T.C.
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
HŞİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
9-A SINIFI
2014 - 2015 Öğretim Yılında 12.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
ÖZGÜR KAÇAN
Müdür
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
08:10
MAT.
U.ÇKM
MAT.
U.ÇKM
MAT.
U.ÇKM
MESGEL
A.BEF
BİY
S.YIL
Dersin Adı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
TARİH
YABANCI DİL
MATEMATİK
KİMYA
FİZİK
MESLEKİ GELİŞİM
HZ MUHAMMED'İN HAYATI
TÜRK EDEBİYATI
DİL VE ANLATIM
SOSYAL ETKİNLİK
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
BEDEN EĞİTİMİ
COĞRAFYA
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
REHBERLİK
2
09:00
MAT.
U.ÇKM
MAT.
U.ÇKM
MAT.
U.ÇKM
MESGEL
A.BEF
BİY
S.YIL
3
09:50
T.EDB
Ö.GÜL
Y.DİL
B.ATA
COĞ
M.DEM
B.EĞİT
Y.AKSA
T.EDB
Ö.GÜL
4
10:40
TARİH
V.TUR
Y.DİL
B.ATA
COĞ
M.DEM
B.EĞİT
Y.AKSA
T.EDB
Ö.GÜL
5
11:30
D.ANL
M.AKÇ
SAĞBİL
Z.ERĞ
FİZ.
G.KUR
Y.DİL
B.ATA
REH.
U.ÇKM
6
13:00
D.ANL
M.AKÇ
SİYER
M.UÇA
FİZ.
G.KUR
Y.DİL
B.ATA
Y.DİL
B.ATA
HDS
1
2
6
6
2
2
2
2
3
2
1
3
1
2
2
1
1
Öğretmenin Adı
İBRAHİM TUNCER
VEYSEL TURAN
BEYHAN ATALAY
ULUSAL ÇAKMAK
HALİL İBRAHİM BERBER
GÜL BİRLİK
A.BEFA EROĞUL
MESUT UÇA
ÖZCAN GÜLÇİN
MUHARREM AKÇA
ÖZGÜR KAÇAN
SEMRA YILMAZ
ZEYNEP EROĞUL
YILDIRAY AKSAKAL
METİN DEMİREL
MESUT UÇA
ULUSAL ÇAKMAK
7
13:50
KİM.
H.İBR
SİYER
M.UÇA
TARİH
V.TUR
D.KÜL.
İ.TUN
Y.DİL
B.ATA
Derslik
8
14:35
KİM.
H.İBR
BİY
S.YIL
GÖRSAN
M.UÇA
SOS.ET
Ö.KAÇ
9
15:20
10
16:05
T.C.
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
HŞİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
9-B SINIFI
2014 - 2015 Öğretim Yılında 12.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
ÖZGÜR KAÇAN
Müdür
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
08:10
FİZ.
G.KUR
MAT.
E.ASLA
MAT.
E.ASLA
B.EĞİT
Y.AKSA
KİM.
H.İBR
Dersin Adı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
TARİH
YABANCI DİL
MATEMATİK
KİMYA
FİZİK
HZ MUHAMMED'İN HAYATI
TÜRK EDEBİYATI
DİL VE ANLATIM
SOSYAL ETKİNLİK
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
BEDEN EĞİTİMİ
COĞRAFYA
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
MESLEKİ GELİŞİM
REHBERLİK
2
09:00
FİZ.
G.KUR
MAT.
E.ASLA
MAT.
E.ASLA
B.EĞİT
Y.AKSA
KİM.
H.İBR
3
09:50
Y.DİL
B.ATA
MESGEL
A.BEF
Y.DİL
B.ATA
MAT.
E.ASLA
Y.DİL
B.ATA
4
10:40
Y.DİL
B.ATA
MESGEL
A.BEF
Y.DİL
B.ATA
MAT.
E.ASLA
Y.DİL
B.ATA
5
11:30
T.EDB
Ö.GÜL
BİY
S.YIL
T.EDB
Ö.GÜL
D.ANL
M.AKÇ
REH.
E.ASLA
6
13:00
TARİH
V.TUR
BİY
S.YIL
T.EDB
Ö.GÜL
D.ANL
M.AKÇ
SOS.ET
Ö.KAÇ
HDS
1
2
6
6
2
2
2
3
2
1
3
1
2
2
1
2
1
Öğretmenin Adı
İBRAHİM TUNCER
VEYSEL TURAN
BEYHAN ATALAY
EMİNE ASLAN
HALİL İBRAHİM BERBER
GÜL BİRLİK
MESUT UÇA
ÖZCAN GÜLÇİN
MUHARREM AKÇA
ÖZGÜR KAÇAN
SEMRA YILMAZ
ZEYNEP EROĞUL
YILDIRAY AKSAKAL
METİN DEMİREL
MESUT UÇA
A.BEFA EROĞUL
EMİNE ASLAN
7
13:50
D.KÜL.
İ.TUN
SAĞBİL
Z.ERĞ
COĞ
M.DEM
SİYER
M.UÇA
SİYER
M.UÇA
Derslik
8
14:35
TARİH
V.TUR
COĞ
M.DEM
BİY
S.YIL
GÖRSAN
M.UÇA
9
15:20
10
16:05
T.C.
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
HŞİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
10-A ATT
2014 - 2015 Öğretim Yılında 12.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
ÖZGÜR KAÇAN
Müdür
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
08:10
E.KOR.
A.ÖZD
A.SAĞ
Z.ERĞ
COĞ
M.DEM
BİY
H.İBR
T.EDB
M.AKÇ
2
09:00
E.KOR.
A.ÖZD
A.SAĞ
Z.ERĞ
COĞ
M.DEM
BİY
H.İBR
T.EDB
M.AKÇ
Dersin Adı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
TARİH
ENFEKSİYONDAN KORUNMA
YABANCI DİL
MATEMATİK
KİMYA
FİZİK
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
TEMEL SAĞLIK UYGULAMAL
YAŞAM DESTEĞİ
ACİL SAĞLIK SİSTEMİ
FARMAKOLOJİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
REHBERLİK
3
09:50
FİZ.
G.KUR
T.EDB
M.AKÇ
TEMSAĞ
H.ÖCA
Y.DİL
B.ATA
Y.DES.
H.ÖCA
4
10:40
FİZ.
G.KUR
MAT.
E.ASLA
MAT.
E.ASLA
Y.DİL
B.ATA
TEMSAĞ
H.ÖCA
5
11:30
KİM.
H.İBR
MAT.
E.ASLA
MAT.
E.ASLA
FARMA
Ş.UÇK
TEMSAĞ
H.ÖCA
6
13:00
KİM.
H.İBR
A.SAĞ
Z.ERĞ
Y.DES.
H.ÖCA
FARMA
Ş.UÇK
MAT.
E.ASLA
HDS
1
2
2
2
6
2
2
2
3
5
5
3
3
3
2
2
1
Öğretmenin Adı
İBRAHİM TUNCER
VEYSEL TURAN
ARİFE ÖZDİL
BEYHAN ATALAY
EMİNE ASLAN
HALİL İBRAHİM BERBER
GÜL BİRLİK
ÖZCAN GÜLÇİN
MUHARREM AKÇA
HABİB ÖCALAN
HABİB ÖCALAN
ZEYNEP EROĞUL
ŞÜKRAN UÇAK
HALİL İBRAHİM BERBER
METİN DEMİREL
ARİFE ÖZDİL
ZEYNEP EROĞUL
7
13:50
TEMSAĞ
H.ÖCA
BİY
H.İBR
Y.DES.
H.ÖCA
TARİH
V.TUR
MAT.
E.ASLA
Derslik
8
14:35
Y.DES.
H.ÖCA
S.PSK.
A.ÖZD
REH.
Z.ERĞ
D.KÜL.
İ.TUN
TARİH
V.TUR
9
10
15:20
16:05
Y.DES.
H.ÖCA
S.PSK.
FARMA
A.ÖZD
Ş.UÇK
D.ANL
Ö.GÜL
D.ANL
Ö.GÜL
TEMSAĞ
H.ÖCA
T.C.
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
HŞİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
10-A HEMŞİ
HALİL İBRAHİM BERBER
2014 - 2015 Öğretim Yılında 12.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
ÖZGÜR KAÇAN
Müdür
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
08:10
DAH.H
T.TRN
EPİDEM
S.YIL
FİZ.
G.KUR
CER.H
Ş.UÇK
D.ANL
Ö.GÜL
2
09:00
DAH.H
T.TRN
EPİDEM
S.YIL
FİZ.
G.KUR
CER.H
Ş.UÇK
D.ANL
Ö.GÜL
Dersin Adı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
KADIN SAĞLIĞI HASTALIK
MESLEK ESASLARI TEKNİĞ
MİKROBİYOLOJİ
CERRAHİ HASTALIKLARI
DAHİLİYE HASTALIKLARI
MATEMATİK
KİMYA
FİZİK
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İ
REHBERLİK
FARMAKOLOJİ
EPİDEMİYOLOJİ BİOİSTAT
BİYOKİMYA
GENEL BESLENME
BİYOLOJİ
3
09:50
MAT.
U.ÇKM
MAT.
U.ÇKM
DAH.H
T.TRN
KİM.
H.İBR
MAT.
U.ÇKM
4
10:40
MAT.
U.ÇKM
MAT.
U.ÇKM
DAH.H
T.TRN
KİM.
H.İBR
MAT.
U.ÇKM
5
11:30
G.BES.
K.AKK
BİY
H.İBR
T.EDB
M.AKÇ
M.ESAS
K.AKK
B.KİM
S.YIL
6
13:00
G.BES.
K.AKK
BİY
H.İBR
T.EDB
M.AKÇ
M.ESAS
K.AKK
B.KİM
S.YIL
HDS
1
3
4
2
4
4
6
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
Öğretmenin Adı
İBRAHİM TUNCER
ZEYNEP EROĞUL
KADRİYE AKKAVUK
A.BEFA EROĞUL
ŞÜKRAN UÇAK
TÜLAY TURAN
ULUSAL ÇAKMAK
HALİL İBRAHİM BERBER
GÜL BİRLİK
ÖZCAN GÜLÇİN
MUHARREM AKÇA
ZEYNEP EROĞUL
HALİL İBRAHİM BERBER
TÜLAY TURAN
SEMRA YILMAZ
SEMRA YILMAZ
KADRİYE AKKAVUK
HALİL İBRAHİM BERBER
7
13:50
S.HİZ.
Z.ERĞ
CER.H
Ş.UÇK
KAD.S
Z.ERĞ
T.EDB
M.AKÇ
D.KÜL.
İ.TUN
Derslik
8
14:35
S.HİZ.
Z.ERĞ
CER.H
Ş.UÇK
FARMA
T.TRN
MİKRO
A.BEF
M.ESAS
K.AKK
9
15:20
KAD.S
Z.ERĞ
REH.
H.İBR
FARMA
T.TRN
MİKRO
A.BEF
M.ESAS
K.AKK
10
16:05
KAD.S
Z.ERĞ
T.C.
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
HŞİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
10-B HEMŞİ
SEMRA YILMAZ
2014 - 2015 Öğretim Yılında 12.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
ÖZGÜR KAÇAN
Müdür
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
08:10
T.EDB
M.AKÇ
CER.H
Ş.UÇK
FARMA
T.TRN
MAT.
U.ÇKM
M.ESAS
K.AKK
2
09:00
T.EDB
M.AKÇ
CER.H
Ş.UÇK
FARMA
T.TRN
MAT.
U.ÇKM
M.ESAS
K.AKK
Dersin Adı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
KADIN SAĞLIĞI HASTALIK
MESLEK ESASLARI TEKNİĞ
MİKROBİYOLOJİ
CERRAHİ HASTALIKLARI
DAHİLİYE HASTALIKLARI
MATEMATİK
KİMYA
FİZİK
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İ
REHBERLİK
FARMAKOLOJİ
EPİDEMİYOLOJİ BİOİSTAT
BİYOKİMYA
GENEL BESLENME
BİYOLOJİ
3
09:50
BİY
H.İBR
KİM.
H.İBR
FİZ.
G.KUR
CER.H
Ş.UÇK
EPİDEM
S.YIL
4
10:40
BİY
H.İBR
KİM.
H.İBR
MAT.
U.ÇKM
CER.H
Ş.UÇK
EPİDEM
S.YIL
5
11:30
FİZ.
G.KUR
MİKRO
A.BEF
MAT.
U.ÇKM
D.ANL
Ö.GÜL
T.EDB
M.AKÇ
6
13:00
KAD.S
Z.ERĞ
MİKRO
A.BEF
DAH.H
T.TRN
B.KİM
S.YIL
MAT.
U.ÇKM
HDS
1
3
4
2
4
4
6
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
Öğretmenin Adı
İBRAHİM TUNCER
ZEYNEP EROĞUL
KADRİYE AKKAVUK
A.BEFA EROĞUL
ŞÜKRAN UÇAK
TÜLAY TURAN
ULUSAL ÇAKMAK
HALİL İBRAHİM BERBER
GÜL BİRLİK
ÖZCAN GÜLÇİN
MUHARREM AKÇA
ZEYNEP EROĞUL
SEMRA YILMAZ
TÜLAY TURAN
SEMRA YILMAZ
SEMRA YILMAZ
KADRİYE AKKAVUK
HALİL İBRAHİM BERBER
7
13:50
G.BES.
K.AKK
REH.
S.YIL
DAH.H
T.TRN
B.KİM
S.YIL
MAT.
U.ÇKM
Derslik
8
14:35
G.BES.
K.AKK
KAD.S
Z.ERĞ
D.ANL
Ö.GÜL
M.ESAS
K.AKK
D.KÜL.
İ.TUN
9
15:20
DAH.H
T.TRN
KAD.S
Z.ERĞ
S.HİZ.
Z.ERĞ
M.ESAS
K.AKK
10
16:05
DAH.H
T.TRN
S.HİZ.
Z.ERĞ
T.C.
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
HŞİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
11-A ATT
HABİB ÖCALAN
2014 - 2015 Öğretim Yılında 12.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
ÖZGÜR KAÇAN
Müdür
1
08:10
2
09:00
3
09:50
4
10:40
5
11:30
6
13:00
7
13:50
8
14:35
9
15:20
Y.DİL
B.ATA
TC-İNK
V.TUR
FEL.
S.AÇI
Y.DİL
B.ATA
D.ANL
Ö.GÜL
T.ACİL
H.ÖCA
T.ACİL
H.ÖCA
D.ANL
Ö.GÜL
T.ACİL
H.ÖCA
T.ACİL
H.ÖCA
Y.DİL
B.ATA
TC-İNK
V.TUR
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
T.EDB
M.AKÇ
S.MAT
E.ASLA
D.KÜL.
İ.TUN
T.ACİL
H.ÖCA
S.MAT
E.ASLA
TRAVMA
H.ÖCA
Dersin Adı
FELSEFE
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
YABANCI DİL
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ KİMYA
TÜRK EDEBİYATI
DİL VE ANLATIM
TRAVMALARDA ACİL YARDI
TIBBİ ACİLLER
TC İNK. TAR. VE ATATÜR
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL S
REHBERLİK
REH.
M.AKÇ
T.EDB
M.AKÇ
S.KİM
H.İBR
TRAVMA
H.ÖCA
T.EDB
M.AKÇ
S.KİM
H.İBR
TRAVMA
H.ÖCA
B.EĞİT
Y.AKSA
FEL.
S.AÇI
HDS
2
1
3
2
2
3
2
3
5
2
1
1
Öğretmenin Adı
SEZER AÇIKGÖZ
İBRAHİM TUNCER
BEYHAN ATALAY
EMİNE ASLAN
HALİL İBRAHİM BERBER
MUHARREM AKÇA
ÖZCAN GÜLÇİN
HABİB ÖCALAN
HABİB ÖCALAN
VEYSEL TURAN
YILDIRAY AKSAKAL
MUHARREM AKÇA
Derslik
10
16:05
T.C.
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
HŞİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
11-A HEMŞİ
A.BEFA EROĞUL
2014 - 2015 Öğretim Yılında 12.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
ÖZGÜR KAÇAN
Müdür
1
08:10
2
09:00
3
09:50
4
10:40
5
11:30
6
13:00
7
13:50
8
14:35
S.EĞT.
K.AKK
S.MAT
E.ASLA
S.EĞT.
K.AKK
S.MAT
E.ASLA
BUL.H
A.BEF
D.ANL
M.AKÇ
BUL.H
A.BEF
D.ANL
M.AKÇ
REH.
A.BEF
Y.DİL
B.ATA
B.EĞİT
Y.AKSA
M.ESAS
K.AKK
Y.DİL
B.ATA
M.ESAS
K.AKK
Y.DİL
B.ATA
FEL.
S.AÇI
HDS
2
1
2
2
3
2
2
2
1
2
1
2
Öğretmenin Adı
SEZER AÇIKGÖZ
İBRAHİM TUNCER
KADRİYE AKKAVUK
VEYSEL TURAN
BEYHAN ATALAY
EMİNE ASLAN
MUHARREM AKÇA
KADRİYE AKKAVUK
A.BEFA EROĞUL
A.BEFA EROĞUL
YILDIRAY AKSAKAL
ŞÜKRAN UÇAK
9
15:20
10
16:05
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Dersin Adı
FELSEFE
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
MESLEK ESASLARI VE TEK
TC İNK. TAR. VE ATATÜR
YABANCI DİL
SEÇMELİ MATEMATİK
DİL VE ANLATIM
SAĞLIK EĞİTİMİ
REHBERLİK
BULAŞICI HASTALIKLAR V
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL S
ÇOCUK SAĞ. VE HAST. BA
Derslik
ÇO.SAĞ
Ş.UÇK
FEL.
S.AÇI
ÇO.SAĞ
Ş.UÇK
TC-İNK
V.TUR
T.C.
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
HŞİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
12-A ATT
2014 - 2015 Öğretim Yılında 12.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
ÖZGÜR KAÇAN
Müdür
Pazartesi
Salı
1
08:10
S.MAT
E.ASLA
T.EDB
M.AKÇ
2
09:00
S.MAT
E.ASLA
T.EDB
M.AKÇ
3
09:50
D.ANL
M.AKÇ
ODDAY
S.YIL
4
10:40
D.ANL
M.AKÇ
ODDAY
S.YIL
5
11:30
REH.
A.ÖZD
Y.DİL
B.ATA
HDS
1
3
2
2
3
3
2
1
1
Öğretmenin Adı
İBRAHİM TUNCER
BEYHAN ATALAY
EMİNE ASLAN
MUHARREM AKÇA
MUHARREM AKÇA
ARİFE ÖZDİL
SEMRA YILMAZ
A.BEFA EROĞUL
ARİFE ÖZDİL
6
13:00
Y.DİL
B.ATA
A.KUR
A.ÖZD
7
13:50
Y.DİL
B.ATA
A.KUR
A.ÖZD
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Dersin Adı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
YABANCI DİL
SEÇMELİ MATEMATİK
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
ACİL KURTARMA TEKNİKLE
OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA
TRAFİK VE İLK YARDIM
REHBERLİK
Derslik
8
14:35
T.EDB
M.AKÇ
D.KÜL.
İ.TUN
9
15:20
A.KUR
A.ÖZD
TRAFİK
A.BEF
10
16:05
T.C.
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
HŞİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
12-A HEMŞİ
EROL ÖZEN
2014 - 2015 Öğretim Yılında 12.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
ÖZGÜR KAÇAN
Müdür
Pazartesi
Salı
1
08:10
Y.DİL
B.ATA
TOPSAĞ
A.ÖZD
2
09:00
Y.DİL
B.ATA
TOPSAĞ
A.ÖZD
3
09:50
ÇO.SAĞ
A.ÖZD
RUH S
Ş.UÇK
4
10:40
ÇO.SAĞ
A.ÖZD
RUH S
Ş.UÇK
5
11:30
SAĞ.H
T.TRN
TRAFİK
A.ÖZD
HDS
1
2
2
3
2
2
2
2
1
1
Öğretmenin Adı
İBRAHİM TUNCER
A.BEFA EROĞUL
ARİFE ÖZDİL
BEYHAN ATALAY
ÖZCAN GÜLÇİN
ARİFE ÖZDİL
ŞÜKRAN UÇAK
TÜLAY TURAN
ARİFE ÖZDİL
TÜLAY TURAN
6
13:00
SAĞ.H
T.TRN
Y.DİL
B.ATA
7
13:50
REH.
T.TRN
İ.YAR.
A.BEF
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Dersin Adı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
İLK YARDIM VE ACİL BAK
ÇOCUK SAĞ. VE HAST. BA
YABANCI DİL
DİL VE ANLATIM
TOPLUM SAĞLIĞI
RUH SAĞLIGI VE PSİKİYA
SAĞLIK HİZMETLERİNDE Y
TRAFİK VE İLK YARDIM
REHBERLİK
Derslik
8
14:35
D.ANL
Ö.GÜL
İ.YAR.
A.BEF
9
15:20
D.ANL
Ö.GÜL
D.KÜL.
İ.TUN
10
16:05
T.C.
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
HŞİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
12-B HEMŞİ
ŞÜKRAN UÇAK
2014 - 2015 Öğretim Yılında 12.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
ÖZGÜR KAÇAN
Müdür
Pazartesi
Salı
1
08:10
D.ANL
Ö.GÜL
İ.YAR.
A.BEF
2
09:00
D.ANL
Ö.GÜL
İ.YAR.
A.BEF
3
09:50
SAĞ.H
T.TRN
ÇO.SAĞ
A.ÖZD
4
10:40
SAĞ.H
T.TRN
ÇO.SAĞ
A.ÖZD
5
11:30
TRAFİK
Z.ERĞ
RUH S
Ş.UÇK
HDS
1
2
2
3
2
2
2
1
2
1
Öğretmenin Adı
İBRAHİM TUNCER
A.BEFA EROĞUL
ARİFE ÖZDİL
BEYHAN ATALAY
ÖZCAN GÜLÇİN
ARİFE ÖZDİL
ŞÜKRAN UÇAK
ŞÜKRAN UÇAK
TÜLAY TURAN
ZEYNEP EROĞUL
6
13:00
TOPSAĞ
A.ÖZD
RUH S
Ş.UÇK
7
13:50
TOPSAĞ
A.ÖZD
Y.DİL
B.ATA
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Dersin Adı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
İLK YARDIM VE ACİL BAK
ÇOCUK SAĞ. VE HAST. BA
YABANCI DİL
DİL VE ANLATIM
TOPLUM SAĞLIĞI
RUH SAĞLIGI VE PSİKİYA
REHBERLİK
SAĞLIK HİZMETLERİNDE Y
TRAFİK VE İLK YARDIM
Derslik
8
14:35
Y.DİL
B.ATA
Y.DİL
B.ATA
9
15:20
D.KÜL.
İ.TUN
REH.
Ş.UÇK
10
16:05
Download

Sınıfların Haftalık Ders Programları