Sınıf : 10AL
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 14
Sınıf Öğretmeni :
09:20
10:00
(3)
(4)
10:10
(5)
11:00
10:50
11:50
11:40
12:30
(6)
13:15
13:55
14:45
(8)
14:55
15:35
(9)
16:35
GELALN
GELALN
16:25
ŞERİFE TANIŞ
Salı
ŞERİFE TANIŞ
Çarşamba
ÜLKÜ SUNGUR
ÇETMÜZ
ANÇOSA
ÇRUHSA
Perşembe
DUDU ERBOZ
Cuma
ŞERİFE TANIŞ
GELALN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 ANÇOSA
ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI
3 ÇOBES
ÇOCUK BESLENMESİ
2 ÇETMÜZ
4 ÇRUHSA
5 EÇOKUR
6 GELALN
ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE
MÜZİK
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL
EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLAR
GELİŞİM ALANLARI
Hs
2
2
2
2
2
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
ÜLKÜ SUNGUR
ŞERİFE TANIŞ
ÜLKÜ SUNGUR
DUDU ERBOZ
ESMA EVİRGEN
ŞERİFE TANIŞ
ÇRUHSA
DUDU ERBOZ
GELALN
ŞERİFE TANIŞ
(10)
15:45
Pazartesi
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
.
(7)
14:05
ÇOBES
ÜLKÜ SUNGUR
EÇOKUR
ESMA EVİRGEN
17:15
ŞERİFE TANIŞ
ÇETMÜZ
ŞERİFE TANIŞ
ANÇOSA
ÜLKÜ SUNGUR
ÇOBES
ÜLKÜ SUNGUR
EÇOKUR
ESMA EVİRGEN
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 11AA
Ders
Gün
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
10:10
11:00
11:50
13:15
14:05
14:55
TEDB
TEDB
DİL
DİL
BED
BED
YDİL
YDİL
HALİME ÖZKAN
Salı
ALPER SAYGIN
MTUYG
SEHZMU
Çarşamba
OĞUZ DANIŞ
Perşembe
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
İNKTAR
REH
MÜNEVVER ÖZTÜRK
10:00
10:50
HALİME ÖZKAN
HALİME ÖZKAN
MTUYG
MTUYG
ALPER SAYGIN
ALPER SAYGIN
SEHZMU
SEGÖRS
OĞUZ DANIŞ
İNKTAR
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
11:40
12:30
HALİME ÖZKAN
MTUYG
ALPER SAYGIN
SEGÖRS
ZERRİN YALÇIN
ZERRİN YALÇIN
FELS
FELS
MÜNEVVER ÖZTÜRK MÜNEVVER ÖZTÜRK
TMUTYE
KÜBRA ÖNAL
TMUTYE
KÜBRA ÖNAL
TMUTYE
KÜBRA ÖNAL
13:55
1 BED
2 DİL
3 DİN K
4 FELS
5 MTUYG
6 REH
7 SEAÇBÜ
8 SEGÖRS
9 SEHZMU
10 TEDB
11 TMUTYE
12 YDİL
13 İNKTAR
.
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
FELSEFE
MUTFAK UYGULAMALARI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SEÇMELİ AÇIK BÜFE
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR
SEÇMELİ HZ. MUHAMMED`İN
HAYATI
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK MUTFAĞI YEMEKLERİ
YABANCI DİL
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
Hs
2
2
1
2
8
1
4
2
2
3
7
4
2
Yer
14:45
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
ALEV TÜRKMENİLLİ ALEV TÜRKMENİLLİ Nurhan MACAR AKATNurhan MACAR AKAT
MTUYG
ALPER SAYGIN
TEDB
HALİME ÖZKAN
SEAÇBÜ
ALPER SAYGIN
TMUTYE
KÜBRA ÖNAL
MTUYG
ALPER SAYGIN
DİN K
OĞUZ DANIŞ
SEAÇBÜ
ALPER SAYGIN
TMUTYE
KÜBRA ÖNAL
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Ders
(8)
09:20
Pazartesi
S.No
(7)
08:30
09:10
Cuma
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 40
Sınıf Öğretmeni : MÜNEVVER ÖZTÜRK
Dersin
Öğretmeni
ALEV
TÜRKMENİLLİ
HALİME ÖZKAN
OĞUZ DANIŞ
MÜNEVVER
ÖZTÜRK
ALPER SAYGIN
MÜNEVVER
ÖZTÜRK
ALPER SAYGIN
ZERRİN YALÇIN
OĞUZ DANIŞ
HALİME ÖZKAN
KÜBRA ÖNAL
Nurhan MACAR
AKAT
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
MTUYG
MTUYG
ALPER SAYGIN
ALPER SAYGIN
YDİL
YDİL
Nurhan MACAR AKATNurhan MACAR AKAT
SEAÇBÜ
ALPER SAYGIN
TMUTYE
KÜBRA ÖNAL
SEAÇBÜ
ALPER SAYGIN
TMUTYE
KÜBRA ÖNAL
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 11AK
Ders
Gün
(1)
(2)
(3)
13:15
14:05
14:55
YDİL10
YDİL10
TEDB
ERÇPRG
ERÇPRG
OYUN
İNKTAR
İNKTAR
10:00
10:50
ERÇPRG
DUDU ERBOZ
SEGÖRS
SEGÖRS
ARZU AKIN
ERÇPRG
ÖZEĞT
DUDU ERBOZ
ERÇPRG
DİN K
DUDU ERBOZ
OĞUZ DANIŞ
SPSİK
SPSİK
MÜNEVVER ÖZTÜRK MÜNEVVER ÖZTÜRK
ERÇPRG
DUDU ERBOZ
ESMA EVİRGEN
FETHİYE EZER
11:40
DUDU ERBOZ
ÖZEĞT
ESMA EVİRGEN
ERÇPRG
DUDU ERBOZ
TEDB
FETHİYE EZER
DRAMA
ESMA EVİRGEN
TEDB
FETHİYE EZER
12:30
13:55
DUDU ERBOZ
ESMA EVİRGEN
BED
BED
KEVSER HAŞLAK
ERCOÖZ
ÜLKÜ SUNGUR
1 BED
Ders
2 ÇOİLTŞ
3 DRAMA
4 DİL
5 DİN K
6 ERCOÖZ
7 ERÇPRG
8 FELS
9 OYUN
10 ÖZEĞT
11 REH
12 SEGÖRS
13 SPSİK
14 TEDB
15 YDİL10
16 İNKTAR
.
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
ÇOCUKLA İLETİŞİM
DRAMA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZBAKIM
ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM
FELSEFE
OYUN
ÖZEL EĞİTİM
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR
SEÇMELİ PSİKOLOJİ
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
Hs
2
2
2
2
1
1
8
2
1
4
1
2
2
3
2
2
Yer
14:45
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
ÖZEĞT
KEVSER HAŞLAK
ESMA EVİRGEN
FELS
FELS
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
ÖZEĞT
ESMA EVİRGEN
MÜNEVVER ÖZTÜRK MÜNEVVER ÖZTÜRK
DRAMA
ESMA EVİRGEN
ÇOİLTŞ
ŞERİFE TANIŞ
DİL
FETHİYE EZER
ÇOİLTŞ
ŞERİFE TANIŞ
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
(8)
11:50
ARZU AKIN
Cuma
(7)
11:00
ERÇPRG
Perşembe
(6)
10:10
DUDU ERBOZ
Çarşamba
(5)
09:20
Nurhan MACAR AKATNurhan MACAR AKAT
Salı
(4)
08:30
09:10
Pazartesi
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 37
Sınıf Öğretmeni : ESMA EVİRGEN
Dersin
Öğretmeni
KEVSER HAŞLAK
ŞERİFE TANIŞ
ESMA EVİRGEN
FETHİYE EZER
OĞUZ DANIŞ
ÜLKÜ SUNGUR
DUDU ERBOZ
MÜNEVVER
ÖZTÜRK
ESMA EVİRGEN
ESMA EVİRGEN
ESMA EVİRGEN
ARZU AKIN
MÜNEVVER
ÖZTÜRK
FETHİYE EZER
Nurhan MACAR
AKAT
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
DİL
FETHİYE EZER
REH
ESMA EVİRGEN
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 11AL
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 18
Sınıf Öğretmeni :
09:20
10:00
(3)
(4)
10:10
(5)
11:00
10:50
(6)
11:50
11:40
12:30
(9)
(10)
14:55
15:45
16:35
ERÇPRG
ERÇPRG
ERÇPRG
DRAMA
DRAMA
13:55
DUDU ERBOZ
Salı
DUDU ERBOZ
Çarşamba
ÜLKÜ SUNGUR
Perşembe
ŞERİFE TANIŞ
Cuma
ESMA EVİRGEN
ERÇPRG
14:45
DUDU ERBOZ
15:35
DUDU ERBOZ
ERÇPRG
16:25
ESMA EVİRGEN
ÖZEĞT
DUDU ERBOZ
ESMA EVİRGEN
17:15
ESMA EVİRGEN
ÖZEĞT
ESMA EVİRGEN
ERCOÖZ
ÇOİLTŞ
OYUN
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Ders
Dersin Adı
1 ÇOİLTŞ
ÇOCUKLA İLETİŞİM
3 ERCOÖZ
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZBAKIM
2 DRAMA
4 ERÇPRG
5 OYUN
6 ÖZEĞT
.
(8)
14:05
Pazartesi
S.No
(7)
13:15
DRAMA
ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM
OYUN
ÖZEL EĞİTİM
Hs
2
2
1
8
1
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
ŞERİFE TANIŞ
ESMA EVİRGEN
ÜLKÜ SUNGUR
DUDU ERBOZ
ESMA EVİRGEN
ESMA EVİRGEN
ÇOİLTŞ
ŞERİFE TANIŞ
ÖZEĞT
ESMA EVİRGEN
ERÇPRG
DUDU ERBOZ
ÖZEĞT
ESMA EVİRGEN
ERÇPRG
DUDU ERBOZ
ERÇPRG
DUDU ERBOZ
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 11BK
Ders
Gün
(1)
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 37
Sınıf Öğretmeni : MELİHA KAHRAMAN
(3)
(4)
(5)
10:10
11:00
11:50
13:15
14:05
KGİYKA
KGİYKA
KGİYKA
KGİYKA
KGİYKA
SEBED
SEBED
10:00
10:50
11:40
12:30
Pazartesi
AYŞE HÜMEYRA
AKBAYDOĞAN
Salı
AYŞE HÜMEYRA
AKBAYDOĞAN
AYŞE HÜMEYRA
AKBAYDOĞAN
AYŞE HÜMEYRA
AKBAYDOĞAN
AYŞE HÜMEYRA
AKBAYDOĞAN
AYŞE HÜMEYRA
AKBAYDOĞAN
KGİYÜR
KGİYÜR
KGİYÜR
KGİYÜR
REH
KGİYKA
AYŞE HÜMEYRA
AKBAYDOĞAN
AYŞE HÜMEYRA
AKBAYDOĞAN
KGİYKA
KGİYKA
AYŞE HÜMEYRA
AKBAYDOĞAN
KGİYKA
13:55
AYŞE HÜMEYRA
AKBAYDOĞAN
KGİYKA
TEDB
FETHİYE EZER
Cuma
FETHİYE EZER
DİL
TEDB
YDİL10
YDİL10
FETHİYE EZER
SEVTAP KÖKTEN
SEVTAP KÖKTEN
DİL
SEGÖRS
SEGÖRS
FETHİYE EZER
ARZU AKIN
ARZU AKIN
KEVSER HAŞLAK
KGİYÜR
KGİYÜR
BED
İNKTAR
TEDB
KEVSER HAŞLAK
KEVSER HAŞLAK
İNKTAR
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
FETHİYE EZER
1 BED
2 DİL
3 DİN K
4 FELS
5 KGİYKA
6 KGİYÜR
7 REH
8 SEBED
9 SEGÖRS
10 TEDB
11 YDİL10
12 İNKTAR
.
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
FELSEFE
Hs
2
2
1
2
KADIN GİYSİ KALIPLARI
10
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
KADIN GİYSİ ÜRETİMİ
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
8
2
2
3
2
2
Yer
(9)
15:45
KGİYÜR
KGİYÜR
15:35
16:25
(10)
16:35
17:15
BED
KEVSER HAŞLAK
DİN K
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
OĞUZ DANIŞ
FELS
FELS
MÜNEVVER ÖZTÜRK MÜNEVVER ÖZTÜRK
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Ders
14:45
(8)
14:55
MELİHA KAHRAMAN MELİHA KAHRAMAN MELİHA KAHRAMAN MELİHA KAHRAMAN
MELİHA KAHRAMAN MELİHA KAHRAMAN MELİHA KAHRAMAN MELİHA KAHRAMAN MELİHA KAHRAMAN
Perşembe
S.No
(7)
09:20
09:10
Çarşamba
(6)
08:30
Dersin
Öğretmeni
KEVSER HAŞLAK
FETHİYE EZER
OĞUZ DANIŞ
MÜNEVVER
ÖZTÜRK
AYŞE HÜMEYRA
AKBAYDOĞAN
MELİHA
KAHRAMAN
MELİHA
KAHRAMAN
KEVSER HAŞLAK
ARZU AKIN
FETHİYE EZER
SEVTAP KÖKTEN
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 11CA
Ders
Gün
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
10:10
11:00
11:50
13:15
14:05
14:55
BDEGRF
BDEGRF
BDEGRF
BDEGRF
BDEGRF
DESEN
DESEN
SEDRAM
10:00
10:50
11:40
12:30
13:55
14:45
İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN
TEDB
DİN K
YDİL
YDİL
Salı
İLKNUR DİNÇ
Çarşamba
İLKNUR DİNÇ
İLKNUR DİNÇ
İLKNUR DİNÇ
İLKNUR DİNÇ
BDEGRF
BDEGRF
BDEGRF
BDEGRF
GRDES
GRDES
GRDES
GRSATA
DİL
OĞUZ DANIŞ
SİNEM GAGAOĞLU
DİL
TEDB
SİNEM GAGAOĞLU
TEDB
BED
BED
DESEN
ORHAN DEMİR
ORHAN DEMİR
İNKTAR
İNKTAR
YDİL
BDEGRF
FELS
FELS
SEGEO
SEGÖRS
SEBAHAT MİRZANLI SEBAHAT MİRZANLI
SİNEM GAGAOĞLU
ÇETİN
ÇETİN
İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN MÜNEVVER ÖZTÜRK MÜNEVVER ÖZTÜRK
Cuma
İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN
SEGEO
BİROL ÇELİK
BİROL ÇELİK
Ders
Dersin Adı
1 BDEGRF
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK
TASARIM
3 DESEN
DESEN
2 BED
4 DİL
5 DİN K
6 FELS
7 GRDES
8 GRSATA
9 REH
10 SEDRAM
11 SEGEO
12 SEGÖRS
13 TEDB
14 YDİL
15 İNKTAR
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
FELSEFE
GRAFİK DESEN
GRAFİK SANATI TARİHİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SEÇMELİ DRAMA
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
Hs
10
2
4
2
1
2
3
1
1
1
2
2
3
4
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
İLKER
AKBAYDOĞAN
ORHAN DEMİR
İLKER
AKBAYDOĞAN
İLKNUR DİNÇ
OĞUZ DANIŞ
MÜNEVVER
ÖZTÜRK
İLKER
AKBAYDOĞAN
İLKER
AKBAYDOĞAN
BİROL ÇELİK
BELGİN SARAÇ
BİROL ÇELİK
ARZU AKIN
İLKNUR DİNÇ
SİNEM
GAGAOĞLU
SEBAHAT
MİRZANLI ÇETİN
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
BELGİN SARAÇ
DESEN
İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN
Perşembe
S.No
(8)
09:20
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
.
(7)
08:30
09:10
Pazartesi
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 40
Sınıf Öğretmeni : BİROL ÇELİK
ARZU AKIN
YDİL
SİNEM GAGAOĞLU
REH
BİROL ÇELİK
SEGÖRS
ARZU AKIN
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 11DA
Ders
Gün
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
11:00
11:50
13:15
14:05
14:55
DESEN
DESEN
FELS
FELS
TEDB
YDİL
YDİL
DİN K
10:00
YASEMİN DOĞAN
TEDB
TEDB
HALİME ÖZKAN
SEDİKS
Çarşamba
ÖZCAN KİŞİ
Perşembe
YASEMİN DOĞAN
Cuma
YASEMİN DOĞAN
BDEGRF
BDEGRF
10:50
BED
KEVSER HAŞLAK
SEDRAM
BDEGRF
BDEGRF
YASEMİN DOĞAN
12:30
MÜNEVVER ÖZTÜRK MÜNEVVER ÖZTÜRK
DİL
FETHİYE EZER
YASEMİN DOĞAN
11:40
HALİME ÖZKAN
BDEGRF
YASEMİN DOĞAN
BDEGRF
YASEMİN DOĞAN
BED
KEVSER HAŞLAK
DİL
HALİME ÖZKAN
BDEGRF
YASEMİN DOĞAN
BDEGRF
YASEMİN DOĞAN
13:55
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
HALİME ÖZKAN
GRDES
YASEMİN DOĞAN
GRDES
YASEMİN DOĞAN
SEBED
SEBED
ORHAN DEMİR
ORHAN DEMİR
BDEGRF
REH
YASEMİN DOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN
BDEGRF
YASEMİN DOĞAN
GRSATA
YASEMİN DOĞAN
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Ders
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK
TASARIM
3 DESEN
DESEN
4 DİL
5 DİN K
6 FELS
7 GRDES
8 GRSATA
9 REH
10 SEBED
11 SEBİLT
12 SEDRAM
13 SEDİKS
14 TEDB
15 YDİL
16 İNKTAR
.
Dersin Adı
1 BDEGRF
2 BED
(8)
10:10
HALİME ÖZKAN
S.No
(7)
09:20
YASEMİN DOĞAN
Salı
(3)
08:30
09:10
Pazartesi
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 40
Sınıf Öğretmeni : İLKER AKBAYDOĞAN
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
FELSEFE
GRAFİK DESEN
GRAFİK SANATI TARİHİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
SEÇMELİ BİLGİ VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİSİ
SEÇMELİ DRAMA
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
Hs
10
2
4
2
1
2
3
1
1
2
1
1
1
3
4
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
YASEMİN DOĞAN
KEVSER HAŞLAK
YASEMİN DOĞAN
HALİME ÖZKAN
OĞUZ DANIŞ
MÜNEVVER
ÖZTÜRK
YASEMİN DOĞAN
YASEMİN DOĞAN
İLKER
AKBAYDOĞAN
ORHAN DEMİR
S. GÖKER İRİZ
FETHİYE EZER
ÖZCAN KİŞİ
HALİME ÖZKAN
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
SEBAHAT
MİRZANLI ÇETİN
14:45
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
GRDES
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
OĞUZ DANIŞ
SEBİLT
YASEMİN DOĞAN
S. GÖKER İRİZ
İNKTAR
İNKTAR
SEBAHAT MİRZANLI SEBAHAT MİRZANLI
ÇETİN
ÇETİN
YDİL
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
DESEN
YASEMİN DOĞAN
YDİL
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
DESEN
YASEMİN DOĞAN
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 11EA
Ders
Gün
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
11:00
11:50
13:15
14:05
14:55
MTUYG
MTUYG
MTUYG
MTUYG
MTUYG
MTUYG
MTUYG
MTUYG
SEMAT
TEDB
Çarşamba
HALİME ÖZKAN
Perşembe
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
Cuma
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
REH
YDİL
10:00
10:50
ALPER SAYGIN
ALPER SAYGIN
SEMAT
DİL
11:40
12:30
ALPER SAYGIN
DİL
BİROL ÇELİK
HALİME ÖZKAN
HALİME ÖZKAN
TEDB
İNKTAR
İNKTAR
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
HALİME ÖZKAN
TMUTYE
TMUTYE
KÜBRA ÖNAL
YDİL
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
TMUTYE
KÜBRA ÖNAL
KÜBRA ÖNAL
FELS
FELS
MÜNEVVER ÖZTÜRK MÜNEVVER ÖZTÜRK
ALPER SAYGIN
TEDB
HALİME ÖZKAN
SEAÇBÜ
KÜBRA ÖNAL
TMUTYE
KÜBRA ÖNAL
BED
ORHAN DEMİR
13:55
ALPER SAYGIN
DİN K
OĞUZ DANIŞ
SEAÇBÜ
KÜBRA ÖNAL
TMUTYE
KÜBRA ÖNAL
BED
ORHAN DEMİR
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
1 BED
Ders
2 DİL
3 DİN K
4 FELS
5 MTUYG
6 REH
7 SEAÇBÜ
8 SEMAT
9 TEDB
10 TMUTYE
11 YDİL
12 İNKTAR
.
(8)
10:10
BİROL ÇELİK
S.No
(7)
09:20
ALPER SAYGIN
Salı
(3)
08:30
09:10
Pazartesi
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 40
Sınıf Öğretmeni : CEYDA KIZILTAŞ DEDEOĞLU
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
FELSEFE
MUTFAK UYGULAMALARI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SEÇMELİ AÇIK BÜFE
SEÇMELİ MATEMATİK
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK MUTFAĞI YEMEKLERİ
YABANCI DİL
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
Hs
2
2
1
2
8
1
4
4
3
7
4
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
ORHAN DEMİR
HALİME ÖZKAN
OĞUZ DANIŞ
MÜNEVVER
ÖZTÜRK
ALPER SAYGIN
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
KÜBRA ÖNAL
BİROL ÇELİK
HALİME ÖZKAN
KÜBRA ÖNAL
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
14:45
ALPER SAYGIN
YDİL
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
SEAÇBÜ
KÜBRA ÖNAL
TMUTYE
KÜBRA ÖNAL
SEMAT
BİROL ÇELİK
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
ALPER SAYGIN
YDİL
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
SEAÇBÜ
KÜBRA ÖNAL
TMUTYE
KÜBRA ÖNAL
SEMAT
BİROL ÇELİK
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 11FA
Ders
Gün
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
11:00
11:50
13:15
14:05
14:55
FELS
FELS
SEÇFİZ
SEÇFİZ
İNKTAR
İNKTAR
REH
TEDB
DİN K
GRANİM
WEBTAS
10:00
10:50
WEBTAS
S. GÖKER İRİZ
YDİL
YDİL
YDİL
YDİL
WEBTAS
S. GÖKER İRİZ
WEBTAS
Çarşamba
Nurhan MACAR AKATNurhan MACAR AKAT
Perşembe
Nurhan MACAR AKATNurhan MACAR AKAT SELAHATTİN KESİK
11:40
12:30
TEDB
İPEK ALTIOK
TEDB
İPEK ALTIOK
S. GÖKER İRİZ
WEBTAS
S. GÖKER İRİZ
WEBTAS
S. GÖKER İRİZ
SEÇFİZ
DİL
İPEK ALTIOK
SEGEO
SEGEO
GÖNÜL KOÇ
GÖNÜL KOÇ
13:55
SEBAHAT MİRZANLI SEBAHAT MİRZANLI
ÇETİN
ÇETİN
OĞUZ DANIŞ
WEBTAS
ALİ SATIN
WEBTAS
S. GÖKER İRİZ
S. GÖKER İRİZ
DİL
GRANİM
İPEK ALTIOK
WEBTAS
S. GÖKER İRİZ
ALİ SATIN
WEBTAS
S. GÖKER İRİZ
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
1 BED
Ders
2 DİL
3 DİN K
4 FELS
5 GRANİM
6 REH
7 SEÇFİZ
8 SEGEO
9 TEDB
10 WEBTAS
11 YDİL
12 İNKTAR
.
(8)
10:10
S. GÖKER İRİZ
Cuma
(7)
09:20
MÜNEVVER ÖZTÜRK MÜNEVVER ÖZTÜRK SELAHATTİN KESİK SELAHATTİN KESİK
Salı
(6)
08:30
09:10
Pazartesi
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 40
Sınıf Öğretmeni : FETHİYE EZER
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
FELSEFE
GRAFİK VE ANİMASYON
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
TÜRK EDEBİYATI
Hs
2
2
1
2
6
1
3
2
3
WEB TASARIMI VE
PROGRAMLAMA
12
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
2
YABANCI DİL
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
ALEV
TÜRKMENİLLİ
İPEK ALTIOK
OĞUZ DANIŞ
MÜNEVVER
ÖZTÜRK
ALİ SATIN
FETHİYE EZER
SELAHATTİN
KESİK
GÖNÜL KOÇ
İPEK ALTIOK
S. GÖKER İRİZ
Nurhan MACAR
AKAT
SEBAHAT
MİRZANLI ÇETİN
14:45
15:35
FETHİYE EZER
İPEK ALTIOK
GRANİM
GRANİM
BED
BED
GRANİM
GRANİM
ALİ SATIN
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
ALİ SATIN
ALEV TÜRKMENİLLİ ALEV TÜRKMENİLLİ
ALİ SATIN
WEBTAS
S. GÖKER İRİZ
ALİ SATIN
WEBTAS
S. GÖKER İRİZ
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 11GA
Ders
Gün
(1)
(2)
14:05
14:55
REH
ERÇPRG
ERÇPRG
ERÇPRG
TEDB
TEDB
ÖZEĞT
ÖZEĞT
10:00
10:50
11:40
ÜLKÜ SUNGUR
ÜLKÜ SUNGUR
ÜLKÜ SUNGUR
YDİL
BED
BED
SİNEM GAGAOĞLU ALEV TÜRKMENİLLİ ALEV TÜRKMENİLLİ
ERÇPRG
ERÇPRG
ÜLKÜ SUNGUR
FELS
FELS
ERÇPRG
DRAMA
DUDU ERBOZ
DRAMA
DUDU ERBOZ
DİN K
ÜLKÜ SUNGUR
DİL
MÜNEVVER ÖZTÜRK MÜNEVVER ÖZTÜRK
1 BED
Ders
2 ÇOİLTŞ
3 DRAMA
4 DİL
5 DİN K
6 ERCOÖZ
7 ERÇPRG
8 FELS
9 OYUN
10 ÖZEĞT
11 REH
12 SEBED
13 SEDİKS
14 SEGÖRS
15 TEDB
16 YDİL
17 İNKTAR
.
(8)
13:15
FETHİYE EZER
SEBED
KEVSER HAŞLAK
OĞUZ DANIŞ
DİL
FETHİYE EZER
SEBED
KEVSER HAŞLAK
12:30
13:55
FETHİYE EZER
FETHİYE EZER
ÖZEĞT
ÖZEĞT
ESMA EVİRGEN
YDİL
SİNEM GAGAOĞLU
TEDB
FETHİYE EZER
ESMA EVİRGEN
YDİL
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
ÇOCUKLA İLETİŞİM
DRAMA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZBAKIM
ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM
FELSEFE
OYUN
ÖZEL EĞİTİM
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
Hs
2
2
2
2
1
1
8
2
1
4
1
2
1
2
3
4
2
Yer
14:45
ESMA EVİRGEN
ÇOİLTŞ
ŞERİFE TANIŞ
SEGÖRS
SİNEM GAGAOĞLU
ZERRİN YALÇIN
İNKTAR
İNKTAR
SEBAHAT MİRZANLI SEBAHAT MİRZANLI
ÇETİN
ÇETİN
OYUN
ESMA EVİRGEN
SEDİKS
İKBAL SEYFİ
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
(7)
11:50
ÜLKÜ SUNGUR
Cuma
(6)
11:00
YDİL
Perşembe
(5)
10:10
SİNEM GAGAOĞLU
Çarşamba
(4)
09:20
ZELİHA SEZEN
Salı
(3)
08:30
09:10
Pazartesi
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 40
Sınıf Öğretmeni : ZELİHA SEZEN
Dersin
Öğretmeni
ALEV
TÜRKMENİLLİ
ŞERİFE TANIŞ
DUDU ERBOZ
FETHİYE EZER
OĞUZ DANIŞ
ÜLKÜ SUNGUR
ÜLKÜ SUNGUR
MÜNEVVER
ÖZTÜRK
ESMA EVİRGEN
ESMA EVİRGEN
ZELİHA SEZEN
KEVSER HAŞLAK
İKBAL SEYFİ
ZERRİN YALÇIN
FETHİYE EZER
SİNEM
GAGAOĞLU
SEBAHAT
MİRZANLI ÇETİN
ERÇPRG
ÜLKÜ SUNGUR
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
ESMA EVİRGEN
ÇOİLTŞ
ŞERİFE TANIŞ
SEGÖRS
ZERRİN YALÇIN
ERCOÖZ
ÜLKÜ SUNGUR
ERÇPRG
ÜLKÜ SUNGUR
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 11TA
Ders
Gün
(1)
(2)
(5)
(6)
11:50
13:15
14:05
14:55
TEDB
TEDB
REH
SİSBAK
SİSBAK
SİSBAK
SİSBAK
SİSBAK
10:00
FETHİYE EZER
FELS
FELS
Çarşamba
MÜNEVVER ÖZTÜRK MÜNEVVER ÖZTÜRK
Perşembe
SELAHATTİN KESİK
SEÇFİZ
SEGEO
BİROL ÇELİK
10:50
SEVTAP KÖKTEN
YDİL
SEVTAP KÖKTEN
BİLDEV
DEVRİM DENİZ
OLPAK
DİL
FETHİYE EZER
ELKUYG
ELKUYG
DEVRİM DENİZ
OLPAK
SEGEO
BİROL ÇELİK
DEVRİM DENİZ
OLPAK
YDİL
SEVTAP KÖKTEN
11:40
12:30
DEVRİM DENİZ
OLPAK
BİLDEV
DEVRİM DENİZ
OLPAK
DİL
FETHİYE EZER
ELKUYG
DEVRİM DENİZ
OLPAK
YDİL
SEVTAP KÖKTEN
DEVRİM DENİZ
OLPAK
İNKTAR
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
DİN K
OĞUZ DANIŞ
ELKUYG
DEVRİM DENİZ
OLPAK
SİSBAK
DEVRİM DENİZ
OLPAK
13:55
DEVRİM DENİZ
OLPAK
İNKTAR
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
TEDB
FETHİYE EZER
ELKUYG
DEVRİM DENİZ
OLPAK
SİSBAK
DEVRİM DENİZ
OLPAK
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
1 BED
Ders
2 BİLDEV
3 DİL
4 DİN K
5 ELKUYG
6 FELS
7 REH
8 SEÇFİZ
9 SEGEO
10 SİSBAK
11 TEDB
12 YDİL
13 İNKTAR
.
(8)
11:00
YDİL
S.No
(7)
10:10
SEVTAP KÖKTEN
Cuma
(4)
09:20
FETHİYE EZER
Salı
(3)
08:30
09:10
Pazartesi
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 40
Sınıf Öğretmeni : SEVTAP KÖKTEN
Dersin Adı
Hs
BİLGİSAYARLI DEVRE TASARIMI
2
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
ELEKTRONİK UYGULAMALARI
FELSEFE
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
SİSTEM BAKIM VE ONARIM
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
2
2
1
7
2
1
3
2
9
3
4
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
ORHAN DEMİR
DEVRİM DENİZ
OLPAK
FETHİYE EZER
OĞUZ DANIŞ
DEVRİM DENİZ
OLPAK
MÜNEVVER
ÖZTÜRK
SEVTAP KÖKTEN
SELAHATTİN
KESİK
BİROL ÇELİK
DEVRİM DENİZ
OLPAK
FETHİYE EZER
SEVTAP KÖKTEN
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
14:45
DEVRİM DENİZ
OLPAK
BED
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
DEVRİM DENİZ
OLPAK
BED
ORHAN DEMİR
ORHAN DEMİR
SEÇFİZ
SEÇFİZ
SELAHATTİN KESİK SELAHATTİN KESİK
ELKUYG
DEVRİM DENİZ
OLPAK
SİSBAK
DEVRİM DENİZ
OLPAK
ELKUYG
DEVRİM DENİZ
OLPAK
SİSBAK
DEVRİM DENİZ
OLPAK
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 12AA
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 16
Sınıf Öğretmeni : OĞUZ DANIŞ
(3)
09:20
(4)
10:10
10:00
(5)
11:00
10:50
(6)
11:50
11:40
13:15
12:30
13:55
(7)
14:05
14:45
(8)
14:55
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
Pazartesi
Salı
Çarşamba
REH
Perşembe
OĞUZ DANIŞ
DİN K
Cuma
İSMAİL YAVAŞ
TEDB
İPEK ALTIOK
TRAFİK
KEVSER HAŞLAK
SETAR
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
SEKON
ALPER SAYGIN
SETAR
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
SEKON
ALPER SAYGIN
YDİL
ELMAS ÜNVER
DEMİR
YDİL
ELMAS ÜNVER
DEMİR
YDİL
ELMAS ÜNVER
DEMİR
YDİL
ELMAS ÜNVER
DEMİR
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
1 DİL
Ders
2 DİN K
3 REH
4 SEKON
5 SETAR
6 TEDB
7 TRAFİK
8 YDİL
.
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SEÇMELİ KONUK İLİŞKİLERİ
SEÇMELİ TARİH
TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLK YARDIM
YABANCI DİL
Hs
2
1
1
2
2
3
1
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
ÖZCAN KİŞİ
İSMAİL YAVAŞ
OĞUZ DANIŞ
ALPER SAYGIN
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
İPEK ALTIOK
KEVSER HAŞLAK
ELMAS ÜNVER
DEMİR
DİL
ÖZCAN KİŞİ
TEDB
İPEK ALTIOK
DİL
ÖZCAN KİŞİ
TEDB
İPEK ALTIOK
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 12AK
Ders
Gün
(1)
(2)
08:30
09:20
SETAR
SETAR
09:10
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 14
Sınıf Öğretmeni : DUDU ERBOZ
(3)
(4)
10:10
10:00
(5)
11:00
10:50
(6)
11:50
11:40
13:15
12:30
13:55
(7)
14:05
14:45
(8)
14:55
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
SEBAHAT MİRZANLI SEBAHAT MİRZANLI
ÇETİN
ÇETİN
DİL
Cuma
BELGİN SARAÇ
DİL
BELGİN SARAÇ
DİN K
OĞUZ DANIŞ
TRAFİK
ORHAN DEMİR
ANİMAS
DUDU ERBOZ
ÇOİLTŞ
DUDU ERBOZ
ANİMAS
DUDU ERBOZ
ÇOİLTŞ
DUDU ERBOZ
TEDB
BELGİN SARAÇ
TEDB
BELGİN SARAÇ
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
Ders
1 ANİMAS
ANİMASYON
3 DİL
DİL VE ANLATIM
2 ÇOİLTŞ
4 DİN K
5 REH
6 SETAR
7 TEDB
8 TRAFİK
.
Dersin Adı
ÇOCUKLA İLETİŞİM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SEÇMELİ TARİH
TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLK YARDIM
Hs
2
2
2
1
1
2
3
1
Yer
Dersin
Öğretmeni
DUDU ERBOZ
DUDU ERBOZ
BELGİN SARAÇ
OĞUZ DANIŞ
DUDU ERBOZ
SEBAHAT
MİRZANLI ÇETİN
BELGİN SARAÇ
ORHAN DEMİR
TEDB
BELGİN SARAÇ
REH
DUDU ERBOZ
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 12AL
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 4
Sınıf Öğretmeni :
09:20
10:00
(3)
(4)
10:10
(5)
11:00
10:50
11:50
11:40
12:30
(6)
13:15
13:55
Pazartesi
(7)
(8)
(9)
(10)
14:05
14:55
15:45
16:35
ANİMAS
ANİMAS
ÇOİLTŞ
ÇOİLTŞ
14:45
ŞERİFE TANIŞ
15:35
ŞERİFE TANIŞ
16:25
ÜLKÜ SUNGUR
17:15
ÜLKÜ SUNGUR
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
Ders
1 ANİMAS
2 ÇOİLTŞ
.
Dersin Adı
ANİMASYON
ÇOCUKLA İLETİŞİM
Hs
2
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
ŞERİFE TANIŞ
ÜLKÜ SUNGUR
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 12BK
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 14
Sınıf Öğretmeni : MERAL BUDAK
(3)
09:20
(4)
10:10
10:00
(5)
11:00
10:50
(6)
11:50
11:40
13:15
12:30
13:55
(7)
14:05
14:45
(8)
14:55
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
Pazartesi
Salı
Çarşamba
TEDB
Perşembe
BELGİN SARAÇ
Cuma
ZELİHA SEZEN
SECOĞ
TEDB
BELGİN SARAÇ
SECOĞ
ZELİHA SEZEN
DİL
BELGİN SARAÇ
REH
MERAL BUDAK
DİL
BELGİN SARAÇ
TRAFİK
ORHAN DEMİR
DİN K
OĞUZ DANIŞ
TEDB
BELGİN SARAÇ
GİYAKS
NURBİN KOLSUZ
MODEL
NURBİN KOLSUZ
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
1 DİL
Ders
2 DİN K
3 GİYAKS
4 MODEL
5 REH
6 SECOĞ
7 TEDB
8 TRAFİK
.
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
GİYİM AKSESUARLARI
MODEL GELİŞTİRME
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SEÇMELİ COĞRAFYA
TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLK YARDIM
Hs
2
1
2
2
1
2
3
1
Yer
Dersin
Öğretmeni
BELGİN SARAÇ
OĞUZ DANIŞ
NURBİN KOLSUZ
NURBİN KOLSUZ
MERAL BUDAK
ZELİHA SEZEN
BELGİN SARAÇ
ORHAN DEMİR
GİYAKS
NURBİN KOLSUZ
MODEL
NURBİN KOLSUZ
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 12CA
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 16
Sınıf Öğretmeni : SİNEM GAGAOĞLU
(3)
09:20
(4)
10:10
10:00
10:50
(5)
11:00
11:50
TRAFİK
YDİL
11:40
(6)
(7)
(8)
13:15
14:05
14:55
YDİL
DESEN
DESEN
DESEN
YDİL
12:30
13:55
14:45
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
Pazartesi
Salı
Çarşamba
DİL
Perşembe
ÖZCAN KİŞİ
REH
Cuma
SİNEM GAGAOĞLU
DİL
ÖZCAN KİŞİ
DİN K
İSMAİL YAVAŞ
TEDB
İPEK ALTIOK
ALEV TÜRKMENİLLİ SİNEM GAGAOĞLU
TEDB
TEDB
İPEK ALTIOK
İPEK ALTIOK
SİNEM GAGAOĞLU İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN
DESEN
İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN SİNEM GAGAOĞLU
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
Ders
1 DESEN
DESEN
3 DİN K
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
2 DİL
4 REH
5 TEDB
6 TRAFİK
7 YDİL
.
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLK YARDIM
YABANCI DİL
Hs
4
2
1
1
3
1
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
İLKER
AKBAYDOĞAN
ÖZCAN KİŞİ
İSMAİL YAVAŞ
SİNEM
GAGAOĞLU
İPEK ALTIOK
ALEV
TÜRKMENİLLİ
SİNEM
GAGAOĞLU
YDİL
SİNEM GAGAOĞLU
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 12CK
Ders
Gün
(1)
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 14
Sınıf Öğretmeni : EMEL ÇAKIRCI ÇETİNEL
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
08:30
09:20
10:10
11:00
11:50
13:15
14:05
DİL
DİL
SESPOR
SESPOR
DİN K
TEDB
TEDB
09:10
Pazartesi
BELGİN SARAÇ
Salı
BELGİN SARAÇ
TEDB
10:00
BELGİN SARAÇ
10:50
KEVSER HAŞLAK
TRAFİK
KEVSER HAŞLAK
VÜCBAK
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
11:40
KEVSER HAŞLAK
VÜCBAK
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
12:30
OĞUZ DANIŞ
VÜCBAK
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
13:55
BELGİN SARAÇ
VÜCBAK
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
14:45
(8)
14:55
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
BELGİN SARAÇ
REH
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
1 DİL
Ders
2 DİN K
3 REH
4 SESPOR
5 TEDB
6 TRAFİK
7 VÜCBAK
.
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SEÇMELİ TEMEL SPOR EĞİTİMİ
TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLK YARDIM
VÜCUT BAKIMI
Hs
2
1
1
2
3
1
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
BELGİN SARAÇ
OĞUZ DANIŞ
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
KEVSER HAŞLAK
BELGİN SARAÇ
KEVSER HAŞLAK
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 12DA
Ders
Gün
(1)
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 16
Sınıf Öğretmeni : YASEMİN DOĞAN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
08:30
09:20
10:10
11:00
11:50
13:15
14:05
14:55
YDİL
YDİL
DİL
DİL
TRAFİK
TEDB
DESEN
DESEN
09:10
Pazartesi
ELMAS ÜNVER
DEMİR
Salı
ELMAS ÜNVER
DEMİR
YDİL
10:00
10:50
ELMAS ÜNVER
DEMİR
YDİL
ELMAS ÜNVER
DEMİR
11:40
ÖZCAN KİŞİ
DESEN
YASEMİN DOĞAN
12:30
ÖZCAN KİŞİ
DESEN
YASEMİN DOĞAN
KEVSER HAŞLAK
TEDB
ÖZCAN KİŞİ
13:55
ÖZCAN KİŞİ
TEDB
ÖZCAN KİŞİ
14:45
YASEMİN DOĞAN
DİN K
OĞUZ DANIŞ
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
YASEMİN DOĞAN
REH
YASEMİN DOĞAN
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
Ders
1 DESEN
DESEN
3 DİN K
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
2 DİL
4 REH
5 TEDB
6 TRAFİK
7 YDİL
.
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLK YARDIM
YABANCI DİL
Hs
4
2
1
1
3
1
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
YASEMİN DOĞAN
ÖZCAN KİŞİ
OĞUZ DANIŞ
YASEMİN DOĞAN
ÖZCAN KİŞİ
KEVSER HAŞLAK
ELMAS ÜNVER
DEMİR
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 12EA
Ders
Gün
(1)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:20
10:10
11:00
11:50
13:15
14:05
14:55
YDİL
YDİL
SEKON
SEKON
TEDB
DİN K
DİL
DİL
SEVTAP KÖKTEN
TEDB
Salı
(3)
08:30
09:10
Pazartesi
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 16
Sınıf Öğretmeni : ÖZCAN KİŞİ
ÖZCAN KİŞİ
10:00
10:50
SEVTAP KÖKTEN
TEDB
ÖZCAN KİŞİ
KÜBRA ÖNAL
YDİL
SEVTAP KÖKTEN
11:40
12:30
KÜBRA ÖNAL
YDİL
SEVTAP KÖKTEN
ÖZCAN KİŞİ
13:55
OĞUZ DANIŞ
TRAFİK
ALEV TÜRKMENİLLİ
SECOĞ
ERKAN ESEN
14:45
ÖZCAN KİŞİ
SECOĞ
ERKAN ESEN
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
ÖZCAN KİŞİ
REH
ÖZCAN KİŞİ
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
1 DİL
Ders
2 DİN K
3 REH
4 SECOĞ
5 SEKON
6 TEDB
7 TRAFİK
8 YDİL
.
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SEÇMELİ COĞRAFYA
SEÇMELİ KONUK İLİŞKİLERİ
TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLK YARDIM
YABANCI DİL
Hs
2
1
1
2
2
3
1
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
ÖZCAN KİŞİ
OĞUZ DANIŞ
ÖZCAN KİŞİ
ERKAN ESEN
KÜBRA ÖNAL
ÖZCAN KİŞİ
ALEV
TÜRKMENİLLİ
SEVTAP KÖKTEN
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 12FA
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 16
Sınıf Öğretmeni : BELGİN SARAÇ
(3)
09:20
(4)
10:10
10:00
(5)
11:00
10:50
(6)
11:50
11:40
13:15
12:30
13:55
(7)
14:05
14:45
(8)
14:55
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
Pazartesi
Salı
Çarşamba
SEGEO
Perşembe
BİROL ÇELİK
SEAKAY
Cuma
DEVRİM DENİZ
OLPAK
SEGEO
BİROL ÇELİK
YDİL
SİNEM GAGAOĞLU
SEAKAY
DEVRİM DENİZ
OLPAK
TEDB
BELGİN SARAÇ
YDİL
SİNEM GAGAOĞLU
TEDB
BELGİN SARAÇ
TEDB
BELGİN SARAÇ
YDİL
SİNEM GAGAOĞLU
DİN K
OĞUZ DANIŞ
YDİL
SİNEM GAGAOĞLU
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
1 DİL
Ders
2 DİN K
3 REH
4 SEAKAY
5 SEGEO
6 TEDB
7 TRAFİK
8 YDİL
.
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ
SEÇMELİ GEOMETRİ
TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLK YARDIM
YABANCI DİL
Hs
2
1
1
2
2
3
1
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
BELGİN SARAÇ
OĞUZ DANIŞ
BELGİN SARAÇ
DEVRİM DENİZ
OLPAK
BİROL ÇELİK
BELGİN SARAÇ
ALEV
TÜRKMENİLLİ
SİNEM
GAGAOĞLU
TRAFİK
ALEV TÜRKMENİLLİ
DİL
BELGİN SARAÇ
REH
BELGİN SARAÇ
DİL
BELGİN SARAÇ
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 12GA
Ders
Gün
(1)
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 16
Sınıf Öğretmeni : SEBAHAT MİRZANLI ÇETİN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
08:30
09:20
10:10
11:00
11:50
13:15
14:05
14:55
ANİMAS
ANİMAS
YDİL
YDİL
TEDB
TEDB
ÇOİLTŞ
ÇOİLTŞ
09:10
Pazartesi
ŞERİFE TANIŞ
Salı
OĞUZ DANIŞ
DİN K
10:00
ŞERİFE TANIŞ
10:50
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
TRAFİK
ALEV TÜRKMENİLLİ
11:40
12:30
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
DİL
DİL
İPEK ALTIOK
İPEK ALTIOK
İPEK ALTIOK
YDİL
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
13:55
İPEK ALTIOK
YDİL
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
14:45
ÜLKÜ SUNGUR
TEDB
İPEK ALTIOK
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
ÜLKÜ SUNGUR
REH
İPEK ALTIOK
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
Ders
1 ANİMAS
ANİMASYON
3 DİL
DİL VE ANLATIM
2 ÇOİLTŞ
4 DİN K
5 REH
6 TEDB
7 TRAFİK
8 YDİL
.
Dersin Adı
ÇOCUKLA İLETİŞİM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLK YARDIM
YABANCI DİL
Hs
2
2
2
1
1
3
1
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
ŞERİFE TANIŞ
ÜLKÜ SUNGUR
İPEK ALTIOK
OĞUZ DANIŞ
İPEK ALTIOK
İPEK ALTIOK
ALEV
TÜRKMENİLLİ
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 12HA
Ders
Gün
(1)
Salı
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
08:30
09:20
10:10
11:00
11:50
13:15
14:05
14:55
TEDB
TEDB
YDİL
YDİL
REH
SPSİK
SPSİK
TRAFİK
09:10
Pazartesi
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 16
Sınıf Öğretmeni : SELAHATTİN KESİK
10:00
ÖZCAN KİŞİ
ÖZCAN KİŞİ
YDİL
YDİL
10:50
11:40
12:30
13:55
14:45
Nurhan MACAR AKATNurhan MACAR AKAT SELAHATTİN KESİK MÜNEVVER ÖZTÜRK MÜNEVVER ÖZTÜRK
Nurhan MACAR AKATNurhan MACAR AKAT
DİL
DİL
ÖZCAN KİŞİ
ÖZCAN KİŞİ
SEAKAY
DEVRİM DENİZ
OLPAK
SEAKAY
DEVRİM DENİZ
OLPAK
TEDB
ÖZCAN KİŞİ
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
KEVSER HAŞLAK
DİN K
OĞUZ DANIŞ
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
1 DİL
Ders
2 DİN K
3 REH
4 SEAKAY
5 SPSİK
6 TEDB
7 TRAFİK
8 YDİL
.
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ
SEÇMELİ PSİKOLOJİ
TÜRK EDEBİYATI
TRAFİK VE İLK YARDIM
YABANCI DİL
Hs
2
1
1
2
2
3
1
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
ÖZCAN KİŞİ
OĞUZ DANIŞ
SELAHATTİN
KESİK
DEVRİM DENİZ
OLPAK
MÜNEVVER
ÖZTÜRK
ÖZCAN KİŞİ
KEVSER HAŞLAK
Nurhan MACAR
AKAT
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 9A
Ders
Gün
(1)
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : ŞERİFE TANIŞ
(3)
(4)
(5)
(6)
10:10
11:00
11:50
13:15
14:05
14:55
TEDB
TEDB
REH
SEYDİL
SEYDİL
BİY
FİZ
FİZ
Pazartesi
İLKNUR DİNÇ
Salı
İSMAİL EREL
10:00
BİY
Çarşamba
ECEM ÇETİNKAYA
Perşembe
ELMAS ÜNVER
DEMİR
Cuma
ELMAS ÜNVER
DEMİR
10:50
İLKNUR DİNÇ
KİM
ŞERİFE TANIŞ
KİM
BİY
ECEM ÇETİNKAYA
YDİL9
YDİL9
ELMAS ÜNVER
DEMİR
11:40
12:30
SEVTAP KÖKTEN
MAT
İSMAİL EREL
YDİL9
MAT
SEVTAP KÖKTEN
TEDB
13:55
ECEM ÇETİNKAYA
YDİL9
BİROL ÇELİK
BİROL ÇELİK
İLKNUR DİNÇ
ELMAS ÜNVER
DEMİR
TAR
TAR
BED
BED
SEBAHAT MİRZANLI SEBAHAT MİRZANLI
ALEV TÜRKMENİLLİ ALEV TÜRKMENİLLİ
ÇETİN
ÇETİN
SEDEM
SEBAHAT MİRZANLI
ÇETİN
YDİL9
ELMAS ÜNVER
DEMİR
DİL
İLKNUR DİNÇ
MAT
MAT
BİROL ÇELİK
BİROL ÇELİK
DİL
İLKNUR DİNÇ
SAĞLIK
KEVSER HAŞLAK
MAT
BİROL ÇELİK
COĞ
ERKAN ESEN
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
1 BED
Ders
2 BİY
3 COĞ
4 DİL
5 DİN K
6 FİZ
7 GÖRSAN
8 KİM
9 MAT
10 MESGEL
11 REH
12 SAĞLIK
13 SEDEM
14 SEYDİL
15 TAR
16 TEDB
17 YDİL9
.
(8)
09:20
09:10
S.No
(7)
08:30
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR
KİMYA
MATEMATİK
MESLEKİ GELİŞİM
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN
HAKLARI
SEÇMELİ YABANCI DİL
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
Hs
2
3
2
2
1
2
1
2
6
2
1
1
1
2
2
3
6
Yer
Dersin
Öğretmeni
ALEV
TÜRKMENİLLİ
ECEM ÇETİNKAYA
ERKAN ESEN
İLKNUR DİNÇ
OĞUZ DANIŞ
SELAHATTİN
KESİK
ZERRİN YALÇIN
İSMAİL EREL
BİROL ÇELİK
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
ŞERİFE TANIŞ
KEVSER HAŞLAK
SEBAHAT
MİRZANLI ÇETİN
SEVTAP KÖKTEN
SEBAHAT
MİRZANLI ÇETİN
İLKNUR DİNÇ
ELMAS ÜNVER
DEMİR
14:45
15:35
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
SELAHATTİN KESİK SELAHATTİN KESİK
YDİL9
ELMAS ÜNVER
DEMİR
MESGEL
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
MAT
BİROL ÇELİK
GÖRSAN
ZERRİN YALÇIN
MESGEL
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
DİN K
OĞUZ DANIŞ
COĞ
ERKAN ESEN
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 9B
Ders
Gün
(1)
(2)
Salı
(6)
13:15
14:05
14:55
REH
BİY
BİY
DİN K
TEDB
TEDB
TAR
TAR
10:00
TİJEN AKÇA
ECEM ÇETİNKAYA
MAT
MAT
GÖRSAN
ARZU AKIN
COĞ
ERKAN ESEN
1 BED
Ders
2 BİY
3 COĞ
4 DİL
5 DİN K
6 FİZ
7 GÖRSAN
8 KİM
9 MAT
10 MESGEL
11 REH
12 SAĞLIK
13 SEDEM
14 SEYDİL
15 TAR
16 TEDB
17 YDİL9
.
(8)
11:50
MESGEL
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
YDİL9
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
COĞ
ERKAN ESEN
10:50
11:40
ECEM ÇETİNKAYA
YDİL9
12:30
OĞUZ DANIŞ
YDİL9
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
BED
BED
ALEV TÜRKMENİLLİ ALEV TÜRKMENİLLİ
YDİL9
KİM
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
İSMAİL EREL
MAT
MAT
ERKAN TANRIKULU ERKAN TANRIKULU
13:55
İLKNUR DİNÇ
İLKNUR DİNÇ
SEYDİL
SEYDİL
SEVTAP KÖKTEN
SEVTAP KÖKTEN
DİL
DİL
İLKNUR DİNÇ
KİM
İSMAİL EREL
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR
KİMYA
MATEMATİK
MESLEKİ GELİŞİM
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN
HAKLARI
SEÇMELİ YABANCI DİL
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
Hs
2
3
2
2
1
2
1
2
6
2
1
1
1
2
2
3
6
Yer
14:45
YDİL9
FİZ
TEDB
İLKNUR DİNÇ
MAT
MAT
YDİL9
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
Dersin
Öğretmeni
ALEV
TÜRKMENİLLİ
ECEM ÇETİNKAYA
ERKAN ESEN
İLKNUR DİNÇ
OĞUZ DANIŞ
SELAHATTİN
KESİK
ARZU AKIN
İSMAİL EREL
ERKAN
TANRIKULU
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
TİJEN AKÇA
ORHAN DEMİR
SEBAHAT
MİRZANLI ÇETİN
SEVTAP KÖKTEN
SEBAHAT
MİRZANLI ÇETİN
İLKNUR DİNÇ
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
16:25
(10)
16:35
17:15
FİZ
SELAHATTİN KESİK SELAHATTİN KESİK
ERKAN TANRIKULU ERKAN TANRIKULU
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
15:35
(9)
15:45
SEBAHAT MİRZANLI SEBAHAT MİRZANLI
ÇETİN
ÇETİN
İLKNUR DİNÇ
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
(7)
11:00
MESGEL
Cuma
(5)
10:10
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
Perşembe
(4)
09:20
ERKAN TANRIKULU ERKAN TANRIKULU
Çarşamba
(3)
08:30
09:10
Pazartesi
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : TİJEN AKÇA
BİY
ECEM ÇETİNKAYA
SEDEM
SEBAHAT MİRZANLI
ÇETİN
SAĞLIK
ORHAN DEMİR
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 9C
Ders
Gün
(1)
(2)
Salı
(3)
13:15
14:05
14:55
BİY
DİN K
MAT
MAT
YDİL9
YDİL9
MESGEL
MESGEL
10:00
OĞUZ DANIŞ
FİZ
FİZ
10:50
İSMAİL EREL
MAT
MAT
SEDEM
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
TEDB
ÖZCAN KİŞİ
BİY
12:30
BİY
ECEM ÇETİNKAYA
SEYDİL
ELMAS ÜNVER
DEMİR
13:55
REH
YDİL9
COĞ
SAĞLIK
DİL
ÖZCAN KİŞİ
COĞ
ZELİHA SEZEN
YDİL9
TEDB
TEDB
ÖZCAN KİŞİ
GÖRSAN
ZERRİN YALÇIN
1 BED
2 BİY
3 COĞ
4 DİL
5 DİN K
6 FİZ
7 GÖRSAN
8 KİM
9 MAT
10 MESGEL
11 REH
12 SAĞLIK
13 SEDEM
14 SEYDİL
15 TAR
16 TEDB
17 YDİL9
.
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR
KİMYA
MATEMATİK
MESLEKİ GELİŞİM
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN
HAKLARI
SEÇMELİ YABANCI DİL
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
Hs
2
3
2
2
1
2
1
2
6
2
1
1
1
2
2
3
6
Yer
14:45
15:35
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
BED
BED
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
ALEV TÜRKMENİLLİ ALEV TÜRKMENİLLİ ALEV TÜRKMENİLLİ
Nurhan MACAR AKATNurhan MACAR AKATNurhan MACAR AKAT
ÖZCAN KİŞİ
ZELİHA SEZEN
SEYDİL
ELMAS ÜNVER
DEMİR
DİL
ERKAN TANRIKULU ERKAN TANRIKULU
ECEM ÇETİNKAYA
11:40
ERKAN TANRIKULU ERKAN TANRIKULU Nurhan MACAR AKATNurhan MACAR AKAT
KİM
İSMAİL EREL
Ders
(8)
11:50
ÖZCAN KİŞİ
MAT
TAR
TAR
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
YDİL9
YDİL9
Nurhan MACAR AKATNurhan MACAR AKAT
MAT
ERKAN TANRIKULU ERKAN TANRIKULU
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
S.No
(7)
11:00
KİM
Cuma
(6)
10:10
SELAHATTİN KESİK SELAHATTİN KESİK
Perşembe
(5)
09:20
ECEM ÇETİNKAYA
Çarşamba
(4)
08:30
09:10
Pazartesi
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : MUSTAFA EFENDİOĞLU
Dersin
Öğretmeni
ALEV
TÜRKMENİLLİ
ECEM ÇETİNKAYA
ZELİHA SEZEN
ÖZCAN KİŞİ
OĞUZ DANIŞ
SELAHATTİN
KESİK
ZERRİN YALÇIN
İSMAİL EREL
ERKAN
TANRIKULU
EMEL ÇAKIRCI
ÇETİNEL
Nurhan MACAR
AKAT
ALEV
TÜRKMENİLLİ
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
ELMAS ÜNVER
DEMİR
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
ÖZCAN KİŞİ
Nurhan MACAR
AKAT
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 10AK
Ders
Gün
(1)
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 42
Sınıf Öğretmeni : ERKAN TANRIKULU
(4)
(5)
(6)
11:50
13:15
14:05
14:55
15:45
FİZ
FİZ
TEDB
TEDB
MAT
MAT
REH
BİY
BİY
10:00
Salı
MÜŞERREF BEŞTEPE MÜŞERREF BEŞTEPE
GİTEÇİ
COĞ
İLKNUR DİNÇ
DİN K
OĞUZ DANIŞ
COĞ
ZELİHA SEZEN
Perşembe
MERAL BUDAK
MERAL BUDAK
MAT
MAT
KAHZTE
10:50
GİTEÇİ
Çarşamba
MAT
KAHZTE
MERAL BUDAK
BİY
ECEM ÇETİNKAYA
MAT
KİM
İSMAİL EREL
KAHZTE
MERAL BUDAK
UYGTEK
MERAL BUDAK
13:55
2 BİY
3 COĞ
4 DİL
5 DİN K
6 FİZ
7 GİTEÇİ
8 KAHZTE
9 KİM
10 MAT
11 REH
12 TAR
13 TEDB
14 TETEKN
15 UYGTEK
16 YDİL10
.
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
FİZİK
GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ
KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
UYGULAMA TEKNİKLERİ
YABANCI DİL
Hs
2
3
2
2
1
2
2
5
2
6
1
2
3
2
5
2
Yer
14:45
ERKAN TANRIKULU ERKAN TANRIKULU ERKAN TANRIKULU
ERKAN TANRIKULU ERKAN TANRIKULU
İSMAİL EREL
KAHZTE
12:30
İLKNUR DİNÇ
KİM
ZELİHA SEZEN
ERKAN TANRIKULU ERKAN TANRIKULU
11:40
TAR
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
KAHZTE
MERAL BUDAK
UYGTEK
MERAL BUDAK
DİL
İLKNUR DİNÇ
TAR
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
TEDB
İLKNUR DİNÇ
UYGTEK
MERAL BUDAK
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
1 BED
(9)
11:00
SELAHATTİN KESİK SELAHATTİN KESİK
Ders
(8)
10:10
Pazartesi
S.No
(7)
09:20
09:10
Cuma
(3)
08:30
Dersin
Öğretmeni
KEVSER HAŞLAK
ECEM ÇETİNKAYA
ZELİHA SEZEN
İLKNUR DİNÇ
OĞUZ DANIŞ
SELAHATTİN
KESİK
MÜŞERREF
BEŞTEPE
MERAL BUDAK
İSMAİL EREL
ERKAN
TANRIKULU
ERKAN
TANRIKULU
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
İLKNUR DİNÇ
MÜŞERREF
BEŞTEPE
MERAL BUDAK
SİNEM
GAGAOĞLU
DİL
15:35
ECEM ÇETİNKAYA
BED
İLKNUR DİNÇ
KEVSER HAŞLAK
TETEKN
TETEKN
16:25
(10)
16:35
17:15
ECEM ÇETİNKAYA
BED
KEVSER HAŞLAK
MÜŞERREF BEŞTEPE MÜŞERREF BEŞTEPE
YDİL10
SİNEM GAGAOĞLU
UYGTEK
MERAL BUDAK
YDİL10
SİNEM GAGAOĞLU
UYGTEK
MERAL BUDAK
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 10BK
Ders
Gün
(1)
Salı
(4)
(5)
(6)
11:50
13:15
14:05
14:55
15:45
DİN K
TSERCA
TSERCA
TSERCA
TSERCA
TSERCA
TEDB
BED
BED
10:00
TAR
TAR
TTERES
Çarşamba
ZERRİN YALÇIN
Perşembe
İLKNUR DİNÇ
TEDB
MAT
GÖNÜL KOÇ
TTERES
ZERRİN YALÇIN
TEDB
İLKNUR DİNÇ
MAT
GÖNÜL KOÇ
10:50
11:40
TİJEN AKÇA
DİL
İLKNUR DİNÇ
TİJEN AKÇA
DİL
İLKNUR DİNÇ
MAT
MAT
GÖNÜL KOÇ
GÖNÜL KOÇ
MAT
MAT
GÖNÜL KOÇ
YDİL10
ELMAS ÜNVER
DEMİR
12:30
GÖNÜL KOÇ
YDİL10
ELMAS ÜNVER
DEMİR
13:55
TİJEN AKÇA
TİJEN AKÇA
FİZ
FİZ
TEMTAS
TEMTAS
SELAHATTİN KESİK SELAHATTİN KESİK
ARZU AKIN
ARZU AKIN
COĞ
COĞ
ERKAN ESEN
BİY
ECEM ÇETİNKAYA
ERKAN ESEN
TEDES
ZERRİN YALÇIN
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
1 BED
2 BİY
3 COĞ
4 DİL
5 DİN K
6 FİZ
7 KİM
8 MAT
9 REH
10 TAR
11 TEDB
12 TEDES
13 TEMTAS
14 TSERCA
15 TTERES
16 YDİL10
.
(9)
11:00
TİJEN AKÇA
Ders
(8)
10:10
SEBAHAT MİRZANLI SEBAHAT MİRZANLI
ÇETİN
ÇETİN
S.No
(7)
09:20
OĞUZ DANIŞ
Cuma
(3)
08:30
09:10
Pazartesi
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 42
Sınıf Öğretmeni : ORHAN DEMİR
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
FİZİK
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
TEMEL DESEN
TEMEL TASARIM
TEMEL SERAMİK VE CAM
TEMEL TEKNİK RESİM
YABANCI DİL
Hs
2
3
2
2
1
2
2
6
1
2
3
3
4
5
2
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
ALEV
TÜRKMENİLLİ
ECEM ÇETİNKAYA
ERKAN ESEN
İLKNUR DİNÇ
OĞUZ DANIŞ
SELAHATTİN
KESİK
İSMAİL EREL
GÖNÜL KOÇ
ORHAN DEMİR
SEBAHAT
MİRZANLI ÇETİN
İLKNUR DİNÇ
ZERRİN YALÇIN
ARZU AKIN
TİJEN AKÇA
ZERRİN YALÇIN
ELMAS ÜNVER
DEMİR
14:45
İLKNUR DİNÇ
BİY
15:35
BİY
ECEM ÇETİNKAYA
TEMTAS
TEMTAS
KİM
İSMAİL EREL
TEDES
ZERRİN YALÇIN
17:15
ALEV TÜRKMENİLLİ ALEV TÜRKMENİLLİ
ECEM ÇETİNKAYA
ARZU AKIN
16:25
(10)
16:35
REH
ORHAN DEMİR
ARZU AKIN
KİM
İSMAİL EREL
TEDES
ZERRİN YALÇIN
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 10AA
Ders
Gün
(1)
(2)
(3)
(6)
13:15
14:05
14:55
15:45
TAR
TAR
DİN K
BİY
BİY
TEDB
TEDB
MSYDİL
MSYDİL
10:00
Perşembe
İKBAL SEYFİ
TMYİY
ÜMİT ADALIOĞLU
MAT
GÖNÜL KOÇ
10:50
DİL
SERHZ
ALPER SAYGIN
MAT
GÖNÜL KOÇ
OĞUZ DANIŞ
TMYİY
ECEM ÇETİNKAYA
TMYİY
ÜMİT ADALIOĞLU
FİZ
FİZ
SELAHATTİN KESİK SELAHATTİN KESİK
DİL
SERHZ
12:30
ÜMİT ADALIOĞLU
SERHZ
İKBAL SEYFİ
ALPER SAYGIN
11:40
ALPER SAYGIN
YDİL
SİNEM GAGAOĞLU
SERHZ
ALPER SAYGIN
YDİL
SİNEM GAGAOĞLU
13:55
ECEM ÇETİNKAYA
TMYİY
ÜMİT ADALIOĞLU
İKBAL SEYFİ
TMYİY
ÜMİT ADALIOĞLU
BİY
ECEM ÇETİNKAYA
KİM
İSMAİL EREL
MAT
GÖNÜL KOÇ
MAT
GÖNÜL KOÇ
MAT
GÖNÜL KOÇ
MAT
GÖNÜL KOÇ
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
1 BED
2 BİY
3 COĞ
4 DİL
5 DİN K
6 FİZ
7 KİM
8 MAT
9 MSYDİL
10 REH
11 SERHZ
12 TAR
13 TEDB
14 TMYİY
15 YDİL
.
(9)
11:50
Çarşamba
Ders
(8)
11:00
TMYİY
S.No
(7)
10:10
ÜMİT ADALIOĞLU
Cuma
(5)
09:20
SEBAHAT MİRZANLI SEBAHAT MİRZANLI
ÇETİN
ÇETİN
Salı
(4)
08:30
09:10
Pazartesi
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 44
Sınıf Öğretmeni : ERKAN ESEN
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
FİZİK
KİMYA
MATEMATİK
MESLEKİ YABANCI DİL 1
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
SERVİS HAZIRLIKLARI
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
TEMEL YİYECEK ÜRETİMİ
YABANCI DİL
Hs
2
3
2
2
1
2
2
6
4
1
4
2
3
6
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
KEVSER HAŞLAK
ECEM ÇETİNKAYA
ERKAN ESEN
İKBAL SEYFİ
OĞUZ DANIŞ
SELAHATTİN
KESİK
İSMAİL EREL
GÖNÜL KOÇ
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
ERKAN ESEN
ALPER SAYGIN
SEBAHAT
MİRZANLI ÇETİN
İKBAL SEYFİ
ÜMİT ADALIOĞLU
SİNEM
GAGAOĞLU
14:45
İKBAL SEYFİ
TEDB
İKBAL SEYFİ
KİM
İSMAİL EREL
COĞ
ERKAN ESEN
MSYDİL
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
15:35
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
YDİL
SİNEM GAGAOĞLU
BED
KEVSER HAŞLAK
COĞ
ERKAN ESEN
16:25
(10)
16:35
17:15
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
YDİL
SİNEM GAGAOĞLU
BED
KEVSER HAŞLAK
REH
ERKAN ESEN
MSYDİL
CEYDA KIZILTAŞ
DEDEOĞLU
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 10CA
Ders
Gün
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
11:00
11:50
13:15
14:05
14:55
15:45
MAT
MAT
KÜLSAN
TEDES
TEDES
TEDES
BİY
PERS
PERS
10:00
10:50
11:40
12:30
13:55
YASEMİN DOĞAN
YASEMİN DOĞAN
YASEMİN DOĞAN
YASEMİN DOĞAN
TETAS
TETAS
MAT
FİZ
FİZ
TETAS
TETAS
TETAS
TAR
TAR
BİY
14:45
MAT
Çarşamba
SEBAHAT MİRZANLI SEBAHAT MİRZANLI
ECEM ÇETİNKAYA
ÇETİN
ÇETİN
YDİL
SEVTAP KÖKTEN
DİL
İKBAL SEYFİ
YDİL
SEVTAP KÖKTEN
DİL
İKBAL SEYFİ
TEDB
İKBAL SEYFİ
BİY
ECEM ÇETİNKAYA
MAT
SELAHATTİN KESİK SELAHATTİN KESİK
MAT
ERKAN TANRIKULU ERKAN TANRIKULU
COĞ
COĞ
ERKAN ESEN
ERKAN ESEN
YDİL
SEVTAP KÖKTEN
TEFOT
YASEMİN DOĞAN
YDİL
SEVTAP KÖKTEN
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
1 BED
Ders
2 BİY
3 COĞ
4 DİL
5 DİN K
6 FİZ
7 KÜLSAN
8 KİM
9 MAT
10 PERS
11 REH
12 TAR
13 TEDB
14 TEDES
15 TEFOT
16 TETAS
17 YDİL
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
FİZİK
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ
KİMYA
MATEMATİK
PERSPEKTİF
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
TEMEL DESEN
TEMEL FOTOĞRAF
TEMEL TASARIM
YABANCI DİL
Hs
2
3
2
2
1
2
1
2
6
2
1
2
3
3
3
5
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
KEVSER HAŞLAK
ECEM ÇETİNKAYA
ERKAN ESEN
İKBAL SEYFİ
OĞUZ DANIŞ
SELAHATTİN
KESİK
YASEMİN DOĞAN
İSMAİL EREL
ERKAN
TANRIKULU
İLKER
AKBAYDOĞAN
İSMAİL EREL
SEBAHAT
MİRZANLI ÇETİN
İKBAL SEYFİ
YASEMİN DOĞAN
YASEMİN DOĞAN
İLKER
AKBAYDOĞAN
SEVTAP KÖKTEN
15:35
16:25
(10)
16:35
17:15
ECEM ÇETİNKAYA İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN
İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN İLKER AKBAYDOĞAN ERKAN TANRIKULU ERKAN TANRIKULU
S.No
(9)
10:10
Salı
Cuma
(8)
09:20
ERKAN TANRIKULU ERKAN TANRIKULU
Perşembe
.
(7)
08:30
09:10
Pazartesi
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 44
Sınıf Öğretmeni : İSMAİL EREL
DİN K
OĞUZ DANIŞ
TEFOT
YASEMİN DOĞAN
BED
KEVSER HAŞLAK
TEDB
İKBAL SEYFİ
KİM
İSMAİL EREL
TEFOT
YASEMİN DOĞAN
TEDB
İKBAL SEYFİ
KİM
İSMAİL EREL
REH
İSMAİL EREL
BED
KEVSER HAŞLAK
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Sınıf : 10FA
Ders
Gün
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
10:10
11:00
11:50
13:15
14:05
14:55
15:45
REH
BTTEM
BTTEM
DİL
DİL
YDİL
YDİL
PRGTEM
PRGTEM
DEVRİM DENİZ
OLPAK
Salı
DEVRİM DENİZ
OLPAK
Çarşamba
DEVRİM DENİZ
OLPAK
Perşembe
İSMAİL EREL
TELKÖ
PAKPR
KİM
YDİL
SEVTAP KÖKTEN
10:00
10:50
DEVRİM DENİZ
OLPAK
TELKÖ
DEVRİM DENİZ
OLPAK
11:40
12:30
DEVRİM DENİZ
OLPAK
İKBAL SEYFİ
FİZ
FİZ
SELAHATTİN KESİK SELAHATTİN KESİK
PAKPR
DEVRİM DENİZ
OLPAK
KİM
İSMAİL EREL
YDİL
SEVTAP KÖKTEN
DİN K
MAT
OĞUZ DANIŞ
BİROL ÇELİK
MAT
MAT
BİROL ÇELİK
BTTEM
DEVRİM DENİZ
OLPAK
BİROL ÇELİK
BTTEM
DEVRİM DENİZ
OLPAK
İKBAL SEYFİ
13:55
SEVTAP KÖKTEN
MAT
MAT
BİROL ÇELİK
MAT
BİROL ÇELİK
BİY
BİROL ÇELİK
ECEM ÇETİNKAYA
BED
BED
ALEV TÜRKMENİLLİ ALEV TÜRKMENİLLİ
COĞ
ZELİHA SEZEN
COĞ
ZELİHA SEZEN
14:45
SEVTAP KÖKTEN
BTERES
DEVRİM DENİZ
OLPAK
BİY
ECEM ÇETİNKAYA
TEDB
İKBAL SEYFİ
TEDB
İKBAL SEYFİ
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
1 BED
Ders
2 BTERES
3 BTTEM
4 BİY
5 COĞ
6 DİL
7 DİN K
8 FİZ
9 KİM
10 MAT
11 PAKPR
12 PRGTEM
13 REH
14 TAR
15 TEDB
16 TELKÖ
17 YDİL
.
(9)
09:20
Pazartesi
S.No
(8)
08:30
09:10
Cuma
(2)
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 44
Sınıf Öğretmeni : DEVRİM DENİZ OLPAK
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNİK RESMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN
TEMELLERİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
FİZİK
KİMYA
MATEMATİK
PAKET PROGRAMLAR
PROGRAMLAMA TEMELLERİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME
YABANCI DİL
Hs
2
2
4
3
2
2
1
2
2
6
2
4
1
2
3
2
4
Yer
S. GÖKER İRİZ
ECEM ÇETİNKAYA
DEVRİM DENİZ
OLPAK
İKBAL SEYFİ
OĞUZ DANIŞ
SELAHATTİN
KESİK
İSMAİL EREL
S. GÖKER İRİZ
S. GÖKER İRİZ
DEVRİM DENİZ
OLPAK
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
İKBAL SEYFİ
DEVRİM DENİZ
OLPAK
SEVTAP KÖKTEN
BTERES
DEVRİM DENİZ
OLPAK
PRGTEM
S. GÖKER İRİZ
TAR
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
17:15
S. GÖKER İRİZ
BİY
ECEM ÇETİNKAYA
PRGTEM
S. GÖKER İRİZ
TAR
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
TEDB
İKBAL SEYFİ
Okul Müdürü
ZELİHA SEZEN
BİROL ÇELİK
S. GÖKER İRİZ
16:25
İsmail YAVAŞ
Dersin
Öğretmeni
ALEV
TÜRKMENİLLİ
DEVRİM DENİZ
OLPAK
15:35
(10)
16:35
DEVRİM DENİZ
OLPAK
Sınıf : 10GA
Ders
Gün
(1)
(2)
(5)
(6)
13:15
14:05
14:55
15:45
TEDB
TEDB
YDİL
YDİL
GELALN
GELALN
DİN K
DİL
DİL
10:00
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
FİZ
FİZ
TAR
İKBAL SEYFİ
TAR
SELAHATTİN KESİK SELAHATTİN KESİK
MAT
GÖNÜL KOÇ
GELALN
ŞERİFE TANIŞ
MAT
GÖNÜL KOÇ
GELALN
ŞERİFE TANIŞ
10:50
ELMAS ÜNVER
DEMİR
11:40
ELMAS ÜNVER
DEMİR
REH
KİM
ELMAS ÜNVER
DEMİR
COĞ
ZELİHA SEZEN
YDİL
ELMAS ÜNVER
DEMİR
ÇETMÜZ
ŞERİFE TANIŞ
12:30
İSMAİL EREL
COĞ
ZELİHA SEZEN
YDİL
ELMAS ÜNVER
DEMİR
ÇETMÜZ
ŞERİFE TANIŞ
13:55
ŞERİFE TANIŞ
ŞERİFE TANIŞ
KİM
MAT
İSMAİL EREL
GÖNÜL KOÇ
MAT
MAT
GÖNÜL KOÇ
TEDB
İKBAL SEYFİ
GÖNÜL KOÇ
EÇOKUR
ESMA EVİRGEN
ÇOBES
ÜLKÜ SUNGUR
ÇOBES
ÜLKÜ SUNGUR
Yukarıdaki dersler ..../..../........ tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI
3 BİY
BİYOLOJİ
4 ÇETMÜZ
5 ÇOBES
6 COĞ
7 ÇRUHSA
8 DİL
9 DİN K
10 EÇOKUR
11 FİZ
12 GELALN
13 KİM
14 MAT
15 REH
16 TAR
17 TEDB
18 YDİL
.
Dersin Adı
1 ANÇOSA
2 BED
(9)
11:50
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
Ders
(8)
11:00
Salı
S.No
(7)
10:10
İKBAL SEYFİ
Cuma
(4)
09:20
Pazartesi
Perşembe
(3)
08:30
09:10
Çarşamba
T.C.
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Toplam Ders Saati : 44
Sınıf Öğretmeni : ELMAS ÜNVER DEMİR
BEDEN EĞİTİMİ
ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE
MÜZİK
ÇOCUK BESLENMESİ
COĞRAFYA
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK
BİLGİSİ
ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL
EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLAR
FİZİK
GELİŞİM ALANLARI
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
Hs
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
4
2
6
1
2
3
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
ÜLKÜ SUNGUR
ALEV
TÜRKMENİLLİ
ECEM ÇETİNKAYA
ŞERİFE TANIŞ
ÜLKÜ SUNGUR
ZELİHA SEZEN
DUDU ERBOZ
İKBAL SEYFİ
OĞUZ DANIŞ
ESMA EVİRGEN
SELAHATTİN
KESİK
ŞERİFE TANIŞ
İSMAİL EREL
GÖNÜL KOÇ
ELMAS ÜNVER
DEMİR
MUSTAFA
EFENDİOĞLU
İKBAL SEYFİ
ELMAS ÜNVER
DEMİR
14:45
OĞUZ DANIŞ
MAT
GÖNÜL KOÇ
ANÇOSA
ÜLKÜ SUNGUR
EÇOKUR
ESMA EVİRGEN
BİY
ECEM ÇETİNKAYA
15:35
İKBAL SEYFİ
ÇRUHSA
DUDU ERBOZ
ANÇOSA
16:25
(10)
16:35
17:15
İKBAL SEYFİ
ÇRUHSA
DUDU ERBOZ
BİY
ÜLKÜ SUNGUR
ECEM ÇETİNKAYA
BED
BED
ALEV TÜRKMENİLLİ ALEV TÜRKMENİLLİ
BİY
ECEM ÇETİNKAYA
İsmail YAVAŞ
Okul Müdürü
Download

Sınıf T.C. AYVALIK KAYMAKAMLIĞI Zübeyde Hanım Mesleki ve