T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Y Ö N ET İ M K U R U L K A R A R I
Toplantı Tarihi
Toplantı No
: 02/07/2014
: 2014/27
Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokulumuz Müdürü Doç.Dr.Osman YILDIZ
Başkanlığında saat 11.00’de toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Aşağıda adı, soyadı, numarası, programı ve ders adı belirtilen öğrencilerin öğrenci işleri
otomasyonuna sehven girilen veya girilemeyen sınav notlarının Öğretim Elemanlarından
geldiği şekliyle kabulüne ve dersin sınav notlarının bilgisayara girilebilmesi için Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi
NUMARASI
ADI SOYADI
120703022
Emre AYDIN
110705040
Huriye ÇİFTÇİ
Bilgisayar
Programcılığı
130720043
Yahya
MİRZAOĞLU
Bilgisayar
Programcılığı(UE)
DERSİN ADI
Mesleki
Matematik II
Görsel
Programlama
III
Türk Dili ve
Edebiyatı
Makina
Atatürk İlkeleri
ve İnkilap Tarihi
II
130701014
Adem DOĞAN
PROGRAMI
Elektrik
SINAV NOTU
Bütünleme ( 50 )
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör.Selim
ERASLAN
Bütünleme ( 70 )
Yrd.Doç.Dr.Atilla
ERGÜZEN
Bütünleme (60)
Okt.Süreyya
DOĞAN
Bütünleme( 90)
Okt.M.Korkut
AYDIN
2-Aşağıda adı-soyadı, numarası ve programı yazılı öğrencilerin vermiş olduğu dilekçeleri
incelenmiş olup, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
38/b maddesi gereğince kayıtlarının silinmesine ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
NUMARASI
120702005
120712004
120719035
ADI SOYADI
Ömer AKTAN
Yusuf AYTAN
Yunus Emre ÇAKIL
PROGRAMI
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEK.
RADYO VE TELEVİZYON TEK.
ORGANİK TARIM
130755057
Atakan DAĞGÜL
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
3-Yüksekokulumuz İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkan Vek.
Öğretim Görevlisi Ramazan YILMAZ’ın 11-14 Ağustos 2014 tarihleri arasında Isıtma
Soğutma ve Klima Araştırma ve Eğitim Vakfının İstanbul’da düzenlediği XI. ISKAV
“Eğitimci Atölye Çalışması“ programına katılmak üzere 2547 sayılı Kanun’un 39’uncu
maddesi gereğince belirtilen tarihler arasında yolluklu görevlendirilmesinin uygun olduğuna
ve konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliğiyle karar verildi.
4-Yüksekokulumuz Rafineri ve Petro Kimya Programı 110754034 numaralı öğrencisi H.Baki
UYSAL’ın vermiş olduğu dilekçe Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunca incelenmiş olup,
Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27.maddesi f
bendi “ Tek ders sınavı: Mezuniyet için, öğretim planında ön görülen derslerden biri hariç
tümünden başarılı olup tek dersi kalan öğrenciler, bu dersin sınavına girme şartlarını yerine
getirdikleri takdirde bütünleme sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç gün içinde başvurmaları
halinde, bu sınavların bitimini izleyen on beş gün içerisinde; Birim yönetim kurulu kararıyla
aynı sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ve dersin açılıp açılmadığına
bakılmaksızın her sınav döneminde tek ders sınavına alınırlar. Başarılı olamayanlar, kanuni
süreler içinde bu dersi tekrar ederler.” hükmü gereği öğrencinin tek ders sınavına girme
talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi.
5-Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 26/06/2014 tarihli ve 99542719/408-/
1576-5033 sayılı yazısı incelenmiş olup, aşağıda bilgileri yazılı öğrencilerin “Üniversitemiz
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33. maddesi” gereğince mezun
olmalarının uygun olduğuna ve gereği için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi
verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
DURSUN TOKGÖZ
120705022
BİLGİSAYAR PROG.
ALİ ERKOÇ
110705024
BİLGİSAYAR PROG
ALEV KALECİKLİOĞLU
110705032
BİLGİSAYAR PROG.
NEŞEM TEKMİLE ALTUNKAY
110705035
BİLGİSAYAR PROG.
ŞEYMA ŞAHİN
110705049
BİLGİSAYAR PROG.
MEHMET ŞENTÜRK
120718004
GRAFİK TASARAIM
ELİF EROL
120718005
GRAFİK TASARAIM
MELTEM YAVUZ
120718012
GRAFİK TASARAIM
AYŞE BAŞ
120718013
GRAFİK TASARAIM
GÜLŞAH KORKUTOĞLU
120718015
GRAFİK TASARAIM
GÖKTUĞ BATUHAN
120718026
GRAFİK TASARAIM
FATMA ŞAHİN
120718027
GRAFİK TASARAIM
NAZAN SİVRİ
120718031
GRAFİK TASARAIM
EDANUR DALMIZRAK
120718032
GRAFİK TASARAIM
GÜNEŞ ALTUNTAŞ
120718034
GRAFİK TASARAIM
ELİF AKTAŞ
120718039
GRAFİK TASARAIM
GÜLBAHAR GÖLCÜK
120718041
GRAFİK TASARAIM
GAMZE BAŞGÜL
120718043
GRAFİK TASARAIM
GÖKHAN BACAKSIZ
120718044
GRAFİK TASARAIM
MURAT BEKTAŞ
110765023
MOBİLYA VE DEKORASYON
CEM GÜMÜŞ
110765022
MOBİLYA VE DEKORASYON
İSKENDER KAYA
120765020
MOBİLYA VE DEKORASYON
MUHAMMED SÜLEYMAN GÜL
110765021
MOBİLYA VE DEKORASYON
CEM HÜSEYİN AKYÜZ
110765029
MOBİLYA VE DEKORASYON
SALİH İPEK
120765001
MOBİLYA VE DEKORASYON
GÖKHAN YURTOĞLU
120765002
MOBİLYA VE DEKORASYON
YUSUF KARKIN
120765014
MOBİLYA VE DEKORASYON
MEHMET SARI
120765017
MOBİLYA VE DEKORASYON
BİLAL DÜMLÜ
120755039
BİLGİSAYAR PROG.(İÖ)
MELİH GÜNGÖR
120756002
ELEKTRONİK TEKN.(İÖ)
KADİR ÇUKURTARLA
120756003
ELEKTRONİK TEKN.(İÖ)
ABDULKADİR ATAK
120756022
ELEKTRONİK TEKN.(İÖ)
ALİM FETHİ ÖZCAN
120756024
ELEKTRONİK TEKN.(İÖ)
SERKAN BİRTAN
070706004
ELEKTRONİK TEKN.
AYKUT ERKEÇ
120706001
ELEKTRONİK TEKN.
İSMAİL GÖKDERE
120706004
ELEKTRONİK TEKN.
OSMAN IĞDIR
120706005
ELEKTRONİK TEKN.
ÖZGÜN BAŞAK
120706013
ELEKTRONİK TEKN.
AYKUT AYKANAT
120706027
ELEKTRONİK TEKN.
ORHAN KURNAZ
120706036
ELEKTRONİK TEKN.
ÖMER AYGÖR
120706037
ELEKTRONİK TEKN.
SERKAN ÇETİN
100766017
OTOMOTİV(İÖ)
ALİ ALPER ARIKAN
110766015
OTOMOTİV(İÖ)
YASİN YILDIZ
110766033
OTOMOTİV(İÖ)
SEMİH KOCABEY
110766035
OTOMOTİV(İÖ)
OZAN ÇELİK
120766006
OTOMOTİV(İÖ)
CİHAN KART
120766011
OTOMOTİV(İÖ)
EMRULLAH KARAKAYA
120766015
OTOMOTİV(İÖ)
BURAK KIRAÇ
120766036
OTOMOTİV(İÖ)
BURAK AKIN
110751009
MAKİNE(İÖ)
FERİDUN KAHRAMAN
070701048
MAKİNE
UMUT GÜNEY
120701003
MAKİNE
TAYLAN ÖZTÜRK
120751002
MAKİNE(İÖ)
ABDULKADİR AYVERDİ
120751009
MAKİNE(İÖ)
NURULLAH DOĞU
120701020
MAKİNE
M.DOĞANAY DİRİOĞLU
120751020
MAKİNE(İÖ)
BARIŞ DÖNMEZ
120751032
MAKİNE(İÖ)
M.OKAN ABALAK
120751038
MAKİNE(İÖ)
OĞUZ DOĞANÜLKER
070701047
MAKİNE
RAMAZAN ÖKSÜZ
110751004
MAKİNE(İÖ)
OĞUZHAN ĞÖZLÜKAYA
110751014
MAKİNE(İÖ)
MUHAMMED ŞANCI
060701010
MAKİNE
ENSAR CESUR
080751028
MAKİNE(İÖ)
RAMAZAN CABİR TURHAN
120701023
MAKİNE
SİNAN DÖNMEZ
120751033
MAKİNE(İÖ)
SAMET URAY
070707046
ELEK.HABERLEŞME TEK
RASİM FURKAN ÜNSAL
120707002
ELEK.HABERLEŞME TEK
ENGİN ÖZDEMİR
120707005
ELEK.HABERLEŞME TEK
KASIM ÇALIŞKAN
120707012
ELEK.HABERLEŞME TEK
HATİCE YTEŞİLYURT
120707033
ELEK.HABERLEŞME TEK
SEDAT DAŞDEMİR
120707034
ELEK.HABERLEŞME TEK
M CELAL BİLGİSUN
110757022
ELEK.HABERLEŞME TEK(İ.Ö)
ALİ ÇALIŞIR
110757022
ELEK.HABERLEŞME TEK(İ.Ö)
GÜVEN GÜÇTEKİN
110757044
ELEK.HABERLEŞME TEK(İ.Ö)
TURAN UYAR
110757016
ELEK.HABERLEŞME TEK(İ.Ö)
CENK DARTAR
100757007
ELEK.HABERLEŞME TEK(İ.Ö)
ELİF SİNEM ÇELİK
100757009
ELEK.HABERLEŞME TEK(İ.Ö)
TUNCER YILDIZ
110703043
ELEKTRİK
ADEM ZEYREK
110703041
ELEKTRİK
MUSTAFA ARSLAN
110703032
ELEKTRİK
EMİN ELİTOK
110703014
ELEKTRİK
OSMAN ÇALIŞKAN
110703028
ELEKTRİK
MAHMUT OVA
020703018
ELEKTRİK
YASİN BURHANLI
110753034
ELEKTRİK(İÖ)
RIDVAN GÜNGÖR
110753032
ELEKTRİK(İÖ)
CÜNEYT İŞCAN
120753006
ELEKTRİK(İÖ)
MUHAMMET EROL
120753008
ELEKTRİK(İÖ)
SAMET ARSLAN
120753014
ELEKTRİK(İÖ)
OSMAN ÇİFTÇİ
120753017
ELEKTRİK(İÖ)
TURGAY KIYAK
120753035
ELEKTRİK(İÖ)
MUSA ÖZ
120753042
ELEKTRİK(İÖ)
GAZİCAN BARAN
100753040
ELEKTRİK(İÖ)
SEDAT GERÇEKCİOĞLU
120753004
ELEKTRİK(İÖ)
ARİF KANDEMİR
120753005
ELEKTRİK(İÖ)
M.FURKAN GÜRBÜZ
120753010
ELEKTRİK(İÖ)
ÜMİT ÇEKİCİ
120753026
ELEKTRİK(İÖ)
SAVAŞ TAŞKIRAN
110752002
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK(İÖ)
FERHAT PEHLİVANLI
110752054
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK(İÖ)
GÖKHAN AKBAL
120752021
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK(İÖ)
BURAK YURDAKUL
120752027
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK(İÖ)
ÜMİT ÖZSOY
120752028
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK(İÖ)
EMRAH KARABUNAR
110702040
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
İLHAN MERT ŞAFAK
110702004
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
TEVFİK KIYMAZ
100702025
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
İBRAHİM EROL
100702011
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
TOLGA GÜNDOĞDU
120702003
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
ÖMER KARA
120702007
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
EMRE ERDEM ŞAHİN
120702008
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
MUSTAFA KESKİN
120702009
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
AHMET ÇET
120702013
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
GÖKSU ÖZİŞ
120702014
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
OSMAN KARAÇÖR
120702016
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
ABDULLAH YALÇINKAYA
120702019
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
URUFİ KOÇ
120702020
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
EMRE TAŞ
120702032
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
SAVAŞ DURSUN İLHAN
120702045
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
HALİL KARAKÜTÜK
100702040
İKLİMLEN.VE SOĞT.TEK.
AHMET SEYMEN
110751008
MAKİNA(İ.Ö)
MUSTAFA UÇAR
080701025
MAKİNE
NESLİHAN ÇANDAR
110712022
RADYO VE TEL.PROG.
RECEP KAYA
120712002
RADYO VE TEL.PROG.
MUSTAFA GÜRMEN
120712009
RADYO VE TEL.PROG.
EMRE GÜMÜŞ
120712028
RADYO VE TEL.PROG.
BÜŞRA VURAL
120712032
RADYO VE TEL.PROG.
MUSTAFA DURU
110712009
RADYO VE TEL.PROG.
KÜBRA ELEM
110712021
RADYO VE TEL.PROG.
FERHAT ÖZSAR
110762025
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
YUNUS EMRE ADALI
110762031
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
ÖZLEM KOÇKUTLU
110762009
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
NURCAN UZUN
120762005
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
HATECE KEŞKE
120762007
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
FATMA YURDUSAY
120762010
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
CEREN YURTLAK
120762011
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
SUNA KEŞKEKCİ
120762013
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
YAPRAK ÇOLAK
120762018
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
SUNGU ERDEM ERŞAHİN
120762021
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
ÖZLEM ÇEVİK
120762022
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
SERKAN ÖZER
120762030
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
EMRE YAVUZ
120762031
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
TOLGAHAN KARACA
120762038
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
TULU BATTAL
120762039
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
İLKSEN DEMİR
120762041
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
BERKAY BEKBULAT
100762020
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
SILA YAKUT
100762037
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
YAĞMUR SARI
100762019
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
EMRE KALAYCI
100762042
RADYO VE TEL.PROG.(İÖ)
FADİME EMEÇ
120704002
RAFİNERİ VE PETROKİMYA
YAŞAR YÜKSEL
110754007
RAFİNERİ VE PETROKİMYA(İÖ)
FÜSUN BÜŞRA YILMAZ
110754029
RAFİNERİ VE PETROKİMYA(İÖ)
EMRE UYAR
110754008
RAFİNERİ VE PETROKİMYA(İÖ)
ESAT ASLAN
120754003
RAFİNERİ VE PETROKİMYA(İÖ)
SAMET LÜY
120754004
RAFİNERİ VE PETROKİMYA(İÖ)
HAKAN KÜÇÜKNAZLI
120754015
RAFİNERİ VE PETROKİMYA(İÖ)
HANDAN URAS
120754026
RAFİNERİ VE PETROKİMYA(İÖ)
YUSUF KAYASAR
120754040
RAFİNERİ VE PETROKİMYA(İÖ)
ORHAN BOSTAN
120759036
KONTROL VE OTM.TEK.(İÖ)
HALİM ÜÇLER
120758011
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ(İÖ)
UĞUR CAN SARIKOCALAR
100709047
KONTROL VE OTM.TEK.
YÜKSEKOKULUMUZ YÖNETİM KURULU KARARLARI İÇİN
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA UĞRAYINIZ LÜTFEN
Download

02.07.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı