T.C.
Bornova Kaymakamlığı
Çimentaş Anadolu Lisesi
1
Sınıf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2
3
4
Pazartesi
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Salı
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Çarşamba
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Perşembe
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Cuma
5
6
7
8
9
10
08:45 09:35 10:25 11:15 12:40 13:30 14:20 15:05 15:55 16:45 08:45 09:35 10:25 11:15 12:40 13:30 14:20 15:05 15:55 16:45 08:45 09:35 10:25 11:15 12:40 13:30 14:20 15:05 15:55 16:45 08:45 09:35 10:25 11:15 12:40 13:30 14:20 15:05 15:55 16:45 08:45 09:35 10:25 11:15 12:40 13:30 14:20 15:05 15:55 16:45
09:25 10:15 11:05 11:55 13:20 14:10 15:00 15:45 16:35 17:25 09:25 10:15 11:05 11:55 13:20 14:10 15:00 15:45 16:35 17:25 09:25 10:15 11:05 11:55 13:20 14:10 15:00 15:45 16:35 17:25 09:25 10:15 11:05 11:55 13:20 14:10 15:00 15:45 16:35 17:25 09:25 10:15 11:05 11:55 13:20 14:10 15:00 15:45 16:35 17:25
10A
10B
10C
10D
10E
10F
11A
11B
11C
11D
11E
11F
12A
12B
12C
12D
12E
R.TKN
TAR2
R.TKN
TAR2
SBİY3
SBİY3
TÜRK3
F.ERM
N.AVC
H.ÇLK
H.ÇLK
DİL2
SKİM3
SPSİ2
SPSİ2
İNG4
İNG4
DİL2
DİL2
İYAB
İYAB
TÜRK3 TÜRK3
D.TPL
COĞ4
S.ÖZD
MAT4
D.TPL
COĞ4
S.ÖZD
MAT4
S.ALT
S.ALT
F.SBT
İNG4
M.AÇK
F.SBT
E.BLG
E.BLG
İNG4
SPSİ2
SPSİ2
M.AÇK
COĞ4
COĞ4
9E
9F
R.TKN
R.TKN
S.KSE
S.KSE
DİL4
SPSİ2
SPSİ2
MAT4
MAT4
Bİ.İL.
DİN
BED2
BED2
COĞ4
COĞ4
SİYD2
SİYD2
DİL4
DİL4
F.GKT
U.ERL
M.Syl
DİN
İNG10
İNG10
REH
D.İST
D.İST
D.TPL
B.ÇKR
B.ÇKR
B.ÇKR
N.NRZ
N.NRZ
E.BLG
İNG4
İNG4
MAT4
MAT4
REMÜ
DİL2
DİL2
Ö.GNL
Ö.GNL
Ö.ÇLK
Ö.ÇLK
N.AVC
F.ERM
F.ERM
MAT4
MAT4
KİM2
KİM2
İNK
İNK
REH
MAT4
H.PLT
H.PLT
N.ÖNR N.ÖNR
SFİZ2
SFİZ2
MAT4
M.ÇBN M.ÇBN
SGEO3 SGEO3
B.KCL
B.KCL
F.ERM
DİL4
H.AKB
COĞ4
S.ÖZD
SBİY3
S.ALT
F.ERM
DİL4
H.AKB
COĞ4
SFİZ3
İNG4
İNG4
F.SBT
İYAB
Ü.FLZ
DİL4
F.SBT
İYAB
Ü.FLZ
DİL4
S.KSE
S.KSE
TÜRKÇETÜRKÇE GEO2
GEO2
S.KSE
S.ÖZD
SFİZ3
R.DĞN R.DĞN
MAT4
REH
SKİM3
F.GKT
F.GKT
R.DĞN N.ÖNR
TÜRKÇETÜRKÇE TÜRK4 TÜRK4
F.ERM
F.ERM
BED2
BED2
B.OKN
SKİM3
SKİM3
S.ALT
F.SBT
F.SBT
N.MST
N.MST
R.DĞN
B.AYD
Ü.FLZ
Ü.FLZ
Ö.ÇLK
Ö.ÇLK
Ç.ENG
Ç.ENG
BED2
SPSİ2
SPSİ2
TDBS9 TDBS9
A.NŞN
A.NŞN
DEMKRS SBİY3
REMÜ
TÜRK3
TAR2
TAR2
SFİZ3
COĞ2
COĞ2
SFİZ3
SFİZ3
MAT4
MAT4
DİNBİL DİNBİL
GEO2
GEO2
SBİY3
SBİY3
BED2
BED2
SKİM3
SKİM3
MAT4
N.MST
COĞ2
DİNBİL DİNBİL
BED2
SOET1
S.ALT
SFİZ2
SFİZ2
R.DĞN R.DĞN
G.ÖZS
G.ÖZS
F.ÖZT
F.ÖZT
FEL3
BED2
BED2
MAT4
MAT4
BİY2
BİY2
TÜRK3 SGEO3 SGEO3
SGEO3 SGEO3
E.BLG
İ.ATŞ
İ.ATŞ
TÜRK3 TÜRK3
N.TPB
Ü.FLZ
Ü.FLZ
E.BLG
E.BLG
SOET1
FEL3
FEL3
BED2
BED2
S.ALT
DİL2
Ç.ENG
Ç.ENG
İ.ATŞ
DİL4
PROJE1
Ö.ÇLK
Ü.FLZ
Ü.FLZ
A.AYD
A.AYD
S.BÇC
S.BÇC
D.TPL
K.ÇMN K.ÇMN
COĞ2
COĞ2
İNG4
İNG4
DİL4
DİL4
PROJE1
TED
REMÜ
İYAB
İYAB
İNG4
İNG4
REH
MAT4
MAT4
COĞ2
COĞ2
İNG10
İNG10
E.CYL
İYAB
N.NRZ
E.CYL
İYAB
N.NRZ
TÜRK4 TÜRK4
F.ERM
İNG4
F.SBT
İYAB
Ü.FLZ
DİL5
İ.ATŞ
F.ERM
İNG4
F.SBT
İYAB
Ü.FLZ
DİL5
İ.ATŞ
DİL4
DİL4
İ.ATŞ
İ.ATŞ
FİZ3
TRA
M.ÇBN
A.BZK
BED2
BED2
D.İST
D.İST
İYAB
DİN
H.ÇLK
B.AYD
MAT 6
H.ÇLK
B.AYD
N.NRZ
REMÜ
MAT 6
İYAB
Ü.FLZ
F.ERM
İNG6
M.BYS
SAĞ1
SREMÜ MAT 6
A.BZK
SAĞ1
S.ALT
SREMÜ
N.AVC
TAR
N.AVC
REH
M.AÇK
BİY3
S.ALT
TAR
N.NRZ
S.BÇC
SOET1 SMAT2 SMAT2
İNG10
İNG10
İNG10
İNG4
M.AÇK
REH
M.BYS
H.PLT
İNG4
M.AÇK
İNG4
F.SBT
H.ÇLK
İNG4
S.TNA
E.CYL
M.BYS
İYAB
Ü.FLZ
F.ERM
İNG6
İNG6
Ö.GNL
İNG6
İNG4
İNG4
S.TNA
GEO2
S.TNA
M.BYS
COĞ4
COĞ4
K.ÇMN K.ÇMN
İNG10
Ö.GNL
İYAB
İNG10
Ö.GNL
İYAB
Ü.FLZ
Ü.FLZ
MAT 6
HZM9
HZM9
TÜRK3 TÜRK3
B.OKN
H.ÇLK
E.CYL
M.BYS
B.OKN
İNG6
Ö.GNL
İNG6
M.Syl
BİY3
M.Syl
BİY3
COĞ
COĞ
S.ÖZD
BED2
BED2
TÜRK3
TAR
TAR
FİZ
BORNOVA ÇİMENTAŞ ANADOLU LİSESİ
REH
İNG4
DİL5
A.BAĞ
C.TPÇ
BİY3
SEÇUZA SEÇUZA COĞ4
COĞ4
DİN
M.Syl
TDBS9 TDBS9
M.Syl
DİL2
S.KSE
İNG6
M.AÇK
REH
B.OKN
B.OKN
MAT 6
MAT 6
FİZ
SREMÜ
M.KSG M.KSG
C.TPÇ
BİY3
DİL2
H.AKB
F.ÖZT
GEO2
İNG10
İNG6
D.İST
BED2
Ç.ENG
F.ÖZT
Ö.ÇLK
Ö.GNL
DİL2
BED2
DİL2
H.AKB
FEL3
B.AYD
B.KCL
K.ÇMN K.ÇMN
H.KAYA H.KAYA M.KSG M.KSG
İ.ATŞ
S.KSE
BED2
Ç.ENG
S.BÇC
S.KSE
N.TPB
İYAB
PROJE1
Ü.FLZ
İNG4
N.AVC
BED2
Ç.ENG
BİY3
A.BZK
GEO2
M.Syl
FİZ3
FİZ3
KİM3
DİN
DİL5
A.AYD
S.ÖZD
TRA
B.AYD
BED2
Ç.ENG
COĞ4
COĞ4
COĞ4
ÇAĞD.
ÇAĞD.
BED2
BİY3
A.BZK
MAT 6
MAT 6
N.TPB
DİN
MAT 6
M.BYS
KİM
S.ALT
TAR
F.MRT
SAĞ1
S.ALT
DİL2
MAT 6
M.BYS
KİM
S.ALT
TAR
F.MRT
DİN
M.Syl
DİL2
S.ALT
M.Syl
B.OKN
B.OKN
İNG6
İNG6
MAT 6
MAT 6
S.TNA
N.TPB
N.TPB
BİY3
A.BZK
İYAB
N.NRZ
KİM
BİY3
KİM
İYAB
SO.ET
N.NRZ H.KAYA
İNG6
M.AÇK
Ö.ÇLK
KİM
S.ALT
DİN
M.Syl
İNG6
M.AÇK
U.ERL
U.ERL
MAT 6
MAT 6
SOET1 TÜRK3
DİL2
DİL2
B.OKN
H.ÇLK
Ö.ÇLK
C.TPÇ
İNG6
E.CYL
İNG6
B.ÇKR
BİY3
İNG6
E.CYL
İNG10
İNG10
BED2
İNG6
N.NRZ
N.TPB
H.AKB
TAR4
MAT4
MAT4
DİL4
DİL4
COĞ4
COĞ4
K.ÇMN K.ÇMN
REH
F.MRT
REMÜ
N.AVC
SPSİ2
SPSİ2
REMÜ
İNG10
İNG10
İNG10 SEÇTAR SEÇTAR
TÜRK4 TÜRK4
A.ALD
F.ÖZT
Ç.ENG
Ç.ENG
N.ÖNR
İNG4
S.TNA
İNG4
S.TNA
DİN
A.ALD
FEL3
G.ÖZS
G.ÖZS
Ç.ENG
Ç.ENG
H.PLT
H.PLT
A.BZK
A.BZK
BİY2
DİL2
DİL2
REH
DİN
İYAB
İYAB
TÜRK3
KİM2
KİM2
İNG4
İNG4
M.ÇBN
H.AKB
H.AKB
N.AVC
İNK
İNK
S.ASTR
BİY2
F.MRT
TAR2
F.MRT
M.ÇBN
F.ÖZT
E.BLG
Ö.ÇLK
R.TKN
R.TKN
N.AVC
A.ALD
TED
TED
TAR2
TAR2
SOET1
BED2
BED2
SGEO3 SGEO3
H.PLT
H.PLT
FEL3
SİYD2
SİYD2
İNG10
İNG10
REMÜ
TÜRK4 TÜRK4
BED2
Ç.ENG
BİY3
A.BZK
BED2
Ç.ENG
DİL4
İ.ATŞ
DİL4
İ.ATŞ
N.MST
İNG4
N.MST
BİY3
F.SBT
F.ÖZT
KİM3
TÜRK4 TÜRK4
COĞ4
COĞ4
H.AKB
K.ÇMN K.ÇMN
M.KSG M.KSG
ÇAĞD.
R.TKN
DİL5
A.AYD
A.AYD
FİZ
FİZ
R.DĞN R.DĞN
MAT 6
H.PLT
N.TPB
B.AYD
Ü.FLZ
MAT 6
H.PLT
N.TPB
TÜRK3 TÜRK3
REMÜ
N.AVC
DİN
M.Syl
İNG4
M.AÇK
İNG10
Ö.GNL
F.ERM
FİZ3
DİL5
A.AYD
COĞ4
S.ÖZD
İNG4
M.AÇK
İNG10
Ö.GNL
TÜRK3 TÜRK3
H.ÇLK
BED2
FİZ
BİY3
DİL2
DİL2
ÇAĞD.
ÇAĞD.
F.MRT
COĞ4
DİL5
S.ÖZD
İ.ATŞ
DİN
BED2
M.Syl
Ç.ENG
REH
DİL5
Ö.GNL
DİL2
M.Ksg
İNG6
DİL2
S.KSE
REH
F.MRT
DİL5
İ.ATŞ
İ.ATŞ
E.CYL
N.AVC
DİN
M.Syl
İNG4
F.SBT
DİL5
A.AYD
TRA
F.ÖZT
DİL4
İ.ATŞ
E.CYL
H.AKB
BİY3
F.ÖZT
Ö.ÇLK
Ö.ÇLK
A.AYD
A.AYD
DİL5
TÜRK4 TÜRK4
COĞ
COĞ
SOET1
K.ÇMN K.ÇMN
İNG6
İNG6
F.ERM
C.TPÇ
COĞ
F.ERM
DİN
M.Syl
COĞ
B.ÇKR
B.ÇKR
S.ÖZD
S.ÖZD
SO.ET
TÜRK3
M.AÇK
M.AÇK
İNG6
MAT 6
MAT 6
COĞ
COĞ
MAT 6
MAT 6
N.TPB
Ö.GNL
Ö.GNL
MAT 6
MAT 6
BED2
BED2
SAĞ1
BİY3
REH
MAT 6
K.ÇMN K.ÇMN
S.BÇC
S.BÇC
İNG6
SO.ET
İNG6
İNG6
COĞ
COĞ
TÜRK3 TÜRK3
R.KRT
H.ÇLK
REH
M.Syl
H.ÇLK
H.PLT
N.TPB
H.PLT
M.KSG M.KSG
S.ALT
S.ALT
E.BLG
İNG6
D.İST
S.TNA
SGEO3
S.ALT
S.BÇC
S.BÇC
N.NRZ
H.AKB
F.GKT
N.TPB
SOET1
FEL3
FEL3
DİL4
DİL4
MAT4
MAT4
SGEO3
İNK
REMÜ
TÜRK4 TÜRK4
İNK
DİN
G.ÖZS
S.KSE
S.KSE
N.TPB
REH
İNG10
İNG10
İNG10
A.ALD
E.CYL
DİL2
DİL2
E.CYL
BİY3
N.MST
SEÇMATSEÇMAT
M.BYS
E.CYL
N.AVC
SEÇMAT SEÇMAT SEÇBİK SEÇBİK
H.AKB H.KAYA H.KAYA
F.ÖZT
E.CYL
N.TPB
İYAB
M.BYS
TRA
F.ÖZT
N.MST
İYAB
N.NRZ
N.NRZ
FİZ3
FİZ3
M.ÇBN M.ÇBN
REH
İNG4
İNG4
G.ÖZS
KİM3
G.ÖZS
GEO2
S.TNA
S.TNA
İYAB
ÇAĞD.
ÇAĞD.
BED2
BED2 SEÇUZA SEÇUZA
DİL5
İ.ATŞ
İNG10
Ö.GNL
İNG6
E.CYL
TAR
A.BAĞ
COĞ
DİL5
İ.ATŞ
İNG10
Ö.GNL
İNG6
E.CYL
İNG10
Ö.GNL
TAR
A.BAĞ
TAR
A.BAĞ
COĞ
T.D/HZ T.D/HZ
BED2
BED2
D.İST
SEÇBİT SEÇBİT
U.ERL
U.ERL
MAT 6
DİN
M.Syl
H.AKB
A.ALD
TAR
H.AKB
A.ALD
TAR
F.MRT
F.MRT
KİM
KİM
SOET1
SO.ET
N.ÖNR N.ÖNR
M.Ksg
D.İST
N.MST
N.MST
M.KSG M.KSG
B.KCL
DİL5
İ.ATŞ
TÜRK4 TÜRK4 SEÇUZA SEÇUZA REMÜ
TÜRK3 TÜRK3
İNG6
N.TPB
REH
B.KCL
TAR
A.BAĞ
S.ÖZD
D.İST
D.İST
R.KRT
H.ÇLK
H.ÇLK
COĞ2
COĞ2
B.KCL
İNG10
B.KCL
İNG10
K.ÇMN K.ÇMN
Ö.GNL
Ö.GNL
SREMÜ
TÜRK3
SO.ET
N.AVC
BİY3
A.BZK
İYAB
Ü.FLZ
İNG6
Ö.GNL
İNG6
SAĞ1
A.BZK
MAT 6
H.ÇLK
MAT 6
İYAB
Ü.FLZ
REH
FİZ3
R.DĞN
DİL2
E.BLG
İYAB
H.PLT
DİL2
E.BLG
İYAB
S.BÇC
Ü.FLZ
Ü.FLZ
BİY3
BİY3
İNG6
İNG6
S.TNA
S.TNA
DİL2
E.BLG
TRA
A.BZK
TÜRK4 TÜRK4
H.KAYA H.KAYA
DİL5
İ.ATŞ
İYAB
Ü.FLZ
BİY3
TÜRK3
MAT 6
H.PLT
B.KCL
FİZ
MAT 6
S.ALT
M.BYS
FİZ
İYAB
İNG6
FİZ3
A.BZK
M.ÇBN M.ÇBN
İNG6
FİZ3
M.ÇBN M.ÇBN
K.ÇMN
M.BYS
Ö.GNL
Ü.FLZ
H.ÇLK
S.BÇC
S.ALT
N.AVC
M.BYS
Ü.FLZ
İYAB
A.AYD
GEO2 SEÇMAT SEÇMAT
B.AYD
R.TKN
M.BYS
İNK
F.MRT
TÜRK4 TÜRK4 SEÇMATSEÇMAT
B.KCL
R.TKN
REH
A.BZK
F.GKT
S.ALT H.KAYA H.KAYA M.KSG M.KSG
B.KCL
Ü.FLZ
A.AYD
F.MRT
KİM3 SEÇGEOSEÇGEO
N.ÖNR N.ÖNR
KİM3
H.PLT
REMÜ
İNG4
DİN
A.BAĞ
N.TPB
N.AVC
S.BÇC
D.TPL
H.PLT
F.GKT
S.BÇC
D.İST
İNG4
N.NRZ
D.İST
S.ÖZD
N.TPB
A.BAĞ
İYAB
BED2
B.OKN
D.İST
B.ÇKR
İYAB
BED2
R.TKN
MAT4
B.ÇKR
BİY2
MAT4
G.ÖZS
FEL3
D.TPL
B.ÇKR
F.GKT
SEÇMAT SEÇMAT
İYAB
S.ALT
BİY2
F.GKT
DİL5
Ü.FLZ
A.AYD
FEL3
D.TPL
M.KSG M.KSG
A.AYD
FEL3
D.TPL
M.Syl
FEL3
H.KAYA H.KAYA N.AVC
İNG4 TÜRKÇETÜRKÇE
A.AYD
İNG4 SEÇGEOSEÇGEO
BED2 SEÇMATSEÇMAT
Ç.ENG
TED
N.NRZ
F.SBT
H.AKB
S.ALT
K.ÇMN K.ÇMN
REMÜ
N.AVC
DİL5
A.AYD
S.KSE
S.TNA
KİM3
S.ALT
H.AKB
S.KSE
S.TNA
Ü.FLZ
H.AKB
SOET1
FİZ
İNG6
REMÜ
BED2
R.DĞN R.DĞN
TRA
F.ÖZT
D.İST
N.AVC
S.KSE
Ç.ENG
BİY3
S.ALT
F.ERM
H.ÇLK
Ç.ENG
S.ALT
KİM3
H.AKB
TÜRK4 TÜRK4
S.ALT H.KAYA H.KAYA M.ÇBN
DİL5
D.İST
SEÇMATSEÇMAT TÜRK4 TÜRK4
F.SBT
R.TKN
N.TPB
DİL4
N.NRZ
SGEO3
A.BAĞ
DİN
A.ALD
TAR2
A.BAĞ
REMÜ
S.ALT
A.BAĞ
H.ÇLK
İNK
E.BLG
A.BAĞ
H.ÇLK
İNK
F.ÖZT
BED2
U.ERL
E.BLG
M.ÇBN
REH
U.ERL
E.BLG
SOET1
DİN
Ö.ÇLK H.KAYA H.KAYA K.ÇMN K.ÇMN
F.GKT
S.ALT
MAT 6
N.TPB
H.AKB
TAR4
REMÜ
MAT 6
MAT 6
M.AÇK
S.ALT
FİZ
MAT 6
M.AÇK
S.ASTR TÜRK3 TÜRK3
FİZ
İYAB
B.OKN
Ç.ENG
MAT 6
İYAB
B.OKN
S.ASTR
MAT 6
BİY3
TÜRK4 TÜRK4
KİM2
DİN
S.ALT
TAR4
B.ÇKR
M.Syl
BİY3
A.BAĞ
KİM2
A.BZK
S.ALT
A.BAĞ
B.ÇKR
M.BYS
S.KSE
N.NRZ
İNG4
M.BYS
M.ÇBN M.ÇBN
N.NRZ
N.NRZ
Ö.GNL
Ö.ÇLK
B.OKN
İNG4
Ö.GNL
Ç.ENG
İNG4
İNG4
M.AÇK
B.OKN
N.NRZ
B.ÇKR
C.TPÇ
N.NRZ
İYAB
İNG4 SEÇMATSEÇMAT
S.TNA
M.KSG M.KSG
E.BLG
B.OKN
KİM3
S.ALT
SMAT2 SMAT2
SO.ET SEÇBİT SEÇBİT SOET1
M.KSG M.KSG
İYAB
SEÇMATSEÇMAT ÇAĞD.
TRA
S.ALT
KİM
İNG4
S.TNA
F.ÖZT
A.BZK
N.ÖNR N.ÖNR
H.ÇLK
REH
M.KSG
F.MRT
BİY3
M.BYS
TÜRK4 TÜRK4
BED2
Ç.ENG
M.BYS
BED2
S.ÖZD
E.BLG
SEÇMATSEÇMAT İNG4
Ç.ENG
BED2
F.MRT
BİY3
A.BZK
F.ÖZT
REMÜ
D.İST
A.AYD
B.AYD
K.ÇMN K.ÇMN
D.İST
KİM3
S.ALT
SEÇBİK SEÇBİK
F.ÖZT
N.AVC
A.AYD
R.DĞN R.DĞN N.ÖNR
M.Syl
S.ÖZD
TÜRK4 TÜRK4
DİN
M.AÇK
M.AÇK
C.TPÇ
S.TNA
İNK
M.AÇK
N.AVC
BİY3
İNG4
İNG4
S.ÖZD
R.TKN
Ö.ÇLK
SREMÜ SOET1
N.TPB
İNG4
F.SBT
N.TPB
M.AÇK
TÜRK4 TÜRK4 SEÇMATSEÇMAT COĞ4
M.BYS
M.Syl
G.ÖZS
B.KCL
GEO2
N.MST
G.ÖZS
D.İST
S.TNA
TÜRK3
S.ÖZD
A.BAĞ
SEÇBİK SEÇBİK
KİM
S.BÇC
H.ÇLK
İNG4
N.MST
F.SBT
KİM
S.BÇC
E.CYL
SEÇGEOSEÇGEO BED2
M.AÇK
N.ÖNR N.ÖNR
E.CYL
BİY3
A.BZK
A.BAĞ
D.İST
E.CYL
A.BZK
A.BZK
A.BAĞ
D.İST
H.PLT
M.KSG M.KSG M.ÇBN
TÜRK4 TÜRK4
N.AVC
M.BYS
N.NRZ
İYAB SEÇMATSEÇMAT
N.NRZ
M.Syl
N.AVC
F.SBT
H.ÇLK
REH
S.KSE
DİL2
İ.ATŞ
H.PLT
İNG4
G.ÖZS
S.KSE
F.GKT
S.KSE
İNG4
G.ÖZS
S.KSE
F.GKT
S.KSE
TED
İNG4
M.AÇK
COĞ2
E.BLG
İNG4
İNG4
D.İST
SMAT2 SMAT2 TÜRK4 TÜRK4
İYAB
TED
BED2
D.İST
BED2
İYAB
İYAB
BED2
DİL4
R.TKN
İYAB
DİL4
H.AKB
F.GKT
R.TKN
B.KCL
DİL4
H.AKB
F.MRT
U.ERL
A.BAĞ
TAR4
COĞ4
S.ÖZD
F.MRT
B.ÇKR
A.BAĞ
İYAB
COĞ4
S.ÖZD
N.ÖNR N.ÖNR
B.ÇKR
B.ÇKR
M.Syl
İYAB
B.OKN
Ç.ENG
H.KAYA H.KAYA B.ÇKR
SGEO3
B.KCL
B.OKN
Ç.ENG
B.AYD
İNG4
A.AYD
TÜRK4 TÜRK4
A.NŞN
S.ALT
TÜRK4 TÜRK4
Ö.ÇLK
A.AYD
TAR4
A.NŞN
S.ALT
DEMKRS
İNG4
MAT4
TDBS9 TDBS9 TÜRK4 TÜRK4
B.KCL
DİL4
Ö.ÇLK
S.TNA
TAR4
R.TKN
B.KCL
DİL4
M.Syl
TAR4
U.ERL
D.TPL
Bİ.İL.
SFİZ2
MAT4
TAR4
R.TKN
U.ERL
D.TPL
İNG4
H.PLT
S.TNA
MAT4
N.MST
F.GKT
BED2
İNG4
SFİZ2
M.ÇBN M.ÇBN
MAT4
N.MST
F.GKT
MAT4
İYAB
D.TPL
REH
GEO2
H.PLT
R.DĞN R.DĞN
MAT4
İYAB
TÜRKÇETÜRKÇE
DİN
H.PLT
S.ÖZD
İYAB
TAR4
DİL4
İNG4 DEMKRS
B.AYD
S.ÖZD
SFİZ3 DEMKRS İYAB
TAR4
H.PLT
TÜRK3 TÜRK3
DEMKRS GEO2
R.DĞN
GEO2
TÜRK4 TÜRK4
E.BLG
N.ÖNR
F.MRT
GEO2
TDBS9 TDBS9
TÜRK3
SGEO3
REH
S.ÖZD
F.MRT
İNG4
REMÜ
N.NRZ
İNG4
DİN
M.Syl
F.ERM
İNG4
N.AVC
N.NRZ
MAT4
REMÜ
N.AVC
N.AVC
S.ALT
A.BAĞ
İNK
MAT4
İNG4
M.Syl
D.TPL
B.ÇKR
MAT4
F.SBT
S.ALT
İNG4
B.AYD
F.MRT
MAT4
F.SBT
B.AYD
MAT4
M.AÇK
İNK
B.ÇKR
MAT4
N.MST
Ö.ÇLK
M.AÇK
SPSİ2
B.ÇKR
M.Syl
MAT4
B.KCL
SPSİ2
B.AYD
DİN
Ö.ÇLK
F.ERM
B.KCL
İNG10
GEO2
F.ERM
F.GKT
D.İST
GEO2
B.OKN
TÜRK3 TÜRK3
F.GKT
D.İST
İNG10
İNG4
DİL4
MAT4
DEMKRS İNG10
SGEO3 SGEO3
COĞ2
S.ÖZD
N.MST H.KAYA H.KAYA F.MRT
R.TKN
F.GKT
COĞ2
S.ÖZD
N.MST
İNG4
S.BÇC
DİN
M.Syl
S.KSE
R.TKN
S.BÇC
REH
Ö.ÇLK
Ö.ÇLK
S.BÇC
MAT4
E.BLG
S.ALT
Ö.ÇLK
S.BÇC
MAT4
D.TPL
K.ÇMN K.ÇMN
M.Syl
SEÇBİK SEÇBİK TÜRK4 TÜRK4
9D
TAR4
D.TPL
S.ÖZD
12G
9C
TAR4
Ü.FLZ
S.ÖZD
F.GKT
DİL4
Ü.FLZ
B.KCL
TÜRK4 TÜRK4
9B
D.TPL
DİL2
B.KCL
12F
9A
REMÜ
H.AKB
DİL2
E.BLG
TÜRK3 TÜRK3
B.OKN
B.OKN
FİZ
FİZ
KİM
KİM
R.DĞN R.DĞN
N.ÖNR N.ÖNR
DİL5
İ.ATŞ
DİL5
A.AYD
MAT 6
M.BYS
İNG6
B.ÇKR
BED2
Ç.ENG
İYAB
MAT 6
M.BYS
İNG6
B.ÇKR
BED2
Ç.ENG
İYAB
N.NRZ
N.NRZ
SAĞ1
SREMÜ
S.ALT
N.AVC
SEÇBİT SEÇBİT
U.ERL
U.ERL
Download

Sınıf Ders Programları