Sınıf
09-A
09-B
09-C
09-D
10-A
10-B
10-C
10-D
11-A
11-B
11-C
11-D
11-E
11-F
12-A
Pazartesi
1
2
3
4
5
TC
BİGA KAYMAKAMLIĞI
Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadol Lisesi Müdürlüğü
Salı
6
7
8
9
1
2
3
4
5
Çarşamba
6
7
12-E
12-F
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
Cuma
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:30 14:20 15:10 16:00 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:30 14:20 15:10 16:00 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:30 14:20 15:10 16:00 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:30 14:20 15:10 16:00 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:30 14:20 15:10 16:00
09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 14:10 15:00 15:50 16:40 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 14:10 15:00 15:50 16:40 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 14:10 15:00 15:50 16:40 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 14:10 15:00 15:50 16:40 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 14:10 15:00 15:50 16:40
MAT6 MAT6 İNG6 İNG6 SBİLG2SBİLG2 TAR TAR
MAT6 MAT6TÜRK3TÜRK3 İNG6 İNG6 MESG MESG
KİM KİM MAT6 MAT6SDEM1 BİY3 COĞ COĞ DİN FİZ FİZ BİY3 BİY3
DİL DİL REH
SAĞ
MÜZ TÜRK3 İNG6 İNG6 BED BED
F.ÇAKO
F.ÇAKO
Ş.SERİM
Ş.SERİM
İ.TETİK
İ.TETİK
M.KARP
M.KARP
F.ÇAKO
F.ÇAKO
A.ÜÇER
A.ÜÇER
Ş.SERİM
Ş.SERİM
H.ELAG
H.ELAG
B.OLG.B.OLG.
F.ÇAKO
F.ÇAKO
İ.DÜZN.
EVRİMY.DÜNY.DÜNBİLALİ.DÜZN.
İ.DÜZN.
EVRİMEVRİM
A.CANP.
A.CANP.
A.CANP.
EVRİM
İ.DÜZN.
A.ÜÇER
Ş.SERİM
Ş.SERİM
F.KAF.F.KAF.
03
03
01
01 LAB3 LAB3 01
01
03
03
05
05
01
01
07
07
06
06
03
03
07
07
08
08
10
06
06
07
07
05
05
05
07
07
05
01
01 BHÇ BHÇ
KİM KİM MAT6 MAT6
B.OLG.B.OLG.
F.ÇAKO
F.ÇAKO
06
06
03
03
SAĞ TÜRK3MESG
EVRİM
A.ÜÇER
H.ELAG
07
05
07
İNG6 İNG6 BİY3 BİY3 SDEM1
K.TOPR
K.TOPREVRİMEVRİM
İ.DÜZN.
02
02
07
07
07
MAT6 MAT6
V.ŞAHİN
V.ŞAHİN
03
03
SAĞ BİY3 BED BED KİM KİM MESG MESG
EVRİMEVRİMF.KAF.F.KAF.B.OLG.B.OLG.
E.MOLL.
E.MOLL.
07
07 BHÇ BHÇ 06
06
08
08
BED BED BİY3 BİY3 SBİLG2SBİLG2 İNG6 İNG6
F.KAF.F.KAF.EVRİMEVRİMİ.TETİK
İ.TETİK
Ş.SERİM
Ş.SERİM
BHÇ BHÇ 07
07 LAB3 LAB3 01
01
TÜRK3TÜRK3 COĞ COĞ MAT6 MAT6 MÜZ SDEM1
A.ÜÇER
A.ÜÇERY.DÜNY.DÜNF.ÇAKO
F.ÇAKO
İ.DÜZN.
İ.DÜZN.
05
05
08
08
03
03
07
07
FİZ FİZ İNG6 İNG6 MAT6 MAT6 COĞ COĞ
İ.DÜZN.
İ.DÜZN.
K.TOPR
K.TOPR
V.ŞAHİN
V.ŞAHİN
Y.DÜNY.DÜN
06
06
02
02
03
03
08
08
SDEM1 MÜZ İNG6 İNG6 TÜRK3 TAR TAR DİN
İ.DÜZN.
İ.DÜZN.
K.TOPR
K.TOPR
A.CANP.
M.KARP
M.KARPBİLAL
07
07
02
02
05
01
01
10
İNG6 İNG6 FİZ FİZ REH TÜRK3 DİL DİL
K.TOPR
K.TOPR
İ.DÜZN.
İ.DÜZN.
A.ÜÇER
A.ÜÇER
A.CANP.
A.CANP.
02
02
06
06
05
05
05
05
İNG6 İNG6 KİM KİM COĞ COĞ MAT6 MAT6
K.TOPR
K.TOPRB.OLG.B.OLG.Y.DÜNY.DÜN
V.ŞAHİN
V.ŞAHİN
02
02
06
06
08
08
03
03
İNG6 İNG6 MAT6 MAT6 FİZ FİZ TAR TAR DİN DİL DİL BİY3 İNG6 İNG6 REH
Ş.SERİM
Ş.SERİM
F.ÇAKO
F.ÇAKO
İ.DÜZN.
İ.DÜZN.
M.KARP
M.KARPBİLAL
Ö.YAVUZ
Ö.YAVUZ
EVRİM
Ş.SERİM
Ş.SERİM
V.ŞAHİN
01
01
03
03
06
06
01
01
10
05
05
07
01
01
07
TÜRK3TÜRK3 TAR TAR BED BED SAĞ DİN MESG BİY3
A.ÜÇER
A.ÜÇER
M.KARP
M.KARP
F.KAF.F.KAF.EVRİMBİLALM.DAYI
EVRİM
05
05
01
01 BHÇ BHÇ 07
10
07
07
MAT6 MAT6 MÜZ
V.ŞAHİN
V.ŞAHİN
İ.DÜZN.
03
03
07
BİY3 BİY3 TÜRK3TÜRK3SBİLG2SBİLG2MAT6 MAT6 REH İNG6 İNG6 DİL DİL
EVRİMEVRİM
A.CANP.
A.CANP.
İ.TETİK
İ.TETİK
V.ŞAHİN
V.ŞAHİN
Y.DÜNK.TOPR
K.TOPR
A.CANP.
A.CANP.
07
07
05
05 LAB3 LAB3 03
03
02
02
05
05
BOF BOF KİM KİM MAT6 MAT6 FİZ FİZ TÜRK3 BİY3 BİY3 MUH1 MUH1 COĞ COĞ İNG4 İNG4 BKLVKMAT6 MAT6 BİY3 TAR TAR DİN MUH1 MUH1 MUH1 BOF BOF BED BED DİL DİL MUH1 MUH1 İNG4 BKLVK
BKLVK REH
L.TOMR
L.TOMR
B.OLG.B.OLG.
F.ÇAKO
F.ÇAKO
İ.DÜZN.
İ.DÜZN.
Ö.YAVUZ
EVRİMEVRİMH.GÖKH.GÖKY.DÜNY.DÜNÜ.DOĞÜ.DOĞH.GÖKF.ÇAKO
F.ÇAKO
EVRİM
M.KARP
M.KARPBİLALH.GÖKH.GÖKH.GÖK
L.TOMR
L.TOMRF.KAF.F.KAF.
A.CANP.
A.CANP.
H.GÖKH.GÖKÜ.DOĞH.GÖKH.GÖKİ.DÜZN.
LAB1 LAB1 06
06
03
03
06
06
06
07
07
11
11
08
08
02
02 LAB3 03
03
07
01
01
10
11
11
11 LAB1 LAB1 BHÇ BHÇ 05
05
11
11
02 LAB3 LAB3 06
İNG4 İNG4 BKLVKÇALH BOF BOF BED BED REH BOF BOF MAT6 MAT6 FİZ FİZ TÜRK3TÜRK3ÇALH COĞ COĞ İNG4 İNG4 BİY3 KİM KİM TAR TAR MAT6 MAT6 MÜŞ MÜŞ BKLVK
BKLVKTÜRK3TİCHES
TİCHESMAT6 MAT6
Ş.SERİM
Ş.SERİM
C.ÖZKC.ÖZKS.ÖZD S.ÖZDF.KAF.F.KAF.
Ş.SERİMS.ÖZD S.ÖZDF.ÇAKO
F.ÇAKO
İ.DÜZN.
İ.DÜZN.
A.ÜÇER
A.ÜÇERC.ÖZKY.DÜNY.DÜN
Ş.SERİM
Ş.SERİM
EVRİMB.OLG.B.OLG.
M.KARP
M.KARP
F.ÇAKO
F.ÇAKO
H.ELAG
H.ELAGC.ÖZKC.ÖZKA.ÜÇER
H.ELAG
H.ELAG
F.ÇAKO
F.ÇAKO
09
09 LAB2 13 LAB2 LAB2 BHÇ BHÇ PAZ LAB2 LAB2 03
03
06
06
06
06
13
08
08
09
09
12
06
06
01
01
03
03 PAZ PAZ LAB2 LAB2 06 BÜR BÜR 03
03
MESG
H.ELAG
07
MESGSBİLG2SBİLG2
M.DAYI
İ.TETİK
İ.TETİK
07 LAB3 LAB3
MAT6 MAT6
V.ŞAHİN
V.ŞAHİN
03
03
MAT6 MAT6 İNG4 TÜRK3TÜRK3
F.ÇAKO
F.ÇAKOÜ.DOĞ
Ö.YAVUZ
Ö.YAVUZ
03
03
02
06
06
BİY3 BİY3 DİN MÜŞ DİL DİL
EVRİMEVRİM
R.TOPAL
H.ELAG
A.ÜÇER
A.ÜÇER
12
12
10 PAZ 05
05
BÜRH BÜRH DİL DİL TÜRK3 İNG4 İNG4 REH TAR DİKS DİKSBKLVK
BKLVK BOF BOF MAT6 MAT6 İNG4 MAT6 MAT6 BOF BİY3 TÜRK3TÜRK3İLETŞ İLETŞ İNG4 BED BED İLETŞ FİZ BİY3 BİY3 COĞ COĞ TAR MAT6 MAT6BKLVK KİM KİM FİZ BOF DİN
İ.TETİK
İ.TETİK
A.ÜÇER
A.ÜÇER
A.ÜÇERÜ.DOĞÜ.DOĞB.OLG.
M.KARP
A.CANP.
A.CANP.
İ.TETİK
İ.TETİK
N.GÜNG.
N.GÜNG.
V.ŞAHİN
V.ŞAHİN
Ü.DOĞ
V.ŞAHİN
V.ŞAHİN
N.GÜNG.
EVRİM
A.ÜÇER
A.ÜÇER
N.GÜNG.
N.GÜNG.
Ü.DOĞF.KAF.F.KAF.
N.GÜNG.
İ.DÜZN.
EVRİMEVRİMY.DÜNY.DÜN
M.KARP
V.ŞAHİN
V.ŞAHİN
İ.TETİKB.OLG.B.OLG.
İ.DÜZN.
N.GÜNG.
R.TOPAL
BÜR BÜR 05
05
11
02
02 BÜR 01
05
05 LAB1 LAB1 LAB1 LAB1 03
03
02
11
11 LAB1 07
11
11 BÜR BÜR 02 BHÇ BHÇ BÜR 06
07
07
08
08
01
11
11 LAB1 06
06
06 LAB1 10
TİCHES
TİCHES
H.ELAG
H.ELAG
08
08
MUH2 MUH2
H.GÖKH.GÖK
13
13
MÜŞ MAT6 MAT6 BİY3 DİL DİL MAT6 MAT6 BED BED BİY3 BİY3 MÜŞ MÜŞ DİN TAR TAR FİZ FİZ ÇALHBKLVK
BKLVK KİM KİM BOF BOF BKLVKÇALH MAT6 MAT6
A.ÖZT.
V.ŞAHİN
V.ŞAHİN
EVRİM
A.ÜÇER
A.ÜÇER
V.ŞAHİN
V.ŞAHİN
F.KAF.F.KAF.EVRİMEVRİMA.ÖZT.A.ÖZT.BİLALM.KARP
M.KARP
İ.DÜZN.
İ.DÜZN.C.ÖZKİ.TETİK
İ.TETİKB.OLG.B.OLG.S.ÖZD S.ÖZDİ.TETİKC.ÖZK
V.ŞAHİN
V.ŞAHİN
PAZ 08
08
07
05
05
08
08 BHÇ BHÇ 07
07 PAZ PAZ 10
01
01
11
11
13 LAB1 LAB1 06
06 LAB2 LAB2 LAB1 13
08
08
BMUHMMUHMMUHTÜRK3TÜRK3
H.GÖKM.DAYI
M.DAYI
Ö.YAVUZ
Ö.YAVUZ
LAB3 13
13
04
04
BED BED TOPT DİN TÜRK3TÜRK3ÜRÜN ÜRÜN
F.KAF.F.KAF.A.ÖZT.BİLAL
A.CANP.
A.CANP.
C.ÖZKC.ÖZK
BHÇ BHÇ PAZ 10
04
04 PAZ PAZ
T.C. T.C. SMYDİL
SMYDİLBED BED SMAT2 İNG4
M.KARP
M.KARP
K.TOPR
K.TOPRF.KAF.F.KAF.F.ÇAKOÜ.DOĞ
01
01
02
02 BHÇ BHÇ 10
02
T.C. T.C. DİL SMAT2
SMMAT2
SMMAT2
MALYMALY
M.KARP
M.KARP
Ö.YAVUZ
V.ŞAHİN
E.MOLL.
E.MOLL.
E.MOLL.
E.MOLL.
01
01
04
01
02
02
13
13
DİL TÜRK3SMAT2 DİN BMUHBMUH
SMYDİL
SMYDİL
Ö.YAVUZ
Ö.YAVUZ
V.ŞAHİN
BİLALH.GÖKH.GÖKK.TOPR
K.TOPR
04
04
01
10 LAB3 LAB3 02
02
YAZŞ YAZŞ ORG SGİR2 SGİR2 REH DOSY DOSY
İ.TETİK
İ.TETİK
E.MOLL.
H.ELAG
H.ELAGÜ.DOĞ
N.GÜNG.
N.GÜNG.
LAB1 LAB1 BÜR BÜR BÜR BÜR BÜR BÜR
KİLETKİLETTÜRK3TÜRK3 DİN DOSY DİL DİL
N.GÜNG.
N.GÜNG.
A.CANP.
A.CANP.
BİLAL
N.GÜNG.
A.CANP.
A.CANP.
BÜR BÜR 05
05
10 BÜR 04
04
TİCDEF
TİCDEFÜRÜN ÜRÜNSMAT2
A.ÖZT.A.ÖZT.C.ÖZKC.ÖZKF.ÇAKO
PAZ PAZ PAZ PAZ 10
FEL FEL
S.UĞUR
S.UĞUR
10
10
DİL DİL MALYMALY T.C. T.C. BMUH
Ö.YAVUZ
Ö.YAVUZ
E.MOLL.
E.MOLL.
M.EFEM.EFEH.GÖK
05
05
11
11
01
01 LAB2
MMUHMMUH FEL FEL REH SMAT2
M.DAYI
M.DAYI
S.UĞUR
S.UĞUR
Ö.YAVUZ
F.ÇAKO
11
11
10
10
09
10
SMAT2 DİN THİZMTHİZM DİL DİL
V.ŞAHİN
BİLALİ.TETİK
İ.TETİK
Ö.YAVUZ
Ö.YAVUZ
11
10 BÜR BÜR 05
05
KİLETKİLETSCOĞ2SCOĞ2TÜRK3SGİRŞ1
N.GÜNG.
N.GÜNG.
Y.DÜNY.DÜN
A.CANP.
H.ELAG
BÜR BÜR 08
08
11
09
TOPT TOPT DİN SMAT2TİCDEF
TİCDEF
C.ÖZKC.ÖZKBİLAL
V.ŞAHİN
A.ÖZT.A.ÖZT.
PAZ PAZ 10
09 PAZ PAZ
DİN
BİLAL
10
FEL FEL ÜRÜN ÜRÜN TOPT TOPT TÜRK3
S.UĞUR
S.UĞUR
A.ÖZT.A.ÖZT.C.ÖZKC.ÖZK
Ö.YAVUZ
10
10
13
13 PAZ PAZ 11
TÜRK3TÜRK3
SÇALH2
SÇALH2İNG4 İNG4 TRAF DİL DİL İNG4 İNG4
Z.YAVAŞ
Z.YAVAŞ
E.MOLL.
E.MOLL.
Ş.SERİM
Ş.SERİM
F.KAF.
Z.YAVAŞ
Z.YAVAŞ
Ş.SERİM
Ş.SERİM
04
04
09
09
09
09
09
04
04
09
09
TÜRK3TÜRK3 REH TRAF DİN
Z.YAVAŞ
Z.YAVAŞ
S.ERKAN
İ.DÜZN.BİLAL
04
04
09
08
10
SŞİRM2
SÇALH2
SÇALH2
SMMAT2
SMMAT2
M.DAYI
S.ERKAN
S.ERKAN
E.MOLL.
E.MOLL.
11
10
10
09
09
TOPT TOPT DİL DİL İNG4 İNG4 ÜRÜN ÜRÜN
A.ÖZT.A.ÖZT.
Ö.YAVUZ
Ö.YAVUZ
K.TOPR
K.TOPRC.ÖZKC.ÖZK
PAZ PAZ 04
04
02
02 PAZ PAZ
BMUHBMUHMUH2 MUH2TÜRK3TÜRK3 DİN
H.GÖKH.GÖK
E.MOLL.
E.MOLL.
Ö.YAVUZ
Ö.YAVUZ
BİLAL
LAB2 LAB2 12
12
04
04
10
BED BED TİCDEF
TİCDEFSMAT2 REH DİL
F.KAF.F.KAF.A.ÖZT.A.ÖZT.
V.ŞAHİN
C.ÖZK
Ö.YAVUZ
BHÇ BHÇ PAZ PAZ 09 PAZ 05
İNG2 İNG2 BED BED DOSY ORG ORG
Ş.SERİM
Ş.SERİM
F.KAF.F.KAF.
N.GÜNG.
E.MOLL.
E.MOLL.
09
09 BHÇ BHÇ BÜR 09
09
TÜRK3SİNŞM2
SİNŞM2 REH
Z.YAVAŞ
S.ERKAN
S.ERKAN
E.MOLL.
04
09
09
09
12-B
12-D
8
Perşembe
DİL DİL SŞİRM2TÜRK3
Z.YAVAŞ
Z.YAVAŞ
M.DAYI
Z.YAVAŞ
04
04
11
04
TÜRK3TÜRK3 BOF BOF İNG2 İNG2 REH
A.ÜÇER
A.ÜÇERS.ÖZD S.ÖZDK.TOPR
K.TOPR
K.TOPR
06
06 LAB2 LAB2 02
02 PAZ
TÜRK3 COĞ COĞ
A.ÜÇERY.DÜNY.DÜN
06
08
08
MUH2 MUH2 FEL FEL İNG4 İNG4 BED BED
H.GÖKH.GÖKS.UĞUR
S.UĞUR
Ş.SERİM
Ş.SERİM
F.KAF.F.KAF.
13
13
10
10
03
03 BHÇ BHÇ
İNG4 İNG4 BMUHBMUHSCOĞ2SCOĞ2MUH2 MUH2 REH
Ş.SERİM
Ş.SERİM
H.GÖKH.GÖKY.DÜNY.DÜNH.GÖKH.GÖKH.GÖK
06
06 LAB2 LAB2 08
08
13
13
10
FEL FEL SCOĞ2SCOĞ2SMAT2
BHIZK2
BHIZK2İNG4
S.UĞUR
S.UĞURY.DÜNY.DÜNF.ÇAKO
N.GÜNG.
N.GÜNG.
Ü.DOĞ
10
10
08
08
10 LAB1 LAB1 02
THİZMTHİZMKİLET ORG ORG TÜRK3
İ.TETİK
İ.TETİK
N.GÜNG.
E.MOLL.
E.MOLL.
A.CANP.
BÜR BÜR BÜR BÜR BÜR 05
İNG4 İNG4SMYDİL
SMYDİL T.C. T.C. TİCDEF
TİCDEF
K.TOPR
K.TOPR
K.TOPR
K.TOPR
M.KARP
M.KARP
A.ÖZT.A.ÖZT.
02
02
02
02
01
01 PAZ PAZ
SCOĞ2SCOĞ2BMUHBMUHMUH2 MUH2SGİRŞ1
Y.DÜNY.DÜNH.GÖKH.GÖK
E.MOLL.
E.MOLL.
H.ELAG
08
08 LAB2 LAB2 12
12
09
TÜRK3TÜRK3 İNG2 İNG2 ÜRÜN ÜRÜN
Ö.YAVUZ
Ö.YAVUZ
Ş.SERİM
Ş.SERİM
A.ÖZT.A.ÖZT.
11
11
09
09 PAZ PAZ
DOSY DOSYSMAT2
BHIZK2
BHIZK2 FEL FEL
N.GÜNG.
N.GÜNG.
V.ŞAHİN
N.GÜNG.
N.GÜNG.
S.UĞUR
S.UĞUR
BÜR BÜR 11 LAB1 LAB1 10
10
STÜKH2
STÜKH2
H.ELAG
H.ELAG
PAZ PAZ
SMMAT2
SMMAT2
E.MOLL.
E.MOLL.
09
09
SCOĞ2SCOĞ2 TOPT TOPT TÜRK3 REH SMAT2
SSTOK2
SSTOK2
Y.DÜNY.DÜNA.ÖZT.A.ÖZT.
A.CANP.
H.ELAG
F.ÇAKO
T.ERGÜN
T.ERGÜN
08
08 PAZ PAZ 04
11
10 LAB2 LAB2
MUH2 MUH2SMAT2TÜRK3 BED BED
E.MOLL.
E.MOLL.
F.ÇAKO
Ö.YAVUZ
F.KAF.F.KAF.
12
12
10
04 BHÇ BHÇ
DİL DİL TÜRK3 REH STHES2
STHES2TRAF
Z.YAVAŞ
Z.YAVAŞ
Z.YAVAŞ
İ.TETİK
H.ELAG
H.ELAG
İ.DÜZN.
04
04
04 BÜR BÜR BÜR BÜR
İNG2 İNG2
Ş.SERİM
Ş.SERİM
09
09
ÜRÜN ÜRÜNSCOĞ2SCOĞ2SGİRŞ1TOPT DİL T.C. T.C.
A.ÖZT.A.ÖZT.Y.DÜNY.DÜNH.ELAGC.ÖZK
Ö.YAVUZ
M.EFEM.EFE
PAZ PAZ 08
08
09 PAZ 05
01
01
T.C. T.C. ORG YAZŞ YAZŞ KİLET REH TÜRK3TÜRK3
M.EFEM.EFE
E.MOLL.
İ.TETİK
İ.TETİK
N.GÜNG.
F.KAF.
A.CANP.
A.CANP.
01
01
09 LAB1 LAB1 BÜR BÜR 11
11
TÜRK3TÜRK3 İNG4 İNG4 DİL DİL TÜRK3 DİN
Z.YAVAŞ
Z.YAVAŞ
Ü.DOĞÜ.DOĞ
Z.YAVAŞ
Z.YAVAŞ
Z.YAVAŞ
BİLAL
04
04
02
02
04
04
04
10
SŞİRM2 REH TÜRK3TÜRK3
M.DAYI
M.DAYI
Z.YAVAŞ
Z.YAVAŞ
11
09
04
04
İNG4 İNG4
Ü.DOĞÜ.DOĞ
02
02
TRAF İNG4 İNG4 REHSKAGEL
SKAGEL
F.KAF.Ü.DOĞÜ.DOĞ
Z.YAVAŞ
A.ÖZT.A.ÖZT.
09
02
02
04 PAZ PAZ
SÇALH2
SÇALH2
SŞİRM2 DİN
S.ERKAN
S.ERKAN
M.DAYIBİLAL
09
09
11
10
DİN TÜRK3TÜRK3
BİLAL
Z.YAVAŞ
Z.YAVAŞ
10
04
04
TÜRK3TRAF DİL DİL
Z.YAVAŞ
İ.DÜZN.
Z.YAVAŞ
Z.YAVAŞ
04
08
04
04
SHALK2
SHALK2
SÜRÜNH
SÜRÜNH
İ.TETİK
İ.TETİK
N.GÜNG.
N.GÜNG.
09
09 BÜR BÜR
Download

TC Sınıf Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BİGA