,10911
315,45000
238,63588
301,75000
231,25987
219,02344
185,83525
206,18796
------14,2,D,96
---14,2,D,96
-------------
265,35000
13,2,D,94
343,15000
224,35319
235,15470
198,48617
204,97934
249,14241
206,16113
259,50817
180,58204
13,2,D,95
-------------------------
285,45000
14,2,D,95
246,07237
210,68088
375,00000
------14,2,D,95
234,77530
----
301,00000
14,2,D,96
366,45000
215,57699
183,74768
13,3,D,95
------31
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102850146
102850094
102870071
102850225
102870168
102850101
102850137
102850128
İşletme Yönetimi
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Yapraklı Meslek Yüksekokulu
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ)
Tarla Bitkileri
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ÇORUM
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.398)
Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.399)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Pazarlama
Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.399)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Yapı Denetimi
Alaca Meslek Yüksekokulu
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Kaynak Teknolojisi
İskilip Meslek Yüksekokulu
Geleneksel El Sanatları
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Mimari Restorasyon
Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektronik Teknolojisi
Harita ve Kadastro
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sungurlu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Dış Ticaret
İşletme Yönetimi
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
33
6
31
12
32
36
27
17
2
YGS-2
1
2
2
YGS-6
YGS-6
12
13
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
5
14
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
6
3
5
13
12
3
13
20
10
5
5
7
7
17
14
23
4
10
17
49
6
29
9
9
26
2
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-1
20
5
11
2
2
2
YGS-4
YGS-5
YGS-5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
102850313
102850234
102850279
102850331
102870202
102850297
105150426
105150286
105170254
105150329
105170281
105150038
105170042
105170227
105170175
105150047
105170166
105150489
105150277
105170245
105150232
105170209
105150074
105170087
105150214
105170193
105150223
105150108
105170184
105150435
105170157
105150311
105150383
105150392
105150408
105150347
105150444
105150365
105150302
105150338
105150259
105150462
105150471
105150453
105150295
105170263
105150189
105170306
105150498
105150241
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
305,65000
14,2,D,96
280,20000
14,2,D,96
203,41128
187,29055
-------
365,20000
14,3,İ,96
346,75000
219,43835
182,61103
11,4,D,93
-------
296,30000
361,00000
358,10000
255,83578
195,94941
314,70000
290,00000
14,2,D,94
14,2,İ,96
13,2,İ,95
------14,2,İ,96
06,2,İ,88
236,19744
212,85275
290,60000
208,54219
184,91387
214,07647
------13,2,D,95
----------
293,05000
282,50000
223,65117
14,2,İ,96
95,2,D,74
----
252,65000
14,2,D,96
222,13490
----
209,09619
----
216,82381
----
7
18
15
183,22007
----
255,59567
----
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-3
9
11
7
11
7
11
325,50000
214,46595
10,2,İ,92
----
218,08984
288,55000
336,84115
---13,2,D,95
----
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
9
33
6
9
15
21
320,70000
13,4,İ,94
381,15000
374,05000
182,49512
14,2,İ,83
14,2,D,95
----
2
2
2
2
2
2
2, 398
2, 399
2
2
2
2
2
2, 399
2
2
2
32
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
105150268
105150356
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: DENİZLİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Geleneksel El Sanatları
Geleneksel El Sanatları (İÖ)
Giyim Üretim Teknolojisi
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Acıpayam Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Laborant ve Veteriner Sağlık
Maliye
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Bekilli Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Dış Ticaret
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Buldan Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Giyim Üretim Teknolojisi
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (KKTC Uyruklu)
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Çal Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
2
2
YGS-6
YGS-6
11
14
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
3
12
6
17
13
14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
1
3
4
4
4
8
3
1
8
14
8
6
11
4
10
6
11
5
3
3
3
3
32
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-2
1
1
3
11
2
2
2
2
YGS-4
YGS-2
YGS-6
YGS-6
2
2
2
2
108650872
108670822
108650078
108670125
108650712
108670804
108651031
108650572
108670637
108651022
108650024
108670046
108650527
108670619
108650818
108670497
108651004
108650863
108670831
108650493
108670576
108650051
108670073
108650721
108650766
108670752
108650827
108670585
108650421
108650606
108651076
108651013
108650554
108650906
108650996
108650915
108650784
108650757
108650669
108650157
108650809
108650793
108670761
108650687
108670779
108650193
108670337
108650924
108650881
108651058
108650563
108650466
108670549
108650218
108650651
108650615
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
328,40000
228,81794
14,2,D,95
----
295,70000
238,93718
326,50000
226,01709
270,06493
227,86689
14,2,D,95
---14,2,D,96
----------
336,50000
343,50000
303,30000
296,70000
310,75000
344,35000
311,90000
265,25000
314,87704
14,2,D,96
14,3,İ,97
14,2,İ,95
14,4,D,96
14,2,İ,96
13,2,İ,95
14,2,İ,96
13,3,D,95
----
300,55000
402,80000
356,80000
315,65000
182,21230
345,40000
329,05000
400,00000
356,90000
356,00000
365,75000
280,10000
14,2,D,94
14,2,İ,95
14,2,D,96
13,2,D,93
---14,2,D,96
11,2,D,93
05,2,İ,87
14,2,İ,94
13,2,D,95
14,2,D,95
13,2,D,94
394,45000
14,3,İ,96
309,00057
385,55000
---14,2,D,96
23
9
12
12
250,65767
243,73305
251,73744
178,37648
-------------
YGS-6
YGS-4
YGS-6
YGS-4
12
18
13
14
245,03281
236,25946
214,32460
264,00290
-------------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
12
9
10
19
10
18
9
14
1
6
44
132
18
245,15960
209,31385
238,28128
202,01069
218,62747
----------------
299,20000
277,34084
12,2,D,94
----
332,70000
14,2,D,95
2
YGS-6
26
2
YGS-6
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
90
38
38
2
2
2
90
2
239,57138
---33
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108670655
108650739
108670734
108650696
108670691
108650227
108650581
108650933
108670885
108651049
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Maliye
Maliye (İÖ)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Honaz Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Kale Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Maden Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Tavas Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Organik Tarım
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: DİYARBAKIR
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Adalet (İÖ)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diş Protez Teknolojisi
Ortopedik Protez ve Ortez
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.332)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Gıda Teknolojisi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
7
6
20
24
16
6
20
5
3
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
10
11
23
63
9
11
22
31
8
19
18
26
4
10
16
50
11
35
16
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-5
YGS-5
1
7
21
5
16
15
32
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-6
YGS-6
5
9
4
7
10
17
31
2
2
YGS-3
YGS-3
7
15
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-1
YGS-2
5
4
2
3
7
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
3
2
9
15
13
18
1
2
2
YGS-6
YGS-2
2
8
108650448
108670522
108650678
108670682
108650281
108670416
108650439
108670513
108650748
108670743
108650518
108670601
108650633
108670725
108650315
108670443
108650484
108670567
108650333
108650987
108670876
108650942
108650899
108650951
108650775
108670797
108650969
108670849
108650978
108670858
108670867
108650845
108650836
103050778
103070701
103050751
103050627
103050187
103050636
103050699
103050681
103070552
103050548
103070597
103050512
103070579
103050124
103050566
103050433
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
218,50744
344,80000
176,60413
226,34179
198,50382
212,84265
183,25250
243,61376
211,57313
370,85000
---14,2,D,95
---------------------14,2,D,96
256,35320
220,87545
227,36652
----------
226,36976
189,87237
251,45766
217,67765
303,25000
234,16255
217,77947
------------14,2,D,95
-------
251,54165
213,32798
199,66043
----------
220,83487
----
186,58816
----
403,35000
310,20000
186,81128
178,59393
178,66334
208,16829
14,2,İ,96
14,2,İ,96
-------------
2
2
333,00000
398,05000
408,55000
348,10000
236,95846
14,3,D,96
13,3,D,95
14,2,İ,96
14,2,İ,96
----
2
366,38353
340,06790
-------
303,18534
301,42521
321,60000
370,62946
322,40000
------14,2,İ,95
---11,2,İ,93
301,30000
396,25000
268,93214
228,39120
257,06571
227,70190
270,55285
14,2,İ,94
14,2,İ,74
----------------
237,23847
385,00000
---04,2,İ,85
34
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14
2, 332
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103050442
103050787
103050503
103050451
Organik Tarım
Süt ve Besi Hayvancılığı
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tohumculuk
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) (Bk.330)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) (Bk.331)
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Bk.329)
Kimya Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ) (Bk.329)
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.329)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.331)
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Bk.330)
Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.332)
Bismil Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.328)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Organik Tarım
Organik Tarım (İÖ)
Tarım Makineleri
Çermik Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
İşletme Yönetimi
Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Ergani Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.333)
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Silvan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Elektrik
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Plato Meslek Yüksekokulu
Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (%50 Burslu)
2
2
2
2
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
6
20
7
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-4
YGS-1
3
3
9
3
2
7
1
8
7
3
4
6
7
11
5
5
18
12
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
12
13
5
12
10
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-6
2
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (%50 Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim)
(Diyarbakır) (%50 Burslu)
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (%25 Burslu)
Fizyoterapi (Ücretli)
Fizyoterapi (Tam Burslu)
Fizyoterapi (%50 Burslu)
Fizyoterapi (%25 Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: DÜZCE
103050151
103070234
103050654
103050072
103070119
103070631
103050609
103070649
103070613
103070685
103050715
103050812
103070473
103070464
103070604
103050469
103070491
103070561
103070667
103050584
103050203
103070719
103050645
103050239
103050672
103050557
103050284
103050318
103070676
103050593
103050521
103070588
103050796
103070737
103050724
103070694
103050803
205052131
205052334
205052237
207850051
207850121
207850078
207850015
207850024
207850033
207850042
207850087
207850096
207850103
207850112
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
254,73618
184,62153
220,35479
228,13621
-------------
2, 330
2, 332
403,95000
348,25000
241,67968
363,90000
341,65000
333,65000
304,50000
310,50000
202,24365
304,50000
246,58053
309,70000
274,30000
282,55000
287,40000
241,43049
294,25072
194,77111
14,2,İ,93
14,2,İ,90
---14,2,İ,96
14,2,İ,95
13,2,İ,91
14,2,İ,95
14,2,İ,96
---14,2,İ,95
---14,2,İ,96
14,2,İ,91
13,2,İ,95
14,2,İ,84
----------
2, 328
288,35000
13,2,İ,84
835
2, 835
222,90664
203,02787
182,55259
----------
11
10
13
255,15842
270,27397
211,60438
----------
YGS-1
5
374,35000
13,4,D,94
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
11
8
11
6
13
336,65000
353,30000
217,73207
230,72239
208,62303
14,2,İ,94
10,2,İ,90
----------
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
5
13
4
8
4
346,95000
197,08210
387,95000
367,10000
329,55000
14,2,D,95
---14,2,İ,96
14,2,İ,84
14,2,İ,96
2
YGS-4
21
3, 46, 702, 789
2
YGS-4
26
3, 46, 702, 789
2
YGS-4
17
3, 46, 702, 789
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
9
7
14
5
2
2
1
19
1
8
15
21, 874
3, 21, 874
3, 21, 874
21, 874
3, 21, 874
3, 21, 874
3, 21, 874
21, 874
3, 21, 874
3, 21, 874
3, 21, 874
181,30465
----
239,30294
318,90000
335,70328
257,52399
---14,2,D,84
-------
297,37334
----
2
2
2, 330
2
2, 331
2, 329
2, 329
2, 329
2, 331
2, 333
2
2
2
35
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
103350518
103370276
103350024
103370028
103350412
103370231
103350421
103370249
103350403
103350493
103370267
103350439
103370258
103350096
103370082
103350103
103350378
103370197
103350484
103350315
103350599
103350721
103350687
103350696
103370364
103350387
103370204
103350342
103370179
103350527
103370285
103350703
103370328
103350184
103370294
103350642
103370319
103350396
103370213
103350351
103370188
103350166
103370301
103350581
103350306
103350678
103350369
103350299
103350669
103350712
103350457
103350536
103350633
103350333
103350193
103350236
103350615
103350227
103350509
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Tarım Makineleri
Tekstil Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
İlk ve Acil Yardım
Yaşlı Bakımı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik (İÖ)
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Cumayeri Meslek Yüksekokulu
Endüstriyel Kalıpçılık
Makine
Mekatronik
Çilimli Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Gölyaka Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
Grafik Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Gümüşova Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kaynak Teknolojisi
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Metalurji
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
5
17
8
29
14
37
12
38
19
14
15
8
34
6
30
15
8
25
15
25
2
2
2
YGS-4
YGS-2
YGS-2
1
3
5
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
15
22
15
43
14
37
8
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
4
10
26
12
16
33
20
48
15
50
21
32
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
25
17
6
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
302,75000
275,60000
314,80000
14,2,İ,96
14,2,D,96
14,2,D,96
352,85000
13,4,D,95
287,05000
13,4,D,94
244,89974
204,36593
324,75000
------13,3,D,95
342,90000
14,2,D,96
190,84927
305,90000
---14,2,D,96
392,45000
423,90000
237,38465
14,2,İ,96
14,3,D,96
----
267,00807
235,96407
231,34490
----------
243,57109
----
299,50000
380,00000
14,2,İ,96
03,2,İ,86
350,70000
210,41470
244,41219
203,69281
273,05000
14,2,D,95
---------14,2,D,95
213,31698
----
218,40484
----
229,39105
----
216,07730
309,45000
---14,2,D,96
13
9
14
182,95989
----
169,46237
----
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-4
YGS-6
YGS-6
4
5
6
8
15
12
269,35000
352,50000
366,80000
267,52355
193,56427
206,69472
14,2,D,96
14,2,D,96
14,2,D,96
----------
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
8
30
13
29
300,90000
14,2,D,95
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
36
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103350624
Üretimde Kalite Kontrol
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol
Dış Ticaret
Geleneksel El Sanatları
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Yapı Ressamlığı
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: EDİRNE
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi (İÖ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi
İlk ve Acil Yardım
Odyometri
Odyometri (KKTC Uyruklu)
Ortopedik Protez ve Ortez
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu)
Radyoterapi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
2
YGS-1
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-6
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
17
11
13
2
5
29
4
8
11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
4
8
11
2
22
9
10
10
11
7
16
9
4
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
3
4
7
2
2
20
2
18
9
9
4
8
13
7
4
20
5
22
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
1
1
2
1
6
2
1
6
2
5
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-2
15
6
7
10
6
13
13
103350545
103350554
103350563
103350272
103370346
103350572
103350448
103370355
103350254
109451427
109451666
109471016
109451375
109470839
109451393
109470857
109451657
109471007
109451445
109470875
109451603
109450077
109470045
109451348
109451612
109470954
109451772
109450147
109470196
109451533
109470927
109451754
109450165
109471043
109450174
109470212
109450192
109451648
109470999
109451384
109470848
109450253
109451684
109450262
109451966
109451587
109451727
109451975
109451736
109451596
109451578
109451357
109451763
109451903
109450183
109451409
109471079
109451366
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Geleneksel El Sanatları
Grafik Tasarımı
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (İÖ)
Seramik, Cam ve Çinicilik
Tunca Meslek Yüksekokulu
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2
2
2
2
2
2
46
2
2
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
183,49465
----
224,25801
235,50959
356,45000
216,16888
------12,2,D,87
----
254,99235
216,02965
214,37613
----------
353,15000
313,40422
247,61397
321,40000
257,10602
304,34745
266,79794
310,10000
241,85883
319,40000
225,93094
317,80000
334,00000
241,39088
14,2,D,96
------14,2,D,96
---------14,2,D,95
---14,2,D,97
---14,2,D,95
14,3,D,96
----
284,25000
363,05000
384,25000
325,75000
339,85000
284,65000
312,60000
14,3,İ,96
14,3,İ,96
14,2,D,96
14,3,D,96
14,2,D,95
13,2,D,94
14,2,D,96
311,65000
321,80000
221,43619
332,15000
295,80000
319,20000
287,55000
203,53330
331,45000
92,2,D,74
13,2,D,95
---14,2,D,95
13,3,D,95
10,2,D,92
14,2,D,95
---14,2,D,96
408,50000
400,05000
392,10000
14,3,D,96
14,3,İ,96
14,3,İ,96
279,23469
309,90000
---10,2,İ,92
300,99488
298,52847
291,26484
----------
184,72050
314,15000
325,78716
307,75000
296,65000
273,58984
---14,2,İ,95
---14,2,D,91
14,2,D,96
----
2
2
2
2
2
233
80
80, 90
14
90
2
37
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109451621
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Arda Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi
Yağ Endüstrisi
Havsa Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Peyzaj ve Süs Bitkileri
İpsala Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Mekatronik
Pazarlama
Keşan Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Elektrik
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Otomotiv Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kooperatifçilik
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Yerel Yönetimler
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ELAZIĞ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi
Fizyoterapi
Otopsi Yardımcılığı
Otopsi Yardımcılığı (KKTC Uyruklu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
2
YGS-1
47
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
2
1
2
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
20
17
21
47
11
18
12
19
20
25
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
30
55
17
6
15
13
7
18
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-6
6
15
10
8
8
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
20
30
21
19
51
13
13
11
32
41
14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
3
1
10
2
3
8
6
9
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
11
12
11
7
1
14
11
7
10
15
109450314
109451709
109451948
109451312
109451436
109470866
109451481
109470918
109451718
109471034
109451303
109470963
109451454
109451515
109450368
109470972
109451542
109451939
109451921
109471097
109451957
109451418
109450411
109450438
109451524
109451745
109451472
109450465
109451675
109471052
109451912
109451499
109471061
109450508
109450517
109470812
109451463
109450535
109450544
103950106
103950972
103950706
103951379
103950124
103950909
103970437
103950893
103970455
103950954
103970428
103950681
103970331
103951052
103950787
103970385
103950742
103970367
103950699
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
226, 815
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
211,26379
----
391,20000
346,90000
324,50000
14,2,D,96
14,2,D,96
14,2,D,95
239,04745
212,87831
211,96634
----------
237,18130
194,35536
233,32188
193,18793
183,52324
----------------
214,01523
----
308,40000
229,29417
186,63855
312,50000
13,2,D,94
------14,2,D,95
319,25000
250,00000
14,2,İ,96
14,2,D,94
239,09060
290,90000
214,20597
---14,2,D,96
----
230,46261
187,48261
204,02664
200,55294
-------------
2
176,65743
229,80055
208,25728
----------
100
244,54569
----
314,50000
370,65000
335,85000
14,3,İ,96
14,3,İ,96
12,2,D,94
307,65000
310,01146
290,49975
307,18681
275,45539
13,2,D,95
-------------
2
2
2
2
2
2
2
2
90
2
2
2
2
2
2
288,43272
262,28932
249,37936
221,73210
301,69627
236,62310
216,49705
252,45775
225,63718
214,47914
------------------------------38
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103970349
103950178
103970094
103950187
103970101
Pazarlama (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu)
Elektrik (İÖ)
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Grafik Tasarımı
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği
Makine
Makine (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.418)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.418)
Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.417)
Baskil Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Karakoçan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Keban Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Geoteknik
Gıda Teknolojisi
Hayvansal Üretim
Maden Teknolojisi
Kovancılar Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
İşletme Yönetimi
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
21
13
18
13
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
10
17
4
1
11
6
8
9
10
4
11
11
6
4
13
9
5
17
14
12
13
28
2
YGS-6
13
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
14
28
10
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
2
2
103950309
103970216
103950212
103951388
103970137
103950945
103950839
103970394
103950724
103950936
103950918
103970419
103951352
103950275
103970164
103950927
103951361
103970507
103970173
103951343
103970376
103970358
103951282
103951025
103970491
103951325
103950715
103950812
103950751
103950327
103951316
103950733
103950981
103950999
103950866
103950857
103951334
103951307
103950778
103951291
103950415
103950424
103970482
103950451
103650012
103670149
103650675
103650842
103670255
103650984
103650684
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Maden Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Yapı Denetimi
Sivrice Meslek Yüksekokulu
Arıcılık
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ERZİNCAN
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Adalet (İÖ)
Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.419)
Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
187,86316
235,74122
201,52790
285,42274
255,76210
----------------
313,90000
253,73188
391,55000
14,2,İ,94
---14,2,D,96
327,85000
210,40756
313,95000
190,30795
330,25000
292,80000
263,37202
239,88557
294,00000
349,15000
282,50000
180,94745
286,00000
233,72694
07,2,İ,89
---12,2,İ,91
---14,2,D,96
13,2,D,95
------13,2,İ,95
14,2,D,96
91,2,İ,72
---14,2,İ,95
----
331,50000
183,18401
10,2,İ,92
----
205,19607
----
358,25000
14,2,İ,89
17
2
10
7
24
10
187,77053
326,45000
190,61102
204,19402
---14,2,İ,96
-------
YGS-1
YGS-6
14
14
206,44299
212,07351
-------
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
7
8
5
6
9
5
330,70000
315,50000
204,27723
218,72400
195,47213
211,41199
14,2,D,95
10,2,İ,85
-------------
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
11
5
6
21
170,84697
274,86871
226,40436
200,45260
-------------
2
2
YGS-3
YGS-3
11
11
329,88267
317,95053
-------
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
14
7
29
1
13
263,05000
363,50000
07,2,İ,89
14,2,D,95
2
2
2
90
2
2
2
2
2
2, 418
2, 418
2, 417
2
22
2
2
2, 419
90
244,34292
---39
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103670325
103650039
103650427
103650436
103650075
103670122
103650463
103670246
103650903
103650481
103670397
103650093
103650912
103650375
103670185
103650993
103650409
103650499
103650939
103670404
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İç Mekan Tasarımı
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Makine
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (KKTC Uyruklu)
Otomotiv Teknolojisi
Pazarlama
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Uçak Teknolojisi (İÖ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Çocuk Gelişimi
Evde Hasta Bakımı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Çayırlı Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Maden Teknolojisi
Kemah Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Programcılığı
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Refahiye Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Posta Hizmetleri
Posta Hizmetleri (İÖ)
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Raylı Sistemler İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Tercan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektrik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-5
YGS-1
19
15
20
12
8
10
7
10
13
10
13
10
4
11
44
1
9
6
18
3
2
2
2
2
YGS-2
YGS-4
YGS-2
YGS-3
2
3
5
7
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-5
1
19
33
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
17
14
3
2
2
YGS-1
YGS-2
38
44
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-6
YGS-6
12
14
46
4
16
28
13
14
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-5
YGS-6
43
35
22
10
14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
11
16
41
10
17
9
3
12
34
4
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-4
YGS-6
43
16
21
14
19
103650657
103650321
103650975
103650339
103650896
103650348
103650515
103650799
103650824
103650948
103650851
103650869
103650551
103670343
103650542
103650806
103670379
103650718
103650745
103650569
103650754
103650472
103650833
103650366
103650781
103650693
103650736
103670361
103650384
103650648
103670307
103650524
103650303
103650887
103650418
103650533
103650709
103650224
103650957
103650393
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
2
209,57202
----
226,70048
210,10963
207,16542
187,22138
255,47082
230,85865
187,15877
192,55327
355,75000
205,96064
------------------------12,2,D,96
----
267,50000
86,2,İ,66
289,75000
331,75000
14,2,D,96
14,4,D,96
337,85000
396,45000
255,86716
337,78772
14,3,D,95
14,2,D,97
-------
353,35000
14,2,D,96
266,33909
----
2
222,09182
176,22765
-------
2
259,52029
222,99837
-------
226,58766
248,70510
-------
188,58604
234,01391
-------
347,80000
300,40000
283,10000
258,47446
238,28617
239,75196
14,2,D,95
11,2,D,92
14,4,D,96
----------
176,05651
----
233,24178
----
2
2
2
2
90
21, 41, 844
2, 21, 41
46
46
746
2
2
226
40
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103650966
Sosyal Hizmetler
Üzümlü Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Maliye
Organik Tarım
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ERZURUM
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
Açıköğretim Fakültesi
Adalet (Açıköğretim)
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
Dış Ticaret (Açıköğretim)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
Lojistik (Açıköğretim)
Reklamcılık (Açıköğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Erzurum Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.423)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ)
Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.424)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) (Bk.424)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.423)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
2
YGS-5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
21
17
36
29
11
12
13
18
103650603
103650596
103670388
103650578
103650639
103650727
103650612
103650815
101451724
101451733
101451521
101451884
101451742
101451751
101451539
101451866
101451803
101451769
101451796
101451787
101451875
101451503
101450392
101470518
101451293
101470615
101450277
101470245
101451115
101470527
101450286
101470263
101470475
101470484
101451142
101470554
101470439
101451284
101470651
101450832
101470572
101470624
101451063
101470509
101451512
101470642
101450929
101470563
101450311
101470315
101470324
101450868
101470457
101450938
101470466
101451415
101470633
101450356
101450365
101470369
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
700
50
35
300
35
50
300
50
35
35
35
400
50
2
YGS-3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
1
9
4
14
5
4
15
12
5
16
17
15
8
30
15
9
17
7
7
9
12
13
15
18
15
18
8
24
9
16
24
12
19
18
15
8
20
24
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
404,75000
14,2,D,96
196,27531
220,60788
-------
260,28310
254,08829
225,41949
410,05000
228,54128
236,44047
400,00000
468,90000
243,39924
244,61892
238,03023
240,14512
296,85000
---------13,2,D,95
------99,2,D,81
00,2,D,83
------------13,2,D,95
292,60000
14,2,İ,96
326,80000
342,05000
277,24838
248,52933
377,15000
323,35000
239,82709
212,71421
340,75000
312,25000
424,60000
190,39917
204,23076
14,3,D,96
13,4,D,95
------14,2,İ,97
14,2,İ,96
------14,2,İ,96
12,2,İ,94
93,2,İ,76
-------
203,95548
211,01826
195,62368
225,67107
181,87637
481,95000
241,03267
211,24056
318,20000
248,13219
202,96839
---------------90,2,D,74
------13,2,D,95
-------
289,90000
198,76289
305,55000
249,27483
201,05299
367,10000
169,98638
283,33922
259,22212
301,10000
233,85566
204,51977
13,2,D,95
---10,2,D,90
------13,2,D,95
---------14,2,D,95
-------
2
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
2
2
2
2
2
2
2, 423
2
2, 424
2
2
2, 424
2
2
2
2
2, 423
2
2
2
2
41
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
101451478
101451927
101451566
101451936
101451557
101450444
101470581
101451054
101451045
101470599
101451469
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz (KKTC Uyruklu)
Odyometri
Odyometri (KKTC Uyruklu)
Ortopedik Protez ve Ortez
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Aşkale Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Lojistik
Metalurji
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Hınıs Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Horasan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Laborant ve Veteriner Sağlık
Posta Hizmetleri
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Narman Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Gıda Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Yapı Denetimi
Oltu Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Gıda Teknolojisi
Grafik Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İnşaat Teknolojisi
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Pasinler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Harita ve Kadastro
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yapı Denetimi
Tortum Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
3
1
2
1
6
10
12
5
21
10
10
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-1
YGS-6
15
10
9
11
7
16
20
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
17
16
12
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-5
YGS-1
YGS-6
24
19
13
5
7
10
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-5
YGS-6
YGS-6
2
2
2
2
2
2
2
101451336
101450471
101451857
101450983
101451548
101451372
101450877
101450498
101450965
101451381
101451839
101451715
101451812
101451909
101451918
101451821
101451169
101451309
101451196
101450947
101451178
101450886
101451672
101451399
101451318
101450647
101450974
101450895
101450674
101451663
101450692
101450708
101451496
101451706
101451081
101450859
101450902
101450753
101451239
101451221
101451327
101451212
101451681
101451099
101451009
101450911
101451424
101451699
101451354
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
276,05827
----
443,25000
14,3,D,96
277,46101
356,22482
325,94979
303,16004
315,00000
267,12075
254,53928
------------94,2,İ,75
-------
207,10848
293,35000
208,96948
---98,2,İ,79
----
209,25846
----
220,40899
----
219,86885
290,35000
229,32516
298,35000
---14,2,D,96
---14,2,D,95
18
18
5
12
9
11
7
220,16684
182,18224
182,38348
180,69286
176,41540
----------------
251,00066
----
YGS-6
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-3
YGS-1
22
23
16
16
11
6
9
217,26510
218,34429
-------
218,42181
----
326,09738
188,65825
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-2
YGS-5
YGS-4
YGS-1
YGS-5
YGS-6
YGS-6
13
12
14
22
8
14
34
13
224,67804
----
255,12313
244,59373
194,25501
203,18755
-------------
189,54339
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
13
12
14
5
16
8
19
33
17
15
220,21034
201,84941
217,54622
224,36964
206,65203
193,04722
-------------------
190,22672
----
2
YGS-1
15
203,60343
---42
90
90
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
101451363
101451433
Grafik Tasarımı
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ESKİŞEHİR
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
Açıköğretim Fakültesi
Adalet (Açıköğretim)
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
Dış Ticaret (Açıköğretim)
2
2
YGS-5
YGS-6
21
26
2
2
2
2
2
1500
900
450
90
450
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)
Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim)
Ev İdaresi (Açıköğretim)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
Lojistik (Açıköğretim)
Marka İletişimi (Açıköğretim)
Medya ve İletişim (Açıköğretim)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
Spor Yönetimi (Açıköğretim)
Tarım (Açıköğretim)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim)
Yerel Yönetimler (Açıköğretim)
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Pazarlama
Pazarlama (KKTC Uyruklu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Porsuk Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Grafik Tasarımı
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Yapı Denetimi
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
Lojistik
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Makinistlik
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Uçak Teknolojisi
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Yunus Emre Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Eczane Hizmetleri
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
750
225
450
330
1500
12000
600
900
45
1500
450
120
180
37
600
225
300
3600
6000
450
300
225
75
300
101050775
101050209
101050933
101050996
101050236
101050793
101050599
101050245
101050809
101050881
101050263
101050651
101050818
101050863
101050272
101050827
101050606
101050872
101050784
101050624
101050299
101050836
101050306
101050572
101050845
101050315
101050324
101050854
101050333
101050369
101050942
101050387
101050396
101050403
101051252
101050412
101050687
101050545
101051243
101050969
101051225
101050951
101050642
101051234
101050766
101050466
101050475
101050484
101050924
101050633
101050978
101050987
101050615
101050554
101050678
101050899
101050906
101050915
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
254,91682
----
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
291,24358
229,44876
229,76206
229,59898
231,78159
----------------
9, 81, 773, 830
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 81, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 773
9, 81, 773
9, 773
9, 773
9, 81, 773
9, 81, 773
9, 773
430,00000
229,39497
214,03045
225,00008
220,89276
211,83850
248,35530
223,28866
255,15093
230,33984
232,40297
241,56756
223,38244
263,10066
250,26905
228,45879
223,46540
222,93903
237,40135
219,27831
219,87376
249,50826
352,50000
223,84170
00,3,D,82
---------------------------------------------------------------93,2,D,76
----
326,85000
299,15000
322,50000
285,10000
301,05000
14,3,İ,96
14,2,D,96
14,2,İ,94
14,2,D,95
14,2,İ,95
353,40000
14,3,D,96
700
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
6
6
11
7
1
7
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
2
7
7
16
4
3
6
4
306,95000
340,50000
286,15000
370,00000
361,70000
325,95000
313,10000
273,30000
14,3,İ,96
14,4,D,96
14,4,D,96
14,3,D,96
14,3,D,96
14,4,D,96
14,3,D,94
13,2,İ,95
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-5
11
1
1
1
1
3
25
7
7
363,80000
370,75000
330,50000
351,00000
409,90000
325,05000
344,50000
278,20000
294,25504
14,2,D,96
14,4,D,96
14,3,D,96
14,4,D,95
14,3,D,96
14,3,D,96
14,2,D,96
14,4,İ,96
----
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-2
YGS-4
YGS-2
YGS-2
1
11
3
6
6
421,10000
301,35000
389,90000
335,60000
261,57887
14,3,D,96
14,2,D,96
14,2,D,96
13,2,İ,95
---43
90
46, 94, 762
41
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
103850258
103850276
103850267
103850179
103850055
103850285
103850319
103850161
103850213
103850294
103850125
103850143
103850197
103850107
103850134
103870014
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol
Makine
Mekatronik
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ortopedik Protez ve Ortez
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Makine
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Plato Meslek Yüksekokulu
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
14
1
1
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
6
2
5
1
1
5
7
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
236,01647
347,75000
309,00000
---14,3,İ,96
14,4,D,96
316,03318
389,40000
337,75000
---14,2,D,96
14,2,D,95
56
335,20000
263,18923
245,23557
14,2,D,96
-------
6
5
8
7
10
15
2
306,85000
309,05000
328,50000
330,95000
339,40000
347,65000
14,3,İ,96
14,2,D,96
14,2,D,95
14,2,İ,96
14,2,D,96
13,2,D,95
279,27236
----
177,80746
----
281,65000
289,02176
250,90320
415,50000
294,70000
245,83424
270,00000
379,00000
236,45636
285,10000
296,65000
259,48362
14,2,İ,94
------14,2,İ,96
14,2,D,93
---14,2,İ,95
13,2,İ,93
---14,2,İ,96
02,2,D,84
----
356,45000
385,15000
336,95000
294,60000
293,05000
199,10584
276,30000
336,70000
185,38001
14,2,İ,96
13,2,İ,95
14,2,İ,93
14,2,D,96
14,2,İ,94
---14,2,D,96
13,2,İ,94
----
192,65061
315,85000
383,65000
---14,2,D,96
13,2,D,95
331,55000
209,46490
248,68056
218,70990
227,82428
282,65000
186,43365
353,45000
281,75000
277,05000
14,2,D,96
------------14,2,D,95
---14,2,İ,96
14,2,D,95
14,2,D,95
44
14
56
90
205052379
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (%50 Burslu)
2
YGS-4
26
3, 46, 702, 789
205052016
Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (%50 Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir)
(%50 Burslu)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: GAZİANTEP
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Endüstriyel Kalıpçılık
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (KKTC Uyruklu)
Giyim Üretim Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
2
YGS-5
16
3, 46, 702, 789
2
YGS-4
13
3, 46, 702, 789
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
16
16
16
4
28
17
19
16
10
17
23
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
8
15
5
11
7
13
6
14
17
14
6
1
11
1
9
9
12
7
7
8
13
6
1
13
205052219
104250094
104250967
104270574
104250137
104250146
104270502
104250658
104270423
104250773
104250613
104270405
104250782
104250304
104270256
104250119
104270468
104250155
104270071
104250816
104250694
104270441
104250173
104250791
104250958
104250807
104251277
104250949
104250685
104250746
104270459
104250588
104250216
104270105
104250225
104270556
104250649
2
87
2
2
2
2
2
2
2
90
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
104250922
104251205
104250597
104270398
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Süt ve Besi Hayvancılığı
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi (İÖ)
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Dış Ticaret
Gıda Teknolojisi
Halıcılık ve Kilimcilik
İşletme Yönetimi
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Seramik ve Cam
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ağız ve Diş Sağlığı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
İkram Hizmetleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Araban Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
Tohumculuk
İslahiye Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Nizip Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Gıda Teknolojisi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Organik Tarım
Nurdağı Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
Adalet
Adalet (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik
2
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
5
5
15
21
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-4
YGS-6
YGS-2
YGS-4
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
12
7
9
10
7
10
9
26
11
17
18
8
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
2
8
8
11
6
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
7
14
18
30
22
30
2
2
YGS-6
YGS-6
9
10
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
9
8
12
10
10
11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
20
13
34
15
17
12
11
13
13
42
16
28
7
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
24
14
14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
8
7
7
19
8
19
9
28
12
104251223
104250994
104250879
104250852
104250579
104250843
104251108
104250604
104250834
104250861
104251162
104251171
104250913
104250313
104270389
104250737
104250552
104250085
104250701
104250331
104270626
104250728
104270592
104251074
104251214
104251056
104270635
104251259
104251268
104251065
104250888
104251002
104250931
104270608
104250976
104270653
104250825
104270617
104250376
104250667
104270432
104250622
104270414
104250525
104250897
104251029
104251011
104251232
104270698
104250755
104270565
104251241
104270705
104250676
104270538
104251189
2
21
21, 38
2, 21, 38
21
2, 21
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
250,32989
----
349,75000
13,2,İ,95
159,75155
263,18255
242,99391
211,48061
264,33555
225,70199
183,48569
----------------------
250,61982
237,25117
-------
177,61624
----
368,80000
366,25000
348,00363
304,15000
275,31885
14,3,D,96
14,2,D,94
---00,2,D,80
----
379,95000
186,43967
228,58470
188,24737
228,95962
195,25153
14,2,D,96
----------------
208,78262
174,00242
232,49351
224,16808
211,84811
----------------
248,70441
304,15000
---13,3,İ,96
246,35029
193,45743
225,08420
188,61932
196,69100
206,54572
-------------------
213,74690
----
185,00200
----
345,94643
316,43043
323,70000
164,23664
306,75000
246,68800
210,72380
------14,2,D,94
---14,2,D,95
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
234,65412
---45
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
104270689
104250631
104270547
104251198
104270671
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
Meslek Yüksekokulu
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Adalet (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (%25 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: GİRESUN
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Fındık Eksperliği
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.438)
Moda Tasarımı
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ)
Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.440)
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
Maliye
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
11
11
14
10
11
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
2
2
2
2
2
2
2
2
201650017
201650026
201650035
201650053
201650089
206350165
206350174
206350183
206350226
206350235
206350102
206350208
206350244
104550831
104550364
104570129
104550797
104570402
104550549
104570253
104550619
104570298
104550576
104570262
104550373
104550682
104570695
104550716
104570359
104550982
104570023
104550664
104570323
104550028
104550391
104570702
104550037
104570059
104550328
104570077
104570086
104550513
104550752
104570632
104570244
104550425
104570447
104550813
104570438
104550558
104570535
104550628
104550434
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
191,54661
217,36492
-------
2
725
2, 725
294,30000
295,80000
14,2,İ,95
14,2,D,94
8
1
1
8
3
735
3, 735
3, 735
735
3, 735
253,08048
342,05050
313,91121
344,85000
325,50000
---------12,2,D,94
14,2,İ,93
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-2
2
2
12
24
1
9
12
36
3, 21, 242
3, 21, 242
3, 21, 242
21, 242
3, 21, 242
3, 21, 242
3, 21, 242
21, 242
345,52685
280,30935
242,54289
223,49220
376,35000
215,50292
189,91366
297,75000
------------14,2,İ,95
------07,2,D,89
2
YGS-2
3
335,75000
12,2,D,94
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
17
11
22
26
18
16
23
32
22
45
24
17
34
326,80000
236,06511
249,73412
183,55013
264,49972
224,65236
214,94317
14,2,D,96
-------------------
220,03989
----
229,94568
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
6
18
9
17
8
51
12
8
20
15
6
6
28
21
7
22
18
14
280,15000
191,97138
344,55000
14,3,İ,94
---13,3,D,95
324,80000
13,2,D,94
202,77826
316,30000
244,98666
230,84002
212,90197
305,45000
---14,2,D,96
---------14,2,D,95
332,60000
204,23564
166,41091
14,2,D,97
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
10
20
25
31
16
40
9
24
225,80515
----
230,57684
193,34734
238,24348
----------
177,93214
224,92940
------46
269
2
269
2
269
2
2
2
269
269
2
2
269, 860
2
2
2
2
2
2, 438
2
2, 440
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
104570526
104550955
104550585
Maliye (İÖ)
Medya ve İletişim
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Dereli Meslek Yüksekokulu
Çağrı Merkezi Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Espiye Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Keşap Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Makine
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Organik Tarım
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Geleneksel El Sanatları
İşletme Yönetimi
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
Bitki Koruma
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-6
17
19
12
2
2
2
YGS-4
YGS-2
YGS-6
3
12
30
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
4
7
8
14
6
6
15
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
5
25
35
33
2
2
YGS-6
YGS-5
9
11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
18
31
19
18
39
14
28
24
22
9
14
20
42
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
16
18
11
24
22
9
42
24
14
27
15
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
24
14
7
47
15
21
13
11
17
5
22
49
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
16
28
19
104550964
104550973
104550919
104550901
104570614
104551008
104570711
104550885
104570605
104550937
104550497
104570377
104550646
104550822
104550894
104550779
104550134
104570517
104550804
104550567
104570465
104550867
104550655
104550594
104550743
104570668
104550294
104550301
104570483
104550725
104550161
104550673
104550188
104550213
104550222
104570571
104550231
104550876
104550761
104550531
104550082
104570217
104550734
104570474
104550522
104550637
104550858
104570562
104550601
104550116
104550691
104570341
104750486
104750168
104750502
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2
2
2
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
183,36428
227,57841
-------
257,12258
274,70000
---07,2,D,89
208,12725
177,58762
306,90000
221,66833
357,65000
295,60000
192,83514
------12,2,D,94
---14,2,D,95
14,2,D,94
----
337,75000
362,80000
14,2,İ,95
14,2,D,96
221,78081
192,25513
-------
225,33191
----
194,13501
233,83461
-------
214,02722
----
226,85141
186,07963
-------
238,93489
----
186,68072
----
233,22331
----
239,72036
198,64381
299,05000
------14,2,D,95
192,03829
----
229,93929
202,71140
186,16220
----------
207,30286
----
186,28998
325,65000
---13,2,D,95
2
46
2, 46
46
2
46
2
46
46
46
46
46
46
2, 46
46
46
46
46
2
2
2
2
47
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
104750026
104750468
104770384
104750423
104770366
104750186
104750459
104770418
104750141
104750441
104770375
104750283
104770224
104750123
104750274
104750238
104770172
104750362
Elektrik
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
İç Mekan Tasarımı
İç Mekan Tasarımı (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Posta Hizmetleri
Posta Hizmetleri (İÖ)
Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)
Kürtün Meslek Yüksekokulu
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ)
Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Torul Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: HAKKARİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Çölemerik Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Geleneksel El Sanatları
İnşaat Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çevre Sağlığı
Çocuk Gelişimi
İlk ve Acil Yardım
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
18
12
18
6
15
7
9
5
47
13
11
14
38
47
5
10
10
20
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
3
13
2
6
5
5
7
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
24
73
10
16
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
9
11
6
11
23
15
8
9
2
2
YGS-6
YGS-6
14
9
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
2
2
2
104750398
104770393
104770127
104750202
104770109
104750495
104770436
104750335
104770278
104750529
104770445
104750177
104750159
104750477
104770409
104750132
104750105
104750114
104770154
104750414
104770321
104750511
104750265
104770206
104750371
104750389
104770357
104950103
104950087
104950121
104950042
104950306
104950254
104950139
104950175
104950193
104950096
104950263
104950209
104950281
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
200,70893
314,05000
217,80898
250,88744
217,45966
214,23995
312,80152
238,39949
---13,2,D,95
-------------------
227,13933
212,80291
226,64975
----------
180,95227
253,42923
232,34593
----------
410,50000
360,00000
380,75000
275,08225
257,67536
229,64976
219,14342
14,2,D,96
14,2,D,90
14,3,D,96
-------------
189,76581
----
295,25000
331,34207
14,2,D,97
----
183,19269
----
2
223,23471
209,63517
-------
15
2, 15
277,55000
268,20591
14,2,D,96
----
2
246,57819
224,49406
-------
11
20
13
2
177,82250
219,62997
207,65292
----------
YGS-1
YGS-4
YGS-4
82
33
85
210,48479
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-6
15
11
16
17
27
26
6
10
10
12
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
214,39576
190,00371
-------
191,30613
----
218,90178
----
2
2
2
YGS-2
YGS-4
YGS-2
6
11
4
46
46
46
2
2
2
2
2
2
2
2, 6, 38
2
2
2
2
227,10385
357,60000
358,85000
---14,2,İ,95
14,2,İ,97
48
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
104950272
104950166
104950299
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yüksekova Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
İşletme Yönetimi
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Posta Hizmetleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: HATAY
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
Antakya Meslek Yüksekokulu
Basın ve Yayıncılık
Basın ve Yayıncılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.311)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Emlak ve Emlak Yönetimi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yerel Yönetimler
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ)
Lojistik
Su Altı Teknolojisi
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Dörtyol Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektrik
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi
Metalurji
2
2
2
YGS-6
YGS-3
YGS-2
9
8
3
46
46
46
307,95000
321,33727
263,21579
08,2,İ,78
-------
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
10
11
6
11
12
8
46
46
46
46
46
46
216,31233
163,02238
196,11835
----------
292,55000
14,2,D,96
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-4
12
19
4
13
9
11
21
2
5
9
9
9
29
7
17
12
9
12
7
11
17
19
8
14
13
305,16475
255,23038
342,80000
221,07392
277,80000
272,89463
231,28580
411,10000
388,35000
311,60000
225,30289
301,85000
------14,2,İ,96
---14,2,İ,94
------14,2,İ,96
14,2,İ,95
14,2,D,96
---14,2,D,96
325,95000
233,62477
216,62363
196,68490
269,84121
215,85305
301,52428
200,04757
206,52198
241,81943
243,84667
269,51595
12,2,D,94
----------------------------------
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
18
13
12
10
282,73300
237,50215
239,27825
239,56177
-------------
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
13
2
7
8
11
11
376,35000
282,35000
315,69092
291,08989
286,89664
249,38387
14,2,D,96
14,2,İ,96
-------------
2
2
YGS-4
YGS-5
9
8
274,07784
281,09542
-------
2
2
YGS-2
YGS-6
5
6
355,15000
202,13170
13,2,İ,95
----
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
9
10
1
11
10
1
25
8
311,85000
245,51974
274,85000
13,4,İ,95
---14,2,İ,96
213,47991
313,00000
---14,2,İ,96
213,75545
----
2
2
YGS-1
YGS-1
1
9
326,45000
203,30524
104950324
104950218
104950342
104950227
104950333
104950236
107751509
107770939
107750105
107770127
107751051
107751351
107770806
107751572
107770039
107750035
107770048
107750044
107770057
107751015
107750565
107751103
107770648
107751024
107770842
107750838
107770506
107750089
107751403
107751263
107750583
107750714
107770763
107751218
107751272
107770966
107750777
107751096
107770984
107751087
107751615
107751581
107751157
107751536
107751457
107750202
107751387
107750123
107751493
107750971
107750168
107750177
107750892
107751227
107751236
2
2
2
2, 311
2
2
2
2
2
2
297
2
2
14,2,D,96
---49
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
107751466
107751475
107751484
107751606
107770957
107751518
107750389
107770684
107751042
107751378
107750811
107750238
107770233
107750989
107750998
107751193
107751527
107750274
107770436
107750944
107751112
107770657
107751006
107750308
107770269
107750317
107750326
107770409
107751139
107770675
107750847
107770709
107750908
107770542
107750698
107751209
107751369
107750829
107750671
107750856
107750635
107770833
107750432
107770357
107751033
107750644
107750865
107750486
107770869
107751448
107750874
105250222
105270156
105270138
105250258
105270165
105270147
105250152
105270102
105250143
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
Hassa Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Mobil Teknolojileri
Mobil Teknolojileri (İÖ)
İskenderun Meslek Yüksekokulu
Basın ve Yayıncılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
Giyim Üretim Teknolojisi
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Metalurji
Metalurji (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Kırıkhan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Dış Ticaret
İnternet ve Ağ Teknolojileri
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Lojistik
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: IĞDIR
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çevre Sağlığı
Çevre Sağlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Evde Hasta Bakımı
Evde Hasta Bakımı (İÖ)
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
9
7
17
18
25
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
10
2
12
8
8
13
2
21
3
9
13
14
3
7
11
9
10
2
9
19
9
3
5
6
42
12
14
8
24
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-6
YGS-1
YGS-6
8
16
11
7
13
10
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
15
16
18
90
10
36
15
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
30
91
13
33
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-2
5
9
10
2
3
4
3
4
1
212,24163
330,45000
---14,2,D,96
308,35000
14,2,D,95
276,54374
321,90000
214,92671
327,45000
257,17144
181,49867
334,55000
435,85000
320,40000
275,45000
266,78075
194,18859
326,30000
220,68126
179,07044
221,03592
196,98576
298,15000
299,80000
172,47909
202,95587
316,15000
291,20000
314,35000
---14,2,İ,96
---14,2,D,96
------14,2,İ,96
98,3,İ,80
12,2,D,93
10,2,D,91
------14,2,İ,96
------------13,2,D,94
14,2,İ,96
------14,2,İ,96
11,2,D,92
14,2,D,96
264,29320
205,69580
267,60000
------14,2,İ,95
185,94142
188,74050
241,17010
216,58939
181,03739
192,35661
-------------------
247,35224
206,11557
201,11625
----------
198,79876
----
181,58142
----
192,31437
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
231,66164
221,26724
353,95000
239,48976
227,75374
338,05000
335,16904
315,32211
266,66677
------14,2,D,95
------14,3,D,96
---------50
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
105270111
105250249
105270174
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Iğdır Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Dış Ticaret
İşletme Yönetimi
Lojistik
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik (İÖ) (Bk.447)
Geleneksel El Sanatları
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Makine
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ISPARTA
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Adalet (İÖ)
Isparta Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Grafik Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Diş Protez Teknolojisi
Fizyoterapi (İÖ)
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
14
13
12
39
13
7
21
29
8
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
16
53
24
18
37
19
15
2
2
YGS-3
YGS-3
1
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
4
5
11
14
23
14
7
12
9
11
5
17
14
8
8
21
14
17
9
5
7
10
15
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
1
1
2
6
8
2
4
3
3
5
3
3
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
4
7
3
7
105250179
105270095
105250091
105250116
105250213
105250055
105270041
105250107
105250082
105250125
105270129
105270014
105250161
105250204
105250046
105250197
109252993
109272246
109252693
109271875
109252921
109272034
109251889
109271169
109253276
109251923
109271521
109252709
109271884
109252084
109271309
109252939
109272043
109251977
109271203
109250573
109270426
109252612
109271742
109250607
109271724
109250661
109253001
109272282
109252896
109272025
109252569
109271909
109252596
109271699
109252348
109271627
109252587
109252427
109271866
109250476
109271539
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
254,18468
236,69497
222,17618
----------
225,73026
182,64377
179,68169
----------
198,58035
217,01367
192,00499
----------
168,45295
----
195,55654
----
376,60000
326,43386
14,2,D,96
----
2
38, 46
2, 38, 46
359,90000
365,00000
307,35000
262,96842
270,75993
228,09751
366,75000
294,13134
264,93307
318,85000
232,25376
240,98390
204,31132
332,25000
228,48179
250,62758
200,06380
242,20556
186,78126
344,45000
314,45000
307,90000
196,28908
14,3,D,96
14,2,D,96
14,2,D,96
---------14,2,D,96
------14,2,D,96
---------13,2,D,94
---------------14,2,İ,96
14,2,D,96
13,3,D,94
----
38, 87
38, 87
2, 38, 87
38, 87
2, 38, 87
38, 233
2, 38, 233
38, 87
2, 38, 87
38, 87
2, 38, 87
38, 87
394,05000
398,05000
336,25000
281,44645
370,60000
395,80000
364,50000
316,24970
292,28311
287,76954
269,45263
251,48389
14,3,D,96
14,2,İ,95
14,2,İ,96
---14,3,D,96
14,3,İ,96
14,3,İ,96
----------------
350,55000
327,15000
316,45000
367,80000
14,3,D,96
14,2,D,93
14,3,D,96
13,2,D,92
51
2
2
2
2
2, 447
2
38
2, 38
2
46
2, 46
2
2
2
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109250494
109270347
109252224
109271372
109253125
109272149
109251826
109250519
109270365
109252357
109271469
109253116
109272307
109252948
109250555
109270408
109253188
109272255
109252551
109271672
109251898
109253204
109272325
109252957
109272291
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
9
14
4
23
9
9
10
8
3
7
13
7
3
5
7
11
2
2
8
10
7
8
11
6
6
109252375
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ)
Geleneksel El Sanatları
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ)
Kaynak Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (İÖ)
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
2
YGS-1
109252445
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)
2
109253152
109272219
109253134
109253143
109272201
109253107
109250801
109252499
109271636
109252621
109251986
109252199
109271363
109250749
109252684
109271848
109252506
109253179
109272237
109252287
109271424
109251995
109252163
109250864
109253213
109272334
109253258
109253222
109272343
109253267
109250907
109252296
109252984
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Atabey Meslek Yüksekokulu
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Fidan Yetiştiriciliği
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ)
İlk ve Acil Yardım
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Gelendost Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Maliye
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
366,55000
352,50000
298,60000
14,2,D,96
00,2,İ,83
14,2,D,96
2
818
2
318,75000
277,53864
216,39484
257,62978
213,02640
249,06713
217,44662
333,30000
322,90000
296,90000
322,60000
258,13000
327,05000
333,25000
286,57014
264,97198
192,22832
239,88580
213,67519
220,02271
202,30721
13,3,D,95
------------------14,2,D,95
13,3,D,94
14,2,D,96
14,2,D,96
---14,2,İ,96
13,3,D,95
----------------------
37
296, 815
204,32388
----
YGS-3
58
296
294,40569
----
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
10
18
15
14
16
237,72516
212,25766
220,41055
251,49352
182,51669
----------------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
14
14
9
19
2
7
2
9
16
299,70000
289,50000
241,64950
176,19464
172,48622
187,34217
317,45000
256,91727
180,84366
14,2,D,96
14,2,D,96
------------14,2,D,96
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
6
11
11
3
10
10
8
6
10
28
329,95000
339,75000
250,38769
234,00733
196,13271
245,22795
199,24007
200,72970
203,46927
206,00133
14,3,D,96
13,3,İ,95
-------------------------
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-2
7
9
1
1
4
7
241,65528
226,45920
431,10000
351,50000
406,70000
234,44372
------14,3,D,96
14,3,D,96
14,2,D,96
----
2
2
2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
13
16
8
2
2
2
2
2
818
2
2
2
2
2
2
2
2
38
2, 38
38
2, 38
2
38, 46
2
2
387,80000
201,41229
237,56027
09,2,İ,91
------52
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109272052
Maliye (İÖ)
Gönen Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
Dış Ticaret
Geleneksel El Sanatları
İşletme Yönetimi
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Mimari Dekoratif Sanatlar
Moda Tasarımı
Yerel Yönetimler
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektronik Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Makine
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Senirkent Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Dış Ticaret
Elektrik
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ)
Lojistik
Maliye
Maliye (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ)
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Gıda Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Emlak ve Emlak Yönetimi
Grafik Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
2
YGS-6
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-4
YGS-6
YGS-5
YGS-4
YGS-5
YGS-4
8
7
14
17
8
15
9
11
14
9
8
6
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
7
15
16
7
21
4
14
9
4
15
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
86
14
24
12
8
16
20
47
15
27
5
19
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
6
16
8
12
8
12
7
9
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-2
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-6
24
13
7
8
7
35
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-1
YGS-1
11
131
20
2
10
17
23
12
7
10
12
109252736
109271936
109252515
109271945
109252718
109271918
109251862
109251835
109252093
109251844
109252657
109253028
109252648
109253064
109272273
109251129
109252154
109252233
109252172
109252127
109251077
109253055
109272264
109252075
109252393
109253037
109251871
109251147
109252366
109252066
109251695
109271609
109251174
109251183
109252903
109272176
109253161
109272228
109252975
109252966
109272113
109251253
109252215
109271706
109252533
109251305
109252118
109252472
109271857
109252012
109253285
109251429
109252675
109253294
109253301
109252242
109251368
109253231
109253249
109251677
109271115
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
211,91810
----
241,91343
210,98816
227,46822
195,92922
285,91422
250,92701
216,68697
----------------------
199,50242
198,47450
276,45225
330,80000
242,21956
---------14,2,D,96
----
234,66307
198,17375
199,51332
290,50000
---------14,2,D,96
183,77167
196,28007
251,24693
357,40000
---------13,4,D,95
371,00000
13,2,D,94
320,35000
200,03468
331,00000
209,05742
194,55091
215,60885
13,2,D,94
---12,4,D,94
----------
202,48507
----
316,80000
254,57434
14,2,D,96
----
2
310,55000
242,56479
219,18312
242,46559
212,51713
13,2,D,96
-------------
2
293,70000
242,06301
14,2,D,96
----
207,62571
184,96659
-------
236,86084
219,07679
-------
297,75000
13,2,D,95
347,75000
294,75000
389,15000
13,3,D,96
14,2,D,95
14,2,D,95
320,95000
236,35734
223,21417
206,84546
14,2,D,96
---------53
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109252745
109252269
İnternet ve Ağ Teknolojileri
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Çevre Koruma ve Kontrol
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektronik Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (İÖ)
Yapı Denetimi
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: İSTANBUL
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Meslek Yüksekokulu
Aşçılık (%50 Burslu)
Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi (%50 Burslu)
Anestezi (İÖ) (%50 Burslu)
Çevre Sağlığı (Tam Burslu)
Çevre Sağlığı (%50 Burslu)
Çevre Sağlığı (İÖ) (Tam Burslu)
Çevre Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu)
Diyaliz (Tam Burslu)
Diyaliz (%50 Burslu)
Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu)
Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu)
Elektronörofizyoloji (%50 Burslu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (Tam Burslu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (%50 Burslu)
Podoloji (Tam Burslu)
Podoloji (%50 Burslu)
Podoloji (İÖ) (Tam Burslu)
Podoloji (İÖ) (%50 Burslu)
Radyoterapi (%50 Burslu)
Radyoterapi (İÖ) (Tam Burslu)
Radyoterapi (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
2
2
YGS-1
YGS-1
9
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-6
6
5
10
12
20
33
30
23
46
30
17
25
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-1
14
5
2
18
16
5
13
7
8
2
2
YGS-6
YGS-6
17
19
2
2
2
YGS-4
YGS-4
28
49
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
6
1
1
52
3
54
1
5
2
6
6
1
4
16
17
3
4
1
10
9
1
42
1
50
3
3
5
8
17
1
6
2
6
5
109253019
109272061
109252666
109271803
109252524
109251914
109271196
109251492
109252021
109251517
109251544
109251553
109252409
109251808
109252463
109252278
109252454
109252603
109251941
109271733
109252418
109252206
109271566
200150352
200150379
200150255
200150397
200150422
200150413
200150449
200150431
200150185
200150334
200150467
200150458
200150343
200150485
200150476
200150264
200150494
200150061
200150307
200150528
200150519
200150325
200150546
200150537
200150564
200150555
200150282
200150582
200150573
200150316
200150591
200150113
200150273
200150616
200150291
200150634
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
316,75000
178,23723
14,2,D,96
----
321,65000
309,40000
241,74612
208,98048
219,85341
247,16109
212,96993
14,3,D,95
13,2,D,94
----------------
261,16273
----
282,95000
184,57444
315,80000
14,2,D,95
---14,2,D,95
348,10000
270,61118
245,24001
203,41034
12,2,D,94
----------
340,85000
236,57394
13,2,D,95
----
3, 120
3, 120
216,79119
----
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 6, 120
3, 6, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
3, 120
281,03253
246,74027
251,65067
----------
252,47492
----
444,80000
225,91995
353,40000
206,50114
217,57904
305,80000
197,05237
269,55000
362,40000
304,62374
200,94024
282,81002
177,70480
210,60025
358,43826
14,3,D,96
---14,3,D,96
------12,4,D,94
---13,2,D,95
11,2,D,93
-------------------
268,35518
----
208,64012
294,41789
192,61819
244,23220
210,35521
403,19458
235,38847
221,78735
205,99966
184,99175
------------------------------54
2
2
2
21, 80
21
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
207450513
207450522
207450549
207450567
207450594
207450619
207450637
207450655
207450691
207450707
207450064
207450073
207450082
207450091
207450107
207450116
207450125
207450143
207450152
207450716
207450743
207450752
207450161
207450179
207450197
207450204
207450213
207450222
207450249
207450258
207450813
207450831
207450858
207450019
207450046
207450055
207450601
207450664
207450682
207450761
207450797
207450804
207450425
207450443
207450452
207450319
207450346
207450355
207450267
207450294
207450301
207450364
207450373
207450382
207450391
207450407
200450225
200450234
200450243
200450252
200450279
200450401
200450428
200450437
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (Tam Burslu)
Dış Ticaret (%75 Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (%25 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (Tam Burslu)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
İşletme Yönetimi (Ücretli)
İşletme Yönetimi (Tam Burslu)
İşletme Yönetimi (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (%25 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu)
Lojistik (Ücretli)
Lojistik (%50 Burslu)
Lojistik (%25 Burslu)
Mekatronik (Ücretli)
Mekatronik (%50 Burslu)
Mekatronik (%25 Burslu)
Mimari Restorasyon (Ücretli)
Mimari Restorasyon (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (%25 Burslu)
Moda Tasarımı (Ücretli)
Moda Tasarımı (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (%25 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu)
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Avrupa Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%25 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
4
2
3
4
8
2
9
1
2
5
2
1
1
9
1
3
1
3
4
4
5
4
2
1
10
3
5
1
4
4
4
4
3
3
11
6
2
5
1
4
5
2
2
9
1
4
5
3
3
6
2
7
1
1
3
4
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
3, 46, 213
212,89652
344,92220
271,59461
----------
207,58980
179,25942
-------
405,45000
318,15000
465,85000
14,2,İ,96
14,2,İ,95
95,2,İ,77
377,30000
327,50000
216,32197
167,55282
294,15000
346,70000
349,85000
14,2,İ,96
14,2,İ,96
------11,2,İ,93
14,3,İ,96
13,2,İ,93
203,33166
----
198,26225
375,05000
---14,2,İ,96
325,90000
204,03443
14,2,İ,96
----
216,88539
----
181,15373
254,74782
214,13353
----------
287,15000
14,2,İ,96
254,50000
232,46206
184,50481
10,4,İ,91
-------
188,14058
----
196,83882
263,06520
236,11572
208,51132
339,42436
312,18100
279,75379
239,08461
-------------------------
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
2
3
9
4
4
5
1
2
46, 711
3, 46, 711
3, 46, 711
46, 711
3, 46, 711
711
3, 711
711
186,32832
288,70000
202,15462
---14,2,D,96
----
192,22799
183,20608
193,20823
178,78627
------------55
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
200450367
200450376
200450394
200450031
200450085
200450094
200450128
200450288
200450304
200450313
200450331
200450464
200450482
200450491
200450525
200450516
200450534
200450543
200450552
200450561
200450579
200450588
200450604
200450613
200450631
Anestezi (%25 Burslu)
Anestezi (İÖ) (Ücretli)
Anestezi (İÖ) (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu)
Fizyoterapi (Ücretli)
Fizyoterapi (%25 Burslu)
Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli)
Fizyoterapi (İÖ) (%25 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Mekatronik (%50 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (Tam Burslu)
Anestezi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Diyaliz (Ücretli)
Diyaliz (Tam Burslu)
Diyaliz (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%25 Burslu)
Adalet (İÖ) (Ücretli)
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (İÖ) (Ücretli)
Aşçılık (Tam Burslu)
Aşçılık (%25 Burslu)
Aşçılık (İÖ) (%25 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu)
Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu)
Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu)
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
4
2
1
14
9
13
10
3
2
10
1
8
4
2
2
12
1
5
16
1
2
3
1
2
1
3, 46, 711
46, 711
3, 46, 711
46, 711
3, 46, 711
46, 711
3, 46, 711
46, 711
3, 46, 711
46, 711
3, 46, 711
711
3, 711
711
3, 711
711
3, 711
3, 711
711
3, 711
3, 711
711
3, 711
711
3, 711
241,00969
219,18502
226,11876
----------
212,64469
237,41432
205,35725
223,97286
237,54432
288,07572
231,62634
253,70998
-------------------------
265,83155
188,91469
-------
253,16570
----
207,31218
221,52645
201,52709
206,13664
-------------
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
5
7
8
1
3, 18, 46
3, 18, 46, 192
3, 18, 46
3, 18, 46
355,65000
216,87147
246,54777
300,35000
14,2,İ,92
------14,2,İ,96
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
2
1
1
4
5
8
1
4
6
11
9
4
16
5
18, 46
3, 18, 46
3, 18, 46
18, 46
3, 18, 46
18, 46
3, 18, 46
3, 18, 46
18, 46
3, 18, 46
18, 46
3, 18, 46
18, 46
3, 18, 46
215,39724
359,55000
257,34782
198,56457
340,20000
193,40509
353,95000
219,81619
193,18788
259,20656
199,80995
245,51265
---14,3,İ,97
------14,2,İ,96
---14,3,D,95
----------------
199,05957
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-1
5
3
14
18
1
12
6
3
6
2
5
2
11
30
17
46
1
24
36
2
95
3, 95
3, 95
95
3, 95
3, 95
3, 95
95
95
95
95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
257,59859
360,19825
268,39086
202,25196
331,80000
208,12416
197,94236
191,88662
180,65808
229,44656
219,86406
376,10000
234,78883
------------14,3,D,96
------------------14,3,İ,96
----
218,60972
----
365,80000
203,01128
14,3,İ,96
----
409,35000
14,3,İ,96
56
200550984
200551001
200551019
200551046
200551197
200551204
200551213
200550948
200550993
200551161
200551179
200551188
200551125
200551091
200551055
200551073
200551134
200551152
200751238
200751247
200751256
200751547
200751574
200751953
200751962
200752103
200752166
200751802
200751829
200750646
200751265
200752015
200751414
200750673
200750691
200750558
200750601
200750725
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
200751423
200750743
200750522
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
14
18
19
3, 95
3, 95
95, 815
297,70000
217,54722
189,65112
14,2,İ,96
-------
200751211
200750055
200751917
200751398
200751405
200751926
200750761
200751511
200750788
200751971
200752087
200752096
200752184
200752193
200751283
200750822
200751308
200750849
200750858
200751608
200751741
200752024
200752033
200752051
200751477
200751502
200751635
200751883
200751935
200750876
200750443
200751229
200751326
200750928
200751529
200751653
200751892
200751344
200751908
200751689
200751989
200751998
200751035
200751362
200751044
200751053
200751768
200751944
200752069
200752078
200751098
200750576
200752148
200752227
200752236
200752121
200752209
200752218
200751123
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)
Dış Ticaret (Tam Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu)
Diyaliz (Ücretli)
Diyaliz (Tam Burslu)
Diyaliz (İÖ) (Ücretli)
Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu)
İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu)
İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu)
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu)
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
Lojistik (%50 Burslu)
Lojistik (İÖ) (%50 Burslu)
Makine (%50 Burslu)
Makine (İÖ) (Tam Burslu)
Makine (İÖ) (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (%50 Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Radyoterapi (Ücretli)
Radyoterapi (İÖ) (%25 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Tekstil Teknolojisi (Tam Burslu)
Tekstil Teknolojisi (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Ücretli)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) (Tam Burslu)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 Burslu)
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (Tam Burslu)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
1
45
6
12
1
6
1
15
30
11
3
2
3
1
22
26
10
1
38
14
11
1
8
46
1
8
1
12
4
23
27
1
17
11
16
1
10
16
7
27
47
1
1
22
4
28
8
10
1
10
2
37
8
27
1
36
36
1
17
3, 95, 815
95
3, 95
95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
95
3, 95
95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
95
95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
95
95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
3, 95
95
95
3, 95
95
95
3, 95
3, 95
336,80000
14,2,İ,96
345,75000
14,2,İ,93
395,15000
314,80000
408,25000
224,68693
14,2,İ,97
14,2,İ,95
14,2,İ,96
----
185,96052
202,23902
315,90000
194,51976
316,00000
312,29707
202,33141
228,39481
371,10000
------13,2,D,95
---11,2,D,93
---------12,3,D,94
230,00091
235,88297
372,45000
183,49546
------14,2,İ,96
----
344,85000
230,80446
372,35000
212,38085
189,02452
176,95442
14,3,İ,96
---14,2,İ,96
----------
388,00000
222,15870
175,58212
13,2,İ,95
-------
360,90000
209,42250
253,89452
307,85000
14,2,İ,96
------14,2,İ,97
258,33092
302,20000
237,10989
346,18559
---14,3,İ,96
-------
188,97366
188,84299
365,00000
200,68711
329,35000
------14,2,İ,96
---14,3,İ,95
275,18503
----
242,72654
178,93906
-------
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
21
1
24
3, 46, 234
3, 46, 234
3, 46, 234
178,97394
354,85000
---14,2,İ,96
200850266
200850381
200850521
57
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
200850178
200850803
200850566
200850769
200850812
200850196
200850212
200850239
200850715
200850699
200851167
200850999
200851158
200850724
200851034
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu)
Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (%50 Burslu)
Lojistik (%50 Burslu)
Lojistik (İÖ) (%50 Burslu)
Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu)
Lojistik (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu)
Mobil Teknolojileri (%50 Burslu)
Raylı Sistemler İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-5
17
31
29
1
11
24
30
58
38
47
10
21
23
15
19
3, 46, 234
3, 46, 234
3, 17, 21, 28, 234
3, 46, 234
3, 46, 234
3, 46, 234
3, 46, 234
3, 46, 234
3, 46, 234
3, 17, 21, 28, 234
3, 46, 234
3, 46, 234
3, 46, 234
3, 46, 234
3, 46, 234
200851079
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (%50 Burslu)
Anestezi (%25 Burslu)
Eczane Hizmetleri (Ücretli)
Eczane Hizmetleri (Tam Burslu)
Eczane Hizmetleri (%50 Burslu)
Eczane Hizmetleri (%25 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
Radyoterapi (Tam Burslu)
Radyoterapi (%25 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu)
Anestezi (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Diyaliz (Tam Burslu)
Diyaliz (%25 Burslu)
Elektronörofizyoloji (Tam Burslu)
Elektronörofizyoloji (%50 Burslu)
Fizyoterapi (Tam Burslu)
Fizyoterapi (%25 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
Odyometri (%25 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (%25 Burslu)
Podoloji (Tam Burslu)
Podoloji (%25 Burslu)
Radyoterapi (%25 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Dış Ticaret (Tam Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
2
YGS-5
31
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200950017
200950044
200950062
200950238
200950071
200950089
200950098
200950247
200950105
200950292
200950308
200950141
200950265
200950335
200950344
200950168
200950177
200950211
207650017
207650026
207650044
207650062
207650071
207650089
207650098
207650105
207650114
207650123
207650141
207650168
207650177
207650186
207650195
207650202
207650229
207650247
207650265
207650274
207650283
201250542
201250551
201250348
201250569
201250578
201250587
296,40000
175,03623
14,2,İ,96
----
181,59535
----
179,13883
192,89478
-------
3, 17, 21, 28, 234
188,63808
----
5
1
1
1
3
1
1
2
4
1
1
2
2
2
1
1
1
1
733
733
3, 733
3, 733
733
3, 733
3, 733
3, 733
733
733
3, 733
3, 733
3, 733
733
3, 733
733
3, 733
3, 733
204,83066
275,46454
407,90034
306,63750
-------------
349,65000
233,43521
202,65028
336,10000
206,57579
296,98653
310,40560
254,30785
224,76959
311,45000
253,30506
354,07634
272,39406
14,3,İ,96
------10,2,D,92
---------------14,2,İ,96
----------
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-3
YGS-1
YGS-2
YGS-2
2
3
4
5
1
3
1
1
1
4
22
7
1
11
2
29
6
14
3
1
8
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
3, 866
273,41510
199,74147
236,85124
371,60000
362,75000
204,13801
462,95000
217,26652
381,35000
219,76492
287,51576
210,85811
330,90000
193,14149
315,34689
---------13,2,İ,94
14,3,D,96
---08,2,D,90
---14,3,İ,96
---------12,2,İ,94
-------
197,50288
199,04879
216,00415
272,75551
190,39053
----------------
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
2
1
1
6
7
1
3, 33, 46
3, 33, 46
3, 33, 46
3, 33, 46
3, 33, 46
3, 33, 46
271,50000
370,95000
309,00000
302,80000
226,84409
354,30000
14,2,İ,95
14,2,İ,96
14,3,İ,96
14,2,İ,96
---14,2,İ,96
58
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
201250596
201250603
201250612
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Mimari Restorasyon (%25 Burslu)
Meslek Yüksekokulu
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Adalet (%25 Burslu)
Adalet (İÖ) (%50 Burslu)
Adalet (İÖ) (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu)
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Adalet (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
Dış Ticaret (Tam Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
İşletme Yönetimi (Tam Burslu)
İşletme Yönetimi (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (%25 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (%25 Burslu)
Fizyoterapi (Ücretli)
Fizyoterapi (%25 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
Odyometri (Ücretli)
Odyometri (%25 Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu)
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Meslek Yüksekokulu
Gemi Makineleri İşletme (İÖ) (Bk.473)
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
3
3
6
3, 33, 46
3, 33, 46
3, 33, 46
281,84159
270,40325
226,25537
----------
2
YGS-5
17
3, 734
197,75022
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
2
1
22
1
9
1
8
2
16
2
2
17
1
2
33
3, 734
3, 734
3, 734
3, 734
3, 734
3, 734
3, 734
3, 734
3, 734
3, 734, 884
3, 734, 884
3, 734, 884
3, 734, 884
3, 734, 884
3, 734, 884
357,71369
321,43551
225,82758
310,00523
188,01904
366,60000
260,32894
317,30000
---------------14,2,İ,96
---14,2,İ,95
334,90000
287,11702
14,2,İ,96
----
313,85000
269,89778
14,2,İ,96
----
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
24
2
4
22
222
3, 222
3, 222
222
200,71002
380,11650
268,74667
221,00549
-------------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
1
27
9
21
3
41
17
1
63
2
17
6
27
10
1
24
9
3, 222, 223
3, 222, 223
3, 222, 223
3, 222, 223
3, 222, 223
222, 223
3, 222, 223
3, 222, 223
222
3, 222, 223
3, 222, 223
3, 222, 223
3, 222, 223
3, 222, 223
3, 222, 223
3, 222, 223
3, 222, 223
373,40000
14,2,İ,96
234,45285
----
308,95000
202,48160
13,2,İ,95
----
378,05000
183,33304
14,2,İ,97
----
371,55000
14,2,İ,96
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
9
6
15
3
12
1
14
16
3
1
6
1
33
7
1
2
8
4
222
3, 222
222
3, 222
222
3, 222
3, 222
222
3, 222
222
3, 222
3, 222
3, 222
222
3, 222
3, 222
222
3, 222
180,30074
199,00311
212,73710
243,97722
201,23350
265,54242
275,00000
195,39112
227,61601
193,11603
194,69901
301,40000
202,70784
198,36093
330,09571
218,68504
183,13420
194,71817
------------------00,2,D,81
------------14,2,İ,95
-------------------
2
YGS-1
3
2, 295, 473
313,90000
14,4,D,96
59
201450125
201450028
201450037
201450107
201450091
201450116
201450143
201450152
201450179
201450188
201450197
201450204
201450213
201450222
201450231
201450249
201550812
201550821
201550839
201551007
201550681
201550918
201550672
201550927
201550593
201550196
201550936
201550654
201551185
201550627
201550945
201550618
201550954
201550636
201550584
201550963
201550575
201551404
201551422
201551431
201551591
201551607
201551625
201551643
201551458
201551476
201551485
201551501
201551573
201551582
201551519
201551528
201551537
201551546
201551564
104070046
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
201750494
201750519
201750616
201750625
201750652
201750661
201750961
201750979
201750988
201750097
201750113
201770074
201770092
201750379
201750397
201750749
201750767
201750316
201750325
201750334
201750282
201750307
201750431
201750449
201750458
201750467
201750476
201750485
201751086
201751102
201751111
201751129
201751138
201750016
201750034
201770011
201770038
201750555
201750564
201750573
201750167
201750185
201750043
201750061
201770047
201770065
201750122
201750131
201750149
201750194
201750219
201751147
201751165
201751174
201751183
201751192
201751208
201751217
201750079
201750158
201751068
201950041
201950068
201950077
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Gedik Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu)
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli)
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu)
Elektrik (Ücretli)
Elektrik (%50 Burslu)
Elektrik (İÖ) (Ücretli)
Elektrik (İÖ) (%50 Burslu)
Elektronik Teknolojisi (Ücretli)
Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu)
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu)
Kaynak Teknolojisi (Ücretli)
Kaynak Teknolojisi (%50 Burslu)
Kaynak Teknolojisi (İÖ) (Ücretli)
Kaynak Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
Kimya Teknolojisi (Ücretli)
Kimya Teknolojisi (Tam Burslu)
Kimya Teknolojisi (%50 Burslu)
Makine (Ücretli)
Makine (%50 Burslu)
Mekatronik (Ücretli)
Mekatronik (%50 Burslu)
Mekatronik (İÖ) (Ücretli)
Mekatronik (İÖ) (%50 Burslu)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Ücretli)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%50 Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu)
Tahribatsız Muayene (Ücretli)
Tahribatsız Muayene (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Meslek Yüksekokulu
Aşçılık (Ücretli)
Aşçılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
2
15
3
1
13
6
1
1
13
5
29
1
14
1
17
1
8
1
2
16
1
12
1
1
8
1
2
12
3
13
4
1
10
1
22
1
17
1
1
17
1
19
2
18
1
11
1
1
11
1
12
2
6
24
1
1
3
19
1
4
2
46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
46, 717
3, 46, 717
3, 46, 717
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
15
4
5
132
3, 132
132
325,75000
10,2,İ,92
391,75000
196,92007
178,94899
260,65000
351,00000
14,3,İ,96
------12,2,İ,93
14,2,İ,95
251,70000
11,2,D,91
323,15000
301,20000
14,2,İ,93
14,3,İ,94
206,13673
218,06396
-------
346,93190
190,71790
-------
327,55407
----
177,99831
----
293,00000
14,2,İ,92
308,65000
14,2,İ,96
250,00000
378,90000
14,2,İ,96
14,3,İ,96
320,30000
14,2,İ,95
310,00000
03,2,İ,86
295,85000
360,30000
04,2,D,87
14,2,İ,96
315,00000
02,2,İ,84
203,28475
248,42908
-------
305,20000
212,65977
14,2,İ,96
----
230,61271
----
325,00000
14,2,İ,96
60
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
201950095
201950102
201950129
201950138
201950156
201950165
201950183
201950192
201950217
201950226
201950244
201950298
201950314
201950014
201950023
201950032
201950323
201950341
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bilgisayar Teknolojisi (Ücretli)
Bilgisayar Teknolojisi (%50 Burslu)
Elektronik Teknolojisi (Ücretli)
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu)
Gıda Teknolojisi (Ücretli)
Gıda Teknolojisi (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
Lojistik (Ücretli)
Lojistik (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu)
Yaşlı Bakımı (Ücretli)
Yaşlı Bakımı (%50 Burslu)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Meslek Yüksekokulu
Giyim Üretim Teknolojisi (Ücretli)
Giyim Üretim Teknolojisi (%50 Burslu)
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) (Ücretli)
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu)
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
Mimari Restorasyon (Ücretli)
Mimari Restorasyon (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli)
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu)
Odyometri (Ücretli)
Odyometri (Tam Burslu)
Odyometri (%50 Burslu)
Odyometri (İÖ) (Ücretli)
Odyometri (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (İÖ) (Ücretli)
Aşçılık (Ücretli)
Aşçılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
8
5
8
7
6
6
7
5
6
14
9
5
7
8
1
9
10
13
3, 132
132
3, 132
132
3, 132
132
3, 132
132
3, 132
132
3, 132
132
3, 132
132
3, 132
3, 132
132
3, 132
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
19
10
20
1
14
10
9
6
5
15
2
20
1
7
20
1
12
133
3, 133
133
3, 133
3, 133
133
133
133
3, 133
133
3, 133
133
3, 133
3, 133
133
3, 133
3, 133
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
4
1
17
2
19
1
5
20
1
6
5
1
3
6
2
25
1
6
20
4
7
4
1
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
3
5
7
2
5
202050374
202050392
202050408
202050417
202050426
202050074
202050108
202050011
202050038
202050047
202050065
202050435
202050444
202050453
202050462
202050471
202050489
202050498
202050505
202050523
202050541
202050198
202050205
202050214
202050223
202050232
202050241
202050135
202050144
202050153
202050162
202050189
202050259
202050268
202050277
202050286
202050302
202050586
202050559
202050568
202352288
202352313
202351378
202351996
202350398
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
211,46578
----
287,75000
13,2,İ,95
309,15000
96,2,İ,78
186,92246
----
352,30000
219,91028
374,75000
13,2,İ,95
---13,2,D,95
222,46205
----
352,20000
198,93263
14,3,İ,96
----
398,80000
14,2,İ,94
181,11848
325,40000
---13,2,İ,95
270,89067
----
358,25000
14,3,D,96
317,65000
14,2,İ,96
133
3, 133
133
3, 133
133
3, 133
3, 133
133
3, 133
3, 133
133
3, 133
3, 133
133
3, 133
133
3, 133
3, 133
133
3, 133
133
133
3, 133
165,81421
256,32283
-------
207,87921
----
345,15000
190,32100
14,2,İ,96
----
312,65000
182,20352
204,71559
333,40000
254,54296
196,05345
248,14888
14,2,İ,95
------14,3,D,96
----------
258,80000
261,07253
14,2,İ,96
----
242,59386
196,49292
192,29650
276,48729
-------------
215
215
46, 215
3, 46, 215
215
238,62582
222,86276
179,25195
320,90000
---------14,2,İ,96
61
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202351563
202350414
202351572
202350892
202351581
202350917
202351599
202351254
202351606
202351272
202351615
202350274
202351915
202350035
202351642
202350653
202351651
202350971
202351669
202350998
202351678
202351412
202352004
202351439
202352013
202351457
202352022
202352349
202352376
202350053
202351703
202350671
202351712
202351015
202351721
202351033
202351739
202352737
202352755
202352764
202352782
202351139
202351748
202351157
202351757
202352401
202352428
202352437
202352455
202351096
202351775
202351112
202351766
202350592
202351784
202351175
202351809
202351193
202351818
202352464
202352482
202352791
202352816
202350935
202351827
202350953
202351836
202351051
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu)
Basım ve Yayın Teknolojileri (Ücretli)
Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu)
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Ücretli)
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Ücretli)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli)
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu)
Elektrik (Ücretli)
Elektrik (%50 Burslu)
Elektrik (İÖ) (Ücretli)
Elektrik (İÖ) (%50 Burslu)
Elektronik Teknolojisi (Ücretli)
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu)
Fizyoterapi (Ücretli)
Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli)
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Ücretli)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Ücretli)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (%50 Burslu)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) (Ücretli)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (Ücretli)
İşletme Yönetimi (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (İÖ) (Ücretli)
İşletme Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Ücretli)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 Burslu)
Lojistik (Ücretli)
Lojistik (%50 Burslu)
Lojistik (İÖ) (Ücretli)
Lojistik (İÖ) (%50 Burslu)
Makine (Ücretli)
Makine (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (Ücretli)
Mimari Restorasyon (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (Ücretli)
Moda Tasarımı (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-6
11
2
14
3
11
2
16
5
6
1
9
2
13
79
5
47
17
2
26
2
17
3
6
2
11
4
6
4
6
5
15
3
11
4
16
3
17
9
2
7
1
4
10
1
19
10
11
3
9
3
22
2
12
1
9
7
13
1
15
10
4
46
5
1
16
6
10
2
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
215
215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
46, 215
3, 46, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
226,39769
----
306,10000
208,50711
246,47307
14,2,İ,96
-------
355,75000
14,2,İ,95
372,25000
13,2,İ,95
212,55331
----
211,81703
327,50000
---08,2,D,79
222,91362
208,83454
-------
271,28480
----
209,79179
195,62739
211,10266
----------
268,60789
321,30000
244,49964
342,65000
---14,3,D,96
---13,2,D,96
190,59471
----
207,83321
----
176,66140
----
208,04820
246,62873
-------
205,98928
----
176,78956
----
312,40000
13,2,İ,95
290,77163
227,95307
299,50000
------14,2,İ,97
238,21131
---62
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202351845
202350195
202351881
202350811
202351899
202351333
202351536
202351351
202351906
202352825
202352843
202352852
202352879
202352225
202352261
202352243
202352279
202352888
202352904
202352913
202352931
202352491
202352525
202352543
202352552
202352588
202350238
202351933
202352613
202352631
202352649
202352667
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
11
6
12
3
26
4
10
3
10
9
11
21
5
10
3
2
3
12
5
19
5
3
4
1
7
11
3
7
7
1
6
2
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
215
3, 215
215
3, 215
46, 215
3, 46, 215
46, 215
3, 46, 215
215
215
3, 215
215
215
215
3, 215
215
3, 215
215
3, 215
211,37755
----
226,06482
----
194,47413
214,93861
-------
192,35761
----
285,82439
----
252,23178
----
237,85632
----
207,14749
177,53436
283,61197
----------
243,14864
220,67730
212,01053
267,60892
189,62672
177,49548
-------------------
204,73688
186,04516
296,35000
183,41109
319,65000
------14,2,İ,95
---13,2,İ,95
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
9
1
15
2
1
2
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
234,86813
299,79769
196,17103
367,33535
322,77787
296,31472
-------------------
202452321
202452339
202450016
202452057
202453497
202450034
202470074
202452506
202451377
202452524
202451386
202452542
202451792
202452066
202452596
202470092
202452612
202452621
202455784
202455818
202451817
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu)
Uçak Teknolojisi (Ücretli)
Uçak Teknolojisi (%50 Burslu)
Uçak Teknolojisi (İÖ) (Ücretli)
Uçak Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (%25 Burslu)
Adalet (İÖ) (Ücretli)
Adalet (İÖ) (Tam Burslu)
Adalet (İÖ) (%50 Burslu)
Adalet (İÖ) (%25 Burslu)
Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Ücretli)
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%25 Burslu)
Basım ve Yayın Teknolojileri (Ücretli)
Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu)
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Ücretli)
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
4
11
4
5
2
2
17
1
13
5
4
14
5
4
7
4
2
5
3
8
1
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 15, 17, 28, 52
15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
52, 815
183,85646
296,05000
229,59344
194,38221
290,14214
196,47896
---14,2,İ,95
-------------
299,05000
14,2,İ,96
205,67186
396,00000
344,35000
331,85000
198,77012
305,35425
183,41675
203,98339
207,46057
---14,2,İ,96
13,2,İ,94
14,2,İ,92
----------------
202452648
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
2
YGS-1
1
3, 52, 815
325,00000
14,3,İ,96
202452657
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu)
2
YGS-1
8
3, 52, 815
311,20733
----
202452666
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%25 Burslu)
2
YGS-1
1
3, 52, 815
300,51105
---63
202453567
202454565
202456304
202456313
202456331
202456349
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202454062
202454089
202454098
202454105
202454123
202454132
202454644
202452709
202450131
202453504
202450158
202470117
202452745
202451959
202452754
202452084
202453513
202451968
202451977
202452772
202451411
202452799
202452806
202452824
202454141
202454168
202454177
202454186
202454195
202454202
202454211
202454468
202454486
202454495
202454502
202454529
202454538
202451174
202452093
202452869
202451192
202451208
202470144
202452878
202455827
202455854
202455863
202450237
202452109
202452887
202470153
202450273
202450282
202452118
202453522
202451298
202470162
202452903
202451438
202451447
202452921
202451456
202452939
202451465
202452948
202456491
202456516
202451659
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Ücretli)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%75 Burslu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu)
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (Tam Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (%25 Burslu)
Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli)
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu)
Dış Ticaret (İÖ) (%25 Burslu)
Dış Ticaret (İngilizce) (Ücretli)
Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
Dış Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu)
Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (%50 Burslu)
Elektrik (Ücretli)
Elektrik (%50 Burslu)
Elektrik (%25 Burslu)
Elektrik (İÖ) (Ücretli)
Elektrik (İÖ) (Tam Burslu)
Elektrik (İÖ) (%50 Burslu)
Elektrik (İÖ) (%25 Burslu)
Elektronik Teknolojisi (Ücretli)
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu)
Elektronik Teknolojisi (%25 Burslu)
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Ücretli)
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Ücretli)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Tam Burslu)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%50 Burslu)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%25 Burslu)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Ücretli)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 Burslu)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%25 Burslu)
Gıda Teknolojisi (Ücretli)
Gıda Teknolojisi (%50 Burslu)
Gıda Teknolojisi (%25 Burslu)
Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (Tam Burslu)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (%25 Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%25 Burslu)
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Ücretli)
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (%50 Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-6
14
5
1
5
9
5
3
13
13
4
70
1
9
8
1
4
3
6
12
1
4
6
2
9
1
9
1
2
1
5
1
4
7
3
5
7
3
12
8
5
2
1
14
3
12
8
4
6
1
1
18
8
1
3
6
4
6
2
8
5
3
10
1
14
3
34
2
3
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
52
3, 52
46, 52
272,65000
188,88761
13,2,İ,95
----
177,89334
----
280,70000
14,2,İ,96
215,65892
335,20000
---14,2,İ,97
369,30000
292,70000
190,37466
421,60000
304,75000
213,56708
181,34642
265,30000
200,66947
179,05294
242,26765
192,08493
201,49144
14,2,İ,96
09,2,İ,90
---14,2,İ,95
14,2,İ,95
------13,2,İ,94
----------------
380,85000
05,3,İ,88
391,65000
352,35000
284,10000
79,2,İ,59
14,2,İ,95
11,2,D,93
316,35000
279,15000
13,2,İ,95
14,2,İ,96
224,23722
----
247,01476
191,43837
-------
365,90000
221,31085
172,10750
14,2,İ,96
-------
421,05000
198,89842
13,2,İ,95
----
199,22635
375,55000
361,95000
260,70233
190,46574
316,95000
212,38643
---14,3,İ,96
14,2,İ,96
------13,2,D,94
----
261,40036
212,32049
-------
311,15000
210,42062
197,02539
14,2,D,96
-------
283,95000
14,2,İ,96
64
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202451668
202452966
202451677
202451686
202452984
202454229
202454238
202454247
202454256
202454265
202454283
202454292
202450916
202453452
202450934
202453479
202453488
202456455
202456464
202451571
202451589
202453028
202451598
202451605
202451623
202450537
202452136
202451695
202451702
202453531
202451711
202452154
202453125
202454308
202454326
202454335
202454344
202454353
202454362
202454371
202451474
202453134
202451483
202453549
202451492
202451508
202452163
202453143
202451914
202452172
202453152
202451932
202452181
202453161
202451517
202453179
202451526
202451535
202451544
202451553
202453213
202451562
202453222
202470038
202452199
202453231
202452206
202452215
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (%25 Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Ücretli)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%25 Burslu)
İnşaat Teknolojisi (Ücretli)
İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu)
İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu)
İnşaat Teknolojisi (%25 Burslu)
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli)
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%25 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
İşletme Yönetimi (Ücretli)
İşletme Yönetimi (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (%25 Burslu)
İşletme Yönetimi (İÖ) (Ücretli)
İşletme Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Ücretli)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 Burslu)
Lojistik (Ücretli)
Lojistik (%50 Burslu)
Lojistik (%25 Burslu)
Lojistik (İÖ) (Ücretli)
Lojistik (İÖ) (%50 Burslu)
Lojistik (İÖ) (%25 Burslu)
Makine (Ücretli)
Makine (%50 Burslu)
Makine (%25 Burslu)
Makine (İÖ) (Ücretli)
Makine (İÖ) (Tam Burslu)
Makine (İÖ) (%50 Burslu)
Makine (İÖ) (%25 Burslu)
Mimari Restorasyon (Ücretli)
Mimari Restorasyon (Tam Burslu)
Mimari Restorasyon (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (%25 Burslu)
Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli)
Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu)
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (İÖ) (%25 Burslu)
Moda Tasarımı (Ücretli)
Moda Tasarımı (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (%25 Burslu)
Moda Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%50 Burslu)
Otomotiv Teknolojisi (Ücretli)
Otomotiv Teknolojisi (Tam Burslu)
Otomotiv Teknolojisi (%50 Burslu)
Otomotiv Teknolojisi (%25 Burslu)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Ücretli)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu)
Pazarlama (%50 Burslu)
Pazarlama (İÖ) (%50 Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
10
1
1
5
2
3
1
5
2
5
6
2
1
7
3
6
1
57
2
4
8
3
5
17
10
2
3
19
9
4
14
11
3
6
1
5
10
1
8
12
17
1
1
1
12
1
7
3
11
5
3
6
8
5
5
2
6
3
4
6
1
6
3
21
7
2
7
22
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
52
3, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 15, 17, 28, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
229,25503
209,32728
-------
210,29178
----
216,18914
391,70000
309,70000
242,75482
200,94007
315,75000
211,80248
179,69871
250,00000
174,09525
200,97556
182,64090
---14,3,İ,94
14,2,İ,96
------13,2,İ,95
------13,2,D,95
----------
271,00000
183,66036
319,75000
244,75016
07,2,İ,89
---13,2,İ,95
----
189,63713
----
223,78538
320,90000
---14,2,İ,95
290,30000
186,17104
14,2,İ,96
----
229,11754
163,35771
-------
300,20000
14,2,İ,95
362,25000
276,20000
14,2,İ,95
14,2,İ,95
209,50406
349,90000
347,60000
261,36904
175,67194
389,60000
283,49577
250,12344
192,34179
357,80000
300,50000
---14,3,İ,96
14,2,İ,95
------14,2,İ,96
---------14,2,İ,96
14,2,İ,96
281,40000
214,08146
14,2,İ,94
----
415,00000
286,85000
183,81952
370,75000
14,2,İ,96
14,2,İ,96
---09,2,İ,90
257,00000
290,75000
205,04216
14,3,İ,96
14,2,İ,96
----
340,55000
250,00000
204,35834
13,2,İ,94
10,2,İ,91
---65
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
202456482
202456473
202453276
202452375
202450652
202452242
202453558
202450679
202450688
202452251
202453301
202451756
202451765
202453328
202451774
202451783
202451871
202451889
202453364
202451898
202453382
202451905
202453373
202456058
202450731
202452269
202450776
202452409
202450794
202452312
202456004
202456031
202455924
202455942
202455951
202450855
202452287
202450873
202452296
202454935
202454971
202454989
202454998
202455015
202456525
202456552
202456561
202456579
202456588
202456597
202455033
202455087
202455096
202455139
202455148
202455166
202455175
202455184
202455193
202455218
202455227
202456604
202456631
202456649
202456667
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
(Ücretli)
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Tam
Burslu)
Peyzaj ve Süs Bitkileri (Tam Burslu)
Peyzaj ve Süs Bitkileri (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%25 Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Ücretli)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%25 Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%25 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Turizm Rehberliği (İngilizce) (Ücretli)
Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Uçak Teknolojisi (Ücretli)
Uçak Teknolojisi (%50 Burslu)
Yapı Denetimi (Ücretli)
Yapı Denetimi (%50 Burslu)
Yapı Denetimi (%25 Burslu)
Yerel Yönetimler (Ücretli)
Yerel Yönetimler (%50 Burslu)
Yerel Yönetimler (İÖ) (Ücretli)
Yerel Yönetimler (İÖ) (%50 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Tam Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (İÖ) (Ücretli)
Anestezi (İÖ) (Tam Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)
Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Ücretli)
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu)
Diyaliz (Ücretli)
Diyaliz (%25 Burslu)
Diyaliz (İÖ) (Ücretli)
Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu)
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
YGS-6
89
52
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-3
YGS-3
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
1
2
22
34
5
3
14
1
12
5
4
9
3
3
7
20
8
3
7
1
10
2
14
3
9
6
10
5
6
9
2
9
8
1
2
10
5
13
3, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
15, 17, 28, 52
3, 15, 17, 28, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
351,65000
287,53679
02,2,İ,85
----
295,23734
221,85381
-------
362,65489
243,72045
200,59528
283,55000
300,60000
301,62849
251,93960
288,70000
---------14,2,D,96
14,2,İ,96
------14,2,İ,94
278,79871
203,43866
-------
338,25000
210,02957
193,85373
215,35660
240,29837
264,29158
177,51910
209,38080
14,2,İ,96
----------------------
188,10396
----
300,35000
14,3,İ,96
182,56548
174,50802
173,60047
196,31775
-------------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
10
3
8
1
2
6
1
7
1
1
2
5
9
1
29
2
2
1
20
1
3
1
5
1
7
1
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
52
3, 52
52
3, 52
3, 52
3, 52
46, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
52
3, 52
52
3, 52
188,86486
209,58895
177,37325
288,90000
230,73632
186,93545
218,99101
175,59000
276,29832
228,51055
204,19576
225,27869
216,12325
348,20000
---------14,2,İ,95
---------------------------14,3,D,96
286,96892
230,12831
208,58552
----------
273,19478
212,42260
202,14051
201,60910
226,00624
192,51366
251,59987
---------------------66
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202456685
202456694
202456737
202456773
202456791
202456807
202456825
202456843
202456861
202456888
202456897
202456904
202456913
202455236
202455245
202455281
202455299
202455315
202455324
202456101
202456137
202456146
202456155
202456182
202456191
202456922
202456967
202457002
202457047
202456207
202456234
202456243
202456252
202456288
202456297
202456719
202456834
202456852
202456931
202456994
202457029
202457038
202457065
202455439
202455448
202455466
202455475
202455484
202455493
202455527
202455518
202457083
202457108
202457117
202457126
202457135
202457144
202457153
202455536
202455572
202455581
202455599
202455615
202455624
202455633
202455642
202455687
202455696
Elektronörofizyoloji (Ücretli)
Elektronörofizyoloji (Tam Burslu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (Ücretli)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 Burslu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%25 Burslu)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Ücretli)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%25 Burslu)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) (Ücretli)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) (Tam Burslu)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) (%50 Burslu)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) (%25 Burslu)
Fizyoterapi (Ücretli)
Fizyoterapi (Tam Burslu)
Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli)
Fizyoterapi (İÖ) (Tam Burslu)
Fizyoterapi (İÖ) (%50 Burslu)
Fizyoterapi (İÖ) (%25 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu)
Odyometri (Ücretli)
Odyometri (%50 Burslu)
Odyometri (İÖ) (Ücretli)
Odyometri (İÖ) (%50 Burslu)
Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli)
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)
Ortopedik Protez ve Ortez (%25 Burslu)
Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (Ücretli)
Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (%50 Burslu)
Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (%25 Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (Ücretli)
Perfüzyon Teknikleri (%25 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Radyoterapi (Ücretli)
Radyoterapi (Tam Burslu)
Radyoterapi (%50 Burslu)
Radyoterapi (%25 Burslu)
Radyoterapi (İÖ) (Ücretli)
Radyoterapi (İÖ) (Tam Burslu)
Radyoterapi (İÖ) (%50 Burslu)
Radyoterapi (İÖ) (%25 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%25 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
4
1
4
2
1
21
2
7
3
21
1
8
3
5
1
8
1
2
1
10
1
2
6
4
2
5
1
12
2
24
3
3
25
2
4
11
26
1
3
1
4
1
2
8
1
1
1
8
2
1
2
20
4
1
34
1
2
3
6
1
9
1
1
1
8
1
25
1
52
3, 52
52
3, 52
3, 52
52
3, 52
3, 52
3, 52
52
3, 52
3, 52
3, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
52
3, 52
52
3, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
52
52
3, 52
52
3, 52
52
3, 52
3, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
52
3, 52
3, 52
52
3, 52
3, 52
3, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
46, 52
3, 46, 52
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
193,99795
356,15000
177,30059
222,38525
206,17661
---13,2,D,95
----------
255,20742
----
249,66651
----
216,99828
396,45000
206,93450
395,25000
311,74140
250,26567
222,80118
352,35000
366,31568
232,51857
372,05000
339,35000
212,55568
307,20000
201,22639
385,85000
---14,3,İ,97
---14,3,D,96
---------14,3,D,96
------12,2,D,94
07,2,D,89
---14,2,İ,96
---06,3,İ,87
216,13863
185,86062
-------
207,81749
----
162,56887
----
210,94958
185,53432
234,30914
182,76947
372,10000
231,39427
191,24995
293,71621
250,81295
219,48968
184,31153
286,06912
235,96557
211,09624
------------12,2,İ,95
----------------------------
288,23573
253,44215
-------
341,42752
251,85501
230,81015
205,31777
237,86068
198,93001
322,40185
259,73671
229,55191
182,93213
299,36041
----------------------------------
266,60000
---67
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202455712
202455721
2
2
YGS-2
YGS-2
1
3
3, 46, 52
3, 46, 52
230,74329
204,20349
-------
2
YGS-3
13
3, 45
273,09374
----
202551137
202551164
202551155
202550299
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (%50 Burslu)
Meslek Yüksekokulu
Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 Burslu)
Deniz Ulaştırma ve İşletme İÖ) (Tam Burslu)
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) (%50 Burslu)
Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu)
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
36
1
52
10
3, 21, 45, 295
3, 21, 45, 295
3, 21, 45, 295
3, 17, 21, 28, 45
283,05000
14,3,İ,96
212,46255
----
202550245
202550254
202550272
202550554
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İngilizce) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu)
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
18
9
12
19
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
3, 17, 21, 28, 45
208,81440
202,16114
196,92878
----------
202550281
202551173
202551207
202551225
202551216
202551234
202551261
202551288
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Uçak Teknolojisi (%50 Burslu)
Uçak Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Tam Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Anestezi (%50 Burslu)
Anestezi (İÖ) (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
Diyaliz (%50 Burslu)
Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu)
Elektronörofizyoloji (%50 Burslu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (Tam Burslu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 Burslu)
Fizyoterapi (%50 Burslu)
Fizyoterapi (İÖ) (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu)
Odyometri (%50 Burslu)
Odyometri (İÖ) (Tam Burslu)
Odyometri (İÖ) (%50 Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Radyoterapi (Tam Burslu)
Radyoterapi (%50 Burslu)
Radyoterapi (İÖ) (Tam Burslu)
Radyoterapi (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
13
17
23
1
13
44
16
31
3, 17, 21, 28, 45
3, 21, 45
3, 21, 45
3, 21, 45
3, 21, 45
3, 21, 45
3, 21, 45
3, 21, 45
216,41190
221,01949
-------
297,80000
190,67846
14,3,İ,95
----
207,56828
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
13
1
32
1
11
14
8
9
24
41
1
28
2
34
9
9
8
1
24
9
10
20
22
43
53
8
1
13
1
24
34
2
15
1
24
8
14
15
1
27
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
3, 45
179,97334
315,60000
---14,2,D,92
277,57677
185,84419
-------
230,86265
220,68661
330,70000
------12,2,D,94
277,12673
----
253,71089
----
196,17535
187,73402
177,86717
458,90000
---------02,2,D,84
223,68053
210,15464
331,90000
275,86492
------07,2,D,89
----
201,19708
322,95000
189,74807
282,08565
---14,2,İ,96
-------
276,60973
183,03290
269,87072
----------
201,92619
195,19057
-------
254,60798
----
2
YGS-2
4
29
187,25548
---68
202550703
202551297
202551322
202551313
202550748
202550739
202550766
202550784
202550809
202551331
202551358
202551534
202551543
202551552
202551561
202550827
202550845
202550987
202550996
202551004
202551376
202551394
202550863
202550881
202551419
202551437
202551455
202551482
202551473
202551507
202551491
202551516
202550933
202550942
202550951
202550969
202551067
202551085
202551022
202551031
202551049
202650474
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202650492
202650032
202650192
202650217
202650235
202650359
202650395
202650517
202650526
202650535
202650174
202650253
202650438
202650456
202650465
202650111
202650271
202650086
202650298
202650129
202650314
202650102
202650165
202650332
202650377
202650386
202650411
202650429
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (İÖ) (Ücretli)
Diyaliz (Ücretli)
Diyaliz (İÖ) (Ücretli)
Evde Hasta Bakımı (Ücretli)
Evde Hasta Bakımı (İÖ) (Ücretli)
Fizyoterapi (Ücretli)
Fizyoterapi (Tam Burslu)
Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
Perfüzyon Teknikleri (Ücretli)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Yaşlı Bakımı (Ücretli)
Yaşlı Bakımı (Tam Burslu)
Yaşlı Bakımı (İÖ) (Ücretli)
Yaşlı Bakımı (İÖ) (Tam Burslu)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (Tam Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (Ücretli)
İşletme Yönetimi (%50 Burslu)
Lojistik (Ücretli)
Lojistik (Tam Burslu)
Lojistik (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
8
3
6
3
5
7
17
6
1
6
19
13
8
13
2
15
20
24
28
6
10
11
1
13
20
1
20
1
29
29, 38
29, 38
29
29
29
29
29
3, 29
29
29, 38, 233
29, 38, 233
29
29
3, 29
29
29
29
29
29, 38
29, 38
29, 38
3, 29, 38
29, 38
29
3, 29
29
3, 29
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
20
1
6
20
2
19
14
6
20
21
20
1
10
20
22
20
2
21
20
1
20
46, 229
3, 46, 229
3, 46, 229
46, 229
3, 46, 229
3, 46, 229
46, 229
3, 46, 229
46, 229
3, 46, 229
46, 229
3, 46, 229
3, 46, 229
46, 229
3, 46, 229
46, 229
3, 46, 229
3, 46, 229
46, 229
3, 46, 229
3, 46, 229
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
5
7
1
19
4
5
2
17
1
8
3
1
1
4
1
1
46, 229
46, 229
3, 46, 229
46, 229
3, 46, 229
46, 229
3, 46, 229
46, 229
3, 46, 229
3, 46, 229
46, 229
3, 46, 229
3, 46, 229
46, 229
3, 46, 229
3, 46, 229
207550257
207550266
207550275
207550284
207550293
207550309
207550221
207550196
207550318
207550336
207550345
207550354
207550363
207550372
207550399
207550406
207550415
207550424
207550433
207550442
207550451
207550018
207550045
207550063
207550469
207550487
207550072
207550099
207550239
207550203
207550212
207550106
207550115
207550124
207550133
207550142
207550151
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
175,26253
238,01783
216,42041
202,02846
196,45428
----------------
209,48519
384,70000
201,96838
241,17927
224,05471
187,34933
185,45702
414,45000
---14,3,İ,95
---------------12,2,D,94
209,93595
202,75293
183,35823
280,58598
165,98997
----------------
260,98021
----
265,56836
----
383,20000
213,72148
14,3,İ,95
----
344,65000
14,2,İ,96
170,03409
----
323,35000
177,53837
14,2,İ,95
----
333,50000
14,2,İ,94
341,81821
----
187,03349
218,65448
268,67538
----------
367,65000
242,39052
372,50000
13,3,İ,95
---11,2,D,93
****
245,52575
196,78589
286,68274
236,46168
176,43633
283,34908
214,85423
****
---------------------69
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
207550248
207550169
207550178
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Ücretli)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Tam Burslu)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 Burslu)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Adalet (%25 Burslu)
Adalet (İÖ) (Ücretli)
Adalet (İÖ) (%50 Burslu)
Adalet (İÖ) (%25 Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%25 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (%50 Burslu)
Anestezi (%25 Burslu)
Anestezi (İÖ) (Ücretli)
Anestezi (İÖ) (Tam Burslu)
Aşçılık (Ücretli)
Aşçılık (%50 Burslu)
Aşçılık (%25 Burslu)
Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu)
Aşçılık (İÖ) (%25 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%75 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu)
Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu)
Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Bilgisayar Teknolojisi (%50 Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 Burslu)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (%25 Burslu)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)
Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (%75 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Ücretli)
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%75 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
Diyaliz (Ücretli)
Diyaliz (Tam Burslu)
Diyaliz (%25 Burslu)
Diyaliz (İÖ) (Ücretli)
Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu)
Elektronörofizyoloji (%50 Burslu)
Fizyoterapi (Ücretli)
Fizyoterapi (%50 Burslu)
Fizyoterapi (%25 Burslu)
Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu)
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
11
2
23
46, 229
3, 46, 229
3, 46, 229
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
4
1
10
2
5
8
4
2
6
1
6
1
1
2
1
1
2
1
1
13
1
2
34
1
15
2
7
1
7
4
1
2
2
24
31
18
25
1
41
28
4
23
2
8
9
1
1
2
2
2
1
3
5
1
4
2
1
1
5
4
2
3
1
237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
202751586
202751595
202751647
202751656
202752742
202752769
202752796
202751911
202751938
202751956
202751974
202751983
202753043
202751823
202751841
202751859
202770089
202770098
202751602
202751665
202751674
202770123
202770141
202770159
202750834
202753467
202750852
202750755
202750764
202751514
202751356
202751365
202750701
202752018
202750525
202751532
202751286
202751302
202770071
202753582
202753591
202753616
202750191
202750897
202750913
202752072
202752081
202753519
202752099
202752124
202753528
202752133
202751789
202751798
202751814
202752399
202770168
202753122
202751744
202751762
202751771
202753343
202750604
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
258,06995
----
228,51687
355,31342
289,84364
269,62764
217,78771
269,44842
259,10984
213,33034
219,87976
205,61043
201,41483
200,16059
230,62694
247,38096
299,18367
273,47816
232,06375
334,25000
249,55044
250,16658
311,55000
194,32271
---------------------------------------------------14,3,D,96
------14,3,İ,95
----
308,20000
210,55370
323,90000
184,84450
358,55000
14,2,İ,96
---14,2,İ,96
---14,3,İ,96
282,70000
364,75000
318,95000
277,90000
14,2,İ,96
14,3,İ,96
13,2,İ,95
14,2,İ,96
234,66587
----
347,75000
14,2,İ,96
201,51960
224,24870
175,99046
186,74432
279,65146
242,92155
197,94767
189,30586
235,48863
187,01702
216,14968
340,25000
219,84567
213,36714
330,10000
218,98561
228,93488
398,30000
245,39953
220,80138
403,80000
---------------------------------13,2,D,94
------12,2,D,94
------07,2,D,89
------14,2,İ,96
70
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202750613
202751426
202753634
202753643
202753661
202753697
202750631
202751523
202770026
202770035
202750949
202751541
202751559
202751726
202751735
202752645
202752699
202752724
202750288
202750976
202750994
202752248
202752257
202752275
202752293
202753749
202753758
202753776
202751029
202751047
202751629
202751683
202751692
202752424
202752433
202752451
202750376
202750385
202751074
202752469
202752521
202752318
202752336
202752345
202752354
202752372
202752381
202752503
202752512
202753388
202753404
202753413
202753422
202753449
202753458
202752654
202752706
202752733
202753273
202753282
202753307
202753316
202753325
202752778
202752812
202752821
202752848
202752857
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%50 Burslu)
Gıda Teknolojisi (%50 Burslu)
Gıda Teknolojisi (%25 Burslu)
Gıda Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu)
Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (Tam Burslu)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu)
İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu)
İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu)
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli)
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu)
Lojistik (%50 Burslu)
Lojistik (İÖ) (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (Ücretli)
Mimari Restorasyon (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (%25 Burslu)
Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli)
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (İÖ) (%25 Burslu)
Moda Tasarımı (Ücretli)
Moda Tasarımı (Tam Burslu)
Moda Tasarımı (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
Odyometri (Ücretli)
Odyometri (%50 Burslu)
Odyometri (%25 Burslu)
Odyometri (İÖ) (Ücretli)
Odyometri (İÖ) (%50 Burslu)
Odyometri (İÖ) (%25 Burslu)
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)
Ortopedik Protez ve Ortez (%25 Burslu)
Otomotiv Teknolojisi (Ücretli)
Otomotiv Teknolojisi (%50 Burslu)
Otomotiv Teknolojisi (%25 Burslu)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Ücretli)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (%50 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Radyoterapi (Ücretli)
Radyoterapi (%25 Burslu)
Radyoterapi (İÖ) (Ücretli)
Radyoterapi (İÖ) (%50 Burslu)
Radyoterapi (İÖ) (%25 Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
34
31
35
4
1
23
1
8
1
10
11
1
1
1
7
3
1
3
1
8
27
1
3
1
2
7
3
7
3
9
2
19
3
1
14
1
1
1
17
2
16
2
3
4
3
2
3
8
1
2
5
3
3
19
2
6
1
5
3
3
1
1
9
4
1
2
4
2
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
237
3, 237
3, 237
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
425,10000
14,2,İ,96
358,45000
220,03839
297,95000
184,06154
197,82101
264,64966
352,50000
358,50000
252,75000
255,37442
375,55000
252,34373
351,55000
14,3,İ,96
---14,3,D,96
---------14,3,İ,96
14,3,D,96
08,2,D,90
---12,2,D,94
---14,2,İ,97
420,30000
211,01396
206,35585
206,36345
182,56013
14,2,İ,96
-------------
193,76200
----
300,01884
227,53752
223,57830
234,40732
202,24639
200,49110
266,25919
314,95000
304,10000
178,48344
---------------------14,3,İ,96
13,2,İ,94
----
227,64044
435,10000
224,74138
215,95393
266,90868
220,12498
198,16494
194,68122
---10,2,D,93
-------------------
186,31755
----
207,38162
264,98230
197,05678
410,75000
223,90398
213,05182
352,75000
203,11648
202,87577
204,99836
198,60661
209,21521
198,72603
---------12,2,D,94
------11,2,İ,78
------------------71
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202750782
202750791
202751277
202750543
202751117
202751877
202750658
202750676
202770044
202770062
202753785
202753794
202753801
202753819
202753837
202751223
202751232
202751241
202753555
202751886
202751895
202751902
202753564
202751568
202751717
202752575
202752627
202752866
202752893
202752909
202752918
202752927
202752936
202753652
202753688
202753704
202753722
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%25 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu)
Uçak Teknolojisi (Ücretli)
Uçak Teknolojisi (%50 Burslu)
Uçak Teknolojisi (%25 Burslu)
Uçak Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu)
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu
Aşçılık (Tam Burslu)
Aşçılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%75 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%75 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu)
Çorap ve Moda Tasarımı (%50 Burslu)
Dış Ticaret (%75 Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu)
Fizyoterapi (Tam Burslu)
Fizyoterapi (%50 Burslu)
Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli)
Fizyoterapi (İÖ) (%25 Burslu)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
2
10
19
2
10
7
1
6
2
12
2
1
3
4
3
5
4
6
4
6
3
8
4
1
4
2
1
6
1
1
2
4
1
3
2
1
4
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
237
3, 237
237
3, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
237
3, 237
237
3, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
237
3, 237
3, 237
3, 237
354,71386
204,40955
-------
207,40297
204,02695
178,82996
172,19283
200,33825
325,85000
180,86346
223,03277
332,00000
235,18333
191,38929
220,53429
214,19421
346,12043
278,65130
215,07303
206,72106
345,94291
261,70338
212,96772
224,38039
223,42785
217,35918
211,88444
191,26438
204,22017
193,11887
265,19825
207,51970
196,25410
200,52480
297,70000
184,84630
359,40000
---------------06,2,D,86
------14,2,İ,96
------------------------------------------------------------------13,3,D,95
---11,2,İ,92
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
1
21
3
11
2
7
5
5
3
13
5
7
21
2
6
17
1
1
1
3
11
1
9
2
17
5
1
1
3
3, 214
3, 214
3, 214
3, 214
3, 214
3, 214
3, 214
214
3, 214
214
3, 214
3, 214
3, 214
3, 214
3, 214
3, 214
3, 214
3, 214
214
3, 214
3, 214
3, 46, 214
3, 46, 214
3, 214
3, 214
214
3, 214
3, 214
214
346,60000
14,3,İ,96
304,75000
14,2,İ,96
329,90000
324,05000
204,67486
190,17702
203,21468
14,3,İ,96
13,2,İ,95
----------
400,80000
10,2,İ,92
324,85000
180,22837
14,2,İ,96
----
294,90000
276,83316
210,39500
238,70951
236,76265
334,25000
13,2,İ,95
------------14,3,İ,96
255,44360
----
202851249
202851258
202851919
202850736
202851928
202850772
202851337
202850578
202850806
202850718
202850815
202850824
202851213
202851937
202850833
202850851
202851982
202851991
202852017
202852044
202850878
202851691
202851707
202851946
202850896
202852053
202852062
202852071
202852089
261,35352
322,55000
278,43968
245,92169
---14,3,İ,96
------72
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
202852105
202852114
202851743
202851955
202850993
202851788
202851822
202852132
202851416
202851673
202851849
202851867
202852141
202852159
202851443
202851452
202851637
202852168
202852186
202852238
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
Lojistik (%75 Burslu)
Lojistik (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Spor Yönetimi (Ücretli)
Spor Yönetimi (%50 Burslu)
Spor Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu)
Spor Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (25 Burslu)
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
Odyometri (Ücretli)
Sosyal Hizmetler (Tam Burslu)
Sosyal Hizmetler (%25 Burslu)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (%25 Burslu)
İşletmecilik Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu)
Dış Ticaret (Tam Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (%25 Burslu)
Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli)
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
Hava Lojistiği (Ücretli)
Hava Lojistiği (%50 Burslu)
Hava Lojistiği (%25 Burslu)
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Ücretli)
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (%50 Burslu)
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (%25 Burslu)
İşletme Yönetimi (Ücretli)
İşletme Yönetimi (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (%25 Burslu)
Lojistik (Ücretli)
Lojistik (%50 Burslu)
Lojistik (%25 Burslu)
Lojistik (İÖ) (Ücretli)
Lojistik (İÖ) (Tam Burslu)
Lojistik (İÖ) (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (Ücretli)
Moda Tasarımı (%50 Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
2
1
15
2
10
12
17
16
13
15
8
24
2
14
1
18
10
3
1
1
3, 214
3, 214
3, 46, 214
3, 214
3, 214
3, 46, 214
3, 46, 214
3, 214
3, 214
3, 214
46, 214
3, 46, 214
3, 46, 214
3, 46, 214
3, 214
3, 214
3, 214
214
3, 214
3, 214
360,80000
265,40726
182,22797
299,85000
12,2,D,93
------14,2,İ,96
225,44093
195,83326
-------
194,26627
209,82883
327,94292
171,26854
334,61352
233,57796
218,02173
209,35992
244,31538
221,84559
-------------------------------
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-5
YGS-5
1
23
25
7
3
8
2
23
3, 166
3, 166
3, 166
166
3, 166
166
3, 166
3, 166
408,70000
14,2,İ,96
227,86669
344,85000
194,50149
415,60000
---11,2,D,93
---14,2,İ,96
2
2
YGS-3
YGS-3
15
2
46, 47
3, 46, 47
227,10839
272,37518
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
4
15
7
5
17
1
16
4
5
7
4
3
3
2
19
3
3
6
1
9
7
5
5
8
5
5
13
6
5
1
9
2
7
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
227,70702
183,18642
-------
316,15000
247,75780
188,53739
14,3,İ,95
-------
191,33546
196,26271
323,35000
220,58369
186,52532
218,13070
195,65557
------14,2,İ,96
-------------
228,09804
217,01633
-------
261,20627
211,63131
-------
213,70961
183,55597
-------
213,27234
----
202950029
202950038
202950189
202950108
202950126
202950135
202950083
202950092
203050811
203051139
203050017
203050511
203050529
203050892
203050917
203050538
203050547
203050556
203050953
203050971
203050732
203050759
203050768
203050335
203050565
203050574
203051087
203051103
203051112
203051042
203051069
203051078
203050371
203050398
203050583
203050777
203050795
203050802
203050989
203050998
203051006
203051184
203051209
357,35000
188,33253
230,03457
305,70000
14,2,İ,95
------14,2,İ,97
73
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
203050089
203050714
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Elektronik Teknolojisi (Ücretli)
Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu)
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (Ücretli)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 Burslu)
Uçak Teknolojisi (Ücretli)
Uçak Teknolojisi (%50 Burslu)
Uçak Teknolojisi (%25 Burslu)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu)
Anestezi (%50 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu)
Diyaliz (%50 Burslu)
Eczane Hizmetleri (%50 Burslu)
Elektronörofizyoloji (Tam Burslu)
Elektronörofizyoloji (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
Odyometri (%50 Burslu)
Radyoterapi (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 Burslu)
Yaşlı Bakımı (Tam Burslu)
Yaşlı Bakımı (%50 Burslu)
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Adalet (İÖ) (Ücretli)
Adalet (İÖ) (Tam Burslu)
Adalet (İÖ) (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Ücretli)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)
Fizyoterapi (Ücretli)
Fizyoterapi (Tam Burslu)
Fizyoterapi (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (Tam Burslu)
2
2
YGS-6
YGS-6
5
13
46, 47
3, 46, 47
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
9
13
6
1
10
1
24
3
16
10
15
1
4
5
46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
46, 47
3, 46, 47
3, 46, 47
2
2
YGS-3
YGS-3
3
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-2
YGS-2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
203050238
203050459
203051148
203051175
203050414
203050423
203050432
203050405
203050689
203050477
203050486
203051227
203051245
203051254
203150316
203150325
203150025
203150185
203150061
203150034
203150043
203150088
203150228
203150097
203150104
203150201
203150237
203150246
203150264
203150282
203150158
203150167
203150149
203150122
203150361
203150291
203150307
206850663
206850672
206850681
206850699
206850706
206850715
206850018
206850027
206850036
206850045
206850063
206850072
206850099
206850106
206850124
206850133
206850142
206850151
206850724
206850733
206850742
206850503
206850512
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
286,60000
14,2,İ,95
297,10000
14,2,İ,95
300,45000
14,3,İ,96
192,47389
338,35000
---03,2,İ,85
185,95172
289,80000
277,35000
---14,2,İ,96
11,2,İ,93
3, 709
3, 709
355,21748
270,83477
-------
6
1
1
1
6
3
4
1
2
11
2
7
3
1
1
4
5
1
24
1
7
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
3, 709
233,77172
236,87529
296,32076
313,31960
218,39732
251,33838
203,68511
389,05000
252,96179
352,00000
345,05000
210,27346
284,06740
246,56493
355,20000
285,31016
263,81273
238,31614
---------------------14,3,D,96
---13,2,D,95
14,2,İ,80
---------14,2,İ,96
----------
262,52551
----
10
1
4
17
1
5
12
1
16
4
14
2
14
21
5
19
1
8
4
1
1
8
1
212
3, 212
3, 212
212
3, 212
3, 212
46, 212
3, 46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
184,83406
348,16900
279,59618
----------
346,64014
283,07821
-------
358,55000
14,2,İ,96
197,73766
183,90585
-------
336,45000
14,2,İ,94
396,45000
337,40000
212,10358
360,15000
268,09708
14,2,İ,96
13,2,İ,95
---14,2,D,96
----
350,80000
14,3,İ,96
74
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
206850636
206850751
206850778
206850487
206850593
206850787
206850803
206850169
206850178
206850187
206870013
206850548
206850557
206850196
206850212
206870031
206850618
206850812
206850839
206850848
206850857
206850521
206850539
206850645
206850654
206850221
206850248
206850257
206850275
206850469
206850478
206850566
206850575
206850284
206850293
206850309
206850318
206850327
206850336
206850345
206850363
206850372
206850399
206850406
206850424
206850433
206850442
206850451
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (Ücretli)
Mimari Restorasyon (Tam Burslu)
Mimari Restorasyon (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli)
Mimari Restorasyon (İÖ) (%75 Burslu)
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (Ücretli)
Moda Tasarımı (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
Radyoterapi (Ücretli)
Radyoterapi (%50 Burslu)
Radyoterapi (İÖ) (Ücretli)
Radyoterapi (İÖ) (Tam Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Ücretli)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Tam Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%75 Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Yaşlı Bakımı (Ücretli)
Yaşlı Bakımı (%50 Burslu)
Yaşlı Bakımı (İÖ) (Ücretli)
Yaşlı Bakımı (İÖ) (%50 Burslu)
Yerel Yönetimler (Ücretli)
Yerel Yönetimler (%50 Burslu)
Yerel Yönetimler (İÖ) (Ücretli)
Yerel Yönetimler (İÖ) (Tam Burslu)
Yerel Yönetimler (İÖ) (%50 Burslu)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Açıköğretim)
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Mobilya ve Dekorasyon
Sulama Teknolojisi
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
8
20
1
7
5
5
1
11
1
8
4
1
7
9
9
4
6
6
1
6
2
2
1
1
6
10
18
5
20
8
2
2
2
5
1
21
5
1
17
5
16
5
13
5
14
4
2
12
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
3, 46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
3, 46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
46, 212
3, 46, 212
3, 46, 212
375,95000
13,2,İ,96
312,30000
232,51381
283,45000
233,34846
365,25000
11,2,İ,81
---12,2,İ,95
---12,2,D,93
415,25000
231,40339
14,2,İ,96
----
310,45000
196,75490
14,2,İ,96
----
230,16810
----
259,62500
186,79620
227,05251
174,78711
265,81902
199,12350
364,65000
347,95000
277,90000
------------------14,2,İ,96
14,2,İ,96
10,2,İ,91
195,65575
339,15054
307,16829
272,23169
-------------
327,75000
14,3,İ,95
318,30000
14,3,İ,95
181,78965
----
318,09864
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-1
YGS-4
118
103
33
1349
1513
95
835
113
1348
1335
1363
226
226, 815
226, 815
9, 773
9, 773
226
9, 773
226
9, 773
9, 773
9, 773
367,50000
386,58971
364,15000
183,15716
02,2,D,85
---14,2,İ,83
----
326,45000
09,4,İ,91
281,56127
206,91356
250,73124
240,55001
-------------
2
YGS-3
15
370,87563
----
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-6
1
7
7
335,65000
231,68963
272,56977
14,2,İ,96
-------
105650969
105650924
105650933
105650899
105650915
105650942
105650906
105650951
105650881
105650863
105650872
105650015
105650509
105650051
105650069
YGS-2
YGS-4
75
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
105650078
105650599
105650712
105650615
Ağız ve Diş Sağlığı
Diş Protez Teknolojisi
Radyoterapi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)
Emlak ve Emlak Yönetimi
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basım ve Yayın Teknolojileri (KKTC Uyruklu)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Deri Teknolojisi
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Makine
Otomotiv Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ)
Seramik, Cam ve Çinicilik
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Su Altı Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Kadir Has Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (%25 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (Tam Burslu)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
Lojistik (Ücretli)
Lojistik (%50 Burslu)
Lojistik (%25 Burslu)
Mekatronik (Ücretli)
Mekatronik (Tam Burslu)
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-2
1
5
7
7
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
6
32
35
3
3
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-1
2
9
1
9
13
7
4
10
4
5
10
1
6
2
8
8
6
6
16
7
8
7
3
31
2
5
14
6
2
2
YGS-3
YGS-3
19
3
50
3, 50
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
5
7
2
2
4
1
3
9
2
5
1
8
4
3
7
4
5
9
5
4
1
50
3, 50
3, 50
50
3, 50
3, 50
50
3, 50
3, 50
50
3, 50
3, 50
3, 50
50
3, 50
3, 50
50
3, 50
3, 50
50
3, 50
105650518
105650696
105650703
105650148
105650545
105650527
105650175
105650193
105650651
105650448
105650978
105650421
105670346
105650236
105670355
105650457
105650272
105670125
105650563
105670416
105650572
105670425
105650554
105670407
105650581
105670434
105650624
105650342
105650536
105650642
105670452
105650475
105650678
105650466
105650378
105650687
203750707
203750716
203750019
203750504
203750513
203750204
203750628
203750637
203750028
203750549
203750558
203750301
203750488
203750664
203750673
203750319
203750567
203750576
203750346
203750585
203750594
203750285
203750497
14
46
226
226
46
46
46
46
46
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
434,80000
312,40483
333,30992
392,80000
14,3,D,96
------12,2,D,94
267,25000
275,00000
263,75000
331,75000
299,00000
310,60000
435,10000
388,15000
14,3,İ,95
13,2,İ,96
11,2,İ,91
14,2,İ,96
14,3,İ,97
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,3,İ,96
328,00000
394,35000
14,2,İ,96
14,3,İ,95
325,90000
333,85000
268,60000
278,05000
319,70000
376,30000
356,20000
276,65000
342,35000
355,55000
349,15000
327,80000
304,10000
278,30000
337,25000
228,72790
352,95000
341,20000
346,50000
340,10000
300,77744
376,45000
348,50000
287,52492
325,35000
14,4,İ,96
14,4,D,96
14,4,İ,96
14,3,İ,95
14,2,İ,94
14,3,İ,95
14,2,İ,96
14,4,D,94
14,2,İ,96
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,95
14,2,İ,94
14,4,D,95
14,2,İ,89
---14,3,İ,95
14,3,İ,96
14,3,İ,96
14,2,İ,96
---14,2,İ,96
14,3,İ,96
---14,4,İ,96
207,65868
364,76255
-------
234,18607
212,22286
-------
317,55000
298,95000
193,82549
264,55000
196,53141
14,2,İ,96
14,2,İ,95
---12,2,İ,93
----
402,85000
275,70000
182,96152
186,73716
235,96781
203,14845
14,3,İ,96
14,2,İ,96
-------------
222,81961
177,02332
-------
90
2
2
2
2
2
2
2
2
91
271
300,50000
14,4,İ,96
76
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
203750682
203750691
203750364
203750443
203750601
203750619
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
17
1
3
1
8
2
3, 50
3, 50
50
3, 50
3, 50
3, 50
203851325
203851334
203851343
203851352
203851476
203850945
Mekatronik (%50 Burslu)
Mekatronik (%25 Burslu)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%25 Burslu)
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-6
35
1
1
1
36
3
46, 753, 779
3, 46, 753, 779
3, 46, 753, 779
3, 46, 753, 779
46, 753, 779
17, 21, 86, 779
203851167
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
2
YGS-6
1
203851176
203850963
203851194
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Uçak Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli)
Uçak Teknolojisi (İngilizce) (%25 Burslu)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli)
Mimari Restorasyon (Ücretli)
Mimari Restorasyon (Tam Burslu)
Moda Tasarımı (Ücretli)
Moda Tasarımı (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli)
Uçak Teknolojisi (Ücretli)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Diş Protez Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret (İÖ)
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Pazarlama (Uzaktan Öğretim)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Yerel Yönetimler
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ)
Basım ve Yayın Teknolojileri (KKTC Uyruklu)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
204150746
204150755
204150313
204150322
204150173
204150058
204150252
204150764
204150782
204150791
204150807
204150816
204150119
204150825
204150701
204150719
204150137
204150843
107250437
107250507
107250464
107250473
107250455
107250376
107270353
107250482
107270468
107270035
107250561
107250385
107250579
107250119
107270053
107250543
107250137
107270062
107250155
107250349
107270335
107250622
107250331
107270308
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
178,21999
----
319,10000
183,02691
14,3,İ,96
----
304,70000
315,44813
297,49154
14,2,D,93
-------
3, 17, 21, 86, 779
282,60000
13,2,İ,95
1
4
2
3, 17, 21, 86, 779
17, 21, 86, 286, 779, 850
3, 17, 21, 86, 286, 779, 850
250,49722
201,13341
250,00000
------13,4,D,94
YGS-3
YGS-3
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
9
1
22
1
9
18
29
23
4
1
15
1
23
4
4
1
18
11
46, 144
3, 46, 144
46, 144, 861
3, 46, 144
46, 144, 861
46, 144, 861
46, 144, 861
46, 144, 861
46, 144, 861
3, 46, 144
46, 144, 861
3, 46, 144
46, 144, 861
46, 144, 851
46, 144
3, 46, 144
46, 144, 861
46, 144, 852
205,12137
366,91345
-------
382,05000
175,33500
14,2,İ,96
----
233,20200
368,65000
---14,3,İ,96
279,00000
14,3,İ,95
185,00495
201,64556
287,40683
----------
180,23880
----
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-2
3
1
4
1
7
14
291,13023
395,95000
338,35000
427,10000
376,10000
---14,3,İ,96
11,2,D,93
03,2,D,85
12,2,D,94
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
2
2
1
16
5
47
5
41
7
7
26
2
1
5
332,35000
396,80000
333,10000
291,70000
293,45000
278,34066
452,70000
345,85000
398,65000
355,60000
380,45000
367,15000
326,30000
330,02235
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,3,İ,96
---14,2,İ,96
03,2,İ,85
14,2,İ,96
14,2,İ,96
07,2,İ,90
14,3,İ,96
14,3,İ,96
----
2
2
2
2
2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
2
4
1
2
1
269,75000
378,50000
14,4,İ,96
14,3,İ,96
343,80000
292,15000
14,4,İ,96
14,4,İ,96
77
2
2
2
226
226
2
226
15, 17, 86
2, 15, 17, 86
2
90
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
107250552
107250207
107250216
107270105
107250394
107270371
107250401
107270389
107250491
107270477
107250597
107270502
107250604
107250588
107250243
107270132
107250516
107270511
107250613
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Giyim Üretim Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (İÖ)
Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%75 Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Adalet (İÖ) (Tam Burslu)
Adalet (İÖ) (%75 Burslu)
Adalet (İÖ) (%50 Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (%75 Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Anestezi (Tam Burslu)
Anestezi (%50 Burslu)
Anestezi (İÖ) (%50 Burslu)
Aşçılık (%75 Burslu)
Aşçılık (%50 Burslu)
Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%75 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%75 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%75 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%75 Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ((%75 Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%75 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%75 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)
Deniz Ulaştırma ve İşletme (%75 Burslu)
Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 Burslu)
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) (%75 Burslu)
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) (%50 Burslu)
Dış Ticaret (%75 Burslu)
Dış Ticaret (İÖ) (%75 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (%75 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu)
Diyaliz (%75 Burslu)
Diyaliz (%50 Burslu)
Diyaliz (İÖ) (%75 Burslu)
Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu)
Elektronörofizyoloji (%50 Burslu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (Tam Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
8
1
2
4
2
4
1
2
2
2
2
1
38
1
1
6
1
1
9
226, 815
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
1
7
12
1
8
13
6
6
1
13
1
1
18
1
12
10
1
30
28
11
16
8
10
1
14
1
9
1
10
14
14
7
4
23
8
19
9
14
1
2
4
2
19
1
13
14
3
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 21, 721, 864
3, 21, 721, 864
3, 21, 721, 864
3, 21, 721, 864
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
204551194
204551819
204551201
204551776
204551828
204551785
204551837
204551846
204551855
204551864
204551228
204551873
204551882
204550981
204551907
204551925
204551934
204551625
204551749
204552695
204552711
204551952
204551961
204552844
204552853
204552862
204552871
204550063
204551979
204550399
204551988
204550936
204551997
204551246
204552005
204551704
204552014
204552023
204551264
204552032
204552041
204552059
204552068
204552077
204552086
204552641
204552668
2
2
2
2
2
226
2
2
226, 815
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
344,40000
298,40000
292,10000
359,20000
288,40000
381,60000
286,10000
360,00000
354,55000
319,90000
366,20000
391,40000
409,40000
270,75000
263,55000
310,05000
395,50000
356,25000
327,95000
14,2,İ,96
14,4,İ,96
14,4,İ,96
14,2,İ,96
14,4,İ,95
14,2,İ,97
14,4,İ,96
14,2,İ,96
14,3,İ,96
14,3,İ,96
14,3,İ,95
14,2,İ,96
07,2,İ,90
14,4,İ,96
14,4,İ,94
14,3,İ,96
14,3,İ,95
14,3,İ,96
14,2,İ,95
354,79473
304,28067
267,96800
351,74807
297,82303
244,40985
232,38125
198,49875
263,96348
196,33513
278,64650
267,62969
188,07978
394,25000
231,40063
224,72427
351,85000
173,41598
---------------------------------------14,3,D,96
------14,3,İ,96
----
283,30000
236,33220
341,90000
307,75000
405,90000
198,10332
337,65000
179,66454
409,40000
358,90000
326,55000
346,80000
339,20000
225,78987
14,2,İ,96
---14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
---14,2,İ,96
---14,2,İ,96
14,2,İ,94
14,2,İ,94
14,2,İ,96
13,2,İ,95
----
189,13474
----
294,10000
347,50000
276,85705
216,09256
185,52152
439,70000
199,57683
349,15000
194,97665
184,81273
398,75000
14,2,İ,96
04,2,İ,87
---------12,2,D,94
---05,2,İ,87
------03,2,D,85
78
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
204552677
204552102
204551307
204552129
204552138
204551316
204552147
204552156
204550142
204552165
204550778
204552192
204552208
204551361
204552889
204551661
204552217
204552226
204552235
204552244
204552738
204552756
204552253
204552262
204552271
204551422
204552298
204552305
204552314
204552323
204552332
204552341
204552359
204552368
204551758
204552377
204552386
204552395
204550803
204551494
204552402
204551501
204551131
204552429
204551528
204552447
204552456
204552465
204552474
204552483
204550275
204552492
204550866
204552508
204550875
204552517
204570022
204552765
204552774
204552783
204552792
204550645
204552526
204550654
204550909
204552535
204550918
204550963
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 Burslu)
Fizyoterapi (%50 Burslu)
Fizyoterapi (İÖ) (Tam Burslu)
Fizyoterapi (İÖ) (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (%75 Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (%75 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%75 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%75 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (%75 Burslu)
İşletme Yönetimi (İÖ) (%75 Burslu)
Lojistik (%75 Burslu)
Lojistik (İÖ) (%75 Burslu)
Mimari Restorasyon (%75 Burslu)
Mimari Restorasyon (İÖ) (%75 Burslu)
Mobil Teknolojileri (%75 Burslu)
Moda Tasarımı (%75 Burslu)
Moda Tasarımı (İÖ) (%75 Burslu)
Odyometri (Tam Burslu)
Odyometri (%50 Burslu)
Odyometri (İÖ) (%75 Burslu)
Odyometri (İÖ) (%50 Burslu)
Ortopedik Protez ve Ortez (%75 Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%75 Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (%75 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (%50 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%75 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%75 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Radyoterapi (Tam Burslu)
Radyoterapi (%50 Burslu)
Radyoterapi (İÖ) (Tam Burslu)
Radyoterapi (İÖ) (%50 Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%75 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%75 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%75 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%75 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%75 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Spor Yönetimi (Tam Burslu)
Spor Yönetimi (%75 Burslu)
Spor Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu)
Spor Yönetimi (İÖ) (%75 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%75 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-1
8
20
1
14
13
1
13
11
1
15
50
32
15
14
8
14
15
11
8
16
12
11
3
13
11
1
14
1
16
4
3
7
6
15
2
1
9
13
30
1
12
24
2
19
1
20
6
15
8
16
4
11
2
8
17
7
16
1
15
2
14
2
15
13
3
11
13
1
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
178,14545
213,67010
418,55000
204,68934
335,90000
335,45000
341,40000
259,15284
362,53663
227,80773
257,85000
297,50000
353,35000
186,64278
216,01189
------12,2,D,94
---14,2,İ,96
14,3,D,96
12,2,İ,94
---------10,2,D,92
04,2,D,86
98,2,İ,81
-------
261,25000
294,15000
274,65000
227,76370
272,56946
245,08079
311,65000
342,85000
313,50000
395,30000
203,32834
301,80000
197,27048
201,17566
218,05167
181,17865
256,09479
189,48852
310,10000
235,78818
185,77205
268,94910
194,46574
367,43918
232,90648
14,2,İ,95
99,2,İ,82
14,2,İ,95
---------14,2,İ,95
14,2,İ,95
14,2,İ,95
14,2,İ,96
---14,2,İ,95
------------------13,2,D,95
-------------------
289,36403
182,45005
276,88136
175,62909
297,60000
222,53540
203,08349
244,39286
211,59788
216,61156
360,15000
264,90000
216,06449
281,12150
211,57370
345,21712
244,12538
334,80102
224,26668
375,85000
259,06414
212,14696
337,69071
243,31553
202,01551
297,26049
------------14,2,İ,95
---------------14,2,İ,95
14,2,İ,95
---------------------02,2,D,84
------------------79
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
204552553
204552571
204552589
204552598
204552605
204552614
204552817
204552835
204551088
204552623
204552632
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%75 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%75 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%75 Burslu)
Uçak Teknolojisi (Tam Burslu)
Uçak Teknolojisi (%75 Burslu)
Uçak Teknolojisi (İÖ) (%75 Burslu)
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (İÖ) (Ücretli)
Aşçılık (Ücretli)
Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (Ücretli)
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (İngilizce) (Ücretli)
Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektrik (Ücretli)
Elektrik (Tam Burslu)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Harita ve Kadastro (Ücretli)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
İşletme Yönetimi (Ücretli)
Lojistik (Ücretli)
Lojistik (İÖ) (Ücretli)
Makine (Ücretli)
Makine (Tam Burslu)
Mekatronik (Ücretli)
Mekatronik (Tam Burslu)
Mimari Restorasyon (Ücretli)
Mobil Teknolojileri (Ücretli)
Moda Tasarımı (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
18
17
2
17
2
8
14
9
1
13
9
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 46, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
3, 21, 721
203,93709
199,53559
221,18457
187,55779
215,65385
178,71432
213,74757
----------------------
296,35000
274,05000
307,75000
14,4,İ,96
14,2,İ,95
13,2,İ,95
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-5
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
18
3
25
9
27
6
26
7
16
1
37
1
22
16
20
6
16
22
31
1
74
2
16
20
18
15
1
31
1
4
24
26
20
33
2
19
15
34
25
40
15
46, 270
3, 46, 270
46, 270
46, 270
46, 270
46, 270
46, 270
46, 270
17, 21, 28, 270
3, 17, 21, 28, 270
46, 270
3, 46, 270
46, 270
46, 270
46, 270
46, 270
46, 270
46, 270
46, 270
3, 46, 270
46, 270
3, 46, 270
46, 270
46, 270
46, 270
46, 270
3, 46, 270
46, 270
3, 46, 270
46, 270
46, 270
46, 270
46, 270
46, 270
3, 46, 270
46, 270
17, 21, 28, 270
46, 270
46, 270
46, 270
17, 21, 28, 270
208,62610
357,50573
-------
206,27072
----
182,80867
----
351,70000
14,3,İ,95
352,95000
14,2,İ,96
196,27302
----
303,20000
14,2,İ,91
400,85000
99,2,D,82
346,15000
14,3,İ,95
401,40000
189,47056
14,3,İ,95
----
293,30000
13,3,D,94
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli)
Yerel Yönetimler (Ücretli)
Yerel Yönetimler (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
Yerel Yönetimler (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Ücretli)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Tam Burslu)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
2
2
2
2
2
YGS-5
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
2
15
17
21
1
3, 17, 21, 28, 270
46, 270
46, 270
46, 270
3, 46, 270
381,35000
14,2,İ,96
333,83902
----
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
7
2
6
14
2
2
13
46, 270
3, 46, 270
3, 46, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
3, 38, 46, 270
38, 46, 270
369,60000
212,34293
184,47389
255,20024
221,02102
14,3,D,96
-------------
204751853
204751862
204770074
204750722
204752806
204750361
204750749
204750219
204750528
204750537
204752869
204752878
204750467
204750661
204750485
204750643
204750343
204751747
204752772
204752781
204752612
204752621
204750325
204750034
204750043
204752657
204752666
204752887
204752896
204752145
204752206
204752118
204750501
204752745
204752754
204750291
204750607
204770047
204751889
204770011
204752833
204752842
204750158
204750131
204752596
204752603
204752172
204752181
204752199
204752233
204752242
204752251
204752903
80
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
204752921
204752269
204752287
204752939
204752957
204750449
204751783
204751914
204751932
204752296
204752312
204752966
204752975
204752984
204752321
204752339
204752348
204752357
204752366
204752375
204752993
204753019
204752384
204752393
204752409
204753028
204753046
204752418
204752427
204752436
204752445
204752454
204752463
204753055
204753064
204753073
204752472
204752481
204752499
204750404
204751377
204750255
204751474
204751844
204750264
204751492
204752506
204752524
204753082
204753107
204752533
204752542
204752551
204752587
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (%50 Burslu)
Anestezi (İÖ) (Ücretli)
Anestezi (İÖ) (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)
Diyaliz (Ücretli)
Diyaliz (%50 Burslu)
Diyaliz (İÖ) (Ücretli)
Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu)
Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu)
Elektronörofizyoloji (Ücretli)
Elektronörofizyoloji (Tam Burslu)
Elektronörofizyoloji (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu)
Odyometri (Ücretli)
Odyometri (Tam Burslu)
Odyometri (%50 Burslu)
Odyometri (İÖ) (Ücretli)
Odyometri (İÖ) (%50 Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (Ücretli)
Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (%50 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Radyoterapi (Ücretli)
Radyoterapi (Tam Burslu)
Radyoterapi (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
Yaşlı Bakımı (%50 Burslu)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Deniz ve Liman İşletmeciliği (Ücretli)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (Tam Burslu)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 Burslu)
Deniz Ulaştırma ve İşletme (Ücretli)
Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 Burslu)
Gemi İnşaatı (Ücretli)
Gemi İnşaatı (%50 Burslu)
Gemi Makineleri İşletme (Ücretli)
Gemi Makineleri İşletme (%50 Burslu)
Mekatronik (Ücretli)
Mekatronik (%50 Burslu)
Yat İşletme ve Yönetimi (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
3
1
1
6
2
53
3
24
8
14
1
9
1
2
9
1
6
13
1
8
6
8
15
1
2
9
1
19
1
4
9
2
6
5
1
5
13
2
4
10
7
11
2
12
10
11
7
1
10
4
20
2
2
15
3, 38, 46, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
46, 270
3, 46, 270
46, 270
3, 46, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
3, 38, 46, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
3, 38, 46, 270
38, 46, 233, 270
3, 38, 46, 233, 270
3, 38, 46, 233, 270
38, 46, 233, 270
3, 38, 46, 233, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
3, 38, 46, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
3, 38, 46, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
3, 38, 46, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
3, 38, 46, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
3, 38, 46, 270
46, 270
3, 46, 270
46, 270
3, 46, 270
3, 46, 270
46, 270
3, 46, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
38, 46, 270
3, 38, 46, 270
3, 38, 46, 270
3, 38, 46, 270
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
16
1
4
4
1
24
6
19
2
24
19
23
17, 21, 76, 86, 168
3, 17, 21, 76, 86, 168
3, 17, 21, 76, 86, 168
17, 21, 76, 86, 168, 168
3, 17, 21, 76, 86, 168
17, 21, 76, 86
3, 17, 21, 76, 86
17, 21, 76, 86, 168
3, 17, 21, 76, 86, 168
17, 21, 76, 86, 168
3, 17, 21, 76, 86, 168
17, 21, 76, 86, 168
204950014
204950023
204950032
204950041
204950068
204950077
204950095
204950102
204950129
204950138
204950156
204950165
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
208,91881
230,25647
257,44637
211,75501
246,54337
----------------
328,15000
14,2,İ,96
303,30000
196,98878
243,57468
188,55015
332,25000
218,45402
14,2,İ,95
---------12,2,D,94
----
424,15000
217,79198
216,69345
368,00000
369,70000
223,40356
285,85000
194,16475
394,40000
256,34906
183,01623
232,56979
05,2,D,86
------14,3,İ,96
12,2,D,94
---06,2,D,86
---14,3,D,96
----------
282,00272
210,47952
184,48373
395,90000
234,36304
172,69120
371,05000
197,57233
177,18618
285,10585
219,18458
---------14,2,D,96
------10,2,İ,92
-------------
205,62370
----
297,05000
251,35051
14,2,İ,95
----
231,87114
200,56240
251,01964
192,70375
220,20963
----------------
276,85138
216,49440
-------
344,05000
228,70670
207,95686
318,00000
14,2,İ,94
------14,3,İ,96
302,00000
14,2,İ,95
81
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
204950183
2
YGS-6
3
3, 17, 21, 76, 86, 168
194,56595
----
205052467
205052476
205052485
205051557
205051575
205052555
205052573
205050092
Yat İşletme ve Yönetimi (%50 Burslu)
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Plato Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Aşçılık (Ücretli)
Aşçılık (%50 Burslu)
Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu)
Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-5
3
1
8
3
4
1
6
10
46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
227,17473
350,36670
267,80667
243,37255
296,75000
218,26696
248,63100
------------14,2,İ,96
-------
205050489
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Tam Burslu)
2
YGS-1
1
3, 46, 702
362,57319
----
205050656
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 Burslu)
2
YGS-1
9
3, 46, 702
175,95145
----
205050938
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (Tam Burslu)
2
YGS-1
1
3, 46, 702
462,49530
----
205050947
205050505
205050674
205050983
205050302
205050311
205050374
205050532
205050329
205050559
205051909
205051927
205070069
205070078
205052431
205052449
205052458
205051936
205051954
205050011
205050029
205050108
205050205
205050383
205050223
205050232
205050392
205051584
205051593
205051609
205050241
205050259
205051778
205050117
205050408
205051627
205051636
205052404
205052413
205052422
205050859
205070033
205051857
205051063
205051645
205051654
205051663
205050268
205050277
205050417
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli) (Altunizade)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) (Altunizade)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) (Altunizade)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) (Altunizade)
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (Tam Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ücretli)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
Grafik Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
Görsel İletişim (İngilizce) (Ücretli)
Görsel İletişim (İngilizce) (Tam Burslu)
Görsel İletişim (İngilizce) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%25 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 Burslu)
İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli)
Medya ve İletişim (%50 Burslu)
Medya ve İletişim (İÖ) (Ücretli)
Medya ve İletişim (İÖ) (Tam Burslu)
Medya ve İletişim (İÖ) (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (Ücretli)
Mimari Restorasyon (Tam Burslu)
Mimari Restorasyon (%50 Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-5
18
1
7
3
19
1
5
27
5
6
12
4
30
1
3
1
9
3
10
1
1
9
2
5
3
1
9
4
2
11
1
1
8
8
24
17
3
1
1
1
7
6
12
6
3
1
6
12
1
7
3, 46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
46, 702, 745
3, 46, 702, 745
3, 46, 702, 745
46, 702
17, 21, 28, 702
3, 17, 21, 28, 702
46, 702, 836
3, 46, 702, 836
46, 702, 836
3, 46, 702, 836
46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
17, 21, 28, 702
3, 17, 21, 28, 702
3, 17, 21, 28, 702
46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
17, 21, 28, 702
3, 17, 21, 28, 702
3, 17, 21, 28, 702
3, 46, 702
3, 17, 21, 28, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
401,35000
312,10000
311,55000
14,3,İ,96
14,2,İ,96
13,2,İ,95
403,60000
328,85000
14,2,İ,96
14,2,İ,96
357,90000
10,2,D,91
321,05000
14,2,İ,94
390,35000
181,66660
377,50000
14,2,İ,96
---14,2,İ,96
198,28263
320,75000
210,71479
---14,3,İ,96
----
262,82316
----
383,95000
14,3,İ,96
416,05000
14,2,İ,89
202,00416
367,40000
246,55755
---14,3,İ,97
----
232,27913
339,00000
309,80000
352,00000
190,92767
---14,3,İ,96
12,2,D,94
13,2,İ,94
----
230,67165
----
360,66226
172,02670
-------
316,60000
235,80751
14,3,İ,96
---82
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
205052494
205052501
205052519
205051681
205052528
205052546
Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli)
Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu)
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (%50 Burslu)
Moda Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
2
2
2
2
2
2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
13
2
1
4
2
10
46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
205051769
205050038
205051548
205050126
205070051
205050347
Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
14
9
8
5
3
4
3, 46, 702, 789
46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
17, 21, 28, 702
205050356
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu)
2
YGS-4
1
205050365
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (İstanbul)
(%50 Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Ücretli)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (%75 Burslu)
Anestezi (%50 Burslu)
Anestezi (%25 Burslu)
Anestezi (İÖ) (Ücretli)
Anestezi (İÖ) (%75 Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (%75 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu)
Diyaliz (Ücretli)
Diyaliz (%75 Burslu)
Diyaliz (%50 Burslu)
Diyaliz (%25 Burslu)
Diyaliz (İÖ) (Ücretli)
Diyaliz (İÖ) (%75 Burslu)
Eczane Hizmetleri (%75 Burslu)
2
YGS-4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
205051081
205051699
205051715
205052616
205052625
205052634
205051796
205051803
205051875
205051884
205051893
205051812
205051821
205051839
205051724
205051742
205052582
205052607
206551919
206551946
206551955
206551285
206551301
206551319
206551488
206551513
206551337
206551355
206551364
206551373
206551531
206551558
206550287
206550012
206550127
206550312
206550348
206550357
206551991
206552008
206552017
206550366
206550384
206550393
206550409
206551037
206551055
206551973
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
347,05000
214,25405
323,75000
14,2,İ,94
---14,2,İ,95
255,20998
----
267,67003
----
232,02445
----
3, 17, 21, 28, 702
370,45000
13,3,İ,94
6
3, 17, 21, 28, 702
213,87907
----
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
16
1
5
3
1
13
1
8
3
1
9
1
1
7
2
1
3
21
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
46, 702
46, 702
3, 46, 702
46, 702
3, 46, 702
234,11828
269,15045
-------
362,40000
14,2,İ,92
367,80000
194,80868
235,33452
302,90000
265,16634
210,38412
293,72614
181,58661
14,2,İ,96
------14,2,İ,96
-------------
187,89051
----
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
8
1
3
1
1
1
2
1
5
1
1
2
1
1
5
32
3
17
1
5
1
3
6
2
2
1
1
1
2
7
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
179,89945
223,46560
196,92020
186,29054
255,65953
231,58910
181,43622
225,01736
228,97115
362,05000
284,21605
249,79449
221,67286
377,59730
196,75908
---------------------------12,2,D,94
----------------
274,30000
13,2,D,94
321,95000
14,2,İ,95
261,38630
215,06140
184,03225
200,78327
329,90000
264,26868
226,28589
197,38844
281,27864
198,53808
------------12,2,D,94
---------------83
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
206551982
206550039
206550145
206550418
206550427
206550436
206550445
206550454
206551204
206551213
206550463
206550499
206550481
206550506
206551134
206551152
206551179
206550533
206550542
206550569
206550596
206550603
206551082
206551116
206551125
206550639
206550648
206551682
206551691
206551707
206551382
206551637
206551655
206551664
206551673
206550684
206550693
206551231
206551258
206551276
206551585
206551601
206551619
206551628
206551761
206551788
206551797
206551804
206550718
206550154
206550745
206550754
206550772
206550806
206550815
206551716
206551743
206551752
206550075
206550172
206550181
206550824
206550833
206550842
206550851
206550869
206550093
206550206
Eczane Hizmetleri (%50 Burslu)
Elektronörofizyoloji (Ücretli)
Elektronörofizyoloji (%25 Burslu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (Ücretli)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (Tam Burslu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%75 Burslu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 Burslu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%25 Burslu)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%75 Burslu)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
Fizyoterapi (Ücretli)
Fizyoterapi (%75 Burslu)
Fizyoterapi (%50 Burslu)
Fizyoterapi (%25 Burslu)
Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli)
Fizyoterapi (İÖ) (%75 Burslu)
Fizyoterapi (İÖ) (%25 Burslu)
Gıda Teknolojisi (%75 Burslu)
Gıda Teknolojisi (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%75 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu)
Odyometri (Ücretli)
Odyometri (İÖ) (Ücretli)
Odyometri (İÖ) (%75 Burslu)
Odyometri (İÖ) (%50 Burslu)
Odyometri (İÖ) (%25 Burslu)
Ortopedik Protez ve Ortez (%75 Burslu)
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (Ücretli)
Perfüzyon Teknikleri (%75 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (%25 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%75 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu)
Radyoterapi (Ücretli)
Radyoterapi (%75 Burslu)
Radyoterapi (%50 Burslu)
Radyoterapi (%25 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%75 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Sosyal Hizmetler (Ücretli)
Sosyal Hizmetler (%50 Burslu)
Sosyal Hizmetler (%25 Burslu)
Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli)
Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu)
Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%75 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%25 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
17
6
3
2
2
2
2
3
3
6
6
1
1
1
5
1
1
2
4
8
1
5
4
5
2
7
5
1
2
8
2
4
1
1
2
1
2
2
1
4
5
1
1
1
5
1
2
1
4
5
5
5
12
1
3
14
1
4
33
3
4
22
2
2
1
5
8
3
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
174,85578
214,76378
174,53620
384,65000
278,19357
232,46476
194,39804
191,06049
---------11,2,D,93
-------------
210,17396
321,60000
282,84888
253,95925
205,51345
343,05000
231,78536
358,40000
193,84450
213,95674
342,55000
387,90000
234,00733
345,00000
343,35000
216,31145
197,64674
310,90000
210,57408
---12,2,D,94
---------11,2,D,93
---14,2,İ,95
------14,3,D,96
08,2,D,88
---14,2,D,96
04,2,D,85
------14,2,İ,94
----
206,64253
199,07376
333,95000
256,32957
210,81226
234,52077
187,55217
181,34629
390,00000
196,07131
176,57727
263,32797
230,19394
187,26118
181,15363
270,35785
225,36743
190,55047
288,85000
229,85249
262,86115
201,91251
------10,2,D,92
---------------00,2,D,82
---------------------------14,2,İ,95
----------
340,75000
225,88265
14,2,İ,95
----
343,35000
186,35538
13,2,İ,95
----
284,34555
235,44495
-------
342,53644
314,65770
266,12795
223,75623
206,71126
238,33167
------------------84
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
206550921
206550948
206550957
206550966
206551813
206551858
206551867
206551876
206551885
206551894
206551901
206550896
206550903
206550975
206550215
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%75 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Ücretli)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Tam Burslu)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%75 Burslu)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 Burslu)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%25 Burslu)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (%75 Burslu)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (%50 Burslu)
Yaşlı Bakımı (%75 Burslu)
Yaşlı Bakımı (%50 Burslu)
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Dış Ticaret (Tam Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Lojistik (%50 Burslu)
Lojistik (İÖ) (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (Tam Burslu)
Anestezi (İÖ) (Ücretli)
Anestezi (İÖ) (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Eczane Hizmetleri (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
Odyometri (Ücretli)
Odyometri (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
Yaşlı Bakımı (Ücretli)
Yaşlı Bakımı (%50 Burslu)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu
Mimari Restorasyon
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: İZMİR
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
İzmir Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
5
1
1
1
5
1
22
4
4
8
15
7
4
2
1
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
3, 46, 811
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
17
14
1
12
1
22
18
23
31
1
20
19
736
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
3, 736
736
3, 736
3, 736
3, 736
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
23
1
2
15
2
21
1
11
1
8
1
37
54
14
7
8
3
49
3
3
5
2
25
1
6
22
46, 736
3, 46, 736
3, 46, 736
46, 736
3, 46, 736
46, 736
3, 46, 736
46, 736
3, 46, 736
46, 736
3, 46, 736
46, 736
46, 736
38, 46, 233, 736
38, 46, 233, 736
46, 736
3, 46, 736
46, 736
3, 46, 736
46, 736
46, 736
3, 46, 736
46, 736
3, 46, 736
46, 736
3, 46, 736
2
YGS-5
2
2
2
2
2
206250448
206250351
206250042
206250342
206250069
206250387
206250369
206270055
206250421
206250439
206250642
206250669
206250509
206250518
206250527
206250157
206250166
206250615
206250624
206250175
206250184
206250599
206250606
206250139
206250466
206250193
206250403
206250563
206250581
206250484
206250493
206250218
206250536
206250554
206250236
206250245
206250254
206250324
110150278
103150017
103150335
103170436
103150705
103150035
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
197,98961
284,18295
253,83097
230,31745
183,83236
196,09002
-------------------
232,41812
217,18690
-------
186,91057
----
209,02249
187,15956
-------
197,15652
401,75000
186,05884
336,85000
---14,2,İ,96
---14,2,İ,96
373,00000
14,2,İ,91
332,65000
210,40330
14,2,İ,96
----
299,69812
----
272,46117
214,21997
376,60000
209,86462
398,05000
------14,3,D,96
---13,2,D,95
211,59445
210,60064
189,38014
275,38875
-------------
351,19581
194,54500
194,01587
243,12820
-------------
270,07021
----
8
394,85000
14,3,İ,96
YGS-3
11
385,31498
----
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
2
8
44
5
34
2, 34
226, 815
34
303,40000
373,90000
337,35000
332,05000
14,4,İ,96
14,3,İ,95
12,2,D,93
14,4,D,96
85
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103170048
103150644
103170499
103150062
103170524
103150071
103170445
103150556
103170418
103150565
103170454
103150114
103170127
103150547
103170506
103150626
103170515
103150538
103170409
103150468
103170384
103150159
103170463
103150168
103170481
103150177
103170172
103150502
103170393
103150195
103170233
103150202
103150635
103170472
103150477
103150238
103170251
103150608
103170533
103150247
103170269
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Döküm
Döküm (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tarımsal İşletmecilik
Tarımsal İşletmecilik (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Yapı Tesisat Teknolojisi
Yapı Tesisat Teknolojisi (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
İlk ve Acil Yardım
Nükleer Tıp Teknikleri
Odyometri
Radyoterapi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Bergama Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Lojistik
Marina İşletme
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Torbalı Meslek Yüksekokulu
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Endüstriyel Cam ve Seramik
Geoteknik
Sondaj Teknolojisi
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Diyaliz
Eczane Hizmetleri
Eczane Hizmetleri (İÖ)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
4
8
15
18
27
2
3
4
3
3
11
1
5
2
7
2
8
3
10
11
17
5
11
5
23
3
6
14
11
13
12
5
19
24
8
3
18
6
13
14
17
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
34
34
2, 34
34
34
2, 34
34
2, 34
34
2, 34
305,10000
331,30000
289,15000
204,29262
177,69591
333,75000
300,70000
342,20000
299,50000
361,60000
285,80000
325,35000
352,70000
297,05000
281,85000
326,80000
286,00000
292,80000
228,55422
430,30000
270,90833
349,10000
292,00000
329,15000
287,05000
288,90000
294,60000
432,25000
335,20000
306,30000
309,45000
309,05000
291,15000
246,53498
293,35000
349,55000
357,20000
349,25000
423,35000
305,80056
291,85774
14,3,D,96
14,2,İ,95
14,2,İ,96
------14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,3,D,95
14,2,İ,96
14,2,İ,95
14,2,İ,96
14,2,İ,96
12,3,D,94
14,2,İ,96
14,2,D,95
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,95
---14,2,D,96
---14,3,D,96
14,2,İ,92
14,2,İ,96
14,2,D,95
14,4,İ,96
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,3,D,96
14,2,İ,96
14,3,İ,95
14,2,İ,96
---14,2,İ,96
14,3,İ,96
14,3,D,96
14,2,D,96
07,2,D,89
-------
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-3
5
4
1
2
2
38, 233
38
38, 87
38
38
391,50000
301,01406
374,70000
371,65000
422,95000
14,3,İ,95
---14,4,D,96
99,2,D,80
14,3,D,95
2
YGS-2
10
323,95000
14,2,İ,96
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
4
8
4
370,75000
331,40000
342,05000
14,2,İ,96
14,2,İ,95
14,3,D,96
2
2
2
2
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-1
18
9
4
11
212,43523
178,41490
223,48696
268,40000
---------14,2,D,94
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
3
1
2
1
1
4
8
391,30000
14,2,İ,96
404,80000
415,60000
369,15000
300,45000
332,20000
14,3,İ,96
14,3,D,96
14,3,İ,96
14,2,İ,96
13,2,D,95
86
103150653
103150698
103150459
103150371
103150389
103150714
103150662
103150671
103150689
103150529
103150486
103150511
103150495
103451569
103451718
103450147
103470045
103450041
103451375
103470778
87
90
2
38
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103451666
103470821
103451303
103450059
103450086
103451242
103451233
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ)
İlk ve Acil Yardım
Odyometri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Ege Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Endüstriyel Kalıpçılık
Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (KKTC Uyruklu)
Grafik Tasarımı
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ)
Mekatronik (Erkek)
Mekatronik (Kız)
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Oto Boya ve Karoseri
Oto Boya ve Karoseri (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Seramik, Cam ve Çinicilik
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Tarım Makineleri
Emel Akın Meslek Yüksekokulu
Giyim Üretim Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ)
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Aliağa Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-3
YGS-1
YGS-2
5
6
1
4
3
1
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-1
3
2
1
8
2
10
7
2
4
10
4
4
4
8
9
8
2
1
6
1
12
7
5
2
2
8
6
5
9
3
4
6
6
1
3
2
4
10
2
5
10
12
3
9
16
6
1
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-1
8
9
4
7
10
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
6
18
8
15
11
16
103450889
103470539
103450456
103470381
103450129
103470027
103450156
103470054
103451145
103470699
103451154
103470715
103451163
103470706
103450183
103470081
103450226
103451693
103450898
103451118
103470681
103451084
103470672
103451021
103470636
103451172
103470724
103450986
103470593
103450271
103470142
103450298
103470257
103451657
103451684
103451003
103450314
103470151
103451012
103470609
103451066
103470663
103451057
103470654
103450914
103450905
103451251
103451287
103470787
103451278
103470751
103450923
103450571
103470469
103451039
103470645
103450614
103470496
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
38, 233
38
2
2
2
2
2
2
2
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
305,73822
262,78378
416,30000
279,55000
340,40000
458,75000
347,70000
------14,3,İ,96
14,4,İ,96
14,3,İ,96
14,3,D,96
14,3,D,96
313,50000
338,30000
338,60000
264,15000
284,85000
321,85000
351,25000
317,45000
362,55000
282,85000
353,40000
303,35000
371,90000
298,55000
317,45000
321,45000
296,45000
14,4,D,96
14,3,İ,95
14,4,İ,95
14,4,İ,96
14,4,İ,95
14,3,İ,95
14,4,D,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,3,İ,96
14,2,İ,95
14,3,İ,96
14,2,İ,95
14,2,İ,95
14,2,D,96
14,4,İ,96
388,10000
324,75000
283,65000
304,45000
357,75000
282,55000
282,40000
299,20000
319,20000
270,20000
175,34727
317,45000
317,80000
316,15000
288,95000
324,70000
310,45000
283,57907
318,75000
250,00000
316,60000
375,40000
276,05000
296,80000
318,50000
317,55000
198,62035
318,70000
304,60000
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,3,İ,96
14,2,D,95
14,4,D,96
14,2,İ,96
11,3,D,92
---14,4,D,96
14,2,İ,96
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,4,İ,96
14,3,İ,96
---14,2,İ,96
14,2,İ,95
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,95
12,2,İ,93
14,3,İ,96
14,2,İ,96
---14,4,D,96
14,2,İ,95
363,65000
282,45000
355,10000
351,75000
319,05000
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,95
332,55000
316,80000
322,80000
210,19312
302,40000
343,25000
14,2,İ,95
14,2,D,95
14,2,D,97
---14,2,İ,96
13,2,D,95
87
90
2
2
2
2
2
2
2
21, 65
21, 78
2
2
2
2
728
116, 807
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103451348
103451048
Metalurji
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Bayındır Meslek Yüksekokulu
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Giyim Üretim Teknolojisi
Kesme Çiçek Yetiştiriciliği
Moda Tasarımı
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Seracılık
Bergama Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Eser Koruma
Giyim Üretim Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Seracılık
Turizm Animasyonu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Ödemiş Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Organik Tarım
Süt ve Besi Hayvancılığı
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.512)
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Su Altı Teknolojisi
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Adalet (%25 Burslu)
Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (%25 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (Tam Burslu)
Grafik Tasarımı (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
İşletme Yönetimi (Ücretli)
İşletme Yönetimi (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (%25 Burslu)
Lojistik (Ücretli)
Lojistik (Tam Burslu)
Lojistik (%50 Burslu)
Lojistik (%25 Burslu)
Mekatronik (Ücretli)
Mekatronik (%25 Burslu)
2
2
YGS-1
YGS-2
10
5
269,90000
269,25000
14,2,İ,96
14,2,D,96
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-5
YGS-6
YGS-6
9
10
19
7
8
19
205,44534
357,50000
---14,2,D,96
329,60000
234,89375
14,2,İ,96
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-6
YGS-6
8
13
11
10
35
13
4
28
14
8
10
19
348,45000
270,45000
273,59963
328,55000
14,3,İ,96
13,4,D,95
---14,2,D,96
294,90000
309,50000
257,27353
211,15745
294,80000
364,90000
358,45000
14,2,D,94
14,2,İ,95
------13,3,D,95
14,3,D,96
13,3,D,96
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
12
4
9
7
6
3
202,55569
225,49708
164,57161
219,59873
341,45000
196,16801
------------14,2,D,96
----
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-6
4
11
4
4
29
2
2, 512
340,75000
333,85000
348,35000
333,80000
205,52676
14,3,İ,96
14,2,İ,95
14,3,İ,96
14,2,İ,96
----
2
2
YGS-1
YGS-6
1
6
54
757
317,00000
312,45000
14,4,İ,96
14,3,D,96
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
9
1
3
4
165
3, 165
3, 165
3, 165
226,52632
366,69776
319,97614
276,19928
-------------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
9
1
1
10
3
11
2
1
6
1
1
4
119
6
14
1
5
8
1
1
2
7
4
165
3, 165
3, 165
165
3, 165
165
3, 165
3, 165
165
3, 165
3, 165
165
165
3, 165
165
3, 165
3, 165
165
3, 165
3, 165
3, 165
165
3, 165
191,97728
306,70000
238,01466
355,85000
395,25000
177,74237
279,25000
232,58830
205,84612
360,40000
349,65000
201,58502
---14,3,İ,95
---05,2,İ,87
13,2,İ,95
---14,2,İ,93
------14,3,İ,96
13,3,İ,95
----
320,85000
00,2,D,82
286,00000
213,90205
182,76371
325,25000
319,90000
243,66112
14,2,İ,95
------14,3,İ,96
14,2,İ,96
----
103451612
103451551
103451578
103451296
103451109
103450526
103451269
103470733
103451357
103451366
103470769
103451127
103451181
103470618
103450641
103451639
103450668
103470839
103451075
103450871
103451587
103451312
103451596
103450738
103450792
103470796
103450765
103470803
103470627
103451603
103451621
201850378
201850387
201850396
201850403
201850139
201850148
201850227
201850078
201850193
201850157
201850245
201850254
201850112
201850121
201850299
201850096
201850457
201850466
201850033
201850324
201850209
201850175
201850184
201850333
201850342
201850015
201850369
2
2
2
2
2
225,70315
---88
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
203550375
203550012
203550418
203550869
203550639
203550657
203550596
203550878
203550039
203550806
203550824
203550666
203550675
203550684
203550693
203550718
203550727
203550736
203550612
203550621
203550436
203550887
203550896
203550454
203550903
203550745
203550763
203550833
203550772
203550781
203550799
203550551
203550912
203550578
203550587
203550921
105750023
105750032
203650153
203650189
203650205
203650214
203650232
203650056
203650171
203650198
205052113
205051381
205350114
205350256
205350265
205350053
205350132
205350071
205350195
205350211
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu)
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Ücretli)
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (%25 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)
Dış Ticaret (Ücretli)
Elektrik (Ücretli)
Elektrik (%25 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (Tam Burslu)
Grafik Tasarımı (%25 Burslu)
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Ücretli)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (Ücretli)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (Tam Burslu)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (%25 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu)
Yaşlı Bakımı (Ücretli)
Yaşlı Bakımı (Tam Burslu)
Yaşlı Bakımı (%25 Burslu)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım
Yaşlı Bakımı
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu)
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Plato Meslek Yüksekokulu
Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (%50 Burslu)
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu)
Anestezi (Ücretli)
Elektronörofizyoloji (Ücretli)
Fizyoterapi (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
Nükleer Tıp Teknikleri (Ücretli)
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
YGS-3
3
46, 171
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-6
13
1
1
20
4
8
3
10
20
3
4
1
1
6
20
1
6
8
1
3
2
2
9
1
7
1
9
46, 171
3, 46, 171
3, 46, 171
46, 171
3, 46, 171
46, 171
3, 46, 171
46, 171
46, 171
3, 46, 171
46, 171
3, 46, 171
3, 46, 171
46, 171
46, 171
3, 46, 171
3, 46, 171
46, 171
3, 46, 171
46, 171
3, 46, 171
3, 46, 171
46, 171
3, 46, 171
46, 171
3, 46, 171
46, 171
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-2
2
1
1
9
2
1
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
2
2
2
2
2
2
2
2
253,08243
----
323,80000
263,02631
14,3,İ,95
----
232,40127
195,55400
-------
159,19900
196,12026
380,30000
341,55000
200,74505
------14,3,İ,96
14,2,İ,95
----
314,95000
14,2,İ,96
185,33752
343,10000
---14,3,İ,96
313,55000
185,22614
205,76358
276,22390
225,94552
293,24259
12,2,İ,94
----------------
38, 46, 171
3, 38, 46, 171
3, 38, 46, 171
46, 171
3, 46, 171
38, 46, 171
3, 38, 46, 171
3, 38, 46, 171
331,60000
385,45000
363,20000
243,24535
274,72889
13,2,İ,95
14,3,İ,96
14,3,D,96
-------
383,75000
188,01102
11,2,D,93
----
1
3
38, 233
387,75000
261,35651
14,3,İ,96
----
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
3
7
10
2
3
6
2
8
3, 37, 46
3, 37, 46
37, 46
3, 37, 46
3, 37, 46
37, 46
3, 37, 46
3, 37, 46
340,90000
174,12129
254,64404
442,60000
374,35000
12,4,D,94
------14,2,İ,96
13,2,İ,95
243,67025
187,89336
-------
2
2
YGS-4
YGS-4
10
21
3, 46, 702, 789
3, 46, 702, 789
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
6
2
1
7
4
3
8
3
772
772
3, 772
772
772
772
772
772
210,23017
217,46038
401,25000
278,16063
215,31324
250,93799
322,35000
204,32942
------01,2,D,83
---------12,2,D,94
---89
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
205350229
205350035
205350238
205350247
205350177
205350017
205350098
205350105
Nükleer Tıp Teknikleri (Tam Burslu)
Odyometri (Ücretli)
Radyoterapi (Ücretli)
Radyoterapi (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Uçak Teknolojisi (Ücretli)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 Burslu)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (%25 Burslu)
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (%25 Burslu)
Gıda Teknolojisi (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (% 50 Burslu)
Grafik Tasarımı (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
Lojistik (%50 Burslu)
Lojistik (%25 Burslu)
Marina ve Yat İşletmeciliği (%50 Burslu)
Marina ve Yat İşletmeciliği (%25 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Meslek Y.O.
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
Gıda Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-3
YGS-1
YGS-2
YGS-2
1
3
5
1
8
6
6
2
3, 772
772
772
3, 772
772
772
772
3, 772
434,78061
265,93920
217,63295
321,26189
245,57414
243,32478
213,22252
419,20000
---------------------14,2,D,96
2
2
2
YGS-5
YGS-5
YGS-1
20
1
27
774, 803
3, 774, 803
774
232,38074
295,95000
---14,3,İ,96
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
1
6
6
2
5
1
6
2
5
1
5
9
2
6
1
11
2
6
4
3
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
3, 21, 228
223,25985
240,42950
208,09907
298,70000
236,46155
246,63289
211,59910
197,37306
202,99423
208,85829
362,50000
264,29967
299,60000
230,67159
281,70000
208,95130
288,96560
192,17884
322,35000
205,82248
---------14,2,İ,94
------------------14,2,İ,96
---14,2,İ,95
---14,2,İ,95
---------13,3,İ,95
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-4
YGS-2
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-1
13
11
13
17
20
13
32
7
14
17
39
13
22
5
13
7
26
11
19
18
2
15
12
17
9
21
18
16
23
7
265,35535
214,17640
308,25000
214,67222
268,22205
223,10399
213,76562
322,85000
183,32718
183,88693
------14,2,İ,96
------------14,2,D,94
-------
177,36873
193,29215
303,20000
192,31179
301,58947
------13,2,D,94
-------
216,10182
235,33762
201,25133
283,20000
215,89258
249,04777
209,10189
273,40000
188,49141
238,05471
243,39925
208,16010
264,95000
---------13,3,İ,95
---------14,2,D,96
------------12,2,D,93
90
205750013
205750022
205750031
206050759
206050574
206050583
206050459
206050592
206050689
206050698
206050071
206050608
206050511
206050123
206050626
206050398
206050635
206050186
206050644
206050829
206050838
206050308
206050653
106051061
106051185
106050203
106070191
106050963
106070631
106051201
106050072
106070067
106050875
106070622
106050866
106050999
106051122
106050954
106051194
106050857
106050927
106050796
106070579
106050945
106051079
106051016
106070685
106050124
106070094
106051007
106050715
106070516
106050751
2
2
226
2
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106070552
106050151
106050681
106050178
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Pazarlama
Tekstil Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-6
35
26
11
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
2
1
2
5
10
8
10
11
7
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-2
YGS-6
7
16
23
12
17
17
9
11
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
17
16
8
6
29
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
11
32
20
13
15
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
15
24
12
13
18
21
8
54
6
9
8
12
3
8
12
12
5
26
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
12
15
7
8
10
10
11
12
11
8
13
106050636
106050672
106070755
106050212
106070791
106050909
106070782
106050893
106070764
106050936
106050972
106070649
106050266
106051176
106050803
106051237
106050724
106050787
106050336
106051104
106051113
106051264
106051088
106070728
106050839
106051097
106070737
106050469
106070349
106051246
106050981
106070658
106050363
106050848
106070613
106050884
106051052
106070667
106050812
106051158
106070816
106050399
106050733
106051255
106050769
106050627
106070719
106050503
106051149
106050654
106070701
106050821
106050742
106050663
106051228
106070807
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Afşin Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Elektrik
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kimya Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Andırın Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Çimko Pazarcık Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İşletme Yönetimi
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Elbistan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Makine
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otomotiv Teknolojisi
Göksun Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Dış Ticaret
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Tapu ve Kadastro
Tapu ve Kadastro (İÖ)
Türkoğlu Meslek Yüksekokulu
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
2
2
2
2
2
195,83838
202,17860
218,14095
----------
367,90000
379,45000
329,90000
325,20000
334,03419
293,14997
268,99020
261,15161
236,67065
14,3,D,96
14,2,İ,95
14,2,İ,96
14,2,D,96
----------------
232,80320
233,18278
-------
312,10000
287,20000
13,2,D,95
12,2,D,94
179,16509
204,53139
-------
186,51153
295,90000
314,50000
---13,2,D,94
14,2,D,96
209,83674
----
254,51927
177,87257
-------
205,10814
----
179,99929
247,05666
-------
346,35000
13,2,İ,95
186,64458
200,48108
183,98285
178,19166
237,27501
215,97678
353,35000
205,58277
178,01560
------------------02,2,İ,86
-------
245,88467
213,20042
189,48056
208,36045
231,41554
214,54873
198,74968
195,08955
176,45139
284,10398
260,69762
----------------------------------
2
2
267
2
2
863
2
2
2
2
863
2
2
2
91
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106051282
106051131
Bitki Koruma
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KARABÜK
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Adalet (İÖ)
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektromekanik Taşıyıcılar
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Otobüs Kaptanlığı
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ)
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Fizyoterapi (İÖ)
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
2
2
YGS-2
YGS-6
8
20
2
2
YGS-3
YGS-3
17
16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-5
9
14
9
16
11
35
20
7
13
10
20
14
10
28
9
6
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
2
106150583
106170287
106150265
106170163
106150026
106170093
106150511
106150274
106150247
106150159
106170375
106150044
106170021
106150565
106150229
106170278
106150177
106170269
106150574
106150635
106170357
106150644
106170296
106170366
106150608
106170303
106150529
106150617
106170312
106150502
106170339
106150495
106170321
106150626
106170348
106150662
106150441
106150371
106170384
106150538
106150432
106170251
106170409
106150389
106170215
106150353
106170233
106150459
106150062
106150414
106150547
106170242
106150238
106170199
106150202
106170127
106150089
Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
Eskipazar Meslek Yüksekokulu
Elektromekanik Taşıyıcılar
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Raylı Sistemler Makinistlik (İÖ)
Safranbolu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi
Bilgisayar Teknolojisi (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
Geleneksel El Sanatları
Giyim Üretim Teknolojisi
İç Mekan Tasarımı
İç Mekan Tasarımı (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
175,11983
----
329,77885
318,25190
-------
283,95000
328,80000
341,55000
286,50000
281,25000
14,3,D,96
13,2,D,95
14,2,D,96
11,4,D,93
14,2,D,96
177,04223
309,90000
250,57929
345,20000
197,39917
246,88132
308,90000
---14,2,D,95
---14,2,D,96
------14,2,D,96
2
301,15000
304,45000
241,01802
14,2,İ,95
14,2,D,95
----
7
11
4
8
1
20
37
67
12
11
6
2
13
11
7
5
21
2, 21
21
2, 21
2, 21
21
2, 21
241
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
21
2, 21
422,00000
318,75000
428,95000
400,70000
376,85000
314,15000
263,84062
231,15493
340,17868
312,86656
275,84932
258,14432
241,05913
218,88369
231,96245
221,83543
14,2,D,97
14,2,D,96
14,2,D,96
14,2,D,96
14,3,D,96
14,2,D,95
-------------------------------
YGS-2
11
15, 266
234,00286
----
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
29
18
10
49
2
8
7
2
241
15, 266
2, 15, 266
2, 15, 266
312,00000
221,19679
258,89549
318,20000
305,75000
259,62103
11,2,İ,93
------14,4,D,96
14,3,D,95
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-1
10
18
9
11
33
24
16
13
18
35
32
19
7
31
344,55000
191,22127
414,65000
368,10000
351,10000
14,2,D,96
---14,2,D,96
14,2,D,96
13,2,D,95
293,55000
270,52811
239,24253
216,90318
14,2,D,96
----------
289,74356
248,52063
-------
21
2, 21
2
2
2
2
2
2
15, 266
2, 15, 266
241, 815
43
2
2
2
92
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106150211
106150308
106170206
106150283
106170181
106150132
106170075
106150405
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Turizm Animasyonu
Turizm Animasyonu (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yenice Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KARAMAN
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Diyaliz
Diyaliz (İÖ)
Evde Hasta Bakımı
Evde Hasta Bakımı (İÖ)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ)
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Geleneksel El Sanatları
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Makine
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
Organik Tarım
Otomotiv Teknolojisi
Ermenek Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Dış Ticaret
Elektrik
Elektrik (İÖ)
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Kazım Karabekir Meslek Y.O.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KARS
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
Kars Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-2
22
20
15
19
26
13
51
8
15, 266
2, 15, 266
15, 266
2, 15, 266
15, 266
2, 15, 266
2
YGS-2
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
2
2
2
2
2
2
2
106150653
106350245
106370231
106350324
106370301
106350281
106370276
106370319
106370346
106350254
106370249
106350218
106370179
106350299
106370285
106350263
106370258
106350342
106350175
106370134
106350272
106350024
106370028
106350378
106370355
106350042
106350051
106370055
106350209
106350157
106350184
106350306
106350087
106370082
106350166
106350148
106350227
106370197
106350315
106350236
106350387
106370364
106350351
106370337
106350121
106370213
105950772
105950215
105950896
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
219,69291
273,02053
238,95032
212,89786
190,84465
229,24728
-------------------
230,70855
----
15, 266
245,50509
----
1
7
2
4
2
3
4
3
1
4
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
2, 46
2, 46
46
2, 46
372,20000
317,60000
370,75000
382,50000
258,78349
239,54653
239,00331
327,80000
244,87762
230,65869
14,2,İ,96
14,2,İ,87
14,3,D,97
14,2,D,96
---------14,3,İ,96
-------
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
9
9
11
6
8
4
15
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
253,52770
226,10922
238,04622
203,58924
227,09331
194,75845
191,42869
----------------------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-1
17
42
19
7
5
8
9
14
8
7
6
3
46
2, 46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
46
46
301,75000
13,2,D,96
314,30000
184,71567
290,15000
235,72455
189,61328
256,69954
213,51622
187,62140
296,80000
10,2,İ,92
---14,2,D,96
---------------11,2,D,92
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
31
9
17
39
32
20
13
9
15
46
46
46
2, 46
46
46
46
2, 46
46
199,49989
----
302,80000
255,71155
14,2,D,96
----
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-3
YGS-3
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
21
6
5
15
17
14
36
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
223,91328
341,78633
316,08758
224,16020
188,01741
227,38287
-------------------
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
17
19
7
167,62645
----
227,24803
---93
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
105970794
105950745
105970688
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ)
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi
Anestezi (İÖ)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.522)
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kültürel Miras ve Turizm
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.521)
Elektrik (İÖ) (Bk.521)
Geleneksel El Sanatları
Halıcılık ve Kilimcilik
Makine (İÖ) (Bk.521)
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.521)
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Dış Ticaret
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
Lojistik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Susuz Meslek Yüksekokulu
Maliye
Maliye (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KASTAMONU
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayın Teknolojileri
Beton Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.432)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ)
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
8
5
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
4
1
1
5
2
12
8
6
10
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-6
8
3
11
13
25
46
8
2
31
19
23
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
26
5
7
19
10
31
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
8
51
31
23
42
26
43
20
16
13
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
12
15
8
21
2
2
2
YGS-6
YGS-6
14
46
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-6
10
8
15
41
2
8
58
44
3
4
8
12
20
105950463
105970652
105970343
105950648
105970573
105970697
105950569
105970519
105950824
105970704
105950499
105950621
105970564
105950481
105950524
105970485
105950878
105950506
105970467
105950887
105950357
105970325
105970246
105950754
105950806
105970255
105970264
105950366
105970607
105950851
105950639
105950763
105950393
105970397
105950515
105950869
105970758
105950612
105950418
105950903
105970801
105950912
105970819
106450517
106450183
106450253
106470266
106470027
106450023
106470036
106450226
106450702
106470627
106450359
106470424
106450217
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
206,53278
225,23806
213,96197
----------
318,35000
331,35000
388,75000
367,80000
344,85000
313,83002
269,50605
252,52773
216,88871
188,33753
14,2,İ,95
13,2,D,95
14,2,D,97
14,3,D,96
14,3,D,96
----------------
207,46571
223,42022
188,87864
243,49221
-------------
209,63447
176,48501
-------
231,35206
----
194,48844
----
228,95041
----
214,23433
----
192,88424
----
209,05219
----
248,44529
246,08430
-------
206,02124
----
220,86485
----
882
2, 882
190,11969
----
4
4
4
2, 4
2, 4, 432
4
2, 4
4
4, 859
2, 4, 859
4
2, 4
4
324,80000
184,34445
339,75000
14,2,D,96
---14,2,D,95
359,65000
295,60000
14,2,İ,96
14,2,D,96
233,75277
220,73993
313,05000
249,35855
232,53821
------14,2,D,95
------94
2
2
2, 522
2
2
2
2
2
2
2
19
2, 521
2, 521
2, 521
2, 521
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106470221
106450244
106470257
106450192
106450077
106470081
106450129
106470115
106450156
106450208
106470212
106450695
106470618
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ)
Endüstriyel Kalıpçılık
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Giyim Üretim Teknolojisi
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)
Bozkurt Meslek Yüksekokulu
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Teknolojisi
Kaynak Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Devrekani Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
Medya ve İletişim
İhsangazi Meslek Yüksekokulu
Adalet
Adalet (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
İnebolu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Küre Meslek Yüksekokulu
Lojistik
Taşköprü Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Eser Koruma
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Organik Tarım
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
30
4
9
24
16
69
3
26
27
12
33
3
3
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
23
38
31
5
11
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-6
YGS-6
26
9
5
2
7
4
5
13
13
4
4
4
4
2, 4
4
2, 4
4
2, 4
2
YGS-5
17
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
2
2
2
2
106450571
106470487
106450562
106450544
106470451
106450553
106450323
106450526
106450632
106450377
106470539
106450492
106470548
106450508
106470557
106450589
106450271
106450262
106450305
106450165
106450111
106450411
106470345
106450402
106450711
106450598
106470496
106450677
106470593
106450686
106470609
106450298
106450605
106450174
106450535
106450386
106470363
106450456
106450332
106450659
106450447
106470399
106450438
106450641
106450483
106470433
2, 4
4
2, 4
4
4
2, 4
4
2, 4
4, 738
4
2, 4
4, 859
2, 4, 859
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
209,46773
183,88698
210,65970
310,75000
---------13,2,D,95
280,45000
13,4,D,94
194,12592
199,84596
-------
228,22990
219,05672
-------
198,32940
----
284,05000
13,2,D,94
318,95000
235,95800
331,72072
312,71535
221,04870
191,61277
13,2,D,95
----------------
856
179,76919
----
13
9
22
36
23
4
4
4
4
4
375,15000
12,2,D,95
202,17745
----
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-4
19
27
14
15
4
2, 4
4
4
230,72022
186,66118
206,66358
218,56652
-------------
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
7
8
5
11
8
14
328,18112
317,86863
218,15866
202,30487
223,97892
207,11819
-------------------
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
15
22
43
236,00457
244,14058
-------
2
YGS-6
15
221,69508
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-3
YGS-3
13
16
8
8
11
3
3
20
7
7
7
246,25107
197,66650
250,12341
----------
212,15238
376,00000
396,80000
---14,3,İ,96
14,3,D,96
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2, 4
4
4
4
4, 38, 845
2, 4, 38, 845
4
4
4
2, 4
179,63749
333,44346
308,75752
---------95
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
106450368
106470327
106450474
106470512
106450341
106450623
106450465
106470415
106450395
106450289
106450614
106470503
103550967
103550137
103570141
103550164
103550022
103570035
103550031
103570044
103550807
103550816
103570617
103550888
103570635
103550825
103550085
103570098
103570114
103570583
103550913
103570653
103550685
103550904
103551108
103550931
103550216
103550225
103550879
103550852
103570177
103550773
103550746
103570565
103550279
103570202
103550976
103550791
103570608
103550719
103570662
103550701
103570644
103551092
103570741
103550755
103570671
103550737
103570556
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
Tosya Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektrik
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Evde Hasta Bakımı
Evde Hasta Bakımı (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KAYSERİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Kayseri Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.527)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.529)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ)
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Elektronörofizyoloji (KKTC Uyruklu)
İlk ve Acil Yardım
Radyoterapi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.352)
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ)
Geleneksel El Sanatları
Geleneksel El Sanatları (İÖ)
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi (İÖ)
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Y.O.
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-3
YGS-3
6
17
9
33
10
24
4
2
42
14
3
5
2
YGS-3
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
2
4
8
15
12
2
14
9
11
7
7
9
2
2
11
12
14
12
17
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-3
YGS-1
YGS-2
1
1
1
1
6
3
1
5
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
1
10
8
21
27
28
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
1
15
12
19
29
3
11
3
3
2
8
22
39
4
2, 4
4
2, 4
4
4
4
2, 4
4
4
4
2, 4
2
2
2
2
2
2
2, 527
2, 529
2
90
38, 233
2, 352
2
2
2
2
2
2
2
303,95000
248,83211
205,79999
14,2,D,96
-------
245,91206
230,11033
-------
327,70416
313,51828
-------
359,22492
----
373,50000
334,55000
287,65000
284,85000
246,18911
326,05000
360,55000
261,10000
282,70000
282,75000
305,20000
256,63721
304,80000
326,20000
296,80000
297,10000
321,45000
250,00000
224,70342
14,4,D,96
14,2,İ,96
14,4,D,96
14,2,İ,96
---14,2,İ,97
14,2,D,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
13,2,İ,95
14,2,D,96
---14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,95
13,2,İ,94
14,2,D,94
13,4,İ,95
----
381,30000
323,80000
14,3,İ,96
14,2,İ,95
404,45000
319,04179
320,85000
395,30000
268,40000
14,3,İ,96
---14,3,İ,96
14,2,D,96
14,2,D,95
417,05000
303,15000
313,35000
251,60000
260,60000
241,56311
14,2,İ,96
14,2,İ,95
14,2,İ,97
14,2,İ,95
14,2,İ,94
----
322,15000
218,87327
178,32300
252,54837
192,52642
315,60000
331,20000
310,80000
282,40000
247,07750
197,87489
204,23403
14,2,İ,95
------------14,2,İ,95
13,2,İ,91
14,3,D,96
14,2,İ,96
----------
2
96
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103550764
103550428
103570247
103550949
103570698
103550446
Bahçe Tarımı
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Organik Tarım
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Lojistik
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
Yapı Denetimi
Yapı Yalıtım Teknolojisi
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Plato Meslek Yüksekokulu
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
9
4
7
13
15
7
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
8
15
6
15
22
3
9
12
2
2
YGS-1
YGS-1
14
8
205052291
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (%50 Burslu)
2
YGS-4
29
3, 46, 702, 789
205052397
Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (%50 Burslu)
2
YGS-5
18
3, 46, 702, 789
205051981
Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (Tam Burslu)
2
YGS-5
1
3, 46, 702, 789
205051999
Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (%50 Burslu)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KIRIKKALE
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Kırıkkale Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.532)
Grafik Tasarımı
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
Makine
Makine (İÖ)
Mantarcılık
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.533)
Organik Tarım
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.533)
2
YGS-5
18
3, 46, 702, 789
2
YGS-3
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
11
25
19
16
17
13
17
8
22
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-1
5
18
35
7
12
3
10
32
5
9
11
10
8
12
10
11
7
11
23
10
12
10
21
16
14
103550897
103570705
103550958
103551083
103570732
103550304
103570714
103550322
103551074
103551065
106650578
106650569
106670422
106650057
106650445
106670343
106650409
106670307
106650181
106670458
106650215
106670219
106650542
106650039
106670043
106650463
106670361
106650709
106650472
106670379
106670282
106650084
106650454
106670352
106650533
106670404
106650481
106670388
106650718
106650127
106670113
106650136
106670122
106650348
106670334
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
228,16417
380,25000
219,70323
269,42278
233,57983
236,59992
---14,2,D,96
-------------
305,55000
215,39188
285,55000
265,20117
227,89756
382,30000
361,00000
303,86772
14,2,İ,96
---14,2,İ,96
------14,2,İ,82
14,2,İ,96
----
209,49120
----
279,10000
12,2,İ,94
343,68806
----
278,43700
213,96593
237,24624
271,65000
200,56352
307,85000
207,86779
352,95000
---------83,2,İ,62
---14,2,D,96
---12,2,D,94
293,05000
301,70000
276,52268
298,70000
324,85000
354,40000
318,25000
296,65000
353,05000
264,15000
187,55482
357,45000
314,05000
289,15000
299,00000
253,46732
303,10000
194,97387
346,65000
370,40000
284,80000
14,3,İ,96
14,2,D,92
---14,2,İ,94
13,2,D,94
14,2,D,96
11,4,D,93
94,2,D,64
14,2,D,96
13,2,İ,94
---14,2,D,96
14,2,D,96
95,2,D,75
14,2,D,96
---14,2,D,96
---87,2,D,70
14,2,D,96
14,2,D,96
250,00000
191,21985
290,35000
93,2,İ,66
---14,2,D,94
97
2
2
226, 815
2
2
226, 815
2
2, 532
2
2
2
226, 815
2
2, 533
2, 533
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106650587
106670431
106650427
106670325
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diş Protez Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Delice Meslek Yüksekokulu
Laborant ve Veteriner Sağlık
Organik Tarım
Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Keskin Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektrik (Uzaktan Öğretim)
Giyim Üretim Teknolojisi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KIRKLARELİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
10
10
11
19
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
1
1
3
7
8
5
2
2
YGS-2
YGS-6
2
2
2
2
2
106650621
106650612
106650666
106670467
106650515
106670476
106650603
106650357
106650499
106650321
106670264
106650693
106650436
106650224
106670273
106650675
106650233
106670228
106650727
106650596
106650393
106670449
106650418
106670316
106650269
106650287
106670246
106750514
106770518
106750505
106770624
106750489
106770554
106750462
106770378
106750498
106770563
106750471
106770387
106750417
106770342
106750311
106770254
106750232
106770333
106750277
106750665
106770615
106750568
106770509
106750408
106770272
106750595
106770042
106750383
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
80
2, 80
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
297,68574
265,94971
239,89363
197,23064
-------------
273,78707
403,35000
292,50000
323,75473
288,80882
261,27922
---14,3,İ,96
14,2,D,96
----------
12
15
238,48826
----
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
1
4
13
28
11
351,10000
300,50000
265,07694
436,65000
206,10793
13,2,D,95
14,2,D,96
---98,2,D,78
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
3
20
32
5
26
29
19
10
23
24
32
16
11
14
360,50000
387,85000
313,80000
295,65000
14,2,İ,96
14,2,D,96
14,2,D,96
14,2,D,96
279,15000
343,15000
276,24042
212,62361
257,22700
96,2,D,76
13,2,D,95
----------
194,48960
258,41679
184,36611
----------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
1
12
6
20
9
4
5
6
14
10
7
4
390,30000
393,95000
299,05000
311,30000
296,65000
316,07401
271,48075
256,05000
240,01560
220,23015
233,23837
222,90475
14,2,İ,96
14,2,D,95
14,2,İ,95
11,2,D,93
13,2,İ,95
----------------------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
19
13
14
42
15
14
15
10
13
9
15
239,36112
199,01234
214,14574
----------
240,23226
198,88254
186,78117
264,17084
238,71285
322,00000
339,55000
---------------14,2,D,95
13,2,D,95
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
6
10
5
19
12
296,80000
346,30000
303,15000
14,2,İ,95
13,3,D,95
14,2,D,96
403,20000
12,2,D,94
98
2
2
2
2
226
2
226, 815
2
226, 815
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
761
2, 761
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106750038
106770315
106750586
106750577
106770545
106750347
106770324
106750602
106770069
106750532
106770633
106750392
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Giyim Üretim Teknolojisi
İç Mekan Tasarımı
İç Mekan Tasarımı (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Babaeski Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
İşletme Yönetimi
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Pazarlama
Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
Bilgi Yönetimi
Bilgi Yönetimi (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İkram Hizmetleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yapı Denetimi
Vize Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
İşletme Yönetimi
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KIRŞEHİR
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
8
71
4
7
9
8
13
4
28
7
13
33
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
21
21
30
65
11
65
14
31
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-1
3
11
25
57
45
132
8
16
10
6
12
11
21
14
8
26
16
11
8
62
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-6
YGS-5
YGS-1
14
39
17
55
23
18
15
20
22
9
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
12
15
11
19
6
8
21
12
8
15
26
106750065
106770351
106750559
106770493
106750453
106750329
106750656
106770606
106750356
106770281
106750541
106770484
106750117
106770103
106750241
106770184
106750629
106770572
106750708
106770651
106750302
106750286
106750611
106770245
106750153
106750692
106770642
106750268
106750426
106770439
106750365
106770448
106750189
106750674
106770669
106750435
106750198
106750444
106750683
106750374
106770396
106750638
106750205
106750717
106770678
106750523
106750647
106770599
106750295
106750223
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
201,28416
----
349,40000
312,30000
242,73697
210,43009
188,86035
308,80000
14,2,D,94
13,2,D,94
---------14,2,D,96
319,20000
180,46127
14,2,D,95
----
234,85227
188,49429
214,03509
----------
207,74250
----
226,79515
----
368,60000
357,60000
224,50407
14,2,D,95
08,3,D,90
----
351,40000
301,25000
233,60973
200,46100
388,40000
216,70140
165,81733
14,2,D,96
13,2,D,95
------12,3,D,94
-------
318,10000
13,2,D,95
306,20000
281,16621
14,2,D,96
----
274,60000
14,2,D,94
307,25000
14,2,D,96
236,85582
----
176,28882
----
186,98979
----
234,06224
177,15046
208,93218
----------
2
248,39818
210,35058
-------
2
226,26477
182,72259
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
99
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
100670467
100650533
100670458
100650587
100670501
100650569
100650499
100670494
100650578
100670485
100650454
100650296
100650251
100650057
100650596
100670476
100650172
100650436
100670343
100650551
100650012
100670016
100650348
100670246
100650472
100650481
100650542
100650321
100650515
100650657
100670519
100650269
100650366
100650506
100670413
100650393
100650303
100650312
100650093
100650145
100670194
100650357
100650418
100650463
100670528
100650427
100650242
100650603
100650612
100650375
100650621
100650224
100670316
100650287
100650215
100650278
106850143
106850179
106850082
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Teknolojisi
Elektrik
Elektrik (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Mekatronik
Organik Tarım
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Kaman Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sondaj Teknolojisi
Yapı Denetimi
Mucur Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Programcılığı
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KİLİS
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Bilgisayar Programcılığı
Dış Ticaret
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
2
3
5
5
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
10
13
17
13
38
8
15
19
20
6
19
18
727
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
7
5
8
18
45
19
18
2
12
21
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
12
18
10
11
16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
36
26
62
8
49
23
33
9
2
4
16
6
31
13
25
13
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-5
YGS-6
9
37
21
10
19
22
13
29
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-6
6
9
23
2
2
2
324,65000
362,99686
318,18833
242,11823
226,41537
14,3,İ,96
-------------
244,00959
256,42484
184,98007
221,52103
-------------
264,30323
209,35599
218,44708
177,12140
271,17686
245,46570
211,05875
----------------------
337,60000
211,20675
278,20000
303,20000
14,2,İ,97
---14,2,D,95
14,2,D,93
204,20814
182,90406
315,70000
178,04323
------14,2,İ,84
----
212,17227
209,13984
225,79608
209,62943
-------------
162,13255
195,96282
-------
264,05000
13,2,D,94
222,22443
204,80705
200,22970
----------
305,75000
14,2,D,96
200,70534
----
191,00675
----
272,71479
313,00000
248,13828
---14,2,D,96
----
182,58239
----
2
2
2
727
2
2
726
2
2
2
2
2
182,62723
390,00000
215,02045
---14,2,D,95
---100
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106870086
106850019
106870023
106850116
106850125
106850107
106870156
106850231
106870217
106850055
106850091
106870095
106850222
106850197
106850204
106870174
Dış Ticaret (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Makine
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KOCAELİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Kağıt Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
32
8
31
36
3
16
28
7
7
13
7
23
9
13
7
5
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
3
3
1
8
9
4
3
2
YGS-3
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
4
5
16
9
14
5
6
3
4
7
1
7
10
12
5
15
43
9
2
4
3
5
6
5
6
21
53
17
17
7
16
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-2
YGS-2
1
3
1
12
19
2
YGS-2
15
106850258
106870235
106870138
106850161
106870147
106850213
106870192
106951697
106950178
106970313
106952005
106951661
106971568
106950036
106970031
106971417
106951537
106971426
106951494
106971383
106951607
106971498
106951458
106971347
106951652
106951282
106951388
106971286
106951546
106971435
106950115
106970119
106951334
106971241
106951925
106950133
106970137
106951404
106971302
106950187
106970349
106951704
106951591
106971489
106951176
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
2
374,95000
13,2,D,95
201,24697
214,74495
-------
270,45000
248,05936
14,2,D,96
----
219,71872
----
184,17530
190,19133
201,30449
184,87597
-------------
448,40000
375,10000
373,80000
353,53761
323,84948
248,91090
229,98989
14,2,D,95
14,2,D,0
14,3,D,95
-------------
353,09906
----
276,15000
304,40000
314,40000
304,89843
254,54091
321,50000
288,05000
295,65000
309,80000
294,75000
303,45000
207,52501
324,85000
267,29057
320,70000
228,32859
210,26261
14,4,D,96
14,3,D,95
13,2,D,95
------14,3,D,96
14,2,İ,95
14,2,D,96
14,2,İ,96
14,2,D,94
14,2,D,96
---14,2,D,95
---14,2,D,95
-------
308,00000
299,80000
262,40000
288,30000
351,35000
327,30000
370,75000
236,22340
191,49914
284,10000
221,79113
300,85000
196,47811
14,2,İ,96
10,2,İ,92
14,3,İ,95
14,2,D,95
14,2,İ,96
14,2,D,94
14,2,D,96
------14,2,İ,96
---06,2,İ,89
----
302,20000
355,64169
343,85000
445,00000
270,93174
14,2,İ,95
---10,2,D,92
05,2,D,88
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
226, 815
2
2
2
2
2
2
2
226
2
2
2
2
226
2
2
87
2, 87
87
2, 87
191,87559
---101
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106971135
106950212
106970367
106950221
106970376
Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Arslanbey Meslek Yüksekokulu
Bitki Koruma
Fidan Yetiştiriciliği
Organik Tarım
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ)
Seracılık
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Seramik, Cam ve Çinicilik
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu
Endüstriyel Kalıpçılık
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Oto Boya ve Karoseri
Otomotiv Teknolojisi
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Gölcük Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Hereke Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Endüstriyel Kalıpçılık
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik (İÖ)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Metalurji
Metalurji (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
36
16
20
3
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
20
8
17
17
10
18
12
16
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
11
7
8
4
7
2
2
2
YGS-5
YGS-2
5
13
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
11
10
25
11
18
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
7
1
7
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
12
23
15
17
14
14
11
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
7
20
4
10
12
15
14
17
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
5
1
7
1
6
8
7
12
5
3
1
5
4
15
3
106950257
106951997
106950293
106951291
106971214
106951485
106971374
106950318
106951422
106951501
106951616
106971505
106950354
106970464
106951201
106951219
106950399
106950406
106970482
106951582
106971471
106952023
106952014
106952032
106952041
106951679
106971577
106951273
106971198
106951467
106971356
106951343
106950618
106970667
106950627
106970676
106951413
106971311
106950645
106970694
106951688
106951246
106971162
106951555
106971444
106950548
106951519
106971408
106950566
106970604
106970613
106951307
106951625
106971514
106951352
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
2
252,29406
194,22680
280,35000
306,00000
------14,2,İ,96
12,2,İ,92
194,56931
----
201,04871
303,00000
193,29303
212,09522
---14,2,D,95
-------
221,13815
----
284,20000
300,50000
242,39910
333,00000
275,80000
13,2,D,95
14,2,D,95
---14,2,D,95
11,2,D,93
14
14
375,30000
14,2,D,95
12
12
2, 12
12
2, 12
297,40127
322,10000
197,20024
278,75000
222,18897
---14,2,D,95
---12,2,D,93
----
300,40000
327,25000
257,50000
333,55000
14,2,D,95
14,2,D,96
14,2,D,96
14,3,D,96
269,34314
217,94556
312,14136
260,22408
250,58356
204,85261
277,20000
------------------14,2,D,96
315,95000
239,97546
304,35000
300,05000
357,25000
294,25000
268,70000
14,2,D,96
---14,2,İ,95
12,2,İ,94
14,2,D,95
13,2,D,95
14,2,D,95
294,40925
342,95000
244,21337
298,75000
345,40000
300,95000
343,40000
248,98530
276,40000
311,10000
276,30000
241,13408
300,45000
245,77736
317,00000
---14,2,D,96
---14,2,İ,96
13,3,İ,95
12,2,D,94
14,2,D,96
---14,2,İ,96
13,2,İ,95
14,2,İ,95
---14,2,D,94
---14,2,D,96
102
2
2
2
2
2
2
2
2
2
48
2, 48
48
2, 48
2
2
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
106971259
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
Boya Teknolojisi
Çevre Temizliği ve Denetimi
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kozmetik Teknolojisi
Kozmetik Teknolojisi (İÖ)
Kozmetik Teknolojisi (KKTC Uyruklu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ)
İzmit Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Kandıra Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi (İÖ)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ)
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Gemi İnşaatı
Gemi İnşaatı (İÖ)
Gemi Makineleri İşletme
Gemi Makineleri İşletme (İÖ)
Mekatronik
Köseköy Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
Kaynak Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KONYA
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
2
YGS-6
21
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
20
18
8
10
3
7
7
17
9
41
1
6
20
32
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
6
14
13
33
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
4
3
15
2
2
2
9
13
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
12
26
21
21
20
32
23
88
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
2
3
6
8
5
9
3
8
8
5
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
2
5
2
7
6
6
1
8
16
4
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
5
3
13
106950706
106951185
106950724
106970746
106950733
106950742
106951449
106971338
106950769
106970764
106952059
106951361
106971268
106951634
106950812
106970807
106950821
106970816
106970834
106951379
106971277
106951194
106971144
106952068
106950893
106970861
106951316
106971223
106951264
106971189
106951476
106971365
106951255
106971171
106951643
106971559
106950981
106970958
106951564
106971453
106951007
106970976
106951043
106971038
106951034
106951149
106971126
106951079
106971065
106951325
106971232
106951397
106971295
106951104
106951113
106951916
106951167
106971532
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2
2
2
90
2
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
204,69632
----
224,01322
283,05000
219,13656
321,45000
319,25000
352,60000
196,12517
189,38529
---14,2,D,95
---14,2,İ,96
14,2,İ,94
13,2,D,96
-------
192,52860
303,20000
178,86101
---14,2,D,94
----
322,90000
211,51453
308,10000
14,2,İ,95
---14,2,D,95
293,15000
323,80000
215,73565
366,75000
310,30000
14,2,İ,96
14,2,D,97
---14,3,D,96
14,2,İ,96
283,72536
259,12487
-------
315,55000
237,92907
275,18245
230,91757
228,10156
14,2,D,96
-------------
299,40000
14,2,D,96
364,15000
320,70000
300,05000
256,13052
335,10000
309,60000
338,05000
243,28713
353,30000
304,15000
312,55000
14,3,D,96
14,3,D,96
14,2,D,95
---14,2,D,96
12,4,D,94
14,3,D,96
---14,3,D,96
14,3,D,95
14,3,D,96
309,85000
305,70000
350,20000
313,15000
344,65000
199,81878
369,05000
179,60691
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,3,D,96
14,2,D,96
14,2,D,96
---14,2,D,96
----
312,45000
14,2,D,95
333,70000
303,20000
329,15000
14,2,D,95
14,2,D,96
95,2,D,78
2
2
2
116
2, 116
90, 116
2
2
2
2
2
46, 113
2, 46, 113
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46, 113
2, 46, 113
46
2
2
2
2
2
103
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
200651133
204050014
204050023
204050032
204050041
204450037
204450046
204450019
204450028
107050015
107070019
107050024
107050033
107070028
107050042
107050051
107050069
107050078
107070037
107050087
107050096
107050103
107050112
107070055
107050121
107070064
107050139
107070073
107050148
107050157
107070091
107050166
107050175
205051442
108950224
108970185
108950242
108970194
108953245
108953254
108953184
108952565
108971695
108952547
108971686
108952811
108950287
108970228
108952671
108971792
108950303
108970246
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli)
Adalet Meslek Yüksekokulu (Tam Burslu)
Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu)
Adalet Meslek Yüksekokulu (%25 Burslu)
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Giyim Üretim Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Tekstil Teknolojisi
Seydişehir Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
İşletme Yönetimi
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Otomotiv Teknolojisi
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Plato Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Konya) (%50 Burslu)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Adalet (İÖ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Odyometri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
YGS-2
3
3, 20
360,30000
14,2,İ,96
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
7
1
2
4
716
3, 716
3, 716
3, 716
254,07723
337,81464
316,76304
287,08924
-------------
2
2
YGS-3
YGS-3
14
1
718
3, 718
236,33566
346,18776
-------
2
2
YGS-2
YGS-2
65
4
718
3, 718
390,85000
06,2,İ,87
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
15
25
10
7
36
17
7
19
17
65
7
14
25
333,35000
174,46829
308,80000
305,65000
14,2,D,96
---14,2,D,96
13,2,D,94
193,97341
218,20524
218,53231
340,80000
---------13,4,D,95
311,20000
228,48659
14,2,D,96
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
25
60
19
57
13
19
28
15
59
12
15
301,60000
14,2,D,96
295,90000
13,2,İ,96
350,55000
287,75000
14,2,D,96
12,2,D,94
379,15000
03,2,İ,85
265,10000
342,45000
14,2,D,96
13,3,D,95
2
YGS-4
36
3, 46, 702, 789
2
2
YGS-3
YGS-3
14
19
2
369,24581
331,66074
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
1
2
3
1
1
4
9
2
9
1
368,45000
399,85000
315,00000
394,75000
307,15000
323,16866
298,59429
332,85000
286,97002
286,65000
14,3,İ,96
14,2,İ,96
94,2,İ,73
14,3,İ,96
14,4,D,96
------14,2,İ,96
---06,2,İ,88
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
32
22
22
19
31
17
271,55000
252,84280
290,99418
256,65804
273,45000
241,29703
14,2,İ,96
---------14,2,D,96
---104
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108952123
108971402
108952283
108971508
108952705
108971977
108952168
108971429
108950348
108970282
108950366
108970307
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Giyim Üretim Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)
Tarım Makineleri
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Yapı Yalıtım Teknolojisi (KKTC Uyruklu)
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Y.O.
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Lojistik
Akşehir Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
İşletme Yönetimi
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
15
15
52
39
23
29
47
34
42
41
14
25
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
6
7
4
2
11
4
5
4
8
3
3
8
1
4
3
5
11
8
3
7
5
6
1
5
6
19
3
3
8
14
4
8
1
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
17
20
22
31
72
9
21
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
10
15
23
21
18
20
35
18
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
13
7
22
27
108952089
108952062
108971377
108950612
108970564
108950427
108970352
108952405
108971571
108952414
108971589
108953306
108950463
108970397
108950472
108970404
108952362
108971553
108952583
108971702
108952238
108971474
108952423
108971598
108950515
108970449
108950524
108970458
108950533
108970467
108952574
108952829
108953315
108953193
108972136
108950693
108952714
108972003
108952432
108953209
108952768
108972145
108952308
108950727
108970652
108952186
108950745
108952511
108953051
108972118
108950772
108971808
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
303,59074
261,77461
322,90000
220,74997
260,83723
220,48976
367,75000
214,89347
231,89398
174,65857
258,84915
208,35942
------13,2,D,94
---------13,2,D,95
----------------
174,05197
287,00000
317,40000
326,70000
316,05000
391,95000
307,90000
326,25000
330,80000
374,50000
284,55000
302,30000
383,65000
360,95000
381,30000
246,17542
313,80000
232,35937
315,75000
342,22854
317,35000
206,52279
352,15000
284,15000
332,05000
305,50000
323,10000
358,35000
298,10000
223,24510
273,30000
183,59770
---14,3,D,95
14,2,İ,95
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,95
14,2,İ,93
14,2,İ,95
13,4,İ,95
14,2,İ,96
14,2,İ,95
14,2,İ,96
14,2,İ,96
13,2,İ,95
14,2,D,95
---14,2,D,96
---14,2,İ,96
---14,2,D,95
---14,3,D,96
14,2,İ,96
14,2,İ,95
13,4,İ,95
14,2,İ,96
14,2,D,95
14,2,İ,95
---14,2,İ,96
----
228,44251
189,93622
302,35000
190,46524
------13,2,D,95
----
257,50000
199,43021
97,2,İ,80
----
247,64756
202,70024
206,81989
258,28953
214,43468
195,33234
177,86657
188,22137
-------------------------
277,75000
225,48599
222,74554
13,2,D,95
-------
90
2
2
2
2
2
2
105
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108952317
108953157
108972172
108953281
108972181
108952195
108950806
108950815
İşletme Yönetimi
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Bozkır Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Mimari Restorasyon
Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Endüstriyel Kalıpçılık
Makine
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Çumra Meslek Yüksekokulu
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Organik Tarım
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Doğanhisar Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Lojistik
Maliye
Maliye (İÖ)
Güneysınır Meslek Yüksekokulu
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
Hadim Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Huğlu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Ilgın Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Makine
Mekatronik
Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Dış Ticaret
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Lojistik
Mekatronik
Yapı Denetimi
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-6
32
6
8
12
8
23
12
35
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
42
137
9
46
18
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
2
2
2
2
2
2
2
2
108952617
108971738
108950869
108970767
108953166
108953218
108950896
108950903
108952202
108953121
108952371
108952802
108953139
108952795
108950957
108953069
108950984
108951055
108972093
108952626
108953263
108953272
108972163
108953227
108972154
108951125
108951107
108970873
108951143
108951152
108970882
108951161
108951258
108951222
108951231
108951346
108951276
108952441
108951294
108953078
108952644
108952732
108952698
108952856
108951373
108970979
108952592
108952326
108952759
108951407
108952741
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
186,63274
230,11222
186,46707
250,74575
207,86388
209,28493
264,93070
178,05366
-------------------------
199,33431
----
270,30000
12,2,İ,94
272,61577
----
15
10
12
15
181,84928
179,33139
339,00000
------10,2,İ,91
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
11
7
9
8
12
24
38
315,45000
173,64151
319,45000
340,65000
303,50000
171,67685
14,3,D,97
---12,2,D,94
14,2,D,96
12,2,İ,95
----
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
15
13
20
16
14
16
241,91063
209,60252
176,28799
192,56129
227,12226
190,18772
-------------------
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
5
17
44
16
13
310,80000
14,2,D,95
219,53546
202,30715
-------
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
24
12
7
5
199,97985
218,10360
202,59377
178,37814
-------------
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
61
18
29
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
18
3
11
21
6
253,61591
290,75000
250,00000
207,02253
290,95000
---14,2,D,95
13,2,D,95
---14,2,D,95
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
16
4
10
30
13
11
7
7
11
15
8
296,10000
323,50000
209,43691
13,2,D,95
14,2,D,96
----
220,99649
206,06723
228,40651
189,96464
228,53115
357,35000
209,22562
---------------14,2,D,96
---106
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108951416
108970997
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Kulu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Dış Ticaret
Elektrik
Sarayönü Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Çevre Koruma ve Kontrol
Fidan Yetiştiriciliği
Gıda Teknolojisi
Organik Tarım
Tohumculuk
Taşkent Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KÜTAHYA
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otobüs Kaptanlığı
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Geleneksel El Sanatları
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
İç Mekan Tasarımı
İç Mekan Tasarımı (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Makine
2
2
YGS-4
YGS-4
21
28
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-4
YGS-4
20
19
11
10
29
65
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-1
2
2
2
2
2
2
108952777
108951434
108953087
108952114
108951461
108971995
108952653
108951619
108951628
108952662
108952071
108953148
108951725
108951734
108951743
108952838
108952847
108971244
103251544
103271345
103251492
103271309
103251068
103270823
103250952
103251298
103271045
103251756
103271548
103251102
103270859
103251005
103250361
103250397
103270311
103251359
103271099
103251526
103271699
103251386
103271115
103251447
103250255
103270189
103251305
103271054
103251023
103251553
103271354
103251898
103271742
103251402
103271133
103251192
103251314
103251032
103251889
103250316
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
241,82739
165,49363
-------
207,25614
205,62824
238,84731
185,85212
247,76918
----------------
23
18
14
212,10149
----
322,50000
03,2,İ,86
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
11
9
9
4
27
10
328,80000
13,2,İ,95
176,60025
194,19993
-------
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
11
8
5
2
211,72918
228,36211
202,63103
----------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
19
18
7
23
17
15
19
13
20
9
12
19
19
4
19
21
15
31
54
46
2, 46
46
2, 46
21
2, 21
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46, 122
46
21
2, 21
46
2, 46
281,30000
231,82776
273,93531
207,62971
246,18611
207,43410
225,31847
229,84719
182,97488
250,14572
212,28349
246,44962
172,12886
271,38536
336,30000
227,67602
14,2,D,96
---------------------------------------10,3,D,92
----
221,55605
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-5
YGS-2
YGS-1
2
4
2
13
17
9
26
10
24
13
5
8
15
5
10
10
5
9
12
38
9
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
46
46
46
345,35000
301,70000
355,10000
324,90000
14,3,İ,95
14,2,D,96
14,3,D,96
13,4,İ,95
325,75000
14,2,D,96
286,65000
14,2,D,95
238,15666
384,70000
323,05000
294,74767
236,81178
237,97314
206,00627
186,68064
313,60000
193,28786
---14,2,D,97
14,2,D,95
---------------13,4,D,95
----
303,80000
14,2,D,96
107
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103270241
103251535
103271336
103251835
103271733
103251095
103270841
103250325
103251923
103251914
103271724
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Seramik ve Cam
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Altıntaş Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ)
Gıda Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Domaniç Meslek Yüksekokulu
Bilgi Yönetimi
Bilgi Yönetimi (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
İşletme Yönetimi
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Emet Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Gediz Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Giyim Üretim Teknolojisi
İşletme Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Hisarcık Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
21
9
12
7
4
9
9
44
15
4
8
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
46
2, 46
187,76051
324,50000
314,60000
308,03409
229,33816
283,83117
252,65802
---14,2,İ,96
13,2,İ,94
-------------
203,69775
184,15907
-------
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
7
24
12
14
7
6
43
46
2, 46
46
46
46
46
46
205,15498
----
281,20000
195,31745
185,76323
11,2,D,93
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
9
12
18
34
8
13
44
22
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
46
318,40000
182,77867
230,61082
14,2,D,95
-------
184,56605
210,90555
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
6
13
19
69
6
46
17
14
13
21
49
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
384,55000
399,50000
203,11959
14,2,İ,96
14,2,D,96
----
355,85000
94,2,İ,77
233,50308
198,86537
321,20000
256,26859
------14,2,D,96
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
31
23
10
34
58
35
15
11
19
55
10
12
26
59
21
31
38
46
2, 46
46
2, 46
46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
46
234,44810
189,81518
298,20000
------14,2,D,94
294,65000
260,19386
219,33543
14,2,D,96
-------
287,65000
14,2,D,95
313,10000
14,2,D,95
2
2
YGS-3
YGS-3
11
8
46
2, 46
296,10000
321,07932
14,2,D,96
----
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-6
20
55
44
17
21
19
46
2, 46
46
46
2, 46
46
181,17693
----
253,12675
179,40876
224,64033
---------108
103251702
103271496
103250458
103251217
103251111
103251086
103251711
103251862
103271672
103251853
103271663
103251226
103251747
103271539
103251129
103250988
103271363
103250934
103271266
103251208
103271239
103251932
103271751
103251941
103271769
103250925
103251589
103271381
103251668
103271469
103251598
103251244
103251871
103271681
103251571
103271645
103251483
103271636
103250564
103271142
103251147
103250582
103250607
103251677
103271478
103251632
103271424
103251456
103251774
103271566
103251783
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
103271575
103251253
103251465
103251765
103271557
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Lojistik
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Pazarlar Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ)
Simav Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
İç Mekan Tasarımı
İç Mekan Tasarımı (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
Laboratuvar Teknolojisi
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Şaphane Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnternet ve Ağ Teknolojileri
İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: MALATYA
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
Adalet Meslek Yüksekokulu
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
29
21
13
12
30
2, 46
46
46
46
2, 46
2
2
2
2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
10
3
11
38
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
16
13
10
34
9
14
10
9
46
31
12
10
14
26
4
12
30
8
38
5
9
16
20
2
YGS-2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
11
33
19
21
23
15
53
20
54
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
10
58
17
10
18
27
4
4
5
7
13
4
4
12
35
7
11
25
103251438
103251429
103251844
103271654
103250661
103271169
103251395
103271124
103251959
103271778
103250688
103251323
103271187
103251332
103251968
103271787
103251808
103271609
103251977
103251826
103271627
103251623
103271415
103251792
103271593
103251817
103271618
103251905
103250997
103271293
103251508
103271318
103251986
103251641
103271433
103251659
103271442
103250882
103270717
103251517
103251077
103270832
103251289
103250828
103270674
103251605
103271399
103251341
103250961
103270753
103250846
103271715
103251183
103251474
103270956
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
208,13616
240,91607
-------
46
46
46
2, 46
177,32848
196,39660
187,54641
----------
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
238,39264
213,35407
282,75000
------14,2,D,95
333,35000
311,55000
260,60000
192,32732
14,2,D,96
11,2,D,91
13,2,D,95
----
248,51632
201,28274
228,08150
----------
323,15000
215,56483
13,2,D,94
----
288,30000
13,2,D,96
284,85000
14,2,D,95
246,58610
214,48595
-------
280,26529
----
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
46
2, 46
230,39140
----
217,80293
188,76161
225,68974
194,28770
-------------
221,52572
----
46
2, 46
46
46
2, 46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
294,10000
14,2,D,96
239,42146
216,45065
-------
245,34521
211,83236
309,25000
297,85000
------14,3,D,96
14,2,D,96
228,74807
179,67869
305,30000
------13,2,D,94
209,60592
303,10000
---14,2,D,96
109
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
105350875
105370313
Adalet
Adalet (İÖ)
Malatya Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Harita ve Kadastro
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Maden Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Eczane Hizmetleri
Evde Hasta Bakımı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Akçadağ Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
İşletme Yönetimi
Arapgir Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Elektrik
Geleneksel El Sanatları
Mekatronik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otomotiv Teknolojisi
Battalgazi Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ)
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Yerel Yönetimler
Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu
Geoteknik
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Sondaj Teknolojisi
Yapı Denetimi
Kale Meslek Yüksekokulu
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Sürgü Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Yakınca Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: MANİSA
2
2
YGS-3
YGS-3
9
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
2
7
26
5
10
3
8
5
2
9
6
4
16
15
13
6
7
16
20
36
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-2
4
5
2
11
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
3
12
9
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-2
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-1
11
6
19
9
14
5
26
10
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-4
10
9
16
10
9
2
2
YGS-2
YGS-1
2
2
2
2
105350275
105370173
105350927
105350115
105370076
105350751
105350769
105370252
105350575
105350742
105350821
105370288
105350715
105370243
105350636
105350196
105370101
105350663
105370216
105351025
105350893
105350584
105350327
105350803
105350363
105370279
105350724
105350857
105350884
105351016
105350372
105351007
105350839
105350672
105350681
105350706
105350593
105370261
105350733
105350469
105350936
105351061
105350654
105351052
105350645
105351043
105350512
105350521
105351034
105370304
105351088
105350918
105350699
105370234
105350627
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
354,03212
322,83588
-------
317,85000
312,05000
249,91488
314,05000
299,10000
271,25000
276,50000
310,00000
287,73557
207,06487
260,63176
242,22712
242,80080
221,87841
189,07267
296,95000
278,35000
255,53634
220,40716
178,20156
14,3,İ,96
14,2,İ,95
---14,2,İ,96
13,2,İ,95
14,2,İ,97
14,2,İ,96
05,2,İ,88
---------------------14,2,İ,95
13,2,İ,94
----------
289,10643
380,25000
296,65000
307,60952
---14,2,D,97
14,2,İ,96
----
289,95000
211,24559
211,70410
14,2,İ,92
-------
249,82412
269,59682
-------
188,20898
----
280,00000
205,93768
178,35092
13,2,D,93
-------
206,79471
312,50000
223,26450
---14,2,D,96
----
286,80331
----
12
5
199,33093
206,55064
-------
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
13
3
20
4
182,80160
277,10000
---13,2,D,95
206,19520
----
2
2
YGS-6
YGS-6
18
13
195,81818
210,48446
-------
2
2
YGS-1
YGS-1
4
33
295,20000
12,2,İ,94
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
2
12
13
41
48
304,70000
419,15000
205,38857
14,2,D,93
85,2,İ,68
----
2
2
226, 815
2
2
2
2
2
2
226
264
2, 264
264
264
264
2, 264
264
264
2
2
110
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
102550801
102570886
102550943
102570877
102550016
102571027
102550961
102550776
102570902
102550882
102570911
102550952
102570895
102550864
102570814
102551183
102571072
102551314
102550652
102570692
102551147
102570083
102551226
102570038
102550052
102551138
102570047
102570735
102550846
102570868
102550697
102550079
102551208
102571133
102550749
102570762
102550643
102570683
102551095
102550088
102550122
102550634
102570674
102550591
102570647
102550661
102551298
102550873
102570823
102551271
102571124
102551102
102571018
102550679
102570717
102550255
102570259
102550925
102570859
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)
Manisa Meslek Yüksekokulu
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Ahmetli Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Akhisar Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Endüstriyel Tavukçuluk
Makine
Makine (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.566)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
Alaşehir Meslek Yüksekokulu
Bağcılık
Bitki Koruma
Bitki Koruma (İÖ)
Kooperatifçilik
Kooperatifçilik (İÖ)
Laboratuvar Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ)
Organik Tarım
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Demirci Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Gördes Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
7
8
2
8
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
3
15
3
7
15
5
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
25
22
30
36
7
18
53
42
67
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
20
11
9
32
9
14
21
28
17
30
34
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
9
1
5
19
24
5
12
16
15
14
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
20
20
28
38
34
9
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
32
80
18
15
17
19
51
106
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
20
23
30
12
2
2
2
2
2
2
334,15000
238,76666
309,90000
306,80000
96,2,D,79
---14,3,İ,96
14,2,İ,92
302,15000
336,45000
341,30424
382,35000
275,00025
260,05679
234,76310
14,2,İ,96
13,2,D,95
---12,2,İ,94
----------
291,25000
220,82929
257,65352
14,2,D,96
-------
305,20000
220,92055
199,90189
288,05000
14,2,D,96
------13,2,D,92
345,00000
287,65000
320,90000
14,2,İ,96
12,3,D,94
14,2,D,96
288,05000
14,2,D,95
190,99477
269,35000
---10,2,D,92
192,45491
243,77506
184,13013
213,53995
-------------
326,15000
243,15515
14,2,D,94
----
207,90898
----
264,75000
216,04179
226,13517
13,2,D,95
-------
300,30000
14,2,D,95
232,20206
----
256,47465
197,18361
236,30473
196,33300
-------------
2
2
226
2
2
2
2
2, 566
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
328,80000
180,89537
265,55630
212,17954
14,2,D,95
---------111
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102550688
102570726
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Köprübaşı Meslek Yüksekokulu
Adalet
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İşletme Yönetimi
Kula Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Salihli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
Deri Konfeksiyon
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ)
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Sarıgöl Meslek Yüksekokulu
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
Tapu ve Kadastro
Tapu ve Kadastro (İÖ)
Saruhanlı Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Soma Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
Maden Teknolojisi
Maden Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Sondaj Teknolojisi
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Endüstriyel Cam ve Seramik
Geleneksel El Sanatları
Geoteknik
2
2
YGS-6
YGS-6
48
92
2
2
2
2
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-6
6
8
9
22
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
37
30
29
91
18
21
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-4
YGS-4
12
17
5
3
29
22
21
19
13
38
8
20
40
86
25
15
30
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
4
8
3
9
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
4
9
13
16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
3
15
6
23
13
15
38
11
12
4
17
8
11
21
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-4
YGS-2
8
15
28
10
16
5
13
15
8
7
102551305
102550282
102570595
102550722
102551129
102571054
102550713
102570744
102551235
102571099
102550794
102570365
102550546
102571036
102551262
102550307
102550607
102570656
102551111
102571045
102550916
102570841
102550325
102570302
102550582
102550334
102570329
102550343
102571009
102551217
102571142
102550352
102570374
102550731
102570938
102550379
102570383
102550837
102571106
102551165
102571063
102551253
102550616
102570665
102550397
102570408
102550485
102570805
102550625
102551244
102570577
102551174
102550519
102570453
102550758
102570771
102550934
102550564
102550907
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2
2
332,48672
238,51561
214,75100
----------
267,11517
190,16015
163,79824
----------
233,60732
208,25909
-------
306,60000
298,85000
428,45000
378,65000
345,75000
14,3,D,96
13,2,D,90
14,2,İ,95
14,2,İ,96
14,2,D,95
252,99771
196,31209
193,26542
----------
335,40000
247,45340
14,2,D,96
----
261,65848
214,23817
-------
233,01144
211,34340
311,95000
259,96038
------13,2,D,95
----
301,40000
209,79567
245,66191
180,09581
14,2,İ,96
----------
336,65000
303,61687
318,10000
400,75000
317,85000
284,40000
335,00000
193,57073
172,74549
281,65000
358,35000
330,10000
255,80000
14,2,D,96
---14,2,İ,97
13,2,D,94
14,2,D,95
09,2,D,91
97,2,D,78
------14,2,D,96
92,2,D,74
14,2,D,94
10,2,D,92
328,55000
289,25000
203,69598
262,70000
195,28268
301,30000
360,85000
14,3,D,96
13,2,D,95
---14,2,İ,95
---14,2,D,95
05,2,D,88
2
2
2
2
226, 815
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
226
2
2
2
2
226, 815
2
2
240,69624
196,69753
------112
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102550819
102570789
102550767
102550422
102570498
102550891
102570929
102551156
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: MARDİN
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Kızıltepe Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
Tohumculuk
Midyat Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.304)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ) (Bk.304)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Sosyal Hizmetler
Nusaybin Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Plato Meslek Yüksekokulu
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
12
11
5
23
25
7
2
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
5
9
1
16
13
22
7
12
12
10
7
3
7
7
3
12
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
3
1
2
6
16
19
4
9
2
2
YGS-6
YGS-6
8
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
5
9
3
8
4
7
12
9
5
2
YGS-6
8
205052343
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mardin) (Tam Burslu)
2
YGS-4
1
3, 46, 702, 789
205052352
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mardin) (%50 Burslu)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: MERSİN
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%75 Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Adalet (%25 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%75 Burslu)
2
YGS-4
30
3, 46, 702, 789
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-6
YGS-6
8
2
2
2
4
1
2
4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
107150192
107170169
107150253
107150014
107170018
107150111
107170099
107150102
107170115
107150086
107170133
107150129
107170036
107150077
107170081
107150059
107170124
107150174
107170178
107150165
107170151
107150226
107170196
107150183
107170187
107150208
107150217
107150147
107170106
107150068
107170063
107150138
107170072
107150235
107150262
107150271
107150244
201050438
201050447
201050474
201050456
201050465
201050386
201050483
2
2
2
2
858
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
224,47520
206,59099
290,65000
290,35000
192,12987
227,30138
203,48535
------14,2,D,95
13,2,İ,95
----------
338,05000
316,75000
256,31581
299,45000
220,13956
180,41431
14,2,İ,97
13,2,İ,95
---14,2,D,95
-------
239,68051
216,24132
220,87578
201,09305
252,56460
304,95000
301,20000
219,33675
234,11361
198,65339
---------------14,2,İ,96
07,2,D,89
----------
408,00000
374,15000
296,44170
270,75470
245,73453
227,65261
260,36398
240,80833
14,2,İ,95
14,2,İ,96
-------------------
217,44318
204,19040
-------
345,80000
329,95000
382,70000
363,20000
305,85000
365,10000
195,28236
225,05430
360,30000
14,2,D,96
08,2,İ,84
14,2,İ,95
14,2,İ,95
06,2,İ,89
13,2,D,86
------14,2,İ,96
225,71322
----
360,40000
14,2,İ,96
240,82969
374,62678
325,48534
299,16253
259,86869
342,95000
242,25325
---------------10,3,İ,91
---113
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2, 304
2
2, 304
872
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
201050235
201050244
201050395
201050492
201050253
201050262
201050508
201050271
201050289
201050562
201050571
201050589
201050598
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu)
Dış Ticaret (Tam Burslu)
Dış Ticaret (%75 Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Gemi Makineleri İşletme
Mersin Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi
İlk ve Acil Yardım
Otopsi Yardımcılığı
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Endüstriyel Cam ve Seramik
Gıda Teknolojisi
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
12
3
3
1
3
4
2
11
6
2
2
7
8
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
3, 4, 27
198,60686
186,84415
273,17537
246,57351
209,51858
186,17081
260,78780
202,45416
193,67388
310,00000
233,10449
187,34717
184,19463
---------------------------13,2,D,91
----------
2
2
YGS-1
YGS-1
2
4
21, 278
21, 278
372,90000
426,90000
14,3,D,96
14,3,D,95
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-6
YGS-6
50
63
31
27
40
40
50
226, 815
226
226
226
226
226
226
223,55919
207,95620
310,85000
302,50000
223,81179
232,04138
248,53416
------91,2,D,72
96,2,D,78
----------
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-2
YGS-2
1
1
10
3
3
3
355,95000
401,35000
327,65000
336,87233
318,10000
269,85999
14,3,İ,96
14,3,İ,96
14,2,D,96
---14,2,İ,96
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
13
8
5
8
8
19
12
6
8
11
16
9
13
18
14
285,68895
248,77243
390,35000
315,45000
300,50000
232,68919
264,73478
324,50000
239,58723
327,15000
197,29857
330,35000
229,26670
270,20000
225,34771
------14,2,İ,96
14,2,D,96
14,2,İ,96
------14,2,İ,95
---12,2,D,94
---13,3,İ,95
---14,2,D,95
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
2
7
5
15
7
14
11
16
11
3
7
6
9
26
7
8
3
12
3
325,55000
283,20000
320,45000
268,15000
286,65000
200,31227
263,55000
167,71463
175,75617
387,15000
364,10000
238,31354
275,00000
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
13,2,D,95
14,2,İ,95
---14,2,İ,94
------14,2,İ,95
14,2,D,95
---13,2,İ,94
316,50000
246,31859
312,95000
174,47872
300,55000
14,2,D,96
---13,2,D,95
---14,2,İ,97
114
107451327
107451318
107450092
107451293
107451063
107451072
107451451
107451584
107451372
107450126
107451381
107451221
107451196
107451187
107451399
107451336
107470633
107450902
107470412
107451018
107470493
107470678
107450947
107470448
107450223
107470209
107450232
107470218
107451133
107470563
107451203
107470572
107450277
107470245
107451099
107470518
107451106
107470527
107451469
107450832
107450311
107470624
107451054
107470615
107451212
107470606
107450992
107470475
107451115
233
769
2
2
2
2
2
2
46
2, 46
2
2
2
2
2
194
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
107470536
107450886
107450356
107470306
107451275
107451266
107470484
107470545
107450877
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Makine
Makine (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.449)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.501)
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Anamur Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
İşletme Yönetimi
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Erdemli Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm Animasyonu
Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu
Fidan Yetiştiriciliği
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Mut Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Bilgisayar Programcılığı
Gıda Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Silifke Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
Organik Tarım
Tarsus Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Giyim Üretim Teknolojisi
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Plato Meslek Yüksekokulu
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-5
9
11
8
13
7
3
12
5
12
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
17
22
21
20
15
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
13
13
9
14
10
13
12
10
12
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
2
2
2
2
205052316
205052034
107451557
107451345
107451027
107450392
107450426
107451151
107450938
107470439
107450559
107470581
107451036
107470509
107450956
107470457
107450868
107451609
107450965
107451433
107451009
107450692
107451618
107450974
107451627
107451045
107450841
107450823
107470599
107451354
107470669
107451442
107451593
107450983
107470466
107450798
108953299
108952256
108971492
108952098
108971386
108952468
108971623
108952635
108971756
108951982
108971314
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
185,32356
318,23763
327,50000
306,20000
262,85000
315,00000
261,15000
311,85000
260,17637
------14,2,İ,94
13,2,İ,95
14,2,D,96
14,2,İ,96
13,2,İ,95
14,2,İ,94
----
251,42635
221,96879
194,08185
228,09396
227,88279
----------------
396,80000
240,73938
308,25000
345,25000
241,77950
207,49275
247,52928
201,25377
262,02517
14,2,D,96
---14,2,İ,96
12,2,D,93
----------------
15
26
5
200,42103
207,26497
320,45000
------14,2,D,95
YGS-6
YGS-1
YGS-2
YGS-6
15
18
5
19
263,00000
239,64413
207,58254
14,2,D,96
-------
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
11
9
11
285,12839
227,50381
194,65610
----------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
11
8
10
14
33
14
13
9
14
305,95000
218,82270
268,84789
214,81640
14,2,İ,96
----------
334,95000
240,16404
190,30384
202,18430
14,2,D,95
----------
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mersin) (%50 Burslu)
2
YGS-4
47
3, 46, 702, 789
Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Mersin) (%50 Burslu)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Silifke Taşucu Meslek Y.O.
Aşçılık
Bahçe Tarımı
Bahçe Tarımı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği (İÖ)
2
YGS-5
18
3, 46, 702, 789
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-3
YGS-3
5
6
33
13
7
14
25
8
13
22
29
336,95000
177,60567
14,3,D,96
----
245,05058
198,02425
272,15000
------14,2,D,96
2
2, 449
2, 501
55
55
2
2
2
2
15
2
2
2
2
2
2
2
2
215,74295
195,91656
253,52972
199,96344
------------115
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108951991
108971323
108952486
108971641
108952017
108972127
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (%25 Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
İnşaat Teknolojisi (%25 Burslu)
Lojistik (Ücretli)
Lojistik (%25 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: MUĞLA
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ)
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.575)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
29
42
21
26
5
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-2
YGS-2
8
2
1
5
1
1
2
1
2
3
14
1
9
8
8
9
1
1
4
17
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
2
4
1
3
11
9
5
10
35
16
14
9
11
18
6
12
4
11
10
8
5
5
13
22
17
6
13
10
16
16
12
6
4
205550439
205550448
205550457
205550342
205550351
205550369
205550281
205550299
205550315
205550333
205550051
205550078
205550096
205550112
205550121
205550378
205550387
205550396
205550166
205550175
205550209
205550403
205550254
205550272
107651291
107670782
107650018
107670579
107650609
107670588
107650909
107670164
107651255
107650963
107670446
107670031
107650054
107670049
107650063
107670058
107650796
107670367
107650081
107670076
107651194
107670094
107650654
107670322
107650115
107650954
107670597
107650142
107670119
107650812
107670385
107651007
107670525
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
210,52788
----
221,42658
----
274,29888
228,08133
-------
228,27123
347,38812
297,31551
214,08818
357,80000
263,41575
224,10543
299,50979
262,26932
317,95090
204,29728
338,55000
------------14,3,D,96
------------------14,2,İ,92
196,90908
----
177,27958
309,20000
227,08323
171,95653
---13,2,D,95
-------
226,52510
251,26366
219,37411
262,93693
-------------
2
2
2
719
3, 719
3, 719
719
3, 719
3, 719
719
3, 719
719
3, 719
719
3, 719
719
3, 719
3, 719
719
3, 719
3, 719
3, 719
719
3, 719
719
719
3, 719
2
2
2
4
2, 4
226, 815
2
2
4
2, 4
2
2
2
2, 575
2
4
2, 4
4
2, 4
4
2, 4
2
303,35000
354,10000
345,05000
352,80000
350,55000
338,70000
346,55000
329,60000
209,03216
295,94754
248,22525
380,55000
318,55000
259,91306
348,95000
305,70000
333,55000
298,70000
277,50000
238,21801
311,10000
272,95000
315,45000
223,81273
299,30000
357,30000
284,70000
345,75000
262,73431
296,00000
240,35260
243,80714
210,95394
14,2,İ,96
13,3,D,95
14,3,İ,95
14,3,D,95
14,3,D,96
14,2,D,97
14,3,İ,96
14,2,İ,96
---------14,2,İ,96
14,2,D,94
---14,2,İ,95
14,2,D,94
14,2,D,95
13,2,D,95
14,2,D,95
---14,2,D,96
11,2,D,92
14,2,D,96
---14,2,D,96
14,2,D,94
13,2,D,95
14,3,D,96
---14,2,D,95
---------116
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
107651282
107670791
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Muğla Sağlık Hizmetleri M.Y.O.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)
Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Yat Kaptanlığı
Dalaman Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
2
2
YGS-4
YGS-4
10
6
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
2
107650196
107670676
107650884
107670685
107650893
107670694
107651246
107650221
107650787
107650663
107670507
107650248
107670491
107650275
107670773
107650672
107670701
107650293
107670719
107651273
107650681
107670455
107651025
107650742
107650972
107650336
107670473
107650857
107670464
107651219
107670631
107651237
107670658
107651228
107670649
107651201
107670622
107651016
107670561
107651158
107670728
107651264
107650733
107670516
107650627
107650636
107670313
107650699
107670331
107650399
107670534
107650424
107670207
107651167
107650715
107650936
Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Organik Tarım
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Seracılık
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Turizm Animasyonu
Turizm Animasyonu (İÖ)
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği (İÖ)
Köyceğiz Meslek Yüksekokulu
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ)
Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Geleneksel El Sanatları
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Ortaca Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Bahçe Tarımı
Peyzaj ve Süs Bitkileri
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
2
287,00086
257,08673
-------
3
6
12
10
12
14
104
2, 104
104
2, 104
104
2, 104
360,65000
352,60750
299,38469
273,58016
341,65000
243,01249
14,2,D,97
---------13,2,D,96
----
YGS-1
9
295
307,00000
14,2,İ,95
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
14
11
18
17
6
10
4, 57
4, 57
289,70000
304,55000
229,44464
182,25160
439,55000
322,45000
14,2,D,96
14,2,D,96
------14,2,D,96
14,2,D,97
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
3
5
18
16
8
11
366,35000
327,35000
227,55867
14,3,D,96
14,3,D,96
----
362,35000
218,95092
13,3,D,94
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
14
10
9
7
17
17
12
21
21
21
2
197,89017
281,30000
211,77330
215,34752
213,17968
---14,2,D,96
----------
4, 57
2, 4, 57
4, 57
2, 4, 57
280,60000
222,28240
292,77547
236,22681
13,3,D,95
----------
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-3
YGS-3
5
3
24
17
10
16
371,70000
408,25000
252,84773
209,70959
341,60000
283,50479
14,3,D,96
14,2,İ,96
------14,2,İ,96
----
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
2
2
14
30
333,50000
297,50000
232,67851
14,2,D,95
01,2,İ,83
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
7
7
15
23
12
16
12
9
10
11
19
25
13
19
355,75000
373,80000
233,85301
341,50000
203,50574
240,58599
285,30000
275,35949
242,44620
184,22229
302,70000
14,3,D,96
14,2,D,95
---13,2,D,95
------14,2,D,96
---------11,4,İ,93
254,35001
208,59698
-------
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
5
5
5
2
4, 57
2, 4, 57
2
2
4, 57
2, 4, 57
2
2
2
2
2
2
2
14
14
2, 14
2
2
4, 57
2, 4, 57
371,80000
185,22814
200,30064
14,3,D,96
------117
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
107650724
107651176
107650487
107670243
107650839
107670401
Sulama Teknolojisi
Turist Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu
Arıcılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Yatağan Meslek Yüksekokulu
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Elektrik
Elektrik (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: MUŞ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Makine
Makine (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Organik Tarım
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Malazgirt Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-3
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
20
10
17
9
14
15
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
14
3
11
6
7
3
4
10
2
14
9
11
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
5
6
14
11
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
7
11
7
16
11
12
4
7
8
16
20
18
10
19
3
6
19
36
11
40
21
16
27
14
30
9
6
12
12
19
6
7
2
4
7
9
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-4
12
10
24
107650512
107651034
107670543
107650521
107670261
107651149
107651185
107670613
107650778
107670358
107650706
107670349
107650645
107650575
107670552
107650927
107670667
107850097
107870153
107850307
107870223
107850176
107870198
107850194
107870117
107850246
107870011
107850255
107850034
107850201
107870126
107850122
107850113
107850228
107870038
107850104
107870065
107850273
107850237
107870074
107850334
107850291
107850343
107850264
107870162
107850088
107850316
107850219
107870135
107850325
107870241
107850282
107870205
107850352
107850185
107870189
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
4, 57
4, 57
2, 4, 57
4, 57
2, 4, 57
305,90940
244,46516
199,01858
250,38933
191,27932
----------------
326,30000
244,28055
310,50000
206,01147
287,90000
308,75000
264,70242
312,40000
14,2,D,96
---14,2,D,96
---14,2,D,96
14,2,D,95
---14,2,D,95
222,82585
187,28572
-------
171,36872
298,75000
---14,2,D,95
279,55000
220,93592
12,2,D,92
----
232,11112
198,17793
278,35000
------14,2,İ,92
239,43006
181,19970
384,30000
354,60000
357,35000
319,15000
------14,2,İ,96
14,2,D,93
12,3,İ,94
01,2,İ,82
245,26990
215,90082
205,64646
190,31071
-------------
196,63672
----
230,10666
----
243,19729
285,55000
260,53397
---13,2,D,95
----
214,59014
199,77365
180,25949
239,80439
223,40579
262,12550
215,77877
----------------------
213,30030
220,02134
-------
22
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
118
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
107850361
107850379
107850149
107850158
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-6
15
16
10
21
203851201
203851228
203851237
203851361
203851379
203850187
203850645
203851149
203851158
203851246
203851388
203851264
203851404
203850442
203850681
203851422
203850106
203850115
203850275
203850706
203850521
Çocuk Gelişimi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: NEVŞEHİR
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (Tam Burslu)
Aşçılık (%50 Burslu)
Aşçılık (%25 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu)
Diyaliz (Ücretli)
Elektronörofizyoloji (Ücretli)
Fizyoterapi (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
Mimari Restorasyon (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (%25 Burslu)
Odyometri (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
10
6
2
3
1
4
7
8
15
5
7
7
13
3
6
4
5
2
1
6
3
203850539
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
2
YGS-6
203850724
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
2
203850715
203850866
203850875
203851307
203851316
203850142
203850151
203851449
203851458
203851467
203850884
203850893
203850918
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)
Turist Rehberliği (Ücretli)
Turist Rehberliği (Tam Burslu)
Turist Rehberliği (%25 Burslu)
Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu)
Uçak Teknolojisi (Ücretli)
Uçak Teknolojisi (Tam Burslu)
Uçak Teknolojisi (%25 Burslu)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
108050472
108050145
108070255
108050481
108050339
108070176
108050348
108070113
108050118
108070122
108050048
108050057
108070079
108050136
108070158
108050515
108070325
108050454
108050375
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
390,20000
215,97107
185,05024
14,2,D,96
-------
46, 281, 286, 850
46, 281, 286, 850
3, 46, 281, 286, 850
46, 281, 286, 850
3, 46, 281, 286, 850
3, 46, 281, 286, 850
3, 46, 281, 286, 850
3, 46, 281
3, 46, 281
46, 281, 286, 850
46, 281, 286, 850
46, 281, 286, 850
46, 233, 281, 286, 850
3, 46, 281, 850
3, 46, 281, 850
46, 281, 286
46, 281, 780
3, 46, 281, 780
3, 46, 281, 780
3, 46, 281, 780
17, 21, 86, 281, 780
202,98813
208,86067
296,65000
247,03223
364,00000
263,12064
186,50650
323,90000
193,95587
222,39283
206,93015
233,46828
400,00000
237,81609
174,11803
229,65041
192,04929
320,90000
247,97606
212,46014
------05,2,D,86
---14,3,D,96
------12,2,D,94
------------04,2,D,86
------------14,2,D,97
-------
1
3, 17, 21, 86, 281, 780
334,20000
14,2,D,96
YGS-6
1
3, 17, 21, 86, 281, 780
245,16420
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
5
38
3
5
1
23
2
3
116
3
11
1
2
3, 17, 21, 86, 281, 780
46, 78, 281, 753
3, 46, 78, 281, 753
46, 281, 286, 850
3, 46, 281, 286, 850
46, 281, 878
3, 46, 281, 878
3, 46, 281, 878
281, 878
3, 281, 878
17, 21, 86, 281, 286, 780, 850
3, 17, 21, 86, 281, 286, 780, 850
3, 17, 21, 86, 281, 286, 780, 850
201,45160
----
337,25000
231,08527
292,71133
11,2,D,93
-------
350,81183
----
318,01396
----
349,10000
337,65000
14,4,D,96
13,4,D,95
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
7
5
7
5
12
7
4
15
6
8
10
10
10
11
23
303,65000
302,55000
209,25458
328,95000
264,35245
203,26743
347,50000
256,30000
274,10000
184,71533
199,26764
243,09578
191,86453
235,15377
14,2,D,96
14,2,İ,96
---14,2,D,95
------14,2,D,95
10,2,D,92
12,2,İ,94
----------------
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-3
1
2
5
2
383,35000
389,85000
372,65000
295,60000
14,2,İ,96
14,2,D,95
14,2,D,96
14,2,D,96
119
883
2
2
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108050506
108050463
108050357
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Yaşlı Bakımı
Avanos Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Mimari Restorasyon
Organik Tarım
Seramik, Cam ve Çinicilik
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Gülşehir Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Grafik Tasarımı
Mekatronik
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
İkram Hizmetleri
Turizm Animasyonu
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: NİĞDE
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
2
2
2
YGS-3
YGS-6
YGS-2
43
14
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-6
YGS-2
YGS-6
5
8
3
12
18
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
9
11
10
11
19
33
18
11
17
8
17
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-1
9
2
4
9
6
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-4
YGS-3
YGS-3
YGS-6
YGS-5
3
7
29
14
7
1
10
14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-4
YGS-4
10
12
17
21
12
14
13
13
16
5
1
12
18
9
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
5
9
5
10
3
11
18
36
22
18
15
108050269
108050278
108050409
108050393
108050287
108050499
108050296
108070228
108050427
108070282
108050303
108070219
108050436
108050312
108070246
108050321
108070237
108050154
108070264
108050418
108050199
108050181
108050384
108070273
108050215
108050233
108050251
108070194
108050366
108050242
108150577
108170554
108150771
108170703
108150708
108170624
108150647
108170599
108151045
108151054
108151018
108170863
108150277
108150286
108170854
108150744
108170651
108150965
108170827
108150956
108170818
108150665
108170678
108150259
108170218
108150753
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
226
296,72341
246,61017
243,21585
----------
323,80000
367,50000
284,61658
14,2,D,96
95,2,D,76
----
170,34002
----
265,07842
206,51845
276,06118
238,81390
217,28446
----------------
228,94795
221,36990
174,99087
251,98870
174,28386
----------------
274,80000
323,35000
319,05000
299,05000
295,75000
13,2,D,94
12,2,D,93
14,2,D,95
14,2,D,96
14,2,D,96
2
338,05000
386,05000
14,3,D,95
13,3,D,95
15
2, 15
46
46
194,70899
295,69058
272,63217
212,39676
215,89346
----------------
320,75000
232,47803
258,22440
206,30662
222,57747
167,98964
228,83677
13,2,D,95
-------------------
192,48301
321,00000
302,45000
276,30000
216,52990
264,40572
219,37263
---14,2,D,93
14,2,İ,96
13,2,D,95
----------
220,45571
189,86329
328,05000
325,20000
415,10000
194,01166
285,10000
------14,2,D,96
07,2,D,90
14,2,D,96
---14,2,D,95
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
270,44731
240,75669
205,16226
---------120
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108170669
108150798
108170712
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ)
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu
Geleneksel El Sanatları
Moda Tasarımı
Bor Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Ulukışla Meslek Yüksekokulu
Çevre Temizliği ve Denetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ORDU
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Akkuş Meslek Yüksekokulu
Bilgi Yönetimi
Fatsa Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
29
10
11
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-3
YGS-2
YGS-2
2
12
4
7
8
2
2
YGS-4
YGS-5
27
21
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
9
11
6
30
12
14
18
10
6
7
9
9
26
10
2
2
6
2
2
2
YGS-5
YGS-6
YGS-6
18
26
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
9
18
6
12
10
15
17
16
9
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
6
16
5
15
2
10
2
12
9
3
2
7
32
11
8
25
2
YGS-6
2
YGS-4
108150823
108170739
108170545
108151009
108170836
108150974
108150789
108150505
108170466
108150383
108170439
108150717
108150938
108170809
108150417
108170403
108150805
108170721
108150444
108170448
108150453
108150983
108150992
108150629
108150947
108150656
108150814
108350221
108370243
108350442
108370455
108350239
108370252
108350133
108370137
108350451
108370464
108350336
108370322
108350027
108370031
108350284
108350293
108350496
108350424
108350363
108370358
108350309
108350099
108370085
108350106
108350275
108370437
108350512
108350539
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
2
216,04145
191,57890
-------
355,65000
391,45000
324,96429
243,41031
230,34185
14,2,İ,92
14,2,D,96
----------
255,59624
----
308,25000
198,55582
321,35000
14,2,İ,96
---14,2,D,97
264,15000
207,21966
95,2,D,75
----
238,11466
211,35872
236,79904
220,46685
292,65000
------------14,2,D,96
316,65000
309,50000
14,4,D,96
14,3,İ,96
212,37568
----
277,18183
225,43374
243,66917
183,51922
218,76364
----------------
218,53167
----
267,85263
224,04704
-------
345,25000
281,45000
366,55000
14,2,İ,96
13,2,D,94
14,2,D,95
277,75000
14,2,D,97
323,15000
224,74257
296,80000
203,02373
290,10000
310,30000
14,2,D,96
---12,3,D,94
---14,2,D,96
14,2,D,96
212,54533
299,50000
---14,2,D,96
15
270,70000
14,2,D,96
3
398,55000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14,2,İ,97
121
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108370155
108350478
108370394
108350548
108350399
108370385
108350575
108350248
108370261
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ)
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletme
Gemi Makineleri İşletme (İÖ)
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
İkizce Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Yaşlı Bakımı
Mesudiye Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ulubey Meslek Yüksekokulu
Basın ve Yayıncılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Gıda Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ünye Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: OSMANİYE
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Osmaniye Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Çevre Koruma ve Kontrol
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.591)
Posta Hizmetleri
Posta Hizmetleri (İÖ)
Bahçe Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Gıda Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Kimya Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Düziçi Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-6
YGS-6
3
4
13
7
10
11
6
7
28
2
2
2
YGS-6
YGS-2
YGS-2
2
2
2
108350521
108350584
108350557
108350345
108350257
108350196
108350609
108350593
108350469
108350503
108350487
108350354
108370349
108350433
108370491
108350415
108370446
108350618
108350266
108370288
108550343
108570383
108550228
108550431
108570471
108550034
108570038
108550325
108570356
108550052
108570065
108550388
108570426
108550291
108570329
108550088
108570092
108550246
108570277
108570311
108550397
108570435
108550352
108550158
108550307
108550282
108550264
108550361
108550316
108550273
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
722
2, 722
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
355,20000
330,50000
343,80000
231,30583
309,80000
314,85000
346,15000
223,45286
14,2,İ,95
14,3,D,97
13,3,D,95
---14,3,D,96
14,2,D,96
14,2,D,95
----
12
6
5
237,69787
232,71392
232,85446
----------
YGS-1
YGS-6
YGS-6
20
12
9
254,24464
----
194,69586
----
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-6
17
12
16
7
15
264,32736
229,93608
205,61551
249,91635
-------------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
11
16
6
32
12
12
12
7
21
277,15000
189,49449
239,65557
14,2,İ,96
-------
247,37852
200,49605
239,59391
216,88670
-------------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-5
YGS-5
5
6
20
1
6
5
7
4
26
5
5
6
12
13
15
12
10
9
9
12
2
9
319,60000
262,90000
188,20935
390,40000
339,85000
334,10000
466,65000
285,55000
14,2,İ,95
12,2,İ,94
---14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
06,2,İ,88
14,2,D,95
242,98497
216,66888
212,78543
194,82377
237,53775
199,24431
288,45000
263,35000
227,94119
184,98275
300,85000
349,25000
306,65000
------------------14,2,İ,96
83,2,İ,65
------05,2,D,87
14,2,İ,96
14,2,İ,96
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-2
YGS-6
9
8
9
10
9
338,05000
292,70000
188,24035
189,78502
184,39613
10,3,D,91
13,2,D,95
----------
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
7
18
22
233,13262
----
722
2, 722
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2, 591
2
122
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
108550379
108550422
108570462
108550334
108550255
108750544
108750508
108750517
108750483
108750429
108770284
108750341
108770293
108750235
108770221
108750208
108770196
108750526
108750032
108770045
108750314
108750323
108750253
108750305
108770275
108750077
108770099
108750086
108750535
108750368
108750332
108750359
108750456
108750192
108750271
108770327
108750165
108750411
108750386
108850994
108850225
108851541
108871193
108851002
108870741
108850058
108870026
108851392
108871042
108850076
108871272
108851374
108871157
108851514
108871139
108851498
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
Kadirli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: RİZE
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Mobilya ve Dekorasyon
Otomotiv Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Yapı Denetimi
Ardeşen Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Pazar Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SAKARYA
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Basın ve Yayıncılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Endüstriyel Kalıpçılık
Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
6
6
24
9
14
2
YGS-3
2
2
2
211,79459
287,65000
---14,2,D,95
189,47402
187,58639
-------
1
313,20000
14,2,İ,97
YGS-2
YGS-2
YGS-2
1
4
8
373,65000
269,96950
243,98239
14,3,İ,96
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
14
21
13
12
24
67
21
74
258,14607
190,14755
233,37404
185,91073
218,41978
----------------
221,00906
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
14
15
46
7
11
7
12
20
14
73
5
6
26
11
26
12
197,24690
345,95000
---13,2,İ,95
281,00000
220,91574
273,10000
215,12355
188,36062
267,50000
13,2,D,94
---14,2,D,97
------12,2,İ,94
183,84193
298,20000
---14,2,D,96
294,55000
13,2,D,94
205,09469
----
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
15
9
11
15
239,21421
275,70000
329,15000
211,82697
---14,2,İ,96
06,2,İ,88
----
2
2
YGS-6
YGS-6
8
10
208,95656
242,34177
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-1
7
7
12
12
13
8
2
8
5
7
7
12
6
21
5
12
6
400,85000
343,50000
290,95000
262,82777
203,48106
177,59638
289,30000
280,90000
330,40000
329,70000
304,05000
14,2,İ,95
14,3,İ,96
11,2,D,93
---------14,3,D,96
14,2,İ,95
14,2,İ,96
14,2,D,96
14,2,D,96
282,75000
13,2,İ,93
326,35000
285,37043
316,15000
14,2,D,96
---14,2,D,96
123
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108871103
108851232
108870935
108850119
108871121
108850128
108870062
108850137
108870071
108850146
108871254
108851523
108871148
108851117
108870838
108851214
108870926
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Metalurji
Metalurji (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
Mekatronik (Uzaktan Öğretim)
Akyazı Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Arifiye Meslek Yüksekokulu
Kaynak Teknolojisi
Oto Boya ve Karoseri
Otomotiv Teknolojisi
Ferizli Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi (İÖ)
Geyve Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Dış Ticaret
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
11
15
19
14
12
8
17
7
9
4
7
5
13
2
13
6
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
1
3
2
1
5
7
9
11
5
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
50
43
57
52
34
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
14
9
20
14
17
17
7
9
8
25
10
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
15
12
11
11
19
7
9
6
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-1
2
2
2
2
2
2
2
2
108850234
108870723
108851665
108851726
108871263
108851462
108871315
108851444
108871087
108851471
108851417
108851577
108851717
108850313
108850322
108870168
108851383
108851356
108851259
108870944
108850367
108870195
108850376
108870202
108851126
108850967
108870617
108851056
108870786
108851268
108850446
108870256
108851135
108851674
108851683
108851692
108851277
108851708
108871306
108851144
108851029
108871227
108870811
108850516
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
251,72742
271,45000
239,53943
291,80000
300,10000
319,40000
339,00000
351,70000
337,40000
346,05000
312,40000
325,90000
383,75000
291,55000
232,92209
355,30000
319,25000
---14,2,İ,94
---14,2,İ,95
12,3,İ,94
14,2,İ,96
13,2,D,95
14,2,D,96
12,2,D,94
14,3,İ,96
14,2,İ,95
14,2,D,95
92,2,D,74
14,2,İ,95
---14,2,İ,96
14,2,D,95
2
407,05000
360,00000
362,80000
382,10000
343,30149
383,05000
263,62005
250,40132
228,23276
14,2,İ,96
14,2,İ,85
14,3,İ,96
14,3,İ,96
---12,2,D,94
----------
296, 815
296
296
296
296
372,00000
375,85000
322,94300
325,85000
306,90000
07,3,D,89
05,2,D,88
---97,2,D,80
11,2,D,93
2
309,30000
212,10422
13,2,D,95
----
205,63141
251,47677
187,04219
315,60000
201,61586
297,95000
---------14,2,D,96
---14,2,D,95
233,27220
----
247,05641
194,07295
275,37736
243,18965
221,21876
294,50000
226,28979
223,58241
---------------13,2,D,93
-------
9
18
5
316,60000
13,2,D,95
306,60000
14,2,İ,95
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-1
YGS-1
10
5
4
7
5
28
211,54908
351,30000
331,15000
216,72800
316,85000
---14,2,İ,96
14,2,D,96
---14,2,D,96
YGS-6
YGS-6
8
13
2
2
2
2
2
174
2
2
60
2, 60
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
225,34028
239,74838
------124
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108870283
108850525
108870292
108851286
108851074
108851153
Dış Ticaret (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Mimari Restorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Hendek Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Karasu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Kaynak Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
İşletme Yönetimi
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Pamukova Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Laboratuvar Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ)
Pazarlama
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Sapanca Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-5
YGS-6
14
10
18
18
6
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
4
15
3
6
5
16
8
9
7
10
6
6
7
11
15
14
11
16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
18
17
15
12
10
20
54
31
42
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
11
12
6
13
20
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
3
10
15
15
17
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
10
15
13
3
9
15
4
5
22
12
12
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-1
28
13
25
14
14
9
12
108850676
108870423
108850597
108870362
108851408
108871051
108851505
108871112
108851295
108870971
108850631
108870405
108850649
108870705
108851162
108870874
108850667
108870698
108850737
108870486
108851735
108850958
108871175
108851171
108870883
108850719
108870468
108851532
108871184
108851302
108851568
108871236
108851189
108851753
108850904
108870574
108851435
108871078
108850764
108870495
108851647
108850773
108870502
108851205
108851656
108871299
108850791
108851347
108851047
108851083
108870802
108850843
108870653
108851065
108870795
108851365
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2
765
2
2
2
2
2
2
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
191,43485
229,10478
177,83131
206,34353
305,80000
209,52230
------------14,2,D,94
----
321,15000
365,50000
298,50000
283,90000
254,05000
292,30000
287,20465
219,91415
235,70564
188,50492
336,15000
290,85000
302,95000
182,77435
377,35000
14,3,D,96
14,2,D,96
14,2,İ,95
13,2,D,95
14,2,İ,96
11,2,İ,92
------------14,2,D,96
94,2,İ,76
13,4,D,95
---12,2,D,94
309,00000
178,20312
14,2,D,95
----
324,05000
309,05000
400,00000
317,05000
235,29917
233,94106
14,2,İ,96
14,2,D,95
93,2,D,77
14,2,D,96
-------
224,87760
----
311,50000
291,70000
205,45024
258,15835
215,50490
200,42112
14,2,İ,95
14,2,D,95
-------------
347,00000
362,95000
204,89123
265,82967
209,78169
14,3,D,96
13,2,İ,95
----------
235,90821
182,94480
233,84855
381,95000
187,33279
211,43652
338,10000
248,06511
196,63495
179,67909
181,30168
---------14,2,D,96
------14,2,İ,96
-------------
319,55000
227,56870
258,05000
216,41319
297,11669
255,60733
194,86570
14,2,D,96
---14,2,D,96
------------125
2
2
2
2
2
2
2
2
61
2, 61
2
2
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108851198
108870908
108851338
108871015
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SAMSUN
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Samsun Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ)
Seracılık
Tarım Makineleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Endüstriyel Kalıpçılık
Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Alaçam Meslek Yüksekokulu
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Posta Hizmetleri
Posta Hizmetleri (İÖ)
Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim)
Bafra Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk. 605)
Organik Tarım
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
9
11
4
20
2
YGS-3
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
108251017
108250725
108250346
108251247
108251053
108270253
108251238
108251123
108270677
108251256
108251229
108250258
108270298
108250964
108270862
108250276
108250867
108250301
108250364
108270871
108251035
108270889
108251274
108250407
108270668
108250858
108270977
108250831
108251044
108270898
108250973
108270262
108250797
108270756
108251159
108271012
108250955
108270986
108251177
108270738
108251168
108250991
108270923
108251008
108270932
108251195
108250452
108270456
108270695
108250894
108250901
108250982
108270995
108250716
108270765
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
285,55000
192,46612
210,48625
14,2,D,96
-------
46, 276
356,58154
----
5
4
59
4
6
53
8
7
3
94
5
8
4
12
11
4
5
46
46
226, 815
46
2, 46
226, 815
46
2, 46
46
226
46
2, 46
46
2, 46
46
46
46
318,40000
334,15000
192,63830
424,10000
382,55000
294,20000
369,35000
333,30000
339,33537
14,3,D,96
14,3,İ,96
---14,2,İ,96
14,2,İ,96
13,2,İ,96
14,2,İ,95
14,2,D,95
----
302,85000
274,29891
246,13346
207,17040
218,25125
349,35000
386,75000
14,2,D,95
------------13,2,D,95
14,2,İ,96
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
2
2
8
10
1
3
7
8
4
12
14
10
46
2, 6, 46, 274
46
2, 46
46, 90
46
2, 46
46
2, 46
46
46
2, 46
405,45000
362,25000
373,15000
285,84339
14,3,D,96
14,3,İ,96
11,2,İ,93
----
284,45000
340,06566
312,76867
289,25348
292,50000
343,35000
239,93432
14,2,İ,96
---------05,2,İ,86
07,2,İ,88
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
3
6
3
14
9
15
5
22
4
10
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
328,75000
293,20000
353,00000
190,52698
250,00000
14,2,İ,96
14,2,D,96
14,2,D,96
---12,2,D,92
283,45000
13,2,D,94
299,40000
322,65000
14,2,İ,94
13,2,İ,95
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
15
2
15
1
3
58
46
46
2, 46
46
2, 46
226
318,45000
295,90000
245,03028
327,25000
298,90000
265,59475
12,2,D,93
14,2,İ,95
---14,2,İ,96
14,2,D,96
----
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
8
20
39
12
14
46
2, 46
2, 46, 605
46
46
276,70000
189,45175
14,2,İ,96
----
197,46003
254,48825
-------
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
8
13
9
44
46
2, 46
46
2, 46
285,20000
238,91614
320,25000
14,2,İ,96
---14,2,D,93
2
2
126
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
108251186
108250743
108270702
108251265
108271021
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik (İÖ)
Havza Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
Fizyoterapi
Fizyoterapi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Kavak Meslek Yüksekokulu
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Terme Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ)
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Plato Meslek Yüksekokulu
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
8
26
63
5
10
46
46
2, 46
46
2, 46
270,61541
225,63174
-------
309,65000
320,30206
14,2,İ,96
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
16
19
23
4
17
25
36
13
32
46
2, 46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
263,77916
197,98686
213,14489
395,70000
347,45000
220,67494
---------14,3,D,96
14,3,D,96
----
219,23201
----
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
5
10
7
10
14
11
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
255,19065
217,74784
271,35070
199,88641
216,65945
190,36086
-------------------
2
2
2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
6
3
15
46
46
46
356,20000
220,20595
201,74556
13,2,İ,94
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
12
44
6
12
18
14
5
4
46
2, 46
46
2, 46
46
46
46
2, 46
294,80000
14,2,D,95
366,60000
323,75000
183,41568
210,06314
303,00000
243,09781
14,2,İ,96
14,2,İ,95
------14,2,D,95
----
205051469
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Samsun) (%50 Burslu)
2
YGS-4
30
3, 46, 702, 789
205051478
Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Samsun) (Tam Burslu)
2
YGS-5
2
3, 46, 702, 789
317,60000
14,2,D,97
205051487
Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Samsun) (%50 Burslu)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SİİRT
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ) (Bk.608)
Geleneksel El Sanatları
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ) (Bk.608)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.609)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
2
YGS-5
22
3, 46, 702, 789
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
8
10
6
9
8
17
13
32
11
10
15
4
7
16
17
11
28
12
14
289,05000
199,40586
257,12188
214,98162
328,70000
351,60000
174,92853
14,2,D,96
---------14,2,İ,96
14,2,D,96
----
199,01148
198,39680
-------
212,32748
213,27214
183,75780
----------
217,90107
----
2
2
YGS-2
YGS-2
6
14
108250937
108270853
108251132
108250928
108270844
108250788
108270959
108250497
108270641
108250504
108270483
108250885
108270817
108251062
108270914
108250522
108250752
108250691
108250849
108270792
108250707
108270659
108250919
108250761
108251202
108271003
109050169
109070137
109050327
109070173
109050018
109070013
109050081
109070022
109050124
109050106
109070076
109050187
109050178
109070101
109050142
109050099
109070031
109050133
109070085
109050239
109070128
2
2
2
2, 608
2
2
2, 608
2, 609
2
383,85000
329,95000
14,3,D,96
14,3,D,96
127
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109050054
109070119
109050266
109070182
109050275
109070191
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Eruh Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler (İÖ)
Kurtalan Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
Maliye
Maliye (İÖ)
Posta Hizmetleri
Posta Hizmetleri (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SİNOP
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Çevre Sağlığı
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Kültürel Miras ve Turizm
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Su Altı Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ayancık Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Boyabat Meslek Yüksekokulu
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Gerze Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ)
Giyim Üretim Teknolojisi
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otobüs Kaptanlığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SİVAS
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
7
6
6
5
3
5
2
2
2
YGS-6
YGS-5
YGS-5
12
1
4
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
7
14
9
11
10
3
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-3
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
12
8
5
10
8
3
11
2
9
6
12
9
10
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
4
23
3
7
6
7
7
6
8
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
6
4
7
7
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-6
5
20
6
8
14
8
11
10
6
8
12
10
109050203
109050284
109070207
109050309
109050318
109050248
109070164
109050293
109070155
109050221
109150168
109170163
109150292
109150026
109170136
109150335
109150035
109170145
109150202
109170172
109150123
109170154
109150344
109150326
109150265
109150211
109170181
109150308
109170269
109150195
109150238
109150317
109170278
109150132
109150062
109170109
109150177
109150353
109170287
109150247
109170215
109150274
109170233
109150256
109150283
109170251
109150141
109150362
109150371
109170296
109150105
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
2
349,68938
329,76849
305,13680
291,46460
279,43046
262,15408
-------------------
2
400,90000
362,85000
14,2,D,95
14,2,D,94
223,08149
177,67531
233,16919
203,19424
279,95000
285,56199
179,01599
------------14,2,D,95
-------
355,35000
194,70674
235,59925
263,50000
329,15000
224,85673
294,70000
178,20606
321,35000
193,52959
280,95000
14,2,D,96
------14,2,İ,95
06,2,İ,90
---14,2,D,96
---14,2,D,96
---14,2,D,96
314,50000
227,93730
219,10284
14,2,D,94
-------
310,75000
14,2,D,96
342,25000
364,30000
208,35148
204,07770
248,00592
204,86383
189,87919
14,2,İ,96
14,2,D,96
----------------
224,48812
206,70266
203,27742
304,10000
219,40899
---------12,2,D,95
----
313,70000
14,2,D,95
264,15000
233,74477
278,25000
328,25000
255,51842
186,44463
238,04806
264,82920
225,41287
209,23563
13,2,D,95
---13,2,D,95
14,2,D,96
-------------------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
796
2
2
2
2
2
2
110
2, 110
2
2
128
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102651446
102670267
102652426
102670558
102650387
102670134
102652311
102670567
102651613
102670294
102650403
102670152
102651861
102670452
102651491
102670276
102651976
102652047
102670479
102650448
102670213
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Sivas Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
Halıcılık ve Kilimcilik
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Maden Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Mimari Dekoratif Sanatlar
Organik Tarım
Organik Tarım (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu)
Anestezi
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Diyaliz (İÖ)
Odyometri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
10
10
12
16
9
16
16
17
17
9
16
14
7
18
13
21
11
15
21
15
25
713
2, 713
713
2, 713
713
2, 713
713
2, 713
713
2, 713
713
2, 713
713
2, 713
713
2, 713
713
713
2, 713
713
2, 713
273,50000
234,95510
286,09928
250,26682
239,57767
206,91337
245,67103
207,43270
233,07544
202,09143
267,44324
232,14144
213,61481
14,2,İ,95
-------------------------------------
242,83100
201,93144
200,68813
277,95682
248,76352
218,23831
-------------------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
5
6
7
15
5
5
11
17
12
18
7
10
10
12
7
12
4
9
11
11
14
12
9
1
20
713
2, 713
713
2, 713
713
713
2, 713
713
713
713
713
2, 713
713
713
713
2, 713
713
2, 713
713
713
2, 713
713
2, 713
713
713
341,15000
363,30000
304,00000
256,99349
326,80000
285,90000
184,66620
14,3,D,96
13,3,D,95
14,2,İ,96
---13,2,D,95
12,2,D,93
----
223,80394
----
243,31394
216,41533
291,95000
173,07200
275,10000
247,20343
288,15000
362,80000
267,79902
208,18230
------12,3,D,94
---14,2,İ,95
---14,2,İ,95
11,2,D,93
-------
266,85000
197,56051
290,60000
14,2,İ,96
---14,4,İ,96
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
3
4
1
3
2
2
1
2
2
2
1
7
2
9
5
7
5
87, 713
87, 713
87, 90, 713
87, 713
87, 713
2, 87, 713
87, 713
87, 713
2, 87, 713
87, 713
87, 713
2, 87, 713
87, 713
87, 713
2, 87, 713
87, 713
2, 87, 713
322,55000
391,60000
14,3,D,95
14,2,D,96
373,10000
380,80000
331,95000
277,50764
394,75000
341,90000
399,90000
299,35000
339,70246
311,45544
288,69571
265,70661
248,26090
229,03474
14,3,D,95
14,2,İ,96
14,2,İ,96
---14,3,D,96
14,3,D,96
14,3,D,96
14,2,İ,95
-------------------
2
2
YGS-6
YGS-1
18
25
713
713
225,73142
----
102650378
102670125
102650245
102670028
102651719
102651728
102670301
102651701
102652011
102651394
102651825
102670337
102651737
102651852
102650306
102670064
102652002
102670531
102652392
102652417
102670585
102651588
102670285
102652083
102651401
102652144
102650475
102652532
102650484
102652171
102670522
102651755
102650509
102670497
102650527
102650554
102670197
102651816
102651782
102670328
102652074
102670504
102651455
102651791
129
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102652092
102650581
102650615
102651834
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektrik
Maliye
Metalurji
Gemerek Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Teknolojisi
Dış Ticaret
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Maliye
Gürün Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Dış Ticaret
Maliye
Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
İmranlı Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Kangal Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Makine
Maliye
Koyulhisar Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
İşletme Yönetimi
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Gıda Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Laborant ve Veteriner Sağlık
Maliye
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Gıda Teknolojisi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
Maliye
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yerel Yönetimler
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
Gıda Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Maliye
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
2
2
2
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-1
17
19
12
19
713
713
713
713
200,21766
----
217,70102
----
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-4
YGS-6
13
7
27
20
11
713
713
713
713
713
220,19857
292,20000
---12,2,D,93
238,93174
224,72115
-------
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
7
33
30
7
713
713
713
713
219,62768
----
217,45236
----
2
2
YGS-6
YGS-6
10
30
713
713
204,55579
----
2
2
YGS-2
YGS-2
7
47
279,25000
12,2,D,94
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-6
12
10
13
18
16
9
713
713
713
713
713
713
208,18704
180,72912
-------
231,09643
----
208,32105
----
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
18
23
8
713
713
713
266,95000
13,2,D,94
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
12
42
32
49
3
11
8
24
32
713
2, 713
713
2, 713
713
713
713
2, 713
713
215,75040
----
168,38614
----
218,97403
----
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-6
YGS-6
14
7
15
21
21
15
9
38
713
713
713
713
713
713
713
713
218,06446
----
222,26116
308,20000
215,26346
229,71866
216,13404
---14,2,İ,96
----------
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
14
23
9
15
13
6
6
17
713
713
713
713
713
713
713
713
214,65564
201,03230
-------
242,23898
----
216,59602
----
230,86852
----
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
19
33
9
9
10
15
6
713
713
713
713
713
713
713
201,24413
----
213,67455
----
177,50054
---130
102651482
102652444
102651994
102651437
102651985
102651385
102650775
102651376
102652117
102652514
102652065
102652523
102652505
102652374
102651807
102650793
102652383
102650818
102652153
102652471
102652489
102652498
102652038
102670549
102651888
102670461
102650863
102651667
102650881
102670373
102651543
102651464
102651843
102651949
102652435
102652135
102652126
102650996
102651552
102651067
102651958
102652329
102652029
102651685
102652338
102651561
102651897
102651473
102652365
102651128
102651694
102652347
102652356
102651579
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
102651922
Yerel Yönetimler
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ŞANLIURFA
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Dış Ticaret
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Makine
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Tarım Makineleri
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O.
Ameliyathane Hizmetleri
Eczane Hizmetleri
Perfüzyon Teknikleri (KKTC Uyruklu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Akçakale Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Pazarlama
Tekstil Teknolojisi
Birecik Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Dış Ticaret
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Bozova Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu
Tarımsal İşletmecilik
Hilvan Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
İnşaat Teknolojisi
2
YGS-4
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
11
12
9
20
6
9
10
8
10
7
17
11
14
20
9
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-1
YGS-1
YGS-5
11
5
5
8
10
10
10
9
5
9
6
3
14
16
3
11
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-1
YGS-2
1
10
1
5
2
4
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
12
12
5
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
7
23
8
11
34
17
16
8
15
2
2
YGS-2
YGS-6
19
11
2
YGS-6
6
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-1
15
16
8
105050799
105070219
105050921
105070185
105070034
105050084
105050639
105050754
105070158
105050675
105070131
105050206
105050957
105070273
105050242
105070088
105070097
105050093
105070043
105050109
105070264
105050127
105070255
105050772
105050887
105070237
105050172
105050666
105070228
105050736
105050869
105050912
105051134
105051152
105051188
105050296
105050851
105050815
105050684
105050966
105050321
105050621
105050824
105070176
105051179
105050375
105070194
105050648
105070282
105050693
105050975
105050612
105050709
105050948
105051161
105050939
105050878
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
713
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
231,54256
----
332,50000
298,40496
263,97052
231,99276
395,40000
226,88069
280,43206
223,89731
213,65421
231,82770
211,47302
188,25650
270,18528
237,36863
215,53545
194,33829
14,2,D,94
---------14,2,İ,96
----------------------------------
329,70000
288,55000
336,90000
210,56828
184,73306
249,77089
223,99613
170,89107
252,08370
228,17030
322,50000
287,92860
263,84167
230,21818
335,85000
243,93364
14,2,İ,96
14,2,İ,96
13,2,İ,95
---------------------01,2,İ,83
---------87,2,İ,68
----
365,45000
259,21275
14,2,İ,95
----
329,55000
326,26693
443,25000
14,2,D,96
---12,2,D,94
206,05441
189,95505
-------
304,70000
14,2,İ,95
198,69000
320,85000
---96,2,İ,79
254,59255
192,92224
192,90711
178,03805
-------------
178,54902
----
192,95885
----
227,46001
230,10539
199,13456
---------131
90
2
2
2
282
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
105050833
105050481
105050718
105050657
105051116
105050745
105050763
105050533
105050842
105050781
105050727
109350087
109370125
109350033
109370046
109350015
109370107
109350024
109350042
109370064
109350069
109370082
109350078
109370028
109350051
109370073
109350103
109370134
109350096
109350112
107970531
107951119
107951128
107951191
107951146
107970488
107950969
107951234
107950784
107970443
107950951
107970594
107950678
107970452
107950148
107970125
107950915
107970434
107950987
107950033
107970046
107950845
107950854
107970391
107950078
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
Siverek Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Gıda Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Suruç Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği
İşletme Yönetimi
Seracılık
Viranşehir Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ŞIRNAK
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Şırnak Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Makine
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Cizre Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Silopi Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Dış Ticaret
Lojistik
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: TEKİRDAĞ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Gıda Teknolojisi
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
YGS-1
YGS-2
YGS-6
6
12
14
297,95000
184,39812
194,73763
14,2,D,84
-------
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
10
12
11
12
15
234,36829
230,55435
-------
180,69975
----
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
13
19
10
309,70000
12,2,D,93
180,15232
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
6
13
6
9
5
11
10
5
19
232,07926
200,82100
348,70000
346,55000
303,35000
350,85000
------14,2,İ,94
14,2,D,95
00,2,D,83
96,2,İ,77
195,20802
----
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
7
6
12
11
8
20
317,65000
191,02822
355,80000
353,05000
198,91637
11,2,D,90
---14,2,İ,95
14,2,D,84
----
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
7
8
9
13
216,69643
175,98051
197,06620
182,17735
-------------
2
2
2
2
YGS-4
YGS-3
YGS-2
YGS-2
2
5
6
4
352,20000
299,90000
280,89298
238,08817
14,2,İ,96
14,2,İ,95
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
23
33
6
14
28
25
4
12
24
47
27
25
256,36957
184,31371
299,70000
299,50000
278,85269
191,23540
291,95000
236,78069
383,05000
------14,2,D,96
14,2,D,95
------14,2,D,95
---13,2,D,95
232,87626
178,08636
-------
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
4
3
2
11
21
5
10
30
18
325,05000
325,20000
332,10000
342,15000
228,17204
305,05000
299,80000
14,3,İ,96
14,2,İ,96
14,2,İ,96
14,2,D,96
---14,2,D,96
14,2,D,96
325,90000
12,2,D,93
132
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
107970064
107950827
107951031
107950863
107970576
107950103
107970073
107950996
107970082
107950112
107970091
107970364
107951137
107950924
107951013
107970294
107950933
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ)
Mekatronik
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.618)
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.618)
Seracılık
Tarım Makineleri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi (İÖ)
Yapı Denetimi
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Tekstil Teknolojisi
Çorlu Meslek Yüksekokulu
Deri Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Geleneksel El Sanatları
Gıda Teknolojisi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kooperatifçilik
Makine
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Oto Boya ve Karoseri
Otomotiv Teknolojisi
Pazarlama
Tekstil Teknolojisi
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Makine
Otomotiv Teknolojisi
Tarım Makineleri
Malkara Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Gıda Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Makine
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Marmara Ereğlisi Meslek Y.O.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Muratlı Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
Kimya Teknolojisi
Maliye
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
11
7
4
4
12
8
18
8
29
2
16
8
17
8
17
72
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
22
18
6
17
6
19
12
3
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-1
13
8
8
8
6
13
42
13
11
21
44
3
14
22
18
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
2
2
2
2
2
2
2
107951155
107970497
107950624
107970319
107950554
107950545
107970461
107951058
107951049
107950581
107950872
107951067
107951243
107950493
107950793
107970373
107950484
107950209
107950687
107970337
107950766
107950748
107950236
107950615
107950642
107951076
107951173
107950272
107950757
107951085
107950315
107950324
107950836
107951207
107950696
107950633
107951182
107951164
107970504
107950703
107950378
107950809
107950669
107951225
107950712
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
182,24833
256,60000
315,90000
328,70000
---13,2,D,96
14,2,D,96
14,2,D,96
347,25000
278,90000
286,05000
14,2,D,95
12,2,D,93
14,2,D,94
318,65000
189,23003
364,80000
14,2,İ,95
---12,2,D,92
298,35000
283,60000
12,3,İ,93
14,2,D,95
216,91464
----
233,60926
180,11425
269,11227
221,31999
334,40000
277,69633
210,12825
320,20000
308,90000
------------14,2,D,95
------14,3,D,96
14,2,D,96
300,35000
197,47643
248,80049
269,20000
203,96011
14,2,D,95
------13,2,İ,95
----
205,31839
298,80000
260,02420
---14,2,D,95
----
280,35000
310,85000
239,09090
181,27875
11,2,D,92
14,2,D,95
-------
2
11
10
14
23
6
303,95000
311,90000
224,60567
14,2,D,95
14,2,D,96
----
357,25000
189,93604
09,2,D,82
----
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
12
8
24
12
29
8
8
270,70000
187,31316
14,2,D,96
----
349,45000
13,2,İ,95
195,30644
200,25077
-------
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
24
31
8
23
232,74255
187,43613
285,75000
203,68476
------13,2,D,95
----
2
2
2
2
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
16
6
13
5
2
2
2
2, 618
2, 618
2
2
2
2
725
2
2
2
289,35000
239,96694
198,64130
14,2,İ,95
------133
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
107950606
107970285
107950818
107950721
107950739
107950651
107950466
107970188
107951252
104351073
104370679
104350021
104370034
104350806
104350727
104350109
104351091
104370201
104350039
104370043
104350984
104350869
104350048
104370061
104350966
104370607
104350975
104370097
104351107
104350675
104351258
104350878
104351346
104351134
104351276
104350736
104350709
104370422
104351116
104350948
104351082
104351125
104351001
104350815
104351249
104350745
104350224
104370404
104351152
104370749
104350824
104350763
104350357
104351161
104370794
104350393
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
Saray Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Şarköy Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Şarap Üretim Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: TOKAT
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)
Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Tekstil Teknolojisi
Almus Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
İşletme Yönetimi
Laboratuvar Teknolojisi
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Artova Meslek Yüksekokulu
Maliye
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Erbaa Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Grafik Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
21
26
33
33
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
32
17
26
69
14
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
11
11
4
9
8
9
16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
6
15
1
6
6
13
8
6
9
10
2
15
5
12
2
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-2
YGS-6
2
2
231,72768
183,43569
-------
188,39746
----
216,60126
----
46
2, 46
46
2, 46
46
46
46
261,93715
219,91718
392,95000
345,35000
232,32328
222,50108
217,31760
------14,2,İ,96
14,2,İ,87
----------
46
2, 46
46
2, 46
46
46
46
2, 46
46
2, 46
46
2, 46
46
46
334,25000
266,88827
311,55000
182,71868
311,10000
196,92144
246,03045
211,85847
216,89441
191,26411
301,30000
293,35000
348,35000
171,88936
14,2,İ,96
---14,2,İ,96
---11,2,D,93
---------------14,2,İ,96
85,2,İ,64
98,2,D,80
----
12
15
5
13
234,58325
----
248,08230
257,01549
-------
YGS-6
YGS-6
4
14
232,15626
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-1
YGS-4
YGS-5
YGS-4
YGS-6
YGS-5
YGS-6
14
12
10
12
12
15
16
24
6
15
233,88553
185,55448
288,20000
286,25000
219,29918
282,25000
250,90211
------13,3,D,95
13,2,D,95
---14,2,D,95
----
285,05000
14,2,D,96
2
2
YGS-3
YGS-3
7
4
338,78175
316,67167
-------
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
10
14
41
25
17
11
19
230,00582
----
234,17408
----
2
YGS-1
16
2
2
2
2
2
2
134
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
104350287
104351143
104370758
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
6
9
38
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-4
6
12
6
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
31
6
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
8
28
5
12
12
28
15
9
35
22
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-6
15
21
5
12
14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-4
12
23
8
10
12
7
9
40
18
10
9
200350959
200350968
200350977
200350014
200350023
200350041
200350068
200350077
200350095
200350517
200350544
200350562
Elektrik
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Pazar Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Çocuk Gelişimi
Reşadiye Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Dış Ticaret
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Turhal Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Zile Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Gıda Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Lojistik
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otomotiv Teknolojisi
Yerel Yönetimler
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: TRABZON
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Ücretli)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
35
1
36
27
3
12
26
1
19
20
7
15
776
3, 776
776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
776
200350571
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Tam Burslu)
2
YGS-4
1
3, 776
200350598
200350614
200350623
200350641
200350668
200350677
200350702
200351012
200351021
200351445
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (%50 Burslu)
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (Tam Burslu)
Dış Ticaret (%50 Burslu)
Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli)
Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu)
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (Ücretli)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (Tam Burslu)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (%50 Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-2
12
20
1
12
20
1
16
20
2
15
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
104351328
104351267
104351337
104350436
104351294
104351301
104350533
104370785
104350454
104370643
104350463
104350896
104350833
104350499
104370652
104350772
104350957
104370591
104350551
104370316
104351319
104350718
104370661
104350639
104351179
104350842
104351064
104350596
104370388
104350781
104350799
104351188
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
280,30000
359,30000
11,2,İ,92
12,2,D,94
225,07154
----
357,40000
14,2,İ,96
199,97671
299,50000
---14,2,D,96
339,00000
12,3,İ,94
337,30000
235,13820
337,10000
14,2,D,96
---10,3,İ,92
266,85000
14,2,D,95
328,35000
226,72880
336,93633
316,69996
225,56831
14,2,D,96
-------------
223,05320
199,04604
189,90936
185,46138
-------------
212,82699
278,41715
-------
306,25000
231,30803
12,2,İ,94
----
263,45000
14,2,D,96
389,00000
14,2,İ,96
316,00000
14,2,D,95
259,11588
----
251,29811
----
239,34382
----
319,20000
13,2,D,95
2
2
2
2
2
2
2
2
135
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
200351039
200351048
200351454
200350411
200350447
200350465
200350474
200350492
200350111
200350129
200350147
200350165
200350174
200350192
200351057
200351066
200351463
200350217
200350226
200350244
200350262
200350271
200350305
200351093
200351109
200351481
200351118
200351127
200351499
200351136
200351145
200351506
200351199
200351533
200350711
200350729
200350747
200350765
200350774
200350792
200351215
200351224
200351542
200351233
200351551
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Ücretli)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Tam Burslu)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (Ücretli)
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli)
Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu)
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu)
İç Mekan Tasarımı (Ücretli)
İç Mekan Tasarımı (Tam Burslu)
İç Mekan Tasarımı (%50 Burslu)
Lojistik (Ücretli)
Lojistik (Tam Burslu)
Lojistik (%50 Burslu)
Lojistik (İÖ) (Ücretli)
Lojistik (İÖ) (Tam Burslu)
Lojistik (İÖ) (%50 Burslu)
Mimari Restorasyon (Ücretli)
Mimari Restorasyon (Tam Burslu)
Mimari Restorasyon (%50 Burslu)
Mimari Dekoratif Sanatlar (Ücretli)
Mimari Dekoratif Sanatlar (Tam Burslu)
Mimari Dekoratif Sanatlar (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu)
Sosyal Hizmetler (Ücretli)
Sosyal Hizmetler (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Yapı Denetimi (Ücretli)
Yapı Denetimi (Tam Burslu)
Yapı Denetimi (%50 Burslu)
Yapı Denetimi (İÖ) (Ücretli)
Yapı Denetimi (İÖ) (%50 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Ücretli)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Tam Burslu)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 Burslu)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) (Ücretli)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (İÖ) (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)
İş ve Uğraşı Terapisi (Ücretli)
İş ve Uğraşı Terapisi (Tam Burslu)
Odyometri (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
20
1
14
19
11
20
2
16
19
2
15
20
1
15
20
2
8
20
1
10
20
1
15
20
2
7
20
2
13
20
1
10
3
4
13
1
12
15
1
12
19
1
10
20
13
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
25
3
4
37
1
8
9
1
29
2
4
34
1
15
28
34
20
39
2
2
1
6
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
776
776
3, 776
3, 776
776
3, 776
3, 776
776
776
776
776
3, 776
776
3, 776
776
200350914
200350923
200351427
200350932
200350941
200351436
200351251
200351278
200350817
200350826
200350844
200350862
200350871
200350898
200350995
200350314
200350368
200351393
200351418
200351075
200351084
200351375
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
395,00000
99,2,D,82
371,25000
11,2,D,93
271,98007
----
293,42041
----
332,85901
----
288,21383
----
239,02927
----
386,74675
----
308,89562
----
300,55186
----
197,66140
231,46786
-------
393,75000
11,2,İ,93
243,79431
----
242,59043
----
358,15000
228,30822
14,3,D,95
----
367,85000
192,30745
232,72175
220,97981
13,2,D,95
----------
370,00000
288,19298
14,2,İ,96
----
361,70000
14,2,İ,96
421,25000
227,07019
01,2,İ,84
----
203,87502
204,55556
383,35000
213,01219
------13,2,D,95
---136
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
200351154
200351515
200351172
200351524
200351296
200351569
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
Trabzon Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
Harita ve Kadastro
İnşaat Teknolojisi
Makine
Tekstil Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Arsin Meslek Yüksekokulu
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Mobilya ve Dekorasyon
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
İşletme Yönetimi
Maçka Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Gemi İnşaatı
Makine
Mekatronik
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
İşletme Yönetimi
Maliye
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Plato Meslek Yüksekokulu
Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (%50 Burslu)
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
23
2
29
1
15
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
2
2
2
2
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (%50 Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Trabzon)
(Tam Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Trabzon)
(%50 Burslu)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: TUNCELİ
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.629)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
106250961
106250564
106250485
106250934
106250828
106250501
106251041
106250519
106250837
106251192
106250582
106250997
106250952
106250607
106251086
106251111
106251183
106251032
106251208
106251095
106250855
106250688
106250891
106251165
106251174
106250882
106250758
106250801
106251005
106251217
106251014
106250819
106250767
106250916
106251102
106250873
205052052
205051503
205052149
205052158
109550279
109570256
109550058
109570053
109550225
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
776
3, 776
776
3, 776
776
776
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
202,25039
----
193,32497
188,51638
166,40627
----------
7
6
4
4
6
8
8
9
7
375,45000
353,95000
315,15000
434,45000
292,37521
277,30000
319,55000
284,40000
310,70000
14,3,D,96
14,3,D,96
14,2,İ,97
14,2,D,96
---14,2,D,94
14,2,D,95
14,2,İ,95
14,2,D,95
YGS-2
YGS-3
YGS-1
YGS-2
1
2
2
10
413,30000
341,00000
333,88754
370,45000
14,3,İ,96
14,2,D,96
---08,2,İ,88
2
2
YGS-6
YGS-5
12
16
336,00000
314,72985
13,3,D,95
----
2
2
YGS-2
YGS-1
4
9
293,15000
272,50000
14,2,İ,95
14,2,D,95
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
26
18
17
26
15
28
264,79970
253,73228
231,87179
283,82136
325,45000
225,42900
------------11,3,D,92
----
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-6
9
3
4
27
219,24004
314,15000
279,25000
220,22814
---14,2,D,96
14,2,D,95
----
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
4
11
4
8
8
348,65000
314,50000
303,70000
309,45000
271,85000
14,2,D,95
13,4,D,95
13,3,D,95
14,2,D,96
14,2,İ,96
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
17
22
22
22
309,30000
223,37991
259,51204
234,66082
14,2,D,96
----------
2
YGS-4
22
3, 46, 702, 789
2
YGS-4
37
3, 46, 702, 789
2
YGS-4
1
3, 46, 702, 789
354,50000
14,2,İ,96
2
YGS-4
17
3, 46, 702, 789
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
6
7
7
12
9
4, 758, 760
2, 4, 758, 760
4
2, 4, 629
4, 732, 758
227,36221
187,97672
305,35000
157,47601
228,31690
------13,2,İ,95
------137
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109570238
109550243
109550049
109570026
109550252
109570247
109550013
109550297
109550085
109550394
109550322
109570308
109550304
109570283
109550031
109570062
109550261
109550455
109570414
109550419
109570371
109550101
109550067
109550207
109550146
109550234
109570292
109550401
109550446
109570405
109550288
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.628)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Laboratuvar Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ)
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Çemişkezek Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Yapı Denetimi
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: UŞAK
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Adalet (İÖ)
Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik (İÖ)
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik (İÖ) (Bk.631)
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.631)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kaynak Teknolojisi
Makine (İÖ) (Bk.631)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Tekstil Teknolojisi
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-6
10
15
4
7
9
11
3
24
11
12
4
6
9
8
7
5
6
11
9
3
7
11
6
14
5
15
19
9
1
3
10
2, 4, 732, 758
4, 731, 758
4
2, 4, 628
4, 729, 758
2, 4, 729, 758
4
4, 758, 760
4
4, 758, 760
4
2, 4
4, 758, 760
2, 4, 758, 760
4
2, 4
4, 758, 759
4
2, 4
4, 729, 758
2, 4, 729, 758
4
4
4, 730, 758
4
4
2, 4
4, 758, 760
4
2, 4
4, 758, 760
186,98796
190,04821
379,65000
344,95000
370,95000
337,65000
288,05000
------14,2,D,94
14,2,D,98
14,2,D,93
14,2,D,91
13,2,D,95
184,87838
----
232,34129
209,55957
217,87383
202,27653
224,60905
190,39643
179,27655
234,73143
212,53276
224,02137
192,74182
202,76626
210,61934
----------------------------------------
192,02465
321,75000
311,80000
206,11356
334,94802
322,51621
---14,2,D,95
12,2,D,93
----------
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
8
19
15
14
10
10
5
4, 758
2, 4, 758
4, 758
4, 758
4, 758
2, 4, 758
4, 758
214,29279
----
202,91968
364,00000
328,50000
191,22410
---14,2,D,98
14,2,D,93
----
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-5
YGS-5
6
2
5
6
2
336,08434
321,38198
250,00000
318,10000
------14,2,İ,95
13,2,D,94
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-4
YGS-4
2
9
8
11
18
25
15
17
15
23
9
22
9
6
9
19
2, 631
2, 631
337,60000
284,40000
348,00696
14,3,D,96
11,2,D,92
----
218,61007
----
283,80000
13,2,D,94
225,57992
----
307,70000
13,4,D,95
285,13495
294,15000
263,85311
226,64165
---95,3,İ,77
-------
2
2
2
2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-3
3
7
13
10
417,15000
355,20000
350,30000
353,45000
14,3,D,96
14,2,D,96
11,2,D,93
13,2,D,95
138
109550331
109570317
109550182
109550349
109550358
109570335
109550428
109850725
109870235
109850734
109870244
109850461
109870014
109870068
109850434
109850382
109870156
109850619
109870032
109850355
109870077
109850601
109870059
109850479
109850319
109850064
109870174
109870262
109850797
109870298
109850788
2
2
2, 631
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109870289
109850691
109870226
109850804
109850779
109870271
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Banaz Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
Kimya Teknolojisi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ)
Pazarlama
Seramik, Cam ve Çinicilik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Eşme Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Geleneksel El Sanatları
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Karahallı Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Dış Ticaret
Lojistik
Sivaslı Meslek Yüksekokulu
Bitki Koruma
İşletme Yönetimi
Organik Tarım
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Ulubey Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: VAN
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)
Van Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.466)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Makine
Mimari Restorasyon
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
3
8
6
1
10
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-6
14
5
14
16
21
10
6
10
19
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
13
8
17
15
15
8
14
18
17
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-6
YGS-6
15
32
22
11
14
2
2
2
2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
7
26
11
17
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-5
YGS-5
YGS-5
9
11
4
8
21
19
30
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-5
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-4
6
12
11
9
4
13
5
7
8
9
8
13
11
10
12
3
14
10
109850391
109850346
109850743
109870305
109850091
109850716
109870314
109850107
109850301
109850628
109850125
109870111
109850549
109850594
109850407
109850707
109850664
109870192
109850364
109850682
109870217
109850558
109850504
109850673
109850646
109850416
109850267
109850655
109850752
109870253
109850637
109870183
109850425
109850585
109870165
109850531
110250559
110270342
110251115
110270272
110250408
110270299
110251018
110250868
110251072
110250992
110250444
110250895
110250453
110250902
110270466
110250956
110270518
110251266
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
2
2
90
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
320,08239
283,10799
264,47650
----------
237,79327
224,81925
-------
177,25390
222,68878
-------
322,85000
240,78687
13,2,D,93
----
234,30515
206,66423
222,79416
----------
226,27271
218,77772
-------
312,55000
13,4,D,95
209,94892
199,15318
200,40412
----------
228,81939
193,47660
328,10000
381,95000
------14,2,İ,96
14,2,D,95
250,00000
13,2,D,94
382,30000
307,40000
272,68321
389,55000
296,40000
345,85000
397,10000
252,13140
269,68851
264,20501
308,15000
307,36876
302,75000
295,00000
228,67633
271,70000
377,90000
284,95926
14,2,İ,78
14,2,İ,96
---14,2,İ,96
14,2,İ,96
13,2,İ,66
93,2,İ,77
---------14,2,D,95
---14,2,D,96
12,2,D,94
---13,2,İ,94
91,2,İ,74
---139
2
2
46
2
2
2
2
2
2
2
2, 466
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
110250505
110250514
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Radyoterapi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu)
Yaşlı Bakımı
Başkale Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Organik Tarım
Erciş Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Makine
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Seracılık
Gevaş Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Laborant ve Veteriner Sağlık
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Organik Tarım
Süt ve Besi Hayvancılığı
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Özalp Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Dış Ticaret
Gıda Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Tarla Bitkileri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: YALOVA
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ)
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ)
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ)
2
2
YGS-3
YGS-6
11
11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-3
YGS-1
YGS-2
YGS-2
YGS-2
5
6
1
5
8
4
17
1
11
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
17
7
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
17
21
8
35
23
14
16
15
19
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-6
5
10
15
11
24
11
10
18
6
15
12
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-2
9
10
6
15
7
1
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
5
1
9
12
11
4
2
4
10
6
15
3
6
7
14
10
10
13
110250568
110251142
110270599
110251293
110250586
110251054
110251027
110251354
110251169
110251036
110250611
110251124
110250886
110270457
110251327
110251133
110251009
110251063
110270536
110250665
110250911
110250683
110251081
110250708
110270545
110250753
110270527
110251318
110250929
110270484
110250859
110251275
110251284
110250841
110251309
110250789
110250938
110250832
110251151
110270572
109950212
109950187
109970137
109950221
109970155
109950203
109970146
109950036
109970013
109950178
109970085
109950239
109950169
109970119
109950081
109970128
109950099
109970049
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
21
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
279,63415
355,25000
---13,2,İ,93
398,20000
366,20000
330,60000
304,06819
365,84795
309,44597
295,87507
14,2,İ,96
14,3,D,96
14,3,D,95
-------------
277,77410
----
136
136
136
383,65000
407,50000
202,79171
14,2,D,94
86,2,İ,67
----
2
233,66661
205,74752
309,50363
----------
206,19265
184,04535
-------
206,39503
177,24666
-------
198,54770
248,95318
217,86314
250,00000
---------12,2,D,93
235,11669
221,12594
164,69977
187,02032
-------------
207,41578
----
202,25315
201,76532
183,77689
193,97593
185,32260
270,44088
256,67480
----------------------
356,60000
355,80000
377,15000
291,58708
250,96135
383,85000
348,95000
320,00000
273,42040
277,55000
14,3,D,96
14,3,D,96
14,2,D,96
------14,3,D,96
14,3,D,96
14,2,D,95
---14,2,D,96
175,71803
335,95000
237,49821
285,90000
232,97606
228,54649
193,59075
---14,2,D,96
---14,2,D,94
---------140
2
90
2
2
2
2
2
2
2
46, 862
2, 46, 862
46
2
2
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
109950363
109950372
109950151
109970076
109950115
109970067
109950133
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Erkek)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Kız)
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Yat İşletme ve Yönetimi
Armutlu Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Lojistik
Çınarcık Meslek Yüksekokulu
Adalet
Adalet (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Termal Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: YOZGAT
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Tarım Makineleri
Tohumculuk
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Makine
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otobüs Kaptanlığı
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
1
1
9
14
1
15
7
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-6
7
12
7
14
10
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-4
YGS-4
YGS-5
YGS-5
YGS-2
YGS-4
YGS-4
5
6
1
7
2
4
3
10
12
2
2
YGS-2
YGS-6
2
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-6
10
18
22
72
10
17
12
57
40
6
7
9
15
22
66
20
62
24
23
16
17
4
11
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
5
7
5
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-5
YGS-5
21
17
25
44
9
19
37
6
39
109950318
109970216
109950275
109970234
109950399
109950406
109950257
109970207
109950284
109970182
109950354
109970225
109950327
109950293
109970191
109950336
109950345
102350433
102370182
102350293
102370119
102350372
102370164
102350027
102370022
102350275
102350327
102350345
102350318
102370225
102350266
102370101
102350072
102370049
102350081
102350099
102350248
102350336
102350309
102350399
102350415
102370207
102350424
102370191
102350442
102350239
102370146
102350363
102350124
102350142
102350257
102350203
102350284
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
65, 725
78, 725
2
2
295
2
2
2
2
2
2
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
334,80000
369,50000
333,95000
185,47084
334,50000
225,24667
276,03764
14,3,D,96
14,3,D,96
14,2,D,96
---14,2,İ,96
-------
221,64976
193,73958
356,75000
180,72506
292,73010
303,95000
------14,2,D,96
------14,2,D,96
344,60135
324,64100
411,40000
400,25000
379,45000
407,65000
238,61748
280,55885
257,50395
------14,2,İ,96
14,2,D,95
14,3,D,96
14,2,D,96
----------
427,35000
301,60000
14,3,D,95
14,2,İ,96
203,46510
----
300,05000
14,2,D,96
247,79543
----
341,30000
10,2,D,92
197,34387
190,80609
203,46222
179,66614
-------------
394,25000
12,2,D,94
172,23994
----
188,50804
----
382,70000
341,55000
239,19197
223,23752
14,2,İ,96
14,2,İ,96
-------
231,33730
----
247,01046
----
2
2
2
2
2
2
2
2
2
706
2
122
141
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
KODU (1)
102350406
102350469
102350478
102350487
102350381
102370173
102350451
102370216
110350276
110371021
110350285
110371039
110350937
110370853
110350813
110370774
110351132
110371048
110350734
110350761
110370738
110351177
110371093
110350337
110370941
110351186
110350707
110351211
110350982
110351256
110350373
110350928
110350885
110351026
110350716
110350743
110370729
110350416
110350858
110350867
110350452
110370898
110350946
110350822
110350876
110350955
110350779
110351123
110371012
110350513
110350991
110370905
110351141
110371057
110351159
110350558
110351105
110370995
110350831
PUAN
SÜRE TÜRÜ
PROGRAM ADI (2)
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Gıda Teknolojisi
Sorgun Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Adalet (İÖ)
Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ZONGULDAK
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Maden Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O.
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (KKTC Uyruklu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Yaşlı Bakımı
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletme (İÖ) (Bk.644)
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Metalurji
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Yapı Ressamlığı
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
(3)
(4)
(5)
2
2
YGS-1
YGS-2
24
11
2
2
YGS-6
YGS-6
12
19
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-5
YGS-5
4
11
6
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
1
6
5
7
5
15
33
78
13
16
12
22
81
8
15
14
31
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-3
YGS-1
YGS-2
YGS-6
YGS-2
2
3
3
8
1
8
2
5
9
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
12
15
7
8
16
7
12
5
12
21
17
13
7
14
11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
15
34
13
19
13
12
9
18
37
179,32515
----
177,12660
----
326,92098
315,83287
382,10000
296,46711
------14,2,D,96
----
310,55000
312,50000
231,78643
210,27677
213,56194
194,42578
208,23166
14,3,İ,96
13,2,İ,94
----------------
245,38113
208,31114
178,78904
212,22663
-------------
281,55089
253,83207
207,70547
----------
365,35000
338,35000
374,70000
358,85000
14,3,D,96
14,2,D,81
14,2,İ,95
14,2,D,96
290,15000
297,79843
295,70205
252,52717
238,23747
14,2,D,95
-------------
46, 152, 813
2, 46, 152, 813
258,61794
211,58412
276,65000
184,17364
------14,2,D,96
----
46, 152, 813
2, 195, 644
188,45323
320,05000
203,25290
180,05418
---14,2,D,95
-------
373,35000
167,22892
198,36226
88,2,İ,71
-------
185,43143
----
232,12628
----
257,44892
227,41496
199,97116
197,32292
231,08552
----------------
2
2
46, 152, 219, 813
2, 219
219
2, 219
219
2, 219
219
2, 219
219
2, 219
219
219
2, 219
219
2, 219
46, 152, 219, 813
2, 219
90
2
2
46
2, 46
46, 813
46
2, 46
142
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
AÇIKLAMALAR (6)
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
110350673
110350804
110351202
110350585
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Devrek Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çevre Koruma ve Kontrol
Geleneksel El Sanatları
İşletme Yönetimi
Kimya Teknolojisi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
2
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
48
11
11
23
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-2
YGS-4
YGS-6
YGS-2
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
3
8
15
47
8
17
3
7
35
28
24
18
31
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-4
YGS-4
17
18
12
10
8
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
8
18
8
10
2
2
2
2
YGS-5
YGS-5
YGS-5
YGS-5
54
5
51
6
97, 289
3, 97, 289
97, 289
3, 97, 289
2
2
YGS-6
YGS-6
54
6
2
2
YGS-4
YGS-4
2
2
110351053
110371109
110351008
110370914
110351062
110351238
110350849
110350752
110351114
110350788
110350637
110350682
110370923
110350964
110371075
110350973
110351168
110371084
110351247
110371127
110351229
110371118
300650064
300650055
300650082
300650073
300650046
300650037
300650028
300650019
300650107
300650091
300150493
300150518
300150121
300150227
300150466
300150572
300150175
300150254
300150687
300150703
300150209
300150281
300150166
300150342
300150157
300150378
300150712
300150739
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İÖ)
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KKTC
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Havacılık Meslek Yüksekokulu
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Ücretli)
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Tam Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
İşletmecilik Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret (Ücretli)
Dış Ticaret (Tam Burslu)
Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
Aşçılık (Ücretli)
Aşçılık (Tam Burslu)
Amerikan Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (%50 Burslu)
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu)
Elektronik Teknolojisi (Ücretli)
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu)
Harita ve Kadastro (Ücretli)
Harita ve Kadastro (%50 Burslu)
İnşaat Teknolojisi (Ücretli)
İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)
185,88854
276,05000
---14,2,D,94
333,25000
343,25000
220,37866
14,3,D,96
13,3,D,95
----
179,34018
182,14987
-------
236,48507
----
2
248,21436
209,19392
-------
2
257,52414
191,92606
-------
318,40000
14,2,D,96
255,18867
228,49828
-------
262,44486
----
293,32004
----
97, 289
3, 97, 289
193,42949
----
54
6
97, 289
3, 97, 289
337,35000
13,3,D,95
YGS-6
YGS-6
54
5
97, 289
3, 97, 289
194,32360
----
2
2
YGS-3
YGS-3
19
30
66, 97, 791
3, 66, 97
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-3
10
5
10
10
10
10
10
8
9
6
10
4
17
13
66, 97, 791
3, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
210,19708
----
2
2
YGS-2
YGS-2
10
17
66, 97, 791
3, 66, 97
195,14702
---143
15, 17, 86, 813
2
2
46, 152, 813
2
2
2
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
300150863
300150881
300150624
300150642
300150748
300150766
300150775
300150793
300150651
300150678
300150899
300150915
300150809
300150827
300150836
300150854
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-2
YGS-2
22
8
29
3
21
9
23
9
34
7
30
9
21
9
20
30
66, 97, 791
3, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
66, 97, 791
3, 66, 97
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
9
12
10
10
66, 97, 791
3, 66, 97
17, 21, 28, 66, 97, 791
3, 17, 21, 28, 66, 97
300250474
300250492
300250517
300250508
300250253
300250386
300250262
300250368
300250402
300250377
300250226
300250395
300250332
300250314
300250411
300250323
300250235
300250429
300250244
300250298
300250438
300250305
300250271
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (%50 Burslu)
Diyaliz (Ücretli)
Diyaliz (%50 Burslu)
Fizyoterapi (Ücretli)
Fizyoterapi (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
Radyoterapi (Ücretli)
Radyoterapi (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)
Yaşlı Bakımı (Ücretli)
Yaşlı Bakımı (%50 Burslu)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Aşçılık (Ücretli)
Aşçılık (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%75 Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Ücretli)
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Operatörlüğü (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Operatörlüğü (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Operatörlüğü (İngilizce) (%50 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu)
Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli)
Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (%50 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-6
29
5
2
9
10
7
10
10
5
10
10
5
9
9
4
10
10
8
9
10
5
10
10
69, 97
3, 69, 97
3, 69, 97
3, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
300250447
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (Tam Burslu)
2
YGS-6
3
3, 17, 21, 28, 69, 97
300250289
300250544
300250598
300250174
300250456
300250183
300250535
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (%50 Burslu)
Otomotiv Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli)
Otomotiv Teknolojisi (İngilizce) (Tam Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (Ücretli)
Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu)
Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
2
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-5
9
9
1
10
4
10
19
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
300250553
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%75 Burslu)
2
YGS-5
5
300250562
300250192
300250465
300250208
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Sağlık Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Anestezi (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)
2
2
2
2
YGS-5
YGS-6
YGS-6
YGS-6
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
300150484
300150606
300150139
300150448
300250605
300250623
300250483
300250589
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
203,63819
214,39487
259,75866
191,57696
223,14707
203,00578
231,69589
230,12992
280,03208
----------------------------
204,70783
195,68086
225,25503
----------
301,03055
265,48231
206,92763
----------
216,63486
----
354,15000
06,2,D,89
238,10520
----
235,51576
----
198,01130
----
294,20000
14,2,D,96
200,25680
----
3, 17, 21, 28, 69, 97
237,13900
----
3
8
5
10
3, 17, 21, 28, 69, 97
17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
3, 17, 21, 28, 69, 97
210,74559
----
215,01403
----
14
5
3
1
69, 97
69, 97
69, 97
3, 69, 97
207,07743
227,48024
339,50000
------14,2,D,96
144
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
300250571
300250641
300250702
300250711
300250668
300250677
300250686
300250729
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-2
2
11
18
1
16
1
5
18
3, 69, 97
69, 97
69, 97
3, 69, 97
69, 97
3, 69, 97
69, 97
69, 97
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-1
25
34
30
3, 17, 21, 28, 97, 153, 295
3, 17, 21, 28, 97, 153
3, 17, 21, 28, 97, 153, 295
2
2
YGS-3
YGS-3
39
2
70, 97
3, 70, 97
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-4
YGS-4
YGS-4
10
8
5
3
10
2
7
10
7
10
1
8
10
1
7
17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
70, 97
3, 70, 97
70, 97
3, 70, 97
3, 70, 97
17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
3, 17, 21, 28, 70, 97
70, 97
3, 70, 97
3, 70, 97
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-2
YGS-2
4
2
1
2
33
14
1
70, 97
3, 70, 97
70, 97
3, 70, 97
70, 97
70, 97
3, 70, 97
2
2
2
2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
16
8
9
7
71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
300450109
300450312
300450242
300450118
300450321
300450251
İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu)
Radyoterapi (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Yaşlı Bakımı (Ücretli)
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu)
Gemi Makineleri İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu)
Görsel İletişim (Ücretli)
Görsel İletişim (%25 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli)
İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi (Ücretli)
Fizyoterapi (Tam Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli)
Adalet (Tam Burslu)
Adalet (%75 Burslu)
Adalet (%50 Burslu)
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli)
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%75 Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%75 Burslu)
2
2
2
2
2
2
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-4
YGS-4
YGS-4
4
2
13
4
1
13
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
3, 17, 21, 28, 71, 97
300450269
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%75 Burslu)
2
YGS-4
12
3, 17, 21, 28, 71, 97
300450339
300450057
300450384
300450393
300450409
300450418
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Ücretli)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Ücretli)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Tam Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%75 Burslu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu)
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi (Ücretli)
Eczane Hizmetleri (Ücretli)
Eczane Hizmetleri (Tam Burslu)
Fizyoterapi (Ücretli)
2
2
2
2
2
2
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
YGS-4
2
4
9
1
4
20
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
8
20
7
8
300750045
300750027
300750063
300350322
300350331
300350067
300350182
300350261
300350279
300350288
300350367
300350297
300350094
300350207
300350085
300350385
300350216
300350304
300350394
300350313
300350401
300350419
300350428
300350437
300350446
300350464
300350473
300450145
300450154
300450163
300450233
300450348
300450172
300450199
300450215
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
328,35000
10,2,D,92
240,15006
----
284,86804
187,72608
-------
285,44413
----
209,29953
----
223,08170
----
238,93888
----
203,39171
263,66332
232,68274
256,95000
---------10,2,D,91
211,57563
----
272,85507
211,23031
-------
304,70000
13,2,D,93
260,32599
----
3, 17, 21, 28, 71, 97
17, 21, 28, 71, 97
71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
237,01740
----
281,19293
----
71, 97
71, 97
3, 71, 97
71, 97
197,85865
----
182,47982
176,87726
------145
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
ÖĞR.
PROGRAM
PUAN
SÜRE TÜRÜ
2014-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
GENEL
KONT
ÖZEL KOŞUL VE
AÇIKLAMALAR (6)
KODU (1)
PROGRAM ADI (2)
(3)
(4)
(5)
300450224
300450303
300450181
300450206
300450278
300450287
300450366
300450375
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-3
YGS-1
YGS-1
3
1
15
3
2
10
18
1
3, 71, 97
3, 71, 97
71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
3, 71, 97
71, 97
3, 71, 97
300550453
300550877
300550577
300550462
300550471
300550489
300550611
300550629
300550498
300550647
300550656
300550505
300550665
300550674
Fizyoterapi (Tam Burslu)
Fizyoterapi (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Meslek Yüksekokulu
Adalet (%75 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (%75 Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Tam Burslu)
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%75 Burslu)
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%75 Burslu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İngilizce) (%75 Burslu)
Elektronik Teknolojisi (%75 Burslu)
Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (Tam Burslu)
Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (%75 Burslu)
İnşaat Teknolojisi (%75 Burslu)
İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (Tam Burslu)
İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (%75 Burslu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-3
YGS-6
YGS-6
YGS-6
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-1
YGS-6
YGS-6
53
33
1
36
35
53
25
6
54
41
4
35
45
5
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
73, 97
3, 73, 97
300550683
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (Tam Burslu)
2
YGS-6
3
3, 15, 17, 28, 73, 97
300550514
300550708
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (%75 Burslu)
Otomotiv Teknolojisi (%75 Burslu)
2
2
YGS-6
YGS-1
36
43
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
300550523
300550744
300550726
300550532
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İngilizce) (%75 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu)
Anestezi (%50 Burslu)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
Diyaliz (%50 Burslu)
Eczane Hizmetleri (Tam Burslu)
Eczane Hizmetleri (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
Odyometri (%50 Burslu)
Radyoterapi (%50 Burslu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İngilizce) (%50 Burslu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)
Yaşlı Bakımı (%75 Burslu)
2
2
2
2
YGS-1
YGS-6
YGS-6
YGS-6
35
26
1
35
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-1
YGS-1
YGS-3
YGS-1
YGS-2
YGS-2
20
9
12
20
15
1
26
14
11
17
9
19
9
21
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
3, 15, 17, 28, 73, 97
3, 73, 97
3, 73, 97
300550435
300550408
300550356
300550426
300550895
300550798
300550444
300550347
300550329
300550911
300550541
300550392
300550417
300550559
2014-ÖSYS
2014-ÖSYS
EN KÜÇÜK
YERLEŞTİRME
PUAN (7)
ÖNCELİKLERİ (8)
257,49661
222,68015
-------
294,44629
230,04559
-------
243,69841
----
180,46566
225,31317
-------
191,83482
----
243,67003
207,69799
-------
173,77799
----
146
Download

Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim