T. C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014–2015
EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ
ŞANLIURFA–2014
Mustafa Kemal Atatürk
Sevgili Öğrencilerimiz,
Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara umutla bakan dünya üniversitesi olma yolunda ilerleyen bir
üniversitenin Rektörü olarak sizleri sevgiyle selamlıyorum. Kurulduğu 1992 yılından bu yana dinamik yapısıyla sürekli kendini
yenileyen Üniversitemiz, alanında uzman ve öncü akademisyenleri, kaliteli öğrencileri ve çalışanları ile çağımızın öncü
kurumlarından biridir. Üniversite olarak temel ilkemiz, bilimin önderliğine inanmış, özgün düşünceyi yücelten, akademik ve etik
değerlere sahip, eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan, çalışanlarının, öğrencilerinin ve hastalarının
memnuniyetini sağlayan ve mensubu olmakla gurur duyulan, çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kurum
oluşturmaktır.
Uzun ve meşakkatli bir çalışmanın sonucunda Üniversitemizde Tıp Fakültesi öğrencisi olma ayrıcalığına kavuşmuş
bulunmaktasınız. İnsanlığa ve bilime hizmet etmek üzere seçmiş olduğunuz bu meslek insanlık tarihi kadar eski bir meslektir.
Böyle kutsal bir mesleği seçtiğiniz için sizleri kutluyorum ve eğitiminizi başarıyla tamamlamanızı diliyorum.
Öğrencilerimizin iyi bir tıp eğitimi almalarının yanı sıra, yüreklerinde insan sevgisi, vatan sevgisi, ulus sevgisi olan, laik
Cumhuriyete bağlı hekimler olarak yetiştirilmeleri amacıyla, nitelikli eğitim kadromuzla görev yapmayı sürdürmekteyiz.
Öğrencilerimizin iyi bir ortamda, kaliteli bir eğitim alması için fiziki mekân ve altyapı çalışmalarımız hızla devam etmektedir.
Osmanbey yerleşkemizde modern tıp fakültesi morfoloji bina inşaatı bitirilmiş ve 600 yatak kapasiteli Uygulama ve Araştırma
Hastane inşaatı da %80 oranında tamamlanmıştır. Hastane inşaatımız en kısa süre içerisinde tamamlanacak ve tıp fakültesi ile
birlikte modern binalarda halkımıza ve siz değerli öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacaktır.
Göreve başladığım 2007 yılından bugüne Tıp Fakültesi öğrenci sayısını 260’tan 474’e, öğretim elemanı sayısını ise 205’ten 269’a
artırmış olmanın gururu içerisindeyiz. Öğrenci sayısı artışına paralel olarak eğitim kalitesinden ödün vermeden fakültemiz ve
hastanemizi modern cihazlarla donatmaya devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri
yakından takip eden Üniversitemiz Tıp Fakültesi çağdaş olanaklara sahip hastanesi ile bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde
uluslararası standartlarla kaliteli sağlık hizmeti sunmakta, bilimsel çalışmalar ve yayınlarla uluslararası düzeyde saygın bir
konumda yer almaktadır.
Öğrencilerimize rehberlik etmek üzere değerli öğretim elemanlarımız tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan bu kılavuz eğitim
sürenizce sizlere yol gösterecektir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi ailesine yeni katılan değerli öğrencilerimize de hoş geldiniz
derken, 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılında fedakâr tüm öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar
diliyor, sevgilerimi sunuyorum.
Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU
Rektör
Değerli öğrencilerimiz,
Eğitiminizde sizlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu rehberde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2014–2015 eğitim ve
öğretim yılında uygulanacak olan eğitim programı, sınav tarihleri, Fakültemizin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ve
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği bulunmaktadır. Fakültemizde entegre eğitim sistemi uygulandığından,
ilk üç sınıfta klinik öncesi (ders kurulları) eğitimi verilmektedir. 4. ve 5. sınıflarda klinik eğitimi (stajlar) verilirken, 6. sınıfta ise
Aile Hekimliği (intörnlük) eğitimi adı verilen uygulamalı eğitim uygulanmaktadır. Ders programlarımız Türkiye Tıp Sağlık
Bilimleri Eğitim Konseyinin oluşturduğu ve Tıp Dekanları Konseyinin güncellediğ Çekirdek Eğitim Programını kapsayacak
şekilde düzenlenmiş; ayrıca, ders kredilerimiz ve geçme puanlarımız Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS, ECTS) uygun hale
getirilmiştir.
Kuruluşunu 22 yıl önce tamamlayan Fakültemiz, 20 yıldan beri öğrenci eğitimi vererek eğitim-öğretimde belirli bir standardı
yakalamıştır. Öğretim üyelerimizin önemli bir kısmı eğiticilerin eğitimi programlarına katılmıştır. Temel hedefimiz sizlerin
çağdaş tıbbın gerektirdiği, ülkemiz ve dünya bilimine katkı sağlayabilecek bilgi ve beceriler ile donanmanız yanında, ülkemizin
sağlık sorunlarını bilen ve bu sorunlara çözüm üretebilme becerisini kazanmış, insan hayatına saygılı ve hekimlik mesleğinin
onuruna yakışır tutum ve davranışları kazanmış hekimler olarak yetişmenizi sağlamaktır.
Sevgili öğrencilerimiz, bu rehberi aldığınızda öncelikle YÖK’ün son değişikliklerine uygun bir şekilde hazırladığımız yeni
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergemizi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğini okumanız, haklarınız ve
sorumluluklarınızı bilerek, öğrencilik hayatınızı daha verimli ve sorunsuz bir şekilde tamamlamanıza büyük katkı sağlayacaktır.
Hekimlik mesleğinde bilginin hızla yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle, öğrencilik hayatınızda sadece pasif öğrenici - alıcı
konumunda kalmamalı, meslek hayatınıza adım attığınız ilk günden itibaren bilgiye ulaşma ve öğrenme yöntemlerini de
öğrenmeli ve geliştirmelisiniz. Bu konuda ders saatleri dışında da değerli hocalarımızdan istifade edebilirsiniz. Böylece
mezuniyetinizden sonraki meslek hayatınızda da bilginizi sürekli yenileyebilme ve kendinizi güncelleyebilme imkanı kazanmış
olacaksınız. Dersleriniz dışında, kültür, sanat ve diğer sosyal etkinliklere de zaman ayırmanız kişisel gelişiminiz yanında
toplumumuzun da kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.
Geçen Eğitim-Öğretim yılından beri fakültemiz ilk 3 sınıfının öğrencileri, günümüz şartlarına uygun ve daha konforlu Osmanbey
yerleşkesindeki yeni binasında eğitim görmeye başlamıştır. Ümidimiz kısa süre içerisinde hastane binamızın da tamamlanması ve
4, 5 ve 6. sınıflarımızdaki öğrencilerimizin de burada eğitim görmelerinin sağlanmasıdır.
2014–2015 eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için başarılı geçmesini diliyorum.
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
DEKAN
İÇİNDEKİLER
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEKİMLİK ANDI
SAYFA
6
TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARININ SAHİP OLMASI GEREKEN TUTUM VE DAVRANIŞLAR
7
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİMİ
8
TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİ
9
2014–2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
10
1. SINIF DERS PROGRAMI
11
2. SINIF DERS PROGRAMI
24
3. SINIF DERS PROGRAMI
38
4. SINIF STAJ PROGRAMI
52
5. SINIF STAJ PROGRAMI
60
6. SINIF İNTÖRNLÜK PROGRAMI VE ÖĞRENCİ GRUPLARI
71
TIP FAKÜLTESİ WEB ve TELEFON NUMARALARI
72 HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEKİMLİK ANDI
Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda; en yüce
inançlarım önünde, hocalarım, meslektaşlarım ve bütün burada bulunanlar
huzurunda, kendimi ve onları şahit tutarak söz verip and içerim ki;
Bu yüce sanatı bana öğreten hocalarıma olan saygı ve
minnettarlığımı her zaman koruyacak, elimde olan iyiliği onlardan
esirgemeyeceğim.
Sanatımı, vicdanım ve tıp geleneklerine göre dikkat ve özenle
uygulamakta kusur etmeyeceğim.
Hastamın ve toplumun sağlığını, baş kaygım olarak kabul edeceğim.
Hastamın bütün sırlarını saklayacağım.
Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneğini koruyacak,
meslektaşlarımı, kardeşlerim bileceğim.
Din, milliyet, ırk, cinsiyet, siyasal görüş ve sosyal sınıf ayrılıklarının
hastamla görevim arasına girmesine izin vermeyeceğim.
İnsan hayatına, başlangıcından sonuna kadar mutlak saygı
göstereceğim.
İlaçların ve tedavi yöntemlerinin tıbbi amaçlar dışında
kullanılmasına aracı olmayacağım.
Yetkin olmadığım girişimlerde bulunmayacağım; bunları ehline
bırakacağım.
Her koşulda hastalarımın iyiliği için çalışacağım, kasıtlı bütün
zararlardan kaçınacağım.
Bütün bunları yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine and
içerim.
TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARININ SAHİP OLMASI GEREKEN TUTUM VE
DAVRANIŞLAR
1. Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önlemek ve hastalıkları iyileştirmeye çalışarak
insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimseme.
2. Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkeleri olan "zarar vermeme, yararlılık, adalet ve
özerklik" ilkelerini gözetme.
3. Sınırlı sağlık kaynaklarının dağıtımında birey ve toplumun önceliklerini etik ölçütlerle
gözetme.
4. Tıp alanında tek yol göstericinin bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşım
olduğunu benimseme.
5. Güncel bilimsel bilgiyi edinmenin bir mesleki sorumluluk olduğunu özümseme.
6. Acil durumlarda hekim olarak ilk yardım sorumluluğunu taşıma.
7. Her hastaya veya bireye yaşadığı çevre, toplum ve bireysel özelliklerini değerlendirerek
yaklaşma.
8. Her hastaya veya bireye yansız, yargısız ve ayrımsız yaklaşma ve bunun bir etik
zorunluluk olduğunu benimseme.
9. Her hastaya veya bireye hastalığı ve tedavisi ile ilgili anlaşılır ve açıklayıcı bilgi vermek,
buna dayalı onam(rıza) almak, gizliliğini korumak gibi hasta haklarını yaşama geçirme.
10. Hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı iletişim kurma.
11. Hasta ve hasta yakınları ile empati kurma.
12. Hekim-hasta etkileşiminde dürüst ve güvenilir bir hekim modeli oluşturma.
13. Yaşamın başında ve sonunda ortaya çıkabilen etik sorunların çözümünde akıl yürütme
ve gerekçelendirme yapma.
14. Ölüm gerçeği ve yarattığı sorunlarla baş etme.
15. Hekimlik mesleğine ticari bir görünüm vermemeyi benimseme.
16. Akılcı ilaç kullanım ilkelerini benimseme.
17. Tanı ve tedavide pahalı yöntemleri önermenin, gereksiz harcamalar yaptırmanın yol açacağı
etik ve ekonomik sonuçların farkına varma.
18. Kendi özlük haklarının farkında olma ve bunları savunmanın mesleki kimlik açısından
önemini benimseme.
19. Meslektaşlarım hekimlik açısından onur kırıcı ve haksız saldırılara karşı koruma.
20. Bir ekip çalışması gerektiren mesleğin öteki üyelerine karşı açık, dürüst ve paylaşımcı
davranış sergileme.
21. Kendi mesleğinin ve diğer mesleki alanların sınırlarının farkında olma ve saygı duyma.
22. Bilimsel, teknik ve etik danışımı (konsültasyonu) bir hekim ve hasta hakkı olarak
benimseme.
23. Evrensel insan hakları ilkelerini mesleki uygulamanın her alanında yaşama geçirme.
24. Adli vakalarla ilgili yasal ve mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında olma.
25. Bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık eğitimi sorumluluğu taşıma.
26. Her mesleki uygulamada toplum sağlığını önde tutma.
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİMİ
DEKAN
DEKAN YARDIMCISI
DEKAN YARDIMCISI
FAKÜLTE SEKRETERİ
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Prof. Dr. Mehmet GENCER
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Remzi GÖZTOK
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Prof. Dr. Ercan YENİ
Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
Prof. Dr. Halit OĞUZ
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Prof. Dr. Necati YENİCE
Doç. Dr. Ali ATAŞ
Doç. Dr. Abdullah ÖZGÖNÜL
Doç. Dr. Halit AKBAŞ
Remzi GÖZTOK
FAKÜLTE KURULU
Fakülte Kurulu Başkanı
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Raportör
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Doç. Dr. Mete KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
Doç. Mehmet Akif ALTAY
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ABUHANDAN
Yrd. Doç. Dr. Funda YALÇIN
Prof. Dr. Sevim ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Harun AYDOĞAN
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Yrd. Doç. Dr. Yusuf YÜCEL
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Üye
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Üye
Prof. Dr. Uğur Erdem IŞIKAN
Üye
Doç. Dr. Yusuf SEZER
Üye
Doç. Dr. Abdussemet HAZAR
Üye
Yrd. Doç. Dr. Harun AYDOĞAN
Üye
Remzi GÖZTOK
Raportör
EĞİTİM ve ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ
Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkanı
Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkan Yrd.
1. Sınıf Koordinatörü
1. Sınıf Koordinatör Yrd.
2. Sınıf Koordinatörü
2. Sınıf Koordinatör Yrd.
3. Sınıf Koordinatörü
3. Sınıf Koordinatör Yrd.
4. Sınıf Koordinatörü
4. Sınıf Koordinatör Yrd.
5. Sınıf Koordinatörü
5. Sınıf Koordinatör Yrd.
6. Sınıf Koordinatörü
6. Sınıf Koordinatör Yrd.
TIP FAKÜLTESİ
ERASMUS, FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI ve BOLOGNA SÜRECİ
KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
KOORDİNATÖR YARDIMCISI
Öğr. Gör. Dr. Ahmet ÖZER
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
1. Doç. Dr. Şaban YALÇIN (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Harun AYDOĞAN
3. Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüsnü YÜCE
4. Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜK
5. Yrd. Doç. Dr. Nuray ALTAY
6. Yrd. Doç. Dr. Mahmut Alp KARAHAN
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
1. Prof. Dr. Ahmet Celal İPLİKÇİOĞLU (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. A. Faruk SORAN
3. Yrd. Doç. Dr. Hamza KARABAĞ
ÇOCUK CERRAHİSİ
1. Doç. Dr. Mehmet Emin BOLEKEN (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erman DÖRTERLER
3. Yrd. Doç. Dr. Ali Suat ERKOÇ
GENEL CERRAHİ
1. Prof. Dr. Ali UZUNKÖY (Bşk.)
2. Doç. Dr. Alparslan TERZİ
3. Doç. Dr. Abdullah ÖZGÖNÜL
4. Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEKER
5. Yrd. Doç. Dr. Yusuf YÜCEL
6. Yrd. Doç. Dr. Orhan GÖZENELİ
ACİL TIP
1. Doç. Dr. Mehmet Tahir GÖKDEMİR (Bşk.)
2. Doç. Dr. Halil KAYA
3. Yrd. Doç. Dr. Hasan BÜYÜKASLAN
ADLİ TIP
1. Prof. Dr. Mustafa Deniz (Bşk. V.)
AİLE HEKİMLİĞİ
1. Yrd. Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI (Bşk.)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Cemalettin Dost ZEYREK (Bşk.)
2. Doç. Dr. Alpay ÇAKMAK
3. Doç. Dr. Kabil SHERMATOV
4. Doç. Dr. Ali ATAŞ
5. Doç. Dr. Bülent KOCA
6. Doç. Dr. Mustafa ÇALIK
7. Yrd. Doç. Dr. Mahmut ABUHANDAN
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
1. Yrd. Doç. Dr. Enver TURAN (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Hacer ALTIN SÜRÜCÜ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
1. Doç. Dr. Hasan KARSEN (Bşk.)
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
1. Yrd. Doç. Dr. Ahmet TUTOĞLU (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Ahmet BOYACI
ANATOMİ
1. Prof. Dr. Mustafa DENİZ (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
BİYOFİZİK
1. Prof. Dr. Cemil SERT (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
FİZYOLOJİ
1. Prof. Dr. Mustafa ZERİN (Bşk.)
2. Prof. Dr. Ali Ziya KARAKILÇIK
3. Yrd. Doç. Dr. Hakim ÇELİK
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ercan YENİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ
1. Yrd. Doç. İrfan ESER (Bşk.)
2. Prof. Dr. İ. Can KÜRKÇÜOĞLU
3. Yrd. Doç. Dr. Şamil GÜNAY
GÖZ HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Halit OĞUZ (Bşk.)
2. Prof. Dr. Mustafa GÜZEY
3. Prof. Dr. Sevim ÇAKMAK
4. Yrd. Doç. Dr. Ali AKAL
5. Yrd. Doç. Dr. Tüba GÖNCÜ
6. Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet ADIBELLİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
1. Doç. Dr. Mustafa GÖZ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Abdussemet HAZAR
3. Yrd. Doç. Dr. M. Salih AYDIN
4. Yrd. Doç. Dr. Aydemir KOÇARSLAN
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
1. Doç. Dr. Hakan CAMUZCUOĞLU (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Neşe Gül HİLALİ
3. Yrd. Doç. Dr. Aysun CAMUZCUOĞLU
4. Yrd. Doç. Dr. Adnan İNCEBIYIK
5. Yrd. Doç. Dr. Hacer UYANIKOĞLU
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Mehmet GENCER (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Zafer Hasan Ali SAK
3. Yrd. Doç. Dr. Funda YALÇIN
4. Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÖNAY KURNAZ
HALK SAĞLIĞI
1. Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK (Bşk.)
2. Doç. Dr. İbrahim KORUK
İÇ HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Tevfik SABUNCU (Bşk.)
2. Prof. Dr. Necati YENİCE
3. Prof. Dr. Mehmet HOROZ
4. Doç. Dr. Turgay ULAŞ
5. Doç. Dr. Timuçin AYDOĞAN
6. Doç. Dr. Fatih KURNAZ
7. Doç. Dr. Ahmet UYANIKOĞLU
8. Yrd. Doç. Dr. Emel YİĞİT KARAKAŞ
KARDİYOLOJİ
1. Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Yusuf SEZEN
3. Doç. Dr. Asuman Biçer YEŞİLAY
4. Doç. Dr. Özgür GÜNEBAKMAZ
5. Doç. Dr. Zekeriya KAYA
6. Yrd. Doç. Dr. İ. Halil ALTIPARMAK
7. Öğr. Gör. Musluhittin Emre ERKUŞ
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sami TAŞÇI
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
Doç. Dr. Mete KÖKSAL (Bşk.)
TIBBİ BİYOLOJİ
1. Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Halit AKBAŞ
3. Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
4. Öğr. Gör. Dr. Ahmet ÖZER
TIBBİ BİYOKİMYA
1. Prof. Dr. Nurten AKSOY (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
3. Yrd. Doç. Dr. Emin ŞAVİK
4. Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
1. Doç. Dr. İsmail İYNEN (Bşk.)
2. Doç. Dr. İmran ŞAN
3. Yrd. Doç. Dr. Ferhat BOZKUŞ
4. Yrd. Doç. Dr. Rıza DÜNDAR
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
1. Prof. Dr. Uğur Erdem IŞIKAN (Bşk.)
2. Doç. Dr. Mehmet Akif ALTAY
3. Doç. Dr. Cemil ERTÜRK
4. Yrd. Doç. Dr. Serkan SİPAHİOĞLU
TIBBİ PATOLOJİ
1. Doç. Dr. Muhammet Emin GÜLDÜR (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Sezen KOÇARSLAN
ÜROLOJİ
1. Prof. Dr. Ercan YENİ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Halil ÇİFTÇİ
3. Doç. Dr. Mehmet GÜLÜM
4. Yrd. Doç. Dr. Yiğit AKIN
NÖROLOJİ
1. Yrd. Doç. Dr. Suna SARIKAYA (Bşk.)
2. Prof. Dr. Tahir Kurtuluş YOLDAŞ
3. Yrd. Doç. Dr. Özcan KOCATÜRK
4. Öğr. Gör. Dr. Meltem KOCATÜRK
RADYOLOJİ
1. Doç. Dr. Hasan ÇEÇE (Bşk.)
2. Doç. Dr. Saime SHERMATOVA
3. Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARAKAŞ
4. Yrd. Doç. Dr. Nurefşan BOYACI
5. Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞEN DOKUMACI
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1. Yrd. Doç. Dr. Hasan KANDEMİR (Bşk.)
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Fatih KARABABA (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Mahmut KATI
3. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASOĞLU
TIBBİ FARMAKOLOJİ
1. Prof. Dr. Hasan TÜRKMEN (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
3. Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
1. Prof. Dr. Sami TAŞÇI (Bşk.)
2. Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
3. Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
4. Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
TIP TARİHİ VE ETİK
1. Doç. Dr. Şaban YALÇIN (Bşk. V.)
2014–2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
09 Ocak 2015
1. SINIF
ÖSYM Tarafından Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları
Ders Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
1. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Yarıyıl Tatili
2. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Final Sınavları
Bütünleme Sınavları
2. ve 3. SINIFLAR
Ders Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
1. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Yarıyıl Tatili
2. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Final Sınavları
Bütünleme Sınavları
4. SINIF
1. Yarıyıl Stajların Başlaması
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Stajlarının Sonu
Yarıyıl Tatili
1. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
2. Yarıyıl Stajların Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Stajların Bitişi
2. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
5. SINIF
1. Yarıyıl Stajların Başlaması
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Stajlarının Sonu
10–18 Ocak 2015
12–16 Ocak 2015
Yarıyıl Tatili
1. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
19 Ocak 2015
2. Yarıyıl Stajların Başlaması
09-11 Şubat 2015
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Stajların Bitişi
2. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
6. SINIF
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
Klinik Rotasyonların Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
Klinik Rotasyonların Tamamlanması
11–15 Ağustos 2014
15–17 Eylül 2014
22 Eylül 2014
16 Ocak 2015
17 Ocak–01 Şubat 2015
02 Şubat 2015
09–11 Şubat 2015
29 Mayıs 2015
15–19 Haziran 2015
06–10 Temmuz 2015
15–17 Eylül 2014
15 Eylül 2014
16 Ocak 2015
17 Ocak–01 Şubat 2015
02 Şubat 2015
09–11 Şubat 2015
29 Mayıs 2015
15–19 Haziran 2015
06–10 Temmuz 2015
08 Eylül 2014
15–17 Eylül 2014
16 Ocak 2015
17–25 Ocak 2015
19–23 Ocak 2015
26 Ocak 2015
09-11 Şubat 2015
05 Haziran 2015
22–26 Haziran 2015
08 Eylül 2014
15–17 Eylül 2014
05 Haziran 2015
15–19 Haziran 2015
01–03 Temmuz 2014
01 Temmuz 2014
09–11 Şubat 2015
30 Haziran 2015
6. SINIF STAJ PROGRAMI
(Güncelleme Tarihi: 01.09.2014)
Sınıf Koordinatörü: Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
DERS ADI
İç Hastalıkları (0101601)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (0101602)
Kadın Hastalıkları ve Doğum (0101603)
Halk Sağlığı (0101604)
Acil Tıp (0101605)
Genel Cerrahi (0101606)
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (0101607)
Seçmeli staj (Aile Hekimliği ve diğerleri) (0101620)
TOPLAM
Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Yusuf YÜCEL
YILLIK TOPLAM HAFTA / DERS SAATİ
8 / 448
8 / 448
8 / 448
8 / 448
8 / 448
4 / 224
4 / 224
4 / 224
52 Hafta / 2912
AKTS (ECTS)
9
9
9
9
9
5
5
5
60
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
30.06.2014
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
27.07.2014
28.07.2014
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
24.08.2014
25.08.2014
GNLCR
SEÇST
İÇHST11
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
21.09.2014
22.09.2014
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
19.10.2014
20.10.2014
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
16.11.2014
17.11.2014
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
14.12.2014
15.12.2014
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
11.01.2015
12.01.2015
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
08.02.2015
09.02.2015
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
08.03.2015
09.03.2015
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
05.04.2015
06.04.2015
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
03.05.2015
04.05.2015
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
SEÇST
31.05.2015
01.06.2015
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
28.06.2015
İÇHST1=4, İÇHST2=5, ÇSHST1=4, ÇSHST2=5, KHSTD1=4, KHSTD2=5, ACLTP1, ACLTP2=5, HLSAĞ1=4, HLSAĞ2=5, RSHST=5, GNLCR=5, SEÇST=5İÇHST:
L
GNLCR
M
SEÇST
RSHST
GNLCR
HLSAĞ2
RSHST
HLSAĞ1
HLSAĞ2
ACLTP2
HLSAĞ1
ACLTP1
ACLTP2
KHSTD2
ACLTP1
KHSTD1
KHSTD2
ÇSHAT2
KHSTD1
ÇSHAT1
ÇSHAT2
İÇHST2
ÇSHAT1
İÇHST1
İÇHST2
SEÇST
İÇHST1
İÇ HASTALIKLARI (0101601)
ÇSHST: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (0101602)
KHSTD: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM (0101603)
HLSAĞ: HALK SAĞLIĞI (0101604)
ACLTP: ACİL TIP (0101605)
GNLCR: GENEL CERRAHİ (0101606)
RSHST: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (0101607)
SEÇST: SEÇMELİ STAJ (AİLE HEKİMLİĞİ VE DİĞERLERİ (0101620)
—Seçmeli Staj: Zorunlu stajların dışındaki (Aile Hekimliği ve diğerleri) Anabilim Dallarında yapılır.
—Stajlar, hafta içi veya hafta sonu olmasına bakılmaksızın belirtilen haftanın ilk günü başlar, son günü biter.
- 24 saat nöbet tutulmasından (saat 08.00 ile başlayan nöbet ertesi gün saat 08.00’da sona erer) sonra 48 saat dinlenme verilecektir.
070101025
080101008
090101020
080101034
080101029
080101037
090101028
090101031
090101007
090101041
090101047
090101052
090101064
090101065
090101066
090101067
A GRUBU
Eyyüp ÇETİNKAYA
Aydın ÇELEBİ
Selman ÖZCAN
Faysal UĞUR
E GRUBU
Furkan ONUR
İrem DEMİR
Bahar KAYA
Bünyamin HARMAN
I GRUBU
Revah ÇANKAYA
Abdullah SEÇMEN
İsmetullah SİZER
Mehmet Tahir ÇARIK
M GRUBU
Ali SÜRÜCÜ
Serap DURMUŞ
Abdulkadir AKBAŞ
Celal ER
090101002
090101003
090101004
090101038
090101024
090101025
090101027
090101046
090101039
090101048
090101049
090101058
B GRUBU
Mehmet Nuri RASTGELDİ
Abdullah ÖZGÖTÜRÜCÜ
Yusuf Ziya BALIKÇI
Engin ÇETİN
F GRUBU
Muhammet Bilal NART
Dilara SEYDANOĞLU
Tuğba KARAKAŞ
Perihan YAPICI
J GRUBU
Yekta KARAKOÇ
Mesut YARDİMCİEL
Özgür BİNGÖL
İrfan DEGER
090101005
090101009
090101011
090101012
090101018
090101030
090101022
090101023
090101043
090101047
090101050
090101060
C GRUBU
İrem GÜNEŞ
Berivan KURKUT
Nurullah YOKUŞ
Gülistan MENTEŞ
G GRUBU
Baran SINIR
Halil SEVEROĞLU
Yahya PAMUK
Bişar AKBAŞ
K GRUBU
Genç KIRVAR
Cengiz GÜLTEKİN
Mehmet Armağan ALAKUŞ
Rabia KÜPELİ
090101013
090101014
090101015
090101016
090101017
090101032
090101033
090101037
090101053
090101054
090101056
090101062
D GRUBU
Ferhat KAYA
Ahmet ÖNEL
Mucahit ELMACİ
Aziz ZİLAN
H GRUBU
Sevim AKIN
Eda ALP
Hüseyin AYVAZ
Cihan DURAK
L GRUBU
Merve GÜL
Bahar ÖZGÜZEL
Fikriye GÜLÜMSER
Emine DEMİREL
Download

6. sınıf ders programı - Tıp Fakültesi