Sınıf : 9A
Ders
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
Pazartesi
G.DĞN
G.DĞN
B.KAN
B.KAN
B.ALT
B.ALT
H.SRT
H.SRT
Salı
D.ŞHN
Çarşamba
A.ÇVK
Perşembe
B.TNC
Cuma
B.KAN
Gün
(1)
07:30
08:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(9)
13:30
14:10
9YD
9SAĞ
9TAR
9DA
9MAT
9YD
9BED
Ş.ÇBN
9TAR
A.ÇVK
9DA
9MAT
9BED
Ş.ÇBN
HZM9
A.ÇVK
9MAT
B.TNC
B.KAN
9MAT
9REMÜ
B.KAN
H.ARS
9MAT
9BİY
E.KOÇ
HZM9
A.ÇVK
9MAT
B.KAN
9BİY
E.KOÇ
9TE
REH
B.KAN
9YD
G.DĞN
9COĞ
S.ÖZD
9BİY
E.KOÇ
9TE
9TE
B.ALT
9YD
9KİM
9YD
G.DĞN
9MGE
G.DĞN
A.ALT
9COĞ
9PRJH
S.ÖZD
9FİZ
S.SLM
B.TNC
9KİM
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9YD
G.DĞN
9MGE
A.ALT
9DİN
G.DAĞ
9FİZ
S.SLM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9B
Ders
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
Pazartesi
B.KAN
B.KAN
G.DĞN
B.ALT
G.DĞN
G.DĞN
M.YRD
M.YRD
Salı
B.KAN
Çarşamba
G.DĞN
Gün
(1)
07:30
08:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(9)
13:30
14:10
9MAT
9MAT
9YD
9REMÜ
Perşembe
Z.KRS
9DİN
Cuma
G.DAĞ
9MAT
9MAT
B.KAN
9YD
G.DĞN
9TAR
A.ÇVK
9BED
Ş.ÇBN
REH
9TE
B.ALT
9DA
İ.İNN
9TAR
A.ÇVK
9BED
Ş.ÇBN
9TE
9TE
B.ALT
9DA
İ.İNN
HZM9
A.ÇVK
9FİZ
S.SLM
9YD
9YD
G.DĞN
9MAT
9YD
9YD
G.DĞN
9MAT
B.KAN
B.KAN
HZM9
9PRJH
A.ÇVK
9FİZ
S.SLM
B.TNC
9MGE
A.ALT
9COĞ
9KİM
H.SRT
9SAĞ
D.ŞHN
9BİY
S.YLM
9COĞ
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9KİM
H.SRT
9BİY
S.YLM
9BİY
S.YLM
9MGE
A.ALT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9C
Gün
Ders
(1)
07:30
08:10
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
Pazartesi
(7)
12:00
12:40
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(9)
13:30
14:10
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
C.Y.V
C.Y.V
S.ÖZD
S.ÖZD
B.KAN
B.KAN
E.YLM
E.YLM
9DA
9YD
Salı
Ö.YMN
Çarşamba
Ş.ÇBN
Perşembe
Ö.YMN
Cuma
Ö.YMN
9BED
9YD
9YD
9DA
9YD
Ö.YMN
9BED
Ş.ÇBN
9YD
Ö.YMN
9YD
Ö.YMN
9COĞ
9BİY
E.KOÇ
9MAT
9COĞ
9TE
E.YLM
9MAT
B.KAN
B.KAN
9DİN
9PRJH
G.DAĞ
9KİM
H.SRT
9MAT
9SAĞ
D.ŞHN
9MGE
A.ALT
9BİY
B.TNC
E.KOÇ
9KİM
9REMÜ
H.SRT
H.ARS
9MAT
REH
E.YLM
9MGE
A.ALT
9BİY
E.KOÇ
9MAT
B.KAN
9TE
9TAR
A.ÇVK
9FİZ
S.SLM
HZM9
A.ÇVK
9TE
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9TAR
A.ÇVK
9FİZ
S.SLM
HZM9
A.ÇVK
9MAT
B.KAN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9D
Ders
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
Pazartesi
S.HCN
S.HCN
M.YRD
M.YRD
E.YLM
E.YLM
A.ALT
A.ALT
Salı
M.DĞN
Çarşamba
S.YLM
Perşembe
S.YLM
Cuma
S.HCN
Gün
(1)
07:30
08:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(9)
13:30
14:10
9YD
9MAT
9BİY
9BİY
9YD
9YD
9MAT
M.DĞN
9BİY
S.YLM
9YD
S.HCN
9YD
S.HCN
9COĞ
9TE
E.YLM
9MAT
9COĞ
9BED
Ş.ÇBN
9MAT
9TE
9BED
Ş.ÇBN
HZM9
M.DĞN
M.DĞN
A.ÇVK
9YD
9REMÜ
9PRJH
S.HCN
REH
M.DĞN
Z.KRS
9MAT
M.DĞN
B.TNC
9MAT
M.DĞN
9TE
9SAĞ
D.ŞHN
HZM9
A.ÇVK
9DİN
G.DAĞ
9KİM
H.SRT
9MGE
9TAR
M.ÇKÇ
9DA
B.SRT
9FİZ
S.SLM
9MGE
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9TAR
M.ÇKÇ
9DA
B.SRT
9FİZ
S.SLM
9KİM
H.SRT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9E
Gün
Ders
(1)
07:30
08:10
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
Pazartesi
Salı
(7)
12:00
12:40
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(9)
13:30
14:10
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
N.AKK
N.AKK
E.KOÇ
KURN9
KURN9
9YD
G.DAĞ
9DİN
Çarşamba
H.KYA
Perşembe
A.ALT
Cuma
İ.DMR
9MGE
9DA
9YD
G.DAĞ
REH
D.YLD
9MGE
A.ALT
9DA
İ.DMR
9BİY
9TAR
M.ÇKÇ
9BİY
E.KOÇ
9BED
Ş.ÇBN
9COĞ
S.ÖZD
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
H.ARS
H.SRT
H.SRT
M.DĞN
M.DĞN
9REMÜ
9TAR
M.ÇKÇ
9BİY
E.KOÇ
9BED
9KİM
9MAT
M.DĞN
9TE
D.YLD
9MAT
Ş.ÇBN
M.DĞN
9COĞ
GIRS9
S.ÖZD
M.SRI
9KİM
9MAT
M.DĞN
9TE
D.YLD
9MAT
M.DĞN
9SAĞ
D.ŞHN
9MAT
9FİZ
S.SLM
9YD
N.AKK
9YD
N.AKK
9MAT
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9FİZ
S.SLM
9YD
N.AKK
9YD
N.AKK
9TE
D.YLD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9F
Ders
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
Pazartesi
G.HYT
G.HYT
H.SRT
H.SRT
D.YLD
D.YLD
Salı
M.YRD
Çarşamba
M.DĞN
Perşembe
S.SLM
Cuma
M.DĞN
Gün
(1)
07:30
08:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(9)
13:30
14:10
9YD
9COĞ
9MAT
9FİZ
9MAT
9YD
9COĞ
M.YRD
9MAT
M.DĞN
9FİZ
S.SLM
9MAT
M.DĞN
9KİM
9YD
G.HYT
9SAĞ
D.ŞHN
9MAT
M.DĞN
9MGE
A.ALT
9KİM
9YD
G.HYT
9TE
D.YLD
9MAT
M.DĞN
9MGE
A.ALT
9TE
9TAR
M.ÇKÇ
9BİY
S.YLM
9YD
G.HYT
REH
H.SRT
9TE
9TAR
M.ÇKÇ
TDB9
G.DAĞ
9YD
G.HYT
9BİY
S.YLM
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
Z.KRS
G.DAĞ
9REMÜ
9DA
9DİN
E.YLM
TDB9
DEMIH9
9BED
Ş.ÇBN
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9DA
E.YLM
G.DAĞ
(18)
19:45
20:25
H.KYA
9BED
Ş.ÇBN
9BİY
S.YLM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9G
Gün
Ders
(1)
07:30
08:10
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
Pazartesi
(7)
12:00
12:40
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(9)
13:30
14:10
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
P.TPL
P.TPL
Ş.ÇBN
Ş.ÇBN
S.ÖZD
S.ÖZD
E.KOÇ
E.KOÇ
9MAT
9KİM
Salı
H.SRT
Çarşamba
İ.İNN
9DA
DEMIH9
Perşembe
H.KYA
9BİY
Cuma
E.KOÇ
9MAT
9KİM
H.SRT
9DA
İ.İNN
9DİN
G.DAĞ
9TE
B.SRT
9BED
9FİZ
S.SLM
9TE
B.SRT
9MGE
9BED
9FİZ
9COĞ
9YD
9COĞ
9YD
S.SLM
G.HYT
G.HYT
9SAĞ
9MAT
9MAT
D.ŞHN
9MGE
P.TPL
9TAR
P.TPL
9TAR
A.ALT
A.ALT
H.KYA
H.KYA
9TE
9REMÜ
9MAT
9MAT
B.SRT
H.ARS
P.TPL
P.TPL
9BİY
TDB9
G.DAĞ
9YD
G.HYT
9YD
G.HYT
9BİY
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
TDB9
G.DAĞ
9YD
G.HYT
9YD
G.HYT
REH
M.SZR
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9H
Ders
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
Pazartesi
S.YLM
S.YLM
B.SRT
B.SRT
P.TPL
P.TPL
G.HYT
G.HYT
Salı
A.ALT
9TE
9REMÜ
Çarşamba
B.SRT
B.SRT
Perşembe
D.ŞHN
9SAĞ
DEMIH9
Cuma
Ş.ÇBN
Gün
(1)
07:30
08:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(9)
13:30
14:10
9BİY
9MGE
9TE
REH
9BİY
9MGE
A.ALT
9TE
9DA
B.SRT
9BED
Ş.ÇBN
9YD
9DA
Z.KRS
9BED
Ş.ÇBN
9YD
H.KYA
G.HYT
G.HYT
9BİY
9MAT
9MAT
S.YLM
P.TPL
P.TPL
9MAT
9MAT
P.TPL
9KİM
H.SRT
9FİZ
S.SLM
TDB9
G.DAĞ
9MAT
9MAT
P.TPL
9KİM
H.SRT
9FİZ
S.SLM
TDB9
G.DAĞ
9YD
9YD
G.HYT
9COĞ
M.YRD
9TAR
H.KYA
9YD
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9YD
G.HYT
9COĞ
M.YRD
9TAR
H.KYA
9DİN
G.DAĞ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9I
Ders
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
Pazartesi
Ş.ÇBN
Ş.ÇBN
G.HYT
G.HYT
Salı
N.GÖR
Çarşamba
N.GÖR
Perşembe
G.HYT
Cuma
M.SRI
Gün
(1)
07:30
08:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(9)
13:30
14:10
9BED
9MAT
9MAT
9YD
REH
9BED
9MAT
N.GÖR
9MAT
N.GÖR
9YD
G.HYT
9BİY
E.KOÇ
9YD
9SAĞ
D.ŞHN
9YD
G.HYT
9MAT
N.GÖR
9BİY
E.KOÇ
9YD
9DİN
A.ÇVK
9YD
G.HYT
9MAT
N.GÖR
9DA
B.SRT
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
H.ARS
M.SRI
S.ÖZD
S.ÖZD
9REMÜ
9FİZ
S.SLM
9BİY
E.KOÇ
9TE
9FİZ
S.SLM
9TAR
H.KYA
SOSET9 SOSET9
M.BOZ
9DA
B.SRT
M.BOZ
9TE
M.SRI
9COĞ
9MGE
9COĞ
A.ALT
9TAR
9PRJH
9KİM
G.LMN
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9MGE
A.ALT
H.KYA
(18)
19:45
20:25
İ.İNN
9KİM
G.LMN
9TE
M.SRI
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9J
Ders
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
Pazartesi
K.BYC
K.BYC
S.SLM
S.SLM
G.HYT
G.HYT
S.YLM
S.YLM
Salı
G.HYT
REH
9REMÜ
Çarşamba
G.HYT
Perşembe
N.GÖR
Cuma
F.SNG
Gün
(1)
07:30
08:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(9)
13:30
14:10
9DA
9YD
9YD
9MAT
9MGE
9DA
9YD
G.HYT
9YD
G.HYT
9MAT
N.GÖR
9MGE
F.SNG
9FİZ
9MAT
N.GÖR
9MAT
N.GÖR
9BİY
S.YLM
9DİN
G.DAĞ
9FİZ
9MAT
9YD
N.GÖR
N.GÖR
9MAT
9PRJH
N.GÖR
9KİM
G.LMN
9BED
Ş.ÇBN
İ.İNN
9KİM
G.LMN
9BED
Ş.ÇBN
9YD
Z.KRS
9TE
K.UST
9SAĞ
D.ŞHN
9COĞ
M.YRD
9BİY
9TE
K.UST
9TAR
M.ÇKÇ
9BİY
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9TE
K.UST
9TAR
M.ÇKÇ
SOSET9 SOSET9
Z.TKK
Z.TKK
9COĞ
M.YRD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9K
Gün
Ders
(1)
07:30
08:10
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(9)
13:30
14:10
(10)
13:30
14:10
9BİY
Pazartesi
E.KOÇ
Salı
E.KOÇ
Çarşamba
A.ALT
Perşembe
K.BYC
Cuma
C.KLÇ
9BİY
9MGE
9TE
9YD
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
H.ARS
G.DAĞ
K.BYC
S.SLM
S.SLM
M.GLR
M.GLR
9REMÜ
9BİY
E.KOÇ
9MGE
A.ALT
9TE
K.BYC
9YD
C.KLÇ
9DİN
9YD
C.KLÇ
9YD
C.KLÇ
9COĞ
S.ÖZD
9KİM
G.LMN
9TE
9YD
C.KLÇ
9YD
C.KLÇ
9COĞ
S.ÖZD
9KİM
G.LMN
9FİZ
9TAR
H.BAL
9MAT
S.ÖRN
9MAT
S.ÖRN
REH
S.ÖZD
9FİZ
9TAR
9DA
9BED
H.BAL
A.SNC
9MAT
9PRJH
S.ÖRN
9MAT
S.ÖRN
9MAT
S.ÖRN
İ.İNN
9DA
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9BED
A.SNC
9SAĞ
D.ŞHN
SOSET9 SOSET9
R.AÇC
R.AÇC
9MAT
S.ÖRN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9L
Ders
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
Pazartesi
M.GLR
M.GLR
K.BYC
M.GLR
A.ALT
A.ALT
S.SLM
S.SLM
Salı
H.BAL
9TAR
9REMÜ
Çarşamba
C.KLÇ
Gün
(1)
07:30
08:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(9)
13:30
14:10
9DA
9TAR
9YD
9DA
H.BAL
9YD
C.KLÇ
SOSET9 SOSET9
Perşembe
G.OCK
9BİY
Cuma
S.YLM
G.OCK
9MAT
S.ÖRN
9TE
Z.KRS
9MAT
S.ÖRN
9TE
K.BYC
9MAT
S.ÖRN
REH
9MAT
S.ÖRN
9MAT
S.ÖRN
9TE
K.BYC
9YD
C.KLÇ
9MGE
9MAT
9MGE
9DİN
S.ÖRN
G.DAĞ
9SAĞ
9PRJH
D.ŞHN
9BİY
S.YLM
9YD
C.KLÇ
İ.İNN
9BİY
S.YLM
9BED
A.SNC
9FİZ
9COĞ
M.YRD
9KİM
G.LMN
9YD
C.KLÇ
9FİZ
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9COĞ
M.YRD
9KİM
G.LMN
9YD
C.KLÇ
9BED
A.SNC
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9M
Gün
Ders
(1)
07:30
08:10
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
Pazartesi
(7)
12:00
12:40
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(9)
13:30
14:10
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
G.OCK
G.OCK
A.ALT
A.ALT
E.GML
E.GML
B.SRT
B.SRT
SOSET9 SOSET9
REH
Salı
K.OLP
Çarşamba
İ.DMR
Perşembe
E.GML
9DA
9MAT
9REMÜ
Cuma
H.ARS
9TE
B.SRT
9DA
İ.DMR
9MAT
E.GML
9FİZ
S.SLM
9MGE
9COĞ
M.YRD
9MAT
E.GML
9BİY
E.KOÇ
9FİZ
S.SLM
9MGE
9COĞ
M.YRD
9MAT
E.GML
9BİY
E.KOÇ
9TAR
E.TŞD
9MAT
9BED
A.SNC
9KİM
K.OLP
9YD
C.KLÇ
9TAR
E.TŞD
9MAT
9BED
A.SNC
9KİM
K.OLP
9YD
C.KLÇ
9BİY
E.KOÇ
9TE
9YD
C.KLÇ
9YD
9TE
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9YD
C.KLÇ
9YD
C.KLÇ
C.KLÇ
9DİN
9PRJH
G.DAĞ
(18)
19:45
20:25
B.TNC
9SAĞ
D.ŞHN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9N
Ders
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
Pazartesi
S.SLM
S.SLM
H.BZK
G.DAĞ
S.YLM
Salı
C.KLÇ
Gün
(1)
07:30
08:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(9)
13:30
14:10
9FİZ
9YD
9PRJH
Çarşamba
B.TNC
9TAR
Perşembe
E.TŞD
Cuma
E.GML
9MAT
9FİZ
9YD
C.KLÇ
9SAĞ
D.ŞHN
9TAR
E.TŞD
9MAT
E.GML
9TE
9KİM
K.OLP
9BİY
S.YLM
9YD
C.KLÇ
REH
M.YRD
9DİN
9KİM
K.OLP
9BİY
S.YLM
9YD
C.KLÇ
9TE
H.BZK
9BİY
9COĞ
M.YRD
9YD
C.KLÇ
9MAT
E.GML
9TE
H.BZK
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
Z.KRS
R.AÇC
R.AÇC
9REMÜ SOSET9 SOSET9
9COĞ
M.YRD
9YD
C.KLÇ
9MAT
E.GML
9MGE
Z.ŞHN
9DA
H.BZK
9MAT
E.GML
9BED
D.ŞHN
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9DA
H.BZK
9MAT
E.GML
9BED
D.ŞHN
9MGE
Z.ŞHN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9O
Gün
Ders
(1)
07:30
08:10
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
Pazartesi
(7)
12:00
12:40
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(9)
13:30
14:10
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
H.ARS
G.DAĞ
S.YLM
S.YLM
M.YRD
M.YRD
D.ŞHN
D.ŞHN
9REMÜ
9DİN
SOSET9 SOSET9
Salı
M.ÇKÇ
9MAT
Çarşamba
E.GML
Perşembe
C.KLÇ
Cuma
E.TŞD
9YD
9TAR
M.ÇKÇ
9MAT
E.GML
9YD
C.KLÇ
9TAR
E.TŞD
9BİY
9TE
K.UST
9DA
K.UST
9FİZ
S.SLM
9BİY
S.YLM
9BİY
REH
9COĞ
9YD
K.UST
C.KLÇ
9DA
9PRJH
K.UST
9FİZ
S.SLM
9MAT
E.GML
B.TNC
9MGE
A.ALT
9MAT
E.GML
9COĞ
9YD
C.KLÇ
9SAĞ
D.ŞHN
9MGE
A.ALT
9YD
C.KLÇ
9BED
9KİM
K.OLP
9TE
K.UST
9MAT
E.GML
9BED
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9KİM
K.OLP
9TE
K.UST
9MAT
E.GML
9YD
C.KLÇ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9P
Ders
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni : FİKRET BAŞIBÖLÜKOĞLU
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
Pazartesi
A.ALT
A.ALT
D.YLD
D.YLD
N.AKK
N.AKK
G.LMN
G.LMN
Salı
A.ÇVK
9DİN
9REMÜ
9MAT
9MAT
Çarşamba
M.ÇKÇ
M.ÇKÇ
9TAR
9MAT
9MAT
9MAT
9MAT
Gün
(1)
07:30
08:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(9)
13:30
14:10
9MGE
9TAR
Perşembe
P.TPL
9YD
Cuma
N.AKK
9MGE
Z.KRS
P.TPL
9SAĞ
D.ŞHN
9TE
P.TPL
P.TPL
9BED
A.SNC
9TE
D.YLD
9TE
P.TPL
P.TPL
9BED
A.SNC
REH
F.BŞB
9YD
9DA
K.UST
9PRJH
M.YRD
9YD
N.AKK
9BİY
G.LMN
9YD
9DA
K.UST
9YD
N.AKK
9YD
N.AKK
9KİM
G.LMN
9BİY
9BİY
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
SOSET9 SOSET9
F.BŞB
9COĞ
S.ÖZD
9FİZ
F.YLM
F.BŞB
9COĞ
S.ÖZD
9FİZ
F.YLM
9KİM
G.LMN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9R
Ders
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
Pazartesi
B.SRT
B.SRT
F.YLM
F.YLM
A.SNC
A.SNC
N.AKK
N.AKK
Salı
B.SRT
Çarşamba
K.OLP
K.OLP
Perşembe
G.DAĞ
9DİN
9REMÜ
Cuma
M.YRD
Gün
(1)
07:30
08:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(9)
13:30
14:10
9TE
REH
9KİM
9PRJH
9TE
9MAT
S.ÖRN
9KİM
H.ARS
9YD
N.AKK
9FİZ
9MAT
S.ÖRN
9MGE
Z.ŞHN
9MAT
S.ÖRN
9YD
N.AKK
9FİZ
9TE
B.SRT
9MGE
Z.ŞHN
9MAT
S.ÖRN
9MAT
S.ÖRN
9BED
9YD
N.AKK
9BİY
G.LMN
9SAĞ
D.ŞHN
9MAT
S.ÖRN
9BED
9YD
N.AKK
9BİY
G.LMN
9BİY
G.LMN
9TAR
E.TŞD
9YD
9YD
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
SOSET9 SOSET9
R.AÇC
9DA
B.TNC
9COĞ
S.ÖZD
R.AÇC
9DA
B.TNC
9COĞ
S.ÖZD
9TAR
E.TŞD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9S
Ders
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
Pazartesi
M.YRD
M.YRD
A.SNC
A.SNC
E.KOÇ
G.DAĞ
H.BZK
H.BZK
Salı
Ş.UÇR
9MAT
9REMÜ
Çarşamba
Ş.UÇR
Perşembe
Ş.UÇR
Ş.UÇR
9MGE
9MGE
Gün
(1)
07:30
08:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(9)
13:30
14:10
9COĞ
9YD
9YD
9YD
Cuma
E.İÇL
9COĞ
9YD
Ş.UÇR
9YD
Ş.UÇR
9YD
E.İÇL
9BED
9MAT
B.KAN
9KİM
K.OLP
9FİZ
F.YLM
9TE
H.BZK
9BED
B.KAN
9KİM
K.OLP
9FİZ
F.YLM
9MAT
B.KAN
9BİY
Z.KRS
9DA
H.BZK
9MAT
B.KAN
9MAT
B.KAN
9DİN
9BİY
E.KOÇ
9DA
H.BZK
9MAT
B.KAN
9TE
9BİY
E.KOÇ
REH
H.BZK
9TAR
H.BAL
9TE
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9SAĞ
D.ŞHN
9PRJH
G.OCK
9TAR
H.BAL
SOSET9 SOSET9
F.BŞB
F.BŞB
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9T
Ders
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
Pazartesi
M.DĞN
M.DĞN
N.AKK
N.AKK
H.BZK
H.BZK
Salı
H.BZK
Çarşamba
D.ŞHN
Perşembe
M.DĞN
Cuma
H.BZK
Gün
(1)
07:30
08:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(9)
13:30
14:10
9MAT
9TE
9SAĞ
9MAT
9TE
9MAT
REH
A.ÇVK
9COĞ
9YD
9MAT
M.DĞN
9COĞ
S.ÖZD
S.ÖZD
9MAT
9REMÜ
9TE
9PRJH
M.DĞN
H.BZK
H.ARS
M.SRI
9YD
9MAT
M.DĞN
9TAR
M.ÇKÇ
9BİY
S.YLM
9YD
N.AKK
9DA
9KİM
K.OLP
9TAR
M.ÇKÇ
9BED
A.SNC
9YD
N.AKK
9DA
9KİM
K.OLP
9BİY
S.YLM
9BED
A.SNC
9FİZ
F.YLM
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
F.BŞB
F.BŞB
SOSET9 SOSET9
9YD
N.AKK
9BİY
S.YLM
9MGE
A.ALT
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9YD
N.AKK
9DİN
G.DAĞ
9MGE
A.ALT
9FİZ
F.YLM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9U
Gün
Ders
(1)
07:30
08:10
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
Pazartesi
Salı
(7)
12:00
12:40
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(9)
13:30
14:10
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
B.BRN
B.BRN
P.TPL
P.TPL
B.SRT
B.SRT
G.DAĞ
9MAT
9MAT
9MGE
P.TPL
9COĞ
Çarşamba
M.YRD
Perşembe
E.KOÇ
Cuma
A.SNC
9BİY
9BED
9MGE
P.TPL
9COĞ
M.YRD
9BİY
E.KOÇ
9BED
A.SNC
9MAT
9YD
N.AKK
9TE
D.YLD
9TAR
H.KYA
9SAĞ
D.ŞHN
9MAT
9YD
N.AKK
9YD
9DA
HZM9
A.ÇVK
9YD
9DA
HZM9
A.ÇVK
9BİY
9DİN
9FİZ
F.YLM
9KİM
N.AKK
N.AKK
E.KOÇ
K.OLP
9TAR
9MAT
9MAT
9PRJH
H.KYA
9TE
D.YLD
P.TPL
9TE
D.YLD
P.TPL
9YD
N.AKK
F.BŞB
(17)
18:40
19:20
9REMÜ
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
Z.KRS
9FİZ
F.YLM
9KİM
K.OLP
REH
P.TPL
9YD
N.AKK
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9V
Ders
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
(7)
12:00
12:40
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
Pazartesi
G.DAĞ
B.ALT
B.ALT
M.SRI
M.SRI
S.YLM
A.SNC
A.SNC
Salı
Ş.KÇK
Çarşamba
Ş.KÇK
Perşembe
Ş.KÇK
Cuma
D.ŞHN
Gün
(1)
07:30
08:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(9)
13:30
14:10
9DİN
9YD
9YD
9YD
9SAĞ
9TE
9YD
Ş.KÇK
9YD
Ş.KÇK
9YD
Ş.KÇK
9FİZ
F.YLM
9TE
TDB9
G.DAĞ
9KİM
H.SRT
9TAR
H.BAL
9FİZ
F.YLM
9DA
TDB9
G.DAĞ
9KİM
9DA
9TE
B.ALT
9MGE
9BİY
REH
S.ÖRN
9MGE
H.SRT
Z.ŞHN
9TAR
9REMÜ DEMIH9
H.BAL
9BİY
S.YLM
H.ARS
9BİY
S.YLM
Z.ŞHN
H.BAL
9COĞ
S.ÖZD
9BED
9MAT
S.ÖRN
9MAT
S.ÖRN
9MAT
S.ÖRN
9BED
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
9MAT
S.ÖRN
9MAT
S.ÖRN
9MAT
S.ÖRN
9COĞ
S.ÖZD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Sınıf : 9Y
Gün
Ders
(1)
07:30
08:10
(2)
08:10
08:50
(3)
09:00
09:40
Toplam Ders Saati : 39
(4)
09:40
10:20
(5)
10:30
11:10
(6)
11:10
11:50
Pazartesi
(7)
12:00
12:40
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SUZAN MEHMET GÖNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(8)
12:40
13:20
Sınıf Öğretmeni :
(9)
13:30
14:10
(10)
13:30
14:10
(11)
14:10
14:50
(12)
15:00
15:40
(13)
15:40
16:20
(14)
16:30
17:10
(15)
17:10
17:50
(16)
18:00
18:40
(17)
18:40
19:20
H.BZK
H.BZK
E.GML
E.GML
G.DAĞ
E.KOÇ
G.DĞN
G.DĞN
9SAĞ
DEMIH9
9TE
9REMÜ
Salı
Z.KRS
9BİY
Çarşamba
E.KOÇ
Perşembe
F.YLM
Cuma
H.SRT
9FİZ
9KİM
9TE
9TE
H.BZK
9BİY
E.KOÇ
9FİZ
F.YLM
9KİM
H.SRT
9MAT
9YD
G.DĞN
9COĞ
M.YRD
TDB9
G.OCK
REH
E.TŞD
9MAT
9YD
G.DĞN
9COĞ
M.YRD
TDB9
G.OCK
9MGE
Z.ŞHN
9DİN
9DA
H.BZK
9MAT
E.GML
9TAR
E.TŞD
9MGE
Z.ŞHN
9BİY
9DA
H.BZK
9MAT
E.GML
9TAR
E.TŞD
9MAT
E.GML
9YD
D.ŞHN
9YD
G.DĞN
9BED
A.SNC
9YD
(18)
19:45
20:25
(19)
20:40
21:20
(20)
21:35
22:15
H.BAL
9YD
G.DĞN
9BED
A.SNC
9MAT
E.GML
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 13/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK SUZAN MEHMET GÖNÇ TİCARET MESLEK LİSESİ
MEHMET BOZ
Okul Müdürü
(21)
22:30
23:10
(22)
23:25
00:05
(23)
00:20
01:00
(24)
01:15
01:55
(25)
02:10
02:50
Download

program