T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 9-A
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
BİY
DİLAN
E.DUM T-AKS
İNG
EBRU
İNG
EBRU
TARİH TARİH
G.JAL G.JAL
KİMYA KİMYA
KMY
KMY
Salı
MAT
ŞAFAK
MAT
ŞAFAK
COĞ
A.AKB
COĞ
A.AKB
İNG İNG
EBRU EBRU
SAĞ
FİZİK
A.DEM H.SAR
Çarşamba
FİZİK
H.SAR
DİN
İNG
ZEHRA EBRU
İNG
EBRU
MAT MAT
ŞAFAK ŞAFAK
BİLG.
NİHAL
Perşembe
DİLAN
T-AKS
ALM
ALM
TEDB
BEGÜM BEGÜM NAZEV
Cuma
TEDB TEDB BED
NAZEV NAZEV A.ALT
Toplam
BED
A.ALT
ASTRO ASTRO
BİY BİY
NOM NOM
E.DUM E.DUM
HSYN HSYN
REH GÖ/MÜ MAT
EBRU Z.TAM ŞAFAK
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
BİYOLOJİ
3
COĞRAFYA
2
DİL ANLATIM
2
DİN KÜLTÜRÜ
1
FİZİK
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
İNGİLİZCE
6
KİMYA
2
MATEMATİK
6
REHBERLİK
1
SAĞLIK BİLGİSİ
1
SEÇMELİ ASTRONOMİ VE UZAY BİL. 2
TARİH
2
TÜRK EDEBİYATI
3
BİLG.
NİHAL
Öğretmen
Derslik
BEGÜM TELEMECİ
ALİ ALTAY
NİHAL TEKİN AKDEMİR
ESRA DUMANLI
AYFER AKBAY
TOMRİS AKSU
ZEHRA BOĞATEMUR
HAKAN SARITAŞ
ZEYNEP TAMER
EBRU KIZILTUĞ
KİMYACI
ŞAFAK KAZAK
EBRU KIZILTUĞ
AYDAN DEMİR
HÜSEYİN OPUZ
GÜLJALE GÖKÇE
NAZAN EVİTAN
MAT
ŞAFAK
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 9-B
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
DİN
İNG
ZEHRA F.DİR
BİY
REH
E.DUM G.JAL
BED BED
A.ALT A.ALT
ALM
ALM
BEGÜM BEGÜM
Salı
İNG
F.DİR
SEÇSE
T-AKS
MAT
ŞAFAK
COĞ COĞ
A.AKB A.AKB
TEDB TEDB
NAZEV NAZEV
Çarşamba
TARİH
G.JAL
BİY
BİY
İNG
E.DUM E.DUM F.DİR
İNG SAĞ
MAT
F.DİR A.DEM ŞAFAK
MAT
ŞAFAK
Perşembe
BİLG.
NİHAL
BİLG.
NİHAL
TARİH
G.JAL
İNG
F.DİR
S.İ.ED TEDB MAT
EBRU NAZEV ŞAFAK
MAT
ŞAFAK
Cuma
FİZİK
H.SAR
FİZİK
H.SAR
İNG
F.DİR
GÖ/MÜ KİMYA KİMYA DİLAN
Z.TAM
KMY KMY
T-AKS
DİLAN
T-AKS
Toplam
MAT
ŞAFAK
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ İNGİLİZ EDEBİYATI
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
2
2
2
3
2
2
1
2
1
6
2
6
1
1
1
1
2
3
Öğretmen
Derslik
BEGÜM TELEMECİ
ALİ ALTAY
NİHAL TEKİN AKDEMİR
ESRA DUMANLI
AYFER AKBAY
TOMRİS AKSU
ZEHRA BOĞATEMUR
HAKAN SARITAŞ
ZEYNEP TAMER
FATMA DİRİOĞLU
KİMYACI
ŞAFAK KAZAK
GÜLJALE GÖKÇE
AYDAN DEMİR
EBRU KIZILTUĞ
TOMRİS AKSU
GÜLJALE GÖKÇE
NAZAN EVİTAN
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 9-C
Okul Müdürü
1
2
3
DİLAN
T-AKS
5
6
7
8
Pazartesi
BİLG.
NİHAL
BİLG.
NİHAL
Salı
DİLAN
T-AKS
GÖ/MÜ İNG
Z.TAM F.DİR
Çarşamba
ASTRO ASTRO
BİY
DİN
NOM NOM
E.DUM
ZEHRA
HSYN HSYN
KİMYA KİMYA REH
KMY KMY
F.DİR
İNG
F.DİR
Perşembe
BİY
İNG
E.DUM F.DİR
İNG
F.DİR
SAĞ
A.DEM
COĞ COĞ
A.AKB A.AKB
MAT
ER-ÖZ
MAT
ER-ÖZ
Cuma
BİY
İNG
E.DUM F.DİR
FİZİK
H.SAR
FİZİK
H.SAR
BED BED
A.ALT A.ALT
TARİH
G.JAL
TARİH
G.JAL
Toplam
İNG
F.DİR
4
TEDB ALM
MAT
NAZEV BEGÜM ER-ÖZ
MAT
ER-ÖZ
ALM
TEDB TEDB MAT
BEGÜM NAZEV NAZEV ER-ÖZ
MAT
ER-ÖZ
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
BİYOLOJİ
3
COĞRAFYA
2
DİL ANLATIM
2
DİN KÜLTÜRÜ
1
FİZİK
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
İNGİLİZCE
6
KİMYA
2
MATEMATİK
6
REHBERLİK
1
SAĞLIK BİLGİSİ
1
SEÇMELİ ASTRONOMİ VE UZAY BİL. 2
TARİH
2
TÜRK EDEBİYATI
3
Öğretmen
Derslik
BEGÜM TELEMECİ
ALİ ALTAY
NİHAL TEKİN AKDEMİR
ESRA DUMANLI
AYFER AKBAY
TOMRİS AKSU
ZEHRA BOĞATEMUR
HAKAN SARITAŞ
ZEYNEP TAMER
FATMA DİRİOĞLU
KİMYACI
EROL ÖZKAYA
FATMA DİRİOĞLU
AYDAN DEMİR
HÜSEYİN OPUZ
GÜLJALE GÖKÇE
NAZAN EVİTAN
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 9-D
Okul Müdürü
1
2
3
4
6
GÖ/MÜ BİLG. BİLG.
Z.TAM NİHAL NİHAL
7
İNG
Y.BAB
İNG
Y.BAB
Salı
İNG
Y.BAB
İNG
Y.BAB
Çarşamba
COĞ
A.AKB
COĞ
A.AKB
Perşembe
S.İ.ED
EBRU
FİZİK
TEDB ALM
ALM SAĞ
BİY
REH
SEHER NAZEV BEGÜM BEGÜM A.DEM A.DEM NAZEV
Cuma
MAT
MAT
KİMYA KİMYA
A.KAPL A.KAPL
KMY
KMY
AN
AN
MAT
BİY
BİY
A.KAPL
A.DEM A.DEM
AN
MAT
DİLAN DİLAN
A.KAPL
T-AKS T-AKS
AN
MAT
A.KAPL
AN
MAT
A.KAPL
AN
İNG İNG
Y.BAB Y.BAB
TARİH
S.AYD
8
Pazartesi
Toplam
SEÇSE
T-AKS
5
FİZİK
DİN
SEHER ZEHRA
BED
A.ALT
2
2
2
3
2
2
1
2
1
6
2
6
1
1
1
1
2
3
BED
A.ALT
TEDB TEDB
NAZEV NAZEV
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ İNGİLİZ EDEBİYATI
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
TARİH
S.AYD
Öğretmen
Derslik
BEGÜM TELEMECİ
ALİ ALTAY
NİHAL TEKİN AKDEMİR
AYDAN DEMİR
AYFER AKBAY
TOMRİS AKSU
ZEHRA BOĞATEMUR
SEHER KARAÇUR
ZEYNEP TAMER
YASEMİN BABAYİĞİT
KİMYACI
ABDULLAH KAPLAN
NAZAN EVİTAN
AYDAN DEMİR
EBRU KIZILTUĞ
TOMRİS AKSU
SALİM AYDIN
NAZAN EVİTAN
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 9-E
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
ALM
ALM
BİY
BİY
BEGÜM BEGÜM A.DEM A.DEM
KİMYA KİMYA TEDB TEDB
KMY KMY
NAZEV NAZEV
Salı
MAT
MAT
BİY
İNG
A.KAPL A.KAPL
A.DEM
Y.BAB
AN
AN
İNG DİLAN
Y.BAB R.AKA
DİLAN
R.AKA
Çarşamba
TARİH
S.AYD
BİLG.
NİHAL
İNG İNG
Y.BAB Y.BAB
MAT
MAT
A.KAPL A.KAPL
AN
AN
Perşembe
GÖ/MÜ DİN
SAĞ
FİZİK
Z.TAM ZEHRA A.DEM SEHER
FİZİK REH
SEHER S.AYD
TEDB BED
NAZEV M.ATN
Cuma
İNG
Y.BAB
ASTRO ASTRO MAT
MAT
NOM NOM A.KAPL A.KAPL
SEHER SEHER AN
AN
Toplam
TARİH
S.AYD
İNG
Y.BAB
BİLG.
NİHAL
COĞ
A.AKB
COĞ
A.AKB
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
BİYOLOJİ
3
COĞRAFYA
2
DİL ANLATIM
2
DİN KÜLTÜRÜ
1
FİZİK
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
İNGİLİZCE
6
KİMYA
2
MATEMATİK
6
REHBERLİK
1
SAĞLIK BİLGİSİ
1
SEÇMELİ ASTRONOMİ VE UZAY BİL. 2
TARİH
2
TÜRK EDEBİYATI
3
Öğretmen
Derslik
BEGÜM TELEMECİ
MURAT ATIN
NİHAL TEKİN AKDEMİR
AYDAN DEMİR
AYFER AKBAY
RIZA AKAGÜNDÜZ
ZEHRA BOĞATEMUR
SEHER KARAÇUR
ZEYNEP TAMER
YASEMİN BABAYİĞİT
KİMYACI
ABDULLAH KAPLAN
SALİM AYDIN
AYDAN DEMİR
SEHER KARAÇUR
SALİM AYDIN
NAZAN EVİTAN
BED
M.ATN
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 9-F
Okul Müdürü
1
2
3
4
7
8
MAT MAT
T.ÇET T.ÇET
İNG
FİLİZ
İNG
FİLİZ
MAT İNG
T.ÇET FİLİZ
TARİH
S.AYD
TARİH
S.AYD
COĞ
A.AKB
BİLG. BİLG.
NİHAL NİHAL
BED
BED
M.ATN M.ATN
İNG
FİLİZ
DİKSİY
GÖ/MÜ
ON
Z.TAM
ARISOY
5
6
Pazartesi
DİLAN
R.AKA
DİLAN
R.AKA
Salı
REH
KMY
ALM
ALM
MAT
BEGÜM BEGÜM T.ÇET
Çarşamba
SAĞ
İNG
A.DEM FİLİZ
Perşembe
DİN
TEDB BİY
ZEHRA NAZEV İ.ERD
SPRJH
G.TAN
MAT MAT
T.ÇET T.ÇET
Cuma
FİZİK
FİZİK
BİY
SEHER SEHER İ.ERD
BİY
İ.ERD
TEDB TEDB KİMYA KİMYA
NAZEV NAZEV KMY
KMY
Toplam
COĞ
A.AKB
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
2
2
2
3
2
2
1
2
1
6
2
6
1
1
1
1
2
3
Öğretmen
Derslik
BEGÜM TELEMECİ
MURAT ATIN
NİHAL TEKİN AKDEMİR
İLKİN ERDAL BAYRAK
AYFER AKBAY
RIZA AKAGÜNDÜZ
ZEHRA BOĞATEMUR
SEHER KARAÇUR
ZEYNEP TAMER
FİLİZ ÜNAL
KİMYACI
TEZCAN ÇETİN
KİMYACI
AYDAN DEMİR
İBRAHİM ARISOY
GÜLİSTAN TAN
SALİM AYDIN
NAZAN EVİTAN
İNG
FİLİZ
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 9-G
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
İNG
FİLİZ
İNG
FİLİZ
BED
BED
GÖ/MÜ TEDB BİLG.
M.ATN M.ATN Z.TAM NAZEV NİHAL
BİLG.
NİHAL
Salı
İNG
FİLİZ
İNG
FİLİZ
DİLAN
R.AKA
TEDB
NAZEV
FİZİK DİN
MAT
SEHER ZEHRA T.ÇET
MAT
T.ÇET
Çarşamba
SEÇSE
T-AKS
SAĞ
TARİH
A.DEM S.AYD
TARİH
S.AYD
BİY BİY
İ.ERD İ.ERD
Perşembe
İNG
FİLİZ
İNG
FİLİZ
COĞ
A.AKB
BİY ALM
MAT
İ.ERD BEGÜM T.ÇET
Cuma
REH
S.İ.ED
BEGÜM EBRU
Toplam
3
4
COĞ
A.AKB
TEDB MAT
NAZEV T.ÇET
5
6
MAT DİLAN
T.ÇET R.AKA
7
KİMYA KİMYA
KMY
KMY
2
2
2
3
2
2
1
2
1
6
2
6
1
1
1
1
2
3
MAT
T.ÇET
FİZİK
ALM
SEHER BEGÜM
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ İNGİLİZ EDEBİYATI
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
8
Öğretmen
Derslik
BEGÜM TELEMECİ
MURAT ATIN
NİHAL TEKİN AKDEMİR
İLKİN ERDAL BAYRAK
AYFER AKBAY
RIZA AKAGÜNDÜZ
ZEHRA BOĞATEMUR
SEHER KARAÇUR
ZEYNEP TAMER
FİLİZ ÜNAL
KİMYACI
TEZCAN ÇETİN
BEGÜM TELEMECİ
AYDAN DEMİR
EBRU KIZILTUĞ
TOMRİS AKSU
SALİM AYDIN
NAZAN EVİTAN
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 10-A
Okul Müdürü
1
Pazartesi
Salı
Çarşamba
2
3
4
DİKSİY
ON
ARISOY
İŞLETM İŞLETM
SEÇST
E
E
S.TARİH
HSYN HSYN
ALM
ALM
COĞ
M.AKÇ M.AKÇ
G.BAY
AGÖZ AGÖZ
İNG
EBRU
İNG
EBRU
5
6
7
FİZİK
HSYN
DİN COĞ
ZEHRA G.BAY
MAT
B.İNC
MAT
B.İNC
TARİH
S.AYD
TARİH BİY
DİLAN
S.AYD E.DUM HAYRİ
DİLAN
HAYRİ
REH
HSYN
MAT MAT
B.İNC B.İNC
TEDB
ESRAŞ
BİY
E.DUM
KİMYA KİMYA
G.TAN G.TAN
Perşembe
BED
BED
GÖ/MÜ BİY
M.ATN M.ATN Z.TAM E.DUM
S.EKO S.EKO
R.AKA R.AKA
Cuma
TEDB
ESRAŞ
FİZİK SEÇST MAT
HSYN S.TARİH B.İNC
Toplam
TEDB
ESRAŞ
İNG
EBRU
İNG
EBRU
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
SEÇMELİ EKONOMİ
SEÇMELİ İŞLETME
SEÇMELİ SANAT TARİHİ
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
2
2
3
2
2
1
2
1
4
2
6
1
1
2
2
2
2
3
8
Öğretmen
Derslik
MUHAMMED AKÇAGÖZ
MURAT ATIN
ESRA DUMANLI
GÜRSEL BAYDAR
HAYRETTİN TAYLAN
ZEHRA BOĞATEMUR
HÜSEYİN OPUZ
ZEYNEP TAMER
EBRU KIZILTUĞ
GÜLİSTAN TAN
BESİME İNCE
HÜSEYİN OPUZ
İBRAHİM ARISOY
RIZA AKAGÜNDÜZ
HÜSEYİN OPUZ
SANAT TARİHİ
SALİM AYDIN
ESRA ŞAHİN
MAT
B.İNC
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 10-B
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
MAT
Z.ASL
MAT
Z.ASL
Salı
BİY
BİY
İNG
E.DUM E.DUM EBRU
Çarşamba
İNG
EBRU
Perşembe
Cuma
Toplam
3
4
5
6
7
8
S.BED.E S.BED.E İŞLETM İŞLETM
KİMYA KİMYA
Ğ
Ğ
E
E
G.TAN G.TAN
A.ALT A.ALT
HSYN HSYN
COĞ
G.BAY
COĞ
G.BAY
MAT
Z.ASL
MAT
Z.ASL
ALM
ALM
BİY
GÖ/MÜ SEÇST MAT
M.AKÇ M.AKÇ
E.DUM Z.TAM S.TARİH Z.ASL
AGÖZ AGÖZ
TARİH
S.AYD
TARİH
S.AYD
İNG
EBRU
DİLAN
HAYRİ
DİLAN
HAYRİ
İNG
EBRU
TEDB
ESRAŞ
BED
BED
M.ATN M.ATN
DİN
REH
ZEHRA Z.ASL
DRAMA FİZİK
FİLİZ HSYN
TEDB TEDB
ESRAŞ ESRAŞ
SEÇST
MAT FİZİK
S.TARİH Z.ASL HSYN
40
Dersin Adı
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
SEÇMELİ DRAMA
SEÇMELİ İŞLETME
SEÇMELİ SANAT TARİHİ
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
HDS
2
2
3
2
2
1
2
1
4
2
6
1
2
1
2
2
2
3
Öğretmen
Derslik
MUHAMMED AKÇAGÖZ
MURAT ATIN
ESRA DUMANLI
GÜRSEL BAYDAR
HAYRETTİN TAYLAN
ZEHRA BOĞATEMUR
HÜSEYİN OPUZ
ZEYNEP TAMER
EBRU KIZILTUĞ
GÜLİSTAN TAN
ZEYNEP ASLI BADEMLİ
ZEYNEP ASLI BADEMLİ
ALİ ALTAY
FİLİZ ÜNAL
HÜSEYİN OPUZ
SANAT TARİHİ
SALİM AYDIN
ESRA ŞAHİN
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 10-C
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
Pazartesi
BED
BED
MAT
M.ATN M.ATN ER-ÖZ
MAT
ER-ÖZ
ALM ALM
DİLAN
M.AKÇ M.AKÇ
HAYRİ
AGÖZ AGÖZ
Salı
FİZİK
H.SAR
FİZİK
H.SAR
COĞ
G.BAY
COĞ REH
G.BAY ER-ÖZ
Çarşamba
MAT
ER-ÖZ
MAT
ER-ÖZ
Perşembe
TEDB
ESRAŞ
Cuma
DİN
İNG
ZEHRA LAM
Toplam
İNG
LAM
İŞLETM İŞLETM
BİY
E
E
E.DUM
H.SAR H.SAR
DİKSİY
GÖ/MÜ MAT
MAT
ON
Z.TAM ER-ÖZ ER-ÖZ
ARISOY
İNG
LAM
TEDB
ESRAŞ
İNG
LAM
2
2
3
2
2
1
2
1
4
2
6
1
1
2
2
2
2
3
DİLAN
HAYRİ
S.EKO S.EKO
GASIM GASIM
TARİH
S.AYD
TARİH
S.AYD
SEÇST BİY
BİY
TUĞBA E.DUM E.DUM
TEDB SEÇST KİMYA KİMYA
ESRAŞ TUĞBA G.KAL G.KAL
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
SEÇMELİ EKONOMİ
SEÇMELİ İŞLETME
SEÇMELİ SANAT TARİHİ
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
8
Öğretmen
Derslik
MUHAMMED AKÇAGÖZ
MURAT ATIN
ESRA DUMANLI
GÜRSEL BAYDAR
HAYRETTİN TAYLAN
ZEHRA BOĞATEMUR
HAKAN SARITAŞ
ZEYNEP TAMER
LÜTFİYE ASLI MERT
GÖKÇEN KALAYCI
EROL ÖZKAYA
EROL ÖZKAYA
İBRAHİM ARISOY
GASIM KALAMAN
HAKAN SARITAŞ
TUĞBA HANDAN
SALİM AYDIN
ESRA ŞAHİN
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 10-D
Okul Müdürü
1
2
3
4
Pazartesi
ALM
ALM
DRAMA MAT
M.AKÇ M.AKÇ
FİLİZ
Z.ASL
AGÖZ AGÖZ
Salı
İNG
ZÜB.K
Çarşamba
SEÇST TEDB
S.TARİH ESRAŞ
Perşembe
Cuma
Toplam
İNG
ZÜB.K
5
6
TARİH TARİH
S.AYD S.AYD
7
8
BED
BED
M.ATN M.ATN
DİN
BİY
BİY FİZİK
ZEHRA E.DUM E.DUM H.SAR
FİZİK
H.SAR
TEDB
ESRAŞ
TEDB
ESRAŞ
MAT MAT
Z.ASL Z.ASL
COĞ
G.BAY
DİLAN
HAYRİ
İŞLETM İŞLETM S.BED.E S.BED.E
E
E
Ğ
Ğ
H.SAR H.SAR A.ALT A.ALT
MAT REH
Z.ASL FİLİZ
COĞ
G.BAY
İNG
ZÜB.K
SEÇST BİY
KİMYA KİMYA
S.TARİH E.DUM G.KAL G.KAL
DİLAN MAT
HAYRİ Z.ASL
MAT
Z.ASL
GÖ/MÜ
Z.TAM
İNG
ZÜB.K
40
Dersin Adı
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
SEÇMELİ DRAMA
SEÇMELİ İŞLETME
SEÇMELİ SANAT TARİHİ
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
HDS
2
2
3
2
2
1
2
1
4
2
6
1
2
1
2
2
2
3
Öğretmen
Derslik
MUHAMMED AKÇAGÖZ
MURAT ATIN
ESRA DUMANLI
GÜRSEL BAYDAR
HAYRETTİN TAYLAN
ZEHRA BOĞATEMUR
HAKAN SARITAŞ
ZEYNEP TAMER
ZÜBİDE KEKÜLLÜOĞLU
GÖKÇEN KALAYCI
ZEYNEP ASLI BADEMLİ
FİLİZ ÜNAL
ALİ ALTAY
FİLİZ ÜNAL
HAKAN SARITAŞ
SANAT TARİHİ
SALİM AYDIN
ESRA ŞAHİN
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 10-E
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
FİZİK
GÖ/MÜ KİMYA KİMYA
SEHER Z.TAM G.KAL G.KAL
MAT BİY
F.YÜR İ.ERD
S.BED.E S.BED.E
Ğ
Ğ
A.ALT A.ALT
Salı
BED
A.ALT
SEÇST TARİH
S.TARİH G.JAL
TARİH TEDB
G.JAL ESRAŞ
MAT
F.YÜR
MAT
F.YÜR
Çarşamba
DRAMA MAT
FİLİZ
F.YÜR
MAT
F.YÜR
TEDB
ESRAŞ
İŞLETM İŞLETM
İNG
E
E
ZÜB.K
SEHER SEHER
İNG
ZÜB.K
Perşembe
FİZİK
BİY
SEHER İ.ERD
İNG
ZÜB.K
İNG
ZÜB.K
COĞ COĞ
G.BAY G.BAY
DİLAN DİLAN
ARISOY ARISOY
Cuma
MAT
F.YÜR
REH
F.YÜR
DİN
SEÇST TEDB
ZEHRA S.TARİH ESRAŞ
ALM
ALM
M.AKÇ M.AKÇ
AGÖZ AGÖZ
Toplam
BED
A.ALT
BİY
İ.ERD
40
Dersin Adı
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
SEÇMELİ DRAMA
SEÇMELİ İŞLETME
SEÇMELİ SANAT TARİHİ
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
HDS
2
2
3
2
2
1
2
1
4
2
6
1
2
1
2
2
2
3
Öğretmen
Derslik
MUHAMMED AKÇAGÖZ
ALİ ALTAY
İLKİN ERDAL BAYRAK
GÜRSEL BAYDAR
İBRAHİM ARISOY
ZEHRA BOĞATEMUR
SEHER KARAÇUR
ZEYNEP TAMER
ZÜBİDE KEKÜLLÜOĞLU
GÖKÇEN KALAYCI
FİKRİYE YÜRÜKÇÜ
FİKRİYE YÜRÜKÇÜ
ALİ ALTAY
FİLİZ ÜNAL
SEHER KARAÇUR
SANAT TARİHİ
GÜLJALE GÖKÇE
ESRA ŞAHİN
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 10-F
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
REH
FİZİK
FİZİK
İNG
ARISOY SEHER SEHER F.DİR
BİY MAT
İ.ERD F.YÜR
KİMYA KİMYA
G.KAL G.KAL
Salı
DİLAN DİLAN MAT
ARISOY ARISOY F.YÜR
MAT
F.YÜR
BED BED
A.ALT A.ALT
TEDB
ESRAŞ
TARİH
G.JAL
Çarşamba
BİY
İ.ERD
BİY
İ.ERD
DİN
COĞ
ZEHRA G.BAY
MAT İNG
F.YÜR F.DİR
TARİH
G.JAL
DİNİ B.
G.JAL
Perşembe
İNG
F.DİR
TEDB
ESRAŞ
MAT
F.YÜR
ALM
ALM
SİYER
COĞ
M.AKÇ M.AKÇ
ZEHRA
G.BAY
AGÖZ AGÖZ
Cuma
İNG
F.DİR
MAT
F.YÜR
İŞLETM İŞLETM
GÖ/MÜ KURAN KURAN TEDB
E
E
Z.TAM ZEHRA ZEHRA ESRAŞ
SEHER SEHER
Toplam
SİYER
ZEHRA
40
Dersin Adı
HDS
Öğretmen
Derslik
ALMANCA
2 MUHAMMED AKÇAGÖZ
BEDEN EĞİTİMİ
2 ALİ ALTAY
BİYOLOJİ
3 İLKİN ERDAL BAYRAK
COĞRAFYA
2 GÜRSEL BAYDAR
DİL ANLATIM
2 İBRAHİM ARISOY
DİN KÜLTÜRÜ
1 ZEHRA BOĞATEMUR
FİZİK
2 SEHER KARAÇUR
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1 ZEYNEP TAMER
İNGİLİZCE
4 FATMA DİRİOĞLU
KİMYA
2 GÖKÇEN KALAYCI
MATEMATİK
6 FİKRİYE YÜRÜKÇÜ
REHBERLİK
1 İBRAHİM ARISOY
SEÇMELİ HZ.MUHAMMED'İN HAYATI
2 ZEHRA BOĞATEMUR
SEÇMELİ İŞLETME
2 SEHER KARAÇUR
SEÇMELİ KUR'AN-I KERİM
2 ZEHRA BOĞATEMUR
SEÇMELİ TEMEL DİNİ BİLGİLER
1 GÜLJALE GÖKÇE
TARİH
2 GÜLJALE GÖKÇE
TÜRK EDEBİYATI
3 ESRA ŞAHİN
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 10-G
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
İŞLETM
DRAMA REH
E
FİLİZ B.İNC
SEHER
İŞLETM
FİZİK
MAT MAT
E
SEHER
B.İNC B.İNC
SEHER
ALM
ALM
TARİH TARİH
M.AKÇ M.AKÇ
G.JAL G.JAL
AGÖZ AGÖZ
7
8
Pazartesi
BİY
İ.ERD
DİN
İNG
ZEHRA Y.BAB
TEDB
ESRAŞ
Salı
COĞ
G.BAY
COĞ
G.BAY
S.BED.E S.BED.E
Ğ
Ğ
A.ALT A.ALT
Çarşamba
İNG
Y.BAB
İNG
Y.BAB
Perşembe
DİLAN DİLAN İNG
ARISOY ARISOY Y.BAB
Cuma
BİY
İ.ERD
Toplam
TEDB
ESRAŞ
BİY
İ.ERD
MAT
B.İNC
TEDB
ESRAŞ
SEÇST FİZİK
MAT
TUĞBA SEHER B.İNC
MAT
B.İNC
SEÇST GÖ/MÜ MAT
TUĞBA Z.TAM B.İNC
KİMYA KİMYA BED
G.KAL G.KAL A.ALT
BED
A.ALT
40
Dersin Adı
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
SEÇMELİ DRAMA
SEÇMELİ İŞLETME
SEÇMELİ SANAT TARİHİ
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
HDS
2
2
3
2
2
1
2
1
4
2
6
1
2
1
2
2
2
3
Öğretmen
Derslik
MUHAMMED AKÇAGÖZ
ALİ ALTAY
İLKİN ERDAL BAYRAK
GÜRSEL BAYDAR
İBRAHİM ARISOY
ZEHRA BOĞATEMUR
SEHER KARAÇUR
ZEYNEP TAMER
YASEMİN BABAYİĞİT
GÖKÇEN KALAYCI
BESİME İNCE
BESİME İNCE
ALİ ALTAY
FİLİZ ÜNAL
SEHER KARAÇUR
TUĞBA HANDAN
GÜLJALE GÖKÇE
ESRA ŞAHİN
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 10-H
Okul Müdürü
1
2
3
BİY
İ.ERD
BİY
İ.ERD
4
6
7
DİLAN DRAMA COĞ
DİLTA FİLİZ
G.BAY
8
Pazartesi
TARİH
G.JAL
Salı
FİZİK
FİZİK
REH
SEHER SEHER Y.BAB
ALM
MAT
M.AKÇ
BANU
AGÖZ
MAT
BANU
Çarşamba
TEDB
ESRAŞ
TARİH
G.JAL
BED
A.ALT
MAT
BANU
Perşembe
İNG
Y.BAB
İNG
Y.BAB
Cuma
GÖ/MÜ SEÇST İNG
Z.TAM S.TARİH Y.BAB
Toplam
DİLAN
DİLTA
5
ALM
SEÇST
M.AKÇ
S.TARİH
AGÖZ
İŞLETM İŞLETM
BED
E
E
A.ALT
SEHER SEHER
S.EK/BE
TEDB BİY
D
ESRAŞ İ.ERD
A.ALT
İNG
Y.BAB
MAT
BANU
S.EK/BE
KİMYA KİMYA
D
G.KAL G.KAL
A.ALT
MAT MAT
BANU BANU
TEDB
ESRAŞ
40
Dersin Adı
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK
SEÇMELİ DRAMA
SEÇMELİ İŞLETME
SEÇMELİ SANAT TARİHİ
S.EKONOMİ/S.BEDEN EĞ.
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
HDS
2
2
3
2
2
1
2
1
4
2
6
1
1
2
2
2
2
3
COĞ
G.BAY
Öğretmen
Derslik
MUHAMMED AKÇAGÖZ
ALİ ALTAY
İLKİN ERDAL BAYRAK
GÜRSEL BAYDAR
DİLEK SADIKOĞLU TAN
ZEHRA BOĞATEMUR
SEHER KARAÇUR
ZEYNEP TAMER
YASEMİN BABAYİĞİT
GÖKÇEN KALAYCI
BURCU BANU AKSAN
YASEMİN BABAYİĞİT
FİLİZ ÜNAL
SEHER KARAÇUR
SANAT TARİHİ
ALİ ALTAY
GÜLJALE GÖKÇE
ESRA ŞAHİN
DİN
ZEHRA
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 11-A
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
SEÇMA SEÇMA ALM
ALM
A.KAPL A.KAPL M.AKÇ M.AKÇ
AN
AN
AGÖZ AGÖZ
Salı
TEDB
S.YIL
İNKTA
G.JAL
İNKTA
G.JAL
Çarşamba
DİLAN
DİLTA
DİLAN
DİLTA
SEÇGE SEÇGE
ER-ÖZ ER-ÖZ
S.KİM S.KİM S.BİY
S.BİY
G.TAN G.TAN A.DEM A.DEM
Perşembe
TEDB
S.YIL
TEDB
S.YIL
İNG
EBRU
İNG
EBRU
SEÇGE DİN
BED
ER-ÖZ ZEHRA A.ALT
BED
A.ALT
Cuma
FEL
FEL
S.FİZ
EMİNE EMİNE HSYN
S.FİZ
HSYN
REH
İNG
A.KAPL
EBRU
AN
SEÇTE
İSA AK.
Toplam
S.KİM S.KİM S.FİZ
G.TAN G.TAN HSYN
SEÇMA SEÇMA
GÖ/MÜ S.BİY S.BİY
A.KAPL A.KAPL
Z.TAM A.DEM A.DEM
AN
AN
İNG
EBRU
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
DİL ANLATIM
2
DİN KÜLTÜRÜ
1
FELSEFE
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
İNGİLİZCE
4
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
REHBERLİK
1
SEÇMELİ BİYOLOJİ
4
SEÇMELİ FİZİK
4
SEÇMELİ GEOMETRİ
3
SEÇMELİ KİMYA
4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
1
TÜRK EDEBİYATI
3
S.FİZ
HSYN
Öğretmen
Derslik
MUHAMMED AKÇAGÖZ
ALİ ALTAY
DİLEK SADIKOĞLU TAN
ZEHRA BOĞATEMUR
EMİNE ÇALIK
ZEYNEP TAMER
EBRU KIZILTUĞ
GÜLJALE GÖKÇE
ABDULLAH KAPLAN
AYDAN DEMİR
HÜSEYİN OPUZ
EROL ÖZKAYA
GÜLİSTAN TAN
ABDULLAH KAPLAN
İSA AKPINAR
SEDA YILMAZ
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 11-B
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
TEDB
S.YIL
TEDB
S.YIL
İNKTA
G.JAL
S.BİY
SEÇMA SEÇMA DİLAN
E.DUM Z.ASL Z.ASL DİLTA
DİLAN
DİLTA
Salı
SEÇGE
TEDB
A.KAPL
S.YIL
AN
İNG
ZÜB.K
İNG
ZÜB.K
S.KİM S.KİM S.FİZ
G.TAN G.TAN HSYN
S.FİZ
HSYN
Çarşamba
FEL
FEL
BED
EMİNE EMİNE A.ALT
BED
A.ALT
REH S.BİY
S.BİY
GÖ/MÜ
ZÜB.K E.DUM E.DUM Z.TAM
Perşembe
İNG
ZÜB.K
DİN
İNKTA
ZEHRA G.JAL
S.KİM S.KİM SEÇMA SEÇMA
G.TAN G.TAN Z.ASL Z.ASL
Cuma
SEÇGE SEÇGE ALM
ALM
A.KAPL A.KAPL M.AKÇ M.AKÇ
AN
AN
AGÖZ AGÖZ
Toplam
İNG
ZÜB.K
3
4
5
6
7
S.BİY SEÇTE S.FİZ
E.DUM İSA AK. HSYN
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
DİL ANLATIM
2
DİN KÜLTÜRÜ
1
FELSEFE
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
İNGİLİZCE
4
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
REHBERLİK
1
SEÇMELİ BİYOLOJİ
4
SEÇMELİ FİZİK
4
SEÇMELİ GEOMETRİ
3
SEÇMELİ KİMYA
4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
1
TÜRK EDEBİYATI
3
Öğretmen
Derslik
MUHAMMED AKÇAGÖZ
ALİ ALTAY
DİLEK SADIKOĞLU TAN
ZEHRA BOĞATEMUR
EMİNE ÇALIK
ZEYNEP TAMER
ZÜBİDE KEKÜLLÜOĞLU
GÜLJALE GÖKÇE
ZÜBİDE KEKÜLLÜOĞLU
ESRA DUMANLI
HÜSEYİN OPUZ
ABDULLAH KAPLAN
GÜLİSTAN TAN
ZEYNEP ASLI BADEMLİ
İSA AKPINAR
SEDA YILMAZ
8
S.FİZ
HSYN
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 11-C
Okul Müdürü
1
2
3
4
İNG
LAM
5
6
7
8
Pazartesi
S.FİZ
HSYN
S.FİZ
HSYN
İNG
LAM
Salı
DİLAN
DİLTA
DİLAN
DİLTA
S.KİM S.KİM
G.TAN G.TAN
GÖ/MÜ İNKTA
Z.TAM S.AYD
ALM
ALM
M.AKÇ M.AKÇ
AGÖZ AGÖZ
Çarşamba
TEDB
S.YIL
TEDB
S.YIL
S.BİY
S.BİY
A.DEM A.DEM
S.FİZ İNKTA
HSYN S.AYD
S.KİM S.KİM
G.TAN G.TAN
Perşembe
FEL
FEL
SEÇMA SEÇMA
EMİNE EMİNE ŞAFAK ŞAFAK
TEDB S.FİZ
S.YIL HSYN
DİN
REH
ZEHRA İSA AK.
Cuma
BED
BED
SEÇMA SEÇMA SEÇTE İNG
M.ATN M.ATN ŞAFAK ŞAFAK İSA AK. LAM
Toplam
S.BİY S.BİY
SEÇGE SEÇGE
A.DEM A.DEM T.ÇET T.ÇET
İNG
LAM
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
DİL ANLATIM
2
DİN KÜLTÜRÜ
1
FELSEFE
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
İNGİLİZCE
4
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
REHBERLİK
1
SEÇMELİ BİYOLOJİ
4
SEÇMELİ FİZİK
4
SEÇMELİ GEOMETRİ
3
SEÇMELİ KİMYA
4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
1
TÜRK EDEBİYATI
3
Öğretmen
Derslik
MUHAMMED AKÇAGÖZ
MURAT ATIN
DİLEK SADIKOĞLU TAN
ZEHRA BOĞATEMUR
EMİNE ÇALIK
ZEYNEP TAMER
LÜTFİYE ASLI MERT
SALİM AYDIN
İSA AKPINAR
AYDAN DEMİR
HÜSEYİN OPUZ
TEZCAN ÇETİN
GÜLİSTAN TAN
ŞAFAK KAZAK
İSA AKPINAR
SEDA YILMAZ
SEÇGE
T.ÇET
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 11-D
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
İNG
ZÜB.K
REH
DİN
TEDB
E.DUM ZEHRA S.YIL
TEDB DİLAN
S.YIL DİLTA
SEÇMA SEÇMA
Z.ASL Z.ASL
Salı
S.KİM S.KİM GÖ/MÜ S.FİZ
G.TAN G.TAN Z.TAM HSYN
S.FİZ DİLAN
HSYN DİLTA
S.BİY
S.BİY
E.DUM E.DUM
Çarşamba
BED
BED
İNG
M.ATN M.ATN ZÜB.K
FEL SEÇGE S.FİZ
EMİNE BANU HSYN
S.FİZ
HSYN
Perşembe
ALM
ALM
S.KİM S.KİM
M.AKÇ M.AKÇ
G.TAN G.TAN
AGÖZ AGÖZ
SEÇTE İNG
İSA AK. ZÜB.K
İNG
ZÜB.K
TEDB
S.YIL
Cuma
SEÇMA SEÇMA S.BİY
S.BİY
Z.ASL Z.ASL E.DUM E.DUM
İNKTA İNKTA
G.JAL G.JAL
SEÇGE SEÇGE
BANU BANU
Toplam
FEL
EMİNE
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
DİL ANLATIM
2
DİN KÜLTÜRÜ
1
FELSEFE
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
İNGİLİZCE
4
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
REHBERLİK
1
SEÇMELİ BİYOLOJİ
4
SEÇMELİ FİZİK
4
SEÇMELİ GEOMETRİ
3
SEÇMELİ KİMYA
4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
1
TÜRK EDEBİYATI
3
Öğretmen
Derslik
MUHAMMED AKÇAGÖZ
MURAT ATIN
DİLEK SADIKOĞLU TAN
ZEHRA BOĞATEMUR
EMİNE ÇALIK
ZEYNEP TAMER
ZÜBİDE KEKÜLLÜOĞLU
GÜLJALE GÖKÇE
ESRA DUMANLI
ESRA DUMANLI
HÜSEYİN OPUZ
BURCU BANU AKSAN
GÜLİSTAN TAN
ZEYNEP ASLI BADEMLİ
İSA AKPINAR
SEDA YILMAZ
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 11-E
Okul Müdürü
1
2
3
4
Pazartesi
İNG
F.DİR
Salı
GÖ/MÜ S.B.K
Z.TAM R.AKA
Çarşamba
İNG
F.DİR
Perşembe
S.EKO S.EKO DİLAN
GASIM GASIM DİLTA
Cuma
SEÇGE SEÇGE DİN
İNG
ALİ.D ALİ.D ZEHRA F.DİR
Toplam
FEL
FEL
İNKTA
EMİNE EMİNE S.AYD
İNG
F.DİR
5
6
7
8
BED BED
SEÇTE
M.ATN M.ATN S.YIL
TEDB
S.YIL
SEÇMA SEÇDİ
ALİ.D DİLTA
SEÇDİ SEÇTA
DİLTA G.JAL
SEÇGE
ALİ.D
REH
SEÇDİ
EMİNE DİLTA
SEÇCO SEÇCO SEÇMA SEÇMA
G.BAY G.BAY ALİ.D ALİ.D
DİLAN
DİLTA
İNKTA TEDB
S.AYD S.YIL
SEÇTA
G.JAL
TEDB
S.YIL
ALM ALM
SEÇSO SEÇSO
M.AKÇ M.AKÇ
EMİNE EMİNE
AGÖZ AGÖZ
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
DİL ANLATIM
2
DİN KÜLTÜRÜ
1
FELSEFE
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
İNGİLİZCE
4
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
REHBERLİK
1
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
1
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
SEÇMELİ DİL ANLATIM
3
SEÇMELİ EKONOMİ
2
SEÇMELİ GEOMETRİ
3
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SEÇMELİ SOSYOLOJİ
2
SEÇMELİ TARİH
2
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
1
TÜRK EDEBİYATI
3
SEÇMA
ALİ.D
Öğretmen
Derslik
MUHAMMED AKÇAGÖZ
MURAT ATIN
DİLEK SADIKOĞLU TAN
ZEHRA BOĞATEMUR
EMİNE ÇALIK
ZEYNEP TAMER
FATMA DİRİOĞLU
SALİM AYDIN
EMİNE ÇALIK
RIZA AKAGÜNDÜZ
GÜRSEL BAYDAR
DİLEK SADIKOĞLU TAN
GASIM KALAMAN
ALİ ERTUĞRUL DEMİREL
ALİ ERTUĞRUL DEMİREL
EMİNE ÇALIK
GÜLJALE GÖKÇE
SEDA YILMAZ
SEDA YILMAZ
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 11-F
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
SEÇGE SEÇGE SEÇDİ
ER-ÖZ ER-ÖZ DİLTA
FEL
EMİNE
FEL TEDB
EMİNE S.YIL
SEÇTA
G.JAL
SEÇTA
G.JAL
Salı
SEÇMA SEÇMA İNG
BANU BANU FİLİZ
İNG
FİLİZ
DİN REH
ZEHRA G.BAY
SEÇDİ
DİLTA
SEÇDİ
DİLTA
Çarşamba
SEÇCO SEÇCO TEDB
G.BAY G.BAY S.YIL
TEDB
S.YIL
ALM
ALM
GÖ/MÜ
S.B.K
M.AKÇ M.AKÇ
Z.TAM
R.AKA
AGÖZ AGÖZ
Perşembe
DİLAN
DİLTA
DİLAN
DİLTA
SEÇTE
S.YIL
İNG
FİLİZ
Cuma
İNKTA
G.JAL
İNKTA
G.JAL
BED
BED
M.ATN M.ATN
Toplam
İNG
FİLİZ
SEÇGE SEÇMA SEÇMA
ER-ÖZ BANU BANU
SEÇSO SEÇSO S.EKO
EMİNE EMİNE R.AKA
40
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
DİL ANLATIM
2
DİN KÜLTÜRÜ
1
FELSEFE
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
İNGİLİZCE
4
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
REHBERLİK
1
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
1
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
SEÇMELİ DİL ANLATIM
3
SEÇMELİ EKONOMİ
2
SEÇMELİ GEOMETRİ
3
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SEÇMELİ SOSYOLOJİ
2
SEÇMELİ TARİH
2
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
1
TÜRK EDEBİYATI
3
Öğretmen
Derslik
MUHAMMED AKÇAGÖZ
MURAT ATIN
DİLEK SADIKOĞLU TAN
ZEHRA BOĞATEMUR
EMİNE ÇALIK
ZEYNEP TAMER
FİLİZ ÜNAL
GÜLJALE GÖKÇE
GÜRSEL BAYDAR
RIZA AKAGÜNDÜZ
GÜRSEL BAYDAR
DİLEK SADIKOĞLU TAN
RIZA AKAGÜNDÜZ
EROL ÖZKAYA
BURCU BANU AKSAN
EMİNE ÇALIK
GÜLJALE GÖKÇE
SEDA YILMAZ
SEDA YILMAZ
S.EKO
R.AKA
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 12-A
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
Pazartesi
S.EKO
G.BAY
S.EKO
G.BAY
TEDB TEDB
İSA AK. İSA AK.
Salı
İNG
EBRU
İNG
EBRU
REH
G.KAL
Çarşamba
BED
BED
GÖ/MÜ TEDB
GASIM GASIM Z.TAM İSA AK.
İNG SEÇTE
EBRU HAYRİ
SEÇFİ
H.SAR
Perşembe
SEÇBİ
İ.ERD
SEÇMA SEÇGE SEÇFİ
F.YÜR ALİ.D H.SAR
SEÇKİ SEÇKİ
G.KAL G.KAL
TRFK
TUĞBA
Cuma
DİLAN
HAYRİ
DİLAN
HAYRİ
Toplam
DİN
ZEHRA
İNG SEÇKİ
EBRU G.KAL
7
SEÇMA
F.YÜR
SEÇMA SEÇMA SEÇGE
F.YÜR F.YÜR ALİ.D
ALM
ALM
SEÇFİ SEÇBİ
BEGÜM BEGÜM H.SAR İ.ERD
SEÇBİ
İ.ERD
35
Dersin Adı
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
REHBERLİK
SEÇMELİ BİYOLOJİ
SEÇMELİ EKONOMİ
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ KİMYA
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLK YARDIM
TÜRK EDEBİYATI
HDS
2
2
2
1
1
4
1
3
2
3
2
3
4
1
1
3
Öğretmen
Derslik
BEGÜM TELEMECİ
GASIM KALAMAN
HAYRETTİN TAYLAN
ZEHRA BOĞATEMUR
ZEYNEP TAMER
EBRU KIZILTUĞ
GÖKÇEN KALAYCI
İLKİN ERDAL BAYRAK
GÜRSEL BAYDAR
HAKAN SARITAŞ
ALİ ERTUĞRUL DEMİREL
GÖKÇEN KALAYCI
FİKRİYE YÜRÜKÇÜ
HAYRETTİN TAYLAN
TUĞBA HANDAN
İSA AKPINAR
8
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 12-B
Okul Müdürü
1
2
3
4
Pazartesi
DİLAN
HAYRİ
DİLAN
HAYRİ
S.EKO
G.BAY
S.EKO
G.BAY
Salı
TRFK
SEÇKİ
TUĞBA G.KAL
SEÇFİ
H.SAR
SEÇFİ
H.SAR
Çarşamba
SEÇTE
HAYRİ
TEDB SEÇBİ
İSA AK. İ.ERD
İNG
LAM
Perşembe
SEÇKİ
G.KAL
SEÇKİ
G.KAL
İNG
LAM
Cuma
TEDB TEDB SEÇGE SEÇGE
İSA AK. İSA AK. ALİ.D ALİ.D
Toplam
SEÇFİ
H.SAR
5
İNG
LAM
6
7
DİN
SEÇBİ
ZEHRA İ.ERD
SEÇMA SEÇMA REH
ALİ.D ALİ.D F.SAR
İNG
LAM
SEÇMA GÖ/MÜ
ALİ.D Z.TAM
SEÇMA BED
BED
ALİ.D M.ATN M.ATN
SEÇBİ ALM
ALM
İ.ERD BEGÜM BEGÜM
35
Dersin Adı
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
REHBERLİK
SEÇMELİ BİYOLOJİ
SEÇMELİ EKONOMİ
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ KİMYA
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLK YARDIM
TÜRK EDEBİYATI
HDS
2
2
2
1
1
4
1
3
2
3
2
3
4
1
1
3
Öğretmen
Derslik
BEGÜM TELEMECİ
MURAT ATIN
HAYRETTİN TAYLAN
ZEHRA BOĞATEMUR
ZEYNEP TAMER
LÜTFİYE ASLI MERT
FÜGEN SARAL
İLKİN ERDAL BAYRAK
GÜRSEL BAYDAR
HAKAN SARITAŞ
ALİ ERTUĞRUL DEMİREL
GÖKÇEN KALAYCI
ALİ ERTUĞRUL DEMİREL
HAYRETTİN TAYLAN
TUĞBA HANDAN
İSA AKPINAR
8
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 12-C
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
Pazartesi
TEDB TEDB SEÇMA SEÇMA
İSA AK. İSA AK. T.ÇET T.ÇET
SEÇKİ SEÇTE
G.KAL HAYRİ
Salı
ALM
SEÇBİ TRFK
İNG
BEGÜM A.DEM TUĞBA LAM
İNG
LAM
Çarşamba
TEDB DİLAN
İSA AK. HAYRİ
Perşembe
SEÇBİ SEÇBİ SEÇKİ
A.DEM A.DEM G.KAL
SEÇMA
T.ÇET
SEÇFİ SEÇGE SEÇGE
H.SAR ALİ.D ALİ.D
Cuma
SEÇKİ
G.KAL
İNG
LAM
S.EKO S.EKO
A.AKB A.AKB
Toplam
DİLAN
HAYRİ
BED
BED
M.ATN M.ATN
GÖ/MÜ SEÇFİ SEÇFİ
Z.TAM H.SAR H.SAR
ALM
REH
BEGÜM T.ÇET
DİN
ZEHRA
İNG
LAM
SEÇMA
T.ÇET
35
Dersin Adı
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
REHBERLİK
SEÇMELİ BİYOLOJİ
SEÇMELİ EKONOMİ
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ KİMYA
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLK YARDIM
TÜRK EDEBİYATI
HDS
2
2
2
1
1
4
1
3
2
3
2
3
4
1
1
3
Öğretmen
Derslik
BEGÜM TELEMECİ
MURAT ATIN
HAYRETTİN TAYLAN
ZEHRA BOĞATEMUR
ZEYNEP TAMER
LÜTFİYE ASLI MERT
TEZCAN ÇETİN
AYDAN DEMİR
AYFER AKBAY
HAKAN SARITAŞ
ALİ ERTUĞRUL DEMİREL
GÖKÇEN KALAYCI
TEZCAN ÇETİN
HAYRETTİN TAYLAN
TUĞBA HANDAN
İSA AKPINAR
8
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 12-D
Okul Müdürü
1
2
4
SEÇMA
B.İNC
6
7
STDT
S.AYD
Salı
SEÇGE SEÇGE SEÇTE TRFK
ALM ALM
SEÇMA
ALİ.D ALİ.D ARISOY TUĞBA BEGÜM BEGÜM B.İNC
Çarşamba
DİN
İNG
ZEHRA LAM
Perşembe
SEÇCO SEÇCO BED
BED
GÖ/MÜ İNG
A.AKB A.AKB M.ATN M.ATN Z.TAM LAM
Cuma
S.EKO
A.AKB
S.EKO
A.AKB
SEÇDİ
HAYRİ
5
Pazartesi
Toplam
STDT
S.AYD
3
İNG
LAM
SEÇDİ
HAYRİ
DİLAN
HAYRİ
DİLAN
HAYRİ
REH TEDB TEDB
HAYRİ İSA AK. İSA AK.
SEÇDİ S.MAN S.MAN
HAYRİ EMİNE EMİNE
İNG
LAM
SEÇMA SEÇMA TEDB
B.İNC B.İNC İSA AK.
35
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
REHBERLİK
SEÇMELİ COĞRAFYA
SEÇMELİ DİL ANLATIM
SEÇMELİ EKONOMİ
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ MANTIK
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
S.ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
TRAFİK VE İLK YARDIM
TÜRK EDEBİYATI
2
2
2
1
1
4
1
2
3
2
2
2
4
1
2
1
3
Öğretmen
Derslik
BEGÜM TELEMECİ
MURAT ATIN
HAYRETTİN TAYLAN
ZEHRA BOĞATEMUR
ZEYNEP TAMER
LÜTFİYE ASLI MERT
HAYRETTİN TAYLAN
AYFER AKBAY
HAYRETTİN TAYLAN
AYFER AKBAY
ALİ ERTUĞRUL DEMİREL
EMİNE ÇALIK
BESİME İNCE
İBRAHİM ARISOY
SALİM AYDIN
TUĞBA HANDAN
İSA AKPINAR
8
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ
28.09.2014
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 12-E
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
Pazartesi
TRFK
SEÇDİ ALM
ALM
TEDB S.MAN S.MAN
TUĞBA ARISOY BEGÜM BEGÜM İSA AK. EMİNE EMİNE
Salı
SEÇCO SEÇCO SEÇGE SEÇGE
A.AKB A.AKB BANU BANU
İNG İNG
ZÜB.K ZÜB.K
DİN
ZEHRA
Çarşamba
İNG
ZÜB.K
BED S.EKO
M.ATN A.AKB
S.EKO
A.AKB
Perşembe
SEÇMA SEÇMA SEÇDİ SEÇDİ
BED TEDB TEDB
ŞAFAK ŞAFAK ARISOY ARISOY M.ATN İSA AK. İSA AK.
Cuma
DİLAN DİLAN SEÇTE STDT
ARISOY ARISOY İSA AK. G.JAL
Toplam
İNG
ZÜB.K
STDT
G.JAL
REH
ŞAFAK
SEÇMA SEÇMA GÖ/MÜ
ŞAFAK ŞAFAK Z.TAM
35
Dersin Adı
HDS
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
DİL ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
İNGİLİZCE
REHBERLİK
SEÇMELİ COĞRAFYA
SEÇMELİ DİL ANLATIM
SEÇMELİ EKONOMİ
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ MANTIK
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
S.ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
TRAFİK VE İLK YARDIM
TÜRK EDEBİYATI
2
2
2
1
1
4
1
2
3
2
2
2
4
1
2
1
3
Öğretmen
Derslik
BEGÜM TELEMECİ
MURAT ATIN
İBRAHİM ARISOY
ZEHRA BOĞATEMUR
ZEYNEP TAMER
ZÜBİDE KEKÜLLÜOĞLU
ŞAFAK KAZAK
AYFER AKBAY
İBRAHİM ARISOY
AYFER AKBAY
BURCU BANU AKSAN
EMİNE ÇALIK
ŞAFAK KAZAK
İSA AKPINAR
GÜLJALE GÖKÇE
TUĞBA HANDAN
İSA AKPINAR
8
Download

Sınıfların ders programına ulaşmak için tıklayınız