DERS SEÇİMİ
BETÜL KAYA
REHBER ÖĞRT.
Ders seçimi yaparken nelere dikkat
edilmelidir?

Öncelikle seçeceğiniz derslerin, gelecekte seçmeyi
düşündüğünüz mesleğe uygun olması gerekir.
Sözgelimi tıp fak. tercih etmek istiyorsanız “Fen
ağırlıklı”, hukuk okumak istiyorsanız “TürkçeMatematik” ağırlıklı dersler seçmelisiniz.

Ders seçimi yaparken “kendi yeterliliğinizi” göz
önünde bulundurmalı ve gerçekçi davranmalısınız.
Örneğin sayısal dersleriniz çok iyi olmadıktan sonra
tıp fak. kazanma ümidiyle fen derslerini seçmeniz pek
mantıklı bir tercih olmayacaktır.
Öğrencinin yanlış ders seçmesinin
sebepleri nelerdir?


Ders seçimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak.
Yanlış ders seçiminin en önemli sebebi “bilgisizliktir”.
Öğrencilerin “ders seçiminin mantığını” yeterince
kavramadan kulaktan dolma bilgilerle hareket etmesi
çoğu kez kendilerine pahalıya mal olmaktadır.
Öğrencinin “kendi yeterliliğini” gerçekçi bir şekilde
değerlendirmemesi: Bu sorun daha çok “fen ağırlıklı”
tercih edenlerde gözlenmektedir. Bu öğrenciler
sayısal derslerde yeteri kadar başarılı olmadıkları
halde, sayısal puanla öğrenci alan bir fakültede
okuma ümidiyle ısrarla fen derslerini tercih ederler.
Oysa bu durumda öğrencinin mantıklı davranıp
başarılı olabileceği başka bir ders seçimine
yönelmesi gerekir.
Anne ve babanın beklentilerinin öğrenciyi
yanlış alana yönlendirmesi: Bazı ebeveynler,
çocuklarının istedikleri alana gitmesine
müsaade etmeyip kendi istedikleri alana
yöneltirler. Aslında bu durum ebeveynin
zamanında gerçekleştiremediği hedeflerini
kendi çocuğunda görmeyi istemesinden
kaynaklanmaktadır. Halbuki bu süreçte
ebeveynin kendi beklentilerine ters düşse bile
çocuğunun seçimini onaylaması ve ona
destek vermesi gerekir.
 Arkadaş grubunun etkisi: Bazı öğrenciler
“kendilerine uygun” olan dersleri seçeceği
yerde, arkadaş grubunun seçtiği veya

 Yanlış düşünce kalıplarının olumsuz
etkisi: Toplumumuzda başarılı
öğrencilerin “fen derslerini”, başarısız
öğrencilerin de “Türkçe- matematik”
veya “Sosyal bilimler” ağırlıklıdersleri
tercih ettiği kanaati vardır. Sayısal
alanların yüceltilip diğer alanların
horlandığı bu düşünce tarzının etkisiyle,
öğrenci sayısal alanda başarılı
olamayacağı halde fen derslerini
Ders tekniğinden hoşlanmadığı öğretmenlerin
dersini seçmemek
 9. ve 10. sınıfta çalışmadım çalışırsam
yaparım
 Seneye dersleri değiştiririm. Düşük okul
puanı

Ders seçimi nedir?
10. Sınıfı bitiren öğrenciler Üniversitede
okumak istedikleri programa uygun ders
seçerler.
 Puan Türleri:
– TÜRKÇE-SOSYAL(TS) Puan türene göre /Sözel
– MATEMATİK-FEN (MF) Puan türene göre
/Sayısal
– TÜRKÇE-MATEMATİK(TM) Puan türene göre
/Eşit Ağırlık
– Yabancı Dil (Y.DİL)
7
Ders seçimi ne zaman yapılır?
Sınıfın sonunda veli, sınıf
öğretmeni,rehber
öğretmenin
bilgisi
dahilinde
öğrenci
tarafından mayıs ayının ikinci
haftasından ders kesimine kadar
e okul sistemi üzerinden yapılır.
 10.
8
Lisede Ders
seçimi;
*10. sınıfın sonunda seçilecek dersler, öğrencilerin YGSLYS’de yapacakları tercihlerde etkili olacaktır.
*Liseden mezun olana kadar okuyacakları ders başarılarını ve
yıl sonu sınıf geçme başarılarını belirleyecektir.
*Lisede elde ettikleri başarı puanları Ağırlıklı Ortaöğretim
Başarı Puanı olarak YGS-LYS puanlarına eklenecek ve sınav
başarılarına etki edecektir.
9
Ders seçme nasıl olmalıdır?
Yönelme veya yönlendirmede,
öğrencinin 9. ve 10. sınıf ders
başarıları, ilgi-yetenekleri dikkate
alınarak bu doğrultusunda gelecekte
gitmeyi planladığı meslekler için
gerekli puan türünü temsil eden
dersler olmalıdır.
10
LYS de puan türlerine kaynaklık
eden dersler nelerdir?
MF: Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji,
Geometri
 TM: Matematik, Dil ve Anlatım, Türk
Edebiyatı, Coğrafya, Geomerti
 TS:Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı,
Tarih, Coğrafya,Felsefe Grubu
 Yabancı Dil:Dil ve Anlatım, Türk
Edebiyatı, Yabancı Dil

11
11.sınıflar için Fen Ağırlıklı dersler
SEÇMELİ
ZORUNLU
DERS SAATİ
11.MF
DERS SAATİ
TEMEL MATEMATİK
2
İLERİ MATEMATİK
6
FİZİK
4
KİMYA
4
BİYOLOJİ
3
SOSYOLOJİ
2
DİGER SEÇMELİ
2
DİGER SEÇMELİ DERS
2
DİL VE ANLATIM
2
TÜRK EDEBİYATI
3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
İNKİLAP TARİHİ
2
FELSEFE
2
YABANCI DİL
4
2.YABANCI DİL
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
12
11.sınıflar için Türkçe Matematik
Ağırlıklı dersler
ZORUNLU
SEÇMELİ
DERS SAATİ
DERS SAATİ
DİL VE ANLATIM
2
3
TÜRK EDEBİYATI
3
2
TEMEL MATEMATİK
2
6
İLERİ MATEMATİK
4
SEÇMELİ TARİH
4
SEÇMELİ COGRAFYA
SOSYOLOJİ
2
DİGER SEÇMELİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
İNKİLAP TARİHİ
2
FELSEFE
2
YABANCI DİL
4
2.YABANCI DİL
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
13
11.sınıflar için Sözel Ağırlıklı dersler
SEÇMELİ
ZORUNLU
DERS SAATİ
11.TS
DERS SAATİ
DİL VE ANLATIM
2
3
TÜRK EDEBİYATI
3
2
FELSEFE
2
İ. TARİHİ
2
TEMEL MATEMATİK
2
SANAT TARİHİ
2
SOSYOLOJİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
SEÇMELİ TARİH
4
SEÇMELİ COĞRAFYA
4
YABANCI DİL
4
2.YABANCI DİL
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
Diğer Seçmeli Dersler
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
4
1
14
11.Sınıflar İçin Yabancı Ağırlıklı
Dersler
SEÇMELİ
ZORUNLU
DERS SAATİ
11.Y.DİL
DERS SAATİ
DİL VE ANLATIM
2
TÜRK EDEBİYATI
3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
İ.TARİHİ
2
2
FELSEFE
2
2
YABANCI DİL
4
8
2.YABANCI DİL
2
2
3
SEÇMELİ COGRAFYA
4
SEÇMELİ TARİH
4
TEMEL MATEMATİK
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
15
Okulda bir ders seçimi sonrasında
ders seçen öğrenci sayısının DERSİN
OKUTULABİLMESİ İÇİN EN AZ 10
olması gereklidir.
16
MATEMATİK –FEN PUAN TÜRLERİ ve
GİRİLEBİLECEK
OKULLAR

MF-1 Puan Türü
LYS PUAN TÜRLERİ ve GİRİLEBİLECEK OKULLAR Matematik Ağırlıklı Temel Bilim
Programlarından Aktuerya, Endüstriyel Tasarım, Matematik Programları,
Tarımsal Biyoloji, ve Biyoloji Öğretmenliği gibi programlara girişte kullanılacak puan.

MF-2 Puan Türü
Fen Ağırlıklı Temel Bilim Programlarından Biyoloji, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen
Programları, Fizik Öğretmenliği,Kimya, Kimya Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği,
Peyzaj Mimarlığı, Seramik Mühendisliği, Su Ürünleri, Tarım İşletmeciliği, Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme Zooteknik gibi programlara girişte kullanılacak puan.

MF-3 Puan Türü
Sağlık Bilimleri Programlarından Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik,
Biyokimya, Biyo sistem Mühendisliği, Diş Hekimliği, Ebelik, Eczacılık, Hemşirelik, Moloküler
Biyoloji ve Genetik, Tıp, Veterinerlik gibi programlara girişte kullanılacak puan.

MF-4 Puan Türü
Mühendislik ve Teknik Programlardan Tekstil Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Sayısal
Programlar, İnşaat Mühendisliği,Harita Mühendisliği, Jeoloji, Jeofizik, Jeodezi ve
Fotogrametri, Makine Mühendisliği, Maden Mühendisliği,Mekatronİk Mühendisliği, Otomotiv
Mühendisliği gibi programlara girişte kullanılacaktır.
17
İKİNCİ AŞAMA(LYS) PUAN
TÜRLERİ
LYS1-MATEMATİKGEOMETRİ TESTİ
80 SORU
MF4
MF1
LYS 1
LYS 2
MF3
MF2
LYS2-FEN
BİLİMLERİ TESTİ
90 SORU
18
•Mühendislik düşünen bir öğrencinin matematik,
geometri ve fizikte başarılı olması gerekir.
•Y a da sağlık alanında bir meslek düşünüyorsa biyoloji
fizik ve kimya da başarılı olması gerekir.
19
İKİNCİ AŞAMA(LYS) PUAN
TÜRLERİ
TM 1
LYS1-MATEMATİKGEOMETRİ TESTİ
80 SORU
TM 2
LYS 1
LYS 3
LYS3-EDEBİYATCOĞRAFYA1 TESTİ
80 SORU
TM 3
20
TÜRKÇE-MATEMATİK PUAN TÜRLERİ
ve GİRİLEBİLECEK
OKULLAR




TM-1 puan türü az da olsa Matematik ağırlıklıdır.
TM-3 puan türü az da olsa Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır.
TM-2 puan türünde Matematik ile Türkçe-Edebiyat eşit
ağırlıklıdır.
TM-1 Puan Türü
İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonometri,
Ekonomi, İşletme, Enformatiği,Pazarlama gibi programlara girişte kullanılacaktır.

TM-2 Puan Türü
Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslar Arası İlişkiler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
Sınıf Öğretmenliği gibi programlara girişte kullanılacaktır.

TM-3 Puan Türü
Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sanat ve
Sosyal Bilimler Programları,Çocuk Gelişimi gibi programlara girişte
kullanılacaktır.
21

TM grubunda bir meslek
düşünüyorsanız matematik edebiyat
derslerinde başarılı olmanız gerekir.
22
İKİNCİ AŞAMA(LYS) PUAN
TÜRLERİ
LYS3-EDEBİYATCOĞRAFYA1 TESTİ
80 SORU
TS 1
LYS 3
LYS 4
TS 2
LYS4-SOSYAL
BİLİMLER TESTİ
90 SORU
23
TÜRKÇE-SOSYAL PUAN TÜRLERİ ve
GİRİLEBİLECEK
OKULLAR


TS-1 puan türü sosyal programlar için,
TS-2 puan türü dil (Türkçe, edebiyat) ve tarih
programları için öngörülmüştür.

TS-1 Puan Türü:Halkla İlişkiler, Reklamcılık, İletişim, Medya ve
İletişim, Basın Yayın, Gazetecilik, Radyo, Sinema ve
Televizyon, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği gibi programlara girişte
kullanılacaktır.
TS-2 Puan Türü
Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Tarih, Sanat Tarihi,
Sanat Yönetimi gibi programlara girişte kullanılacaktır.

24
İKİNCİ AŞAMA (LYS) PUAN
TÜRLERİ
YD 1
YDİL
YD 2
LYS5-YABANCI DİL
TESTİ
80 SORU
25
YDİL PUANI İLE GİRİLEBİLECEK
OKULLAR




DİL-1 puan türü İngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil
Programları için,
DİL-2 puan türü diğer Dil Programları için öngörülmüştür.
DİL-3 puan türü yabancı diller üzerine araştırma yapan
programlar.
Fransızca Öğretmenliği İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce
Öğretmenliği Mütercim-Tercümanlık Hırvat Dili ve Edebiyatı
Hungaroloji İtalyan Dili ve Edebiyatı Japonca Öğretmenliği
Alman Dili ve Edebiyatı
Dil bilim Turist Rehberliği, Arap
Dili ve Edebiyatı, çeviri bilim, Rus Dili ve Edebiyatı Dil
Ağırlıklı Programlar
26
ULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİ
www.meb.mbs.gov.tr
İŞKUR

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Download

Veli Ders Seçim Sunusu