T.C.
AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI
Akçaabat Anadolu Lisesi Müdürlüğü
29.09.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
10-B
10-C
10-D
10-E
11-A
11-B
11-C
11-D
11-E
1
GÖR.S/K.YA
FKİM2/M.SA
MATM/Ö.GÜ
FİNG-2/M.ÇA
FFİZ2/E.KA
S.MAT/H.YU
SE KİM/C.UZ
S.MAT/A.ŞE
FİNG3/Y.KA
S.DAN/H.ÖZ
3
FDAN2/F.YI
MATM/F.BO
FTAR2/A.GE
GÖR.S/K.YA
SİYER/M.AT
BED/V.Sİ
FİNG3/G.ŞE
SE KİM/M.SA
SE FİZ/N.KU
FTED3/E.ÖM
2
4
5
6
7
8
9
F.P.K./M.SA
FFİZ2/E.KA
FTAR2/A.GE
S OSML/F.AT
BED/G.KA
BED/G.KA
FTED2/F.YI
MATM/F.BO
FİNG-2/N.AS
FİNG-2/N.AS
BED/V.Sİ
BED/V.Sİ
MATM/Ö.GÜ
BİY/H.GÜ
BED/V.Sİ
BED/V.Sİ
FİNG-2/N.AS
FİNG-2/N.AS
FİNG-2/M.ÇA
SUZAY/O.ÇE
MATM/F.BO
MATM/F.BO
FTAR2/E.ÜÇ
BİY/S.BA
SUZAY/E.KA
FİNG-2/M.ÇA
REH/C.UZ
FKİM2/C.UZ
S. ETK/O.ÇE
FTAR2/E.ÜÇ
S.MAT/H.YU
BED/V.Sİ
SE BİY/H.GÜ
SE BİY/H.GÜ
FİNG3/G.ŞE
FDAN3/E.ÖM
SE KİM/C.UZ
FİNG3/G.ŞE
S.MAT/A.ŞE
S.MAT/A.ŞE
SE BİY/H.GÜ
SE BİY/H.GÜ
S.MAT/A.ŞE
SE KİM/M.SA
FFEL3/K.US
SE FİZ/N.KU
SE FİZ/N.KU
FİNG3/G.ŞE
FDAN3/C.Cİ
SE FİZ/N.KU
SE BİY/E.Sİ
SE BİY/E.Sİ
FTED3/C.Cİ
FTED3/C.Cİ
S.DAN/H.ÖZ
FTED3/E.ÖM
FDAN3/H.ÖZ
STRH/A.GE
STRH/A.GE
FFEL3/K.US
10
11
12
Gün
10-A
10-B
10-C
10-D
10-E
11-A
11-B
11-C
11-D
11-E
1
MATM/E.BA
SİYER/M.AT
BİY/H.GÜ
F.P.K./M.SA
FİNG-2/M.ÇA
STDİN/A.ÇA
SE FİZ/E.KA
FALM2/E.YA
SE KİM/C.UZ
SCĞRF/E.SA
3
FTED2/F.YI
BİY/H.GÜ
F.P.K./M.SA
FİNG-2/M.ÇA
FTED2/F.AT
SE FİZ/E.KA
FDAN3/H.ÖZ
FİNG3/G.ŞE
YSGEO/Ö.GÜ
FALM2/E.YA
2
S
a
l
ı
10-A
Sınıflar Bazında Toplu Program
4
5
6
7
8
9
MATM/E.BA
FTED2/F.YI
BİY/S.BA
BİY/S.BA
SİYER/M.AT
S. ETK/O.ÇE
F.P.K./M.SA
S OSML/A.AY
SUZAY/E.KA
S. ETK/A.AY
GÖR.S/M.İN
FDAN2/F.YI
BİY/H.GÜ
FKİM2/M.SA
S OSML/A.AY
FFİZ2/E.KA
FDAN2/F.YI
GÖR.S/M.İN
FFİZ2/O.ÇE
REH/F.BO
FDAN2/F.YI
FKİM2/M.SA
S OSML/F.AT
FCOĞ2/E.KA
FİNG-2/M.ÇA
FTED2/F.AT
MATM/G.DE
MATM/G.DE
BİY/S.BA
BİY/S.BA
TDİN3/M.AT
SE FİZ/E.KA
FTED3/E.ÖM
FTED3/E.ÖM
FFEL3/K.US
FALM2/E.YA
SE FİZ/E.KA
FFEL3/K.US
S.MAT/A.ŞE
S.MAT/A.ŞE
BED/G.KA
BED/G.KA
FDAN3/H.ÖZ
TDİN3/M.AT
TCİT3/E.ÜÇ
YSGEO/H.YU
FTED3/E.ÖM
FTED3/E.ÖM
SE KİM/C.UZ
FALM2/E.YA
FİNG3/Y.KA
FİNG3/Y.KA
S.MAT/G.DE
S.MAT/G.DE
SCĞRF/E.SA
TCİT3/C.YI
STDİN/A.ÇA
STRH/A.GE
STRH/A.GE
FİNG3/Y.KA
10
11
12
Gün
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
10-C
10-D
10-E
11-A
11-B
11-C
11-D
11-E
MATM/F.BO
FTED2/F.YI
FTED2/F.AT
ALM11/E.YA
SE FİZ/E.KA
SE BİY/H.GÜ
SE KİM/M.SA
SE BİY/E.Sİ
S.MAT/G.DE
3
FİNG-2/M.ÇA
ALM11/M.SÜ
MATM/Ö.GÜ
MATM/F.BO
FCOĞ2/E.SA
SE KİM/M.SA
SE KİM/C.UZ
SE FİZ/N.KU
FALM2/E.YA
YSGEO/H.YU
2
4
5
6
7
8
9
FCOĞ2/E.SA
FİNG-2/M.ÇA
MATM/E.BA
MATM/E.BA
S OSML/F.AT
FTED2/F.YI
MATM/F.BO
S OSML/A.AY
SİYER/M.AT
FFİZ2/E.KA
FCOĞ2/E.KA
FİNG-2/N.AS
FTED2/F.YI
MATM/Ö.GÜ
S OSML/A.AY
S. ETK/A.AY
ALM11/M.SÜ
FCOĞ2/E.KA
FFİZ2/O.ÇE
MATM/F.BO
FİNG-2/M.ÇA
FDAN2/F.YI
S. ETK/O.ÇE
SİYER/M.AT
SİYER/M.AT
FFİZ2/E.KA
BED/G.KA
BED/G.KA
S OSML/E.ÖM
FDAN2/F.AT
SE FİZ/E.KA
SE KİM/M.SA
FALM2/E.YA
STDİN/A.ÇA
FİNG3/G.ŞE
FİNG3/G.ŞE
SE BİY/H.GÜ
SE KİM/C.UZ
FTED3/H.ÖZ
FTED3/H.ÖZ
TDİN3/M.AT
FALM2/E.YA
SE KİM/M.SA
SE FİZ/N.KU
REH/K.US
FALM2/E.YA
STDİN/A.ÇA
FFEL3/K.US
SE BİY/E.Sİ
STDİN/M.AT
SE FİZ/N.KU
SE FİZ/N.KU
FFEL3/K.US
FTED3/C.Cİ
S.MAT/G.DE
FİNG3/Y.KA
FİNG3/Y.KA
FFEL3/K.US
TCİT3/C.YI
FTED3/E.ÖM
10
11
Gün
10-A
10-B
10-C
10-D
10-E
11-A
11-B
11-C
11-D
11-E
1
FKİM2/M.SA
FTAR2/E.ÜÇ
SİYER/M.AT
S OSML/F.AT
MATM/G.DE
S.MAT/H.YU
TCİT3/A.GE
BED/V.Sİ
BED/G.KA
STDİN/A.ÇA
3
MATM/E.BA
FDAN2/F.YI
FİNG-2/N.AS
FTED2/F.AT
FCOĞ2/E.SA
REH/E.ÖM
SE FİZ/E.KA
YSGEO/H.YU
SE KİM/C.UZ
FALM2/E.YA
2
4
5
6
7
8
9
FİNG-2/M.ÇA
MATM/E.BA
FTAR2/A.GE
REH/E.KA
BİY/S.BA
SİYER/M.AT
FKİM2/M.SA
FDİN2/A.ÇA
FCOĞ2/E.KA
ALM11/M.SÜ
BİY/H.GÜ
BİY/H.GÜ
FDİN2/A.ÇA
FKİM2/M.SA
FFİZ2/E.KA
FTAR2/A.GE
ALM11/M.SÜ
FCOĞ2/E.KA
FCOĞ2/E.KA
FTED2/F.AT
FTAR2/E.ÜÇ
BED/G.KA
BED/G.KA
ALM11/M.SÜ
MATM/G.DE
ALM11/E.YA
BİY/S.BA
FTAR2/E.ÜÇ
FDİN2/M.AT
S OSML/E.ÖM
S.MAT/H.YU
FDAN3/E.ÖM
YSGEO/E.BA
FİNG3/G.ŞE
TCİT3/A.GE
FFEL3/K.US
FİNG3/G.ŞE
SE FİZ/E.KA
STDİN/A.ÇA
FFEL3/K.US
YSGEO/E.BA
FALM2/E.YA
BED/V.Sİ
TCİT3/E.ÜÇ
SE BİY/H.GÜ
SE BİY/H.GÜ
FTED3/E.ÖM
GÖR.S/M.İN
BED/G.KA
SE KİM/C.UZ
S.MAT/G.DE
S.MAT/G.DE
FFEL3/K.US
TCİT3/E.ÜÇ
GÖR.S/M.İN
TDİN3/M.AT
YSGEO/H.YU
SCĞRF/E.SA
SCĞRF/E.SA
FİNG3/Y.KA
10
11
12
Gün
10-A
10-B
10-C
10-D
10-E
11-A
11-B
11-C
11-D
11-E
1
FİNG-2/M.ÇA
FFİZ2/E.KA
FTED2/F.YI
MATM/F.BO
MATM/G.DE
SE BİY/H.GÜ
YSGEO/E.BA
FİNG3/G.ŞE
TCİT3/E.ÜÇ
BED/V.Sİ
3
ALM11/M.SÜ
FTAR2/E.ÜÇ
FİNG-2/N.AS
BİY/S.BA
FKİM2/C.UZ
SE KİM/M.SA
FİNG3/G.ŞE
STDİN/A.ÇA
TDİN3/M.AT
S.MAT/G.DE
2
C
u
m
a
10-B
ALM11/M.SÜ
12
P
e
r
ş
e
m
b
e
10-A
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FKİM2/M.SA
FFİZ2/E.KA
FDAN2/F.YI
SUZAY/E.KA
FCOĞ2/E.SA
FDİN2/A.ÇA
REH/N.AS
FİNG-2/N.AS
MATM/F.BO
MATM/F.BO
FTED2/F.YI
FTED2/F.YI
SUZAY/E.KA
FDAN2/F.YI
MATM/Ö.GÜ
MATM/Ö.GÜ
SİYER/M.AT
REH/M.İN
MATM/F.BO
BİY/S.BA
SİYER/M.AT
FKİM2/M.SA
ALM11/M.SÜ
FDİN2/M.AT
MATM/G.DE
F.P.K./C.UZ
FİNG-2/M.ÇA
GÖR.S/K.YA
FDAN2/F.AT
FTED2/F.AT
SE BİY/H.GÜ
SE KİM/M.SA
TCİT3/A.GE
GÖR.S/M.İN
YSGEO/E.BA
FTED3/E.ÖM
FDAN3/H.ÖZ
TCİT3/A.GE
FTED3/H.ÖZ
STDİN/A.ÇA
GÖR.S/M.İN
REH/G.KA
FİNG3/G.ŞE
FDAN3/H.ÖZ
S.MAT/A.ŞE
S.MAT/A.ŞE
SE BİY/H.GÜ
SE BİY/H.GÜ
STDİN/M.AT
FDAN3/C.Cİ
GÖR.S/M.İN
FİNG3/Y.KA
YSGEO/Ö.GÜ
REH/C.Cİ
BED/V.Sİ
S.MAT/G.DE
SEÇTED/E.ÖM
S.DAN/H.ÖZ
FDAN3/H.ÖZ
REH/G.DE
T.C.
AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI
Akçaabat Anadolu Lisesi Müdürlüğü
29.09.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
12-B
12-C
12-D
12-E
12-F
9-A
9-B
9-C
9-D
1
YDİL12/G.ŞE
S.MAT/F.BO
TTED12/E.ÖM
SEÇBİT/E.ÇE
SE COĞ/E.KA
SE COĞ/E.SA
MAT/E.BA
BED/V.Sİ
DANT1/F.YI
İNG1/N.AS
3
FTRFK/S.BA
SBİYL/H.GÜ
BED/G.KA
SEÇ Kİ/C.UZ
SGOM11/Ö.GÜ
SGOM11/E.BA
DANT1/H.ÖZ
İNG1/Y.KA
İNG1/N.AS
MAT/A.ŞE
2
4
5
6
7
8
YDİL12/G.ŞE
SBİYL/S.BA
SGOM11/E.BA
SEÇBİT/E.ÇE
REH/Ö.GÜ
S.MAT/F.BO
SEÇDİL/C.Cİ
SEÇ Kİ/M.SA
SEÇ Kİ/M.SA
DİN-12/M.AT
TTED12/E.ÖM
BED/G.KA
SGOM11/Ö.GÜ
SEÇDİL/E.ÖM
DAN12/E.ÖM
SEÇFİZ/N.KU
SEÇ Kİ/C.UZ
BED/G.KA
BED/G.KA
SBİYL/E.Sİ
SE COĞ/E.KA
DİN-12/M.AT
SEÇBİT/E.ÇE
S.DAN/K.Cİ
S.DAN/K.Cİ
SE COĞ/E.SA
SEÇBİT/E.ÇE
DİN-12/M.AT
ÇTT/E.ÜÇ
GÖR.S/K.YA
9
MAT/E.BA
SUİL/A.GE
İNG1/G.ŞE
İNG1/G.ŞE
TTED1/H.ÖZ
TTED1/H.ÖZ
BED/V.Sİ
İNG1/Y.KA
BİY-9/S.BA
BİY-9/S.BA
ALM1/M.SÜ
SUİL/A.GE
SUİL/A.GE
İNG1/N.AS
FFİZ2/N.KU
REH/H.YU
KİM1/C.UZ
COĞ1/E.KA
İNG1/N.AS
MAT/A.ŞE
FFİZ2/E.KA
DANT1/H.ÖZ
COĞ1/E.KA
ALM1/M.SÜ
10
11
12
Gün
12-A
12-B
12-C
12-D
12-E
12-F
9-A
9-B
9-C
9-D
1
BED/V.Sİ
YDİL12/N.AS
S.MAT/G.DE
S.MAT/Ö.GÜ
S.MAT/F.BO
S.DAN/K.Cİ
İNG1/G.ŞE
TTED1/F.AT
TTED1/F.YI
BİY-9/E.Sİ
3
SEÇFİZ/N.KU
TTED12/K.Cİ
DİN-12/M.AT
TTED12/C.Cİ
YDİL12/Y.KA
SE COĞ/E.SA
BİY-9/S.BA
MAT/A.ŞE
SAĞ/E.Sİ
DİN11/A.ÇA
2
S
a
l
ı
12-A
Sınıflar Bazında Toplu Program
4
5
6
7
8
BED/V.Sİ
SEÇFİZ/N.KU
ALM12/E.YA
TTED12/C.Cİ
SEÇDİL/C.Cİ
YDİL12/N.AS
REH/H.GÜ
SEÇFİZ/N.KU
SEÇFİZ/N.KU
ALM12/E.YA
S.MAT/G.DE
SGOM11/Ö.GÜ
REH/M.SA
ALM12/E.YA
SEÇFİZ/N.KU
S.MAT/Ö.GÜ
TTED12/C.Cİ
DAN12/C.Cİ
SEÇBİT/E.ÇE
ALM12/A.BO
S.MAT/F.BO
YDİL12/Y.KA
TTED12/K.Cİ
ÇTT/E.ÜÇ
GÖR.S/K.YA
S.DAN/K.Cİ
SE COĞ/E.SA
BED/V.Sİ
BED/V.Sİ
SEÇBİT/E.ÇE
9
İNG1/G.ŞE
BİY-9/S.BA
TAR1/A.GE
DİN11/A.ÇA
BED/V.Sİ
BED/V.Sİ
TTED1/F.AT
MAT/A.ŞE
COĞ1/E.SA
REH/F.AT
KURAN/A.ÇA
DANT1/F.AT
TTED1/F.YI
MAT/H.YU
MAT/H.YU
GÖR SN/K.YA
İNG1/N.AS
İNG1/N.AS
BİY-9/E.Sİ
TTED1/H.ÖZ
İNG1/N.AS
İNG1/N.AS
SUİL/E.ÜÇ
REH/K.YA
10
11
12
Gün
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
12-C
12-D
12-E
12-F
9-A
9-B
9-C
9-D
SGOM11/Ö.GÜ
YDİL12/N.AS
REH/G.ŞE
ÇTT/E.ÜÇ
YDİL12/M.ÇA
COĞ1/E.SA
İNG1/Y.KA
COĞ1/E.KA
KURAN/A.ÇA
3
YDİL12/G.ŞE
BED/G.KA
S.MAT/G.DE
DAN12/C.Cİ
SE COĞ/E.KA
DAN12/K.Cİ
KURAN/A.ÇA
MAT/A.ŞE
BİY-9/E.Sİ
SUİL/E.ÜÇ
2
4
5
6
7
8
SEÇ Kİ/C.UZ
YDİL12/G.ŞE
S.MAT/Ö.GÜ
S.MAT/Ö.GÜ
SEÇDİL/C.Cİ
ALM12/E.YA
BED/G.KA
SEÇDİL/C.Cİ
YDİL12/N.AS
YDİL12/N.AS
YDİL12/N.AS
S.MAT/G.DE
SEÇ Kİ/M.SA
SEÇ Kİ/M.SA
SEÇBİT/E.ÇE
TTED12/C.Cİ
SEÇDİL/C.Cİ
YDİL12/G.ŞE
YDİL12/G.ŞE
SGOM11/E.BA
SE COĞ/E.KA
DAN12/K.Cİ
BED/V.Sİ
BED/V.Sİ
ALM12/E.YA
YDİL12/M.ÇA
ALM12/E.YA
TTED12/K.Cİ
TTED12/K.Cİ
FTRFK/V.Sİ
9
FFİZ2/N.KU
ALM1/M.SÜ
KİM1/C.UZ
REH/M.SÜ
SAĞ/S.BA
GÖR.S/M.İN
İNG1/Y.KA
MAT/A.ŞE
TTED1/F.AT
GÖR.S/M.İN
KİM1/C.UZ
BİY-9/S.BA
KURAN/A.ÇA
BİY-9/E.Sİ
MAT/H.YU
MAT/H.YU
FFİZ2/N.KU
ALM1/M.SÜ
ALM1/M.SÜ
COĞ1/E.KA
BİY-9/E.Sİ
TAR1/E.ÜÇ
TTED1/H.ÖZ
TTED1/H.ÖZ
10
11
Gün
12-A
12-B
12-C
12-D
12-E
12-F
9-A
9-B
9-C
9-D
1
ALM12/E.YA
SGOM11/Ö.GÜ
YDİL12/N.AS
FTRFK/E.Sİ
DAN12/K.Cİ
REH/M.ÇA
MAT/E.BA
COĞ1/E.SA
DANT1/F.YI
KİM1/C.UZ
3
DAN12/C.Cİ
TTED12/K.Cİ
SBİYL/E.Sİ
SEÇFİZ/N.KU
S.MAT/F.BO
S.MAT/G.DE
İNG1/G.ŞE
MAT/A.ŞE
BED/G.KA
KURAN/A.ÇA
2
4
5
6
7
8
SEÇ Kİ/C.UZ
SBİYL/S.BA
SEÇBİT/E.ÇE
SGOM11/E.BA
SEÇFİZ/N.KU
DAN12/C.Cİ
TTED12/K.Cİ
GÖR.S/K.YA
SEÇBİT/E.ÇE
SEÇBİT/E.ÇE
YDİL12/N.AS
GÖR.S/K.YA
SEÇFİZ/N.KU
SEÇFİZ/N.KU
ALM12/E.YA
SBİYL/E.Sİ
SEÇFİZ/N.KU
SEÇ Kİ/C.UZ
DİN-12/M.AT
GÖR.S/K.YA
SGOM11/Ö.GÜ
S.MAT/F.BO
S.DAN/K.Cİ
ALM12/E.YA
REH/E.KA
DAN12/K.Cİ
S.MAT/G.DE
ALM12/E.YA
SEÇTED/K.Cİ
ÇTT/E.ÜÇ
9
MAT/E.BA
İNG1/G.ŞE
ALM1/M.SÜ
DANT1/H.ÖZ
TTED1/H.ÖZ
BİY-9/S.BA
FFİZ2/N.KU
MAT/A.ŞE
DANT1/F.AT
İNG1/Y.KA
İNG1/Y.KA
TAR1/A.GE
TAR1/A.GE
BED/G.KA
İNG1/N.AS
İNG1/N.AS
KİM1/C.UZ
DİN11/A.ÇA
FFİZ2/E.KA
SAĞ/E.Sİ
MAT/A.ŞE
MAT/A.ŞE
İNG1/N.AS
İNG1/N.AS
10
11
12
Gün
12-A
12-B
12-C
12-D
12-E
12-F
9-A
9-B
9-C
9-D
1
DİN-12/M.AT
SEÇ Kİ/M.SA
SBİYL/E.Sİ
S.MAT/Ö.GÜ
SEÇBİT/E.ÇE
TTED12/K.Cİ
SUİL/A.GE
KİM1/C.UZ
KURAN/A.ÇA
DANT1/H.ÖZ
3
S.MAT/Ö.GÜ
S.MAT/F.BO
TTED12/E.ÖM
SEÇDİL/C.Cİ
YDİL12/Y.KA
YDİL12/M.ÇA
FFİZ2/N.KU
SUİL/A.GE
TTED1/F.YI
MAT/A.ŞE
2
C
u
m
a
12-B
SEÇ Kİ/C.UZ
12
P
e
r
ş
e
m
b
e
12-A
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DAN12/C.Cİ
S.MAT/Ö.GÜ
TTED12/C.Cİ
TTED12/C.Cİ
GÖR.S/K.YA
SEÇFİZ/N.KU
S.MAT/F.BO
FTRFK/H.GÜ
SBİYL/H.GÜ
DAN12/C.Cİ
SEÇBİT/E.ÇE
FTRFK/E.Sİ
SEÇ Kİ/M.SA
DAN12/E.ÖM
SEÇDİL/E.ÖM
S.MAT/Ö.GÜ
SGOM11/E.BA
ALM12/A.BO
YDİL12/G.ŞE
YDİL12/G.ŞE
SEÇTED/K.Cİ
YDİL12/Y.KA
TTED12/K.Cİ
TTED12/K.Cİ
FTRFK/V.Sİ
SGOM11/E.BA
YDİL12/M.ÇA
S.MAT/G.DE
S.MAT/G.DE
S.DAN/K.Cİ
TAR1/A.GE
KURAN/A.ÇA
MAT/E.BA
MAT/E.BA
KİM1/C.UZ
COĞ1/E.SA
SAĞ/S.BA
FFİZ2/N.KU
KURAN/A.ÇA
TAR1/A.GE
DİN11/A.ÇA
ALM1/M.SÜ
BİY-9/E.Sİ
ALM1/M.SÜ
MAT/H.YU
MAT/H.YU
SUİL/A.GE
TAR1/A.GE
TAR1/E.ÜÇ
MAT/A.ŞE
KİM1/C.UZ
BED/G.KA
BED/G.KA
GÖR.S/K.YA
T.C.
AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI
Akçaabat Anadolu Lisesi Müdürlüğü
29.09.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
BİY-9/E.Sİ
3
MAT/H.YU
2
4
5
6
7
8
9
BİY-9/E.Sİ
MAT/H.YU
COĞ1/E.KA
ALM1/M.SÜ
TTED1/F.AT
TTED1/F.AT
10
11
12
Gün
9-E
1
İNG1/Y.KA
3
KİM1/C.UZ
2
S
a
l
ı
9-E
1
4
5
6
7
8
9
İNG1/Y.KA
SUİL/E.ÜÇ
BED/G.KA
BED/G.KA
COĞ1/E.KA
TAR1/E.ÜÇ
10
11
12
Gün
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
MAT/H.YU
3
FFİZ2/E.KA
2
4
5
6
7
8
9
KURAN/A.ÇA
ALM1/M.SÜ
KİM1/C.UZ
REH/E.ÜÇ
DİN11/A.ÇA
11
Gün
9-E
1
FFİZ2/E.KA
3
İNG1/Y.KA
2
4
5
6
7
8
9
TAR1/E.ÜÇ
İNG1/Y.KA
SAĞ/E.Sİ
KURAN/A.ÇA
DANT1/F.AT
TTED1/F.AT
10
11
12
Gün
9-E
1
MAT/H.YU
3
BİY-9/E.Sİ
2
C
u
m
a
MAT/H.YU
10
12
P
e
r
ş
e
m
b
e
9-E
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MAT/H.YU
SUİL/E.ÜÇ
GÖR.S/K.YA
DANT1/F.AT
İNG1/Y.KA
İNG1/Y.KA
Sınıflar Bazında Toplu Program
Download

öğrencilerimizin haftalık ders programı