T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Y Ö N ET İ M K U R U L K A R A R I
Toplantı Tarihi
Toplantı No
: 09/07/2014
: 2014/28
Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokulumuz Müdürü Doç.Dr.Osman YILDIZ
Başkanlığında saat 11.00’de toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Bölüm Başkanlıklarının uygun görmüş olduğu dersler Yüksekokulumuz Yönetim
Kurulunda görüşülmüş olup, aşağıda adı-soyadı, programı ve numarası yazılı olan
öğrencilerin belirtilen derslerinin denkliğinin içerik açısından uygun olanların diğer
Üniversitelerin yaz okulundan en fazla üç ders almalarının Üniversitemiz özel öğrenci
yönergesi gereğince uygun olduğuna, Üniversitelerin yaz okulundan en fazla üç ders hakkını
kullanan öğrencilerin ise taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verildi.
Numarası
Adı soyadı
Programı
Üniversite
100708011
Berkay
ÇETİNKAYA
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
100708034
Emin KABATAŞ
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
110708005
Onur SAĞLAM
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
110708008
Engin GÜLER
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
110708006
Rıfat BEGİK
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
110708039
Eda ARAS
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
110708005
Mustafa KARANFİL
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
130708025
Müslüm
ŞAHİN
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
130708051
Özcan KAYGUSUZ
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
Burak
Yaz Okulunda
Alacağı Dersler
Yapı Statiği
Zemin MekaniğiII
Yapı Statiği
Betonarme
Mekanik ve Statik
Çelik Yapılar
Betonarme
Mekanik ve Statik
Yapı Statiği
Mekanik ve Statik
Matematik II
Betonarme
Mekanik ve Statik
Yapı Statiği
Betonarme
Mekanik ve Statik
Yapı Statiği
Betonarme
Yapı Statiği
Mukavemet
Yapı Statiği
Yapı Statiği
Mukavemet
120758010
Güneş KARAGÖZ
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
12070820
Ayşe BEKAR
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
120708001
B. Hazal TÜRKER
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
100708045
Ali ÇALKAN
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
110708037
Fatma ÖZBEK
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
110708036
Şaziye YALÇIN
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
130758005
Kemalettin
SEVENCAN
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
120758034
Ekrem GÖKKAYA
İnşaat Teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi
Polatlı MYO
Yapı Statiği
Betonarme
Mukavemet
Yapı Statiği
Mukavemet
Betonarme
Betonarme
Mukavemet
Betonarme
Mekanik ve Statik
Yapı Statiği
Betonarme
Mekanik ve Statik
Yapı Statiği
Betonarme
Mekanik ve Statik
Yapı Statiği
Yapı Statiği
Betonarme
Yapı Statiği
2-Aşağıda adı-soyadı, numarası ve programı yazılı öğrencilerin vermiş olduğu dilekçeleri
incelenmiş olup, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
38/b maddesi gereğince kayıtlarının silinmesine ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
NUMARASI ADI SOYADI
120705038
Seyfi Samet UYANIK
PROGRAMI
Bilgisayaar Programcılığı
YÜKSEKOKULUMUZ YÖNETİM KURULU KARARLARI İÇİN
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA UĞRAYINIZ LÜTFEN
Download

09.07.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı