T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Y Ö N ET İ M K U R U L K A R A R I
Toplantı Tarihi
Toplantı No
: 08/09/2014
: 2014/33
Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokulumuz Müdürü Doç.Dr. Osman YILDIZ
Başkanlığında saat 11.00’de toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Yüksekokulumuza 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında yapılan yatay geçiş
müracaatları yatay geçiş komisyonunun ilgili Yönetmeliklere uygun olarak yaptığı sıralama
neticesinde aşağıda adı-soyadı, programı, numarası ve geldiği okulu yazılı öğrencilerin yatay
geçişlerinin kabulüne, kayıtlarını 12-19 Eylül 2014 tarihleri arasında mesai saati bitimine
kadar yaptırmalarına ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesine oy
birliğiyle karar verildi.
SIRA
NO
1
ADI-SOYADI
ÜNİVERSİTE
BÖLÜMÜ
DURUM
MEVLÜT YAZAR
SELÇUK ÜNİ.
ELEKTRİK (İ.Ö)
KABUL
2
NADİR KÜRT
KAFKAS ÜNİ.
ELEKTRİK (İ.Ö)
KABUL
3
BURAK VARLIK
AFYON KOCATEPE
OTOMOTİV (İ.Ö)
KABUL
4
KIRIKKALE ÜNİ
ORGANİK TARIM
KABUL
5
MUHAMMED
AKDOĞAN
BAHADIR ÜLKÜ
KIRIKKALE ÜNİ.
RAFİNERİ.PET.KİM.(İ.Ö)
KABUL
6
EMRE AKKUZU
AFYON KOCATEPE
MAKİNE (İ.Ö)
KABUL
7
AHMET CEYLAN
KIRIKKALE ÜNİ.
MAKİNE (İ.Ö)
KABUL
8
HÜSEYİN BEKEM
KIRIKKALE ÜNİ.
MAKİNE (İ.Ö)
KABUL
9
AHMET BALOĞLU
KIRIKKALE ÜNİ.
MAKİNE (İ.Ö)
KABUL
10
NUSRET UĞURLU
KIRIKKALE ÜNİ.
MAKİNE (İ.Ö)
KABUL
11
BURAK SAKA
ERCİYES ÜNİ.
İNŞAAT TEK.(İ.Ö)
KABUL
İNŞAAT TEK.
KABUL
KONTROL OTO. (U.E)
RED(PUANI DÜŞÜK)
MUĞLA SITKI
KOÇMAN
AHİ EVRAN
İNŞAAT TEK.(İ.Ö)
KABUL
İNŞAAT TEK.(İ.Ö)
RED (PUAN DÜŞÜK)
ELEK.HABER.(U.E)
RED (PUAN DÜŞÜK)
ELEKT.TEKN. N.Ö)
KABUL
12
GAZİ
ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİ.
12
MUHAMMED ÇİÇEK
SERCAN AKDOĞAN
13
SAMET DÜZGÜN
14
EMİN ÇAĞRI ESER
15
ERSİN VURAL
16
SADİ EREN YILDIZ
MERSİN
ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES
17
TUGAY ÇELİK
İHSAN DOĞRAMACI
RTV
RED( PUAN DÜŞÜK)
18
VAHDET SEYFİ
KIRIKKALE ÜNİ.
ELEKTRONİK TEK. (İ.Ö)
KABUL
2-12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş
olan, 6353 Sayılı Kanunun 11. maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 63.
maddesinden faydalanacak öğrencilerin kayıtlarını 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Yarıyılı Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde yaptırmalarına, intibak
komisyonlarının belirlemiş oldukları dersleri almalarına ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
S.N
Numarısı
T.C. KİMLİK NO
ADI SOYADI
PROGRAMI
1
020705034
49609111540
Celal ASLAN
Bilgisayar Prg.
KABUL
/RED
KABUL
3-Mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan 130707006 nolu Elektronik
Haberleşme Programı öğrencisi Bilal EMÜL’ün 2013 tarih 32 sayılı yönetim kurulunda kayıt
dondurma talebi kabul edilmiş olup; yine öğrencinin kendi isteğiyle kayıt dondurma
talebinin iptaline ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Akademik Takvimde
belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmasına ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi
4- Mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan aşağıda adı-soyadı yazılı öğrencinin
belirtilen sürede kaydının dondurulmasına oy birliğiyle karar verildi.
NUMARA
ADI SOYADI
140757045
Yasir IŞLAK
140706040
Yalçın ERKEN
140751018
Mehdi
KIZILIRMAK
PROGRAMI
Elektronik
Haberleşme
Elektronik
Teknolojisi
Sinan Makine
SÜRESİ
2014-2015
Yarıyılları
Bahar – 2014-2015
Güz
2014-2015
Yarıyılları
Bahar – 2014-2015
Güz
2014-2015
Yarıyılları
Bahar – 2014-2015
Güz
5-Aşağıda adı-soyadı, numarası ve programı yazılı öğrencilerin vermiş olduğu dilekçeleri
incelenmiş olup, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
38/b maddesi gereğince kayıtlarının silinmesine ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
S.No
NUMARASI
1
2
3
4
5
6
7
130751021
090709046
140718040
120703035
100751051
080701028
100751018
ADI SOYADI
Ahmet Erdinç
TÜRKMENOĞLU
Lütfullah DEMİRKOL
Sümeyra YİĞİT
Ali AYDIN
Feyzullah ÇAVDAR
Semih AVCI
Mehmet KESİK
PROGRAMI
Makine
Kontrol ve Otomasyon
Grafik Tasarım
Elekktirik Elektronik
Makine
Makine
Makine(İ.Ö)
6-2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 27/f maddesi gereğince tüm derslerden başarılı olup, tek dersten
başarısız olan aşağıda adı-soyadı, programı ve numarası yazılı öğrencilerden durumları uygun
olanların tek ders sınavlarının 11/09/2014 Perşembe günü saat 14.00’de yapılmasına oy
birliğiyle karar verildi.
ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI
100708034
Emin KABATAŞ
100708045
Ali ÇALKAN
110708005
Onur SAĞLAM
DERSİN ADI
ÇELİK YAPILAR
ÇELİK YAPILAR
ÇELİK YAPILAR
100758038
120758034
PROGRAMI
İNŞAAT
İNŞAAT
İNŞAAT
Mustafa KARANFİL İNŞAAT
Ekrem GÖKKAYA
İNŞAAT
DURUMU
KABUL
KABUL
KABUL
BİLGİSAYAR II
DERSİN HOCASI
AHMET FİLAZİ
AHMET FİLAZİ
AHMET FİLAZİ
AHMET FİLAZİ
BİLGİSAYAR
DESTEKLİ TASRIM
ÖZCAN DEMİR
KABUL
RED
7-Yüksekokulumuz Elektronik Haberleşçme Bölümü 130707006 numaralı öğrencisi Bilal
EMÜL’ün normal öğretimden yine Yüksekokulumuz Uzaktan Eğitim Elektronik Haberleşme
Bölümüne geçiş isteği Bölüm Başkanlığınca incelenmiş olup Üniversitemiz Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 36/1 maddesi gereğince talebinin kabulune
kayıtlarını 10-19 Eylül 2014 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar yaptırmalarına ve
gereği için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
YÜKSEKOKULUMUZ YÖNETİM KURULU KARARLARI İÇİN
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA UĞRAYINIZ LÜTFEN
Download

08.09.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı