T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TEŞKİLAT ŞEMASI:
D.Ü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Organizasyon Şeması
D.Ü Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
MYO Kurulu
Müdür Yardımcısı
MYO Yönetim
Kurulu
Müdür Yardımcısı
Bilgisayar
Teknolojileri Bölümü
MYO Sekreteri
Görsek İşitsel
Teknikler Ve Medya
Yapımcılığı
İdari Birimler
Elektrik ve Enerji
Bölümü
Motorlu Araçlar Ve
Ulaştırma Teknolojisi
İnşaat Bölümü
Malzeme ve Malzeme
İşleme Tek. Bölümü
Makine Ve Metal
Teknolojileri
Park Ve Bahçe
Bitkileri
Elektronik Ve
Otomasyon
Saç Ve Güzellik
Hizmetleri
Kimya Ve Kimyasal
İşletme Teknolojileri
Tekstil, Giyim,
Ayakkabı Ve Deri
Bölüm Sekreterleri
Teknik Birimler
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
D.Ü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İdari Kısım Organizasyon Şeması
D.Ü. Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
MYO Kurulu
Müdür Yardımcısı
MYO Yönetim
Kurulu
Müdür Yardımcısı
MYO Sekreteri
İdari Birimler
Özel Kalem
Yazı İşleri
Personel İşleri
Öğrenci İşleri
Bölüm Sekreterliği
Güvenlik Ve
Koruma
İç Hizmetler
Teknik İşler
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Organizasyon Şeması
Bilgisayar Teknolojileri
Bölümü Başkanlığı
Bilgisayar
Programcılığı
Öğretim Üyeleri
(Profesörler, Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Öğretim
Görevlileri
Okutman
Uzman
Bölüm Sekreteri
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Organizasyon Şeması
Görsel, İşitsel Teknikleri Ve
Medya Yapımcılığı
Başkanlığı
Radyo Televizyon
Programcılığı
Basım Ve Yayın
Teknolojisi
Programı
Öğretim Üyeleri
(Profesörler, Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Öğretim Üyeleri
(Profesörler, Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Öğretim
Görevlileri
Öğretim
Görevlileri
Okutman
Uzman
Okutman
Uzman
Bölüm Sekreteri
Bölüm Sekreteri
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Elektrik ve Enerji Bölümü Organizasyon Şeması
Elektrik ve Enerji Bölümü
Başkanlığı
Başkan Yrd.
Öğretim Üyeleri
(Profesörler,
Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Elektrik Programı
Bölüm Kurulu
Öğretim Üyeleri
(Profesörler,
Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Öğretim Üyeleri
(Profesörler,
Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Öğretim
Görevlileri
Öğretim
Görevlileri
Okutman
Uzman
Okutman
Uzman
Bölüm
Sekreteri
Bölüm
Sekreteri
Öğretim
Görevlileri
Okutman
Uzman
Bölüm Sekreteri
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Elektronik ve Otomasyon Bölümü Organizasyon Şeması
Elektronik ve Otomasyon
Bölümü Başkanlığı
Elektronik
Haberleşme
Teknolojisi
Elektronik
Teknolojisi
Öğretim Üyeleri
(Profesörler, Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Öğretim
Görevlileri
Okutman
Uzman
Bölüm Sekreteri
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
İnşaat Bölümü Organizasyon Şeması
İnşaat Bölümü Başkanlığı
Doğal yapı Taşları
Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Programı
Öğretim Üyeleri
(Profesörler, Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Öğretim
Görevlileri
Okutman
Uzman
Bölüm Sekreteri
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Malzeme ve Malzeme İşleme Tek. Bölümü Organizasyon Şeması
Malzeme ve Malzeme İşl.
Tek. Bölümü Başkanlığı
Mobilya Dekorasyon
Öğretim Üyeleri
(Profesörler, Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Öğretim
Görevlileri
Okutman
Uzman
Bölüm Sekreteri
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojisi Bölümü Organizasyon Şeması
Motorlu Araçlar Ve
Ulaştırma Teknolojisi
Bölüm Başkanlığı
Otomotiv Teknolojisi
Öğretim Üyeleri
(Profesörler, Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Öğretim
Görevlileri
Okutman
Uzman
Bölüm Sekreteri
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Park Ve Bahçe Bitkileri Bölümü Organizasyon Şeması
Park Ve Bahçe Bitkileri
Bölüm Başkanlığı
Peyzaj Ve Süs Bitkileri
Öğretim Üyeleri
(Profesörler, Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Öğretim
Görevlileri
Okutman
Uzman
Bölüm Sekreteri
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü Organizasyon Şeması
Makine Ve metal
Teknolojileri Bölüm
Başkanlığı
Makine
Öğretim Üyeleri
(Profesörler, Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Öğretim
Görevlileri
Okutman
Uzman
Bölüm Sekreteri
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Saç Ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Organizasyon Şeması
Saç Ve Güzellik Hizmetleri
Bölüm Başkanlığı
Saç Bakımı Ve Güzellik
Hizmetleri
Öğretim Üyeleri
(Profesörler, Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Öğretim
Görevlileri
Okutman
Uzman
Bölüm Sekreteri
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Tekstil, Giyim, Ayakkabı Ve Deri Bölümü Organizasyon Şeması
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve
Deri Bölüm Başkanlığı
Tekstil Teknolojisi
Öğretim Üyeleri
(Profesörler, Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Öğretim
Görevlileri
Okutman
Uzman
Bölüm Sekreteri
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Kimya ve Kimyasal İşleme Bölümü Organizasyon Şeması
Kimya ve Kimyasal İşleme
Teknolojileri Bölümü
Başkanlığı
Bölüm Kurulu
Başkan Yrd.
Kimya Teknolojisi Programı
Öğretim Üyeleri
(Profesörler, Doçentler,
Yrd. Doçentler)
Öğretim
Görevlileri
Okutman
Uzman
Bölüm Sekreteri
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Download

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik