Gün
Ders
Sınıf : 10-H
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
M.KSR
M.KSR
M.YRM
M.YRM
DAHİLİ
DAHİLİ
Ş.ŞHN
M.KSR
M.KSR
İ.AYD
İ.AYD
FARM
FARM
KİM
KİM
MAT
Pazartesi
Salı
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 46
Sınıf Öğretmeni : EMEL ÇAKIR
Ş.ŞHN
MAT
FİZ
MAT
FİZ
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
(7)
13:25
14:05
S.ILD
E.ÇKR
E.ÇKR
MET 10
MET 10
BKİM
DİLANL
DİLANL
KA.SAĞ
S.ILD
TÜED
G.SVİ
DAHİLİ
DAHİLİ
CERRAH
CERRAH
KA.SAĞ
KA.SAĞ
ATL1
ATL1
BKİM
SHİ
Çarşamba
H.TOP
Perşembe
M.KSR
M.KSR
L.ERD
L.ERD
BYJ
CERRAH
CERRAH
TÜED
TÜED
MBİY
MBİY
MET 10
MET 10
MAT
Cuma
G.SVİ
H.TOP
MAT
G.SVİ
S.ILD
BYJ
E.ÇKR
(9)
14:55
15:35
SHİ
MAT
DİNKÜL
(8)
14:05
14:45
E.ÇKR
Z.ALH
E.ÇKR
Ö.BLG
Ş.ŞHN
Z.ALH
Ş.ŞHN
E.ÇKR
Z.ALH
REH
E.ÇKR
E.ÇKR
Ö.BLG
Z.ALH
(10)
15:35
16:15
E.ÇKR
Z.ALH
ATL1
Z.ALH
GBES
Z.ALH
S.YRK
EPİB
EPİB
S.YRK
15/02/2015
GBES
S.YRK
S.YRK
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 BKİM
2 BYJ
3 CERRAH
4 DAHİLİ
5 DİLANL
6 DİNKÜL
7 EPİB
8 FARM
9 FİZ
10 GBES
11 KA.SAĞ
12 KİM
13 MAT
14 MBİY
15 MET 10
16 REH
17 SHİ
18 TÜED
.
Dersin Adı
BİYOKİMYA
BİYOLOJİ
CERRAHİ HASTALIKLARI VE
BAKIMI
DAHİLİYE HASTALIKLARI VE
BAKIMI
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
EPİDEMİYOLOJİ VE
BİOİSTATİSTİK
FARMAKOLOLİ
FİZİK
GENEL BESLENME
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI
VE BAKIMI
KİMYA
MATEMATİK
MİKROBİYOLOJİ VE BAĞIŞIKLIK
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ
REHBERLİK
SAĞLIK HİZMETLERİNDE
İLETİŞİM
TÜRK EDEBİYATI
Hs
2
Yer
2
Dersin
Öğretmeni
İRFAN AYDINÖZ
4
LEYLA ERDEMİR
ZEYNEP
ALİHOCAGİL
EMEÇ
ŞENGÜL ŞAHİN
1
SEDA ILDIR
4
2
ÖMER BİLGİN
SUZAN
YÜREKLİER
2
2
HÜLYA TOPÇU
2
2
3
2
6
2
4
1
2
3
MERT YARIM
ATL1
SUZAN
YÜREKLİER
ZEYNEP
ALİHOCAGİL
EMEÇ
SEDA ILDIR
MUSTAFA KESER
EMEL ÇAKIR
EMEL ÇAKIR
EMEL ÇAKIR
EMEL ÇAKIR
GÜL BİNNUR SAVİ
Okul Müdürü
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Gün
Ders
Sınıf : 10-R
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
Y.ALK
Y.ALK
U.YLD
U.YLD
YDİL10
YDİL10
A.EMK
M.YRM
M.YRM
L.ERD
Ö.ULS
Ö.ULS
A.KSK
A.KSK
RAD.TE
RAD.TE
KONTRA
KONTRA
BİY
BİY
TÜED
TÜED
REH
COĞ
Pazartesi
Salı
A.EMK
Çarşamba
H.HŞV
MAT
COĞ
H.HŞV
MAT
FİZ
S.BKM
MAT
FİZ
(5)
11:10
11:50
DİLANL
D.YLD
BİY
(6)
12:00
12:40
(7)
13:25
14:05
(8)
14:05
14:45
D.YLD
S.ILD
S.ILD
DİLANL
İLKY
KİM
İLKY
KİM
TAR
S.BKM
L.ERD
L.ERD
G.SVİ
G.SVİ
U.YLD
U.YLD
MAT
DİNKÜL
S.ILD
G.SVİ
TÜED
RAD.SA
RAD.SA
FİLM B
FİLM B
RAD AN
RAD AN
MAT
MAT
BUL.HA
BUL.HA
RAD.TE
RAD.TE
Perşembe
Cuma
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 43
Sınıf Öğretmeni : SATI BEKMEZCİ
S.BKM
S.BKM
U.YLD
S.BKM
U.YLD
S.YRK
S.BKM
S.YRK
H.HŞV
H.HŞV
(9)
14:55
15:35
BUL.HA
(10)
15:35
16:15
S.YRK
TAR
S.BKM
H.HŞV
H.HŞV
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 BUL.HA
3 COĞ
COĞRAFYA
2 BİY
4 DİLANL
5 DİNKÜL
6 FİLM B
7 FİZ
8 KONTRA
9 KİM
10 MAT
11 RAD AN
12 RAD.SA
13 RAD.TE
14 REH
15 TAR
16 TÜED
17 YDİL10
18 İLKY
.
Dersin Adı
BULAŞICI VE SİSTEMİK
HASTALIKLAR
BİYOLOJİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
FİLM BANYO VE BASKI
TEKNİKLERİ
FİZİK
KONTRAST MADDELER VE
UYGULAMALARI
KİMYA
MATEMATİK
RADYOLOJİK ANOTOMİ 1
RADYASYON SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ 1
REHBERLİK
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
İLK YARDIM
Hs
3
3
2
2
1
2
2
2
2
6
2
2
4
1
2
3
2
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
SUZAN
YÜREKLİER
LEYLA ERDEMİR
YASEMİN ALKAN
DEVRİM YILDIZ
SEDA ILDIR
HAMİYET HOŞVER
MERT YARIM
SATI BEKMEZCİ
SEDA ILDIR
UĞUR YILDIZ
SATI BEKMEZCİ
SATI BEKMEZCİ
HAMİYET HOŞVER
SATI BEKMEZCİ
AYŞE KESKİN
GÜL BİNNUR SAVİ
AYŞE
EMEKLİOĞLU
ÖZGÜL ULUSOY
Okul Müdürü
15/02/2015
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Ders
Sınıf : 10-S
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 46
Sınıf Öğretmeni : FATMA DELİKTAŞ
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
(7)
13:25
14:05
(8)
14:05
14:45
(9)
14:55
15:35
Pazartesi
S.DRK
S.DRK
S.URN
S.URN
U.YLD
U.YLD
F.DLK
F.DLK
F.DLK
Salı
Z.OĞZ
Z.OĞZ
L.ERD
L.ERD
U.YLD
U.YLD
MAT
DİNKÜL
S.ILD
Ö.ULS
Ö.ULS
KİM
KİM
YAZT
SKBY
SKBY
TÜED
TIBT
TIBT
BİY
Gün
YAZT
TAR
YAZT
TAR
Çarşamba
M.TŞD
Perşembe
Y.ALK
Y.ALK
MAT
COĞ
Cuma
U.YLD
GKD
GKD
BİY
BİY
MAT
MAT
TIBD
COĞ
YDİL10
YDİL10
Ö.ŞHN
Ö.ULS
Ö.ULS
M.YRM
M.YRM
S.URN
MAT
SAĞ.PS
SAĞ.PS
TIBT
DİLANL
DİLANL
TIBS
TIBS
U.YLD
A.ÇTN
A.ÇTN
F.DLK
Ö.BLG
FİZ
Ö.BLG
F.DLK
BİLO
S.DRK
BİLO
F.DLK
BİLO
REH
S.DRK
BİLO
S.URN
TIBD
M.TŞD
Ö.ŞHN
S.DRK
MAT
FİZ
S.DRK
(10)
15:35
16:15
L.ERD
TÜED
TÜED
S.URN
S.DRK
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 BİLO
3 COĞ
COĞRAFYA
2 BİY
4 DİLANL
5 DİNKÜL
6 FİZ
7 GKD
8 KİM
9 MAT
10 REH
11 SAĞ.PS
12 SKBY
13 TAR
14 TIBD
15 TIBS
16 TIBT
17 TÜED
18 YAZT
19 YDİL10
.
Dersin Adı
BİLGİSAYARDA OFİS
PROĞRAMLARI
BİYOLOJİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
FİZİK
GÜZEL KONUŞMA VEDİKSİYON
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
SAĞLIK KURUMU BİLGİ
YÖNETİMİ SİSTEMİ
TARİH
TIBBİ DÖKÜMANTASYON 1
TIBBİ SEKRETERLİK
HİZMETLERİ 1
TIBBİ TERMİNOLOJİ
TÜRK EDEBİYATI
YAZIŞMA TEKNİKLERİ
YABANCI DİL
Hs
4
3
2
2
1
2
2
2
6
1
2
2
2
2
2
3
3
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
ÖZGÜL ULUSOY
LEYLA ERDEMİR
YASEMİN ALKAN
ÖMER BİLGİN
SEDA ILDIR
MERT YARIM
SİNAN URAN
MUSA TAŞDELEN
UĞUR YILDIZ
FATMA DELİKTAŞ
AYŞE ÇETİNKAYA
SAADET AKAR
ZAFER OĞUZ
FATMA DELİKTAŞ
SAADET AKAR
FATMA DELİKTAŞ
SİNAN URAN
SAADET AKAR
ÖZLEM ŞAHİNER
Okul Müdürü
15/02/2015
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Gün
Ders
Sınıf : 10-T
(1)
08:00
08:40
FARMKL
Pazartesi
H.TOP
MAT
Salı
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 46
Sınıf Öğretmeni : BENGÜ ÜSTÜN
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
H.TOP
Y.ALK
Y.ALK
M.KSR
M.KSR
FARMKL
COĞ
COĞ
MAT
(8)
14:05
14:45
(9)
14:55
15:35
MAT
ENF.KO
ENF.KO
Ş.ŞHN
S.URN
Ş.ŞHN
M.KSR
MAT
TEMSAĞ
TEMSAĞ
T.DMR
T.DMR
L.ERD
BİY
YAŞ DE
YAŞ DE
YAŞ DE
MAT
MAT
BİY
BİY
DİNKÜL
FARMKL
REH
TAR
TAR
İ.AYD
İ.AYD
Çarşamba
M.KSR
Perşembe
S.ILD
S.ILD
M.YRM
M.YRM
FİZ
DİLANL
DİLANL
Ö.BLG
S.URN
S.URN
YDİL10
YDİL10
ACLSS
ACLSS
TEMSAĞ
TEMSAĞ
TEMSAĞ
KİM
Cuma
TÜED
M.KSR
T.DMR
ACLSS
(7)
13:25
14:05
A.EMK
M.KSR
KİM
A.EMK
L.ERD
FİZ
T.DMR
L.ERD
T.DMR
S.ILD
Ö.BLG
T.DMR
H.TOP
T.DMR
T.DMR
TÜED
T.DMR
İ.AYD
B.ÜST
B.ÜST
TÜED
SAĞ.PS
YAŞ DE
YAŞ DE
İ.AYD
(10)
15:35
16:15
A.ÇTN
SAĞ.PS
A.ÇTN
İ.AYD
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 ACLSS
ACİL SAĞLIK SİSTEMİ
3 COĞ
COĞRAFYA
2 BİY
4 DİLANL
5 DİNKÜL
6 ENF.KO
7 FARMKL
8 FİZ
9 KİM
10 MAT
11 REH
12 SAĞ.PS
13 TAR
14 TEMSAĞ
15 TÜED
16 YAŞ DE
17 YDİL10
.
Dersin Adı
BİYOLOJİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
ENFEKSİYONDAN KORUNMA
FARMAKOLOJİ
FİZİK
KİMYA
MATEMATİK
REHBERLİK
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
TARİH
TEMEL SAĞLIK UYGULAMALARI
TÜRK EDEBİYATI
YAŞAM DESTEĞİ
YABANCI DİL
Hs
3
3
2
2
1
2
3
2
2
6
1
2
2
5
3
5
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
TÜRKAN DEMİRCİ
LEYLA ERDEMİR
YASEMİN ALKAN
ÖMER BİLGİN
SEDA ILDIR
ŞENGÜL ŞAHİN
HÜLYA TOPÇU
MERT YARIM
SEDA ILDIR
MUSTAFA KESER
TÜRKAN DEMİRCİ
AYŞE ÇETİNKAYA
BENGÜ ÜSTÜN
TÜRKAN DEMİRCİ
SİNAN URAN
İRFAN AYDINÖZ
AYŞE
EMEKLİOĞLU
Okul Müdürü
15/02/2015
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Gün
Ders
Sınıf : 11-A
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
(7)
13:25
14:05
(8)
14:05
14:45
S.ÖZK
S.KNT
S.KNT
S.URN
S.URN
A.ÇTN
A.ÇTN
DİLANL
DİLANL
SÇ COĞ
SÇ COĞ
SÇMAT
SÇMAT
SÇGEO
SÇGEO
DİNKÜL
SÇTAR
SÇTAR
Z.OĞZ
BEĞT
L.TMB
BEĞT
L.TMB
TÜED
S.URN
TCİNKT
TCİNKT
SÇBEĞT
SÇBEĞT
SÇ COĞ
SÇ COĞ
SÇMAT
SÇMAT
N.DND
O.AKK
YDİL11
YDİL11
SÇTÜED
SDİK
GS/MÜZ
SÇDİAN
SÇDİAN
Pazartesi
S.ÖZK
Salı
Y.ALK
Çarşamba
Z.OĞZ
Perşembe
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 37
Sınıf Öğretmeni : OLCAY AKKUM
L.TMB
Cuma
Ö.ŞHN
SÇSOS
Y.ALK
L.TMB
Ö.ŞHN
N.DND
Y.ALK
S.URN
SÇSOS
N.DND
Y.ALK
S.URN
TÜED
M.KSR
N.DND
O.AKK
TÜED
M.KSR
T.KYA
S.ÖZK
FEL
Ş.ATŞ
FEL
(9)
14:55
15:35
(10)
15:35
16:15
PROJ
S.ILD
T.KYA
REH
S.ÖZK
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 BEĞT
BEDEN EĞİTİMİ
3 DİNKÜL
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
2 DİLANL
4 FEL
5 GS/MÜZ
6 PROJ
7 REH
8 SÇ COĞ
9 SÇBEĞT
10 SÇDİAN
11 SÇGEO
12 SÇMAT
13 SÇSOS
14 SÇTAR
15 SÇTÜED
16 SDİK
17 TCİNKT
18 TÜED
19 YDİL11
.
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
FELSEFE
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA
REHBERLİK
SEÇMELİ ÇOĞRAFYA
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ SOSYOLOJİ
SEÇMELİ TARİH
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
TC İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
Hs
2
2
1
2
1
1
1
4
2
2
2
4
2
2
1
1
2
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
LEYLA TOMBUL
SULTAN ÖZKAPICI
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
AYŞE ÇETİNKAYA
OLCAY AKKUM
SEDA ILDIR
OLCAY AKKUM
YASEMİN ALKAN
LEYLA TOMBUL
SULTAN ÖZKAPICI
MUSTAFA KESER
NERMİN DİNDAR
SEHER KUNT
ZAFER OĞUZ
SİNAN URAN
SİNAN URAN
TAYLAN KAYA
SİNAN URAN
ÖZLEM ŞAHİNER
Okul Müdürü
15/02/2015
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Gün
Ders
Sınıf : 11-H
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 22
Sınıf Öğretmeni : İRFAN AYDINÖZ
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
(7)
13:25
14:05
(8)
14:05
14:45
(9)
14:55
15:35
(10)
15:35
16:15
15/02/2015
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
(11)
16:20
17:00
SÇBEĞT
SÇBEĞT
S.EKŞ
Z.ALH
Z.ALH
A.EMK
İ.AYD
İ.AYD
E.ÇKR
E.ÇKR
Ş.ATŞ
Ş.ATŞ
TCİNKT
TCİNKT
YDİL
YDİL
DİNKÜL
B/GS/M
REH
DİLANL
DİLANL
BHB
BHB
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
S.EKŞ
Cuma
B.ÜST
B.ÜST
ÇSHB
A.EMK
ÇSHB
YDİL
A.EMK
Ş.ATŞ
S.EĞ
O.AKK
S.EĞ
İ.AYD
MET
S.ÖZK
MET
S.ÖZK
FEL
S.YRK
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 B/GS/M
2 BHB
3 ÇSHB
4 DİLANL
5 DİNKÜL
6 FEL
7 MET
8 REH
9 S.EĞ
10 SÇBEĞT
11 TCİNKT
12 YDİL
.
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL
SANATLAR/MÜZİK
BULAŞICI HASTALIKLAR VE
BAKIMI
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLAR
VE BAKIMI
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
FELSEFE
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ
REHBERLİK
SAĞLIK EĞİTİMİ
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
TC İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
YABANCI DİL
Hs
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
3
Yer
Dersin
Öğretmeni
OLCAY AKKUM
SUZAN
YÜREKLİER
ZEYNEP
ALİHOCAGİL
EMEÇ
SULTAN ÖZKAPICI
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
EMEL ÇAKIR
İRFAN AYDINÖZ
İRFAN AYDINÖZ
SÜREYYA EKŞİ
BENGÜ ÜSTÜN
AYŞE
EMEKLİOĞLU
Okul Müdürü
FEL
S.YRK
(12)
17:05
17:45
Gün
Ders
Sınıf : 11-R
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 27
Sınıf Öğretmeni : HAMİYET HOŞVER
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
(7)
13:25
14:05
(8)
14:05
14:45
(9)
14:55
15:35
YDİL
YDİL
İTGI
İTGI
RAII
RAII
SEÇG
SEÇG
B/GS/M
(10)
15:35
16:15
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
A.EMK
A.EMK
H.HŞV
H.HŞV
DİLANL
DİLANL
SÇBEĞT
SÇBEĞT
S.EKŞ
F.ÇTN
A.EMK
Ş.ATŞ
Ş.ATŞ
FEL
DİNKÜL
TCİNKT
TCİNKT
SÇ.MÜZ
SÇ.MÜZ
RTG2
RTG2
TÜED
TÜED
REH
Ö.BLG
Cuma
A.KSK
Ö.BLG
A.KSK
S.EKŞ
O.AKK
O.AKK
S.BKM
TÜED
H.HŞV
S.BKM
YDİL
H.HŞV
A.ERL
FEL
F.ÇTN
A.ERL
F.ÇTN
O.AKK
Ş.ATŞ
H.HŞV
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 B/GS/M
3 DİNKÜL
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
2 DİLANL
4 FEL
5 RAII
6 REH
7 RTG2
8 SÇ.MÜZ
9 SÇBEĞT
10 SEÇG
11 TCİNKT
12 TÜED
13 YDİL
14 İTGI
.
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL
SANATLAR/MÜZİK
DİL VE ANLATIM
FELSEFE
RADYOLOJİK ANATOMİ
REHBERLİK
RADYOGRAFİK TEKNİKLERİ
SEÇMELİ MÜZİK
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR
TC İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
İLERİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I
Hs
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
3
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
OLCAY AKKUM
ÖMER BİLGİN
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
SATI BEKMEZCİ
HAMİYET HOŞVER
HAMİYET HOŞVER
OLCAY AKKUM
SÜREYYA EKŞİ
AYŞE MÜGE EREL
AYŞE KESKİN
FADİME ÇETİN
AYŞE
EMEKLİOĞLU
HAMİYET HOŞVER
Okul Müdürü
15/02/2015
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Gün
Ders
Sınıf : 11-S
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
O.AKK
Ö.ŞHN
SÇBEĞT
SÇBEĞT
S.EKŞ
Ö.ŞHN
Ö.ŞHN
TSH2
TSH2
TFAR
B/GS/M
Pazartesi
Salı
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 28
Sınıf Öğretmeni : AYŞE KESKİN
S.EKŞ
Çarşamba
S.DRK
YDİL
(3)
09:30
10:10
DİLANL
S.DRK
D.YLD
YDİL
H.TOP
(4)
10:20
11:00
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
(7)
13:25
14:05
(8)
14:05
14:45
(9)
14:55
15:35
D.YLD
F.DLK
F.DLK
S.URN
Ö.ULS
Ö.ULS
YDİL
TCİNKT
TCİNKT
A.KSK
A.KSK
Ş.ATŞ
Ş.ATŞ
DİNKÜL
HASB
HASB
TÜED
TÜED
EPİD
DİLANL
Ş.ATŞ
TBD2
A.KSK
F.DLK
TBD2
F.DLK
TÜED
REH
S.URN
İLKY
FEL
S.URN
İLKY
15/02/2015
(10)
15:35
16:15
FEL
F.DLK
F.DLK
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 B/GS/M
3 DİNKÜL
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
2 DİLANL
4 EPİD
5 FEL
6 HASB
7 REH
8 SÇBEĞT
9 TBD2
10 TCİNKT
11 TFAR
12 TSH2
13 TÜED
14 YDİL
15 İLKY
.
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL
SANATLAR/MÜZİK
DİL VE ANLATIM
EPİDEMİYOLOJİ
FELSEFE
HASTALIKLAR BİLGİSİ
REHBERLİK
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
TIBBİ DÖKÜMANTASYON 2
TC İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
TEMEL FARMAKOLOJİ
TIBBİ SEKRETERLİK
HİZMETLERİ 2
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
İLK YARDIM
Hs
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
3
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
OLCAY AKKUM
DEVRİM YILDIZ
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
FATMA DELİKTAŞ
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
FATMA DELİKTAŞ
AYŞE KESKİN
SÜREYYA EKŞİ
FATMA DELİKTAŞ
AYŞE KESKİN
HÜLYA TOPÇU
SAADET AKAR
SİNAN URAN
ÖZLEM ŞAHİNER
ÖZGÜL ULUSOY
Okul Müdürü
EPİD
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Gün
Ders
Sınıf : 11-T
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
(7)
13:25
14:05
(8)
14:05
14:45
(9)
14:55
15:35
O.AKK
H.TOP
H.TOP
H.TOP
Ş.ŞHN
D.YLD
D.YLD
A.ÇTN
YDİL
B/GS/M
SÇBEĞT
SÇBEĞT
L.TMB
L.TMB
L.TMB
Ö.ŞHN
Ö.ŞHN
YDİL
DİLANL
DİLANL
D.YLD
D.YLD
FEL
FEL
DİNKÜL
TIBA
TIBA
TCİNKT
TCİNKT
TAY
TAY
Pazartesi
Ö.ŞHN
Salı
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 27
Sınıf Öğretmeni : AYŞE ÇETİNKAYA
L.TMB
Çarşamba
A.ÇTN
A.ÇTN
TIBA
STSE
Ş.ATŞ
TIBA
STSE
H.TOP
TIBA
YDİL
H.TOP
TAY
B.ÜST
TÜED
D.YLD
B.ÜST
TÜED
Ş.ŞHN
REH
(10)
15:35
16:15
TÜED
Ş.ŞHN
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 B/GS/M
3 DİNKÜL
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
2 DİLANL
4 FEL
5 REH
6 SÇBEĞT
7 STSE
8 TAY
9 TCİNKT
10 TIBA
11 TÜED
12 YDİL
.
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL
SANATLAR/MÜZİK
DİL VE ANLATIM
FELSEFE
REHBERLİK
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
SEÇ.TEMEL SPOR EĞİTİMİ
TRANVALARDA ACİL YARDIM
TC İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
TIBBİ ACİLLER
TÜRK EDEBİYATI
YABANCI DİL
Hs
1
2
1
2
1
2
2
3
2
5
3
3
Yer
Dersin
Öğretmeni
OLCAY AKKUM
DEVRİM YILDIZ
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
AYŞE ÇETİNKAYA
AYŞE ÇETİNKAYA
LEYLA TOMBUL
LEYLA TOMBUL
ŞENGÜL ŞAHİN
BENGÜ ÜSTÜN
HÜLYA TOPÇU
DEVRİM YILDIZ
ÖZLEM ŞAHİNER
Okul Müdürü
15/02/2015
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Gün
Ders
Sınıf : 12-A
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
F.ÇTN
M.YRM
Ö.ŞHN
Ö.ŞHN
N.ÜNL
S.ILD
SÇBİYO
SÇBİYO
SÇGEO
SÇGEO
DİLANL
DİLANL
S.Kİ12
S.Kİ12
SÇFİZ
SÇFİZ
SÇMAT
SÇMAT
TÜED
Pazartesi
Salı
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : NACİYE ÜNAL
L.ERD
Çarşamba
S.ILD
TÜED
İNG12
L.ERD
N.ÜNL
İNG12
N.ÜNL
S.ILD
M.YRM
M.YRM
REH
D.YLD
M.KSR
S.Kİ12
TÜED
SÇMAT
SÇMAT
SÇBİYO
GS/MÜZ
S.BT-U
S.BT-U
DİNKÜL
BEĞT
BEĞT
TRFİY
S.ÜLG
S.ÜLG
Ş.ATŞ
M.KSR
L.TMB
L.ERD
L.TMB
(9)
14:55
15:35
(10)
15:35
16:15
M.KSR
F.ÇTN
M.KSR
(8)
14:05
14:45
D.YLD
F.ÇTN
Perşembe
Cuma
SÇFİZ
(7)
13:25
14:05
E.ERK
L.TMB
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 BEĞT
BEDEN EĞİTİMİ
3 DİNKÜL
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
2 DİLANL
4 GS/MÜZ
5 REH
6 S.BT-U
7 S.Kİ12
8 SÇBİYO
9 SÇFİZ
10 SÇGEO
11 SÇMAT
12 TRFİY
13 TÜED
14 İNG12
.
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
REHBERLİK
SEÇMELİ BİT-ULSİ.
SEÇMELİ KİMYA
SEÇMELİ BİYOLOJİ
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ MATEMATİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
TÜRK EDEBİYATI
İNGİLİZCE
Hs
2
2
1
1
1
2
3
3
3
2
4
1
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
LEYLA TOMBUL
DEVRİM YILDIZ
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
ENVER ERKÖK
NACİYE ÜNAL
SEVGİ ÜLGEN
SEDA ILDIR
LEYLA ERDEMİR
MERT YARIM
NACİYE ÜNAL
MUSTAFA KESER
LEYLA TOMBUL
FADİME ÇETİN
ÖZLEM ŞAHİNER
Okul Müdürü
15/02/2015
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Gün
Ders
Sınıf : 12-B
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
S.ÜLG
S.ÜLG
S.BT-U
Pazartesi
TÜED
Salı
Çarşamba
(3)
09:30
10:10
S.BT-U
SÇMAT
M.KSR
BEĞT
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
M.KSR
M.YRM
M.YRM
SÇMAT
SÇFİZ
SÇFİZ
S.ÖZK
S.EKŞ
S.EKŞ
BEĞT
S.Kİ12
S.Kİ12
İNG12
İNG12
SÇMAT
SÇMAT
M.KSR
TÜED
S.ÖZK
S.Kİ12
SÇBİYO
TÜED
(4)
10:20
11:00
S.ÖZK
Ö.ŞHN
Ö.ŞHN
M.KSR
S.ILD
SÇFİZ
DİLANL
DİLANL
TRFİY
S.EKŞ
L.ERD
GS/MÜZ
SÇBİYO
SÇBİYO
DİNKÜL
SÇGEO
SÇGEO
A.ERL
L.ERD
L.ERD
Ö.BLG
Ş.ATŞ
N.ÜNL
(8)
14:05
14:45
(9)
14:55
15:35
(10)
15:35
16:15
S.ILD
M.YRM
Ö.BLG
(7)
13:25
14:05
S.ILD
L.ERD
Perşembe
Cuma
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : LEYLA ERDEMİR
REH
N.ÜNL
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 BEĞT
BEDEN EĞİTİMİ
3 DİNKÜL
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
2 DİLANL
4 GS/MÜZ
5 REH
6 S.BT-U
7 S.Kİ12
8 SÇBİYO
9 SÇFİZ
10 SÇGEO
11 SÇMAT
12 TRFİY
13 TÜED
14 İNG12
.
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
REHBERLİK
SEÇMELİ BİT-ULSİ.
SEÇMELİ KİMYA
SEÇMELİ BİYOLOJİ
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ MATEMATİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
TÜRK EDEBİYATI
İNGİLİZCE
Hs
2
2
1
1
1
2
3
3
3
2
4
1
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
SÜREYYA EKŞİ
ÖMER BİLGİN
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
AYŞE MÜGE EREL
LEYLA ERDEMİR
SEVGİ ÜLGEN
SEDA ILDIR
LEYLA ERDEMİR
MERT YARIM
NACİYE ÜNAL
MUSTAFA KESER
SÜREYYA EKŞİ
SULTAN ÖZKAPICI
ÖZLEM ŞAHİNER
Okul Müdürü
15/02/2015
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Gün
Ders
Sınıf : 12-C
(1)
08:00
08:40
SÇGEO
Pazartesi
N.ÜNL
GS/MÜZ
Salı
Çarşamba
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
SÇGEO
DİLANL
DİLANL
S.ÖZK
A.EMK
A.EMK
N.ÜNL
S.ÖZK
İNG12
İNG12
E.ERK
E.ERK
REH
SÇ.MAN
SÇ.MAN
SÇDİA
DİNKÜL
S.ÇTDT
S.ÇTDT
SÇDİA
SÇDİA
BEĞT
BEĞT
S.BT-U
S.BT-U
SÇMAT
SÇMAT
U.YLD
G.SVİ
SÇCOĞ
SÇCOĞ
TÜED
TÜED
A.KSK
Perşembe
S.ÜLG
Cuma
(2)
08:40
09:20
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : ENVER ERKÖK
Y.ALK
Ş.ATŞ
A.KSK
S.ÜLG
S.ÖZK
Y.ALK
U.YLD
G.SVİ
Ş.ATŞ
S.ÖZK
G.SVİ
S.ÖZK
(8)
14:05
14:45
(9)
14:55
15:35
(10)
15:35
16:15
Ş.ATŞ
L.TMB
L.TMB
TÜED
TRFİY
SÇMAT
SÇMAT
U.YLD
(7)
13:25
14:05
S.EKŞ
U.YLD
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 BEĞT
BEDEN EĞİTİMİ
3 DİNKÜL
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
2 DİLANL
4 GS/MÜZ
5 REH
6 S.BT-U
7 S.ÇTDT
8 SÇ.MAN
9 SÇCOĞ
10 SÇDİA
11 SÇGEO
12 SÇMAT
13 TRFİY
14 TÜED
15 İNG12
.
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
REHBERLİK
SEÇMELİ BİT-ULSİ.
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ
SEÇMELİ MANTIK
SEÇMELİ COĞRAFYA
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ MATEMATİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
TÜRK EDEBİYATI
İNGİLİZCE
Hs
2
2
1
1
1
2
2
2
2
3
2
4
1
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
LEYLA TOMBUL
SULTAN ÖZKAPICI
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
ENVER ERKÖK
ENVER ERKÖK
SEVGİ ÜLGEN
AYŞE KESKİN
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
YASEMİN ALKAN
SULTAN ÖZKAPICI
NACİYE ÜNAL
UĞUR YILDIZ
SÜREYYA EKŞİ
GÜL BİNNUR SAVİ
AYŞE
EMEKLİOĞLU
Okul Müdürü
15/02/2015
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Gün
Ders
Sınıf : 12-D
(1)
08:00
08:40
Pazartesi
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
S.KNT
Ö.BLG
Ö.BLG
SÇ.MAN
SÇ.MAN
S.BT-U
S.BT-U
SÇMAT
SÇMAT
S.KNT
Salı
S.ÜLG
Çarşamba
N.ÜNL
İNG12
Perşembe
Cuma
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : UĞUR YILDIZ
S.ÜLG
SÇDİA
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
SÇDİA
DİLANL
DİLANL
S.ÇTDT
S.ÇTDT
SÇGEO
SÇGEO
TÜED
TÜED
REH
GS/MÜZ
B.ÜST
N.ÜNL
G.SVİ
İNG12
BEĞT
B.ÜST
G.SVİ
Ö.BLG
N.ÜNL
A.ERL
BEĞT
TRFİY
TÜED
L.TMB
L.TMB
G.SVİ
SÇMAT
SÇMAT
SÇCOĞ
SÇCOĞ
SÇDİA
DİNKÜL
Y.ALK
Ö.BLG
(10)
15:35
16:15
A.ERL
L.TMB
Y.ALK
(9)
14:55
15:35
N.ÜNL
Ö.ŞHN
N.ÜNL
(8)
14:05
14:45
Ö.BLG
Ö.ŞHN
N.ÜNL
(7)
13:25
14:05
15/02/2015
Ş.ATŞ
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 BEĞT
BEDEN EĞİTİMİ
3 DİNKÜL
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
2 DİLANL
4 GS/MÜZ
5 REH
6 S.BT-U
7 S.ÇTDT
8 SÇ.MAN
9 SÇCOĞ
10 SÇDİA
11 SÇGEO
12 SÇMAT
13 TRFİY
14 TÜED
15 İNG12
.
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
REHBERLİK
SEÇMELİ BİT-ULSİ.
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ
SEÇMELİ MANTIK
SEÇMELİ COĞRAFYA
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ MATEMATİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
TÜRK EDEBİYATI
İNGİLİZCE
Hs
2
2
1
1
1
2
2
2
2
3
2
4
1
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
LEYLA TOMBUL
ÖMER BİLGİN
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
AYŞE MÜGE EREL
AYŞE MÜGE EREL
SEVGİ ÜLGEN
BENGÜ ÜSTÜN
SEHER KUNT
YASEMİN ALKAN
ÖMER BİLGİN
NACİYE ÜNAL
NACİYE ÜNAL
LEYLA TOMBUL
GÜL BİNNUR SAVİ
ÖZLEM ŞAHİNER
Okul Müdürü
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Gün
Ders
Sınıf : 12-E
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
S.EKŞ
TRFİY
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
S.EKŞ
S.EKŞ
GS/MÜZ
SÇ COĞ
SÇMAT
SÇMAT
SÇ COĞ
SÇ COĞ
DİNKÜL
Ş.ATŞ
F.ÇTN
SÇ.MAN
SÇ.MAN
SÇ.ÇTD
SÇ.ÇTD
SÇMAT
SÇMAT
SÇ.ÇTD
SÇ.ÇTD
DİLANL
DİLANL
SÇDİA
D.YLD
Ş.ATŞ
SÇDİA
SÇDİA
İNG12
İNG12
TÜED
TÜED
Salı
N.ÜNL
Ş.ATŞ
Perşembe
Z.OĞZ
Cuma
D.YLD
BEĞT
(4)
10:20
11:00
BEĞT
Pazartesi
Çarşamba
T.C.
15/02/2015
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : ŞÜKRAN ATEŞOĞULLARI
N.ÜNL
Ş.ATŞ
Z.OĞZ
Y.ALK
Z.OĞZ
D.YLD
D.YLD
Ö.ŞHN
E.ERK
Y.ALK
Z.OĞZ
D.YLD
Ö.ŞHN
Y.ALK
N.ÜNL
F.ÇTN
SÇ COĞ
(7)
13:25
14:05
(8)
14:05
14:45
(9)
14:55
15:35
(10)
15:35
16:15
Y.ALK
TÜED
N.ÜNL
REH
F.ÇTN
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 BEĞT
BEDEN EĞİTİMİ
3 DİNKÜL
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
2 DİLANL
4 GS/MÜZ
5 REH
6 SÇ COĞ
7 SÇ.ÇTD
8 SÇ.MAN
9 SÇDİA
10 SÇMAT
11 TRFİY
12 TÜED
13 İNG12
.
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
REHBERLİK
SEÇMELİ ÇOĞRAFYA
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ
SEÇMELİ MANTIK
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
SEÇMELİ MATEMATİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
TÜRK EDEBİYATI
İNGİLİZCE
Hs
2
2
1
1
1
4
4
2
3
4
1
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
SÜREYYA EKŞİ
DEVRİM YILDIZ
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
ENVER ERKÖK
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
YASEMİN ALKAN
ZAFER OĞUZ
ŞÜKRAN
ATEŞOĞULLARI
DEVRİM YILDIZ
NACİYE ÜNAL
SÜREYYA EKŞİ
FADİME ÇETİN
ÖZLEM ŞAHİNER
Okul Müdürü
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Ders
Sınıf : 9-A
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : FADİME ÇETİN
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
(7)
13:25
14:05
(8)
14:05
14:45
(9)
14:55
15:35
Pazartesi
M.TŞD
M.TŞD
N.ÜNL
N.ÜNL
F.ÇTN
G.KIR
G.KIR
A.KSK
A.KSK
Salı
Ö.ŞHN
Ö.ŞHN
İNG 9
DİLANL
DİLANL
DİNKÜL
M.YRM
M.YRM
M.YRM
FİZ
SÇ.SE9
SÇ.SE9
BEĞT
BEĞT
MAT
MAT
İNG 9
İNG 9
BİY
BİY
SDİK
Gün
KİM
İNG 9
Çarşamba
L.TMB
SAĞBİL
Perşembe
Cuma
KİM
MAT
L.TMB
N.ÜNL
N.ÜNL
Ö.ŞHN
COĞ
FİZ
F.ÇTN
F.ÇTN
TÜED
GS/MÜZ
E.ERK
F.ÇTN
MESG
MESG
MAT
MAT
İNG 9
İNG 9
N.ÜNL
N.ÜNL
Ö.ŞHN
COĞ
Ö.ŞHN
L.ERD
T.DMR
TÜED
S.ÖZK
TÜED
Ö.GÜL
T.DMR
BİY
S.ÖZK
MAT
L.ERD
TAR
R.KSP
L.ERD
TAR
(10)
15:35
16:15
R.KSP
S.URN
REH
Ö.ŞHN
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 BEĞT
BEDEN EĞİTİMİ
3 COĞ
COĞRAFYA
2 BİY
4 DİLANL
5 DİNKÜL
6 FİZ
7 GS/MÜZ
8 KİM
9 MAT
10 MESG
11 REH
12 SAĞBİL
13 SÇ.SE9
14 SDİK
15 TAR
16 TÜED
17 İNG 9
.
Dersin Adı
BİYOLOJİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
KİMYA
MATEMATİK
MESLEKİ GELİŞİM
REHBERLİK
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
İNGİLİZCE
Hs
2
3
2
2
1
2
1
2
6
2
1
1
2
1
2
3
6
Yer
Dersin
Öğretmeni
LEYLA TOMBUL
LEYLA ERDEMİR
GULŞEN KIR
SULTAN ÖZKAPICI
MERT YARIM
MERT YARIM
ENVER ERKÖK
MUSA TAŞDELEN
NACİYE ÜNAL
TÜRKAN DEMİRCİ
FADİME ÇETİN
ÖZLEM GÜL
RAİFE KASAPLI
SİNAN URAN
AYŞE KESKİN
FADİME ÇETİN
ÖZLEM ŞAHİNER
Okul Müdürü
15/02/2015
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Gün
Ders
Sınıf : 9-B
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
(7)
13:25
14:05
M.YRM
F.ÇTN
M.TŞD
M.TŞD
Ö.ŞHN
Ö.ŞHN
Ö.GÜL
DİNKÜL
Pazartesi
FİZ
Salı
TÜED
KİM
FİZ
TAR
KİM
TAR
İNG 9
BİY
İNG 9
BİY
BİY
TÜED
(8)
14:05
14:45
SAĞBİL
Ö.GÜL
TÜED
(9)
14:55
15:35
GS/MÜZ
SDİK
M.YRM
A.KSK
A.KSK
Ö.GÜL
Ö.GÜL
F.ÇTN
F.ÇTN
Ö.BLG
BEĞT
BEĞT
İNG 9
İNG 9
MAT
MAT
REH
MESG
MESG
S.EKŞ
Perşembe
N.DND
N.DND
MAT
MAT
N.DND
S.EKŞ
Ö.ŞHN
Ö.ŞHN
MAT
SÇ.SE9
SÇ.SE9
S.KNT
Ö.ŞHN
Ö.ŞHN
MAT
DİLANL
DİLANL
COĞ
COĞ
N.DND
S.KNT
D.YLD
D.YLD
N.DND
İNG 9
G.KIR
N.DND
N.DND
T.DMR
(10)
15:35
16:15
A.ERL
M.YRM
Çarşamba
Cuma
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : NERMİN DİNDAR
T.DMR
İNG 9
G.KIR
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 BEĞT
BEDEN EĞİTİMİ
3 COĞ
COĞRAFYA
2 BİY
4 DİLANL
5 DİNKÜL
6 FİZ
7 GS/MÜZ
8 KİM
9 MAT
10 MESG
11 REH
12 SAĞBİL
13 SÇ.SE9
14 SDİK
15 TAR
16 TÜED
17 İNG 9
.
Dersin Adı
BİYOLOJİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
KİMYA
MATEMATİK
MESLEKİ GELİŞİM
REHBERLİK
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
İNGİLİZCE
Hs
2
3
2
2
1
2
1
2
6
2
1
1
2
1
2
3
6
Yer
Dersin
Öğretmeni
SÜREYYA EKŞİ
ÖZLEM GÜL
GULŞEN KIR
DEVRİM YILDIZ
MERT YARIM
MERT YARIM
AYŞE MÜGE EREL
MUSA TAŞDELEN
NERMİN DİNDAR
TÜRKAN DEMİRCİ
NERMİN DİNDAR
ÖZLEM GÜL
SEHER KUNT
ÖMER BİLGİN
AYŞE KESKİN
FADİME ÇETİN
ÖZLEM ŞAHİNER
Okul Müdürü
15/02/2015
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Ders
Sınıf : 9-C
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : ŞENGÜL ŞAHİN
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
Pazartesi
U.YLD
U.YLD
A.EMK
A.EMK
Ö.GÜL
Ö.GÜL
Salı
B.ÜST
B.ÜST
Ş.ŞHN
Ş.ŞHN
A.EMK
A.EMK
U.YLD
U.YLD
DİLANL
DİLANL
BEĞT
BEĞT
İNG 9
İNG 9
FİZ
Gün
MAT
TAR
Çarşamba
S.ÖZK
KİM
Perşembe
Cuma
MAT
TAR
İNG 9
MESG
İNG 9
MESG
S.ÖZK
S.EKŞ
S.EKŞ
BİY
İNG 9
A.EMK
KİM
SÇ.SE9
SÇ.SE9
E.ERK
U.YLD
U.YLD
BİY
SBİLK
COĞ
COĞ
TÜED
TÜED
S.KNT
G.KIR
G.KIR
S.URN
(9)
14:55
15:35
M.YRM
S.URN
Ş.ŞHN
MAT
SAĞBİL
FİZ
GS/MÜZ
DİNKÜL
A.EMK
M.TŞD
Ö.GÜL
(8)
14:05
14:45
İNG 9
M.TŞD
E.ERK
MAT
BİY
(7)
13:25
14:05
MAT
M.YRM
TÜED
M.YRM
REH
(10)
15:35
16:15
Ö.GÜL
E.ERK
MAT
S.URN
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 BEĞT
BEDEN EĞİTİMİ
3 COĞ
COĞRAFYA
2 BİY
4 DİLANL
5 DİNKÜL
6 FİZ
7 GS/MÜZ
8 KİM
9 MAT
10 MESG
11 REH
12 SAĞBİL
13 SBİLK
14 SÇ.SE9
15 TAR
16 TÜED
17 İNG 9
.
Dersin Adı
BİYOLOJİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
KİMYA
MATEMATİK
MESLEKİ GELİŞİM
REHBERLİK
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
İNGİLİZCE
Hs
2
3
2
2
1
2
1
2
6
2
1
1
1
2
2
3
6
Yer
Dersin
Öğretmeni
SÜREYYA EKŞİ
ÖZLEM GÜL
GULŞEN KIR
SULTAN ÖZKAPICI
MERT YARIM
MERT YARIM
ENVER ERKÖK
MUSA TAŞDELEN
UĞUR YILDIZ
ŞENGÜL ŞAHİN
ŞENGÜL ŞAHİN
ÖZLEM GÜL
SEHER KUNT
ENVER ERKÖK
BENGÜ ÜSTÜN
SİNAN URAN
AYŞE
EMEKLİOĞLU
Okul Müdürü
15/02/2015
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Ders
Sınıf : 9-D
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : HÜLYA TOPÇU
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
Pazartesi
A.EMK
A.EMK
F.ÇTN
F.ÇTN
Salı
N.DND
N.DND
Ö.GÜL
Ö.GÜL
S.KNT
MAT
MAT
İNG 9
İNG 9
Gün
İNG 9
MAT
İNG 9
MAT
TÜED
BİY
TÜED
BİY
KİM
SBİLK
SÇ.SE9
SÇ.SE9
SAĞBİL
Ö.GÜL
F.ÇTN
BEĞT
BEĞT
REH
DİNKÜL
GS/MÜZ
R.KSP
B.ÜST
A.EMK
A.EMK
M.YRM
M.YRM
COĞ
COĞ
MESG
MESG
MAT
MAT
Cuma
G.KIR
TAR
G.KIR
İNG 9
H.TOP
İNG 9
H.TOP
Ö.GÜL
M.TŞD
B.ÜST
TAR
Ö.BLG
M.TŞD
DİLANL
Perşembe
A.EMK
(9)
14:55
15:35
DİLANL
N.DND
A.EMK
(8)
14:05
14:45
KİM
Çarşamba
N.DND
(7)
13:25
14:05
S.EKŞ
FİZ
N.DND
Ö.BLG
S.EKŞ
R.KSP
H.TOP
S.BKM
BİY
(10)
15:35
16:15
TÜED
A.ERL
FİZ
N.DND
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 BEĞT
BEDEN EĞİTİMİ
3 COĞ
COĞRAFYA
2 BİY
4 DİLANL
5 DİNKÜL
6 FİZ
7 GS/MÜZ
8 KİM
9 MAT
10 MESG
11 REH
12 SAĞBİL
13 SBİLK
14 SÇ.SE9
15 TAR
16 TÜED
17 İNG 9
.
Dersin Adı
BİYOLOJİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
KİMYA
MATEMATİK
MESLEKİ GELİŞİM
REHBERLİK
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
İNGİLİZCE
Hs
2
3
2
2
1
2
1
2
6
2
1
1
1
2
2
3
6
Yer
Dersin
Öğretmeni
SÜREYYA EKŞİ
ÖZLEM GÜL
GULŞEN KIR
ÖMER BİLGİN
SATI BEKMEZCİ
MERT YARIM
AYŞE MÜGE EREL
MUSA TAŞDELEN
NERMİN DİNDAR
HÜLYA TOPÇU
HÜLYA TOPÇU
ÖZLEM GÜL
SEHER KUNT
RAİFE KASAPLI
BENGÜ ÜSTÜN
FADİME ÇETİN
AYŞE
EMEKLİOĞLU
Okul Müdürü
15/02/2015
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Ders
Sınıf : 9-E
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VETEKNİK ANADOLU LİSE
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : ÖZGÜL ULUSOY
(1)
08:00
08:40
(2)
08:40
09:20
(3)
09:30
10:10
(4)
10:20
11:00
(5)
11:10
11:50
(6)
12:00
12:40
(7)
13:25
14:05
(8)
14:05
14:45
(9)
14:55
15:35
Pazartesi
Z.OĞZ
Z.OĞZ
Ö.GÜL
Ö.GÜL
Ö.ULS
Ö.ULS
Ö.ULS
G.KIR
G.KIR
Salı
M.TŞD
M.TŞD
A.EMK
A.EMK
L.TMB
L.TMB
Ö.GÜL
G.SVİ
TÜED
GS/MÜZ
TÜED
TÜED
MAT
MAT
FİZ
FİZ
DİNKÜL
SÇ.SE9
SÇ.SE9
Gün
TAR
KİM
TAR
KİM
BİY
İNG 9
BİY
İNG 9
Çarşamba
G.SVİ
Perşembe
A.EMK
A.EMK
N.DND
N.DND
SBİLK
SAĞBİL
MAT
İNG 9
Cuma
S.KNT
G.SVİ
İNG 9
Ö.GÜL
N.DND
MAT
N.DND
MESG
BEĞT
MESG
BEĞT
N.DND
M.YRM
M.YRM
MAT
DİLANL
DİLANL
MAT
İNG 9
İNG 9
N.DND
S.URN
A.EMK
REH
BİY
S.BKM
COĞ
R.KSP
COĞ
(10)
15:35
16:15
A.ERL
R.KSP
S.URN
A.EMK
Cumartesi
Pazar
15/02/2015
TAYLAN KAYA
S.No
Ders
1 BEĞT
BEDEN EĞİTİMİ
3 COĞ
COĞRAFYA
2 BİY
4 DİLANL
5 DİNKÜL
6 FİZ
7 GS/MÜZ
8 KİM
9 MAT
10 MESG
11 REH
12 SAĞBİL
13 SBİLK
14 SÇ.SE9
15 TAR
16 TÜED
17 İNG 9
.
Dersin Adı
BİYOLOJİ
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
FİZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
KİMYA
MATEMATİK
MESLEKİ GELİŞİM
REHBERLİK
SAĞLIK BİLGİSİ
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
SEÇMELİ SOSYAL ETKİNLİK
TARİH
TÜRK EDEBİYATI
İNGİLİZCE
Hs
2
3
2
2
1
2
1
2
6
2
1
1
1
2
2
3
6
Yer
Dersin
Öğretmeni
LEYLA TOMBUL
ÖZLEM GÜL
GULŞEN KIR
SİNAN URAN
SATI BEKMEZCİ
MERT YARIM
AYŞE MÜGE EREL
MUSA TAŞDELEN
NERMİN DİNDAR
ÖZGÜL ULUSOY
ÖZGÜL ULUSOY
ÖZLEM GÜL
SEHER KUNT
RAİFE KASAPLI
ZAFER OĞUZ
GÜL BİNNUR SAVİ
AYŞE
EMEKLİOĞLU
Okul Müdürü
15/02/2015
(11)
16:20
17:00
(12)
17:05
17:45
Download

10-H Toplam Ders Saati : 46 Sını