T. C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014–2015
EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ
ŞANLIURFA–2014
Mustafa Kemal Atatürk
Sevgili Öğrencilerimiz,
Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara umutla bakan dünya üniversitesi olma yolunda ilerleyen bir
üniversitenin Rektörü olarak sizleri sevgiyle selamlıyorum. Kurulduğu 1992 yılından bu yana dinamik yapısıyla sürekli kendini
yenileyen Üniversitemiz, alanında uzman ve öncü akademisyenleri, kaliteli öğrencileri ve çalışanları ile çağımızın öncü kurumlarından
biridir. Üniversite olarak temel ilkemiz, bilimin önderliğine inanmış, özgün düşünceyi yücelten, akademik ve etik değerlere sahip,
eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan, çalışanlarının, öğrencilerinin ve hastalarının memnuniyetini sağlayan ve
mensubu olmakla gurur duyulan, çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kurum oluşturmaktır.
Uzun ve meşakkatli bir çalışmanın sonucunda Üniversitemizde Tıp Fakültesi öğrencisi olma ayrıcalığına kavuşmuş bulunmaktasınız.
İnsanlığa ve bilime hizmet etmek üzere seçmiş olduğunuz bu meslek insanlık tarihi kadar eski bir meslektir. Böyle kutsal bir mesleği
seçtiğiniz için sizleri kutluyorum ve eğitiminizi başarıyla tamamlamanızı diliyorum.
Öğrencilerimizin iyi bir tıp eğitimi almalarının yanı sıra, yüreklerinde insan sevgisi, vatan sevgisi, ulus sevgisi olan, laik Cumhuriyete
bağlı hekimler olarak yetiştirilmeleri amacıyla, nitelikli eğitim kadromuzla görev yapmayı sürdürmekteyiz. Öğrencilerimizin iyi bir
ortamda, kaliteli bir eğitim alması için fiziki mekân ve altyapı çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Osmanbey yerleşkemizde
modern tıp fakültesi morfoloji bina inşaatı bitirilmiş ve 600 yatak kapasiteli Uygulama ve Araştırma Hastane inşaatı da %80 oranında
tamamlanmıştır. Hastane inşaatımız en kısa süre içerisinde tamamlanacak ve tıp fakültesi ile birlikte modern binalarda halkımıza ve
siz değerli öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacaktır.
Göreve başladığım 2007 yılından bugüne Tıp Fakültesi öğrenci sayısını 260’tan 474’e, öğretim elemanı sayısını ise 205’ten 269’a
artırmış olmanın gururu içerisindeyiz. Öğrenci sayısı artışına paralel olarak eğitim kalitesinden ödün vermeden fakültemiz ve
hastanemizi modern cihazlarla donatmaya devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri
yakından takip eden Üniversitemiz Tıp Fakültesi çağdaş olanaklara sahip hastanesi ile bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde
uluslararası standartlarla kaliteli sağlık hizmeti sunmakta, bilimsel çalışmalar ve yayınlarla uluslararası düzeyde saygın bir konumda
yer almaktadır.
Öğrencilerimize rehberlik etmek üzere değerli öğretim elemanlarımız tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan bu kılavuz eğitim
sürenizce sizlere yol gösterecektir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi ailesine yeni katılan değerli öğrencilerimize de hoş geldiniz derken,
2014–2015 Eğitim-Öğretim yılında fedakâr tüm öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor,
sevgilerimi sunuyorum.
Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU
Rektör
Değerli öğrencilerimiz,
Eğitiminizde sizlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu rehberde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2014–2015 eğitim ve
öğretim yılında uygulanacak olan eğitim programı, sınav tarihleri, Fakültemizin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ve
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği bulunmaktadır. Fakültemizde entegre eğitim sistemi uygulandığından, ilk üç
sınıfta ders kurulları verilmektedir. 4. ve 5. sınıflarda klinik stajlar verilirken, 6. sınıfta ise intörnlük eğitimi adı verilen uygulamalı
eğitim uygulanmaktadır. Ders programlarımız Türkiye Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyinin oluşturduğu Çekirdek Eğitim
Programını kapsayacak şekilde düzenlenmiş; ayrıca, ders kredilerimiz ve geçme puanlarımız Avrupa Kredi Transfer Sistemine
(AKTS, ECTS) uygun hale getirilmiştir.
Kuruluşunu 22 yıl önce tamamlayan Fakültemiz, 20 yıldan beri öğrenci eğitimi vererek eğitim-öğretimde belirli bir standardı
yakalamıştır. Öğretim üyelerimizin önemli bir kısmı eğiticilerin eğitimi programlarına katılmıştır. Temel hedefimiz sizlerin çağdaş
tıbbın gerektirdiği, ülkemiz ve dünya bilimine katkı sağlayabilecek bilgi ve beceriler ile donanmanız yanında, ülkemizin sağlık
sorunlarını bilen ve bu sorunlara çözüm üretebilme becerisini kazanmış, insan hayatına saygılı ve hekimlik mesleğinin onuruna yakışır
tutum ve davranışları kazanmış hekimler olarak yetişmenizi sağlamaktır.
Sevgili öğrencilerimiz, bu rehberi aldığınızda öncelikle YÖK’ün son değişikliklerine uygun bir şekilde hazırladığımız yeni EğitimÖğretim ve Sınav Yönergemizi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğini okumanız, haklarınız ve
sorumluluklarınızı bilerek, öğrencilik hayatınızı daha verimli ve sorunsuz bir şekilde tamamlamanıza büyük katkı sağlayacaktır.
Hekimlik mesleğinde bilginin hızla yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle, öğrencilik hayatınızda sadece pasif öğrenici - alıcı
konumunda kalmamalı, meslek hayatınıza adım attığınız ilk günden itibaren bilgiye ulaşma ve öğrenme yöntemlerini de öğrenmeli ve
geliştirmelisiniz. Bu konuda ders saatleri dışında da değerli hocalarımızdan istifade edebilirsiniz. Böylece mezuniyetinizden sonraki
meslek hayatınızda da bilginizi sürekli yenileyebilme ve kendinizi güncelleyebilme imkanı kazanmış olacaksınız. Dersleriniz dışında,
kültür, sanat ve diğer sosyal etkinliklere de zaman ayırmanız kişisel gelişiminiz yanında toplumumuzun da kalkınmasına önemli
katkılar sağlayacaktır.
Geçen Eğitim-Öğretim yılından beri fakültemiz ilk 3 sınıfının öğrencileri, günümüz şartlarına uygun ve daha konforlu Osmanbey
yerleşkesindeki yeni binasında eğitim görmeye başlamıştır. Ümidimiz kısa süre içerisinde hastane binamızın da tamamlanması ve 4, 5
ve 6. sınıflarımızdaki öğrencilerimizin de burada eğitim görmelerinin sağlanmasıdır.
2014–2015 eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için başarılı geçmesini diliyorum.
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
DEKAN
İÇİNDEKİLER
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEKİMLİK ANDI
SAYFA
6
TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARININ SAHİP OLMASI GEREKEN TUTUM VE DAVRANIŞLAR
7
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİMİ
8
TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİ
9
2013–2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
10
1. SINIF DERS PROGRAMI
11
2. SINIF DERS PROGRAMI
24
3. SINIF DERS PROGRAMI
40
4. SINIF STAJ PROGRAMI
54
5. SINIF STAJ PROGRAMI
62
6. SINIF İNTÖRNLÜK PROGRAMI VE ÖĞRENCİ GRUPLARI
74
TIP FAKÜLTESİ WEB ve TELEFON NUMARALARI
75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEKİMLİK ANDI
Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda; en yüce
inançlarım önünde, hocalarım, meslektaşlarım ve bütün burada
bulunanlar huzurunda, kendimi ve onları şahit tutarak söz verip
and içerim ki;
Bu yüce sanatı bana öğreten hocalarıma olan saygı ve
minnettarlığımı her zaman koruyacak, elimde olan iyiliği onlardan
esirgemeyeceğim.
Sanatımı, vicdanım ve tıp geleneklerine göre dikkat ve özenle
uygulamakta kusur etmeyeceğim.
Hastamın ve toplumun sağlığını, baş kaygım olarak kabul
edeceğim.
Hastamın bütün sırlarını saklayacağım.
Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneğini koruyacak,
meslektaşlarımı, kardeşlerim bileceğim.
Din, milliyet, ırk, cinsiyet, siyasal görüş ve sosyal sınıf
ayrılıklarının hastamla görevim arasına girmesine izin
vermeyeceğim.
İnsan hayatına, başlangıcından sonuna kadar mutlak saygı
göstereceğim.
İlaçların ve tedavi yöntemlerinin tıbbi amaçlar dışında
kullanılmasına aracı olmayacağım.
Yetkin olmadığım girişimlerde bulunmayacağım; bunları ehline
bırakacağım.
Her koşulda hastalarımın iyiliği için çalışacağım, kasıtlı bütün
zararlardan kaçınacağım.
Bütün bunları yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine
and içerim.
TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARININ SAHİP OLMASI GEREKEN TUTUM VE
DAVRANIŞLAR
1. Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önlemek ve hastalıkları iyileştirmeye çalışarak
insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimseme.
2. Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkeleri olan "zarar vermeme, yararlılık, adalet ve
özerklik" ilkelerini gözetme.
3. Sınırlı sağlık kaynaklarının dağıtımında birey ve toplumun önceliklerini etik ölçütlerle
gözetme.
4. Tıp alanında tek yol göstericinin bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşım
olduğunu benimseme.
5. Güncel bilimsel bilgiyi edinmenin bir mesleki sorumluluk olduğunu özümseme.
6. Acil durumlarda hekim olarak ilk yardım sorumluluğunu taşıma.
7. Her hastaya veya bireye yaşadığı çevre, toplum ve bireysel özelliklerini değerlendirerek
yaklaşma.
8. Her hastaya veya bireye yansız, yargısız ve ayrımsız yaklaşma ve bunun bir etik
zorunluluk olduğunu benimseme.
9. Her hastaya veya bireye hastalığı ve tedavisi ile ilgili anlaşılır ve açıklayıcı bilgi vermek,
buna dayalı onam(rıza) almak, gizliliğini korumak gibi hasta haklarını yaşama geçirme.
10. Hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı iletişim kurma.
11. Hasta ve hasta yakınları ile empati kurma.
12. Hekim-hasta etkileşiminde dürüst ve güvenilir bir hekim modeli oluşturma.
13. Yaşamın başında ve sonunda ortaya çıkabilen etik sorunların çözümünde akıl yürütme
ve gerekçelendirme yapma.
14. Ölüm gerçeği ve yarattığı sorunlarla baş etme.
15. Hekimlik mesleğine ticari bir görünüm vermemeyi benimseme.
16. Akılcı ilaç kullanım ilkelerini benimseme.
17. Tanı ve tedavide pahalı yöntemleri önermenin, gereksiz harcamalar yaptırmanın yol açacağı
etik ve ekonomik sonuçların farkına varma.
18. Kendi özlük haklarının farkında olma ve bunları savunmanın mesleki kimlik açısından
önemini benimseme.
19. Meslektaşlarım hekimlik açısından onur kırıcı ve haksız saldırılara karşı koruma.
20. Bir ekip çalışması gerektiren mesleğin öteki üyelerine karşı açık, dürüst ve paylaşımcı
davranış sergileme.
21. Kendi mesleğinin ve diğer mesleki alanların sınırlarının farkında olma ve saygı duyma.
22. Bilimsel, teknik ve etik danışımı (konsültasyonu) bir hekim ve hasta hakkı olarak
benimseme.
23. Evrensel insan hakları ilkelerini mesleki uygulamanın her alanında yaşama geçirme.
24. Adli vakalarla ilgili yasal ve mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında olma.
25. Bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık eğitimi sorumluluğu taşıma.
26. Her mesleki uygulamada toplum sağlığını önde tutma.
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİMİ
DEKAN
DEKAN YARDIMCISI
DEKAN YARDIMCISI
FAKÜLTE SEKRETERİ
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Prof. Dr. Mehmet GENCER
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Remzi GÖZTOK
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Prof. Dr. Ercan YENİ
Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
Prof. Dr. Halit OĞUZ
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Prof. Dr. Necati YENİCE
Doç. Dr. Ali ATAŞ
Doç. Dr. Abdullah ÖZGÖNÜL
Yrd. Doç. Dr. Halit AKBAŞ
Remzi GÖZTOK
FAKÜLTE KURULU
Fakülte Kurulu Başkanı
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Raportör
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Doç. Dr. Mete KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
Doç. Mehmet Akif ALTAY
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ABUHANDAN
Yrd. Doç. Dr. Funda YALÇIN
Prof. Dr. Sevim ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Harun AYDOĞAN
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Yrd. Doç. Dr. Yusuf YÜCEL
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Prof. Dr. Uğur Erdem IŞIKAN
Doç. Dr. Yusuf SEZER
Doç. Dr. Abdussemet HAZAR
Yrd. Doç. Dr. Harun AYDOĞAN
Remzi GÖZTOK
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Raportör
EĞİTİM ve ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ
Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkanı
Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkan Yrd.
1. Sınıf Koordinatörü
1. Sınıf Koordinatör Yrd.
2. Sınıf Koordinatörü
2. Sınıf Koordinatör Yrd.
3. Sınıf Koordinatörü
3. Sınıf Koordinatör Yrd.
4. Sınıf Koordinatörü
4. Sınıf Koordinatör Yrd.
5. Sınıf Koordinatörü
5. Sınıf Koordinatör Yrd.
6. Sınıf Koordinatörü
6. Sınıf Koordinatör Yrd.
TIP FAKÜLTESİ
ERASMUS, FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI ve BOLOGNA SÜRECİ
KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
1. Doç. Dr. Şaban YALÇIN (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Harun AYDOĞAN
3. Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüsnü YÜCE
4. Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜK
5. Yrd. Doç. Dr. Nuray ALTAY
6. Yrd. Doç. Dr. Mahmut Alp KARAHAN
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
1. Prof. Dr. Ahmet Celal İPLİKÇİOĞLU (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. A. Faruk SORAN
3. Yrd. Doç. Dr. Hamza KARABAĞ
ÇOCUK CERRAHİSİ
1. Doç. Dr. Mehmet Emin BOLEKEN (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erman DÖRTERLER
3. Yrd. Doç. Dr. Ali Suat ERKOÇ
GENEL CERRAHİ
1. Prof. Dr. Ali UZUNKÖY (Bşk.)
2. Doç. Dr. Alparslan TERZİ
3. Doç. Dr. Abdullah ÖZGÖNÜL
4. Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEKER
5. Yrd. Doç. Dr. Yusuf YÜCEL
6. Yrd. Doç. Dr. Orhan GÖZENELİ
ACİL TIP
1. Doç. Dr. Mehmet Tahir GÖKDEMİR (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Halil KAYA
3. Yrd. Doç. Dr. Hasan BÜYÜKASLAN
ADLİ TIP
1. Prof. Dr. Mustafa Deniz (Bşk. V.)
AİLE HEKİMLİĞİ
1. Yrd. Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI (Bşk.)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Cemalettin Dost ZEYREK (Bşk.)
2. Doç. Dr. Alpay ÇAKMAK
3. Doç. Dr. Kabil SHERMATOV
4. Doç. Dr. Ali ATAŞ
5. Doç. Dr. Bülent KOCA
6. Doç. Dr. Mustafa ÇALIK
7. Yrd. Doç. Dr. Mahmut ABUHANDAN
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
1. Yrd. Doç. Dr. Enver TURAN (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Hacer ALTIN SÜRÜCÜ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
1. Doç. Dr. Hasan KARSEN (Bşk.)
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
1. Yrd. Doç. Dr. Ahmet TUTOĞLU (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Ahmet BOYACI
ANATOMİ
1. Prof. Dr. Mustafa DENİZ (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
BİYOFİZİK
1. Prof. Dr. Cemil SERT (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
FİZYOLOJİ
1. Prof. Dr. Mustafa ZERİN (Bşk.)
2. Prof. Dr. Ali Ziya KARAKILÇIK
3. Yrd. Doç. Dr. Hakim ÇELİK
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ercan YENİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ
1. Yrd. Doç. İrfan ESER (Bşk.)
2. Prof. Dr. İ. Can KÜRKÇÜOĞLU
3. Yrd. Doç. Dr. Şamil GÜNAY
GÖZ HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Halit OĞUZ (Bşk.)
2. Prof. Dr. Mustafa GÜZEY
3. Prof. Dr. Sevim ÇAKMAK
4. Yrd. Doç. Dr. Ali AKAL
5. Yrd. Doç. Dr. Tüba GÖNCÜ
6. Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet ADIBELLİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
1. Doç. Dr. Mustafa GÖZ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Abdussemet HAZAR
3. Yrd. Doç. Dr. M. Salih AYDIN
4. Yrd. Doç. Dr. Aydemir KOÇARSLAN
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
1. Doç. Dr. Hakan CAMUZCUOĞLU (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Neşe Gül HİLALİ
3. Yrd. Doç. Dr. Aysun CAMUZCUOĞLU
4. Yrd. Doç. Dr. Adnan İNCEBIYIK
5. Yrd. Doç. Dr. Hacer UYANIKOĞLU
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Mehmet GENCER (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Zafer Hasan Ali SAK
3. Yrd. Doç. Dr. Funda YALÇIN
4. Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÖNAY KURNAZ
HALK SAĞLIĞI
1. Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK (Bşk.)
2. Doç. Dr. İbrahim KORUK
İÇ HASTALIKLARI
1. Prof. Dr. Tevfik SABUNCU (Bşk.)
2. Prof. Dr. Necati YENİCE
3. Prof. Dr. Mehmet HOROZ
4. Doç. Dr. Turgay ULAŞ
5. Doç. Dr. Timuçin AYDOĞAN
6. Doç. Dr. Fatih KURNAZ
7. Doç. Dr. Ahmet UYANIKOĞLU
8. Yrd. Doç. Dr. Emel YİĞİT KARAKAŞ
KARDİYOLOJİ
1. Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Yusuf SEZEN
3. Doç. Dr. Asuman Biçer YEŞİLAY
4. Doç. Dr. Özgür GÜNEBAKMAZ
5. Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KAYA
6. Yrd. Doç. Dr. İ. Halil ALTIPARMAK
7. Öğr. Gör. Musluhittin Emre ERKUŞ
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sami TAŞÇI
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
Doç. Dr. Mete KÖKSAL (Bşk.)
TIBBİ BİYOLOJİ
1. Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Halit AKBAŞ
3. Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
4. Öğr. Gör. Dr. Ahmet ÖZER
TIBBİ BİYOKİMYA
1. Prof. Dr. Nurten AKSOY (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
3. Yrd. Doç. Dr. Emin ŞAVİK
4. Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
1. Doç. Dr. İsmail İYNEN (Bşk.)
2. Doç. Dr. İmran ŞAN
3. Yrd. Doç. Dr. Ferhat BOZK UŞ
4. Yrd. Doç. Dr. Rıza DÜNDAR
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
1. Prof. Dr. Uğur Erdem IŞIKAN (Bşk.)
2. Doç. Dr. Mehmet Akif ALTAY
3. Doç. Dr. Cemil ERTÜRK
4. Yrd. Doç. Dr. Serkan SİPAHİOĞLU
TIBBİ PATOLOJİ
1. Doç. Dr. Muhammet Emin GÜLDÜR (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Sezen KOÇARSLAN
ÜROLOJİ
1. Prof. Dr. Ercan YENİ (Bşk.)
2. Doç. Dr. Halil ÇİFTÇİ
3. Doç. Dr. Mehmet GÜLÜM
4. Yrd. Doç. Dr. Yiğit AKIN
NÖROLOJİ
1. Yrd. Doç. Dr. Suna SARIKAYA (Bşk.)
2. Prof. Dr. Tahir Kurtuluş YOLDAŞ
3. Yrd. Doç. Dr. Özcan KOCATÜRK
4. Öğr. Gör. Dr. Meltem KOCATÜRK
RADYOLOJİ
1. Doç. Dr. Hasan ÇEÇE (Bşk.)
2. Doç. Dr. Saime SHERMATOVA
3. Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARAKAŞ
4. Yrd. Doç. Dr. Nurefşan BOYACI
5. Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞEN DOKUMACI
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1. Yrd. Doç. Dr. Hasan KANDEMİR (Bşk.)
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Fatih KARABABA (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Mahmut KATI
3. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASOĞLU
TIBBİ FARMAKOLOJİ
1. Prof. Dr. Hasan TÜRKMEN (Bşk.)
2. Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
3. Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
1. Prof. Dr. Sami TAŞÇI (Bşk.)
2. Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
3. Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
4. Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
TIP TARİHİ VE ETİK
1. Doç. Dr. Şaban YALÇIN (Bşk. V.)
2014–2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
09 Ocak 2015
1. SINIF
ÖSYM Tarafından Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları
Ders Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
1. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Yarıyıl Tatili
2. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Final Sınavları
Bütünleme Sınavları
2. ve 3. SINIFLAR
Ders Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
1. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Yarıyıl Tatili
2. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Derslerinin Sonu
Final Sınavları
Bütünleme Sınavları
4. SINIF
1. Yarıyıl Stajların Başlaması
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Stajlarının Sonu
Yarıyıl Tatili
1. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
2. Yarıyıl Stajların Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Stajların Bitişi
2. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
5. SINIF
1. Yarıyıl Stajların Başlaması
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
1. Yarıyıl Stajlarının Sonu
10–18 Ocak 2015
12–16 Ocak 2015
Yarıyıl Tatili
1. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
19 Ocak 2015
2. Yarıyıl Stajların Başlaması
09-11 Şubat 2015
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
2. Yarıyıl Stajların Bitişi
2. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
6. SINIF
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
Klinik Rotasyonların Başlaması
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve
Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
Klinik Rotasyonların Tamamlanması
11–15 Ağustos 2014
15–17 Eylül 2014
22 Eylül 2014
16 Ocak 2015
17 Ocak–01 Şubat 2015
02 Şubat 2015
09–11 Şubat 2015
29 Mayıs 2015
15–19 Haziran 2015
06–10 Temmuz 2015
15–17 Eylül 2014
15 Eylül 2014
16 Ocak 2015
17 Ocak–01 Şubat 2015
02 Şubat 2015
09–11 Şubat 2015
29 Mayıs 2015
15–19 Haziran 2015
06–10 Temmuz 2015
08 Eylül 2014
15–17 Eylül 2014
16 Ocak 2015
17–25 Ocak 2015
19–23 Ocak 2015
26 Ocak 2015
09-11 Şubat 2015
05 Haziran 2015
22–26 Haziran 2015
08 Eylül 2014
15–17 Eylül 2014
05 Haziran 2015
15–19 Haziran 2015
01–03 Temmuz 2014
01 Temmuz 2014
09–11 Şubat 2015
30 Haziran 2015
1. SINIF DERS PROGRAMI
(Güncelleme Tarihi: 01.09.2014)
Sınıf Koordinatörü: Doç. Dr. Mete KÖKSAL
0101102 1. SINIF DERS KURULU
0101150 - 1. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
0101151 - 2. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
0101152 - 3. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
0101153 - 4. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
Yıl Sonu (Kurul final) Sınavı
Yıl Sonu (Kurul bütünleme) Sınavı
0101120 - SEÇMELİ DERS 1
0101121- SEÇMELİ DERS 2
0101130 - Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Koordinatör Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
SINAV TARİHİ
21.11.2014 - Saat 09.00
16.01.2015 - Saat 09.00
02-03.04.2015 - Saat 09.00
28-29.05.2015 - Saat 13.30
15.06.2015 - Saat 13.30
02.07.2015 - Saat 13.30
Ara Sınav: 01.12.2014 Saat 13.10, Final: 05.01.2015 saat 13.10, Bütünleme: 30.01.2015 saat 09.00
Ara Sınav: 13.04.2014 Saat 13.10, Final: 18.05.2015 saat 13.10, Bütünleme: 05.06.2015 saat 09.00
1. Ara Sınavı: 23.12.2014 Saat 15.10
Final Sınavı: 19.06 2015 Saat 10.00
2. Ara Sınavı: 17.03. 2015 Saat 15.10
Bütünleme Sınavı: 10.07.2015. Saat 10.00
1. Ara Sınavı: 29.12.2014 Saat 15.10
Final Sınavı: 18.06.2015 Saat 10.00
2. Ara Sınavı 27.04.2015 Saat 15.10
Bütünleme Sınavı: 09.07.2015 Saat 10.00
1. Ara Sınavı: 25.11. 2014 Saat 08.30
Final Sınavı: 17.06.2015 Saat 14.10
2. Ara Sınavı: 06.01. 2015 Saat 08.30
Bütünleme Sınavı: 08.07. 2015 Saat 14.10
3. Ara Sınavı: 25.03. 2015 Saat 08.30
4. Ara Sınavı: 20.05. 2015 Saat 08.30
0101131 - Türk Dili
0101132 – İngilizce
Öğrenciler, belirlenen tarih ve saatte sınava girmek ve öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Cep telefonu ile sınava girilmez.
Optik okuyucu için sınav cevap anahtarının kodlanmasında sadece HB (No: 2) kurşun kalem kullanılmalıdır.
DERS ADI
1. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
2. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
3. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
4. Hücre Bilimleri Ders Kurulu
SEÇMELİ DERS 1
SEÇMELİ DERS 2
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Türk Dili
İngilizce
TOPLAM
TEORİK
145
145
167
121
25
29
56
60
120
874
UYGULAMA
14
8
24
20
66
YILLIK TOPLAM DERS SAATİ
159
153
191
141
25
29
56
60
120
940
AKTS (ECTS)
12
12
15
11
1
1
2
2
4
60
ANABİLİM DALI
Anatomi
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıp Tarihi ve Etik (TTE)
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Klinik Bilimlere Giriş
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
TOPLAM
TEORİK
34
(56, 36)
134
47
120
44
18
16
6
24
31
12
578
KURUL DERSLERİ
UYGULAMA (X GRUP)
26 (2)
8 (4)
1
16 (2)
4 (2)
4
7
66
YILLIK TOPLAM DERS SAATİ
60
92
142
48
136
44
18
20
10
31
31
12
644
AKTS (ECTS)
5
7
11
4
11
3
1
2
1
2
2
1
50
1. HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
DİSİPLİN/BÖLÜM
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Erişkin ve Çocuk)
Klinik Bilimlere Giriş
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
TOPLAM
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Prof. Dr. Cemil SERT
Prof. Dr. Mehmet Gencer
Prof. Dr. Nurten AKSOY
Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Doç. Dr. İbrahim KORUK
Doç. Dr. Şaban YALÇIN
Doç. Dr. Mehmet Tahir GÖKDEMİR
TEORİK
24
26
6
26
19
21
11
12
145
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
Kurul Sınav Tarihi. 21.11.2014
UYGULAMA (X GRUP)
1
6 (2)
7
14
DERS KURULU ÜYELERİ
Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Yrd. Doç. Dr. Halil KAYA
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KATI
Yrd. Doç. Dr. Hasan KANDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
Yrd. Doç. Dr. Emin ŞAVİK
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
Öğr. Gör. Ahmet ÖZER
Okt. Sebahaddin YAŞAR
Okt. Mithat İŞÇİ
Okt. H. Burak OĞUZ
Okt. Habip ARTAN
TOPLAM
24
26
7
32
19
28
11
12
159
1
13
08.15
09.05
22 EYLÜL 2014
PAZARTESİ
Üniversite Açılış Töreni
09.15
10.05
Üniversite Açılış Töreni
10.15
11.05
Üniversite Açılış Töreni
11.15
12.05
Üniversite Açılış Töreni
13.10
14.00
Giriş Dersi
Tevfik SABUNCU
Dekan
Eğitim ve Öğretim Sistemi
F. DİLMEÇ
EÖKK Başkanı
14.10
15.00
23 EYLÜL 2014
SALI
Sağlık Kavramları ve Sağlığın
Belirleyicileri
Z. ŞİMŞEK
Sağlık Kavramları ve Sağlığın
belirleyicileri
Z. ŞİMŞEK
Biyofiziğe giriş
C. SERT
Biyofiziğe giriş
C. SERT
24 EYLÜL 2014
ÇARŞAMBA
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
Çevre Sağlığına Giriş
İ. KORUK
Tıbbi Biyoloji’ye Giriş ve Biyolojik
Kavramlar
F. DİLMEÇ
Tıbbi Biyoloji’ye Giriş ve Biyolojik
Kavramlar
F. DİLMEÇ
26 EYLÜL 2014
CUMA
Sağlık Bilişimine Giriş
Z. ŞİMŞEK
Organik Kimya-Biyokimyaya Giriş
N. AKSOY
Organik Kimya-Biyokimyaya Giriş
N. AKSOY
Kimyasal tepkimeler ve sulu çözelti
tepkimelerine giriş
E. ŞAVİK
Kimyasal tepkimeler ve sulu çözelti
tepkimelerine giriş
E. ŞAVİK
Genel ilkyardım bilgileri
H. BÜYÜKASLAN
Yanık, donma ve sıcak
çarpmalarında ilkyardım
H. BÜYÜKASLAN
15.10
16.00
16.10
17.00
2
14
08.15
09.05
29 EYLÜL 2014
PAZARTESİ
Aile Hekimliği Disiplininin Tanımı
ve Tarihçesi
D. ÇADIRCI
30 EYLÜL 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
09.15
10.05
Aile Hekimliği Disiplininin Tanımı
ve Tarihçesi
D. ÇADIRCI
İngilizce
M. İŞÇİ
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Canlıların Sınıflandırılması
F. DİLMEÇ
Canlıların Sınıflandırılması
F. DİLMEÇ
SEÇMELİ DERS 1
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Sigaranın zararları ve tütün gerçeği
M. GENCER
Sigaranın zararları ve tütün gerçeği
M. GENCER
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Prokaryot ve Ökaryot hücre kavramı
F. DİLMEÇ
Prokaryot ve Ökaryot hücre kavramı
F. DİLMEÇ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
06 EKİM 2014
PAZARTESİ
07 EKİM 2014
SALI
08 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
Genetik ve davranış
M. ASOĞLU
Sulu çözeltiler
E. ŞAVİK
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
Sulu çözeltiler
E. ŞAVİK
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
3
15
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
4
16
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
SEÇMELİ DERS 1
13 EKİM 2014
PAZARTESİ
01 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
02 EKİM 2014
PERŞEMBE
İletişimin Genel İlkeleri, Hasta
Hekim İletişimi ve İletişimde Zor
Durumlar
D. ÇADIRCI
İletişimin Genel İlkeleri, Hasta
Hekim İletişimi ve İletişimde Zor
Durumlar
D. ÇADIRCI
Çözeltilerin fiziksel özellikleri
H. ACUN
Çözeltilerin fiziksel özellikleri
H. ACUN
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
09 EKİM 2014
PERŞEMBE
Genetik ve davranış
M. ASOĞLU
10 EKİM 2014
CUMA
Hasta/Yaralının ve olay yerinin
değerlendirilmesi
H. BÜYÜKASLAN
Yaralanmalarda ilkyardım
H. BÜYÜKASLAN
Hasta/Yaralı taşıma teknikleri
(Teorik)
H. BÜYÜKASLAN
Hasta/Yaralı taşıma teknikleri
(Pratik)
H. BÜYÜKASLAN
Psikoanalitik kuram
M. ASOĞLU
Travmatik yaşantılar kuramı
M. ASOĞLU
Yetişkinlik, yaşlılık ve ölüm
fenomeni
M. ASOĞLU
Yetişkinlik, yaşlılık ve ölüm
fenomeni
M. ASOĞLU
Zehirlenmelerde ilkyardım
M. Tahir GÖKDEMİR
Zehirlenmelerde ilkyardım
M. Tahir GÖKDEMİR
14 EKİM 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Temel yaşam desteği (Teorik)
M. Tahir GÖKDEMİR
Temel yaşam desteği (Teorik)
M. Tahir GÖKDEMİR
16 EKİM 2014
PERŞEMBE
Biyopsikososyal Yaklaşım
D. ÇADIRCI
Biyopsikososyal Yaklaşım
D. ÇADIRCI
Entropi ve serbest enerji
H. ACUN
11.15
12.05
Bilinç bozukluklarında ilkyardım
M. Tahir GÖKDEMİR
İngilizce
M. İŞÇİ
Boğulmalarda ilkyardım
M. Tahir GÖKDEMİR
Entropi ve serbest enerji
H. ACUN
Önlük Giyme ve Ödül Töreni
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
SEÇMELİ DERS 1
Oral Dönem
H. KANDEMİR
Oral Dönem
H. KANDEMİR
Mikroskobun Tanıtımı ve Kullanımı
T. Biyoloji Lab. A (A. ÖZER)
Mikroskobun Tanıtımı ve Kullanımı
T. Biyoloji Lab. A (A. ÖZER)
Mikroskobun Tanıtımı ve Kullanımı
T. Biyoloji Lab. B (A. ÖZER)
Mikroskobun Tanıtımı ve Kullanımı
T. Biyoloji Lab. B (A. ÖZER)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
SEÇMELİ DERS 1
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
15 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
03 EKİM 2014
CUMA
17 EKİM 2014
CUMA
Önlük Giyme ve Ödül Töreni
5
17
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
20 EKİM 2014
PAZARTESİ
Hücrenin Moleküler Bileşenleri:
İnorganik Bileşenler
A. ÖZER
Hücrenin Moleküler Bileşenleri:
İnorganik Bileşenler
A. ÖZER
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 1
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
6
18
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
22 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
Hücreyi İnceleme Yöntemleri
F. DİLMEÇ
23 EKİM 2014
PERŞEMBE
Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık
Z. ŞİMŞEK
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Hücreyi İnceleme Yöntemleri
F. DİLMEÇ
Tek Hücreli Canlılar
T. Biyoloji Lab. A (F. AKKAFA)
İngilizce
M. İŞÇİ
Tek Hücreli Canlılar
T. Biyoloji Lab. A (F. AKKAFA)
Hücrenin Moleküler Bileşenleri:
Organik Bileşenler
A. ÖZER
Hücrenin Moleküler Bileşenleri:
Organik Bileşenler
A. ÖZER
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık
Z. ŞİMŞEK
Hücrenin Moleküler Organizasyonu:
Hücre Zarının Yapısı
A. ÖZER
Hücrenin Moleküler Organizasyonu:
Hücre Zarının Yapısı
A. ÖZER
Tek Hücreli Canlılar
T. Biyoloji Lab. B (F. AKKAFA)
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tek Hücreli Canlılar
T. Biyoloji Lab. B (F. AKKAFA)
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
29 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
CUMHURİYET BAYRAMI
Fonksiyonel gruplar
E. ŞAVİK
11.15
12.05
Fonksiyonel gruplar
E. ŞAVİK
İngilizce
M. İŞÇİ
CUMHURİYET BAYRAMI
13.10
14.00
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
SEÇMELİ DERS 1
14.10
15.00
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
SEÇMELİ DERS 1
Hasta Eğitimi ve Danışmanlık
D. ÇADIRCI
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
Hasta Eğitimi ve Danışmanlık
D. ÇADIRCI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
7
19
08.15
09.05
03 KASIM 2014
PAZARTESİ
Aile Hekimliğinde Koruyucu Sağlık
ve Kişiye Özgü Sağlık Bakımı
D. ÇADIRCI
Aile Hekimliğinde Koruyucu Sağlık
ve Kişiye Özgü Sağlık Bakımı
D. ÇADIRCI
Erişkinlerde temel yaşam desteği
(teorik)
Ş. YALÇIN
Erişkinlerde temel yaşam desteği
(teorik)
Ş. YALÇIN
04 KASIM 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
05 KASIM 2014 2014
ÇARŞAMBA
Hücre Yüzeyi, Plazma Zarından
Moleküllerin Taşınması
F. DİLMEÇ
Hücre Yüzeyi, Plazma Zarından
Moleküllerin Taşınması
F. DİLMEÇ
Sigara ve sağlık
İ. KORUK
İngilizce
M. İŞÇİ
Sigara ve sağlık
İ. KORUK
Nükleusun yapısı ve madde trafiği
F. AKKAFA
Erişkinlerde temel yaşam desteği
(teorik)
Ş. YALÇIN
Erişkinlerde temel yaşam desteği
(teorik)
Ş. YALÇIN
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Çocuklarda temel yaşam desteği
(teorik)
Ş. YALÇIN
Çocuklarda temel yaşam desteği
(teorik)
Ş. YALÇIN
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 1
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
İngilizce
M. İŞÇİ
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
24 EKİM 2014
CUMA
Beslenme ve Sağlık
Z. ŞİMŞEK
Beslenme ve Sağlık
Z. ŞİMŞEK
Kimyasal bağlar
E. ŞAVİK
Kimyasal bağlar
E. ŞAVİK
Psikopatoloji kuramları
M. KATI
Psikopatoloji kuramları
M. KATI
Bir Bilim Dalı olarak Psikoloji
M. KATI
Bir Bilim Dalı olarak Psikoloji
M. KATI
28 EKİM 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
09.15
10.05
27 EKİM 2014
PAZARTESİ
21 EKİM 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
30 EKİM 2014
PERŞEMBE
Su, pH ve elektrolitler
E. ŞAVİK
Su, pH ve elektrolitler
E. ŞAVİK
Hayvan ve Bitki Hücrelerinin
Yapıları
T. Biyoloji Lab. A (F. AKKAFA)
Hayvan ve Bitki Hücrelerinin
Yapıları
T. Biyoloji Lab. A (F. AKKAFA)
Yaralanmalar ve güvenli toplumlar
Z. ŞİMŞEK
31 EKİM 2014
CUMA
Fizyolojik Tamponlar
E. ŞAVİK
Fizyolojik Tamponlar
E. ŞAVİK
Hayvan ve Bitki Hücrelerinin
Yapıları
T. Biyoloji Lab. B (F. AKKAFA)
Hayvan ve Bitki Hücrelerinin
Yapıları
T. Biyoloji Lab. B (F. AKKAFA)
Çocuğun psikolojik gelişim
özellikleri
H. KANDEMİR
Çocuğun psikolojik gelişim
özellikleri
H. KANDEMİR
06 KASIM 2014 2014
PERŞEMBE
Stereokimya
A. TAŞKIN
07 KASIM 2014 2014
CUMA
Kognitif gelişim ve Piaget Kuramı
H. KANDEMİR
Stereokimya
A. TAŞKIN
Kognitif gelişim ve Piaget Kuramı
H. KANDEMİR
Nükleusun yapısı ve madde trafiği
F. AKKAFA
Hücresel genomların organizasyonu
ve İnsan genomu
F. DİLMEÇ
Hücresel genomların organizasyonu
ve İnsan genomu
F. DİLMEÇ
Kanamalarda ilkyardım
H. KAYA
Kırık, çıkık ve burkulmalarda
ilkyardım
H. KAYA
Hayvan ısırmalarında ilkyardım
H. KAYA
Göz, kulak ve buruna yabancı cisim
kaçmasında ilkyardım
H. KAYA
8
20
08.15
09.05
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
11 KASIM 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
09.15
10.05
Bazal metabolik hız ölçümü
Biyofizik Lab. (H. ACUN)
İngilizce
M. İŞÇİ
10.15
11.05
Hidrokarbonlar
H. SEZEN
İngilizce
M. İŞÇİ
11.15
12.05
Hidrokarbonlar
H. SEZEN
İngilizce
M. İŞÇİ
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 1
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
9
21
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
17 KASIM 2014
PAZARTESİ
El Yıkama, Maske takma
A. UZUNKÖY
18 KASIM 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
11.15
12.05
El Yıkama, Maske takma
A. UZUNKÖY
İngilizce
M. İŞÇİ
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
SEÇMELİ DERS 1
SEÇMELİ DERS 1
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Çocuklarda temel yaşam desteği
(pratik)
Ş. YALÇIN
Çocuklarda temel yaşam desteği
(pratik)
Ş. YALÇIN
Aile Hekimliğinde Koruyucu
Sağlık: Yaşam Tarzı ve Davranış
Değişikliği
D. ÇADIRCI
Aile Hekimliğinde Koruyucu
Sağlık: Yaşam Tarzı ve Davranış
Değişikliği
D. ÇADIRCI
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Kromatin yapısı ve DNA’nın
paketlenmesi
F. AKKAFA
Kromatin yapısı ve DNA’nın
paketlenmesi
F. AKKAFA
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Alkoller, fenoller, eterler
H. SEZEN
14 KASIM 2014
CUMA
Aldehitler, Ketonlar, Aminler
A. TAŞKIN
Alkoller, fenoller, eterler
H. SEZEN
Aldehitler, Ketonlar, Aminler
A. TAŞKIN
Serbest Radikaller
A. TAŞKIN
Karboksilli asitler Alkil
Halojenürler ve türevleri
A. TAŞKIN
Serbest Radikaller
A. TAŞKIN
Karboksilli asitler Alkil
Halojenürler ve türevleri
A. TAŞKIN
Oyun ve okul dönemi
H. KANDEMİR
DNA replikasyonu
F. DİLMEÇ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
DNA replikasyonu
F. DİLMEÇ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
19 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
20 KASIM 2014
PERŞEMBE
21 KASIM 2014
CUMA
I. DERS KURULU SINAVI
I. DERS KURULU SINAVI
Genomik DNA’nın
rekombinasyonu, Telomer ve
Telomer Organizasyonu
F. DİLMEÇ
Genomik DNA’nın
rekombinasyonu, Telomer ve
Telomer Organizasyonu
F. DİLMEÇ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Ergenlik
H. KANDEMİR
Ergenlik
H. KANDEMİR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
I. DERS KURULU SINAVI
I. DERS KURULU SINAVI
2. HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. İbrahim KORUK
DİSİPLİN/BÖLÜM
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıp Tarihi ve Etik (TTE)
Klinik Bilimlere Giriş
Halk Sağlığı
TOPLAM
Prof. Dr. Nurten AKSOY
Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Doç. Dr. İbrahim KORUK
Doç. Dr. Suda Tekin KORUK
Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
TEORİK
32
32
9
30
16
8
2
16
145
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Fatih KARABABA
Ders Kurulu Sınav Tarihi: 16.01.2015
UYGULAMA (X GRUP)
6 (4)
2 (2)
8
DERS KURULU ÜYELERİ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Fatih KARABABA
Yrd. Doç. Dr. Hasan KANDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASOĞLU
Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
Öğr. Gör. Ahmet ÖZER
Okt. Sebahattin YAŞAR
Okt. Mithat İŞÇİ
Okt. H. Burak OĞUZ
Okt. Habip ARTAN
TOPLAM
32
38
9
32
16
8
2
16
153
10
22
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
Biyomoleküler etkileşimler
H. ACUN
25 KASIM 2014
SALI
İngilizce 1. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
İngilizce 1. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
İngilizce 1. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
11.15
12.05
Biyomoleküler etkileşimler
H. ACUN
İngilizce 1. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 1
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
11
23
08.15
09.05
01 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Amino Asitlerin Biyomoleküler
Yapıları I
N. AKSOY
Amino Asitlerin Biyomoleküler
Yapıları I
N. AKSOY
Amino Asitlerin Biyomoleküler
Yapıları II
N. AKSOY
Amino Asitlerin Biyomoleküler
Yapıları II
N. AKSOY
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
24 KASIM 2014
PAZARTESİ
SEÇMELİ DERS 1
Ara Sınav
SEÇMELİ DERS 1
Ara Sınav
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
12
24
08.15
09.05
08 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Sağlık-Hastalık Kavramları ve
Hekim Kimliği
İ. KORUK
Sağlık-Hastalık Kavramları ve
Hekim Kimliği
İ. KORUK
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
02 ARALIK 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
26 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
27 KASIM 2014
PERŞEMBE
Proteinlerin Biyomoleküler Yapıları
N. AKSOY
Proteinlerin Biyomoleküler Yapıları
N. AKSOY
DNA İzolasyonu
T. Biyoloji Lab. A(F. DİLMEÇ)
Protein-protein etkileşimi
H. ACUN
Protein-protein etkileşimi
H. ACUN
DNA İzolasyonu
T. Biyoloji Lab. A (F. DİLMEÇ)
Protein-Lipit etkileşimi
H. ACUN
Merkezi sinir sistemi ve davranış
İ. Fatih KARABABA
DNA İzolasyonu
T. Biyoloji Lab. B (F. DİLMEÇ)
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Merkezi sinir sistemi ve davranış
İ. Fatih KARABABA
DNA İzolasyonu
T. Biyoloji Lab. B (F. DİLMEÇ)
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Bilinç ve farkındalık
İ. Fatih KARABABA
Bilinç ve farkındalık
İ. Fatih KARABABA
03 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
04 ARALIK 2014
PERŞEMBE
Amino Asitlerin Reaksiyonları I
N. AKSOY
Prokaryot gen yapısı, ekspresyonu
ve ekspresyonu düzenlenmesi
F. DİLMEÇ
Prokaryot gen yapısı, ekspresyonu
ve ekspresyonu düzenlenmesi
F. DİLMEÇ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
İngilizce
M. İŞÇİ
Amino Asitlerin Reaksiyonları I
N. AKSOY
İngilizce
M. İŞÇİ
Amino Asitlerin Reaksiyonları II
N. AKSOY
İngilizce
M. İŞÇİ
Amino Asitlerin Reaksiyonları II
N. AKSOY
Sağlık-Hastalık Kavramları ve
Hekim Kimliği
İ. KORUK
Sağlık-Hastalık Kavramları ve
Hekim Kimliği
İ. KORUK
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Proteom Analizi
N. AKSOY
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Proteinlerin Sindirimi ve Emilimi
N. AKSOY
09 ARALIK 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
10 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
05 ARALIK 2014
CUMA
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
11 ARALIK 2014
PERŞEMBE
İngilizce
M. İŞÇİ
09.15
10.05
28 KASIM 2014
CUMA
10.15
11.05
Ökaryot gen yapısı ve ekspresyonu
F. DİLMEÇ
İngilizce
M. İŞÇİ
Tanışma
M. GENCER (TTE)
11.15
12.05
Ökaryot gen yapısı ve ekspresyonu
F. DİLMEÇ
İngilizce
M. İŞÇİ
Prehistorik Çağlarda Tıp
M. GENCER (TTE)
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 1
Mezopotamya Uygarlıklarında Tıp
Ş. YALÇIN (TTE)
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
Eski Mısırda Tıp
Ş. YALÇIN (TTE)
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Karbohidratların Biyomoleküler
Yapıları-I
A. TAŞKIN
Karbohidratların Biyomoleküler
Yapıları-I
A. TAŞKIN
Biyomoleküllerin yapı tayininde
biyofiziksel yöntemler
H. ACUN
Biyomoleküllerin yapı tayininde
biyofiziksel yöntemler
H. ACUN
12 ARALIK 2014
CUMA
Biyomolekülerin yapı tayininde
biyofiziksel yöntemler
H. ACUN
Biyomolekülerin yapı tayininde
biyofiziksel yöntemler
H. ACUN
Ökaryotlarda gen ekspresyonun
düzenlenmesi
F. DİLMEÇ
Ökaryotlarda gen ekspresyonun
düzenlenmesi
F. DİLMEÇ
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. –C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. –C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. –D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları
T. Biyokimya Lab. –D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
13
25
08.15
09.05
16 ARALIK 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
17 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Araştırma Planlama
Z. ŞİMŞEK
18 ARALIK 2014
PERŞEMBE
Lipidlerin biyomoleküler yapıları-I
E. ŞAVİK
İngilizce
M. İŞÇİ
Araştırma Planlama
Z. ŞİMŞEK
Lipidlerin biyomoleküler yapıları-I
E. ŞAVİK
10.15
11.05
15 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Karbohidratların Biyomoleküler
Yapıları-II
A. TAŞKIN
Karbohidratların Biyomoleküler
Yapıları-II
A. TAŞKIN
RNA Tipleri ve Ekspresyonları
F. DİLMEÇ
İngilizce
M. İŞÇİ
Araştırmalarda veri kaynakları
İ. KORUK
11.15
12.05
RNA Tipleri ve Ekspresyonları
F. DİLMEÇ
İngilizce
M. İŞÇİ
Araştırmalarda veri kaynakları
İ. KORUK
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 1
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Öğrenme ve bellek
M. KATI
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
Hücre zarları ve Transport
Mekanizmaları
A. TAŞKIN
Hücre zarları ve Transport
Mekanizmaları
A. TAŞKIN
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Protein Sentezi. Başlama, Uzama ve
Sonlanma
F. AKKAFA
Protein Sentezi. Başlama, Uzama ve
Sonlanma
F. AKKAFA
Öğrenme ve bellek
M. KATI
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Güdü Mekanizmaları
M. KATI
Güdü Mekanizmaları
M. KATI
19 ARALIK 2014
CUMA
Bulaşıcı hastalıklar, Geçmişten
bugüne
S. TEKİN KORUK
Bulaşıcı hastalıklar, Geçmişten
bugüne
S. TEKİN KORUK
Protein sentezinin düzenlenmesi ve
modifikasyonu
F. AKKAFA
Protein sentezinin düzenlenmesi ve
modifikasyonu
F. AKKAFA
Eski Hint’te Tıp ve Günümüz
Tıbbına Yansımaları
F. KARABABA (TTE)
Çin Tıbbı ve Günümüz Tıbbına
Yansımaları
F. KARABABA (TTE)
Eski Yunanda Tıp
F. KARABABA (TTE)
Eski Yunanda Tıp
F. KARABABA (TTE)
14
26
08.15
09.05
22 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Lipidlerin biyomoleküler yapıları-II
E. ŞAVİK
23 ARALIK 2014
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
25 ARALIK 2014
PERŞEMBE
26 ARALIK 2014
CUMA
09.15
10.05
Lipidlerin biyomoleküler yapıları-II
E. ŞAVİK
İngilizce
M. İŞÇİ
10.15
11.05
Dikkat ve algı
H. KANDEMİR
İngilizce
M. İŞÇİ
Mutajenler ve DNA mutasyonları
F. AKKAFA
Mutasyon Tamir Mekanizmaları
F. AKKAFA
11.15
12.05
Dikkat ve algı
H. KANDEMİR
İngilizce
M. İŞÇİ
24 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab.-A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab.-A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab.-B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab.-B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Mutajenler ve DNA mutasyonları
F. AKKAFA
Mutasyon Tamir Mekanizmaları
F. AKKAFA
Lipoproteinlerin Yapı ve
Fonksiyonu
E. ŞAVİK
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab. C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Lipoproteinlerin Yapı ve
Fonksiyonu
E. ŞAVİK
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab. C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
09.15
10.05
13.10
14.00
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
SEÇMELİ DERS 1
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
15
27
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
29 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Biyoenerjetik ve ATP döngüsü
A. TAŞKIN
Biyoenerjetik ve ATP döngüsü
A. TAŞKIN
Mutasyonların Fenotipik Etkisi
F. AKKAFA
Mutasyonların Fenotipik Etkisi
F. AKKAFA
SEÇMELİ DERS 1
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 1
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili 1. Ara Sınavı
S. YAŞAR
Türk Dili 1. Ara Sınavı
S. YAŞAR
Protein Tasnifi, Veziküler
Transportun Mekanizması, ER ve
Golgi
F. AKKAFA
Protein Tasnifi, Veziküler
Transportun Mekanizması, ER ve
Golgi
F. AKKAFA
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
1. Ara Sınavıı (H. BURAK
OĞUZ)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
1. Ara Sınavıı (H. BURAK
OĞUZ)
31 ARALIK 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Örneklemeye Giriş ve Örnekleme
Yöntemleri
İ. KORUK
Örneklemeye Giriş ve Örnekleme
Yöntemleri
İ. KORUK
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab. D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Lipid Tayin Yöntemleri
T. Biyokimya Lab. D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
31 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
01 OCAK 2015
PERŞEMBE
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
YILBAŞI TATİLİ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
YILBAŞI TATİLİ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
02 OCAK 2015
CUMA
Enzimler ve enzim kinetiği-I
H. SEZEN
Enzimler ve enzim kinetiği-I
H. SEZEN
Lizozomlar ve lizozomal Hastalıklar
F. AKKAFA
Lizozomlar ve lizozomal Hastalıklar
F. AKKAFA
Sağlık Ölçütleri
Z. ŞİMŞEK
Sağlık Ölçütleri
Z. ŞİMŞEK
16
28
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
05 OCAK 2015
PAZARTESİ
Kişilik
M. ASOĞLU
Kişilik
M. ASOĞLU
Araştırma İlkeleri
Z. ŞİMŞEK
06 OCAK 2015
SALI
İngilizce 2. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
İngilizce 2. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
İngilizce 2. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
11.15
12.05
Araştırma İlkeleri
Z. ŞİMŞEK
İngilizce 2. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
07 OCAK 2015
ÇARŞAMBA
Biyoenerji ve Metabolizma,
Mitokondri ve Peroksizomlar
F. AKKAFA
Biyoenerji ve Metabolizma,
Mitokondri ve Peroksizomlar
F. AKKAFA
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Sağlık-Hastalık Kavramları ve
Hekim Kimliği Modülü
İ. KORUK
Sağlık-Hastalık Kavramları ve
Hekim Kimliği Modülü
İ. KORUK
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
13 OCAK 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
13.10
14.00
14.10
15.00
17
29
08.15
09.05
SEÇMELİ DERS 1
Final Sınavı
SEÇMELİ DERS 1
Final Sınavı
12 OCAK 2015
PAZARTESİ
Psikoterapiler
İ. Fatih KARABABA
İngilizce
M. İŞÇİ
11.15
12.05
Psikoterapiler
İ. Fatih KARABABA
İngilizce
M. İŞÇİ
13.10
14.00
Hücre Dışı Matriks ve Hücre-Hücre
Bağlantıları
F. AKKAFA
Hücre Dışı Matriks ve Hücre-Hücre
Bağlantıları
F. AKKAFA
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
Kişilik, zeka ve psikolojik ölçümler
M. KATI
Kişilik, zekâ ve psikolojik ölçüm
M. KATI
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
15.10
16.00
16.10
17.00
Hücre Sitoplazması
A. ÖZER
Hücre İskeleti ve Hücre Hareketi
F. AKKAFA
Enzimler ve enzim kinetiği-III
H. SEZEN
Enzimler ve enzim kinetiği-III
H. SEZEN
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
10.15
11.05
14.10
15.00
Hücre İskeleti ve Hücre Hareketi
F. AKKAFA
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
14 OCAK 2015
ÇARŞAMBA
Enzimler
T. Biyokimya Lab. C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Enzimler
T. Biyokimya Lab. C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Enzimler
T. Biyokimya Lab. D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Enzimler
T. Biyokimya Lab. D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Tıbbi Bilişim
H. ARTAN
İngilizce
M. İŞÇİ
09.15
10.05
08 OCAK 2015
PERŞEMBE
Enzimler ve enzim kinetiği-II
H. SEZEN
Enzimler ve enzim kinetiği-II
H. SEZEN
Hücre Sitoplazması
A. ÖZER
15 OCAK 2015
PERŞEMBE
09 OCAK 2015
CUMA
Enzimler
T. Biyokimya Lab. A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Enzimler
T. Biyokimya Lab. A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Enzimler
T. Biyokimya Lab. B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Enzimler
T. Biyokimya Lab. B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
16 OCAK 2015
CUMA
II. DERS KURULU SINAVI
II. DERS KURULU SINAVI
II. DERS KURULU SINAVI
II. DERS KURULU SINAVI
3. HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
DİSİPLİN/BÖLÜM
Anatomi
Biyoistatistik ve Tibbi Bilişim
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Klinik Bilimlere Giriş
TOPLAM
Prof. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK
Prof. Dr. Cemil SERT
Prof. Dr. Ercan YENİ
Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Doç. Dr. İbrahim KORUK
Doç. Dr. Mete KÖKSAL
TEORİK
16
25
40
22
32
9
16
6
1
167
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Kurul Sınav Tarihi: 02-03.04.2015
UYGULAMA (X GRUP)
10 (2)
2 (4)
4 (2)
4 (2)
4
24
DERS KURULU ÜYELERİ
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KATI
Yrd. Doç. Dr. Halit AKBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
Öğr. Gör. Ahmet ÖZER
Okt. Sebahattin YAŞAR
Okt. Mithat İŞÇİ
Okt. H. Burak OĞUZ
Okt. Habip ARTAN
TOPLAM
26
25
42
22
36
9
20
10
1
191
18
32
08.15
09.05
02 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Anatomi'ye Giriş
M. DENİZ
03 ŞUBAT 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
04 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
Veri Tipleri
İ. KORUK
09.15
10.05
Anatomi'ye Giriş
M. DENİZ
İngilizce
M. İŞÇİ
Veri Tabanı Hazırlama
İ. KORUK
10.15
11.05
11.15
12.05
Vitaminler ve koenzimler-I
H. SEZEN
Vitaminler ve koenzimler-I
H. SEZEN
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Biomembranlar ve transport
H. ACUN
Biomembranlar ve transport
H. ACUN
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
Hücre Siklusu ve Kontrol Noktaları
H. AKBAŞ
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Hücre Siklusu ve Kontrol Noktaları
H. AKBAŞ
Mitoz Bölünme
H. AKBAŞ
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
Hücre regülasyonu: Hücre
sinyalizasyonu
F. DİLMEÇ
Hücre regülasyonu: Hücre
sinyalizasyonu
F. DİLMEÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Biomembranlar ve transport
H. ACUN
Biomembranlarda difüzyon ve
osmoz
H. ACUN
Mitoz Bölünme
H. AKBAŞ
19
33
08.15
09.05
09 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Kemikler hakkında genel bilgi
M. DENİZ
10 ŞUBAT 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
11 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
Tanımlayıcı İstatistikler
İ. KORUK
09.15
10.05
Kemikler hakkında genel bilgi
M. DENİZ
İngilizce
M. İŞÇİ
Tanımlayıcı İstatistikler
İ. KORUK
Mikroskop teknikleri
M. KÖKSAL
Mikroskop teknikleri
M. KÖKSAL
Glikoliz ve Glikoneogenesis-I
A. TAŞKIN
Glikoliz ve Glikoneogenesis-I
A. TAŞKIN
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Histolojiye Giriş
M. KÖKSAL
Histolojiye Giriş
M. KÖKSAL
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
20
34
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
16 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Üst Ekstremite Kemikleri
M. DENİZ
Üst Ekstremite Kemikleri
M. DENİZ
Mayoz Bölünme ve Fertilizasyon
H. AKBAŞ
17 ŞUBAT 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
11.15
12.05
13.10
14.00
Mayoz Bölünme ve Fertilizasyon
H. AKBAŞ
SEÇMELİ DERS 2
İngilizce
M. İŞÇİ
Mitoz Bölünme Evreleri
T. Biyoloji Lab. A (A. ÖZER)
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Mitoz Bölünme Evreleri
T. Biyoloji Lab. A (A. ÖZER)
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
18 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
Tablo ve Grafik Yapımı
İ. KORUK
Tablo ve Grafik Yapımı
İ. KORUK
Örneklem Dağılımları ve Güven
Aralığı
İ. KORUK
Normal Dağılım
İ. KORUK
Anatomi Lab. A Grubu
Üst Ekstremite Kemikleri
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Üst Ekstremite Kemikleri
M. DENİZ - A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Üst Ekstremite Kemikleri
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Üst Ekstremite Kemikleri
M. DENİZ-A. İ. USLU
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
SEÇMELİ DERS 2
SEÇMELİ DERS 2
05 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
06 ŞUBAT 2015
CUMA
Çatışma, kaygı ve ego savunma
mekanizmaları
M. ASOĞLU
Çatışma, kaygı ve ego savunma
mekanizmaları
M. ASOĞLU
Stres ve ruh sağlığı
M. ASOĞLU
Stres ve ruh sağlığı
M. ASOĞLU
Vitaminler ve koenzimler-II
H. SEZEN
Vitaminler ve koenzimler-II
H. SEZEN
Cinsellik
M. ASOĞLU
Cinsellik
M. ASOĞLU
12 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Biomembranlarda difüzyon ve
osmoz
H. ACUN
Biomembranlarda difüzyon ve
osmoz
H. ACUN
Işık mikroskobu teknikleri
M. KÖKSAL
Işık mikroskobu teknikleri
M. KÖKSAL
Histoloji Lab.
Histoloji Lab.
13 ŞUBAT 2015
CUMA
Fizyolojiye giriş ve genel bilgiler
A. Ziya KARAKILÇIK
Fizyolojiye giriş ve genel bilgiler
A. Ziya KARAKILÇIK
Fizyolojik kontrol sistemleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Fizyolojik kontrol sistemleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Glikoliz ve Glikoneogenesis-II
A. TAŞKIN
Glikoliz ve Glikoneogenesis-II
A. TAŞKIN
Histoloji Lab.
Histoloji Lab.
19 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
TCA Döngüsü ve ETZ-I
A. TAŞKIN
TCA Döngüsü ve ETZ-I
A. TAŞKIN
TCA Döngüsü ve ETZ-II
A. TAŞKIN
TCA Döngüsü ve ETZ-II
A. TAŞKIN
Fizyoloji Lab. A Grubu
Eriyikler ve filtrasyon
Fizyoloji Lab. A Grubu
Eriyikler ve filtrasyon
Fizyoloji Lab. B grubu
Eriyikler ve filtrasyon
Fizyoloji Lab. B grubu
Eriyikler ve filtrasyon
20 ŞUBAT 2015
CUMA
İyonik denge ve Nernst denklemi
H. ACUN
İyonik denge ve Nernst denklemi
H. ACUN
TCA Döngüsü ve ETZ-III
A. TAŞKIN
TCA Döngüsü ve ETZ-III
A. TAŞKIN
21
35
08.15
09.05
23 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Eklemler hakkında genel bilgi
A. İ. USLU
24 ŞUBAT 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
25 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
26 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
E. YENİ
Programlı Hücre Ölümü
F. DİLMEÇ
27 ŞUBAT 2015
CUMA
Kök Hücreleri ve Tıpta Kullanım
Alanları
F. AKKAFA
Kök Hücreleri ve Tıpta Kullanım
Alanları
F. AKKAFA
Yağ Asitlerinin Metabolizması-I
E. ŞAVİK
09.15
10.05
Eklemler hakkında genel bilgi
A. İ. USLU
İngilizce
M. İŞÇİ
Difüzyon potansiyeli
H. ACUN
10.15
11.05
İyon kanallarının yapısı
H. ACUN
İngilizce
M. İŞÇİ
11.15
12.05
İyon kanallarının yapısı
H. ACUN
İngilizce
M. İŞÇİ
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
Hücre Yaşlanması
F. DİLMEÇ
Araştırma Yöntemlerine Genel
Bakış
İ. KORUK
Araştırma Yöntemlerine Genel
Bakış
İ. KORUK
Normal Dağılıma uygunluk
çözümlemesi
İ. KORUK
Heksoz Monofosfat Metabolik Yolu
A. TAŞKIN
Programlı Hücre Ölümü
F. DİLMEÇ
Yağ Asitlerinin Metabolizması-I
E. ŞAVİK
Glikojen Metabolizması
A. TAŞKIN
Membran modeli ve membran
potansiyeli
H. ACUN
Membran modeli ve membran
potansiyeli
H. ACUN
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Hücre Yaşlanması
F. DİLMEÇ
Heksoz Monofosfat Metabolik Yolu
A. TAŞKIN
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Mitoz Bölünme Evreleri
T. Biyoloji Lab. B (A. ÖZER)
Mitoz Bölünme Evreleri
T. Biyoloji Lab. B (A. ÖZER)
Glikojen Metabolizması
A. TAŞKIN
22
36
08.15
09.05
02 MART 2015
PAZARTESİ
Üst Ekstremite Eklemleri
M. DENİZ
03 MART 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
04 MART 2015
ÇARŞAMBA
09.15
10.05
Üst Ekstremite Eklemleri
M. DENİZ
İngilizce
M. İŞÇİ
İyon kanalları ve hastalıklar
H. ACUN
10.15
11.05
Kanser Genetiği
A. ÖZER
İngilizce
M. İŞÇİ
İyon kanalları ve hastalıklar
H. ACUN
11.15
12.05
Kanser Genetiği
A. ÖZER
İngilizce
M. İŞÇİ
Goldman-Hodgkin-Katz denklemi
H. ACUN
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
Yağ Asitlerinin Metabolizması-II
E. ŞAVİK
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Yağ Asitlerinin Metabolizması-II
E. ŞAVİK
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Anatomi Lab. B Grubu
Üst Ekstremite Eklemleri
M. DENİZ - A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Üst Ekstremite Eklemleri
M. DENİZ - A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Üst Ekstremite Eklemleri
M. DENİZ - A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Üst Ekstremite Eklemleri
M. DENİZ - A. İ. USLU
23
37
08.15
09.05
09 MART 2015
PAZARTESİ
Columna Vertebralis
A. İ. USLU
10 MART 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
11 MART 2015
ÇARŞAMBA
Ölçüm Değerlerinin
Karşılaştırılması-Parametrik
Yöntemler
İ. KORUK
12 MART 2015
PERŞEMBE
Kolesterol Metabolizması
E. ŞAVİK
09.15
10.05
Columna Vertebralis
A. İ. USLU
İngilizce
M. İŞÇİ
Kolesterol Metabolizması
E. ŞAVİK
10.15
11.05
DNA Teknolojileri. İn vivo
klonlama
F. AKKAFA
İngilizce
M. İŞÇİ
11.15
12.05
DNA Teknolojileri. İn vivo
klonlama
F. AKKAFA
İngilizce
M. İŞÇİ
Ölçüm Değerlerinin
Karşılaştırılması-Parametrik
Yöntemler
İ. KORUK
Ölçüm Değerlerinin
Karşılaştırılması-Parametrik
Yöntemler
İ. KORUK
Ölçüm Değerlerinin
Karşılaştırılması-Parametrik
Yöntemler
İ. KORUK
Anatomi Lab. A Grubu
Columna Vertebralis
M. DENİZ - A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Columna Vertebralis
M. DENİZ - A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Columna Vertebralis
M. DENİZ - A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Columna Vertebralis
M. DENİZ - A. İ. USLU
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
05 MART 2015
PERŞEMBE
Trigliserit ve Fosfolipidlerin
Metabolizması
E. ŞAVİK
Trigliserit ve Fosfolipidlerin
Metabolizması
E. ŞAVİK
Glikolipid ve Eikozanoidlerin
Metabolizması
E. ŞAVİK
Glikolipid ve Eikozanoidlerin
Metabolizması
E. ŞAVİK
Voltaj ve Patch kenetleme
H. ACUN
Voltaj ve Patch kenetleme
H. ACUN
Toplumsal psikoloji
M. KATI
Toplumsal psikoloji
M. KATI
Lipoproteinlerin Metabolizması
E. ŞAVİK
Lipoproteinlerin Metabolizması
E. ŞAVİK
06 MART 2015
CUMA
Aksiyon potansiyeli
H. ACUN
Aksiyon potansiyeli
H. ACUN
Kanser Genetiği
A. ÖZER
Kanser Genetiği
A. ÖZER
Hücresel reseptörler ve
hücresel haberleşme
H. ÇELİK
Hücresel reseptörler ve
hücresel haberleşme
H. ÇELİK
Homeostazis,
pH ve iyon dengesi
H. ÇELİK
Homeostazis,
pH ve iyon dengesi
H. ÇELİK
13 MART 2015
CUMA
Vücut sıvıları ve sıvı dengesi
A. Ziya KARAKILÇIK
Vücut sıvıları ve sıvı dengesi
A. Ziya KARAKILÇIK
Hücrede aktif ve pasif taşınma
A. Ziya KARAKILÇIK
Hücrede aktif ve pasif taşınma
A. Ziya KARAKILÇIK
Nükleotidlerin Yapısı-I
A. TAŞKIN
Nükleotidlerin Metabolizması-I
A. TAŞKIN
Nükleotidlerin Yapısı-I
A. TAŞKIN
Nükleotidlerin Metabolizması-I
A. TAŞKIN
Nükleotidlerin Yapısı-II
A. TAŞKIN
Nükleotidlerin Metabolizması-II
A. TAŞKIN
Nükleotidlerin Yapısı-II
A. TAŞKIN
Nükleotidlerin Metabolizması-II
A. TAŞKIN
24
38
08.15
09.05
17 MART 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
10.15
11.05
16 MART 2015
PAZARTESİ
Sternum, costae ve compages
thoracis
A. İ. USLU
Sternum, costae ve compages
thoracis
A. İ. USLU
İn vitro klonlama, PCR Teknolojisi
F. AKKAFA
11.15
12.05
İn vitro klonlama, PCR Teknolojisi
F. AKKAFA
İngilizce
M. İŞÇİ
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
25
39
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
23 MART 2015
PAZARTESİ
Toraks ve vertebra eklemleri
M. DENİZ
Toraks ve vertebra eklemleri
M. DENİZ
DNA Teknolojileri ve
Hibridizasyonu
A. ÖZER
DNA Teknolojileri ve
Hibridizasyonu
A. ÖZER
09.15
10.05
11.15
12.05
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
2. Ara Sınavıı (H. BURAK
OĞUZ)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
2. Ara Sınavıı (H. BURAK
OĞUZ)
24 MART 2015
SALI
İngilizce 3. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
İngilizce 3. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
İngilizce 3. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
SEÇMELİ DERS 2
Hücre kültürü teknikleri
A. TAŞKIN
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Hücre kültürü teknikleri
A. TAŞKIN
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
30 MART 2015
PAZARTESİ
Tek Genli Kalıtım Şekilleri - I
H. AKBAŞ
Tek Genli Kalıtım Şekilleri - I
H. AKBAŞ
SEÇMELİ DERS 2
SEÇMELİ DERS 2
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
25 MART 2015
ÇARŞAMBA
Sayım Değerlerinin Karşılaştırılması
İ. KORUK
Sayım Değerlerinin Karşılaştırılması
İ. KORUK
Mutasyon ve Polimorfizmlerin
Tespiti ve Kullanımları
A. ÖZER
Mutasyon ve Polimorfizmlerin
Tespiti ve Kullanımları
A. ÖZER
Anatomi Lab. A Grubu: Toraks ve
vertebra eklemleri
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Toraks ve
vertebra eklemleri
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Toraks ve
vertebra eklemleri
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Toraks ve
vertebra eklemleri
M. DENİZ-A. İ. USLU
İngilizce 3. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
13.10
14.00
26
40
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
18 MART 2015
ÇARŞAMBA
Ölçüm Değerlerinin KarşılaştırılmasıParametrik Olmayan Yöntemler
İ. KORUK
Ölçüm Değerlerinin KarşılaştırılmasıParametrik Olmayan Yöntemler
İ. KORUK
Ölçüm Değerlerinin KarşılaştırılmasıParametrik Olmayan Yöntemler
İ. KORUK
Ölçüm Değerlerinin KarşılaştırılmasıParametrik Olmayan Yöntemler
İ. KORUK
Anatomi Lab. B Grubu: Sternum,
costae ve compages thoracis
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Sternum,
costae ve compages thoracis
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Sternum,
costae ve compages thoracis
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Sternum,
costae ve compages thoracis
M. DENİZ-A. İ. USLU
31 MART 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Tek Genli Kalıtım Şekilleri - II
H. AKBAŞ
Tek Genli Kalıtım Şekilleri - II
H. AKBAŞ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
01 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Korelasyon Analizi
İ. KORUK
Korelasyon Analizi
İ. KORUK
Lineer Regresyon
İ. KORUK
Lineer Regresyon
İ. KORUK
Anatomi Lab. B Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
19 MART 2015
PERŞEMBE
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. A GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. B GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. C GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
Glikoz tayin yönt.
T. Biyokimya Lab. D GRUBU
Tüm Öğr. Elemanları
20 MART 2015
CUMA
Alkol-ilaç kullanımı ve bağımlılığı
M. KATI
26 MART 2015
PERŞEMBE
PCR/RFLP ve Agoroz Jel
Elektroforezi
T. Biyoloji Lab. A (F. DİLMEÇ)
PCR/RFLP ve Agoroz Jel
Elektroforezi
T. Biyoloji Lab. A (F. DİLMEÇ)
Fizyoloji Lab. A grubu
Osmoz ve EOF
Fizyoloji Lab. A grubu
Osmoz ve EOF
Gen Terapisi ve Tıpta Kullanım
Alanları
A. ÖZER
Gen Terapisi ve Tıpta Kullanım
Alanları
A. ÖZER
Birleşik aksiyon potansiyeli
H. ACUN
Birleşik aksiyon potansiyeli
H. ACUN
27 MART 2015
CUMA
Egzersiz, sağlık ve yorgunluk
A. Ziya KARAKILÇIK
Egzersiz, sağlık ve yorgunluk
A. Ziya KARAKILÇIK
Çevre Fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Çevre Fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
PCR/RFLP ve Agoroz Jel
Elektroforezi
T. Biyoloji Lab. B (F. DİLMEÇ)
PCR/RFLP ve Agoroz Jel
Elektroforezi
T. Biyoloji Lab. B (F. DİLMEÇ)
Fizyoloji Lab. B grubu
Osmoz ve EOF
Fizyoloji Lab. B grubu
Osmoz ve EOF
02 NİSAN 2015
PERŞEMBE
PRATİK SINAVI
03 NİSAN 2015
CUMA
III. DERS KURULU SINAVI
PRATİK SINAVI
III. DERS KURULU SINAVI
PRATİK SINAVI
III. DERS KURULU SINAVI
PRATİK SINAVI
III. DERS KURULU SINAVI
4. HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Halit AKBAŞ
DİSİPLİN/BÖLÜM
Anatomi
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
Tıp Tarihi ve Etik (TTE)
Halk Sağlığı
TOPLAM
TEORİK
18
11
36
10
32
10
4
121
Ders Kurulu Başkan Yrd: Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Kurul Sınav Tarihi: 28-29.05.2015
UYGULAMA (X GRUP)
16 (2)
4 (2)
20
TOPLAM
34
11
36
10
36
10
4
141
Prof. Dr. Nurten AKSOY
Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK
Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ
Doç. Dr. İbrahim KORUK
DERS KURULU ÜYELERİ
Yrd. Doç. Dr. Halit AKBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Öğr. Gör. Ahmet ÖZER
Okt. H. Burak OĞUZ
Okt. Sebahattin YAŞAR
27
41
08.15
09.05
06 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Alt Ekstremite Kemikleri I
M. DENİZ
07 NİSAN 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
08 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Multiple Regresyon
İ. KORUK
09 NİSAN 2015
PERŞEMBE
Radyasyon biyofiziği
H. ACUN
09.15
10.05
Alt Ekstremite Kemikleri I
M. DENİZ
İngilizce
M. İŞÇİ
Multiple Regresyon
İ. KORUK
Radyasyon biyofiziği
H. ACUN
10.15
11.05
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-I
N. AKSOY
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-I
N. AKSOY
SEÇMELİ DERS 2
İngilizce
M. İŞÇİ
Lojistik Regresyon
İ. KORUK
İngilizce
M. İŞÇİ
Lojistik Regresyon
İ. KORUK
Türkiye’nin Sağlık sorunları
İ. KORUK
Anatomi Lab. A Grubu: Alt
Ekstremite Kemikleri I
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Alt
Ekstremite Kemikleri I
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Alt
Ekstremite Kemikleri I
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Alt
Ekstremite Kemikleri I
M. DENİZ-A. İ. USLU
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-II
N. AKSOY
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-II
N. AKSOY
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-III
N. AKSOY
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-III
N. AKSOY
Afetlerde sağlık
Z. ŞİMŞEK
11.15
12.05
13.10
14.00
10 NİSAN 2015
CUMA
Kromozomların Morfolojik
özellikleri ve Terminolojisi
H. AKBAŞ
Kromozomlarının Morfolojik
özellikleri ve Terminolojisi
H. AKBAŞ
Radyasyonun tıbbi uygulamaları
H. ACUN
Radyasyonun tıbbi uygulamaları
H. ACUN
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-IV
N. AKSOY
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-IV
N. AKSOY
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Radyasyon ve sağlık
İ. KORUK
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
28
42
08.15
09.05
13 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Alt Ekstremite Kemikleri II
M. DENİZ
14 NİSAN 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
15 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Çok Genli Kalıtım Şekilleri
A. ÖZER
09.15
10.05
Alt Ekstremite Kemikleri II
M. DENİZ
İngilizce
M. İŞÇİ
Çok Genli Kalıtım Şekilleri
A. ÖZER
10.15
11.05
İngilizce
M. İŞÇİ
Sayısal Kromozom Düzensizlikleri
H. AKBAŞ
İngilizce
M. İŞÇİ
Sayısal Kromozom Düzensizlikleri
H. AKBAŞ
13.10
14.00
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-V
N. AKSOY
Protein ve Amino asitlerin
Metabolizması-V
N. AKSOY
SEÇMELİ DERS 2
Ara Sınavı
Roma ve Bizans İmparatorluklarında
Tıp
H. Hüsnü YÜCE (TTE)
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Ara Sınavı
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Anatomi Lab. B Grubu: Alt
Ekstremite Kemikleri II
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. BGrubu: Alt
Ekstremite Kemikleri II
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Alt
Ekstremite Kemikleri II
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Alt
Ekstremite Kemikleri II
M. DENİZ-A. İ. USLU
29
43
08.15
09.05
20 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Alt Ekstremite Eklemleri
A. İ. USLU
21 NİSAN 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
22 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
23 NİSAN 2015
PERŞEMBE
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
24 NİSAN 2015
CUMA
Tıpta Radyoizotop uygulamaları
H. ACUN
09.15
10.05
Alt Ekstremite Eklemleri
A. İ. USLU
İngilizce
M. İŞÇİ
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
Tıpta Radyoizotop uygulamaları
H. ACUN
10.15
11.05
İnsan Kromozomları ve Karyotip
Analizi
T. Biyoloji Lab. A (H. AKBAŞ)
İnsan Kromozomları ve Karyotip
Analizi
T. Biyoloji Lab. A (H. AKBAŞ)
SEÇMELİ DERS 2
İngilizce
M. İŞÇİ
Sağkalım Çözümlemesi-Yaşam
Tablosu
İ. KORUK
Sağkalım Çözümlemesi-Kaplan
Meier
İ. KORUK
Sağkalım Çözümlemesi-Cox
Regresyon
İ. KORUK
Anatomi Lab. A Grubu
Alt Ekstremite Eklemleri
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Alt Ekstremite Eklemleri
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Alt Ekstremite Eklemleri
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Alt Ekstremite Eklemleri
M.DENİZ-A.İ.USLU
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
Yaşam kalitesi
Z. ŞİMŞEK
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
Ortaçağda Arap-İslam Tıbbı
Ş. YALÇIN (TTE)
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
Ortaçağda Arap-İslam Tıbbı
Ş. YALÇIN (TTE)
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
Eski Anadolu Uygarlıkları ve
Selçuklu’da Tıp
Y. SEZEN (TTE)
11.15
12.05
11.15
12.05
İngilizce
M. İŞÇİ
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
İnsan Kromozomları ve Karyotip
Analizi
T. Biyoloji Lab. B (H. AKBAŞ)
İnsan Kromozomları ve Karyotip
Analizi
T. Biyoloji Lab. B (H. AKBAŞ)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
13.10
14.00
16 NİSAN 2015
PERŞEMBE
Protein ve Aminoasitlerin
Metabolizması-VI
N. AKSOY
Protein ve Aminoasitlerin
Metabolizması-VI
N. AKSOY
Protein ve Aminoasitlerin
Metabolizması-VII
N. AKSOY
Protein ve Aminoasitlerin
Metabolizması-VII
N. AKSOY
Sinyal iletim mekanizmaları-I
H. SEZEN
17 NİSAN 2015
CUMA
Proteinlerin post translasyonel
modifikasyonu
N. AKSOY
Proteinlerin post translasyonel
modifikasyonu
N. AKSOY
Proteinlerin yönlendirilmesi
N. AKSOY
Yapısal Kromozom Düzensizlikleri
H. AKBAŞ
Sinyal iletim mekanizmaları-I
H. SEZEN
Yapısal Kromozom Düzensizlikleri
H. AKBAŞ
Proteinlerin yönlendirilmesi
N. AKSOY
Radyasyon biyofiziği
H. ACUN
Radyasyon biyofiziği
H. ACUN
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
ULUSAL EGEMENLİK
BAYRAMI
30
44
08.15
09.05
28 NİSAN 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
29 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Araştırma Sonuçlarının Yazılması
İ. KORUK
30 NİSAN 2015
PERŞEMBE
Sinyal iletim mekanizmaları-II
H. SEZEN
01 MAYIS 2015
CUMA
Tatil
İngilizce
M. İŞÇİ
Sunum ve Poster Hazırlama
İ. KORUK
Sinyal iletim mekanizmaları-II
H. SEZEN
Tatil
10.15
11.05
27 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Kafa Kemikleri
(Neurocranium kemikleri I)
M. DENİZ
Kafa Kemikleri
(Neurocranium kemikleri I)
M. DENİZ
Sitogenetik laboratuar yöntemleri
H. AKBAŞ
İngilizce
M. İŞÇİ
Örnek büyüklüğü hesaplama
İ. KORUK
Tatil
11.15
12.05
Sitogenetik laboratuar yöntemleri
H. AKBAŞ
İngilizce
M. İŞÇİ
Örnek büyüklüğü hesaplama
İ. KORUK
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
Otozomal kromozomlar ve otozomal
kromozom hastalıklarına örnekler
H. AKBAŞ
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Otozomal kromozomlar ve otozomal
kromozom hastalıklarına örnekler
H. AKBAŞ
X-Kromatini (Barr Taneciği)
T. Biyoloji Lab. A (H. AKBAŞ)
Tatil
15.10
16.00
Türk Dili 2. Ara Sınavı
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili 2. Ara Sınavı
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Anatomi Lab. B Grubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri I)
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. BGrubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri I)
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri I)
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri I)
M.DENİZ-A.İ.USLU
Gonozomal kromozomlar ve
gonozomal kromozom hastalıklarına
örnekler
H. AKBAŞ
Gonozomal kromozomlar ve
gonozomal kromozom hastalıklarına
örnekler
H. AKBAŞ
X-Kromatini (Barr Taneciği)
T. Biyoloji Lab. A (H. AKBAŞ)
31
45
08.15
09.05
04 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Kafa Kemikleri
(Neurocranium kemikleri II)
M. DENİZ
Kafa Kemikleri
(Neurocranium kemikleri II)
M. DENİZ
Germinal Mozaisizm, Uniparental
Dizomi ve Genomik İmprinting
H. AKBAŞ
Germinal Mozaisizm, Uniparental
Dizomi ve Genomik İmprinting
H. AKBAŞ
SEÇMELİ DERS 2
05 MAYIS 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
07 MAYIS 2015
PERŞEMBE
Hormonların yapı ve fonksiyonları–
1
H. SEZEN
Hormonların yapı ve fonksiyonları–
1
H. SEZEN
Hormonların yapı ve fonksiyonlarıII
H. SEZEN
Hormonların yapı ve fonksiyonlarıII
H. SEZEN
08 MAYIS 2015
CUMA
Hormonların yapı ve fonksiyonlarıIII
H. SEZEN
Hormonların yapı ve fonksiyonlarıIII
H. SEZEN
Sentez yerlerine göre hormonlar ve
metabolizmaları-I
H. SEZEN
Sentez yerlerine göre hormonlar ve
metabolizmaları-I
H. SEZEN
Mitokondrial Kalıtım
H. AKBAŞ
09.15
10.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
Hormonlara giriş
H. SEZEN
İngilizce
M. İŞÇİ
Hormonlara giriş
H. SEZEN
X-Kromatini (Barr Taneciği)
T. Biyoloji Lab. B (H. AKBAŞ)
Anatomi Lab. A Grubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri II)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri II)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri II)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Kafa Kemikleri (Neurocranium
kemikleri II)
M. DENİZ-A. İ. USLU
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
X-Kromatini (Barr Taneciği)
T. Biyoloji Lab. B (H. AKBAŞ)
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
32
46
08.15
09.05
11 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Yüz Kemikleri
(Viscerocranium kemikleri I)
A. İ. USLU
Yüz Kemikleri
(Viscerocranium kemikleri I)
A. İ. USLU
Epigenetik
A. ÖZER
Epigenetik
A. ÖZER
SEÇMELİ DERS 2
12 MAYIS 2015
SALI
İngilizce
M. İŞÇİ
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
06 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
İngilizce
M. İŞÇİ
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
13 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
Sentez yerlerine göre Hormonlar ve
metabolizmaları–II
H. SEZEN
Sentez yerlerine göre Hormonlar ve
metabolizmaları–II
H. SEZEN
Populasyon Genetiği
A. ÖZER
Populasyon Genetiği
A. ÖZER
Anatomi Lab. B Grubu: Kafa
Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri I)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Kafa
Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri I)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Kafa
Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri I)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Kafa
Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri I)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Tatil
Tatil
Mitokondrial Kalıtım
H. AKBAŞ
14 MAYIS 2015
PERŞEMBE
Ultrason Fiziği
H. ACUN
15 MAYIS 2015
CUMA
Ultrason Fiziği
H. ACUN
İmmunogenetik-I
A. ÖZER
İmmunogenetik-I
A. ÖZER
Sentez yerlerine göre Hormonlar ve
metabolizmaları–III
H. SEZEN
İmmunogenetik-II
A. ÖZER
İmmunogenetik-II
A. ÖZER
Osmanlıda Tıp
F. KARABABA (TTE)
Sentez yerlerine göre Hormonlar ve
metabolizmaları–III
H. SEZEN
Osmanlıda tıp
F. KARABABA (TTE)
33
47
10.15
11.05
11.15
12.05
18 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Yüz Kemikleri
(Viscerocranium kemikleri II)
A.İ.USLU
Yüz Kemikleri
(Viscerocranium kemikleri II)
A.İ.USLU
Transplantasyon Genetiği
A. ÖZER
Transplantasyon Genetiği
A. ÖZER
13.10
14.00
SEÇMELİ DERS 2
Final Sınavı
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
14.10
15.00
SEÇMELİ DERS 2
Final Sınavı
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
15.10
16.00
Türk Dili
S. YAŞAR
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
34
48
08.15
09.05
25 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Cranium
(Kafa iskeletinin Bütünü)
M. DENİZ
Cranium
(Kafa iskeletinin Bütünü)
M. DENİZ
Cranium
(Kafa iskeletinin Bütünü)
A. İ. USLU
Temporomandibuler eklem,
Cranium eklemleri
A. İ. USLU
08.15
09.05
09.15
10.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Türk Dili
S. YAŞAR
Türk Dili
S. YAŞAR
19 MAYIS 2015
SALI
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
20 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
İngilizce
M. İŞÇİ
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
İngilizce 4. Ara Sınavıı
M. İŞÇİ
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
26 MAYIS 2015
SALI
İngilizce 4. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
İngilizce 4. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
İngilizce 4. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
İngilizce 4. Ara Sınavı
M. İŞÇİ
20. YY da Türk ve Batı Tıbbı
Ş. YALÇIN (TTE)
20. YY da Türk ve Batı Tıbbı
Ş. YALÇIN (TTE)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp T.
H. BURAK OĞUZ
İngilizce 4. Ara Sınavıı
M. İŞÇİ
İngilizce 4. Ara Sınavıı
M. İŞÇİ
Anatomi Lab. A Grubu
Kafa Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri II)
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Kafa Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri II)
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Kafa Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri II)
M.DENİZ-A.İ.USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Kafa Kemikleri (Viscerocranium
kemikleri II)
M.DENİZ-A.İ.USLU
27 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
Anatomi Lab. B Grubu: (Tüm
Kafa İskeleti)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: (Tüm
Kafa İskeleti)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: (Tüm
Kafa İskeleti)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: (Tüm
Kafa İskeleti)
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. B Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
Anatomi Lab. A Grubu: Telafi
M. DENİZ-A. İ. USLU
21 MAYIS 2015
PERŞEMBE
22 MAYIS 2015
CUMA
Prenatal Tanı
H. AKBAŞ
Prenatal Tanı
H. AKBAŞ
Genetik Danışma
H. AKBAŞ
Genetik Danışma
H. AKBAŞ
Ortaçağ Sonrası Batı Tıbbı
Ş. YALÇIN (TTE)
Rönesans ve Batı Tıbbına Etkileri
Ş. YALÇIN (TTE)
28 MAYIS 2015
PERŞEMBE
29 MAYIS 2015
CUMA
PRATİK SINAVI
IV. DERS KURULU SINAVI
PRATİK SINAVI
IV. DERS KURULU SINAVI
PRATİK SINAVI
IV. DERS KURULU SINAVI
PRATİK SINAVI
IV. DERS KURULU SINAVI
2. SINIF DERS PROGRAMI
(Güncelleme Tarihi: 01.09.2014)
Sınıf Koordinatörü: Prof. Dr. Mustafa DENİZ
0101201 - 2. SINIF DERS KURULU
0101201 - 1. Hücre ve Doku Biyolojisi Ders Kurulu-I
0101202 - 2. Hücre ve Doku Biyolojisi Ders Kurulu-II
0101203 - 3. Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu
0101204 - 4. Sindirim ve Metabolizma Ders Kurulu
0101205 - 5. Endokrin ve Ürogenital Sistem Ders Kurulu
0101206 - 6. Nörolojik Bilimler Ders Kurulu
Yıl Sonu Kurul Final
Yıl Sonu Kurul Bütünleme Sınavı
0101220 Seçmeli Ders 3
0101221 Seçmeli Ders 4
Koordinatör Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Feridun AKKAFA
SINAV TARİHİ
16–17.10.2014 saat 09.00
27–28.11.2014 saat 09.00
15–16.01.2015 saat 09.00
05–06.03.2015 saat 09.00
09–10.04.2015 saat 09.00
28–29.05.2015 saat 09.00
15–16.06.2015 saat 09.00
06–07.07.2015 saat 09.00
Final: 07.01.2015 saat 15.10, Bütünleme: 30.01.2015 saat 11.00
Final: 13.05.2015 saat 15.10, Bütünleme: 05.06.2015 saat 11.00
Öğrenciler, belirlenen tarih ve saatte sınava girmek ve öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Cep telefonu ile sınava girilmez.
Optik okuyucu için sınav cevap anahtarının kodlanmasında sadece HB (No: 2) kurşun kalem kullanılmalıdır.
DERS ADI
1- Hücre ve Doku Biyolojisi Kurulu-I
2- Hücre ve Doku Biyolojisi Ders Kurulu-II
3- Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu
4- Sindirim ve Metabolizma Ders Kurulu
5- Endokrin ve Ürogenital Sistem Ders Kurulu
6- Nörolojik Bilimler Ders Kurulu
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
GENEL TOPLAM
ANABİLİM DALI
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Biyofizik
Tıbbi Biyokimya
Biyoetik ve İletişim Becerileri
TOPLAM
ANABİLİM DALI
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Biyofizik
Tıbbi Biyokimya
Biyoetik ve İletişim Becerileri
TOPLAM
TEORİK
UYGULAMA
77
87
121
94
100
138
30
30
677
40
22
42
38
28
32
—
—
204
2. SINIF KURUL DERS SAATLERİ
UYGULAMA (X GRUP)
108 (2)
34 (2)
52 (2)
8
—
—
—
202
TEORİK
168
194
110
54
48
30
13
617
YILLIK TOPLAM DERS
SAATİ
117
109
163
132
128
170
30
30
879
YILLIK TOPLAM DERS SAATİ
276
228
162
62
48
30
13
819
Final ve Bütünleme Sınavı Soru Dağılımı
KATSAYI
TEORİK AĞIRLIK
0,8
19,2
0,8
28
0,8
14,4
0,8
7,2
0,8
5,6
0,8
4
0,8
1,6
80
SORU SAYISI
24
35
18
9
7
5
2
100
PRATİK AĞIRLIK
15
—
5
—
—
—
—
20
AKTS (ECTS)
9
9
11
9
9
11
1
1
60
AKTS (ECTS)
21
16
11
4
3
2
1
58
AĞIRLIĞI
34,2
28
19,4
7,2
5,6
4
1,6
100
1. HÜCRE ve DOKU BİYOLOJİSİ KURULU-I
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Cemil SERT
DİSİPLİN/BÖLÜM
Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Biyoetik ve İletişim Becerileri
TOPLAM
ANABİLİM DALI
Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
Fizyoloji
Tibbi Biyokimya
Biyofizik
Biyoetik ve İletişim Becerileri
TOPLAM
Prof. Dr. Ali Ziya KARAKILÇIK
Prof. Dr. Nurten AKSOY
Prof. Dr. Cemil SERT
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Hediye ACUN
Kurul Sınav Tarihi. 16–17.10.2014
TEORİK
UYGULAMA (X GRUP)
18
14 (2)
21
16 (2)
18
10 (2)
10
—
4
—
6
—
77
40
SORU SAYISI
19
26
32
11
5
7
100
1-Hücre ve Doku Biyolojisi Ders Kurulu -I Sınav Soru Dağılımı
KATSAYI
TEORİK AĞIRLIK
0,75
14,25
0,75
19,5
0,75
24
0,75
8,25
0,75
3,75
0,75
5,25
75
DERS KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Prof. Dr. Mustafa ZERİN
Doç. Dr. Mete KÖKSAL
TOPLAM
32
37
28
10
4
6
117
PRATİK AĞIRLIK
13
12
—
—
—
25
Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
AĞIRLIĞI
27,25
31,5
24
8,25
3,75
5,25
100
1
12
08.15
09.05
15 EYLÜL 2014
PAZARTESİ
Kan fizyolojisine giriş
M. ZERİN
16 EYLÜL 2014
SALI
Kaslar Hakkında Genel bilgiler
M. DENİZ
09.15
10.05
Kan fizyolojisine giriş
M. ZERİN
Kaslar Hakkında Genel bilgiler
M. DENİZ
10.15
11.05
Kemiğin elektriksel ve
mekanik özellikleri
C. SERT
Kemiğin elektriksel ve
mekanik özellikleri
C. SERT
Histolojiye Giriş
M. KÖKSAL
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
Histokimyasal Teknikler
ve Hücre
M. KÖKSAL
15.10
16.00
Histokimyasal Teknikler
ve Hücre
M. KÖKSAL
16.10
17.00
Histokimyasal Teknikler
ve Hücre
M. KÖKSAL
2
13
08.15
09.05
18 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
Derin ense ve sırt kasları
A. İMGE USLU
19 EYLÜL 2014
CUMA
Lökositler ve işlevleri
M. ZERİN
Derin ense ve sırt kasları
A. İMGE USLU
Lökositler ve işlevleri
M. ZERİN
Yüzeyel Ense ve Sırt Kasları
M. DENİZ
17 EYLÜL 2014
ÇARŞAMBA
Eritrositler, üretimi
ve işlevleri
M. ZERİN
Eritrositler, üretimi
ve işlevleri
M. ZERİN
Örtü Epiteli
M. KÖKSAL
Bez Epiteli
M. KÖKSAL
Yüzeyel Ense ve Sırt Kasları
M. DENİZ
Örtü Epiteli
M. KÖKSAL
Bez Epiteli
M. KÖKSAL
Histoloji Lab. 3
A Grubu
Vücut sıvıları ve eriyiklerin
eritrositler üzerine etkisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Vücut sıvıları ve eriyiklerin
eritrositler üzerine etkisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Fizyoloji Lab. B Grubu
Periferik Yayma ve Boyama
Histoloji Lab. 4
A Grubu
Fizyoloji Lab. B Grubu
Periferik Yayma ve Boyama
Histoloji Lab. 3
B Grubu
Fizyoloji Lab. A Grubu
Periferik Yayma ve Boyama
Histoloji Lab. 4
B Grubu
Fizyoloji Lab. A Grubu
Periferik Yayma ve Boyama
Anatomi Lab. A Grubu
Yüzeyel Ense ve Sırt Kasları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Yüzeyel Ense ve Sırt Kasları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Yüzeyel Ense ve Sırt Kasları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Yüzeyel Ense ve Sırt Kasları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Histoloji Lab. 1
B Grubu
SEÇMELİ DERS 3
Histoloji Lab. 2
B Grubu
SEÇMELİ DERS 3
Histoloji Lab. 1
A Grubu
Histoloji Lab. 2
A Grubu
23 EYLÜL 2014
SALI
Omuz ve Pectoral kaslar
M. DENİZ
10.15
11.05
22 EYLÜL 2014
PAZARTESİ
Feed-back mekanizmalar
ve homeostazis
A. Ziya KARAKILÇIK
Feed-back mekanizmalar
ve homeostazis
A. Ziya KARAKILÇIK
Bağ Dokusu Biyokimyası
H. SEZEN
11.15
12.05
Bağ Dokusu Biyokimyası
H. SEZEN
13.10
14.00
Bağ Doku
M. KÖKSAL
14.10
15.00
Bağ Doku
M. KÖKSAL
15.10
16.00
Bağ Doku
M. KÖKSAL
09.15
10.05
16.10
17.00
Kıkırdak
M. KÖKSAL
24 EYLÜL 2014
ÇARŞAMBA
Axilla Anatomisi ve
plexus brachialis
M. DENİZ
Axilla Anatomisi ve
plexus brachialis
M. DENİZ
Kemik
M. KÖKSAL
Kıkırdak
M. KÖKSAL
Kemik
M. KÖKSAL
Pıhtılaşma Biyokimyası-I
H. SEZEN
Omuz ve Pectoral kaslar
M. DENİZ
Anatomi Lab. A Grubu
Omuz ve Pectoral kaslar
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Omuz ve Pectoral kaslar
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Omuz ve Pectoral kaslar
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Omuz ve Pectoral kaslar
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Kol Kasları
A. İMGE USLU
Pıhtılaşma Biyokimyası-II
H. SEZEN
Pıhtılaşma Biyokimyası-I
H. SEZEN
SEÇMELİ DERS 3
Anatomi Lab. B Grubu
Plexus brachialis ve Kol kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 7
B Grubu
Histoloji Lab.
6
B Grubu
SEÇMELİ DERS 3
Anatomi Lab. B Grubu
Plexus brachialis ve Kol kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 8
B Grubu
Fizyoloji Lab. B Grubu
Formül Lokosit Sayımı
Histoloji Lab.
5
B Grubu
Anatomi Lab. A Grubu
Plexus brachialis ve Kol kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 7
A Grubu
Fizyoloji Lab. A Grubu
Formül Lokosit Sayımı
Histoloji Lab.
6
A Grubu
Anatomi Lab. A Grubu
Plexus brachialis ve Kol kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 8
A Grubu
Fizyoloji Lab. A Grubu
Formül Lokosit Sayımı
30 EYLÜL 2014
SALI
Önkolun arka yüzü
A. İMGE USLU
09.15
10.05
Adipoz doku Biyokimyası
H. SEZEN
Önkolun arka yüzü
A. İMGE USLU
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
Kas Dokusu
M. KÖKSAL
Kas Dokusu
M. KÖKSAL
Vücutta hücresel savunma
sistemleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Vücutta hücresel savunma
sistemleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Hem Sentezi ve Porfirin Metabolizması
N. AKSOY
Hem Sentezi ve Porfirin Metabolizması
N. AKSOY
Anatomi Lab. A Grubu
Histoloji Lab. 9
Önkolun arka yüzü
B Grubu
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Histoloji Lab. 10
Önkolun arka yüzü
B Grubu
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Histoloji Lab. 9
Önkolun arka yüzü
A Grubu
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Histoloji Lab. 10
Önkolun arka yüz
A Grubu
M. DENİZ - A. İMGE USLU
16.10
17.00
26 EYLÜL 2014
CUMA
Pıhtılaşma Biyokimyası-II
H. SEZEN
Histoloji Lab.
5
B Grubu
29 EYLÜL 2014
PAZARTESİ
Adipoz doku Biyokimyası
H. SEZEN
15.10
16.00
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
Kol Kasları
A. İMGE USLU
Trombositler, hemostaz,
pıhtılaşma
M. ZERİN
Trombositler, hemostaz,
pıhtılaşma
M. ZERİN
Fizyoloji Lab. B Grubu
Formül Lokosit Sayımı
3
14
08.15
09.05
14.10
15.00
Anatomi Lab.B Grubu
Derin ense ve sırt kasları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Derin ense ve sırt kasları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Derin ense ve sırt kasları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Derin ense ve sırt kasları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
01 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
Eklem yapı ve
mekaniği
C. SERT
Diz mekaniği, Karın
içi ve disk basınç ve
kuvvetleri
C. SERT
Sinir Dokusu
M. KÖKSAL
Kas Dokusu
M. KÖKSAL
SEÇMELİ DERS 3
SEÇMELİ DERS 3
02 EKİM 2014
PERŞEMBE
Önkolun ön yüzü ve Fossa Cubiti
M. DENİZ
Önkolun ön yüzü ve Fossa Cubiti
M. DENİZ
Kan Dokusu
M. KÖKSAL
Kan Dokusu
M. KÖKSAL
Anatomi Lab. B Grubu
Önkolun ön yüzü ve Fossa Cubiti
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Önkolun ön yüzü ve Fossa Cubiti
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Önkolun ön yüzü ve Fossa Cubiti
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Önkolun ön yüzü ve Fossa Cubiti
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab.
11
A Grubu
Histoloji Lab.
12
A Grubu
Histoloji Lab.
11
B Grubu
Histoloji Lab.
12
B Grubu
03 EKİM 2014
CUMA
Tanışma ve dersin
tanıtılması
Ş. YALÇIN (TTE)
İletişim Becerilerine Giriş
Ş. YALÇIN (TTE)
Fizyoloji Lab. A Grubu
Lökosit Sayımı
Fizyoloji Lab. A Grubu
Lökosit Sayımı
Fizyoloji Lab. B Grubu
Lökosit Sayımı
Fizyoloji Lab. B Grubu
Lökosit Sayımı
4
15
08.15
09.05
06 EKİM 2014
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
07 EKİM 2014
SALI
KURBAN BAYRAMI
08 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
Kas Biyokimyası
H. SEZEN
09 EKİM 2014
PERŞEMBE
El Anatomisi
M. DENİZ
09.15
10.05
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
Kas Biyokimyası
H. SEZEN
El Anatomisi
M. DENİZ
10.15
11.05
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
Temel Biyoetik İlkeler
H. CAMUZCUOĞLU (TTE)
Hayatın ve varlığın Değeri
Ş. YALÇIN (TTE)
11.15
12.05
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
Biyoetik İlkelerden doğan kurallar
H. CAMUZCUOĞLU (TTE)
Hayatın Başlangıcı
Ş. YALÇIN (TTE)
13.10
14.00
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
SEÇMELİ DERS 3
14.10
15.00
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
SEÇMELİ DERS 3
15.10
16.00
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
16.10
17.00
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
5
16
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
13 EKİM 2014
PAZARTESİ
Anatomi Lab. B Grubu
Telafi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Telafi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Telafi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Telafi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Kalsiyum ve kemik fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Kalsiyum ve kemik fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
14 EKİM 2014
SALI
Fizyoloji Lab. A Grubu
HCT, MCV, MCH
Anatomi Lab. A Grubu
El Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
El Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
El Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
El Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
15 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
Histoloji Lab. 13
B Grubu
Histoloji Lab. 14
B Grubu
10 EKİM 2014
CUMA
Vücutta hümoral
savunma sistemleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Vücutta hümoral
savunma sistemleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Fizyoloji Lab. A Grubu
Kanama-Pıhtılaşma ve
Sedimentasyon
Fizyoloji Lab. A Grubu
Kanama-Pıhtılaşma ve
Sedimentasyon
Fizyoloji Lab. B Grubu
Kanama-Pıhtılaşma ve
Sedimentasyon
Fizyoloji Lab. B Grubu
Kanama-Pıhtılaşma ve
Sedimentasyon
Histoloji Lab. 13
A Grubu
Histoloji Lab. 14
A Grubu
16 EKİM 2014
PERŞEMBE
UYGULAMA SINAVI
17 EKİM 2014
CUMA
TEORİK SINAV
Fizyoloji Lab. A Grubu
HCT, MCV, MCH
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
Fizyoloji Lab. B Grubu
HCT, MCV, MCH
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
Fizyoloji Lab. B Grubu
HCT, MCV, MCH
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
Histoloji Lab. 15
B Grubu
Histoloji Lab. 16
B Grubu
Histoloji Lab. 15
A Grubu
Histoloji Lab. 16
A Grubu
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
2. HÜCRE VE DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU-II
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Mete KÖKSAL
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Kurul Sınav Tarihi: 27–28.11.2014
ANABİLİM DALI
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Biyofizik
Tıbbi Biyokimya
Biyoetik ve İletişim Becerileri
TOPLAM
ANABİLİM DALI
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Biyofizik
Tıbbi Biyokimya
Biyoetik ve İletişim Becerileri
TOPLAM
Prof. Dr. Ali Ziya KARAKILÇIK
Prof. Dr. Cemil SERT
Prof. Dr. Mustafa DENİZ
TEORİK
20
22
20
12
6
7
87
SORU SAYISI
24
26
24
13
6
7
100
UYGULAMA (X GRUP)
18 (2)
2 (2)
2 (2)
—
—
—
22
2-Hücre ve Doku Biyolojisi Ders Kurulu -II Sınav Soru Dağılımı
KATSAYI
TEORİK AĞIRLIK
0,85
20,4
0,85
22,1
0,85
20,4
0,85
11,05
0,85
5,1
0,85
5,95
85
DERS KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Mete KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
TOPLAM
38
24
22
12
6
7
109
PRATİK AĞIRLIK
15
—
—
—
—
15
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Yrd. Doç. Dr. Hakim ÇELİK
AĞIRLIĞI
35,4
22,1
20,4
11,05
5,1
5,95
100
6
17
08.15
09.05
20 EKİM 2014
PAZARTESİ
Membran Fizyolojisi
09.15
10.05
Membran Fizyolojisi
H. ÇELİK
Torax kasları ve Diaphragma
M. DENİZ
10.15
11.05
Sinir-kas liflerinde
AP ve iletimi
11.15
12.05
Sinir-kas liflerinde
AP ve iletimi
H. ÇELİK
21 EKİM 2014
SALI
Torax kasları ve Diaphragma
M. DENİZ
23 EKİM 2014
PERŞEMBE
Gluteal ve Dış rotator kaslar
A. İMGE USLU
24 EKİM 2014
CUMA
Periferik sinir sistemi ve Nöronların
İşlevsel Yapısı
Gluteal ve Dış rotator kaslar
A. İMGE USLU
Periferik sinir sistemi ve Nöronların
İşlevsel Yapısı
Embriyoloji 1
M. KÖKSAL
22 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
Kanser Biyokimyası ve Tümör Belirteçleri
-I
H. SEZEN
Kanser Biyokimyası ve Tümör Belirteçleri
-I
H. SEZEN
Kasılma Teorileri
C. SERT
Embriyoloji 2
M. KÖKSAL
Sinir doku hücreleri, sinapslar,
afferent/efferent nöronların işlevi
Embriyoloji 1
M. KÖKSAL
Kasılma Teorileri
C. SERT
Embriyoloji 2
M. KÖKSAL
Sinir doku hücreleri, sinapslar,
afferent/efferent nöronların işlevi
Anatomi Lab. A Grubu
Torax kasları ve Diaphragma
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Torax kasları ve Diaphragma
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Torax kasları ve Diaphragma
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Torax kasları ve Diaphragma
M. DENİZ - A. İMGE USLU
SEÇMELİ DERS 3
Anatomi Lab. B Grubu
Gluteal ve Dış rotator Kaslar
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Gluteal ve Dış rotator Kaslar
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Gluteal ve Dış rotator Kaslar
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Gluteal ve Dış rotator Kaslar
M. DENİZ - A. İMGE USLU
H. ÇELİK
H. ÇELİK
H. ÇELİK
H. ÇELİK
H. ÇELİK
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
7
18
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
8
19
08.15
09.05
27 EKİM 2014
PAZARTESİ
Kavşak/sinaps iletim olayları ve
iletimin işlenmesi
A. Ziya KARAKILÇIK
Kavşak/sinaps iletim olayları ve
iletimin işlenmesi
A. Ziya KARAKILÇIK
Kas liflerinin işlevsel ince yapısı
A. Ziya KARAKILÇIK
Kas liflerinin işlevsel ince yapısı
A. Ziya KARAKILÇIK
H. ÇELİK
28 EKİM 2014
SALI
Psikiyatrik ve Kanserli Hasta ile
iletişim
Ş. YALÇIN (TTE)
Genetik mühendislik, genetik
kopyalama
Ş. YALÇIN (TTE)
SEÇMELİ DERS 3
29 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
CUMHURİYET BAYRAMI
30 EKİM 2014
PERŞEMBE
31 EKİM 2014
CUMA
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
03 KASIM 2014
PAZARTESİ
Kanser Biyokimyası ve Tümör
Belirteçleri - II
H. SEZEN
Kanser Biyokimyası ve Tümör
Belirteçleri - II
H. SEZEN
04 KASIM 2014
SALI
Uyluğun ön Bölgesi
A. İMGE USLU
05 KASIM 2014 2014
ÇARŞAMBA
06 KASIM 2014 2014
PERŞEMBE
Uyluğun arka-medial Bölgeleri
M. DENİZ
07 KASIM 2014 2014
CUMA
Kas iğciği, TO ve refleks arkı
A. Ziya KARAKILÇIK
Uyluğun ön Bölgesi
A. İMGE USLU
Ölü beden ve kadavraya
muamele
H. Hüsnü YÜCE (TTE)
Uyluğun arka-medial Bölgeleri
M. DENİZ
Kas iğciği, TO ve refleks arkı
A. Ziya KARAKILÇIK
10.15
11.05
EMG kayıtlama
C. SERT
Embriyoloji 3
M. KÖKSAL
Kasta ısı üretimi
C. SERT
Embriyoloji 4
M. KÖKSAL
11.15
12.05
Düz kasta kasılma ve ritmik
potansiyeller
C. SERT
Embriyoloji 3
M. KÖKSAL
Kasılmanın enerji kaynakları
C. SERT
Embriyoloji 4
M. KÖKSAL
NM kavşak iletimi ve
Kasılma-gevşeme mekanizması
A. Ziya KARAKILÇIK
NM kavşak iletimi ve
Kasılma-gevşeme mekanizması
A. Ziya KARAKILÇIK
09.15
10.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Anatomi Lab. A Grubu
Uyluk Kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Uyluk Kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Uyluk Kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Uyluk Kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Uyluğun arka-medial Bölgeleri
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Uyluğun arka-medial Bölgeleri
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Uyluğun arka-medial Bölgeleri
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Uyluğun arka-medial Bölgeleri
M. DENİZ - A. İMGE USLU
9
20
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Kasılma tipleri ve kasılma enerjisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Kasılma tipleri ve kasılma enerjisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Egzersiz ve kaslar
A. Ziya KARAKILÇIK
Egzersiz ve kaslar
A. Ziya KARAKILÇIK
Embriyoloji 5
M. KÖKSAL
11 KASIM 2014
SALI
Pleksus lumbosakralis
M. DENİZ
Pleksus lumbosakralis
M. DENİZ
Embriyoloji 6
M. KÖKSAL
Embriyoloji 6
M. KÖKSAL
Anatomi Lab. A Grubu
Pleksus lumbosakralis
M. DENİZ - A. İMGE USLU
14.10
15.00
Embriyoloji 5
M. KÖKSAL
Anatomi Lab. A Grubu
Pleksus lumbosakralis
M. DENİZ - A. İMGE USLU
15.10
16.00
Anatomi Lab. B Grubu
Pleksus lumbosakralis
M. DENİZ - A. İMGE USLU
16.10
17.00
Anatomi Lab. B Grubu
Pleksus lumbosakralis
M. DENİZ - A. İMGE USLU
10
21
08.15
09.05
17 KASIM 2014
PAZARTESİ
Düz kas fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
18 KASIM 2014
SALI
Ayak Kasları
M. DENİZ
09.15
10.05
Düz kas fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Ayak Kasları
M. DENİZ
10.15
11.05
Embriyoloji 8
M. KÖKSAL
İskelet sistemi gelişimi
M. KÖKSAL
11.15
12.05
Embriyoloji 8
M. KÖKSAL
İskelet sistemi gelişimi
M. KÖKSAL
13.10
14.00
Anatomi Lab. A Grubu
Ayak Kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
14.10
15.00
Anatomi Lab. A Grubu
Ayak Kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
15.10
16.00
Anatomi Lab. B Grubu
Ayak Kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
16.10
17.00
Anatomi Lab. B Grubu
Ayak Kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
11
22
08.15
09.05
24 KASIM 2014
PAZARTESİ
Karın kasları
M. DENİZ
09.15
10.05
Karın kasları
M. DENİZ
10.15
11.05
Anatomi Lab. A Grubu
Mimik-Çiğneme kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Mimik-Çiğneme kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Mimik-Çiğneme kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Mimik-Çiğneme kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
25 KASIM 2014
SALI
Anatomi Lab. B Grubu
Karın kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Karın kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Karın kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Karın kasları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
EMG pratik
C. SERT
EGG pratik
C. SERT
SEÇMELİ DERS 3
SEÇMELİ DERS 3
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Bacak Kasları
A. İMGE USLU
Bacak Kasları
A. İMGE USLU
Embriyoloji 7
M. KÖKSAL
Embriyoloji 7
M. KÖKSAL
Anatomi Lab. B Grubu
Fizyoloji Lab. A
Bacak kasları
Grubu
M. DENİZ - A. İMGE
PSS: MP ve AP
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Fizyoloji Lab. A
Bacak kasları
Grubu
M. DENİZ - A. İMGE
PSS: MP ve AP
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Fizyoloji Lab. B
Bacak kasları
Grubu
M. DENİZ - A. İMGE
PSS: MP ve AP
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Fizyoloji Lab. B
Bacak kasları
Grubu
M. DENİZ - A. İMGE
PSS: MP ve AP
USLU
19 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
14 KASIM 2014
CUMA
Kök hücre ile tedavi
F. KURNAZ (TTE)
Çocuk ve Yaşlı Hastayla iletişim
A. KÜÇÜK (TTE)
Motil protein sistemleri
C. SERT
Motil protein sistemleri
C. SERT
20 KASIM 2014
PERŞEMBE
Boyun ön-yan grup kasları
M. DENİZ
Boyun ön-yan grup kasları
M. DENİZ
Elektriksel ve kimyasal
sinapslar
C. SERT
Elektriksel ve kimyasal
sinapslar
C. SERT
SEÇMELİ DERS 3
SEÇMELİ DERS 3
26 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Kas sistemi gelişimi
M. KÖKSAL
Kas sistemi gelişimi
M. KÖKSAL
Anatomi Lab. B Grubu
Boyun ön-yan grup kasları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Boyun ön-yan grup kasları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Boyun ön-yan grup kasları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Boyun ön-yan grup kasları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
21 KASIM 2014
CUMA
Mimik kaslar- Çiğneme
kasları
A. İMGE USLU
Mimik kaslar-Çiğneme
kasları
A. İMGE USLU
Yardımcı üreme
teknikleri ve iletişim
Ş. YALÇIN (TTE)
Gebelik sonlandırılma ve
iletişim
Ş. YALÇIN (TTE)
Embriyoloji Lab. A
Grubu
Embriyoloji Lab. A
Grubu
Embriyoloji Lab. B
Grubu
Embriyoloji Lab. B
Grubu
27 KASIM 2014
PERŞEMBE
UYGULAMA SINAVI
28 KASIM 2014
CUMA
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
3. DOLAŞIM ve SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ZERİN
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Yrd.Doç. Dr. Hakim ÇELİK
Kurul Sınav Tarihi: 15–16.01.2015
ANABİLİM DALI
Fizyoloji
Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
Biyofizik
TOPLAM
TEORİK
52
30
23
16
121
UYGULAMA (X GRUP)
12 (2)
20 (2)
10 (2)
—
42
TOPLAM
64
50
33
16
163
3-Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu Sınav Soru Dağılımı
ANABİLİM DALI
Fizyoloji
Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
Biyofizik
Toplam
SORU SAYISI
49
22
17
12
100
Prof. Dr. Ali Ziya KARAKILÇIK
Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Prof. Dr. Mustafa ZERİN
KATSAYI
0,8
0,8
0,8
0,8
DERS KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Cemil SERT
Doç. Dr. Mete KÖKSAL
12
23
08.15
09.05
01 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Kan grupları ve kan transfüzyonu
M. ZERİN
09.15
10.05
Kan grupları ve kan transfüzyonu
M. ZERİN
10.15
11.05
Eritrositler, anemi ve polisitemi
M. ZERİN
02 ARALIK 2014
SALI
Thorax ve Mediastinum
Anatomisi
M. DENİZ
Thorax, Mediastinum
Anatomisi
M. DENİZ
Damar Histolojisi
M. KÖKSAL
11.15
12.05
Eritrositler, anemi ve polisitemi
M. ZERİN
Damar Histolojisi
M. KÖKSAL
13.10
14.00
Kalp Histolojisi
M. KÖKSAL
14.10
15.00
Damar Histolojisi
M. KÖKSAL
Anatomi Lab. A Grubu
Thorax ve Mediastinum
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Thorax ve Mediastinum
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Thorax ve Mediastinum
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab.B Grubu
Thorax ve Mediastinum
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
15.10
16.00
16.10
17.00
13
24
08.15
09.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
08 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Kalp kasında AP ve kalp
dinamiği
A. Ziya KARAKILÇIK
Kalp kasında AP ve kalp
dinamiği
A. Ziya KARAKILÇIK
Normal EKG ve Derivasyonlar
A. Ziya KARAKILÇIK
Normal EKG ve Derivasyonlar
A. Ziya KARAKILÇIK
Lenf düğümü ve tonsilla
M. KÖKSAL
14.10
15.00
Lenf düğümü ve tonsilla
M. KÖKSAL
09.15
10.05
15.10
16.00
16.10
17.00
TEORİK AĞIRLIK
39,2
17,6
13,6
9,6
80
03 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Kalp Anatomisi
M. DENİZ
PRATİK AĞIRLIK
13
7
—
20
Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
Yrd. Doç. Dr. Hakim ÇELİK
04 ARALIK 2014
PERŞEMBE
Kalp Anatomisi
M. DENİZ
Kalp ve Pericardium
A. İMGE USLU
Kalp dipolu ve Einthoven
üçgeni
C. SERT
SEÇMELİ DERS 3
Kalp ve Pericardium
A. İMGE USLU
09 ARALIK 2014
SALI
Kalpten çıkan ana damarlar
A. İMGE USLU
10 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Periferik Arterler I
M. DENİZ
Aort ve dalları
A. İMGE USLU
Periferik Arterler I
M. DENİZ
Dalak ve Timus
M. KÖKSAL
Dalak ve Timus
M. KÖKSAL
Anatomi Lab. A Grubu
Kalpten çıkan ana damarlar
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Kalpten çıkan ana damarlar
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Kalpten çıkan ana damarlar
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Kalpten çıkan ana damarlar
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
EKG Kayıtlama
C. SERT
Vektörel EKG
C. SERT
SEÇMELİ DERS 3
SEÇMELİ DERS 3
05 ARALIK 2014
CUMA
Kalp-dolaşım fizyolojisine giriş
A. Ziya KARAKILÇIK
Kalp-dolaşım fizyolojisine giriş
A. Ziya KARAKILÇIK
Kalpte biyoelektrik olaylar
C. SERT
SEÇMELİ DERS 3
AĞIRLIĞI
39,2
30,6
20,6
9,6
100
Anatomi Lab. B Grubu
Kalp ve Pericardium
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab.B Grubu
Kalp ve Pericardium
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Kalp ve Pericardium
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Kalp ve Pericardium
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Kalbin uyarı-ileti sistemi
ve ritmik aktivitesi
A. Ziya KARAKILÇIK
Kalbin uyarı-ileti sistemi
ve ritmik aktivitesi
A. Ziya KARAKILÇIK
Histoloji Lab. 1
A Grubu
Fizyoloji Lab. B Grubu
Kan Grupları Tayini
Histoloji Lab. 2
A Grubu
Fizyoloji Lab. B Grubu
Kan Grupları Tayini
Histoloji Lab. 1
B Grubu
Fizyoloji Lab. A Grubu
Kan Grupları Tayini
Histoloji Lab. 2
B Grubu
Fizyoloji Lab.A Grubu
Kan Grupları Tayini
11 ARALIK 2014
PERŞEMBE
12 ARALIK 2014
CUMA
Kalbin vektöryel analizi ve OEE
A. Ziya KARAKILÇIK
Kalbin vektöryel analizi ve OEE
A. Ziya KARAKILÇIK
Periferik Arterler II
M. DENİZ
Periferik Arterler II
M. DENİZ
Anatomi Lab. B Grubu
Histoloji Lab. 3
Periferik Arterler I
A Grubu
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab.B Grubu
Histoloji Lab. 4
Periferik Arterler I
A Grubu
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Histoloji Lab. 3
Periferik Arterler I
B Grubu
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Histoloji Lab. 4
Periferik Arterler I
B Grubu
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Kardiyak aritmiler ve EK G
A. Ziya KARAKILÇIK
Kardiyak aritmiler ve EK G
A. Ziya KARAKILÇIK
Fizyoloji Lab. B Grubu
Eritrosit sayımı
Fizyoloji Lab. B Grubu
Eritrosit sayımı
Fizyoloji Lab. A Grubu
Eritrosit sayımı
Fizyoloji Lab. A Grubu
Eritrosit sayımı
14
25
08.15
09.05
10.15
11.05
15 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Kalp kası, koroner
anormallikler ve EKG
A. Ziya KARAKILÇIK
Kalp kası, koroner
anormallikler ve EKG
A. Ziya KARAKILÇIK
Dolaşım ve arteriövenöz dinamikler
11.15
12.05
Dolaşım ve arteriövenöz dinamikler
09.15
10.05
16 ARALIK 2014
SALI
Periferik Arterler III
M. DENİZ
17 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Venöz Sistem I
A. İMGE USLU
18 ARALIK 2014
PERŞEMBE
Venöz Sistem II
A. İMGE USLU
19 ARALIK 2014
CUMA
Mikrodolaşım,
lenf dolaşımı ve ödem
Periferik Arterler III
M. DENİZ
Venöz Sistem I
A. İMGE USLU
Venöz Sistem II
A. İMGE USLU
Mikrodolaşım,
lenf dolaşımı ve ödem
Yutak Yayları ve Yüz Gelişimi
M. KÖKSAL
Hemodinamiğin İlkeleri
C. SERT
Kan akımın yerel
ve hümoral kontrolü
Yutak Yayları ve Yüz Gelişimi
M. KÖKSAL
Hemodinamiğin İlkeleri
C. SERT
Yutak Yayları ve Yüz
Gelişimi
M. KÖKSAL
Yutak Yayları ve Yüz
Gelişimi
M. KÖKSAL
Anatomi Lab. B Grubu
Venöz sistem
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
H. ÇELİK
H. ÇELİK
H. ÇELİK
H. ÇELİK
13.10
14.00
Anatomi Lab. A
Grubu
Periferik Arterler II
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A
Grubu
Periferik Arterler II
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B
Grubu
Periferik Arterler II
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B
Grubu
Periferik Arterler II
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
15
26
08.15
09.05
22 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Dolaşım ve basıncın
kontrolünde OSS ve ES
23 ARALIK 2014
SALI
09.15
10.05
Dolaşım ve basıncın
kontrolünde OSS ve ES
10.15
11.05
Debi, venöz dönüş
ve ESSH kontrolü
11.15
12.05
Debi, venöz dönüş
ve ESSH kontrolü
13.10
14.00
Kalbin Gelişimi
M. KÖKSAL
Histoloji Lab. 5
A Grubu
14.10
15.00
Kalbin Gelişimi
M. KÖKSAL
Histoloji Lab. 6
A Grubu
Fizyoloji Lab. B Grubu
Hb ölçümü ve eritrosit
indeksleri
SEÇMELİ DERS 3
Fizyoloji Lab. B Grubu
Hb ölçümü ve eritrosit
indeksleri
SEÇMELİ DERS 3
H. ÇELİK
Anatomi Lab.B Grubu
Venöz sistem
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Fizyoloji Lab. A Grubu
Hb ölçümü ve eritrosit
indeksleri
Anatomi Lab. A Grubu
Venöz sistem
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Fizyoloji Lab. A Grubu
Hb ölçümü ve eritrosit
indeksleri
Anatomi Lab. A Grubu
Venöz sistem
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
24 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
H. ÇELİK
Kan akımın yerel
ve hümoral kontrolü
25 ARALIK 2014
PERŞEMBE
Lenfatik Sistem II
M. DENİZ
26 ARALIK 2014
CUMA
Kan basıncı,
hipertansiyon ve nabız
Lenfatik Sistem II
M. DENİZ
Kan basıncı,
hipertansiyon ve nabız
Kalp verdisi, kalbin yaptığı iş ve metabolizma
C. SERT
Koroner dolaşım, iskemi
ve Mİ Mekanizması
Kalp verdisi, kalbin yaptığı iş ve metabolizma
C. SERT
Koroner dolaşım, iskemi
ve Mİ Mekanizması
H. ÇELİK
H. ÇELİK
H. ÇELİK
H. ÇELİK
Lenfatik Sistem I
M. DENİZ
H. ÇELİK
Lenfatik Sistem I
M. DENİZ
H. ÇELİK
15.10
16.00
Histoloji Lab. 5
B Grubu
16.10
17.00
Histoloji Lab. 6
B Grubu
Kalp Döngüsü, Kalpteki
Basınç Değişiklikleri
C. SERT
Kalp Döngüsü, Kalpteki
Basınç Değişiklikleri
C. SERT
SEÇMELİ DERS 3
SEÇMELİ DERS 3
H. ÇELİK
H. ÇELİK
Anatomi Lab. B Grubu
Lenfatik sistem
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Lenfatik sistem
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Lenfatik sistem
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Lenfatik sistem
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Fizyoloji Lab. A Grubu
EKG pratiği ve tartışma
Damarların gelişimi
M. KÖKSAL
Fizyoloji Lab. A Grubu
EKG pratiği ve tartışma
Damarların gelişimi
M. KÖKSAL
Fizyoloji Lab. B Grubu
EKG pratiği ve tartışma
Fötal Dolaşım
M. KÖKSAL
Fizyoloji Lab. B Grubu
EKG pratiği ve tartışma
16
27
08.15
09.05
29 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Kalp sesleri, valvüler
defektler ve KY
30 ARALIK 2014
SALI
31 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Larinks Anatomisi
A. İMGE USLU
01 OCAK 2015
PERŞEMBE
TATİL
Larinks Anatomisi
A. İMGE USLU
TATİL
Vasküler sistem hemodinamiği
(Arterler)
C. SERT
Vasküler sistem hemodinamiği
(Venler)
C. SERT
SEÇMELİ DERS 3
TATİL
SEÇMELİ DERS 3
TATİL
02 OCAK 2015
CUMA
Özel alanlar dolaşım fizyolojisi
H. ÇELİK
H. ÇELİK
09.15
10.05
Kalp sesleri, valvüler
defektler ve KY
Egzersizde Dolaşım Sistemi
H. ÇELİK
H. ÇELİK
10.15
11.05
Fizyolojide dolaşım
şoku mekanizması
11.15
12.05
Fizyolojide dolaşım
şoku mekanizması
13.10
14.00
Sol. Sist. Histolojisi
M. KÖKSAL
14.10
15.00
Sol. Sist. Histolojisi
M. KÖKSAL
Solunum sistemine giriş
M. DENİZ
H. ÇELİK
Burun boşluğu Anatomisi
M. DENİZ
H. ÇELİK
Anatomi Lab. A Grubu
Burun Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Burun Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Burun Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Burun Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
15.10
16.00
16.10
17.00
17
28
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
Histoloji Lab. 7
A Grubu
TATİL
Histoloji Lab. 8
A Grubu
TATİL
06 OCAK 2015
SALI
Trachea ve Akciğerler
M. DENİZ
Alveoler ventilasyon
O2/CO2 difz,
PO2/PCO2
M. ZERİN
Alveoler ventilasyon
O2/CO2 difz,
PO2/PCO2
M. ZERİN
Solunum Sisteminin
gelişmesi
M. KÖKSAL
Pulmoner dolaşım ve
Pulomoner kapiller dinamikler
M. ZERİN
Mikrodolaşım Dinamiği
C. SERT
Vücut boşlukları ve diaframın gelişimi
M. KÖKSAL
Pulmoner dolaşım ve
Pulomoner kapiller dinamikler
M. ZERİN
Mikrodolaşım Dinamiği
C. SERT
Vücut boşlukları ve diaframın gelişimi
M. KÖKSAL
Solunum Sisteminin
gelişmesi
M. KÖKSAL
16.10
17.00
07 OCAK 2015
ÇARŞAMBA
Trachea ve Akciğerler
M. DENİZ
Anatomi Lab. B Grubu
Larinks Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Larinks Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Larinks Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Larinks Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
18
29
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
12 OCAK 2015
PAZARTESİ
Hiperbarik ortam Fizyolojisi
M. ZERİN
Egzersizde solunum sistemi
M. ZERİN
Fizyoloji Lab. B Grubu
Solunum fonksiyon testi
Fizyoloji Lab. B Grubu
Solunum fonksiyon testi
Fizyoloji Lab. A Grubu
Solunum fonksiyon testi
14.10
15.00
Fizyoloji Lab. A Grubu
Solunum fonksiyon testi
16.10
17.00
Histoloji Lab. 8
B Grubu
TATİL
05 OCAK 2015
PAZARTESİ
Solunumun
düzenlenmesi
M. ZERİN
Solunumun
düzenlenmesi
M. ZERİN
15.10
16.00
15.10
16.00
Histoloji Lab. 7
B Grubu
TATİL
SEÇMELİ DERS 3
FİNAL
Histoloji Lab. 10
A Grubu
SEÇMELİ DERS 3
FİNAL
Histoloji Lab. 9
B Grubu
Histoloji Lab. 10
B Grubu
13 OCAK 2015
SALI
Solunum Dinamiği
C. SERT
Solunum Dinamiği
C. SERT
Anatomi Lab.
A Grubu Telafi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab.
A Grubu Telafi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab.
B Grubu Telafi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab.
B Grubu Telafi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
08 OCAK 2015
PERŞEMBE
Pleura
A. İMGE USLU
Pleura
A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 9
A Grubu
14 OCAK 2015
ÇARŞAMBA
Solunum fizyolojisi, akciğer
ventilasyonu ve hacimleri
M. ZERİN
Solunum fizyolojisi, akciğr
ventilasyonu ve hacimleri
M. ZERİN
Anatomi Lab. A Grubu
Trachea ve Akciğerler
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Trachea ve Akciğerler
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Trachea ve Akciğerler
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Trachea ve Akciğerler
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
09 OCAK 2015
CUMA
Kan ve vücut sıvılarında
taşınması
M. ZERİN
Kan ve vücut sıvılarında
O2/CO2 taşınması
aşınması
M. ZERİN
Solunum yetmezliği,
hipoksi ve hiperkapni
M. ZERİN
Solunum yetmezliği,
hipoksi ve hiperkapni
M. ZERİN
Fizyoloji Lab. B
Grubu
Nabız, tansiyon ve
kalp sesleri
Fizyoloji Lab. B
Grubu
Nabız, tansiyon ve
kalp sesleri
Fizyoloji Lab. A
Grubu
Nabız, tansiyon ve
kalp sesleri
Fizyoloji Lab. A
Grubu
Nabız, tansiyon ve
kalp sesleri
15 OCAK 2015
PERŞEMBE
UYGULAMA SINAVI
16 OCAK 2015
CUMA
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
4. SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Nurten AKSOY
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Emin ŞAVİK
Kurul Sınav Tarihi: 05–06.03.2015
ANABİLİM DALI
Anatomi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Biyokimya
Toplam
TEORİK
20
30
18
14
12
94
UYGULAMA (X GRUP)
18 (2)
8
2 (2)
10 (2)
—
38
TOPLAM
38
38
20
24
12
132
4-Sindirim ve Metabolizma Ders Kurulu Sınav Soru Dağılımı
ANABİLİM DALI
Anatomi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Biyokimya
TOPLAM
SORU SAYISI
20
36
19
14
11
100
13.10
14.00
02 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Sindirim sitemine giriş ve
genel bilgiler
A. Ziya KARAKILÇIK
Sindirim sitemine giriş ve
genel bilgiler
A. Ziya KARAKILÇIK
Sindirim kanalı ve pankreas
işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Sindirim kanalı ve pankreas
işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Ağız Boşluğu
M. KÖKSAL
14.10
15.00
Ağız Boşluğu
M. KÖKSAL
Anatomi Lab. A Grubu
Ağız Anatomisi Tükrük Bezleri
M. DENİZ - A. İMGE USLU
15.10
16.00
M. Dünyası ve Mikroorg.
Sınıflandırması
M. BAYRAKTAR
Anatomi Lab. B Grubu
Ağız Anatomisi Tükrük Bezleri
M. DENİZ - A. İMGE USLU
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
16.10
17.00
TEORİK AĞIRLIK
16
28,8
15,2
11,2
8,8
80
DERS KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
Doç. Dr. Mete KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Prof. Dr. Nurten AKSOY
Prof. Dr. Cemil SERT
Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Prof. Dr. Ali Ziya KARAKILÇIK
19
32
08.15
09.05
KATSAYI
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
03 ŞUBAT 2015
SALI
Ağız Anatomisi
M. DENİZ
Ağız Anatomisi
M. DENİZ
Tükürük Bezleri ve Dişler
M. DENİZ
Tükürük Bezleri ve Dişler
M. DENİZ
Anatomi Lab. A Grubu
Ağız Anatomisi Tükrük Bezleri
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Ağız Anatomisi Tükrük Bezleri
M. DENİZ - A. İMGE USLU
04 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
Sindirim Sistemi Kanal
Yapısı
M. KÖKSAL
Sindirim Sistemi Kanal
Yapısı
M. KÖKSAL
Bakteri Hücresi Genel YapısıI
F. YILDIZ ZEYREK
Bakteri Hücresi Genel YapısıI
F. YILDIZ ZEYREK
SEÇMELİ DERS 4
SEÇMELİ DERS 4
PRATİK AĞIRLIK
13
—
—
7
—
20
AĞIRLIĞI
29
28,8
15,2
18,2
8,8
100
Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
Yrd. Doç. Dr. Emin ŞAVİK
Yrd. Doç. Dr. Hakim ÇELİK
Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
05 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Pharynx ve Oesophagus
A. İMGE USLU
Karbonhidrat sindirimi ve emilimi
A. TAŞKIN
06 ŞUBAT 2015
CUMA
Besin alımı, GIS motor
fonksiyonu
A. Ziya KARAKILÇIK
Besin alımı, GIS motor
fonksiyonu
A. Ziya KARAKILÇIK
Karaciğer ve safra işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Karbonhidrat sindirimi ve emilimi
A. TAŞKIN
Karaciğer ve safra işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Pharynx ve Oesophagus
A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Pharynx ve Oesophagus
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Histoloji Lab. 1
A Grubu
Anatomi Lab. B Grubu
Pharynx ve Oesophagus
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Pharynx ve Oesophagus
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Pharynx ve Oesophagus
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Histoloji Lab. 2
A Grubu
Histoloji Lab. 1
B Grubu
Histoloji Lab. 2
B Grubu
Atipik mikroorganizmalar
(Riketsiya, klamidya ve
mikoplazma genel
özellikleri)
M. BAYRAKTAR
Atipik mikroorganizmalar
(Mikobakteriler ve Sarmal
bakteriler genel özellikleri)
M. BAYRAKTAR
20
33
08.15
09.05
09 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Sindirim ve emilim
A. Ziya KARAKILÇIK
10 ŞUBAT 2015
SALI
Karın Ön duvarı Anatomisi
M. DENİZ
09.15
10.05
Sindirim ve emilim
A. Ziya KARAKILÇIK
Karın Ön duvarı Anatomisi
M. DENİZ
10.15
11.05
Lipidlerin sindirimi ve
emilimi
E. ŞAVİK
Lipidlerin sindirimi ve
emilimi
E. ŞAVİK
Sindirim Sistemi Kanal
Yapısı
M. KÖKSAL
Periton
M. DENİZ
11.15
12.05
13.10
14.00
Periton
M. DENİZ
Anatomi Lab. A Grubu
Karın Ön duvarı Periton
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Histoloji Lab. 3
B Grubu
11 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
Protein metabolizması ve
bozuklukları
E. ŞAVİK
Protein metabolizması ve
bozuklukları
E. ŞAVİK
Tükürük Bezleri ve
Pankreas
M. KÖKSAL
Tükürük Bezleri ve
Pankreas
M. KÖKSAL
SEÇMELİ DERS 4
12 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Mide Anatomisi
M. DENİZ
Mide Anatomisi
M. DENİZ
Bakteri Metabolizması
M. BAYRAKTAR
Bakteri Metabolizması
M. BAYRAKTAR
Anatomi Lab. B Grubu
Mide Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Histoloji Lab. 5
A Grubu
14.10
15.00
Sindirim Sistemi Kanal
Yapısı
M. KÖKSAL
Anatomi Lab. A Grubu
Karın Ön duvarı Periton
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Histoloji Lab. 4
B Grubu
SEÇMELİ DERS 4
Anatomi Lab. B Grubu
Mide Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Histoloji Lab. 6
A Grubu
15.10
16.00
Bakteri genetiği
M. ULUKANLIGİL
Histoloji Lab. 3
A Grubu
Bakteriyofajlar ve
plazmidler
M. ULUKANLIGİL
Mikroorganizm. Konağa
giriş, bulaş yolları, konak
parazit ilişkileri
F. YILDIZ ZEYREK
Normal Mikrop Florası
F. YILDIZ ZEYREK
Anatomi Lab. A Grubu
Mide Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Mide Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Histoloji Lab. 5
B Grubu
16.10
17.00
Anatomi Lab. B Grubu
Karın Ön duvarı Periton
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Karın Ön duvarı Periton
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
21
34
08.15
09.05
16 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Bakterilerin üretilmesi-I
M. ULUKANLIGİL
17 ŞUBAT 2015
SALI
Doudenum
A. İMGE USLU
09.15
10.05
Bakterilerin üretilmesi-I
M. ULUKANLIGİL
Jejunum ve ileum
A. İMGE USLU
10.15
11.05
Antibiyotik etki ve direnç mekanizm.
M. BAYRAKTAR
13.10
14.00
Sterilizasyon ve
dezenfeksiyon prensipleri
M.ULUKANLIGİL
Sterilizasyon ve
dezenfeksiyon prensipleri
M.ULUKANLIGİL
Vücut ısısı ve düzenlenmesi
A. Ziya KARAKILÇIK
14.10
15.00
Vücut ısısı ve düzenlenmesi
A. Ziya KARAKILÇIK
15.10
16.00
GIS Fizyopatolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
16.10
17.00
GIS Fizyopatolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
11.15
12.05
22
35
08.15
09.05
09.15
10.05
23 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
10.15
11.05
Porfirinler ve Safra
Pigmentleri
N. AKSOY
Porfirinler ve Safra
Pigmentleri
N. AKSOY
Sindirim Sistemi
Gelişimi
M. KÖKSAL
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Sindirim Sistemi
Gelişimi
M. KÖKSAL
Histoloji Lab. 4
A Grubu
Antibiyotik etki ve direnç mekanizm.
M. BAYRAKTAR
Anatomi Lab. A Grubu
İnce bağırsaklar
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
İnce bağırsaklar
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
İnce bağırsaklar
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
İnce bağırsaklar
M. DENİZ - A. İMGE USLU
24 ŞUBAT 2015
SALI
Karaciğer ve Safra Yolları
M. DENİZ
Karaciğer ve Safra Yolları
M. DENİZ
Virüslerin genel özellikleri
M. BAYRAKTAR
Asellüler (Prionlar) Mik. Özellikleri
M. BAYRAKTAR
Anatomi Lab. A Grubu
Karaciğer ve Safra Yolları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Karaciğer ve Safra Yolları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Karaciğer ve Safra Yolları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Karaciğer ve Safra Yolları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Histoloji Lab. 7
B Grubu
Histoloji Lab. 8
B Grubu
Histoloji Lab. 7
A Grubu
Histoloji Lab. 8
A Grubu
18 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
Konakların Parazitlere
Gösterdiği Reaksiyonlar
S. TAŞÇI
Parazit Hastalıklarına Karşı
Direnç
S. TAŞÇI
Genel Parazitoloji ve
Parazitismus Şekilleri
S. TAŞÇI
Parazitlerin Patojen Etkileri
S. TAŞÇI
SEÇMELİ DERS 4
SEÇMELİ DERS 4
25 ŞUBAT.2015
ÇARŞAMBA
Protozoa ve helmintlerin
genel özellikleri
S. TAŞÇI
Protozoa ve helmintlerin
genel özellikleri
S. TAŞÇI
İnsan sağlığında önemli
olan mantarlar
M. BAYRAKTAR
SEÇMELİ DERS 4
SEÇMELİ DERS 4
13 ŞUBAT 2015
CUMA
Enerji dengesi ve
metabolizma hızı
A. Ziya KARAKILÇIK
Enerji dengesi ve
metabolizma hızı
A. Ziya KARAKILÇIK
Vitaminler, mineraller ve
beslenme fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Vitaminler, mineraller ve
beslenme fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Mikroorganizmalarda
virulans ve patojenite
faktörleri. ekzotoksinler ve
endotoksinler
M. ULUKANLIGİL
Mikroorganizmalarda
virulans ve patojenite
faktörleri. ekzotoksinler ve
endotoksinler
M. ULUKANLIGİL
Histoloji Lab. 6
B Grubu
19 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Kalın Bağırsaklar
M. DENİZ
20 ŞUBAT 2015
CUMA
Kalın Bağırsaklar
M. DENİZ
Fungus türlerinin tanımı ve teşhisi
Mikrobiyoloji Lab.
M. BAYRAKTAR
Fungus türlerinin tanımı ve teşhisi
Mikrobiyoloji Lab.
M. BAYRAKTAR
Anatomi Lab. B Grubu
Kalın Bağırsak
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Kalın Bağırsak
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Kalın Bağırsak
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Kalın Bağırsak
M. DENİZ - A. İMGE USLU
26 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Pankreas ve Dalak
A. İMGE USLU
Pankreas ve Dalak
A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Pankreas ve Dalak
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Pankreas ve Dalak
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Pankreas ve Dalak
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Pankreas ve Dalak
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Fizyoloji Lab. A
Grubu
Vücut indeksleri, sıvı ve
ısısı ölçümü
Fizyoloji Lab. A
Grubu
Vücut indeksleri, sıvı ve
ısısı ölçümü
Fizyoloji Lab. B
Grubu
Vücut indeksleri, sıvı ve
ısısı ölçümü
Fizyoloji Lab. B
Grubu
Vücut indeksleri, sıvı ve
ısısı ölçümü
Proteinlerin Sindirimi,
emilimi, bozuklukları
E. ŞAVİK
Proteinlerin Sindirimi,
emilimi, bozuklukları
E. ŞAVİK
Karaciğer ve Safra Kesesi
M. KÖKSAL
Karaciğer ve Safra Kesesi
M. KÖKSAL
27 ŞUBAT 2015
CUMA
Tıbbi Entomoloji
S. TAŞÇI
Tıbbi Entomoloji
Mikrobiyoloji Lab.
S. TAŞÇI
Bakterilerin üretilmesi
Mikrobiyoloji Lab.
M. ULUKANLIGİL
Bakterilerin üretilmesi
Mikrobiyoloji Lab.
M. ULUKANLIGİL
Bakterilerin üretilmesi
Mikrobiyoloji Lab.
M. ULUKANLIGİL
Sindirim Sistemi
Gelişimi
M. KÖKSAL
Sindirim Sistemi
Gelişimi
M. KÖKSAL
23
36
08.15
09.05
02 MART 2015
PAZARTESİ
Mineral ve Eser Element
Metabolizması
H. SEZEN
09.15
10.05
Mineral ve Eser Element
Metabolizması
H. SEZEN
10.15
11.05
Onkojenik Virusların Gn. Özllik.
ve Onkogen Mknzm
M. BAYRAKTAR
11.15
12.05
Antibiyotik Duyarlılık Testleri
T. Mikrobiyoloji Lab.
M. BAYRAKTAR
13.10
14.00
Antibiyotik Duyarlılık Testleri
T. Mikrobiyoloji Lab.
M. BAYRAKTAR
03 MART 2015
SALI
Anatomi Lab. A Grubu
Histoloji Lab. 9
Telafi
B Grubu
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Histoloji Lab.10
Telafi
B Grubu
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Histoloji Lab. 9
Telafi
A Grubu
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Histoloji Lab.10
Telafi
A Grubu
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
04 MART 2015
ÇARŞAMBA
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
05 MART 2015
PERŞEMBE
UYGULAMA SINAVI
06 MART 2015
CUMA
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
5. ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Sami TAŞCI
ANABİLİM DALI
Anatomi
Fizyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
TOPLAM
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZETREK
Kurul Sınav Tarihi: 09–10.04.2015
TEORİK
22
38
24
16
100
UYGULAMA (X GRUP)
16 (2)
4 (2)
8 (2)
28
TOPLAM
38
42
24
24
128
5-Endokrin ve Ürogenital Ders Kurulu Sınav Soru Dağılımı
ANABİLİM DALI
Fizyoloji
Anatomi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
TOPLAM
SORU SAYISI
41
22
23
14
100
10.15
11.05
09 MART 2015
PAZARTESİ
Boşaltım Sistemi:
Yapısı ve genel işlevi
H. ÇELİK
Boşaltım Sistemi:
Yapısı ve genel işlevi
H. ÇELİK
Urogenital Sisteme Giriş
M. DENİZ
11.15
12.05
Urogenital Sisteme Giriş
M. DENİZ
13.10
14.00
Üriner Sistem Histolojisi
M. KÖKSAL
14.10
15.00
Üriner Sistem Histolojisi
M. KÖKSAL
15.10
16.00
İmmün Yanıtta Görev Alan
Organ ve Hücreler
M. ULUKANLIGİL
16.10
17.00
İmmün Yanıtta Görev Alan
Organ ve Hücreler
M. ULUKANLIGİL
09.15
10.05
TEORİK AĞIRLIK
32,8
17,6
18,4
11,2
80
DERS KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
Prof. Dr. Mustafa ZERİN
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Prof. Dr. Ali Ziya KARAKILÇIK
Prof. Dr. Mustafa DENİZ
24
37
08.15
09.05
KATSAYI
0,8
0,8
0,8
0,8
PRATİK AĞIRLIK
—
12
—
8
20
AĞIRLIĞI
32,8
29,6
18,4
19,2
100
Doç. Dr. Mete KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
Yrd. Doç. Dr. Hakim ÇELİK
10 MART 2015
SALI
Böbrek Anatomisi
M. DENİZ
11 MART 2015
ÇARŞAMBA
Doğal Bağışıklık ve Fagositoz
F. YILDIZ ZEYREK
12 MART 2015
PERŞEMBE
Ureter-Vesica Urinaria ve Urethra
A. İMGE USLU
Böbrek Anatomisi
M. DENİZ
Doğal Bağışıklık ve Fagositoz
F. YILDIZ ZEYREK
Ureter-Vesica Urinaria ve Urethra
A. İMGE USLU
Renal kan akımı
nefron ve yapısı
H. ÇELİK
Renal kan akımı
nefron ve yapısı
H. ÇELİK
Anatomi Lab. A Grubu
Böbrek Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Böbrek Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Böbrek Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Böbrek Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Kompleman Sistemi
F. YILDIZ ZEYREK
Antijenler
F. YILDIZ ZEYREK
13 MART 2015
CUMA
Antijen İşlenmesi ve
Sunulması
M. ULUKANLIGİL
Antijen İşlenmesi ve
Sunulması
M. ULUKANLIGİL
Üriner Sistem Histolojisi
M. KÖKSAL
Kompleman Sistemi
F. YILDIZ ZEYREK
Doku Uygunluk Antijenleri
M. ULUKANLIGİL
Üriner Sistem Histolojisi
M. KÖKSAL
SEÇMELİ DERS 4
Anatomi Lab. B Grubu
Ureter-Vesica Urinaria ve Urethra
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 1
A Grubu
SEÇMELİ DERS 4
Anatomi Lab. B Grubu
Ureter-Vesica Urinaria ve Urethra
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 2
A Grubu
Anatomi Lab.A Grubu
Ureter-Vesica Urinaria ve Urethra
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 1
B Grubu
Anatomi Lab. A Grubu
Ureter-Vesica Urinaria ve Urethra
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 2
B Grubu
25
38
08.15
09.05
13.10
14.00
16 MART 2015
PAZARTESİ
Glomerül işlevleri,
GFR ve kontrolü
H. ÇELİK
Glomerül işlevleri,
GFR ve kontrolü
H. ÇELİK
Ultrafiltrat ve
tubüllerde işlenmesi
H. ÇELİK
Ultrafiltrat ve
tubüllerde işlenmesi
H. ÇELİK
Erkek Genital Sistem Histolojisi
M. KÖKSAL
14.10
15.00
Erkek Genital Sistem Histolojisi
M. KÖKSAL
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
15.10
16.00
16.10
17.00
26
39
08.15
09.05
10.15
11.05
23 MART 2015
PAZARTESİ
Miksiyon ve
asit-baz dengesi
H. ÇELİK
Miksiyon ve
asit-baz dengesi
H. ÇELİK
Erkek Genital Organları
A. İMGE USLU
11.15
12.05
Erkek Genital Organları
A. İMGE USLU
13.10
14.00
Üriner Sistem Gelişimi
M. KÖKSAL
14.10
15.00
Üriner Sistem Gelişimi
M. KÖKSAL
09.15
10.05
15.10
16.00
16.10
17.00
17 MART 2015
SALI
Pelvis ve perineum
M. DENİZ
18 MART 2015
ÇARŞAMBA
Kadın Genital Organları
M. DENİZ
19 MART 2015
PERŞEMBE
Kadın Genital Organları
M. DENİZ
Pelvis ve perineum
M. DENİZ
Kadın Genital Organları
M. DENİZ
Kadın Genital Organları
M. DENİZ
İmmünglobulinler ve Antikor Üretimi
F. YILDIZ ZEYREK
Akut Faz Reaktanları
M. ULUKANLIGİL
Kadın Genital Sistem Histolojisi
M. KÖKSAL
İmmünglobulinler ve Antikor Üretimi
F. YILDIZ ZEYREK
Lenfositlerin Olgunlaşması
M. ULUKANLIGİL
Kadın Genital Sistem Histolojisi
M. KÖKSAL
Histoloji Lab. 3
B Grubu
SEÇMELİ DERS 4
Anatomi Lab. B Grubu
Kadın Genital Organları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 4
B Grubu
SEÇMELİ DERS 4
Anatomi Lab. B Grubu
Kadın Genital Organları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Pelvis Perineum
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Pelvis Perineum
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Pelvis Perineum
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Pelvis Perineum
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Histoloji Lab. 3
A Grubu
Anatomi Lab. A Grubu
Kadın Genital Organları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 4
A Grubu
Anatomi Lab.A Grubu
Kadın Genital Organları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
24 MART 2015
SALI
Erkek Genital Organları
A. İMGE USLU
25 MART 2015
ÇARŞAMBA
Endokrinolojiye giriş
M. ZERİN
Erkek Genital Organları
A. İMGE USLU
Endokrinolojiye giriş
M. ZERİN
Böbrek yetmezliği mekanizması
H. ÇELİK
Tiroid bezi hormonları
M. ZERİN
26 MART 2015
PERŞEMBE
Glandula Thyroidea ve
Parathyroidea
M. DENİZ
Glandula Thyroidea ve
Parathyroidea
M. DENİZ
Genital Sistem Gelişimi
M. KÖKSAL
Böbrek yetmezliği mekanizması
H. ÇELİK
Tiroid bezi hormonları
M. ZERİN
Genital Sistem Gelişimi
M. KÖKSAL
Fizyoloji Lab.
B Grubu
Boşaltım Fizyolojisi
SEÇMELİ DERS 4
Fizyoloji Lab.
B Grubu
Boşaltım Fizyolojisi
SEÇMELİ DERS 4
Anatomi Lab. B Grubu
Thyroidea, Parathyroidea,
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Thyroidea, Parathyroidea,
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Thyroidea, Parathyroidea,
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Thyroidea, Parathyroidea
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab.A Grubu
Erkek Genital Organları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab.A Grubu
Erkek Genital Organları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab.B Grubu
Erkek Genital Organları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab.B Grubu
Erkek Genital Organları
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Fizyoloji Lab.
A Grubu
Boşaltım Fizyolojisi
Fizyoloji Lab.
A Grubu
Boşaltım Fizyolojisi
20 MART 2015
CUMA
Peritbüler geriemilim
ve denetimi
H. ÇELİK
Peritbüler geriemilim
ve denetimi
H. ÇELİK
Doku sıvıları,
ödem ve diüretikler
H. ÇELİK
Doku sıvıları,
ödem ve diüretikler
H. ÇELİK
Mikrobiyoloji. Örnek Alma,
Gönder ve Sonuçların
Değerlendirilmesi
M.ULUKANLIGİL
Mikrobiyoloji. Örnek Alma,
Gönder ve Sonuçların
Değerlendirilmesi
M.ULUKANLIGİL
27 MART 2015
CUMA
Hipotalamus-hipofiz
hormonları ve BH
M. ZERİN
Hipotalamus-hipofiz
hormonları ve BH
M. ZERİN
Pankreas hormonları ve
kan glikozunun ayarlanması
M. ZERİN
Pankreas hormonları ve
kan glikozunun ayarlanması
M. ZERİN
In-vitro antijen-antikor birleşmesi
prensipleri ve serolojik testler
F. YILDIZ ZEYREK
In-vitro antijen-antikor birleşmesi
prensipleri ve serolojik testler
F. YILDIZ ZEYREK
27
40
08.15
09.05
30 MART 2015
PAZARTESİ
Adrenal Korteks
hormonları
M. ZERİN
Adrenal Korteks
hormonları
M. ZERİN
Parathormon,
kalsitonin, kalsiyum ve
fosfor kontrolü
M. ZERİN
Parathormon,
kalsitonin, kalsiyum ve
fosfor kontrolü
M. ZERİN
Genital Sistem
Gelişimi
M. KÖKSAL
Anatomi Lab. A Grubu
Suprarenalis ve Thymus
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab.
5
A Grubu
Genital Sistem
Gelişimi
M. KÖKSAL
Anatomi Lab. A Grubu
Suprarenalis ve Thymus
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab.
6
A Grubu
15.10
16.00
Anatomi Lab. B Grubu
Suprarenalis ve Thymus
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab.
5
B Grubu
Anatomi Lab. A Grubu
Telafi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
16.10
17.00
Anatomi Lab. B Grubu
Suprarenalis ve Thymus
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab.
6
B Grubu
Anatomi Lab. A Grubu
Telafi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
28
41
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
31 MART 2015
SALI
Glandula Supra Renalis ve Timus
A. İMGE USLU
02 NİSAN 2015
PERŞEMBE
Hipofiz ve Epifiz Bezi Anatomisi
A. İMGE USLU
Glandula Supra Renalis ve Timus
A. İMGE USLU
03 NİSAN 2015
CUMA
Gebelik, doğum ve
laktasyon
M. ZERİN
Gebelik, doğum ve
laktasyon
M. ZERİN
Fötal ve neonatal
fizyoloji
M. ZERİN
Hipofiz ve Epifiz Bezi Anatomisi
A. İMGE USLU
Erkekte üreme fizyolojisi
M. ZERİN
Erkekte üreme fizyolojisi
M. ZERİN
06 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Epifiz bezi ve melatonin
M. ZERİN
Epifiz bezi ve melatonin
M. ZERİN
Sitokinler
F. YILDIZ ZEYREK
Sitokinler
F. YILDIZ ZEYREK
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
01 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
07 NİSAN 2015
SALI
Kazanılmış Hücresel
Bağışıklık
M.
ULUKANLIGİL
Kazanılmış Hümoral
Bağışıklık
M.
ULUKANLIGİL
SEÇMELİ DERS 4
Dişide üreme fizyolojisi
M. ZERİN
Dişide üreme fizyolojisi
M. ZERİN
Anatomi Lab. B Grubu
Telafi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
SEÇMELİ DERS 4
Anatomi Lab. B Grubu
Telafi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
08 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Tıbbi Mikoloji Temel Prensipleri
M. BAYRAKTAR
Virüs Hastlıklrı Tanı Yöntem,
Sonuç Değer.
M. BAYRAKTAR
Histoloji Lab. 7
A Grubu
Histoloji Lab. 8
A Grubu
Histoloji Lab. 7
B Grubu
Histoloji Lab. 8
B Grubu
Fötal ve neonatal
fizyoloji
M. ZERİN
Tiroid ve Paratiroid
Gelişmeleri ve
Histolojileri
M. KÖKSAL
Böbreküstü Bezi Gelişimi
ve Histolojisi
M. KÖKSAL
Fizyoloji Lab. A
Grubu
DH endokrin bezler
ve kan alma
Fizyoloji Lab. A
Grubu
DH endokrin bezler
ve kan alma
Fizyoloji Lab. B
Grubu
DH endokrin bezler
ve kan alma
Fizyoloji Lab. B
Grubu
DH endokrin bezler
ve kan alma
09 NİSAN 2015
PERŞEMBE
UYGULAMA SINAVI
10 NİSAN 2015
CUMA
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
6. NÖROLOJİK BİLİMLER DERS KURULU
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Mustafa DENİZ
ANABİLİM DALI
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Biyofizik
Tıbbi Biyokimya
TOPLAM
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
Kurul Sınav Tarihi: 28–29.05.2015
TEORİK
58
46
16
16
2
138
UYGULAMA (X GRUP)
22 (2)
4 (2)
6 (2)
—
—
32
TOPLAM
82
50
22
16
2
170
6- Nörolojik Bilimler Ders Kurulu Sınav Soru Dağılımı
ANABİLİM DALI
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Biyofizik
Tıbbi Biyokimya
TOPLAM
Prof. Dr. Ali Ziya KARAKILÇIK
Prof. Dr. Cemil SERT
Prof. Dr. Mustafa DENİZ
SORU SAYISI
40
36
10
12
2
100
KATSAYI
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
TEORİK AĞIRLIK
32
28,8
8
9,6
1,6
80
DERS KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mustafa ZERİN
Doç. Dr. Mete KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge USLU
PRATİK AĞIRLIK
15
—
5
—
—
20
Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
AĞIRLIĞI
47
28,8
13
9,6
1,6
100
29
42
08.15
09.05
13 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Merkezi Sinir Sistemine Giriş
M. DENİZ
14 NİSAN 2015
SALI
Medulla Spinalis Morfolojisi
M. DENİZ
15 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Medulla Spinalis. İnen Yollar
M. DENİZ
16 NİSAN 2015
PERŞEMBE
Medulla Oblongata
M. DENİZ
09.15
10.05
Merkezi Sinir Sistemine Giriş
M. DENİZ
Medulla Spinalis Morfolojisi
M. DENİZ
Medulla Spinalis. İnen Yollar
M. DENİZ
Medulla Oblongata
M. DENİZ
10.15
11.05
EEG’nin biyofizik temelleri
C. SERT
Medulla Spinalis Çıkan Yollar
A. İMGE USLU
Sinir Sistemi Histolojisi
M. KÖKSAL
Uyarılmış Potansiyeller
C. SERT
11.15
12.05
EEG’nin biyofizik temelleri
C. SERT
Medulla Spinalis Çıkan Yollar
A. İMGE USLU
Sinir Sistemi Histolojisi
M. KÖKSAL
13.10
14.00
MSS’e giriş ve
işlevsel organizasyonu
A. Ziya KARAKILÇIK
MSS’e giriş ve
işlevsel organizasyonu
A. Ziya KARAKILÇIK
Sinapsların yapısı,
tipleri ve ileti mekanizması
A. Ziya KARAKILÇIK
Sinapsların yapısı,
tipleri ve ileti mekanizması
A. Ziya KARAKILÇIK
Anatomi Lab. A Grubu
Medulla Spinalis
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Medulla Spinalis
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Medulla Spinalis
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Medulla Spinalis
M. DENİZ - A. İMGE USLU
SEÇMELİ DERS 4
Reseptörler ve Reseptör
potansiyelleri
C. SERT
Anatomi Lab. B Grubu
Medulla Oblongata,
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Medulla Oblongata
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Medulla Oblongata,
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Medulla Oblongata
M. DENİZ - A. İMGE USLU
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
30
43
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
20 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Duysal reseptörler,
ND ve işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Duysal reseptörler,
ND ve işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Somatik duyular ve iletim
yolları
A. Ziya KARAKILÇIK
Somatik duyular ve iletim
yolları
A. Ziya KARAKILÇIK
Santral Sinir Sistemi
gelişimi
M. KÖKSAL
Santral Sinir Sistemi
gelişimi
M. KÖKSAL
15.10
16.00
16.10
17.00
SEÇMELİ DERS 4
21 NİSAN 2015
SALI
Pons ve Fossa Rhomboidea
A. İMGE USLU
22 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Mesensephalon
M. DENİZ
23 NİSAN 2015
PERŞEMBE
TATİL
Pons ve Fossa Rhomboidea
A. İMGE USLU
Mesensephalon
M. DENİZ
TATİL
Kimyasal ve Mekanoreseptörler
C. SERT
Cerebellum
A. İMGE USLU
TATİL
Kimyasal ve Mekanoreseptörler
C. SERT
Cerebellum
A. İMGE USLU
TATİL
Histoloji Lab. 1
A Grubu
SEÇMELİ DERS 4
TATİL
Histoloji Lab. 2
A Grubu
SEÇMELİ DERS 4
TATİL
Anatomi Lab. A Grubu
Pons ve Fossa
Rhomboidea
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Pons ve Fossa
Rhomboidea
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Pons ve Fossa
Rhomboidea
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Pons ve Fossa
Rhomboidea
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Histoloji Lab. 1
B Grubu
TATİL
Histoloji Lab. 2
B Grubu
TATİL
31
44
08.15
09.05
27 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Omurilik ve spinal refleksler
A. Ziya KARAKILÇIK
28 NİSAN 2015
SALI
Diencephalon, Thalamus ve Metatalamus Anatomisi
M. DENİZ
09.15
10.05
Omurilik ve spinal refleksler
A. Ziya KARAKILÇIK
Diencephalon, Thalamus ve Metatalamus Anatomisi
M. DENİZ
10.15
11.05
Santral Sinir Sistemi
gelişimi
M. KÖKSAL
Santral Sinir Sistemi
gelişimi
M. KÖKSAL
Duyu sistemlerinin Biyofiziği
C. SERT
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Duyularda şiddet ve çevirimler
C. SERT
Anatomi Lab. B Grubu
Mesensephalon ve Cerebellum
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Mesensephalon ve Cerebellum
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Mesensephalon ve Cerebellum
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Mesensephalon ve Cerebellum
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Fizyoloji Lab. A Grubu
Sinir fizyolojisi, refleksler
Fizyoloji Lab. A Grubu
Sinir fizyolojisi, refleksler
Fizyoloji Lab. B Grubu
Sinir fizyolojisi, refleksler
Fizyoloji Lab. B Grubu
Sinir fizyolojisi, refleksler
29 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Diencephalon, Hypothalamus
ve Subthalamus Anatomisi
A. İMGE USLU
Diencephalon, Hypothalamus
ve Subthalamus Anatomisi
A. İMGE USLU
Beyin omurilik sıvısı
biyokimyası
E. ŞAVİK
Beyin omurilik sıvısı
biyokimyası
E. ŞAVİK
SEÇMELİ DERS 4
SEÇMELİ DERS 4
17 NİSAN 2015
CUMA
Nöronal/sinaptik iletimde
integrasyon olayları
A. Ziya KARAKILÇIK
Nöronal/sinaptik iletimde
integrasyon olayları
A. Ziya KARAKILÇIK
Nörotransmitterler,
reseptörleri ve işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Nörotransmitterler,
reseptörleri ve işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Sinir Sistemi Histolojisi
M. KÖKSAL
Sinir Sistemi Hist.
M. KÖKSAL
24 NİSAN 2015
CUMA
Ağrı ve analjezi
sistemleri fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Ağrı ve analjezi
sistemleri fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Termal duyular ve Termoregülasyon
Mknz
A. Ziya KARAKILÇIK
Termal duyular ve Termoregülasyon
Mknz
A. Ziya KARAKILÇIK
30 NİSAN 2015
PERŞEMBE
Beyin Hemisferleri Morfolojisi
M. DENİZ
01 MAYIS 2015
CUMA
TATİL
Beyin Hemisferleri Morfolojisi
M. DENİZ
TATİL
Görme Biyofiziği
C. SERT
TATİL
Görme Biyofiziği
C. SERT
TATİL
Anatomi Lab. B Grubu
Diencephalon, Hypophysis
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Diencephalon, Hypophysis
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Diencephalon, Hypophysis
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Diencephalon, Hypophysis
M. DENİZ - A. İMGE USLU
TATİL
TATİL
TATİL
TATİL
32
45
08.15
09.05
13.10
14.00
04 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Motor işlevin
BS ve kortikal kontrolü
A. Ziya KARAKILÇIK.
Motor işlevin
BS ve kortikal kontrolü
A. Ziya KARAKILÇIK
Serebellum, BG ve genel
motor kontrol mekanizma
A. Ziya KARAKILÇIK
Serebellum, BG ve genel
motor kontrol mekanizma
A. Ziya KARAKILÇIK
Hipofiz ve Epifiz
M. KÖKSAL
14.10
15.00
Hipofiz ve Epifiz
M. KÖKSAL
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
15.10
16.00
16.10
17.00
33
46
08.15
09.05
10.15
11.05
11.15
12.05
11 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Limbik sistem ve
hipotalamus işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Limbik sistem ve
hipotalamus işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Uyku ve EEG fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Uyku ve EEG fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
13.10
14.00
Görme Biyofiziği
C. SERT
14.10
15.00
İşitme Biyofiziği
C. SERT
15.10
16.00
Kulak Histolojisi ve Gelişimi
M. KÖKSAL
16.10
17.00
Kulak Histolojisi ve Gelişimi
M. KÖKSAL
34
47
08.15
09.05
18 MAYIS 2015
PAZARTESİ
09.15
10.05
09.15
10.05
Tad ve koku fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Tad ve koku fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
05 MAYIS 2015
SALI
Serebral korteks
M. DENİZ
Beyin Hemisferleri. Fonksiyonel. Bölgeler
M. DENİZ
06 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
Beyin Hemisferleri. Beyaz
Cevher
A. İMGE USLU
Beyin Hemisferleri. Beyaz
Cevher
A. İMGE USLU
Görme Biyofiziği
C. SERT
Deri ve Deri Gelişimi
M. KÖKSAL
Beyin Hemisferleri. Fonksiyonel bölgeler
M. DENİZ
Görme Biyofiziği
C. SERT
Deri ve Deri Gelişimi
M. KÖKSAL
Anatomi Lab. A Grubu
Beyin Hemisferleri
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Beyin Hemisferleri
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Beyin Hemisferleri
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Beyin Hemisferleri
M. DENİZ - A. İMGE USLU
SEÇMELİ DERS 4
Anatomi Lab. B Grubu
Bazal Ganglionlar
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Bazal Ganglionlar
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Bazal Ganglionlar
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Bazal Ganglionlar
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Serebral korteks
M. DENİZ
12 MAYIS 2015
SALI
Beyin Ventrikülleri ve
Serebrospinal Sıvı Dolaşımı
M. DENİZ
Beyin Ventrikülleri ve
Serebrospinal Sıvı Dolaşımı
M. DENİZ
Koku Yolları Rhinencephalon
A. İMGE USLU
Limbik Sistem ve Retiküler
Formasyon
A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Beyin Ventrikülleri
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Beyin Ventrikülleri
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Beyin Ventrikülleri
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Beyin Ventrikülleri
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
19 MAYIS 2015
SALI
TATİL
TATİL
TATİL
13.10
14.00
Göz sıvı sistemi ve uyum
mekanizmaları
A. Ziya KARAKILÇIK
Göz sıvı sistemi ve uyum
mekanizmaları
A. Ziya KARAKILÇIK
Kranial Sinirler IX-XII
M. DENİZ
14.10
15.00
Kranial Sinirler IX-XII
M. DENİZ
TATİL
10.15
11.05
11.15
12.05
TATİL
TATİL
15.10
16.00
TATİL
16.10
17.00
TATİL
SEÇMELİ DERS 4
07 MAYIS 2015
PERŞEMBE
Bazal Ganglionlar
M. DENİZ
Bazal Ganglionlar
M. DENİZ
13 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
Beyin Zarları ve Sinüsleri
M. DENİZ
14 MAYIS 2015
PERŞEMBE
Kranial Sinirler I-IV
M. DENİZ
Beyin Zarları ve Sinüsleri
M. DENİZ
Kranial Sinirler I-IV
M. DENİZ
İşitme Biyofiziği
C. SERT
İşitme Biyofiziği
C. SERT
Kranial Sinirler VI-VIII
M. DENİZ
Kranial Sinirler VI-VIII
M. DENİZ
SEÇMELİ DERS 4
FİNAL
SEÇMELİ DERS 4
FİNAL
20 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
Otonom Sinir Sistemi
Parasempatikler
M. DENİZ
Otonom Sinir Sistemi
Parasempatikler
M. DENİZ
Otonom Sinir Sistemi,
Sempatikler
A. İMGE USLU
Otonom Sinir Sistemi
Sempatikler
A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Beyin Zarları ve Sinüsleri -Merkezi
Sinir Sistemi Damarları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Beyin Zarları ve Sinüsleri -Merkezi
Sinir Sistemi Damarları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Beyin Zarları ve Sinüsleri -Merkezi
Sinir Sistemi Damarları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Beyin Zarları ve Sinüsleri -Merkezi
Sinir Sistemi Damarları
M. DENİZ - A. İMGE USLU
08 MAYIS 2015
CUMA
Serebral korteks,
öğrenme ve bellek fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Serebral korteks,
öğrenme ve bellek fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Beyin kan ve BOS akımı
Beyin metabolizması
A. Ziya KARAKILÇIK
Beyin kan ve BOS akımı
Beyin metabolizması
A. Ziya KARAKILÇIK
Göz Histolojisi ve Gelişimi
M. KÖKSAL
Göz Histolojisi ve Gelişimi
M. KÖKSAL
15 MAYIS 2015
CUMA
Otonom sinir sistemi
fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Otonom sinir sistemi
fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Deri Fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Deri Fizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Histoloji Lab. 3
A Grubu
Merkezi Sinir Sistemi
Damarları
A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 4
A Grubu
Merkezi Sinir Sistemi
Damarları
A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 3
B Grubu
Histoloji Lab. 4
B Grubu
21 MAYIS 2015
PERŞEMBE
Orbita ve İçindekiler
A. İMGE USLU
Göz Anatomisi
M. DENİZ
22 MAYIS 2015
CUMA
Retinanın reseptör ve
sinirsel işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Retinanın reseptör ve
sinirsel işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Görmenin nörofizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Göz Anatomisi
M. DENİZ
Görmenin nörofizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Orbita ve İçindekiler
A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Orbita ve İçindekiler, Bulbus Oculi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Orbita ve İçindekiler, Bulbus Oculi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab.A Grubu
Orbita ve İçindekiler, Bulbus Oculi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Orbita ve İçindekiler, Bulbus Oculi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 5
A Grubu
Deri Anatomisi
A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 6
A Grubu
Deri Duyuları
A. İMGE USLU
Histoloji Lab. 5
B Grubu
Histoloji Lab. 6
B Grubu
35
48
08.15
09.05
25 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Vestibülar duyular ve denge
A. Ziya KARAKILÇIK
26 MAYIS 2015
SALI
Görme Yolları
M. DENİZ
09.15
10.05
Vestibülar duyular ve denge
A. Ziya KARAKILÇIK
Görme Yolları
M. DENİZ
10.15
11.05
İşitme ve dengenin nörofizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Kulak
M. DENİZ
11.15
12.05
İşitme ve dengenin nörofizyolojisi
A. Ziya KARAKILÇIK
Kulak
M. DENİZ
13.10
14.00
Fizyoloji Lab. A Grubu
Özel duyular
14.10
15.00
Fizyoloji Lab. A Grubu
Özel duyular
15.10
16.00
Fizyoloji Lab. B Grubu
Özel duyular
16.10
17.00
Fizyoloji Lab. B Grubu
Özel duyular
Anatomi Lab. A Grubu
Kulak Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Kulak Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Kulak Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
Anatomi Lab. B Grubu
Kulak Anatomisi
M. DENİZ - A. İMGE USLU
27 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
Anatomi Lab. B Grubu
Telafi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. B
Telafi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Telafi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
Anatomi Lab. A Grubu
Telafi
M. DENİZ - A. İMGE
USLU
28 MAYIS 2015
PERŞEMBE
UYGULAMA SINAVI
29 MAYIS 2015
CUMA
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
UYGULAMA SINAVI
TEORİK SINAV
3. SINIF DERS PROGRAMI
(Güncelleme Tarihi: 01.09.2014)
Sınıf Koordinatörü: Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
0101301 - 3. SINIF DERS KURULU
0101301 - 1. Hastalıkların Biyolojik Temeli Ders Kurulu
0101302 - 2. Dolaşım ve Solunum Sistemi Ders Kurulu
0101303 - 3. Gastrointestinal ve Endokrin Sistem Ders Kurulu
0101304 - 4. Ürogenital Sistem Ders Kurulu
0101305 - 5. Nörolojik Bilimler ve İskelet Sistemi Ders Kurulu
0101306 - 6. Halk Sağlığı ve İnfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu
Yıl Sonu Final
Yıl Sonu Bütünleme
0101320 Seçmeli Ders 5
0101321 Seçmeli Ders 6
Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet Akif ALTAY
SINAV TARİHİ
31.10.2014 saat 09.00
05.12.2014 saat 09.00
16.01.2015 saat 09.00
13.03.2015 saat 09.00
24.04.2015 saat 09.00
29.05.2015 saat 09.00
18.06.2015 saat 09.00
09.07.2015 saat 09.00
Final: 06.01.2015 Saat 15.10; Bütünleme: 30.01.2015 Saat 15.10
Final: 22.05.2015 Saat 15.10; Bütünleme: 05.06.2015 Saat 15.10
Öğrenciler, belirlenen tarih ve saatte sınava girmek ve öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Cep telefonu ile sınava girilmez.
Optik okuyucu için sınav cevap anahtarının kodlanmasında sadece HB (No: 2) kurşun kalem kullanılmalıdır.
DERS ADI
1. Hastalıkların Biyolojik Temeli Ders Kurulu
2. Dolaşım ve Solunum Sistemi Ders Kurulu
3. Gastrointestinal ve Endokrin Sistem Ders Kurulu
4. Ürogenital Sistem Ders Kurulu
5. Nörolojik Bilimler ve İskelet Sistemi Ders Kurulu
6. Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu
Seçmeli Ders 5
Seçmeli Ders 6
TOPLAM
ANABİLİM DALI
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Halk Sağlığı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyokimya
Radyoloji
Tıp Tarihi ve Etik (TTE)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Kardiyoloji
Göğüs Hastalıkları
Genel Cerrahi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üroloji
Nöroloji
Aile Hekimliği
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Acil Tıp
TOPLAM
TEORİK
148
131
141
124
154
146
30
30
904
UYGULAMA (X GRUP)
7
17
12
8
5
3
52
KURUL DERS SAATLERİ
UYGULAMA (X GRUP)
2 (2)
20
13
3
2
4
2
6
52
TEORİK
163
97
77
120
18
41
39
13
20
35
31
22
23
14
20
14
17
20
7
14
7
13
12
7
844
YILLIK TOPLAM DERS SAATİ
155
148
153
132
159
149
30
30
956
YILLIK TOPLAM DERS SAATİ
165
117
77
133
18
41
39
13
20
35
31
22
26
16
24
16
17
20
7
14
7
13
12
13
896
AKTS (ECTS)
10
9
10
9
10
10
1
1
60
AKTS (ECTS)
11
8
5
9
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
0,5
1
0,5
1
1
1
58
1. HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ DERS KURULU (15 EYLÜL 2014 – 31 EKİM 2014)
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
DİSİPLİN/BÖLÜM
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Fizyoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
İç Hastalıkları
Radyoloji
Tıp Tarihi ve Etik (TTE)
TOPLAM
Prof. Dr. Nurten AKSOY
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Prof. Dr. Ali Ziya KARAKILÇIK
Prof. Dr. Hasan TÜRKMEN
Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
TEORİK
38
31
30
18
4
8
4
12
3
148
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
Ders Kurulu Sınav Tarihi: 31.10.2014
PRATİK x GRUP SAYISI
2 (4)
4
1
7
DERS KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Kabil SHERMATOV
Doç. Dr. Saime SHERMATOVA
Doç. Dr. Fatih KURNAZ
Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
TOPLAM
40
35
31
18
4
8
4
12
3
155
Yrd. Doç. Dr. Sezen KOÇARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜK
Yrd. Doç. Dr. Fadıma Nurefşan BOYACI
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
1
12
08.15
09.05
16 EYLÜL 2014
SALI
EBV-HHV6
M. ULUKANLIGİL
17 EYLÜL 2014
ÇARŞAMBA
Adenovirus
M. ULUKANLIGİL
HPV
M. ULUKANLIGİL
Parvo virus
M. ULUKANLIGİL
10.15
11.05
15 EYLÜL 2014
PAZARTESİ
Virüslere Genel Bakış (Morfoloji,
Replikasyon ve Antiviral İlaçlar)
M. ULUKANLIGİL
Virüslere Genel Bakış (Morfoloji,
Replikasyon ve Antiviral İlaçlar)
M. ULUKANLIGİL
Herpes –I-II
M. ULUKANLIGİL
HPV
M. ULUKANLIGİL
HBV
M. ULUKANLIGİL
11.15
12.05
VZV-CMV
M. ULUKANLIGİL
Pox virus
M. ULUKANLIGİL
HBV
M. ULUKANLIGİL
13.10
14.00
Farmakolojiye Giriş
H. TÜRKMEN
Klinik Enzimoloji-I
H. SEZEN
14.10
15.00
İlaçların Biyolojik membranlardan
geçişi ve Absorbsiyonu
H. TÜRKMEN
İlaçların Dağılımları
H. TÜRKMEN
İlaçların Biyotransformasyonu–1
H. TÜRKMEN
Klinik biyokimyaya giriş ve
enstrumantasyon I
N. AKSOY
Klinik biyokimyaya giriş ve
enstrumantasyon II
N. AKSOY
SEÇMELİ DERS 5
09.15
10.05
15.10
16.00
16.10
17.00
Klinik Enzimoloji-II
H. SEZEN
18 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
Hücre zedelenmesi ve hücre içi
birikim I
S. KOÇARSLAN
Hücre zedelenmesi ve hücre içi
birikim II
S. KOÇARSLAN
Patolojiye Giriş, Doku Zedelenmesi,
Zedelenme Faktörleri
S. KOÇARSLAN
Patolojiye Giriş, Doku Zedelenmesi,
Zedelenme Faktörleri
S. KOÇARSLAN
Rasyonel ilaç kullanımı, ve
Polifarmasi
E. ŞAVLI
Farmakovijilans
E. ŞAVLI
İlaçların etki mekanizmaları
E. ŞAVLI
İlaç etkisini değiştiren faktörler
E. ŞAVLI
İlaçların Biyotransformasyonu–2
H. TÜRKMEN
Doz-konsantrasyon–etki ilişkisi
H. TÜRKMEN
23 EYLÜL 2014
SALI
T. Farmakoloji Lab. A1
Farmasötik şekiller ve ilaç
uygulama yolları
(E. ŞAVLI /E. OĞUZ)
T. Farmakoloji Lab. A2
Farmasötik şekiller ve ilaç
uygulama yolları
(E. ŞAVLI /E. OĞUZ)
T. Farmakoloji Lab. B1
Farmasötik şekiller ve ilaç
uygulama yolları
(E. ŞAVLI /E. OĞUZ)
T. Farmakoloji Lab. B2
Farmasötik şekiller ve ilaç
uygulama yolları
(E. ŞAVLI /E. OĞUZ)
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları-I-II
S. KOÇARSLAN
24 EYLÜL 2014
ÇARŞAMBA
Paramixovirus
M. ULUKANLIGİL
25 EYLÜL 2014
PERŞEMBE
Ölümün Tanımı, Beyin Ölümü ve
Ölüm Süreci
A. KÜÇÜK (TTE)
26 EYLÜL 2014
CUMA
Lenfoid organlar ve bağışık yanıtta
MMS
A. Ziya KARAKILÇIK
Paramixovirus
M. ULUKANLIGİL
Ölümün Tanımı, Beyin Ölümü ve
Ölüm Süreci
A. KÜÇÜK (TTE)
Lenfoid organlar ve bağışık yanıtta
MMS
A. Ziya KARAKILÇIK
Picornavirüs
M. ULUKANLIGİL
Çocuk Hastalıklarına Giriş-I
K. SHERMATOV
Lenfopoez, bağışık yanıt oluşumu
A. Ziya KARAKILÇIK
Picornavirüs
M. ULUKANLIGİL
Çocuk Hastalıklarına Giriş-II
K. SHERMATOV
Lenfopoez, bağışık yanıt oluşumu
A. Ziya KARAKILÇIK
İlaç-reseptör ilişkileri
E. ŞAVLI
Peptid yapılı otakoidler
E. ŞAVLI
SEÇMELİ DERS 5
19 EYLÜL 2014
CUMA
Vücut Direnci ve Temel Bağışıklık
Mekanizmaları
A. Ziya KARAKILÇIK
Vücut Direnci ve Temel Bağışıklık
Mekanizmaları
A. Ziya KARAKILÇIK
Farmakodinamik ilaç etkileşimleri
E. ŞAVLI
Reseptörler
E. ŞAVLI
İlaçların itrahı ve eliminasyon
kinetiği–1
H. TÜRKMEN
İlaçların itrahı ve eliminasyon
kinetiği–1
H. TÜRKMEN
2
13
08.15
09.05
22 EYLÜL 2014
PAZARTESİ
Hücre zedelenmesi ve hücre içi
birikim
S. KOÇARSLAN
09.15
10.05
Genetik bozuklukların patolojisi-I
S. KOÇARSLAN
10.15
11.05
Benign ve Malign Neoplazmların
Özellikleri
S. KOÇARSLAN
11.15
12.05
Epitelyal Tümörler
S. KOÇARSLAN
13.10
14.00
Farmakokinetik etkileşmeler
E. OĞUZ
14.10
15.00
Farmakogenetik
E. OĞUZ
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları-IIIIV
S. KOÇARSLAN
Toksikolojinin temel kavramları
E. ŞAVLI
Antitrombositik ve trombolitik
ilaçlar
E. ŞAVLI
Antikoagülanlar
E. ŞAVLI
15.10
16.00
16.10
17.00
Ortomixovirus
M. ULUKANLIGİL
Ortomixovirus
M. ULUKANLIGİL
SEÇMELİ DERS 5
İlaçların toksik tesirleri
E. ŞAVLI
Zehirlenmeler ve Acil tedavisi
E. ŞAVLI
Serotonin reseptör antagonistleriI
E. ŞAVLI
Serotonin reseptör antagonistleriII
E. ŞAVLI
NO, Donörleri ve inhibitörleri
E. ŞAVLI
Yeni İlaçların geliştirilmesi ve
klinik değerlendirilmesi
E. ŞAVLI
30 EYLÜL 2014
SALI
01 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
03 EKİM 2014
CUMA
Enteroviruslar-Hepatit A
M. ULUKANLIGİL
Rabies Virus
M. ULUKANLIGİL
02 EKİM 2014
PERŞEMBE
Farmasötik şekiller
E. OĞUZ
İlaç Uygulama Alanları
E. OĞUZ
Genel Radyolojiye Giriş
S. SHERMATOVA
Reo virüsleri-II
M. ULUKANLIGİL
Flavivirus- Hepatit C
M. ULUKANLIGİL
13.10
14.00
29 EYLÜL 2014
PAZARTESİ
Immünomodülatör ilaçlar
E. OĞUZ
Antianemik ilaçlar
E. OĞUZ
Radyofarmasötikler ve Sintigrafinin
Biyolojik Prensipleri
S. SHERMATOVA
Radyasyon Ölçümü, Dozimetre ve
Radyasyon Kazalar
S. SHERMATOVA
Apoptoz ve nekroz-I
S. KOÇARSLAN
Kanama ve Pıhtılaşma Bozuklukları
H. SEZEN
14.10
15.00
Apoptoz ve nekroz-II
S. KOÇARSLAN
Kanama ve Pıhtılaşma Bozuklukları
H. SEZEN
15.10
16.00
Genetik bozuklukların patolojisi-II
S. KOÇARSLAN
SEÇMELİ DERS 5
16.10
17.00
T. Patoloji Lab.
Zedeleyici etkenlere hücresel yanıt
S. KOÇARSLAN
SEÇMELİ DERS 5
T. Farmakoloji Lab. A1
Ampul kırma ve flakondan
enjektöre ilaç çekme becerisi
(E. ŞAVLI/E. OĞUZ)
T. Farmakoloji Lab. A2
Ampul kırma ve flakondan
enjektöre ilaç çekme becerisi
(E. ŞAVLI/E. OĞUZ)
T. Farmakoloji Lab. B1
Ampul kırma ve flakondan
enjektöre ilaç çekme becerisi
(E. ŞAVLI/E. OĞUZ)
T. Farmakoloji Lab. B2
Ampul kırma ve flakondan
enjektöre ilaç çekme becerisi
(E. ŞAVLI/E. OĞUZ)
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
SEÇMELİ DERS 5
Radyasyonun Biyolojik ve Genetik
Etkileri
S. SHERMATOVA
Radyasyon Fiziği
S. SHERMATOVA
Endotel ve epitel kaynaklı otakoidler
E. ŞAVLI
Coronaviruslar (SARS)
M. ULUKANLIGİL
Arboviruslar (KKHF)
M. ULUKANLIGİL
KURBAN BAYRAMI
Radyasyon Fiziği
S. SHERMATOVA
KURBAN BAYRAMI
Çocuklarda Hematolojik Sistem
Semiyolojisi-I
K. SHERMATOV
KURBAN BAYRAMI
Çocuklarda Hematolojik Sistem
Semiyolojisi-II
K. SHERMATOV
KURBAN BAYRAMI
4
15
08.15
09.05
06 EKİM 2014
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
07 EKİM 2014
SALI
KURBAN BAYRAMI
09.15
10.05
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
10.15
11.05
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
11.15
12.05
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
KURBAN BAYRAMI
5
16
08.15
09.05
08 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
Kan grupları ve kan transfüzyon
reaksiyonları
A. Ziya KARAKILÇIK
Kan grupları ve kan transfüzyon
reaksiyonları
A. Ziya KARAKILÇIK
Eritrosit-Lökosit antijenleri ve
yapısı
A. Ziya KARAKILÇIK
Eritrosit-Lökosit antijenleri ve
yapısı
A. Ziya KARAKILÇIK
09 EKİM 2014
PERŞEMBE
Neoplazinin Tanımı ve
Sınıflandırılması
S. KOÇARSLAN
Kanserin moleküler TemelleriTümör
Biyolojisi
S. KOÇARSLAN
Rejenerasyon ve reperasyon
S. KOÇARSLAN
14 EKİM 2014
SALI
Onkolojide Nükleer Tıp
S. SHERMATOVA
15 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
Myeloproliferatif Hastalıklar
F. KURNAZ
Onkolojide Nükleer Tıp
S. SHERMATOVA
Tromboz ve Hiperkoagülabilite
F. KURNAZ
16 EKİM 2014
PERŞEMBE
Neoplastik Hastalıklarda
Görüntüleme Teknikleri
N. BOYACI
Neoplastik Hastalıklarda
Görüntüleme Teknikleri
N. BOYACI
10.15
11.05
13 EKİM 2014
PAZARTESİ
Sıvı, elektrolit ve kan dolaşım
bozuklukları-I
S. KOÇARSLAN
Sıvı, elektrolit ve kan dolaşım
bozuklukları-II
S. KOÇARSLAN
Kemik İliği Patolojisi-I-II
S. KOÇARSLAN
Onkolojide Nükleer Tıp-I
S. SHERMATOVA
HIV
M. ULUKANLIGİL
11.15
12.05
Lenfoid Sistem Tümörleri I-II)
S. KOÇARSLAN
Onkolojide Nükleer Tıp-II
S. SHERMATOVA
HIV
M. ULUKANLIGİL
09.15
10.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
6
17
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
17 EKİM 2014
CUMA
Antikorlar ve antikor işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Antikorlar ve antikor işlevleri
A. Ziya KARAKILÇIK
Kompleman ve sitokin işlevleri APC
ve ADM
A. Ziya KARAKILÇIK
Kompleman ve sitokin işlevleri,
APC ve ADM
A. Ziya KARAKILÇIK
SEÇMELİ DERS 5
20 EKİM 2014
PAZARTESİ
Sensitizasyon, transplantasyon ve
bağışık yetmezlik
A. Ziya KARAKILÇIK
Sensitizasyon, transplantasyon ve
bağışık yetmezlik
A. Ziya KARAKILÇIK
Egzersiz, stres ve yaşlılıkta
bağışıklık
A. Ziya KARAKILÇIK
Egzersiz, stres yaşlılık ve bağışıklık
A. Ziya KARAKILÇIK
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
11.15
12.05
Akut iltihap. Vasküler ve hücresel
reaksiyonlar ve mediatörler
S. KOÇARSLAN
Akut iltihap. Vasküler ve hücresel
reaksiyonlar ve mediatörler
S. KOÇARSLAN
Kronik iltihap-I Kronik iltihap-II
Granülomatöz İltihabi Hast.
Patolojisi
S. KOÇARSLAN
SEÇMELİ DERS 5
21 EKİM 2014
SALI
22 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
T. Patoloji Lab.
Lenfoid Sistem
S. KOÇARSLAN
T. Patoloji Lab.
Lenfoid Sistem
S. KOÇARSLAN
T. Patoloji Lab.
Genetik hastalıklar
S. KOÇARSLAN
Sınırlı Sağlık Kaynaklarının
Dağıtılmasında Etik Sorunlar
H. Hüsnü YÜCE (TTE)
İlaçlar hakkındaki bilgi
kaynakları
E. OĞUZ
Histamin ve reseptör antagonistleri
E. OĞUZ
23 EKİM 2014
PERŞEMBE
Demir Eksikliği ve Demir
Metabolizması
H. SEZEN
Demir Eksikliği ve Demir
Metabolizması
H. SEZEN
Kanser Tedavisinin Farmakolojik
Esasları
E. OĞUZ
Antineoplastik İlaçlar
E. OĞUZ
28 EKİM 2014
SALI
Fibrinolitik Sistem ve Fibrinolizis
F. KURNAZ
Kan Grupları ve "Cross-Match"
F. KURNAZ
Sıvı elektrolit ve kan dolaşım
bozuklukları-III
S. KOÇARSLAN
Neoplazide Yayılma ve Metastaz-II
S. KOÇARSLAN
29 EKİM 2014
ÇARŞAMBA
CUMHURİYET BAYRAMI
30 EKİM 2014
PERŞEMBE
HIV
M. ULUKANLIGİL
Prionlar
M. ULUKANLIGİL
13.10
14.00
7
18
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
Neoplazide Etiyoloji
S. KOÇARSLAN
10 EKİM 2014
CUMA
İltihap tanımı, tipleri ve belirtileri
S. KOÇARSLAN
24 EKİM 2014
CUMA
Prionlar
M. ULUKANLIGİL
Toga virüsü (Kızamıkçık)-I
M. ULUKANLIGİL
T. Mikrobiyoloji Lab.
Virüs hst.’da tanı yöntemleri
M. ULUKANLIGİL
Antiviraller–I
E. OĞUZ
Antiviraller–II
E. OĞUZ
SEÇMELİ DERS 5
SEÇMELİ DERS 5
27 EKİM 2014
PAZARTESİ
Lenfoid Sistem Patolojisi-I
S. KOÇARSLAN
Lenfoid Sistem Patolojisi-II
S. KOÇARSLAN
Otoimmünite ve otoimmün
hastalıklar
S. KOÇARSLAN
Otoimmünite ve otoimmün
hastalıklar
S. KOÇARSLAN
31 EKİM 2014
CUMA
1. DERS KURULU SINAVI
CUMHURİYET BAYRAMI
1. DERS KURULU SINAVI
CUMHURİYET BAYRAMI
1. DERS KURULU SINAVI
CUMHURİYET BAYRAMI
1. DERS KURULU SINAVI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
1. DERS KURULU SINAVI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
1. DERS KURULU SINAVI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
1. DERS KURULU SINAVI
CUMHURİYET BAYRAMI
CUMHURİYET BAYRAMI
1. DERS KURULU SINAVI
2. DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU (03 EKİM 2014–05 ARALIK 2014)
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Yusuf SEZEN
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. İ. Halil ALTIPARMAK
Ders Kurulu Sınav Tarihi: 05.12.2014
DİSİPLİN/BÖLÜM
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Radyoloji
Göğüs Hastalıkları
Kardiyoloji
Acil Tıp
Tıbbi Mikrobiyoloji
TOPLAM
Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
Prof. Dr. Cemalettin Dost ZEYREK
Prof. Dr. Nurten AKSOY
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Prof. Dr. Mehmet GENCER
Prof. Dr. Hasan TÜRKMEN
Doç. Dr. Yusuf SEZEN
Doç. Dr. Kabil SHERMATOV
Doç. Dr. Alpay ÇAKMAK
8
19
08.15
09.05
03 KASIM 2014
PAZARTESİ
İnfektif Endokardit Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
09.15
10.05
Ateroskleroz Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
10.15
11.05
İskemik Kalp Hastalıkları Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
11.15
12.05
Perikardit, Miyokardit ve Kalp
Tümörleri Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Staf. ların Mikrobiyolojisi ve İnf.
Ol. Mek.
F. YILDIZ ZEYREK
13.10
14.00
14.10
15.00
Staf. ların Mikrobiyolojisi ve İnf.
Ol. Mek.
F. YILDIZ ZEYREK
15.10
16.00
16.10
17.00
9
20
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Teorik
40
10
6
2
4
23
22
7
17
131
Pratik
4
3
6
4
17
DERS KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Halil KAYA
Doç. Dr. Özgür GÜNEBAKMAZ
Doç. Dr. M. Emin GÜLDÜR
Doç. Dr. Bülent KOCA
Doç. Dr. M. Tahir GÖKDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KAYA
Yrd. Doç. Dr. Sezen KOÇARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARAKAŞ
Yrd. Doç. Dr. Zafer Hasan Ali SAK
TOPLAM
40
14
6
2
4
26
22
13
21
148
Yrd. Doç. Dr. İ. Halil ALTIPARMAK
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
Yrd. Doç. Dr. Funda YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. Fadıma Nurefşan BOYACI
Yrd. Doç. Dr. Hasan BÜYÜKASLAN
Öğ. Gör. Dr. M. Emre ERKUŞ
04 KASIM 2014
SALI
Kalp Hastalıklarında Öykü ve Fizik
muayene-1
R. DEMİRBAĞ
Kalp Hastalıklarında Öykü ve Fizik
muayene-II
R. DEMİRBAĞ
05 KASIM 2014 2014
ÇARŞAMBA
Kalp Hastalıklarında Teşhis Araçları
I
İ. HALİL ALTIPARMAK
Kalp Hastalıklarında Teşhis Araçları
II
İ. HALİL ALTIPARMAK
06 KASIM 2014 2014
PERŞEMBE
Ritim Bozuklukları
Y. SEZEN
07 KASIM 2014 2014
CUMA
Hipertansiyon-I
Z. KAYA
Hiperlipidemiler
M. Emre ERKUŞ
Hipertansiyon-II
Z. KAYA
Kalp Hastalıklarında Sık görülen
Semptomlar I
R. DEMİRBAĞ
Kalp Hastalıklarında Sık görülen
Semptomlar II
R. DEMİRBAĞ
Streptokok, Pnömökok ve
Eneterokokların mikrobiyolojisi ve
hastalık oluşturma mekanizmaları
F. YILDIZ ZEYREK
Streptokok, Pnömökok ve
Eneterokokların mikrobiyolojisi ve
hastalık oluşturma mekanizmaları
F. YILDIZ ZEYREK
SEÇMELİ DERS 5
Elektrokardiyografiye Giriş I
Y. SEZEN
Konjenital Kalp Hastalıklar
İ. HALİL ALTIPARMAK
Gangliyon stimülan ve blokörleri
E. OĞUZ
Elektrokardiyografiye Giriş II.
Y. SEZEN
Kapak Hastalıkları
İ. HALİL ALTIPARMAK
Koroner Kalp Hastalıkları I
Ö. GÜNEBAKMAZ
Kalp Yetersizliği-I
Ö. GÜNEBAKMAZ
Antimikrobiyal kemoterapötiklerin
temel özellikleri
E. OĞUZ
Kardiyopulmoner Arrest ve
Resusitasyon
Z. KAYA
Koroner Kalp Hastalıkları II
Ö. GÜNEBAKMAZ
Kalp Yetersizliği-II
Ö. GÜNEBAKMAZ
Kardiyopulmoner Arrest ve
Resusitasyon
Z. KAYA
Parasempatolitik İlaçlar
E. ŞAVLI
Parasempatomimetik İlaçlar
E. ŞAVLI
Sempatolitik İlaçlar
E. OĞUZ
Sempatomimetik İlaçlar
E. OĞUZ
OSS Farmakolojisi I
E. ŞAVLI
OSS Farmakolojisi II
E. ŞAVLI
12 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Post-Strept. İnf. Ol. Mek.
F. YILDIZ ZEYREK
13 KASIM 2014
PERŞEMBE
Endokarditler ve Perikarditler
M. Emre ERKUŞ
Haemophilus ve B. Pertusis
Mikrobiyolojisi ve İnf. Ol. Mek.
F. YILDIZ ZEYREK
Çocuklarda KVS Semiyolojisi-I
B. KOCA
Çocuklarda KVS Semiyolojisi-II
B. KOCA
Eikozanoidler–1
E. ŞAVLI
Tüberküloz ve Diğer Mikobakteri
Enfeksiyonlarının Tedavisinde
Kullanılan İlaçlar
E. ŞAVLI
Antianjinal ilaçlar
E. ŞAVLI
Miyokarditler, Miyokardiyopatiler
ve Kalp Tümörleri
M. Emre ERKUŞ
Antiaritmikler-1
E. ŞAVLI
Antiaritmikler-2
E. ŞAVLI
Diğer beta-laktam antibiyotikler
H. TÜRKMEN
Dar Spektrumlu Antistafilokokal,
Antianaerobik ilaçlar ve polipeptid
yapılı antibiyotikler
H. TÜRKMEN
Kardiyovasküler Hastalıkların
Klinik Biyokimyası
H. SEZEN
Kardiyovasküler Hastalıkların
Klinik Biyokimyası
H. SEZEN
14 KASIM 2014
CUMA
Antikolinesteraz ilaçlar ve
İnsektisidlerle Zehirlenme
E. ŞAVLI
Mantar Zehirlenmeleri (Misetizmus)
E. ŞAVLI
SEÇMELİ DERS 5
10 KASIM 2014
PAZARTESİ
Göğüs Hastalıklarında Fizik
Muayene
M. GENCER
Dünyada ve Türkiyede Tütün
Gerçeği
M. GENCER
KOAH–1
M. GENCER
KOAH–2
M. GENCER
Plevra Hastalıkları
Z. Ali SAK
T. Patoloji Lab.
Kalp Hastalıkları
M. Emin GÜLDÜR
11 KASIM 2014
SALI
Çocuk Solunum Sistem
Semiyolojisi-I
C. Dost ZEYREK
Çocuk Solunum Sistem
Semiyolojisi-II
C. Dost ZEYREK
Romatizmal Kalp Hast. Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
Romatizmal Kalp Hast. Patolojisi-II
M. Emin GÜLDÜR
Diüretikler–1
E. OĞUZ
Akut MI Tedavisinde kullanılan
ilaçlar
E. OĞUZ
T. Patoloji Lab.
(Kalp Hastalıkları)
M. Emin GÜLDÜR
SEÇMELİ DERS 5
SEÇMELİ DERS 5
Hipolipidemik İlaçlar
E. ŞAVLI
Periferik Vazodilatörler
E. ŞAVLI
Reçete uygulamaları-Olgu çözümü
E. ŞAVLI
İleri kardiyak yaşam desteği
(Teorik)
H. KAYA
İleri kardiyak yaşam desteği
(Teorik)
H. KAYA
10
21
08.15
09.05
17 KASIM 2014
PAZARTESİ
Solunum Sistemi Radyolojisi I
N. BOYACI
18 KASIM 2014
SALI
Astım–1
Z. Ali SAK
19 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
Toplum Kökenli Pnömoniler -I
M. GENCER
09.15
10.05
Solunum Sistemi Radyolojisi II
N. BOYACI
Astım–2
Z. Ali SAK
Akciğer Kanserleri I
M. GENCER
20 KASIM 2014
PERŞEMBE
Göğüs Hastalıklarında Laboratuvar
Yaklaşımları
F. YALÇIN
Pnömokonyozlar
F. YALÇIN
10.15
11.05
Solunum Sistemi Hastalıklarında
Görüntüleme Yöntemleri
N. BOYACI
Solunum Sistemi Hastalıklarında
Görüntüleme Yöntemleri
N. BOYACI
Çocuk Allerjik Hastalıklar
Semiyolojisi-I
C. Dost ZEYREK
Çocuk Allerjik Hastalıklar
Semiyolojisi-II
C. Dost ZEYREK
Şoktaki hastaya yaklaşım ve tedavisi
(Teorik)
M. Tahir GÖKDEMİR
Şok'un tanınması ve
sınıflandırılması
(Teorik)
M. Tahir GÖKDEMİR
Akciğer Tüberkülozu–1
Z. Ali SAK
Akciğer Kanserleri II
M. GENCER
Pulmoner Tomboemboli-I
F. YALÇIN
Akciğer Tüberkülozu-II
Z. Ali SAK
Pnömokonyozlar
Z. Ali SAK
Akciğer Kanserleri
M. GENCER
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım
M. GENCER
Öksürük-Balgamlı Hastaya
Yaklaşım-I
M. GENCER
SEÇMELİ DERS 5
C.diptheria, Listeria, Eryseopithrix
bak. mik. ve hst. ol. mek.
F. YILDIZ ZEYREK
C.diptheria, Listeria, Eryseopithrix
bak. mik. ve hst. ol. mek.
F. YILDIZ ZEYREK
Bacillus
M. BAYRAKTAR
26 KASIM 2014
ÇARŞAMBA
27 KASIM 2014
PERŞEMBE
09.15
10.05
Damar yolu açma teknikleri (Pratik)
H. BÜYÜKASLAN
Konjenital Göğüs Duvarı-Akciğer
Anomalileri
F. YALÇIN
İleri kardiyak yaşam desteği
(Teorik)
M. Tahir GÖKDEMİR
10.15
11.05
Damar yolu açma teknikleri
(Pratik)
H. BÜYÜKASLAN
Diffüz İntersitisyel Akciğer
Hastalığı
F. YALÇIN
Toplum Kökenli P nömoniler -I
M. GENCER
Mikobakterilerin mikrobiyolojisi
F. YILDIZ ZEYREK
İleri kardiyak yaşam desteği
Teorik
M. Tahir GÖKDEMİR
İleri kardiyak yaşam desteği
(Teorik)
M. Tahir GÖKDEMİR
İleri kardiyak yaşam desteği (Pratik)
H. KAYA
Mikobakterilerin hst. ol. mek.
F. YILDIZ ZEYREK
İleri kardiyak yaşam desteği (Pratik)
H. KAYA
Sülfonamidler, Trimetoprim ve KoTrimoksazol
H. TÜRKMEN
15.10
16.00
SEÇMELİ DERS 5
16.10
17.00
SEÇMELİ DERS 5
12
23
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
01 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Antitusifler, ekspektoranlar,
mukolitikler ve surfaktanlar
E. OĞUZ
Bronkodilatörler ve diğer antiasmatik ilaçlar
E. OĞUZ
25 KASIM 2014
SALI
Clostridiumlar
M. BAYRAKTAR
14.10
15.00
Antihipertansif İlaçlar-II
E. OĞUZ
Antihipertansif İlaçlar-III
E. OĞUZ
08.15
09.05
13.10
14.00
KKY Tedavisi ilaçları II
E. OĞUZ
Clostridium
M. BAYRAKTAR
24 KASIM 2014
PAZARTESİ
Damar yolu açma teknikleri (Pratik)
H. BÜYÜKASLAN
Tetrasiklinler ve amfenikoller
H. TÜRKMEN
Antihipertansif İlaçlar-I
E. OĞUZ
SEÇMELİ DERS 5
11
22
11.15
12.05
Rasyonel Antibiyotik Kullanımı
E. OĞUZ
21 KASIM 2014
CUMA
Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
Patolojisi I
M. Emin GÜLDÜR
Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
Patolojisi II
M. Emin GÜLDÜR
Plevra ve Mediasten Tümörlerinin
Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Üst Solunum Yolları ve Akciğer
Tümörlerinin Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
KKY Tedavisi ilaçları
E. OĞUZ
02 ARALIK 2014
SALI
İleri kardiyak yaşam desteği (Pratik)
H. KAYA
03 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Göğüs Hst. Tıbbi Beceri Lab.
Solunum Fonksiyon Testleri
Uygulaması
Z. Ali SAK
Göğüs Hst. Tıbbi Beceri Lab.
İntradermal injeksiyon Uygulaması
Z. Ali SAK
Göğüs Hst. Tıbbi Beceri Lab
Hava Yolu Açılması
Z. Ali SAK
Zoonozlar (Brucella, Fracicella ve
Pastörella)
F. YILDIZ ZEYREK
Zoonozlar (Brucella, Fracicella ve
Pastörella)
F. YILDIZ ZEYREK
Makrolid, Linkozamidler,
Streptograminler ve Linezolid
H. TÜRKMEN
Fluorokinolonlar
H. TÜRKMEN
04 ARALIK 2014
PERŞEMBE
28 KASIM 2014
CUMA
Legionella, Francisella mik. ve hst.
ol. mek.
M. BAYRAKTAR
Mikoplazma ve üreoplazma mik. ve
hst. ol. mek’ları
M. BAYRAKTAR
Aminoglikozidler
H. TÜRKMEN
Oftalmik preperatlar
H. TÜRKMEN
Tedavide kullanılan gazlar
H. TÜRKMEN
Çevresel- Mesleki toksikoloji ve
Ağır metaller ile zehirlenmeler
H. TÜRKMEN
05 ARALIK 2014
CUMA
2. DERS KURULU SINAVI
2. DERS KURULU SINAVI
T. Mikrobiyoloji Lab. .
Mikobakterilerin ve Gr (+) Kokların
ve Difteri basilinin mik. inc.
M. BAYRAKTAR
T. Mikrobiyoloji Lab. Anaerobik
bak. ve Mikobakterilerin mik. inc
M. BAYRAKTAR
Pulmoner Tomboemboli-I
F. YALÇIN
T. Mikrobiyoloji Lab. Anaerobik
bak. ve Mikobakterilerin mik. inc
M. BAYRAKTAR
2. DERS KURULU SINAVI
T. Mikrobiyoloji Lab. Gr (+)
Kokların ve Difteri basilinin mik.
inc.
M. BAYRAKTAR
2. DERS KURULU SINAVI
T. Patoloji Lab.
Solunum Sistemi
S. KOÇARSLAN
T. Patoloji Lab.
Solunum sistemi
S. KOÇARSLAN
Beta-Laktam Antibiyotikler,
Penisilinler
H. TÜRKMEN
Sefalosporinler
H. TÜRKMEN
2. DERS KURULU SINAVI
SEÇMELİ DERS 5
2. DERS KURULU SINAVI
SEÇMELİ DERS 5
2. DERS KURULU SINAVI
2. DERS KURULU SINAVI
3. GASTROİNTESTİNAL ve ENDOKRİN SİSTEM DERS KURULU (08 ARALIK 2014- 16 OCAK 2015)
Ders Kurul Başkanı: Doç. Dr. Muhammet Emin GÜLDÜR
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Sezen KOÇARSLAN
Ders Kurulu Sınav Tarihi: 16.01.2015
DİSİPLİN/BÖLÜM
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi
Tıbbi Biyokimya
Tıp Tarihi ve Etik (TTE)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Radyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
TOPLAM
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Prof. Dr. Necati YENİCE
Prof.Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
Prof.Dr. Mehmet BAYRAKTAR
13
24
08.15
09.05
09.15
10.05
08 ARALIK 2014
PAZARTESİ
13.10
14.00
Çocuklarda Endokrin Sistem
Semiyolojisi-I
A. ATAŞ
Çocuklarda Endokrin Sistem
Semiyolojisi-II
A. ATAŞ
Gastrointestinal Neoplazilerde
Cerrahi Tedavi İlkeleri
A. UZUNKÖY
Peptik Ülser
A. UYANIKOĞLU
14.10
15.00
Gastritler
A. UYANIKOĞLU
15.10
16.00
Sprue ve Malabsorpsiyona Neden
Olan Diğer Hastalıklar
A. UYANIKOĞLU
10.15
11.05
11.15
12.05
16.10
17.00
14
25
08.15
09.05
09.15
10.05
15 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Hepatosellüler Sarılık
N. YENİCE
Kronik Viral Hepatit
N. YENİCE
10.15
11.05
11.15
12.05
Emetik, Antiemetik ve Prokinetik
İlaçlar
E. OĞUZ
Endokrin Sistem Farmakolojisi-I
E. OĞUZ
13.10
14.00
Organ ve Doku Nakilleri
H. AYDOĞAN (TTE)
14.10
15.00
İnsan Hakları
H. AYDOĞAN (TTE)
15.10
16.00
Endokrin Sistem Farmakolojisi-II
E. OĞUZ
16.10
17.00
Hipotalamus ve hipofiz hormonları-I
E. OĞUZ
TEORİK
27
23
21
11
18
2
4
9
26
141
PRATİK
6
2
4
12
DERS KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Muhammet Emin GÜLDÜR
Doç. Dr. Ali ATAŞ
Doç. Dr. Alpaslan TERZİ
Doç. Dr. Abdullah ÖZGÖNÜL
Yrd. Doç. Dr. Nurefşan BOYACI
Yrd. Doç. Dr. Sezen KOÇARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ABUHANDAN
Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
09 ARALIK 2014
SALI
TOPLAM
27
29
21
13
18
2
4
9
30
153
Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYANIKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Yrd. Doç. Dr. Emin ŞAVİK
Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN
10 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Kolon, Polip ve Divertikülleri
T. AYDOĞAN
İltihabi Barsak Hastalıkları
T. AYDOĞAN
11 ARALIK 2014
PERŞEMBE
Malabsorpsiyon Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Kalın Barsak Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
12 ARALIK 2014
CUMA
Karaciğer Fonksiyon Testleri I
H. SEZEN
Karaciğer Fonksiyon Testleri II
H. SEZEN
Çocuk GIS Semiyolojisi-I
M. ABUHANDAN
Mide Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
İnce ve Kalın Barsak Neoplazmları
Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Ağız, Çevre Dokularının ve
Özofagusun Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Peptik Ülser İlaçları-I
E. OĞUZ
Kalsiyum ve D vitamini
metabolizması
H. SEZEN
Kalsiyum ve D vitamini
metabolizması
H. SEZEN
Laksatif ve Purgatifler
E. ŞAVLI
Mide Neoplazmları Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
Peptik Ülser İlaçları-II
E. OĞUZ
İltihabi Barsak Hastalıklarının
Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
İnce Barsak Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
Karaciğer Fonksiyon Testleri I
H. SEZEN
SEÇMELİ DERS 5
T. Patoloji Lab.
Mide Ösefagus
M. Emin GÜLDÜR
Karaciğer Fonksiyon Testleri II
H. SEZEN
16 ARALIK 2014
SALI
Toksik Hepatitler
N. YENİCE
Safra Kesesi ve Safra Yolları
Hastalıkları ve Neoplazmları
N. YENİCE
Karaciğer Sirozu
N. YENİCE
17 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Karaciğer Patolojisi II
M. Emin GÜLDÜR
Karaciğer Patolojisi I (Hepatit I)
M. Emin GÜLDÜR
18 ARALIK 2014
PERŞEMBE
Pankreas Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
19 ARALIK 2014
CUMA
İnsulin
E. OĞUZ
Oral Antidiyabetik İlaçlar
E. OĞUZ
Karaciğer Patolojisi II (Hepatit II)
M. Emin GÜLDÜR
Safra Kesesi Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
GİS Biyokimyası-I
E. ŞAVİK
Karaciğer Patolojisi-III (Siroz)
Karaciğer Neoplazmaları Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
T. Patoloji Lab.
Karaciğer Safra kesesi Hastalıkları
M. Emin GÜLDÜR
T. Patoloji Lab.
İnce ve Kalın Barsak
M. Emin GÜLDÜR
T. Patoloji Lab.
Mide Ösefagus VE meme
M. Emin GÜLDÜR
Anorektal Hastalıklar
A. TERZİ
GİS Biyokimyası-II
E. ŞAVİK
Hipotalamus ve hipofiz hormonlarıII
E. OĞUZ
Kortikosteroidler, Antagonistleri
ve ACTH-I
E. OĞUZ
Kortikosteroidler, Antagonistleri
ve
ACTH-II
E. OĞUZ
Kalsiyum Met. Etkileyen Hormonlar
ve ilaçlar
E. OĞUZ
GİS Biokimyası-III
E. ŞAVİK
Çocuk GIS Semiyolojisi-II
M. ABUHANDAN
Genel Cerrahi Lab. Tıbbi Beceri
Abdominal Muayene
A. TERZİ
Genel Cerrahi Lab. Tibbi Beceri
Sutur atılması
A. TERZİ
SEÇMELİ DERS 5
Karaciğer Sirozunun
Komplikasyonları
N. YENİCE
Hemoglobin, Bilirubin
Metabolizması ve Bozuklıkları
E. ŞAVİK
Hemoglobin, Bilirubin
Metabolizması ve Bozuklıkları
E. ŞAVİK
SEÇMELİ DERS 5
SEÇMELİ DERS 5
GİS Biokimyası-IV
E. ŞAVİK
Antiprotozoal İlaçlar
E. OĞUZ
Ektoparazitlere karşı kullanılan
ilaçlar
E. OĞUZ
15
26
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
22 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Hipofiz Hastalıkları ve Diabetes
İnsipidus
T. SABUNCU
Tiroid Hastalıkları
T. SABUNCU
Endokrin Hastalıklarda Nükleer Tıp
Uygulamaları
T. SABUNCU
Paratiroid Hastalıkları
T. SABUNCU
Safra Kesesi, Karaciğer ve Pankreas
Hastalıkları Radyolojisi II
N. BOYACI
İnce Barsak ve Kolonun Radyolojik
İnceleme Yöntemleri
N. BOYACI
Gastrointestinal Sistemin
Görüntülenmesi
N. BOYACI
16.10
17.00
29 ARALIK 2014
PAZARTESİ
Adrenal Gland Hastalıkları
T. SABUNCU
09.15
10.05
Diabetes Mellitus Akut ve kronik
dejeneratif komplikasyonları
T. SABUNCU
Hipoglisemiler
T. SABUNCU
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
Pankreatitler ve Pankreas
Neoplazmları
A. UYANIKOĞLU
Özofagus, Mide ve Duodenum
Radyolojisi
N. BOYACI
Safra Kesesi, Karaciğer ve Pankreas
Hastalıkları Radyolojisi I
N. BOYACI
15.10
16.00
16.10
17.00
17
28
08.15
09.05
13.10
14.00
05 OCAK 2015
PAZARTESİ
Vibrio, Campylobacter,
Helicobacter mikrobiyolojisi ve inf.
Ol. mek.
M. ULUKANLIGİL
Vibrio, Campylobacter,
Helicobacter mikrobiyolojisi ve inf.
Ol. mek.
M. ULUKANLIGİL
Gram (+) Aerob sporlu bak. Mik. ve
inf. Ol. mek.
M. BAYRAKTAR
Gram (+) Aerob sporlu bak. Mik. ve
inf. ol. mek.
M. BAYRAKTAR
Adrenal Gland Hast. Patoloji-I
M. Emin GÜLDÜR
14.10
15.00
Adrenal Gland Hast. Patolojisi-II
M. Emin GÜLDÜR
15.10
16.00
Patoloji Lab
Adrenal ve DM
M. Emin GÜLDÜR
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
16.10
17.00
24 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
25 ARALIK 2014
PERŞEMBE
Hipofiz ve Sellar Bölge Hastalıkları
Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Tiroid Hastalıkları Patolojisi –I-II
M. Emin GÜLDÜR
26 ARALIK 2014
CUMA
Tiroid Nodüllerinde Cerrahi Tedavi
İlkeleri
A. UZUNKÖY
Paratiroid Hastalıkları
A. UZUNKÖY
Fıtıklar
A. ÖZGÖNÜL
Tiroid hormonları, etkileri ve ilaç
olarak kullanımları
E. ŞAVLI
Antitiroid İlaçlar
E. ŞAVLI
T. Patoloji Lab.
Hipofiz-tiroid-I
M. Emin GÜLDÜR
T. Patoloji Lab.
Hipofiz –tiroid-II
M. Emin GÜLDÜR
Tiroid Bezi Diğer Farmakoterapiler
E. ŞAVLI
Dezenfektanlar
E. ŞAVLI
Obstrüktif Sarılıklar
A. ÖZGÖNÜL
Sindirim Sistemini etkileyen diğer
ilaçlar
E. ŞAVLI
Antidiyareik İlaçlar
E. ŞAVLI
SEÇMELİ DERS 5
SEÇMELİ DERS 5
16
27
08.15
09.05
10.15
11.05
23 ARALIK 2014
SALI
GİS Cerrahisi ile İlgili Abdominal
Semptomlar
Y. YÜCEL
GİS Cerrahisi ile İlgili Abdominal
Semptomlar
A. UZUNKÖY
Abdominal Cerrahi Semp.
A. UZUNKÖY
30 ARALIK 2014
SALI
Paratiroid Hastalıkları Patolojisi ve
MEN (I) MEN (II)
M. Emin GÜLDÜR
Endokrin Pankreas Hastalıkları ve
D.M Organ Değişiklikleri Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Enterobacteriasea genel bakış
M. ULUKANLIGİL
E. coli enfeksiyonları
M. ULUKANLIGİL
İnf. Barsak Hast. ve Irritabl Kolon
Hast. Tedavisinde kullanılan ilaçlar
E. ŞAVLI
Antimalaryal İlaçlar
E. ŞAVLI
Antiseptik İlaçlar
E. ŞAVLI
Antihelmintik İlaçlar–1
E. ŞAVLI
Antihelmintik İlaçlar-II
E. ŞAVLI
Olgu çözümü ve Reçete uygulaması
E. ŞAVLI
31 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Meme Hastalıkları
A. UZUNKÖY
01 OCAK 2015
PERŞEMBE
YILBAŞI TATİLİ
02 OCAK 2015
CUMA
Meme Hastalıkları Patolojisi I
M. Emin GÜLDÜR
Meme Hastalıkları
A. UZUNKÖY
YILBAŞI TATİLİ
Meme Hastalıkları Patolojisi II
M. Emin GÜLDÜR
Karbonhidrat Metabolizma
Bozuklukları I
A. TAŞKIN
Karbonhidrat Metabolizma
Bozuklukları I
A. TAŞKIN
YILBAŞI TATİLİ
Adrenal Gland Hastalıkları
T. SABUNCU
YILBAŞI TATİLİ
Pankreatitler ve Pankreas
Neoplazmları
A. UYANIKOĞLU
Salmonella, Shigella ve Yersinia inf.
ol. mek.
F. YILDIZ ZEYREK
Salmonella, Shigella ve Yersinia
mikrobiyolojisi
F. YILDIZ ZEYREK
SEÇMELİ DERS 5
YILBAŞI TATİLİ
SEÇMELİ DERS 5
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
06 OCAK 2015
SALI
Endokrin Sistem Radyolojisi I
N. BOYACI
07 OCAK 2015
ÇARŞAMBA
Kamçılı Protozonların İnsanda
oluşturduğu hastalıklar
S. TAŞÇI
08 OCAK 2015
PERŞEMBE
Nonfermantatif. Bak. ‘lerin
Mikrobiyolojisi
M. ULUKANLIGİL
09 OCAK 2015
CUMA
Trematodların İnsanda oluşturduğu
Hastalıklar
S. TAŞÇI
Endokrin Sistem Radyolojisi II
N. BOYACI
Kamçılı Protozonların İnsanda
oluşturduğu hastalıklar
S. TAŞÇI
Nonfermantatif. Bak. ‘lerin
Mikrobiyolojisi
M. ULUKANLIGİL
Trematodların İnsanda oluşturduğu
Hastalıklar
S. TAŞÇI
Memenin Radyolojik Görüntüleme
Teknikleri
N. BOYACI
Endokrin Sistem Radyolojisi II
N. BOYACI
Sestodların İnsanda yaptığı
hastalıklar
S. TAŞÇI
Sestodların İnsanda yaptığı
hastalıklar
S. TAŞÇI
Sarkodinaların (Amiplerin) İnsanda
oluşturduğu Hastalıklar
S. TAŞÇI
Sarkodinaların (Amiplerin) İnsanda
oluşturduğu Hastalıklar
S. TAŞÇI
Fırsatçı Enterobakterler (Klebsiella,
Proteus)
M. ULUKANLIGİL
Besin zehirlenmesine neden olan
etkenlerin mikrobiyolojisi
M. BAYRAKTAR
Nematodların İnsanda oluşturduğu
hastalıklar
S. TAŞÇI
Nematodların İnsanda oluşturduğu
hastalıklar
S. TAŞÇI
Karbonhidrat Metabolizma
Bozuklukları-II
A. TAŞKIN
Karbonhidrat Metabolizma
Bozuklukları- II
A. TAŞKIN
Sporlu protozoonların İnsanda
oluşturduğu hastalıklar
S. TAŞÇI
Sporlu protozoonların İnsanda
oluşturduğu hastalıklar
S. TAŞÇI
SEÇMELİ DERS 5
Final Sınavı
SEÇMELİ DERS 5
Final Sınavı
18
29
08.15
09.05
09.15
10.05
12 OCAK 2015
PAZARTESİ
T. Mikrobiyoloji Lab.
Enterik bakterilerin mikrobiyolojik
incelenmesi
M. BAYRAKTAR
T. Mikrobiyoloji Lab.
Enterik bakterilerin mikrobiyolojik
incelenmesi
M. BAYRAKTAR
10.15
11.05
13 OCAK 2015
SALI
Kan Parazitleri ve Malarya
S. TAŞÇI
14 OCAK 2015
ÇARŞAMBA
Kan Parazitleri ve Malarya
S. TAŞÇI
16 OCAK 2015
CUMA
3. DERS KURULU SINAVI
3. DERS KURULU SINAVI
T. Mikrobiyoloji (Parazit) Lab. 2
İnsanda sık görülen protozoon ve
helmintler
S. TAŞÇI
T. Mikrobiyoloji (Parazit) Lab. 2
Kan parazitleri, nematod, cestod,
trematod ve barsak protozo. mikr.
inc.
S. TAŞÇI
11.15
12.05
15 OCAK 2015
PERŞEMBE
Beslenme Biokimyası
H. SEZEN
3. DERS KURULU SINAVI
Beslenme Biokimyası
H. SEZEN
3. DERS KURULU SINAVI
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
3. DERS KURULU SINAVI
3. DERS KURULU SINAVI
3. DERS KURULU SINAVI
3. DERS KURULU SINAVI
4. ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU (02 ŞUBAT 2015 – 13 MART 2015)
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Halil ÇİFTÇİ
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Yiğit AKIN
Ders Kurulu Sınav Tarihi: 13.03.2015
DİSİPLİN/BÖLÜM
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üroloji
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi
Tıbbi Biyokimya
Enfeksiyon Hastalıkları
Tıp Tarihi ve Etik (TTE)
Tıbbi Mikrobiyoloji
Radyoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
TOPLAM
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Prof. Dr. Ercan YENİ
Prof.Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
Prof.Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Prof. Dr. Mehmet HOROZ
Prof. Dr. Hasan TÜRKMEN
19
32
08.15
09.05
09.15
10.05
02 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Vulva ve Vajen Hastalıkları
H. CAMUZCUOĞLU
Puerperium Fizyolojisi
H. CAMUZCUOĞLU
10.15
11.05
Jinekolojik Kanserlere Giriş,
Epidemiyoloji
H. CAMUZCUOĞLU
Uterus ve Over Neoplazileri.
Etyoloji ve Patogenez
H. CAMUZCUOĞLU
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Teorik
26
20
20
14
7
3
11
3
4
11
3
2
124
Pratik
2
4
2
8
DERS KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Muhammet Emin GÜLDÜR
Doç. Dr. Kabil SHERMATOV
Doç. Dr. Halil ÇİFTÇİ
Doç. Dr. Süda TEKİN KORUK
Doç. Dr. Mehmet GÜLÜM
Yrd. Doç. Dr. Adnan İNCEBIYIK
03 ŞUBAT 2015
SALI
Prenatal Testlerin Etik Boyutu-I
A. CAMUZCUOĞLU (TTE)
Prenatal Testlerin Etik Boyutu-II
A. CAMUZCUOĞLU (TTE)
SEÇMELİ DERS 6
SEÇMELİ DERS 6
TOPLAM
26
22
24
16
7
3
11
3
4
11
3
2
132
Yrd. Doç. Dr. Aysun CAMUZCUOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARAKAŞ
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEZEN
Yrd. Doç. Dr. Yiğit AKIN
04 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
Gebelik Endokrinolojisi
N. Gül HİLALİ
Kontrasepsiyon-I
N. Gül HİLALİ
05 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Normal Doğum
H. UYANIKOĞLU
Kadın Genital Sistem Enfeksiyonları
H. UYANIKOĞLU
Kontrasepsiyon-II
N. Gül HİLALİ
Jinekolojide Öykü, Muayene ve
Tanısal Yöntemler
H. UYANIKOĞLU
Gebelik Komplikasyonları. Genel
Bakış
H. UYANIKOĞLU
Kontraseptif İlaçlar
E. OĞUZ
Diüretikler-II
E. OĞUZ
Enürezis, inkontinans, impotans ve
idrar retansiyonunda kullanılan
ilaçlar
E. OĞUZ
Anorektal Hast. Tedavisinde
Kullanılan İlaçlar
E. OĞUZ
Progestinler
E. OĞUZ
Antiprogestronlar
E. OĞUZ
Androjen, anabolik steroid ve
antiandrojenik İlaçlar–I
E. OĞUZ
Androjen, anabolik steroid ve
antiandrojenik İlaçlar–II
E. OĞUZ
06 ŞUBAT 2015
CUMA
Menstrüel Siklus
A. İNCEBIYIK
Habitual Abortusların Genetik
Nedenleri
A. İNCEBIYIK
Fertilizasyon ve Yardımcı Üreme
Tekniklerine Giriş
A. İNCEBIYIK
Reprodüktif Endokrinopatiler
A. İNCEBIYIK
Perinatal ve pediatrik farmakoloji
E. OĞUZ
Östrojenler
E. ŞAVLI
Antiöstrojenik İlaçlar
E. ŞAVLI
20
33
08.15
09.05
09.15
10.05
09 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Obstetriğe Giriş ve Gebeliğin Tanısı
A. CAMUZCUOĞLU
10.15
11.05
Gebelik Fizyolojisi
A. CAMUZCUOĞLU
11.15
12.05
13.10
14.00
Antenatal Bakım
A. CAMUZCUOĞLU
Uterus Hastalıkları Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
14.10
15.00
Uterus Hastalıkları Patolojisi-II
M. Emin GÜLDÜR
15.10
16.00
Over Neoplazileri Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
16.10
17.00
10 ŞUBAT 2015
SALI
16 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Gebelik Biokimyası-I
H. SEZEN
Gebelik Biokimyası-I
H. SEZEN
10.15
11.05
Gebelik Biokimyası-II
H. SEZEN
11.15
12.05
Gebelik Biokimyası-II
H. SEZEN
Çocuk Nefroloji Semiyolojisi-I
K. SHERMATOV
Alt Genital Traktus
Neoplazileri.Etyoloji ve Patogenez
A. CAMUZCUOĞLU
SEÇMELİ DERS 6
17 ŞUBAT 2015
SALI
Sıvı-Elektrolit Dengesi ve
Bozuklukları I
A. TERZİ
Sıvı-Elektrolit Dengesi ve
Bozuklukları II
A. TERZİ
Asit Baz Dengesi ve Bozuklukları
A. TERZİ
Ürogenital Sistem Radyolojisi I
N. BOYACI
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Ürogenital Sistem Radyolojisi II
N. BOYACI
SEÇMELİ DERS 6
10.15
11.05
11.15
12.05
Böbrek Anatomisi ve Fizyolojisi
M. HOROZ
Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği
M. HOROZ
13.10
14.00
09.15
10.05
12 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Çocuk Nefroloji Semiyolojisi-II
K. SHERMATOV
T. Patoloji Lab.
Over ve Uterus Patolojileri
M. Emin GÜLDÜR
T. Patoloji Lab.
Over ve Uterus Patolojileri
M. Emin GÜLDÜR
Glomeruler ve Tübulointerstiyel
Hastalıklar
M. HOROZ
13 ŞUBAT 2015
CUMA
Over Neoplazileri Patolojisi-III
M. Emin GÜLDÜR
Trofoblastik Hastalıkların PatolojisiI
M. Emin GÜLDÜR
Trofoblastik Hastalıkların PatolojisiII
M. Emin GÜLDÜR
Over Neoplazileri Patolojisi- II
M. Emin GÜLDÜR
Jinekolojide Akıntı, Kanama ve
Ağrı
N. Gül HİLALİ
Kadın Hst. ve Doğum Tıbbi
Beceri
Doğum Muayene
Tüm Öğr. Üyeleri
Kadın Hst. ve Doğum Tıbbi
Beceri
Doğum Muayene
Tüm Öğr. Üyeleri
SEÇMELİ DERS 6
21
34
08.15
09.05
09.15
10.05
22
35
08.15
09.05
11 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
SEÇMELİ DERS 6
23 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
Böbreğin Tübüler Hastalıklarının
Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
Böbreğin Tübüler Hastalıklarının
Patolojisi-II
M. Emin GÜLDÜR
Böbreğin İnterstisyel Hastalıkları
Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
Böbreğin Vasküler Hastalıklarının
Patolojisi
M. Emin GÜLDÜR
24 ŞUBAT 2015
SALI
13.10
14.00
Hipertansiyon
M. HOROZ
14.10
15.00
Diabetik Nefropati
M. HOROZ
15.10
16.00
16.10
17.00
SEÇMELİ DERS 6
SEÇMELİ DERS 6
18 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
19 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Asit Baz Dengesi ve Bozuklukları
E. ŞAVİK
Asit Baz Dengesi ve Bozuklukları
E. ŞAVİK
20 ŞUBAT 2015
CUMA
Sifiliz-I
S. Tekin KORUK
Sifiliz-II
S. Tekin KORUK
Kadın Hst. ve Doğum Tıbbi Beceri
(Jinekolojik Muayene)
Tüm Öğr. Üyeleri
Kadın Hst. ve Doğum Tıbbi Beceri
(Jinekolojik Muayene)
Tüm Öğr. Üyeleri
Eikozanoidler–II
E. ŞAVLI
Sıvı-Elektrolit Dengesi ve
Bozuklukları I
E. ŞAVİK
Sıvı-Elektrolit Dengesi ve
Bozuklukları II
E. ŞAVİK
Sıvı-elektrolit, dengesini düzenleyen
ilaçlar
E. ŞAVLI
Geriartrik farmakoloji
E. ŞAVLI
Bitkisel ilaçlar ve besinsel destekler
E. ŞAVLI
Doping İlaçları
E. ŞAVLI
Diğer Veneryal Hastalıklar
S. Tekin KORUK
Tokolitik İlaçlar
E. ŞAVLI
Oksitosik İlaçlar
E. ŞAVLI
Üriner Sist.Enf.larında Kullanılan
İlaçlar ve Mesane instilasyon
solusyonları
E. ŞAVLI
Antifungal antibiyotikler ve Diğer
Antifungal İlaçlar
E. ŞAVLI
Dermatolojik farmakoloji-I
E. ŞAVLI
Dermatolojik farmakoloji-II
E. ŞAVLI
Olgu çözümü Reçete yazımı
E. ŞAVLI
25 ŞUBAT 2015
ÇARŞAMBA
Glomerüler Hastalıkların Patol- I
M. Emin GÜLDÜR
26 ŞUBAT 2015
PERŞEMBE
Ürolojik Semptomlar
M. GÜLÜM
27 ŞUBAT 2015
CUMA
Böbrek Kanseri
M. GÜLÜM
Glomerüler Hastalıkların Patol-II
M. Emin GÜLDÜR
Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu
M. GÜLÜM
Mesane Kanseri
M. GÜLÜM
Glomerüler Hastalıkların Patol-III
M. Emin GÜLDÜR
Taş Hastalığı
E. YENİ
Benign Prostat Hiperplazisi
E. YENİ
Erkek İnfertilitesi
E. YENİ
Seksüel Disfonksiyon
E. YENİ
Gebeliğin Sonlandırılmasının Etik
Boyutu
A. İNCEBIYIK (TTE)
Üroloji ve Jinekoloji Özelinde
Mahremiyet
A. İNCEBIYIK (TTE)
Sistemik Hastalıklarda Böbrek
Tutulumu
E. YİĞİT KARAKAŞ
Sistemik Hastalıklarda Böbrek
Tutulumu
E. YİĞİT KARAKAŞ
23
36
08.15
09.05
02 MART 2015
PAZARTESİ
Prostat kanseri
Y. AKIN
09.15
10.05
Testis kanseri
Y. AKIN
10.15
11.05
Fırsatçı parazitler ve hastalık
oluşturma mekanizmaları
S. TAŞÇI
Toxoplazma gondi mikrobiyolojisi
ve hst. ol. mek.
S. TAŞÇI
Ürogenital sis. ve bağırsak
protozoonları ve hst. ol. mek’ları
S. TAŞÇI
11.15
12.05
13.10
14.00
03 MART 2015
SALI
Erkek Genital Sistem Konjenital
Anomalileri
H. ÇİFTÇİ
Üriner Sistem Konjenital
Anomalileri
H. ÇİFTÇİ
Üroloji Tıbbi Beceri
Üriner sonda takma
Y. AKIN
Üroloji Tıbbi Beceri
Ürolojik Fizik Muayene / RT
Y. AKIN
04 MART 2015
ÇARŞAMBA
Böbrek Fonksiyon Testleri I
E. ŞAVİK
05 MART 2015
PERŞEMBE
Böbrek Fonksiyon Testleri II
E. ŞAVİK
Tam İdrar analizi ve Mikroskopik
İnceleme
E. ŞAVİK
Prostat Tümörleri Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
Prostat Tümörleri Patolojisi-II
M. Emin GÜLDÜR
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
10 MART 2015
SALI
Sarmal mikroorganizmaların mik.
M. ULUKANLIGİL
09.15
10.05
Üriner Sistem Tümörleri Patolojisi
II
M. Emin GÜLDÜR
Testis Tümörleri Patolojisi-I
M. Emin GÜLDÜR
Sarmal mikroorganizmaların hst. ol.
mek.’ları
M. ULUKANLIGİL
Sarmal mikroorganizmaların hst. ol.
mek.’ları
M. ULUKANLIGİL
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Ürogenital Sistem Radyolojisi III
E. KARAKAŞ
Üriner Enfeksiyonlar
H. ÇİFTÇİ
Asid-baz dengesini düzenleyen
ilaçlar
H. TÜRKMEN
Vitaminler–I
H. TÜRKMEN
Vitaminler–II
H. TÜRKMEN
12 MART 2015
PERŞEMBE
13 MART 2015
CUMA
4. DERS KURULU SINAVI
SEÇMELİ DERS 6
09 MART 2015
PAZARTESİ
Üriner Sistem Tümörleri Patolojisi I
M. Emin GÜLDÜR
10.15
11.05
Ürolojik Acil Hastalıklar
H. ÇİFTÇİ
SEÇMELİ DERS 6
24
37
08.15
09.05
06 MART 2015
CUMA
11 MART 2015
ÇARŞAMBA
Konjenital infeksiyon yapan
etkenler ve hst. ol. mek.’ları
F. YILDIZ ZEYREK
Gardnerella, listeria ve erizipel
F. YILDIZ ZEYREK
4. DERS KURULU SINAVI
Gardnerella, listeria ve erizipel
F. YILDIZ ZEYREK
4. DERS KURULU SINAVI
T. Patoloji Lab.
Üriner sistem
M. Emin GÜLDÜR
Clamidia Enfeksiyonları
M. ULUKANLIGİL
Ricketsia Enfeksiyonları
M. ULUKANLIGİL
4. DERS KURULU SINAVI
4. DERS KURULU SINAVI
4. DERS KURULU SINAVI
SEÇMELİ DERS 6
4. DERS KURULU SINAVI
SEÇMELİ DERS 6
4. DERS KURULU SINAVI
5. NÖROLOJİK BİLİMLER ve İSKELET SİSTEMİ DERS KURULU (16 MART- 24 NİSAN 2015)
Ders Kurul Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Suna SARIKAYA
Ders Kurulu Sınav Tarihi: 24.04.2015
DİSİPLİN/BÖLÜM
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Nöroloji
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Tıp Tarihi ve Etik (Tıp Etiği) (TTE)
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
İç Hastalıkları
TOPLAM
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Prof. Dr. Uğur Erdem IŞIKAN
Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
Doç. Dr. Alpay ÇAKMAK
Doç. Dr. Mustafa ÇALIK
Doç. Dr. Cemil ERTÜRK
TEORİK
32
13
4
17
7
4
13
11
14
7
12
2
15
3
154
DERS KURULU ÜYELERİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TUTOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KATI
Yrd. Doç. Dr. Hamza KARABAĞ
Yrd. Doç. Dr. Hasan KANDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Serkan SİPAHİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Özcan KOCATÜRK
Yrd. Doç. Dr. Tuba GÖNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Sezen KOÇARSLAN
PRATİK
4
1
5
TOPLAM
32
17
4
17
7
4
13
11
14
7
12
2
16
3
159
Yrd. Doç. Dr. Serkan SİPAHİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAVLI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BOYACI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk SORAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Elif OĞUZ
Yrd. Doç. Dr. Suna SARIKAYA
Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet ADIBELLİ
25
38
08.15
09.05
16 MART 2015
PAZARTESİ
SSS Tümörleri Patolojisi I
S. KOÇARSLAN
09.15
10.05
SSS Tümörleri Patolojisi II
S. KOÇARSLAN
10.15
11.05
SSS'nin Toksik ve Metabolik
Hastalıkları Patolojisi
S. KOÇARSLAN
SSS'nin Dolaşım Bozuklukları ve
Vasküler Hastalıkları Patolojisi
S. KOÇARSLAN
11.15
12.05
17 MART 2015
SALI
Lab. Tıbbi Beceri (Yoğun Bakım)
Ş. YALÇIN
Psikiyatrik Belirtilerin Gelişimi
M. KATI
Lab. Tıbbi Beceri (Yoğun Bakım)
Ş. YALÇIN
Psikiyatrik Açıdan Bağımlılığın
Tanımı, Oluş Nedenleri ve Belirtileri
M. KATI
MSS Farmakolojisi-I
E. ŞAVLI
Hasta Hakları
A. TERZİ (TTE)
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Hasta Hakları
A. TERZİ (TTE)
SEÇMELİ DERS 6
SEÇMELİ DERS 6
23 MART 2015
PAZARTESİ
24 MART 2015
SALI
Nöromüsküler Hastalıkları
Ö. KOCATÜRK
09.15
10.05
Bilinç Bozuklukları
Ö. KOCATÜRK
10.15
11.05
Santral Sinir Sistemi
Demiyelinizan Hastalıkları
Ö. KOCATÜRK
Santral Sinir Sistemi
Ö. KOCATÜRK
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
Çocuklarda Nörolojik Sistem
Semiyolojisi-I
M. ÇALIK
Çocuklarda Nörolojik Sistem
Semiyolojisi-II
M. ÇALIK
15.10
16.00
16.10
17.00
Konjunktiva, Kornea, Sklera
A. AKAL
Gözün Anatomi ve Fizyolojisi,
Göz Hastalıklarına Giriş
A. AKAL
SEÇMELİ DERS 6
25 MART 2015
ÇARŞAMBA
Kas ve Kemik Metabolizma
Bozuklukları Biyokimyası
E. ŞAVİK
Kas ve Kemik Metabolizma
Bozuklukları Biyokimyası
E. ŞAVİK
Tıp Meslek Etiği Tüzüğü ve
Deontoloji Nizamnamesi
Ş. YALÇIN (TTE)
Tıp Meslek Etiği Tüzüğü ve
Deontoloji Nizamnamesi
Ş. YALÇIN (TTE)
Romatoid Artrit Ted.de kullanılan
ilaçlar
E. ŞAVLI
Nöroleptik İlaçlar-I
E. OĞUZ
Nöroleptik İlaçlar-II
E. OĞUZ
İlaç Suistimali ve Bağımlılığı
E. OĞUZ
01 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
İmmünolojik Tolerans ve
Otoimmünite
F. YILDIZ ZEYREK
İmmünolojik Tolerans ve
Otoimmünite
F. YILDIZ ZEYREK
İmmünolojik Tolerans ve
Otoimmünite
F. YILDIZ ZEYREK
30 MART 2015
PAZARTESİ
Nöroradyolojiye Giriş
S. SHERMATOVA
31 MART 2015
SALI
Tümör İmmünolojisi
F. YILDIZ ZEYREK
09.15
10.05
M. S. S Hastalıklarında
Görüntüleme
S. SHERMATOVA
Kranyum ve Beyin Hastalıklarında
Görüntüleme
S. SHERMATOVA
Tümör İmmünolojisi
F. YILDIZ ZEYREK
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
M. BAYRAKTAR
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
M. BAYRAKTAR
Epilepsi Patofizyoloji ve
Semiyoloji
Ö. KOCATÜRK
11.15
12.05
13.10
14.00
Aşılar ve Serumlar
F. YILDIZ ZEYREK
14.10
15.00
Bakteri Aşıları
F. YILDIZ ZEYREK
Ataxi
Ö. KOCATÜRK
15.10
16.00
DNA Aşıları
F. YILDIZ ZEYREK
SEÇMELİ DERS 6
SEÇMELİ DERS 6
16.10
17.00
MSS Farmakolojisi-II
E. ŞAVLI
Kanabinoiderjik Sistem
E. ŞAVLI
Alzheimer Hast. Ted.de Kullanılan
İlaçlar
E. ŞAVLI
SEÇMELİ DERS 6
27
40
08.15
09.05
10.15
11.05
19 MART 2015
PERŞEMBE
Antidepresan İlaçlar
E. ŞAVLI
Duygudurum Bozukluğu Ted.de
Kullanılan İlaçlar
E. ŞAVLI
13.10
14.00
26
39
08.15
09.05
18 MART 2015
ÇARŞAMBA
AntiParkinson İlaçlar ve Diğer
hareket bozuklukları tedavisinde
kullanılan ilaçlar
E. OĞUZ
Nöromüsküler blokör ilaçlar
E. OĞUZ
Antiepileptiklerin Temel Etki
Mekanizmaları
E. ŞAVLI
Antiepileptiklerin Klinik
Farmakolojisi
E. ŞAVLI
Ruhsal Bozukluklarda Temel
Özellikler
M. KATI
Psikiyatride Tanımlar ve Kavramlar
M. KATI
26 MART 2015
PERŞEMBE
20 MART 2015
CUMA
Enürezis, Enkorprezis, Tik
Bozuklukları, Kekemelik
H. KANDEMİR
Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar,
Anksiyete Bozukluğu
H. KANDEMİR
M. S. S Hastalıklarında
Görüntüleme
D. ŞEN DOKUMACI
M. S. S Hastalıklarında
Görüntüleme
D. ŞEN DOKUMACI
Psikositumulanlar ve Kilo
kaybettiren ilaçlar
E. ŞAVLI
Başağrısı Ted.de Kullanılan İlaçlar
E. ŞAVLI
Gut Hast. Ted.de kullanılan ilaçlar
E. ŞAVLI
Gut Hast. Ted.de kullanılan ilaçlar
E. ŞAVLI
27 MART 2015
CUMA
Disk Hernileri
A. Faruk SORAN
Kafa Travmaları
A. Faruk SORAN
Opioid Analjezikler -I
E. ŞAVLI
Kafa İçi Basınç Artması (KİBAS)
A. Faruk SORAN
Opioid Analjezikler –II
E. ŞAVLI
SSS'nin Travmatik Hastalıkları
Patolojisi
S. KOÇARSLAN
Kas Hastalıkları Patolojisi
S. KOÇARSLAN
SOAİ İlaçlar I
E. ŞAVLI
SOAİ İlaçlar- II
E. ŞAVLI
S.S.S İnfeksiyöz Hastalıklarının
Patolojisi
S. KOÇARSLAN
S.S.S İnfeksiyöz Hastalıklarının
Patolojisi
S. KOÇARSLAN
02 NİSAN 2015
PERŞEMBE
M. Spiınalis Basıları
H. KARABAĞ
03 NİSAN 2015
CUMA
M. Spiınalis Basıları
H. KARABAĞ
Uvea, Retina, Vitreus
F. Mehmet ADIBELLİ
İntrakranyal Tümörler
H. KARABAĞ
Yeni Doğan Semiyolojisi-I
A. ÇAKMAK
Pediatrik Nöroşirurji
H. KARABAĞ
Halusinojenler ve Sigara bırakma
tedavisi
E. OĞUZ
Yeni Doğan Semiyolojisi-II
A. ÇAKMAK
Genel Anestezikler I
E. OĞUZ
Hipnosedatifler ve Alkol
E. OĞUZ
Genel Anestezikler II
E. OĞUZ
Nöromüsküler blokör ilaçlar
E. OĞUZ
Hipnosedatifler ve Alkol
E. OĞUZ
Lokal anestezikler–I
E. OĞUZ
Santral etkili ve diğer kas
gevşeticiler
E. OĞUZ
Anksiyete tedavisinde kullanılan
ilaçlar
E. OĞUZ
Lokal anestezikler–II
E. OĞUZ
28
41
08.15
09.05
06 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Şizofreni ve Diğer Psikotik
Bozukluklar. Etiyoloji
İ. Fatih KARABABA
13.10
14.00
Şizofreni ve Diğer Psikotik
Bozukluklar. Klinik Özellikler
İ. Fatih KARABABA
Normal ve Patolojik Duygulanım
Tanımı, oluş Nedenleri
İ. Fatih KARABABA
Duygu durum Bozuklarındaki
Temel Belirtiler
İ. Fatih KARABABA
Yumuşak Doku Tümörleri-I
S. KOÇARSLAN
14.10
15.00
Yumuşak Doku Tümörleri-II
S. KOÇARSLAN
15.10
16.00
Kemik Tümörleri I
S. KOÇARSLAN
09.15
10.05
10.15
11.05
11.15
12.05
16.10
17.00
29
42
08.15
09.05
13 NİSAN 2015
PAZARTESİ
10.15
11.05
M. S. S Hastalıklarında
Görüntüleme
E. KARAKAŞ
11.15
12.05
13.10
14.00
M. S. S Hastalıklarında
Görüntüleme
E. KARAKAŞ
Kemik Tümörleri II
S. KOÇARSLAN
14.10
15.00
Artritlerin Patolojisi
S. KOÇARSLAN
15.10
16.00
16.10
17.00
Strese Tepki ve Somatoform
Bozukluklar
M. ASOĞLU
Bilişsel Bozukluklar ve Oluş
Nedenleri
M. ASOĞLU
Bilişsel Bozukluklar ve Oluş
Nedenleri
M. ASOĞLU
T. Patoloji Lab.
SSS Patolojisi
S. KOÇARSLAN
T. Patoloji Lab.
SSS Patolojisi
S. KOÇARSLAN
SEÇMELİ DERS 6
Neisseria’ların mikrobiyolojisi ve
inf. ol. mek.
M. ULUKANLIGİL
Kemiğin Metabolik Hastalıkları-1
T. SABUNCU
Kemiğin Metabolik Hastalıkları-2
T. SABUNCU
Ortopedi ve Travmatolojide
Muayene Yöntemleri
S. SİPAHİOĞLU
Kemik Yapısı ve Metabolizması
S. SİPAHİOĞLU
09 NİSAN 2015
PERŞEMBE
T. Mikrobiyoloji Lab.
Neisseria’ların ve Şarbon basilinin
mik. inc.
M. BAYRAKTAR
İskelet Sisteminin Embriyolojisi ve
Doğuştan Sakatlıklar
C. ERTÜRK
Travmatolojide Tedavi Yöntemleri
C. ERTÜRK
10 NİSAN 2015
CUMA
Ortopedi ve Travmatolojide Tanı
Yöntemleri
M. Akif ALTAY
1. ve 2. Motor Nöron Hastalıkları
Fizyopatolojisi
Ö. KOCATÜRK
Göz Kapakları, Lakrimal Sistem,
Orbita
T. GÖNCÜ
Göz Hareketleri ve Şaşılık
T. GÖNCÜ
İskelet Sisteminin Benign ve
Tümöre Benzer Lezyonları
M. Akif ALTAY
Spor Hekimliği ve Spor
Yaralanmaları
S. SİPAHİOĞLU
Osteomyelitler ve Septik
Artritler
M. Akif ALTAY
Kemiğin Enfeksiyon Hastalıkları
M. Akif ALTAY
Nöröoftalmaloji
F. Mehmet ADIBELLİ
14 NİSAN 2015
SALI
Travmalı Hastaya Yaklaşım İlk ve
Acil Yardım
U. Erdem IŞIKAN
Ortopedi ve Travmatolojide
Terminoloji
U. Erdem IŞIKAN
Gelişimsel Kalça Displazisi
U. Erdem IŞIKAN
15 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Serebrovasküler Hastalıklar I
S. SARIKAYA
Başağrısı
S. SARIKAYA
Hareket bozuklukları
Ö. KOCATÜRK
İskelet Sisteminin Malign
Lezyonları
U. Erdem IŞIKAN
Osteoartrit ve Non-İnflamatuvar
Artropatiler
A. TUTOĞLU
1. ve 2. Motor Nöron Hastalıkları
Rehabilitasyonu
A. TUTOĞLU
SEÇMELİ DERS 6
Kırma Kusurları, Lens, Glokom
F. Mehmet ADIBELLİ
Ekstrapiramidal Sistem bozuklukları
patofizyolojisi
Ö. KOCATÜRK
Skleroderma, Polimyozitis ve
Sjögren Sendromu I
A. BOYACI
Skleroderma, Polimyozitis ve
Sjögren Sendromu II
A. BOYACI
SEÇMELİ DERS 6
11.15
12.05
20 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Sistamik Lupus Eritematozus
A. BOYACI
Kristal artropatilerin fizyopatolojisi
ve rehabilitasyonu
A. BOYACI
Seronegatif Spondiloartropatilerin
Fizyopatolojisi ve Rehabilitasyonu
A. TUTOĞLU
Vaskülitler
E. YİĞİT KARAKAŞ
13.10
14.00
Virüslere Karşı İmmünite
F. YILDIZ ZEYREK
14.10
15.00
Virüsler ve İmmün Yetmezlik
F. YILDIZ ZEYREK
15.10
16.00
16.10
17.00
Virüsler ve İmmün Yetmezlik
F. YILDIZ ZEYREK
10.15
11.05
08 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Neisseria’ların mikrobiyolojisi ve
inf. ol. mek.
M. ULUKANLIGİL
SEÇMELİ DERS 6
09.15
10.05
30
43
08.15
09.05
09.15
10.05
07 NİSAN 2015
SALI
Anksiyete ve Anksiyete
Bozuklukları
M. ASOĞLU
21 NİSAN 2015
SALI
16 NİSAN 2015
PERŞEMBE
Serebrovasüler Hastalıklar II
S. SARIKAYA
Spinal Kolon ve Spinal Kord
Hastalıklarında Görüntüleme-I
N. BOYACI
Spinal Kolon ve Spinal Kord
Hastalıklarında Görüntüleme-II
N. BOYACI
Kemik Displazilerinin Radyolojisi
N. BOYACI
İskelet Sistemi Enfeksiyonlarının
Radyolojisi
N. BOYACI
Romatoid Artrit
A. TUTOĞLU
22 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Nörolojik Muayene
Ö. KOCATÜRK
Piramidal Sistem
S. SARIKAYA
Kas Hastalıkları
S. SARIKAYA
17 NİSAN 2015
CUMA
Sistemik Hastalıkların Nörolojik
Komplikasyonları
Ö. KOCATÜRK
Periferik Sinir ve Motor Nöron
Hastalıkları
Ö. KOCATÜRK
T. Patoloji Lab.
Yumuşak Doku Tümörleri
S. KOÇARSLAN
T. Patoloji Lab.
Kemik tümörleri
S. KOÇARSLAN
SEÇMELİ DERS 6
Ara Sınav
SEÇMELİ DERS 6
Ara Sınav
Romatizmal Hastalıkların
Sınıflandırılması, Romatoid Artrit
Fizyopatolojisi ve Rehabilitasyonu
A. TUTOĞLU
Kollajen Doku Hastalıklarında Deri
Tutulumu
A. TUTOĞLU
Nonartiküler Romatizma
Fizyopatolojisi ve Rehabilitasyonu
A. BOYACI
Bel ve Boyun Ağrıları
Fizyopatolojisi ve Rehabilitasyonu
A. BOYACI
23 NİSAN 2015
PERŞEMBE
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
24 NİSAN 2015
CUMA
5. DERS KURULU SINAVI
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
5. DERS KURULU SINAVI
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
5. DERS KURULU SINAVI
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
5. DERS KURULU SINAVI
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
5. DERS KURULU SINAVI
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
ULUSAL EGEMENLİK ve
ÇOCUK BAYRAMI
5. DERS KURULU SINAVI
5. DERS KURULU SINAVI
5. DERS KURULU SINAVI
6. HALK SAĞLIĞI VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU (27 NİSAN - 29 MAYIS 2015)
Ders Kurul Başkanı: Doç. Dr. İbrahim KORUK
Ders Kurulu Başkan Yrd.: Doç. Dr. Süda TEKİN KORUK
Ders Kurulu Sınav Tarihi: 29.05.2015
DİSİPLİN/BÖLÜM
Halk Sağlığı
Enfeksiyon Hastalıkları
Aile Hekimliği
Tıbbi Mikrobiyoloji
TOPLAM
Teorik
77
28
20
21
146
Pratik
3
3
TOPLAM
77
28
20
24
149
Prof. Dr. Sami TAŞÇI
Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK
Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
DERS KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Doç. Dr. İbrahim KORUK
Doç. Dr. Hasan KARSEN
31
44
08.15
09.05
27 NİSAN 2015
PAZARTESİ
Halk Sağlığı Kavramı
İ. KORUK
28 NİSAN 2015
SALI
Yüzeyel mikozlar
M. ULUKANLIGİL
09.15
10.05
10.15
11.05
Temel Sağlık Hizmetleri
İ. KORUK
Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş
S. Tekin KORUK
11.15
12.05
Enfeksiyon Hastalıkları Patogenezi
H. KARSEN
13.10
14.00
Çevre ve Sağlık
Z. ŞİMŞEK
14.10
15.00
16.10
17.00
Su ve Besinlerle Bulaşan
Hastalıkların Kontrolü
Z. ŞİMŞEK
Su ve Besinlerle Bulaşan
Hastalıkların Kontrolü
Z. ŞİMŞEK
Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri
D. ÇADIRCI
Yüzeyel mikozlar
M. ULUKANLIGİL
Fırsatçı mikozlar ve hst. ol.
mek.’ları
M. ULUKANLIGİL
Fırsatçı mikozlar ve hst. ol.
mek.’ları
M. ULUKANLIGİL
Enfeksiyon Etkenlerinin Temel
Özellikleri
H. KARSEN
İntestinal Parazitozlar
H. KARSEN
32
45
08.15
09.05
04 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Enterik Ateş
H. KARSEN
09.15
10.05
Fagosit Hücreler ve Fonksiyonları
H. KARSEN
10.15
11.05
Solunum Sistemi Viral
İnfeksiyonları
H. KARSEN
Solunum Sistemi İnfeksiyonlarına
Yaklaşım
H. KARSEN
Klinik Yöntem
D. ÇADIRCI
Klinik Yöntem
D. ÇADIRCI
15.10
16.00
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Doç. Dr. Süda TEKİN KORUK
Yrd. Doç. Dr. Dursun ÇADIRCI
29 NİSAN 2015
ÇARŞAMBA
Fırsatçı mikozlar ve hst. ol.
mek.’ları
M. ULUKANLIGİL
Subkutan mikozlar
M. ULUKANLIGİL
Subkutan mikozlar
M. ULUKANLIGİL
30 NİSAN 2015
PERŞEMBE
Epidemiyolojiye Giriş
Z. ŞİMŞEK
01 MAYIS 2015
CUMA
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Epidemiyolojide Nedensellik
Z. ŞİMŞEK
Tanımlayıcı Epidemiyoloji
Z. ŞİMŞEK
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Toplumu Tanıma
Z. ŞİMŞEK
Sürveyans
Z. ŞİMŞEK
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Sağlık Demografisi
Z. ŞİMŞEK
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
SEÇMELİ DERS 6
Ailenin Sağlık Üzerine Etkileri
D. ÇADIRCI
T. Mikrobiyoloji Lab.
Dermatofitler ve fırsatçı mikozlar
M. ULUKANLIGİL
T. Mikrobiyoloji Lab
Dermatofitler ve fırsatçı mikozlar
M. ULUKANLIGİL
Gerçek sistemik mikozlar
M. ULUKANLIGİL
SEÇMELİ DERS 6
Öykü Alma
D. ÇADIRCI
Gerçek sistemik mikozlar
M. ULUKANLIGİL
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
05 MAYIS 2015
SALI
Genito-üriner sistem Enfeksiyonları
ve Patogenezi
S. Tekin KORUK
Önemli Anaerob Etkenler ve İlişkili
Hastalıklar
S. Tekin KORUK
İshaller ve Patogenezi
S. Tekin KORUK
06 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
İmmünizasyonun genel Prensipleri
S. Tekin KORUK
07 MAYIS 2015
PERŞEMBE
Su Dezenfeksiyonu
İ. KORUK
08 MAYIS 2015
CUMA
Tropikal Hastalıkların Kontrolü
İ. KORUK
İmmünizasyonun genel Prensipleri
S. Tekin KORUK
Sigara ve Sağlık
İ. KORUK
Tropikal Hastalıkların Kontrolü
İ. KORUK
Salgın Kontrolü
İ. KORUK
Gıda Güvenliği
İ. KORUK
Güvenli Annelik
Z. ŞİMŞEK
İmmünüte ve Enfeksiyon
S. Tekin KORUK
Salgın Kontrolü
İ. KORUK
Güvenli Annelik
Z. ŞİMŞEK
Poliomyelit
S. Tekin KORUK
Besin Zehirlenmesi
S. Tekin KORUK
SEÇMELİ DERS 6
Ateş/Ateş Mekanizması
H. KARSEN
Ateş/Ateş Mekanizması
H. KARSEN
Periyodik Sağlık Muayeneleri, Risk
Etkenlerinin Belirlenmesi ve
Taramalar
D. ÇADIRCI
Periyodik Sağlık Muayeneleri, Risk
Etkenlerinin Belirlenmesi ve
Taramalar
D. ÇADIRCI
Solunum Yolu Infeksiyonlarının
Kontrolü
İ. KORUK
Tıbbi Uygulama Rehberleri
D. ÇADIRCI
Tıbbi Kayıtlar
D. ÇADIRCI
Bakteri ve Mantarlara Karşı
İmmünite
M. BAYRAKTAR
SEÇMELİ DERS 6
12 MAYIS 2015
SALI
Toplum Beslenmesi
Z. ŞİMŞEK
Beslenme Sorunlarını Saptama
Yöntemleri
Z. ŞİMŞEK
Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları
ve Çocuk Hakları Sözleşmesi
Z. ŞİMŞEK
Anne Sütü
Z. ŞİMŞEK
Evlilik ve Gebelik Öncesi
Danışmalık
D. ÇADIRCI
Gebelikte Takip ve Bakım
D. ÇADIRCI
Aile Yaşam Döngüsü
D. ÇADIRCI
33
46
08.15
09.05
09.15
10.05
11 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Sağlık Ölçütleri
İ. KORUK
Sağlık Ölçütleri
İ. KORUK
13 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
Vaka-Kontrol Araştırmaları
Z. ŞİMŞEK
Vaka-Kontrol Araştırmaları
Z. ŞİMŞEK
10.15
11.05
Kesitsel Araştırmalar-I
İ. KORUK
11.15
12.05
13.10
14.00
Kesitsel Araştırmalar-II
İ. KORUK
Brusella mik. ve hst. ol. Mek.
F. YILDIZ ZEYREK
14.10
15.00
Virüs hst.’da tanı yöntemleri
F. YILDIZ ZEYREK
15.10
16.00
Sağlığın Sosyal Belirleyicileri
Z. ŞİMŞEK
SEÇMELİ DERS 6
Birinci Basamakta Çocuk İzlemi
D. ÇADIRCI
16.10
17.00
Sağlığı Geliştirme
Z. ŞİMŞEK
SEÇMELİ DERS 6
Birinci Basamakta Adolesan Sağlığı
D. ÇADIRCI
Kazalar, Korunma ve Kontrol
Programları
Z. ŞİMŞEK
Ağız-Diş Hastalıklarının Kontrolü
Z. ŞİMŞEK
Kohort Araştırmaları
İ. KORUK
Kohort Araştırmaları
İ. KORUK
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Genişletilmiş Bağışıklama Programı
İ. KORUK
Genişletilmiş Bağışıklama Programı
İ. KORUK
Bakteri ve Mantarlara Karşı
İmmünite
M. BAYRAKTAR
14 MAYIS 2015
PERŞEMBE
Sağlığı Geliştirme
Z. ŞİMŞEK
15 MAYIS 2015
CUMA
Sağlık Eğitimi
Z. ŞİMŞEK
Sağlık Eğitimi
Z. ŞİMŞEK
Sağlığı Geliştirme
Z. ŞİMŞEK
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
S. Tekin KORUK
Sağlık Ekonomisi
İ. KORUK
Aktinomiçes, Nokardiya ve
Riketsiyaların mikrobiyolojisi
M. BAYRAKTAR
Riketsiyaların mikrobiyolojisi ve
oluşturdukları hastalıklar
M. BAYRAKTAR
Hastane infeksiyonlarına neden olan
etkenler
M. BAYRAKTAR
Vücut Florası ve El Yıkama
S. Tekin KORUK
Metodolojik Araştırmalar
İ. KORUK
Metodolojik Araştırmalar
İ. KORUK
HIV virusünün genel özellikleri ve
tanı yöntemleri
M. BAYRAKTAR
Arboviruslar, geçiş yolları ve hst. ol.
mek.
M. BAYRAKTAR
34
47
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
18 MAYIS 2015
PAZARTESİ
Tropikal Hastalıklar
S. Tekin KORUK
İdrar Yolu İnfeksiyonları
S. Tekin KORUK
Deneysel Araştırmalar-I
Z. ŞİMŞEK
19 MAYIS 2015
SALI
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK
VE SPOR BAYRAMI
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK
VE SPOR BAYRAMI
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK
VE SPOR BAYRAMI
20 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
Akut Viral Hepatitler
H. KARSEN
Kronik Viral Hepatitler
H. KARSEN
Okul Sağlığı
Z. ŞİMŞEK
21 MAYIS 2015
PERŞEMBE
Rhabdoviruslar ve infeksiyonları
S. Tekin KORUK
Kuduz
S. Tekin KORUK
Afetlerde Sağlık Yönetimi
Z. ŞİMŞEK
11.15
12.05
13.10
14.00
Deneysel Araştırmalar-II
Z. ŞİMŞEK
Toplum Ruh Sağlığı
Z. ŞİMŞEK
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK
VE SPOR BAYRAMI
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK
VE SPOR BAYRAMI
Okul Sağlığı
Z. ŞİMŞEK
Ehrlichia ve Bartenella
M. BAYRAKTAR
14.10
15.00
Toplum Ruh Sağlığı
Z. ŞİMŞEK
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK
VE SPOR BAYRAMI
15.10
16.00
Aile Hekimliğinde Yaşlı Sağlığı
D. ÇADIRCI
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK
VE SPOR BAYRAMI
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların
Kontrolü
İ. KORUK
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların
Kontrolü
İ. KORUK
Afetlerde Sağlık Yönetimi
Z. ŞİMŞEK
Büyüme Gelişmenin İzlenmesi,
Malnütrisyon
İ. KORUK
Aile Planlaması
İ. KORUK
16.10
17.00
Aile Hekimliğinde Yaşlı Sağlığı
D. ÇADIRCI
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK
VE SPOR BAYRAMI
35
48
08.15
09.05
09.15
10.05
10.15
11.05
25 MAYIS 2015
PAZARTESİ
26 MAYIS 2015
SALI
İnsanların Yol Açtığı Kırımlar
İ. KORUK
İnsanların Yol Açtığı Kırımlar
İ. KORUK
İş Yerinde Risk Değerlendirmesi
İ. KORUK
11.15
12.05
13.10
14.00
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
Sağlık Yönetimi I
Z. ŞİMŞEK
Sağlık Yönetimi II
Z. ŞİMŞEK
Risk Yaklaşımı –Öncelikleri
Belirleme
Z. ŞİMŞEK
Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları
H. KARSEN
Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları
H. KARSEN
Aile İzlemi, Evde Bakım, Terminal
Dönem Bakımı
D. ÇADIRCI
Aile İzlemi, Evde Bakım, Terminal
Dönem Bakımı
D. ÇADIRCI
İş Yerinde Risk Değerlendirmesi
İ. KORUK
Aile İçi Şiddet
D. ÇADIRCI
Aile İçi Şiddet
D. ÇADIRCI
27 MAYIS 2015
ÇARŞAMBA
Meslek Hastalıkları
İ. KORUK
Meslek Hastalıkları
İ. KORUK
İş Sağlığı Mevzuatı ve İş Sağlığı
Hizmetleri
İ. KORUK
Sağlık Personelinin Mesleki Riskleri
İ. KORUK
İş Sağlığı Açısından Risk Grupları
Z. ŞİMŞEK
İş Kazaları
Z. ŞİMŞEK
Tarım İşçiliğinde Risk Faktörleri ve
Kontrolü
Z. ŞİMŞEK
22 MAYIS 2015
CUMA
Tıbbi entomoloji
S. TAŞÇI
Tıbbi entomoloji
S. TAŞÇI
T. Mikrobiyoloji Lab.
Tıbbi entemoloji
S. TAŞÇI
Kronik Hastalıkların Kontrolü
İ. KORUK
Kronik Hastalıkların Kontrolü
İ. KORUK
Kuduz Kontrolü
İ. KORUK
Aile Planlaması
İ. KORUK
SEÇMELİ DERS 6
Final sınavı
Engellilik Epidemiyolojisi
İ. KORUK
SEÇMELİ DERS 6
Final Sınavı
28 MAYIS 2015
PERŞEMBE
29 MAYIS 2015
CUMA
6. DERS KURULU SINAVI
6. DERS KURULU SINAVI
6. DERS KURULU SINAVI
6. DERS KURULU SINAVI
6. DERS KURULU SINAVI
6. DERS KURULU SINAVI
6. DERS KURULU SINAVI
6. DERS KURULU SINAVI
4. SINIF DERS PROGRAMI
(Güncelleme Tarihi: 01.09.2014)
Sınıf Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mahmut ABUHANDAN
DERS ADI
0101401 İç Hastalıkları
0101402 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
0101403 Genel Cerrahi
0101404 Kadın Hastalıkları ve Doğum
0101405 Göğüs Hastalıkları
0101406 Kardiyoloji
TOPLAM
TEORİK
144
144
124
124
72
72
680
Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Funda YALÇIN
UYGULAMA
144
144
124
124
72
72
680
YILLIK TOPLAM DERS SAATİ
288
288
248
248
144
144
1360
AKTS (ECTS)
13
13
11
11
6
6
60
A GRUBU STAJ TARİHLERİ
STAJ İSMİ
İç Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
STAJ TARİHLERİ
08.09.2014-31.10.2014
03.11.2014-28.11.2014
01.12.2014-16.01.2015
26.01.2015-20.02.2015
23.02.2015-17.04.2015
20.04.2015-05.06.2015
STAJ İSMİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
STAJ TARİHLERİ
08.09.2014-24.10.2014
27.10.2014-21.11.2014
24.11.2014-16.01.2015
26.01.2015-13.03.2015
16.03.2015-10.04.2015
13.04.2014-05.06.2014
STAJ İSMİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
STAJ TARİHLERİ
08.09.2014-31.10.2014
03.11.2014-19.12.2014
22.12.2014-16.01.2015
26.01.2015-20.03.2015
23.03.2015-17.04.2015
20.04.2015-05.06.2015
FİNAL SINAV TARİHLERİ
31.10.2014
28.11.2014
16.01.2015
20.02.2015
17.04.2015
05.06.2015
BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
19.01.2015 / 19.06.2015
21.01.2015 / 22.06.2015
23.01.2015 / 23.06.2015
24.06.2015
25.06.2015
26.06.2015
B GRUBU STAJ TARİHLERİ
FİNAL SINAV TARİHLERİ
24.10.2014
21.11.2014
16.01.2015
13.03.2015
10.04.2015
05.06.2014
BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
23.01.2015 / 23.06.2015
20.01.2015 / 24.06.2015
22.01.2015 / 25.06.2015
26.06.2015
22.06.2015
19.06.2015
C GRUBU STAJ TARİHLERİ
FİNAL SINAV TARİHLERİ
31.10.2014
19.12.2014
16.01.2015
20.03.2015
17.04.2015
05.06.2015
BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
22.01.2015 / 25.06.2015
20.01.2015 / 26.06.2015
21.01.2015 / 22.06.2015
19.06.2015
24.06.2015
23.06.2015
İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI (Ders Kodu: 0101401)
A GRUBU
TARİH
08.09.2014
B GRUBU
TARİH
13.04.2015
C GRUBU
TARİH
26.01.2015
09.09.2014
14.04.2015
27.01.2015
10.09.2014
15.04.2015
28.01.2015
11.09.2014
16.04.2015
29.01.2015
12.09.2014
17.04.2015
30.02.2015
15.09.2014
20.04.2015
02.02.2015
16.09.2014
21.04.2015
03.02.2015
17.09.2014
22.04.2015
04.02.2015
18.09.2014
24.04.2015
05.02.2015
19.09.2014
27.04.2015
06.02.2015
22.09.2014
28.04.2015
09.02.2015
23.09.2014
29.04.2015
10.02.2015
24.09.2014
30.04.2015
11.02.2015
25.09.2014
04.05.2015
12.02.2015
26.09.2014
05.05.2015
13.02.2015
29.09.2014
06.05.2015
16.02.2015
30.09.2014
07.05.2015
17.02.2015
01.10.2014
08.05.2015
18.02.2015
02.10.2014
11.05.2015
19.02.2015
03.10.2014
12.05.2015
20.02.2015
SAAT
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞRETIM ÜYESI
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Kemik ve kemik minerallerinin metabolizması
Hasta başı uygulama
Hiperkalsemi ve hipokalsemi
Hasta başı uygulama
Osteomalasi, Raşitizm, Osteoporoz
Hasta başı uygulama
GİS hastalıklarının semptom ve bulguları, Özefagus hastalıkları
Hasta başı uygulama
Pankreatitler, Pankreas Ca
Hasta başı uygulama
Anemiler- I- II
Hasta başı uygulama
Böbrek hastalıklarına yaklaşım
Hasta başı uygulama
Akut böbrek yetmezliği
Hasta başı uygulama
Kolon hastalıkları
Hasta başı uygulama
Mide hastalıkları
Hasta başı uygulama
Duodenum hastalıkları
Hasta başı uygulama
Kronik böbrek yetmezliği
Hasta başı uygulama
Diabetes mellitus
Hasta başı uygulama
Diabetes mellitus (tedavi)
Hasta başı uygulama
Hipoglisemi
Hasta başı uygulama
Hipofiz hastalıkları
Hasta başı uygulama
Tiroid hastalıkları
Hasta başı uygulama
Endokrin Hipertansiyon ve Adrenal Hastalıklar
Hasta başı uygulama
İnce barsak hastalıkları
Hasta başı uygulama
Kronik hepatitler
Hasta başı uygulama
T. SABUNCU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
T. SABUNCU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
T. SABUNCU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. UYANIKOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
N. YENİCE
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
F. KURNAZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. HOROZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. HOROZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
T. AYDOĞAN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. UYANIKOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
T. AYDOĞAN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. HOROZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
T. SABUNCU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
T. SABUNCU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
T. SABUNCU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
T. SABUNCU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
T. SABUNCU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
T. SABUNCU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. UYANIKOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
F. KURNAZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
08.10.2014
13.05.2015
23.02.2015
09.10.2014
14.05.2015
24.02.2015
10.10.2014
15.05.2015
25.02.2015
13.10.2014
18.05.2015
26.02.2015
14.10.2014
20.05.2015
27.02.2015
15.10.2014
21.05.2015
02.03.2015
16.10.2014
22.05.2015
03.03.2015
17.10.2014
25.05.2015
04.03.2015
20.10.2014
26.05.2015
05.03.2015
21.10.2014
27.05.2015
06.03.2015
22.10.2014
28.05.2015
09.03.2015
23.10.2014
29.05.2015
10.03.2015
24.10.2014
01.06.2015
11.03.2015
27.10.2014
02.06.2015
12.03.2015
28.10.2014
03.06.2015
13.03.2015
30.10.2014
04.06.2015
16.03.2015
31.10.2014
05.06.2015
20.03.2015
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
15.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Hemostaz bozuklukları
Hasta başı uygulama
Kan ürünleri ile tedavi
Hasta başı uygulama
Renal replasman tedavisi
Hasta başı uygulama
Glomerulopatiler
Hasta başı uygulama
Romatolojik hastalıklarda semptom ve bulgular
Hasta başı uygulama
SLE, Sjögren sendromu, Skleroderma, Idiyopatik inflamatuar myopatiler
Hasta başı uygulama
Seronegatif spondiloartropatiler, Behçet hastalığı, FMF, Amiloidoz
Hasta başı uygulama
Lenfomalar
Hasta başı uygulama
Periton hastalıkları
Hasta başı uygulama
Myeloproliferatif hastalıklar
Hasta başı uygulama
Lösemiler
Hasta başı uygulama
Onkolojide acil durumlar
Hasta başı uygulama
Tubulointerstisyel hastalıklar, Kistik Böbrek Hastalıkları
Hasta başı uygulama
Karaciğer hastalıkları
Hasta başı uygulama
Hipertansiyon
Hasta başı uygulama
Safra yolları hastalıkları
Hasta başı uygulama
SINAV
F. KURNAZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
F. KURNAZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. HOROZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. HOROZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
E.Y. KARAKAŞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
T. ULAŞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
E.Y. KARAKAŞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
N. YENİCE
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
T. AYDOĞAN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
F. KURNAZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
F. KURNAZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
F. KURNAZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. HOROZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
N. YENİCE
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. HOROZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
N. YENİCE
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Toplam: 144 saat teorik ve 144 saat uygulama
Doç. Dr. Fatih KURNAZ
Yrd. Doç. Dr. Emel Yiğit KARAKAŞ
İÇ HASTALIKLARI DERSİNİ VERECEK ÖĞRETİM ÜYELERİ:
Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Prof. Dr. Necati YENİCE
Prof. Dr. Mehmet HOROZ
Doç. Dr. Turgay ULAŞ
Doç. Dr. Timuçin AYDOĞAN
Doç. Dr. Ahmet UYANIKOĞLU
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÖĞRENCİ TEMEL BAŞVURU KAYNAKLARI:
1. Andreoli TE. Cecil Essentials of Medicine Türkçesi. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, Adana. W.B.
Saunders Company, Philadelphia, 2013.
2.Tierney LM. Current Medical Diagnosis & Treatment. Lange & Appleton, New York, 2013.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI (Ders Kodu: 0101402)
A GRUBU
TARİH
23.02.2015
B GRUBU
TARİH
24.11.2014
C GRUBU
TARİH
08.09.2014
24.02.2015
25.11.2014
09.09.2014
25.02.2015
26.11.2014
10.09.2014
26.02.2015
27.11.2014
11.09.2014
27.02.2015
28.11.2014
12.09.2014
02.03.2015
01.12.2014
15.09.2014
03.03.2015
02.12.2014
16.09.2014
04.03.2015
03.12.2014
17.09.2014
05.03.2015
04.12.2014
18.09.2014
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik Teorik
Pediatriye giriş ve tarihçe
Sosyal pediatri
Anamnez alma ve dosya hazırlanması
Çocularda fizik gelişim basamakları
Genel Uygulama
Çocukta nörolojik gelişim basamakları
Pediatride uygulamalar ve vital ölçümler
Solunum sistemi muayenesi
Öksürük semptomatolojisi
Genel Uygulama
Yenidoğan muayenesi-1
Yenidoğan muayenesi-2
Nörolojik muayene-1
Nörolojik muayene-2
Genel Uygulama
Çocuk endokrin hastalıkarında anemnez ve muayene bulguları-1
Çocuk endokrin hastalıkarında anemnez ve muayene bulguları-2
Anemiler-1
Anemiler-2
Üriner sistem muayenesi ve idrar incelenmesi
İdrar yolu infeksiyonları
Genel Uygulama
Karın muayenesi
Cild ve mukozaların muayenesi
Çocuklarda dispne
Allerjik hastalıklara tanısal yaklaşım
Genel Uygulama
Çocuklarda konvülzif hastalıklara giriş.
Febril konvülziyon
Baş, boyun muayenesi
Çocuk ihmal ve istismarı
Genel Uygulama
Perinatal asfiksi, hipotonik yenidoğan
İntrauterin infeksiyonlar
Dolaşim sistemin muayenesi
Çocuklarda EKG
Genel Uygulama
Bebek beslenmesi ve anne sütü
Malnutrisyon
Akut Romatizmal Ateş
Kalp Yetmezliği, Kardiomiyopatiler
Genel Uygulama
Boy kısalıkları
Uzun boy ile seyreden hastalıklar
Kas hastalıkları 1
Kas hastalıkları 2
K. SHERMATOV
K. SHERMATOV
M. ABUHANDAN
M. ABUHANDAN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ÇALIK
K. SHERMATOV
C. DOST ZEYREK
C. DOST ZEYREK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ÇAKMAK
A. ÇAKMAK
M. ÇALIK
M. ÇALIK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ATAŞ
A. ATAŞ
M. ÇALIK
M. ÇALIK
K. SHERMATOV
K. SHERMATOV
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ABUHANDAN
M. ABUHANDAN
C. DOST ZEYREK
C. DOST ZEYREK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ÇALIK
M. ÇALIK
K. SHERMATOV
K. SHERMATOV
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ÇAKMAK
A. ÇAKMAK
B. KOCA
B. KOCA
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ABUHANDAN
M. ABUHANDAN
B. KOCA
B. KOCA
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ATAŞ
A. ATAŞ
M. ÇALIK
M. ÇALIK
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
06.03.2015
05.12.2014
19.09.2014
09.03.2015
06.12.2014
22.09.2014
10.03.2015
09.12.2014
23.09.2014
11.03.2015
10.12.2014
24.09.2014
12.03.2015
11.12.2014
25.09.2014
13.03.2015
12.12.2014
26.09.2014
16.03.2015
15.12.2014
29.09.2014
17.03.2015
16.12.2014
30.09.2014
18.03.2015
17.12.2014
01.10.2014
19.03.2015
18.12.2014
02.10.2014
20.03.2015
19.12.2014
03.10.2014
23.03.2015
22.12.2014
08.10.2014
24.03.2015
23.12.2014
09.10.2014
25.03.2015
24.12.2014
10.10.2014
26.03.2015
25.12.2014
13.10.2014
27.03.2015
26.12.2014
14.10.2014
30.03.2015
29.12.2014
15.10.2014
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Zehirlenmeler-1
Zehirlenmeler-2
Genel Uygulama
Demir eksikliği anemisi
Onkolojik aciller
Çocuklarda obezite ve Cushing Sendromu
Tip 1 Diyabet
Genel Uygulama
İnflamatuar bağırsak hastalıkları
Hepato-splenomegali, karında kitle
Ensefalit-1
Ensefalit-2
Genel Uygulama
Akut ve kronik glomerulonefrit
Nefrotik sendrom
Lösemiler-1
Lösemiler-2
Genel Uygulama
Astım Bronşiale
Astım Bronşiale
Yenidoğan sarılığı-1
Yenidoğan sarılığı – 2
Genel Uygulama
Sıvı, elektrolit denge bozuklukları
Hiperlipidemiler
Portal hipertansiyon, Asit
Salmonella enfeksiyonları
Besin zehirlenmeleri-1
Besin zehirlenmeleri -2
Genel Uygulama
Menenjit-1
Menenjit-2
Tip 2 diyabet
Diyabetin komplikasyonları
Genel Uygulama
Prematüre sorunları
YD hipoglisemi, hipokalsemi, tetani
Hemoglobinopatiler-1
Hemoglobinopatiler-2
Genel Uygulama
Diyabetik ketoasidoz
Hipoglisemiye yaklaşım
Pnömoniler–1
Pnömoniler–2
Genel Uygulama
Metabolik hastalıklara yaklaşım ve acil tedavi prensipleri
Taraması yapılan metabolik hastalıklar 1 saat
Kanama diyatezleri-1
Kanama diyatezleri-1
Genel Uygulama
GİS Parazitozları- 1
GİS Parazitozları – 2
Doğuştan yapısal anomaliler
Diyabetik anne bebeği
Bağışıklama-1
Bağışıklama- 2
Genel Uygulama
Seksüel gelişim bozuklukları
Konjenital adrenal hiperplaziler
Hidrosefali
Enürezis, fekal inkontinans
Nörodejeneratif hastalıklar-1
Nörometabolik hastalıklar-2
Genel Uygulama
Guillain-Barre Sendromu
Nörömüsküler kavşak hastalıkları
Puberte prekoks
Puberte tarda
Genel Uygulama
Doğum travması
Tetanoz
Anaflaksi, ürtiker, anjiyoödem
Atopik dermatit ve gıda allerjileri
Genel Uygulama
Karın ağrısı ve kusmalar
Yenidoğanda solunum güçlüğü
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)
Vaskulitler Henoch-Schonlein purpurası
Genel Uygulama
D vitamin metabolizması ve raşitizm
Hipoparatiroidiler
Koma 1
Koma 2
Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları-1
Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları-2
Genel Uygulama
Bronşiolit
AC süpüratif hastalıkları ve kistik fibrozis
İntrauterin büyüme geriliği
Yenidoğanda sepsis ve menenjit
Genel Uygulama
İmmun yetmezlikler-1
İmmün Yetmezlikler-2
K. SHERMATOV
K. SHERMATOV
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ÇALIK
B. KOCA
A. ATAŞ
A. ATAŞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ABUHANDAN
M. ABUHANDAN
M. ÇALIK
M. ÇALIK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ABUHANDAN
M. ABUHANDAN
B. KOCA
B. KOCA
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
C. DOST ZEYREK
C. DOST ZEYREK
A. ÇAKMAK
A. ÇAKMAK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A.ATAŞ
A. ATAŞ
M. ABUHANDAN
M. ABUHANDAN
K. SHERMATOV
K. SHERMATOV
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ABUHANDAN
M. ABUHANDAN
A. ATAŞ
A. ATAŞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ÇAKMAK
A. ÇAKMAK
K. SHERMATOV
K. SHERMATOV
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ATAŞ
A. ATAŞ
C. DOST ZEYREK
C. DOST ZEYREK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ATAŞ
A. ATAŞ
K. SHERMATOV
K. SHERMATOV
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ABUHANDAN
M. ABUHANDAN
A. ÇAKMAK
A. ÇAKMAK
K. SHERMATOV
K. SHERMATOV
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ATAŞ
A. ATAŞ
M. ÇALIK
C. DOST ZEYREK
M. ÇALIK
M. ÇALIK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ÇALIK
M. ÇALIK
A. ATAŞ
A. ATAŞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ÇAKMAK
A. ÇAKMAK
C. DOST ZEYREK
C. DOST ZEYREK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ABUHANDAN
A. ÇAKMAK
C. DOST ZEYREK
B. KOCA
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ATAŞ
A. ATAŞ
M. ÇALIK
M. ÇALIK
K. SHERMATOV
K. SHERMATOV
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
C. DOST ZEYREK
C. DOST ZEYREK
A. ÇAKMAK
A. ÇAKMAK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
C. DOST ZEYREK
C. DOST ZEYREK
31.03.2015
30.12.2014
16.10.2014
01.04.2015
31.12.2014
17.10.2014
02.04.2015
02.01.2015
20.10.2014
03.04.2015
05.01.2015
21.10.2014
06.04.2015
06.01.2015
22.10.2014
07.04.2015
07.01.2015
23.10.2014
08.04.2015
08.01.2015
24.10.2014
09.04.2015
09.01.2015
27.10.2014
10.04.2015
12.01.2015
28.10.2014
13.04.2015
13.01.2015
30.10.2014
17.04.2015
16.01.2015
31.10.2014
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-15.00
15.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-15.00
15.00-17.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
13.00-17.00
08.00-17.00
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Sınav
Brusellozis
Difteri
Genel Uygulama
Polinöröpatiler
Poliomiyelit
Hiperparatiroidiler
Konjenital hipotiroidi
Genel Uygulama
Kromozomal hastalıklar
Hemolitik üremik sendrom
Hirsutiz ve PCOS
Poliglandüler sendromlar
Gastroenterit ve diyare
Genel Uygulama
Yenidoğan resusitasyonu-1
Yenidoğan resusitasyonu-2
Tüberküloz
Tüberküloz menenjit
Yılan ve akrep sokmaları
Boğmaca, kabakulak
Genel Uygulama
Asit-baz denge bozuklukları
MEN sendromları
Endokardit, Perikardit
Miyokardit
Genel Uygulama
Epilepsi ve konvülziyonlar-1
Epilepsi ve konvülziyonlar-2
Serebral palsi
Meningokoksemi
Avitaminozlar
Genel Uygulama
ÜSYE
ÜSYE Obstrüktif Hastalıklar
Siyonatik Kojenital Kalp Hastalıkları
Asiyanotik Kojenital Kalp Hastalıkları
Genel Uygulama
Akut ve kronik böbrek yetersizliği
Hipertansiyon
Genel Uygulama
Akut Romatizmal Ateş
Çocuklarda Bağ Doku Hastalıkları
Genel Uygulama
Hashimato tiroiditi ve graves hastalığı
Diabetes insipidus ve uygunsuz ADH salınımı sendromu
Genel Uygulama
Juvenil Kronik Artrit
Genel Uygulama
Sınav (Hasta başı, sözlü ve yazılı sınav)
M. ABUHANDAN
M. ABUHANDAN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ÇALIK
M. ÇALIK
A. ATAŞ
A. ATAŞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ABUHANDAN
M. ABUHANDAN
A. ATAŞ
A. ATAŞ
M. ABUHANDAN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ÇAKMAK
A. ÇAKMAK
C. DOST ZEYREK
C. DOST ZEYREK
K. SHERMATOV
K. SHERMATOV
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ATAŞ
A. ATAŞ
B. KOCA
B. KOCA
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ÇALIK
M. ÇALIK
M. ÇALIK
K. SHERMATOV
K. SHERMATOV
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
C. DOST ZEYREK
C. DOST ZEYREK
B. KOCA
B. KOCA
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. ABUHANDAN
M. ABUHANDAN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
B. KOCA
B. KOCA
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ATAŞ
A. ATAŞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ÇAKMAK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Toplam: 144 saat teorik ve 144 saat uygulama
Yrd. Doç. Dr. Mahmud ABUHANDAN
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERSİNİ VERECEK ÖĞRETİM ÜYELERİ:
Prof. Dr. C. Dost ZEYREK
Doç. Dr. Kabil ŞERMATOV
Doç. Dr. Alpay ÇAKMAK
Doç. Dr. Ali ATAŞ
Doç. Dr. Bülent KOCA
Doç. Dr. Mustafa ÇALIK
TEMEL BAŞVURU KAYNAKLARI:
1. Olcay Neyzi, Türkan Ertuğrul. Pediatri (I. Ve II. Ciltler) Nobel Tıp Kitabevi, 2009
2. Çocuk Sağlığı – Propedötik Tunçbilek E, Coşkun T, Yurdakök M (ed)
3. Nelson Textbook of Pediatrics, 18th edition, W.B. Saunders Company, 2011.
GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI (Ders Kodu. 0101403)
A GRUBU
TARİH
20.04.2015
B GRUBU
TARİH
26.01.2015
C GRUBU
TARİH
03.11.2014
21.04.2015
27.01.2015
04.11.2014
22.04.2015
28.01.2015
05.11.2014
24.04.2015
29.01.2015
06.11.2014
27.04.2015
30.01.2015
07.11.2014
28.04.2015
02.02.2015
10.11.2014
29.04.2015
03.02.2015
11.11.2014
30.04.2015
04.02.2015
12.11.2014
04.05.2015
05.02.2015
13.11.2014
05.05.2015
06.02.2015
14.11.2014
06.05.2015
09.02.2015
17.11.2014
07.05.2015
10.02.2015
18.11.2014
08.05.2015
11.02.2015
19.11.2014
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Cerrahiye giriş, hastaya yaklaşım ve anamnez
Genel Uygulama
Cerrahi Fizik Muayene
Genel Uygulama
Şok ve hemorajik şok
Genel Uygulama
Asit-Baz dengesi
Sıvı elektrolit dengesi
Genel Uygulama
Cerrahi enfeksiyonlar
İntestinal obstrüksiyonlar
Genel Uygulama
Yanıklar ve donuklar
Genel Uygulama
Akut batın ve apendisit
Hemostaz, Kan transfüzyonu
Genel Uygulama
Minimal İnvazif Cerrahi
Cerrahi nütrisyon
Genel Uygulama
Yara iyileşmesi
Genel Uygulama
Travmalı hastaya yaklaşım
Genel Uygulama
Karın travmalarına genel yaklaşım
Genel Uygulama
Künt ve penetran karın travmaları
Genel Uygulama
Sepsis, multiorgan yetmezliği
A. UZUNKÖY
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ŞEKER
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. UZUNKÖY
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Y. YÜCEL
Y.YÜCEL
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ÖZGÖNÜL
Y. YÜCEL
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. TERZİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Y. YÜCEL
A. TERZİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ŞEKER
Y.YÜCEL
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ŞEKER
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. UZUNKÖY
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Y.YÜCEL
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Y.YÜCEL
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ÖZGÖNÜL
11.05.2015
12.02.2015
20.11.2014
12.05.2015
13.02.2015
21.11.2014
13.05.2015
16.02.2015
22.11.2014
14.05.2015
17.02.2015
25.11.2014
15.05.2015
18.02.2015
26.11.2014
18.05.2015
19.02.2015
27.11.2014
20.05.2015
20.02.2015
28.11.2014
21.05.2015
23.02.2015
01.12.2014
22.05.2015
24.02.2015
02.12.2014
25.05.2015
25.02.2015
03.12.2014
26.05.2015
26.02.2015
04.12.2014
27.05.2015
27.02.2015
05.12.2014
28.05.2015
02.03.2015
08.12.2014
29.05.2015
03.03.2015
09.12.2014
30.05.2015
04.03.2015
10.12.2014
02.06.2015
05.03.2015
11.12.2014
03.06.2015
06.03.2015
12.12.2014
04.06.2015
09.03.2015
15.12.2014
05.06.2015
13.03.2015
19.12.2014
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Genel Uygulama
Hipofiz ve Adrenal Hastalıklar
Tiroid Benign Hastalıkları
Genel Uygulama
Paratiroid bezi hastalıkları
Genel Uygulama
Tiroid Malign Hastalıkları
Genel Uygulama
Benign Meme hastalıkları
Genel Uygulama
Meme Kanseri
Genel Uygulama
Özefagus Benign ve MalignHastalıkları
Hiatus hernileri
Genel Uygulama
Dalak hastalıkları
Organ Nakli
Klinik uygulama
Gastroözefagial reflü hastalığı
Genel Uygulama
Peptik ülser cerrahisi
Akut Pankreatit
Genel Uygulama
Mide kanserleri
Genel Uygulama
Kolon kanseri
İnguinal ve ventral Herniler
Genel Uygulama
Endoskopide temel bilgiler
Hemoroidler, perianal abse ve fistüller
Genel Uygulama
Üst ve alt G. İ. S kanamaları
Rektum kanseri
Genel Uygulama
Karaciğer Kist Hidatik Hastalığı
Mesenter Vasküler Hastalıklar
Genel Uygulama
KC absesi
İnflamatuar Barsak Hast
Genel Uygulama
Pankreas kanserleri ve endokrin tümörleri
Kronik pankreatit
Genel Uygulama
Safra Kesesi Hastalıkları
K.C tümörleri
Genel Uygulama
Sirozun Cerrahi Komplikasyonları ve Portal Hipertansiyon
Genel Uygulama
Genel Uygulama
SINAV
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. TERZİ
A. TERZİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. TERZİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. TERZİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. UZUNKÖY
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. UZUNKÖY
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ŞEKER
A. ŞEKER
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ÖZGÖNÜL
A. ÖZGÖNÜL
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A.ŞEKER
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ŞEKER
A. ÖZGÖNÜL
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. UZUNKÖY
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. UZUNKÖY
A. TERZİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ŞEKER
Y.YÜCEL
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Y.YÜCEL
A. UZUNKÖY
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ÖZGÖNÜL
A. TERZİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ÖZGÖNÜL
Y.YÜCEL
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. UZUNKÖY
A. ÖZGÖNÜL
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. TERZİ
A. UZUNKÖY
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. ÖZGÖNÜL
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Toplam: 124 saat teorik ve 124 saat uygulama
Yrd. Doç. Dr. Yusuf YÜCEL
GENEL CERRAHİ DERSİNİ VERECEK ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Doç. Dr. Alpaslan TERZİ
Doç. Dr. Abdullah ÖZGÖNÜL
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEKER
TEMEL BAŞVURU KAYNAKLARI
1. Schwartz, Principles of Surgery
2. Sabiston Textbook of Surgery
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI (Ders Kodu: 0101404)
A GRUBU
TARİH
01.12.2014
B GRUBU
TARİH
08.09.2014
C GRUBU
TARİH
20.04.2015
02.12.2014
09.09.2014
21.04.2015
03.12.2014
10.09.2014
22.04.2015
04.12.2014
11.09.2014
24.04.2015
05.12.2014
12.09.2014
27.04.2015
08.12.2014
15.09.2014
28.04.2015
09.12.2014
16.09.2014
29.04.2015
10.12.2014
17.09.2014
30.04.2015
11.12.2014
18.09.2014
04.05.2015
12.12.2014
19.09.2014
05.05.2015
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Menstrüel siklus
Jinekolojide anamnez ve tanıya yardımcı yöntemler
Hasta başı uygulama
IUGR
Antenatal gebe takibi tarama testleri
Hasta başı uygulama
Amenore
Ektopik gebelik
Jinekolojik muayene
Normal doğum
Operatif doğum
Hasta başı uygulama
Over, tuba, uterus’un benign hastalıkları
Serviks, vajen, vulva’nın benign hastalıkları
Obstetrik muayene
Erken Doğum Tehdidi
Hasta başı uygulama
Obstetrik muayene
Hidrops fetalis
Gebelik ve üriner sistem hastalıkları
Hasta başı uygulama
PCOS
Endometrial hiperplazi
Hasta başı uygulama
Abortus
Prezentasyon anomalileri
Obstetrik muayene
P. previa ve P. Dekolmanı
A. CAMUZCUOĞLU
H. UYANIKOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
N. Gül HİLALİ
A. İNCEBIYIK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. CAMUZCUOĞLU
N. Gül HİLALİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. İNCEBIYIK
A. İNCEBIYIK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H. UYANIKOĞLU
H. UYANIKOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
N. Gül HİLALİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
N. Gül HİLALİ
N. Gül HİLALİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H. CAMUZCUOĞLU
H. UYANIKOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H. UYANIKOĞLU
H. UYANIKOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. CAMUZCUOĞLU
15.12.2014
22.09.2014
06.05.2015
16.12.2014
23.09.2014
07.05.2015
17.12.2014
24.09.2014
08.05.2015
18.12.2014
25.09.2014
11.05.2015
19.12.2014
26.09.2014
12.05.2015
20.12.2014
29.09.2014
13.05.2015
21.12.2014
30.09.2014
14.05.2015
22.12.2014
01.10.2014
15.05.2015
23.12.2014
02.10.2014
18.05.2015
24.12.2014
03.10.2014
20.05.2015
29.12.2014
08.10.2014
21.05.2015
30.12.2014
09.10.2014
22.05.2015
02.01.2015
10.10.2014
25.05.2015
05.01.2015
13.10.2014
26.05.2015
06.01.2015
14.10.2014
27.05.2015
07.01.2015
15.10.2014
28.05.2015
08.01.2015
16.10.2014
29.05.2015
09.01.2015
17.10.2014
01.05.2015
12.01.2015
20.10.2014
02.06.2015
13.01.2015
21.10.2014
03.06.2015
14.01.2015
22.10.2014
04.06.2015
16.01.2015
24.10.2014
05.06.2015
Toplam: 124 saat teorik ve 124 saat uygulama
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Gestasyonel trofoblastik hast.
Hasta başı uygulama
Postterm gebelik
Puerperium
Obstetrik muayene
Pelvik organ prolapsusu
Serviks kanseri
Hasta başı uygulama
Ürojinekoloji
Hasta başı uygulama
Yara bakımı
Postpartum kanama
Hasta başı uygulama
Perine tuvaleti
EMR
Doğum takibi
Preop hasta hazırlanması
Hirsutismus
Hasta başı uygulama
Postop hasta takibi
Fetal iyilik halinin değerlendirilmesi
Yenidoğan takibi
Yenidoğan beslenmesi
Çoğul gebelikler
YÜT
OHSS
Hasta başı uygulama
Endometrium kanseri
Hasta başı uygulama
Hasta başı uygulama
PID
Hasta başı uygulama
Preeklamptik hastaya yaklaşım
Endometriozis
Eklamptik hastaya yaklaşım
Hasta başı uygulama
Anormal uterin kanamalar
Hasta başı uygulama
Hasta başı uygulama
Üreme fizyolojisi ve kadın infertilitesi
Hasta başı uygulama
Hasta başı uygulama
Menopoz
Hasta başı uygulama
Hasta başı uygulama
Gebelik ve diabet
Hasta başı uygulama
Hasta başı uygulama
Gebelik ve hipertansif durumlar
Hasta başı uygulama
Hasta başı uygulama
Aile planlaması ve kontrasepsiyon
Hasta başı uygulama
Hasta başı uygulama
Gebelik ve kalp hastalıkları
Doğum indüksiyonu
Amniotomi
Gebelik ve hematolojik hast.
Leopold manevraları
Obstetrik acil olgu
İntrauterin enfeksiyonlar
Jinekolojik acil olgu
Hasta başı uygulama
Vagen, Vulva, Over ve Tuba kanseri
Hasta başı uygulama
Hasta başı uygulama
SINAV
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DERSİNİ VERECEK ÖĞRETİM ÜYELERİ:
Doç. Dr. Hakan CAMUZCUOGLU
Yrd. Doç. Dr. N. Gül HİLALİ
Yrd. Doç. Dr. Adnan İNCEBIYIK
Yrd. Doç. Dr. Aysun CAMUZCUOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hacer UYANIKOĞLU
TEMEL BAŞVURU KAYNAKLARI:
1. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Kitabevi, Ankara, 1996.
2. Novak Jinekoloji. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1998.
3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi, Ankara, 2004.
4. Fetal Tanı ve Tedavi. Güneş Kitabevi, Ankara, 1998.
5. Klinik Jinekolojik Onkoloji. Güneş Kitabevi, Ankara, 2003
A. CAMUZCUOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
N. Gül HİLALİ
A. İNCEBIYIK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. CAMUZCUOĞLU
H. CAMUZCUOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. İNCEBIYIK
H. CAMUZCUOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H. CAMUZCUOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
N. Gül HİLALİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H. CAMUZCUOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H. CAMUZCUOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. CAMUZCUOĞLU
A. İNCEBIYIK
A. İNCEBIYIK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H. CAMUZCUOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H. CAMUZCUOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
N. Gül HİLALİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H. UYANIKOĞLU
A. CAMUZCUOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. İNCEBIYIK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
N. Gül HİLALİ
H. UYANIKOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. CAMUZCUOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H. UYANIKOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. İNCEBIYIK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H. CAMUZCUOĞLU
H. CAMUZCUOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. CAMUZCUOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A. İNCEBIYIK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H. CAMUZCUOĞLU
H. CAMUZCUOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI (Ders Kodu. 0101405)
A GRUBU
TARİH
03.11.2014
B GRUBU
TARİH
16.03.2015
C GRUBU
TARİH
22.12.2014
04.11.2014
17.03.2015
23.12.2014
05.11.2014
18.03.2015
24.12.2014
06.11.2014
19.03.2015
25.12.2014
07.11.2014
20.03.2015
26.12.2014
10.11.2014
23.03.2015
29.12.2014
11.11.2014
24.03.2015
30.12.2014
12.11.2014
25.03.2015
31.12.2014
13.11.2014
26.03.2015
02.01.2015
14.11.2014
27.03.2015
05.01.2015
17.11.2014
30.03.2015
06.01.2015
18.11.2014
31.03.2015
07.01.2015
19.11.2014
01.04.2015
08.01.2015
20.11.2014
02.04.2015
09.01.2015
21.11.2014
03.04.2015
12.01.2015
24.11.2014
06.04.2015
13.01.2015
25.11.2014
07.04.2015
14.01.2015
26.11.2014
08.04.2015
15.01.2015
28.11.2014
10.04.2015
16.01.2015
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-15.00
15.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17 00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17 00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17 00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17 00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17 00
08.00-12.00
13.30-16.30
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-15.00
15.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-15 00
15.00-17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17 00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17 00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17 00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17 00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17 00
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Klinik Tanıtımı, Genel Bilgilendirme
Semiyoloji, Solunum Sistemi Muayenesi-1
Solunum Fonksiyon Testleri, Arter Kan Gazları, Bronkoskopi
Göğüsün Radyografik Değerlendirilmesi-1
Göğüsün Radyografik Değerlendirilmesi-2
Semiyoloji, Solunum Sistemi Muayenesi-2
Klinik uygulama
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı-1
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı-2
İnhalasyon, Nebulizasyon ve Oksijen Tedavisİ
Uykuda solunum bozukluğu hastalıkları
Pulmoner Arteryel Hipertansiyon, Korpulmonale
Klinik uygulama
Pulmoner Emboli-1
Pulmoner Emboli-2
Solunum Fonksiyon Testlerinin Yorumlanması
Pnömoniler-1
Pnömoniler-2
Klinik uygulama
Astım-1
Astım-2
Deri Testleri (Allerji Testleri, PPD, BCG)
Plevra Hastalıkları, Plevra Sıvılarına Yaklaşım-1
Plevra Hastalıkları, Plevra Sıvılarına Yaklaşım-2
Klinik uygulama, Torasentez, Plevra biyopsisi.
Tüberküloz-1
Tüberküloz-2
Akciğer Absesi
Ampiyem
Klinik uygulama
İntersitisyel Akciğer Hastalıkları
Klinik uygulama
Akciğer Tümörleri
Bronkoskopi
Bronşektazi
Dünyada ve Türkiye’de Tütün Gerçeği, Sigara ve sigaraya bağlı sağlık sorunları
Hava ve çevre kirliliği
Sigara Bırakma Tedavisi
Mesleki Akciğer Hastalıkları-1
Mesleki Akciğer Hastalıkları-2
Asbest ve asbeste bağlı solunum sistemi hastalıkları
Klinik uygulama
Kist Hidatik
Solunum Yetersizliği
Klinik uygulama
Kardiyojenik Akciğer Ödemi
Yetişkin Respiratuar Distress Sendromu (ARDS)
Uyku testi (Polisomnografi) pratiği
Akut broşit ve bronşiolit
Sarkoidoz
Non-invaziv mekanik ventilasyon uygulamaları
Göğüs Hastalıklarında Aciller-1
Göğüs Hastalıklarında Aciller-2
İnhalasyon cihazlarının kullanımı, oksijen ve nebülizasyon td.
Yoğun bakımda hasta yönetimi
Mediasten Hastalıkları
Klinik uygulama
SINAV
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. GENCER
Z. Ali SAK
F. YALÇIN
F. YALÇIN
M. GENCER
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
F. YALÇIN
F. YALÇIN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Z. Ali SAK
M. GENCER
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. GENCER
M. GENCER
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. GENCER
M. GENCER
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Z. Ali SAK
Z. Ali SAK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
F. YALÇIN
F. YALÇIN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A.KURNAZ
A.KURNAZ
F. YALÇIN
M. GENCER
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Z. Ali SAK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
F. YALÇIN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Z. Ali SAK
M. GENCER
M. GENCER
M. GENCER
Z. Ali SAK
Z. Ali SAK
A.KURNAZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A.KURNAZ
Z. Ali SAK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
A.KURNAZ
F. YALÇIN
Z. Ali SAK
M. GENCER
Z. Ali SAK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
M. GENCER
M. GENCER
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Z. Ali SAK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Toplam: 72 saat teorik ve 72 saat uygulama
GÖĞÜS HASTALIKLARI DERSİNİ VERECEK ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Mehmet GENCER
Yrd. Doç. Dr. Zafer Hasan Ali SAK
Yrd. Doç. Dr. Funda YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Öney Kurnaz
TEMEL KAYNAKLAR:
O. Arseven Edit. Temel Akciğer Sağlığı Ve Hastalıkları (Ders Kitabı) Toraks Kitapları, Sayı
13
Arseven O. Akciğer Hastalıkları. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2002.
Fishman’ın Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Çeviri 2005
KARDİYOLOJİ STAJ PROGRAMI (Ders Kodu: 0101406)
A GRUBU
TARİH
26.01.2015
B GRUBU
TARİH
27.10.2014
C GRUBU
TARİH
23.03.2015
27.01.2015
28.10.2014
24.03.2015
28.01.2015
30.10.2014
25.03.2015
29.01.2015
31.10.2014
26.03.2015
30.01.2015
03.10.2014
27.03.2015
02.02.2015
04.11.2014
30.03.2015
03.02.2015
05.11.2014
11.03.2015
04.02.2015
06.11.2014
01.04.2015
05.02.2015
07.11.2014
02.04.2015
06.02.2015
10.11.2014
03.04.2015
09.02.2015
11.11.2014
06.04.2015
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Öykü ve Fizik Muayene
Fizik Muayene
Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Semptomlar
Hastabaşı Uygulama
Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında laboratuar tetikleri
Laboratuar tetkiklerinin yorumlaması
Normal EKG, Ateroskleroz,
EKG Okunması
Kararlı angina ve Akut Koroner sendromlar
Akut Miyokard Enfarktüsü Olan Hastaya Yaklaşım
Sistemik Hipertansiyon
Kan Basıncı Ölçümü, Kardiyoversiyon ve Defibrilasyon
Kalp Yetmezliği
Koroner Yoğun Bakımda Hasta Takibi Genel Yaklaşım
Kalp Kapak Hastalıkları
Teleradyogramın Değerlendirilmesi
Akut Romatizmal Ateş ve İnfektif Endokardit ve Perikard Hastalıkları
Kardiyolojide acil durumlara yaklaşım
Erişkinlerde Konjenital Kalp Hastalıkları
Koroner anjiyografi ve Perkutan girişimler
Aritmiler ve Antiaritmik ilaçlar
R. DEMİRBAĞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
R. DEMİRBAĞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H. ALTIPARMAK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Y. SEZEN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Ö. GÜNEBAKMAZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Z. KAYA
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Z. KAYA
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H.ALTIPARMAK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Z. KAYA
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
R. DEMİRBAG
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Ö. GÜNEBAKMAZ
10.02.2015
12.11.2014
07.04.2015
11.02.2015
13.11.2014
08.04.2015
12.02.2015
14.11.2014
09.04.2015
13.02.2015
17.11.2014
10.04.2015
16.02.2015
18.11.2014
13.04.2015
17.02.2015
19.11.2014
14.04.2015
18.02.2015
20.11.2014
15.04.2015
20.02.2015
21.11.2014
17.04.2015
Toplam: 72 saat teorik ve 72 saat uygulama
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-17.00
KARDİYOLOJİ STAJINI VERECEK ÖĞRETİM ÜYELERİ:
Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
Doç. Dr. Yusuf SEZEN
Doç. Dr. Asuman Biçer YEŞİLAY
Doç. Dr. Özgür GÜNEBAKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KAYA
Yrd. Doç. Dr. İ. Halil ALTIPARMAK
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
SINAV
EKG değerlendirmesi
Miyokarditler ve Kardiyomiyopatiler, Kardiyak kitleler
Hastabaşı Uygulama
Pulmoner Hipertansiyon
Hastabaşı Uygulama
Venöz trombo emboliler
Hastabaşı Uygulama
Kalp hastalıklarından primer ve sekonder koruma, Lipit Metabolizma Bozuklukları
Hastabaşı Uygulama
Perferik damar hastalıkları, Kardiyolojide non-invaziv yeni tetkikler
Hastabaşı Uygulama
Kardiyak aciller
Hastabaşı Uygulama
Sistemik hastalıklar ve kalp
Hastabaşı Uygulama
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
E. ERKUŞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
H.ALTIPARMAK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Ö. GÜNEBAKMAZ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
E. ERKUŞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Y SEZEN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Y. SEZEN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
E. ERKUŞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Muslihittin Emre ERKUŞ
TEMEL BAŞVURU KAYNAKLARI:
1. Hasan Gök, Klinik Kardiyoloji, Nobel Tıp Kitapevi, 2002.
2. İsfendiyar Candan, Derviş Oral, Kardiyoloji, Antıp Yayınları, 2002.
3. Çetin Erol, Ömer Kozan, Vedat Sansoy, Klinik Kardiyoloji, MN Medikal & Nobel, 2004.
4. Kemalettin Büyüköztürk. İç Hastalıkları Cilt 2. Nobel Tıp Kitapevi. 2007.
5. SINIF STAJ PROGRAMI
(Güncelleme Tarihi: 01.09.2014)
Sınıf Koordinatörü: Prof. Dr. Sevim ÇAKMAK
TEORİK
UYGULAMA
36
60
52
56
27
56
40
52
29
36
48
27
18
40
45
622
36
22
52
42
27
42
18
60
36
36
42
27
36
16
9
501
4 hafta
C
A
Radyoloji
Beyin ve Sinir Cerrahisi
B
Adli Tıp
C
B
C
A
B
C
B
A
B
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
A
C
Göz Hastalıkları
4 hafta
2 hafta
25 Mayıs-05 Haziran 2015
3 hafta
23 Mart–10 Nisan 2015
6 hafta
3 hafta
02–20 Mart 2015
3 hafta
09-27 Şubat 2015
3 hafta
01–19 Aralık 2014
6 hafta
3 hafta
19 Ocak–06 Şubat 2015
6 hafta
3 hafta
10-28 Kasım 2014
3 hafta
20 Ekim–07 Kasım 2014
2 hafta
06–17 Ekim 2014
2 hafta
22 Eylül–03 Ekim 2014
2 hafta
08–19 Eylül 2014
II. YARIYIL
6 hafta
A
Seçmeli Staj*
4
4
6
5
3
5
3
6
3
4
5
3
3
3
3
60
2 hafta
11–22 Mayıs 2015
I. YARIYIL
6 hafta
3 hafta
22 Aralık–09 0cak 2015
STAJLAR
AKTS (ECTS)
2 hafta
27 Nisan-08 Mayıs 2015
0101502 Göz Hastalıkları
0101504 Ortopedi ve Travmatoloji
0101505 Nöroloji
0101506 Deri ve Zührevi Hastalıkları
0101507 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
0101508 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
0101509 Üroloji
0101510 Çocuk Cerrahisi
0101511 Beyin ve Sinir Cerrahisi
0101512 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
0101513 Enfeksiyon Hastalıkları
0101514 Adli Tıp
0101515 Radyoloji
0101516 Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
0101520 Seçmeli Staj (KDGC)
TOPLAM
YILLIK TOPLAM STAJ
SAATİ
72
88
104
98
54
98
58
112
65
72
90
54
54
56
54
1123
2 hafta
13-24 Nisan 2015
DERS ADI
Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Harun AYDOĞAN
B
C
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
C
A
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
B
Çocuk Cerrahisi
B
C
A
C
C
A
B
C
A
B
C
Üroloji
B
C
B
Kulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
A
B
C
A
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
A
B
A
Nöroloji
C
A
B
A
Seçmeli Staj*: Kalp ve Damar ve Göğüs Cerrahisi/Radyasyon Onkolojisi veya Nükleer Tıp/Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Dikkat: Resmi tatillerde staj yapılmayacaktır.
1. YARIYIL STAJ
12 Ocak 2015
13 Ocak 2015
14 Ocak 2015
15 Ocak 2015
BÜTÜNLEME
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
SINAVLARI
2. YARIYIL STAJ
15 Haziran 2015
16 Haziran 2015
17 Haziran 2015
18 Haziran 2015
BÜTÜNLEME
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
SINAVLARI
Dikkat: Bütünleme sınavı sırasıyla aynı gün 8.00, 11.00, 14.00 saatlerinde yapılacaktır.
*Her stajın sınavı stajın son gününde, Anabilim Dalı Başkanının belirlediği saatte yapılır.
Öğrenciler, sınavın yapılacağı gün belirlenen saatte öğrenci kimlik kartını yanlarında bulundurmak zorundadır. Cep telefonu ile sınava girilmez.
—Kulak, Burun
ve Boğaz Hst.
—Ortopedi ve
Travmatoloji
—Üroloji
—Çocuk cerrahisi
—Deri ve Zührevi
Hastalıklar
—Enfeksiyon
Hastalıkları
—Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
—Nöroloji
—Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
TARİHLER
—Seçmeli Staj
—Radyoloji
— Beyin ve Sinir
Cerrahisi
—Adli Tıp
—Ruh Sağlığı. ve
Hastalıkları
—Göz Hastalıkları
5. SINIF BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
16 Ocak 2015
Cuma
19 Haziran 2015
Cuma
GÖZ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI (Kod: 0101502)
A GRUBU
TARİH
11.05.2015
B GRUBU
TARİH
13.04.2015
C GRUBU
TARİH
22.09.2014
12.05.2015
14.04.2015
23.09.2014
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJ KONUSU
ÖĞR. ÜYESİ
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–17.00
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Kliniğin tanıtılması, Göz hastalıklarına giriş
Görme sistemi anatomisi, fizyolojisi ve embriyolojisi
Oftalmolojik muayenede temel ilkeler
Lakrimal sistem hastalıkları
Şaşılık
Oftalmolojik muayeneye giriş
F. M. ADIBELLİ
T. GÖNCÜ
F. M. ADIBELLİ
S. ÇAKMAK
T. GÖNCÜ
M. GÜZEY
13.05.2015
15.04.2015
24.09.2014
14.05.2015
16.04.2015
25.09.2014
15.05.2015
17.04.2015
26.09.2014
18.05.2015
20.04.2015
29.09.2014
19.05.2015
21.04.2015
30.09.2014
20.05.2015
22.04.2015
01.10.2014
21.05.2015
23.04.2015
02.10.2014
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00-17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00-17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–14.00
14.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–17.00
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00–14.00
14.00–16.00
16.00–17.00
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Konjonktiva hastalıkları
Kornea ve sklera hastalıkları
Temel Poliklinik muayeneleri
Retina-Vitreus hastalıkları
Endoftalmi
FFA, Laser, Glokom -Görme alanı
Orbita hastalıkları ve ekzoftalmus
Lens hastalıkları, Katarakt cerrahisi
Kırmızı gözde temel yaklaşım
Biyomikroskopik muayene
Kapak hastalıkları
Glokom ve Tedavisi
Oküler yüzey muayene yöntemleri
Nörooftalmoloji
Pupilla ve görme yolları
Göz içi basıncı ölçüm teknikleri
Uvea hastalıkları
Kırma kusurları
Ameliyathane Katarakt ve Glokom Cerrahisi
Sistemik hastalıklar ve göz
Acil göz
Oftalmolojide ultrason ve biyometri
Cerrahi göz
Retina muayenesi
A. AKAL
A. AKAL
S. ÇAKMAK
M. GÜZEY
F. M. ADIBELLİ
H. OĞUZ
S. ÇAKMAK
M. GÜZEY
T. GÖNCÜ
S. ÇAKMAK
S. ÇAKMAK
H. OĞUZ
A. AKAL
F. M. ADIBELLİ
F. M. ADIBELLİ
F. M. ADIBELLİ
T. GÖNCÜ
F. M. ADIBELLİ
H. OĞUZ
A. AKAL
A. AKAL
T. GÖNCÜ
M. GÜZEY
H. OĞUZ
22.05.2015
24.04.2015
03.10.2014
SINAV
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Toplam: 36 saat teorik ve 36 saat uygulama
Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zamanda yapılacaktır.
GÖZ HASTALIKLARI STAJINI VERECEK ÖĞRETİM ÜYELERİ:
Prof. Dr. Halit OĞUZ
Prof. Dr. Mustafa GÜZEY
Prof. Dr. Sevim ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Ali AKAL
Yrd. Doç. Dr. Tuğba GÖNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Fatih M. ADIBELLİ
TEMEL BAŞVURU KAYNAKLARI
1- Clinical Ophthalmology, Jack J. Kanski Butterworth Heinemann
2- Göz Hastalıkları, Ünal Bengisu Filiz Kitapevi, İstanbul
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJ PROGRAMI (Kod: 0101504)
A GRUBU
TARİH
02.03.2015
B GRUBU
TARİH
19.01.2015
C GRUBU
TARİH
01.12.2014
03.03.2015
20.01.2015
02.12.2014
04.03.2015
21.01.2015
03.12.2014
05.03.2015
22.01.2015
04.12.2014
08.03.2015
23.01.2015
05.12.2014
09.03.2015
26.01.2015
08.12.2014
10.03.2015
27.01.2015
09.12.2014
11.03.2015
28.01.2015
10.12.2014
12.03.2015
29.01.2015
11.12.2014
13.03.2015
30.01.2015
12.12.2014
16.03.2015
02.02.2015
15.12.2014
17.03.2015
03.02.2015
16.12.2014
18.03.2015
04.02.2015
17.12.2014
19.03.2015
05.02.2015
18.12.2014
20.03.2015
06.02.2015
19.12.2014
Toplam: 60 saat teorik ve 22 saat uygulama
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
08.30–10.30
10.30–12.30
14.00–16.00
08.30–10.30
10.30–12.30
14.00–16.00
08.30–10.30
10.30–12.30
14.00–16.00
08.30–10.30
10.30–12.30
14.00–16.00
08.30–10.30
10.30–12.30
14.00–16.00
08.30–10.30
10.30–12.30
14.00–16.00
08.30–10.30
10.30–12.30
14.00–16.00
08.30–10.30
10.30–12.30
14.00–16.00
08.30–10.30
10.30–12.30
14.00–16.00
08.30–10.30
10.30–12.30
14.00–16.00
08.30–10.30
10.30–12.30
14.00–16.00
08.30–10.30
10.30–12.30
14.00–16.00
08.30–10.30
10.30–12.30
14.00–16.00
08.30–10.30
10.30–12.30
SINAV
Teorik
Teorik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Pratik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Ortopedik muayane ve tanı yöntemleri
Ortopedide kullanılan tanı yöntemleri
Anamnez alma
Genel travmatoloji
Travmalı hastaya yaklaşım, ilk ve acil yardım
Hasta hazırlama
Konjenital anomaliler
Perthes ve osteonekrozlar
Ortopedik muayene
Ayak hastalıkları
Osteomyelit-septik artrit
Ortopedik muayene
Dejeneratif osteoartrit
Metabolik kemik hastalıkları
Radyolojik değerlendirme
Romatoid artrit ve diğer osteoartritler
Poliomyelit ve serebral palsi
Alçı atel yapımı
Benign tümörler
Skolyoz-spinal stenoz
Alçı atel yapımı
Kemik displazileri
Travmatik diz eklem patolojileri
Bandaj uygulamaları
Çocuk kırıkları
Kemik metabolizması
Uygun araç transportu
Osteoporoz
Üst ext. Travmaları
Sayrılıklarda tedavi gerekliliğini değerlendirebilme
Üst ext. Travmaları
Üst ext. Travmaları
Gelişimsel kalça displazisi
Alt ext. Travmaları
Alt ext. Travmaları
Genel pratik Pratik
Alt ext. Travmaları
Malign tümörler
Tümörlü hastaya yaklaşım
Vertebra kırıkları
Pelvis kırıkları
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYESİ
U. Erdem IŞIKAN
M. Akif ALTAY
M. Akif ALTAY
S. SİPAHİOĞLU
U. Erdem IŞIKAN
C. ERTÜRK
M. Akif ALTAY
M. Akif ALTAY
C. ERTÜRK
U. Erdem IŞIKAN
M. Akif ALTAY
C. ERTÜRK
C. ERTÜRK
M. Akif ALTAY
M. Akif ALTAY
C. ERTÜRK
C. ERTÜRK
S. SİPAHİOĞLU
C. ERTÜRK
C. ERTÜRK
S. SİPAHİOĞLU
U. Erdem IŞIKAN
M. Akif ALTAY
M. Akif ALTAY
M. Akif ALTAY
S. SİPAHİOĞLU
C. ERTÜRK
S. SİPAHİOĞLU
U. Erdem IŞIKAN
U. Erdem IŞIKAN
U. Erdem IŞIKAN
U. Erdem IŞIKAN
U. Erdem IŞIKAN
S. SİPAHİOĞLU
S. SİPAHİOĞLU
U. Erdem IŞIKAN
S. SİPAHİOĞLU
C. ERTÜRK
C. ERTÜRK
S. SİPAHİOĞLU
C. ERTÜRK
Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zamanda yapılacaktır.
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJ VERECEK ÖĞRETİM ÜYELERİ:
Prof. Dr. Uğur Erdem IŞIKAN
Doç. Dr. M. Akif ALTAY
Doç. Dr. Cemil ERTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Serkan SİPAHİOĞLU
TEMEL BAŞVURU KAYNAKLARI:
1. Canale ST, Beaty JH. (eds). Campbell’s Operative Orthopaedics. 11th ed. philadelhia:
Mosby; 2008.
2. Herring JA. (ed). Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics, 4rd ed. Philadelphia: WB Saunders,
2008.
3. Browner BD, Jupiter JB, Levine AM, Trafton PG, and Krettek C. (eds). Skeletal Trauma.
Fourth ed. Copyright © 2009 W. B. Saunders Company.
4. Koval KJ, Zuckerman JD. Kırık ve Çıkıklar El Kitabı. Çeviri editörü: Mustafa Başbozkurt,
Cemil Yıldız. Güneş Kitabevi, 4. Baskı. Ankara, 2013.
NÖROLOJİ STAJ PROGRAMI (Kod: 0101505)
A GRUBU
TARİH
20.10.2014
B GRUBU
TARİH
02.03.2015
C GRUBU
TARİH
19.01.2015
21.10.2014
03.03.2015
20.01.2015
22.10.2014
04.03.2015
21.01.2015
23.10.2014
05.03.2015
22.01.2015
24.10.2014
06.03.2015
23.01.2015
27.10.2014
09.03.2015
26.01.2015
28.10.2014
10.03.2015
27.01.2015
29.10.2014
11.03.2015
28.01.2015
30.10.2014
12.03.2015
29.01.2015
31.10.2014
13.03.2015
30.01.2015
03.11.2014
16.03.2015
02.02.2015
04.11.2014
17.03.2015
03.02.2015
05.11.2014
18.03.2015
04.02.2015
07.11.2014
20.03.2015
06.02.2015
Toplam: 52 saat teorik ve 52 saat uygulama
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞR. ÜYESİ
08.00–12.00
13.00–17.00
08.00–12.00
13.00–17.00
08.00–12.00
13.00–17.00
08.00–12.00
13.00–17.00
08.00–12.00
13.00–17.00
08.00–12.00
13.00–17.00
08.00–12.00
13.00–17.00
08.00–12.00
13.00–17.00
08.00–12.00
13.00–17.00
08.00–12.00
13.00–17.00
08.00–12.00
13.00–17.00
08.00–12.00
13.00–17.00
08.00–12.00
13.00–17.00
SINAV
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Sinir sis. Anatomisi, kısa nörolojik muayene
Norolojik muayene
Beyin Damar hastalıkları, Beyin Kanamaları
Serebrovaskuler hastalıkların muayenesi
Parkinson Hastaılğı, Koreler ve Wilson Hastalığı
EMG ve EEG Pratikları
Baş ağrıları
Beyin görüntüleme yöntemleri ve değerlendirilmesi
Epilepsi
Yatan hasta viziti ve konsültasyonlar
Demiyelizan Hastalıklar, Nöropatiler
Uyarılmış potansiyeller
Demanslar
Norolojik muayene
Spinal Muskular Atrofiler
Yatan hasta viziti ve konsültasyonlar
Miopatiler, Myotonik Distrofiler
LP teknikleri, nöropati muayenesi
Nöro-müsküler Kavşak Hastalıkları
EMG Pratiği
Uyku ile İlişkili Hastalıklar
Polisomnografi Pratiği
Yüksek Kortikal Fonksiyonlar
Poliklinik Pratiği
Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları
Poliklinik Pratiği
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
S. SARIKAYA
S.SARIKAYA
Ö. KOCATÜRK
Ö. KOCATÜRK
S. SARIKAYA
S. SARIKAYA
Ö. KOCATÜRK
Ö. KOCATÜRK
M. KOCATÜRK
M.KOCATURK
S. SARIKAYA
S.SARIKAYA
M.KOCATURK
M. KOCATÜRK
S. SARIKAYA
Ö. KOCATÜRK
Ö. KOCATÜRK
S. SARIKAYA
Ö. KOCATÜRK
S. SARIKAYA
M.KOCATURK
O.KOCATÜRK
M.KOCATURK
O.KOCATÜRK
M. KOCATÜRK
M.KOCATÜRK
Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zamanda yapılacaktır.
NÖROLOJİ STAJINI VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Yrd. Doç. Dr. Suna SARIKAYA(Anabilim Dalı Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Özcan KOCATÜRK
Uzm. Dr. Mehtap KOCATÜRK(Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Tahir Kurtuluş YOLDAŞ
TEMEL BAŞVURU KAYNAKLARI:
1. John Gilroy, Temel Nöroloji. Çeviri editörü: Rana Karabudak, Güneş Kitabevi, Anakara
2002.
2. Lewis P. Rowland, Merritt’s Neurology, Williams-Wilkins. USA, 2000.
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR STAJ PROGRAMI (Kod: 0101506)
A GRUBU
TARİH
22.12.2014
B GRUBU
TARİH
10.11.2014
C GRUBU
TARİH
23.03.2015
23.12.2014
11.11.2014
24.03.2015
24.12.2014
12.11.2014
25.03.2015
25.12.2014
13.11.2014
26.03.2015
26.12.2014
14.11.2014
27.03.2015
29.12.2014
17.11.2014
30.03.2015
30.12.2014
18.11.2014
31.03.2015
31.12.2014
19.11.2014
01.04.2015
01.01.2015
20.11.2014
02.04.2015
02.01.2015
21.11.2014
03.04.2015
05.01.2015
24.11.2014
06.04.2015
06.01.2015
25.11.2014
07.04.2015
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Dermatolojiye giriş
Normal deri ve Yapısı I
Normal deri ve Yapısı II
Dermatolojik anamnez
Deri muayenesi
Elemanter lezyonlar I
Elemanter lezyonlar II
Elemanter lezyonlar
Deri muayenesi
Deri muayenesi
Derinin bakteriyel hastalıkları
Saçlı deri lezyonları
Tırnak hastalıkları
Lepra ve Deri tüberkülozları
Derinin mikotik hastalıkları
Deri eklerinin muayenesi
Anogenital bölge muayenesi
Pedikuloz, skabies, insect bite
Leishmaniasis kutis
İlaç erupsiyonları
Parapsoriasisler
Genodermatozlar
Kutanöz kollajen doku hastalıkları
Dermatolojik yerel tedavi
Dermatolojik yerel tedavi
Derinin viral hastalıkları
Döküntülü hastalıklar
Dermatolojide sistemik tedavi
Topikal ve sistemik steroidler
Psoriasis, Pitiriasis rozea
Güneşin derideki etkileri ve korunma
PUVA tedavisi
Kriyoterapi ve elektrokoter
Akne vulgaris ve rozasea
Veneryen hastalıklar ve AIDS
Deri Biyopsisi
Pruritus
Sifiliz
Alopesi, vitiligo, melazma
Nativ preparat hazırlanması
Dermatolojik aciller
Bülloz dermatozlar
Behçet Hastalığı
Majistral reçete
Akut inflamasyon
Ürtiker ve angioödem
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
Y. YEŞİLOVA
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
E.TURAN
H. ALTIN SÜRÜCÜ
H. ALTIN SÜRÜCÜ
H. ALTIN SÜRÜCÜ
H. ALTIN SÜRÜCÜ
H. ALTIN SÜRÜCÜ
H. ALTIN SÜRÜCÜ
07.01.2015
26.11.2014
08.04.2015
08.01.2015
27.11.2014
09.04.2015
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Teorik
09.01.2015
28.11.2014
10.04.2015
Toplam: 56 saat teorik ve 42 saat uygulama
Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zamanda yapılacaktır.
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR STAJINI VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Doç. Dr. Yavuz YEŞİLOVA
Yrd. Doç. Dr. Enver TURAN
Yrd. Doç. Dr. Hacer ALTINSÜRÜCÜ
KAYNAK KİTAPLAR:
Liken planus, e.nodozum, e.multiforme
Kozmetik preparatlar
Pediatrik Dermatoloji
Kontakt dermatitler
Atopik dermatit
Prekanseröz deri lezyonları
Derinin selim tümörleri
Deri kanserleri
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
H. ALTIN SÜRÜCÜ
H. ALTIN SÜRÜCÜ
H. ALTIN SÜRÜCÜ
H. ALTIN SÜRÜCÜ
H. ALTIN SÜRÜCÜ
H. ALTIN SÜRÜCÜ
H. ALTIN SÜRÜCÜ
H. ALTIN SÜRÜCÜ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
1- Y. Tüzün, A. Kotoğyan, E. H. Aydemir, O. Baransü. Dermatoloji. İstanbul, Nobel Tıp
Kitapevleri, 1994.
2- V. Aksungur, M. A. Acar. Deri sorunlarında basamak basamak tanı ve öneriler. Adana, 5G
Matbaacılık, 1999.
3- C. Baykal. Dermatoloji atlası. İstanbul, Argos İletişim Hizmetleri, 2004.
4- K. A. Arndt, K. E. Bowers. et al. Manual of dermatologic therapeutics with essentials of
diagnosis. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2002.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI (Kod: 0101507)
A GRUBU
TARİH
27.04.2015
B GRUBU
TARİH
06.10.2014
C GRUBU
TARİH
25.05.2015
28.04.2015
07.10.2014
26.05.2015
29.04.2015
08.10.2014
27.05.2015
30.04.2015
09.10.2014
28.05.2015
01.05.2015
10.10.2014
29.05.2015
04.05.2015
13.10.2014
01.06.2015
05.05.2015
14.10.2014
02.06.2015
06.05.2015
15.10.2014
03.06.2015
07.05.2015
16.10.2014
04.06.2015
08.05.2015
17.10.2014
05.06.2015
Toplam: 27 saat teorik ve 27 saat uygulama
Saat
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
09.00–12.00
13.00–16.00
09.00–12.00
13.00–16.00
09.00–12.00
13.00–16.00
09.00–12.00
13.00–16.00
09.00–12.00
13.00–16.00
09.00–12.00
13.00–16.00
09.00–12.00
13.00–16.00
09.00–12.00
13.00–16.00
09.00–12.00
13.00–16.00
09.00–12.00
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
*Teorik
*Teorik
SINAV
Tanı, sınıflama, semiyoloji, öykü alma ve muayene
Poliklinik ve hasta başı uygulaması
Duygu durum Bozuklukları
Poliklinik ve hasta başı uygulaması
Anksiyete Bozuklukları
Poliklinik ve hasta başı uygulaması
Çocuk psikiyatrisi
Poliklinik ve hasta başı uygulaması
Adli Psikiyatri
Poliklinik ve hasta başı uygulaması
Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar
Poliklinik ve hasta başı uygulaması
Somatoform, yapay ve dürtü kontrol bozuklukları
Poliklinik ve hasta başı uygulaması
Psikofarmakoloji
Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi
Yeme Bozuklukları, uyku bozuklukları, alkol ve madde kullanım bozuklukları
Cinsel bozukluklar, acil psikiyatri, dissosiyatif bozukluklar, demans ve deliriyum
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
İ. Fatih KARABABA
İ. Fatih KARABABA
İ. Fatih KARABABA
M. ASOĞLU
M. ASOĞLU
M. ASOĞLU
H. KANDEMİR
H. KANDEMİR
M. ASOĞLU
M. ASOĞLU
İ. Fatih KARABABA
İ. Fatih KARABABA
M. KATI
M. KATI
M. ASOĞLU
M. KATI
İ. Fatih KARABABA
M. KATI
NOT: Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zamanda yapılacaktır. Staj süresi boyunca 13.30- 16.00 arasında anamnez alma, tanı koyma ve tedavi ile ilgili psikiyatri servisi
ve polikliniğinde pratik yapılacaktır.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERSİNİ VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Fatih KARABABA
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KATI
Yrd. Doç. Dr. Hasan KANDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASOĞLU
ÖNERİLEN KAYNAKLAR:
1. Kaplan & Sadock Klinik Psikiyatri, 2. baskı (Çeviri editörleri: H. Aydın, A Bozkurt),
Güneş Kitabevi, Ankara, 2005.
2. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları (Yazar: O Öztürk), Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, 2004.
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJ PROGRAMI (Kod: 0101508)
A GURUBU
TARİH
10.11.2014
B GURUBU
TARİH
23.03.2015
C GRUBU
TARİH
09.02.2015
11.11.2014
24.03.2015
10.02.2015
12.11.2014
25.03.2015
11.02.2015
13.11.2014
26.03.2015
12.02.2015
14.11.2014
27.03.2015
13.02.2015
17.11.2014
30.03.2015
16.02.2015
18.11.2014
31.03.2015
17.02.2015
19.11.2014
01.04.2015
18.02.2015
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–17.00
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Ameliyathane Çalışma Düzeni
Hava yolu açılması
Anestezi tarihçesi ve Anestezi çeşitleri
Anestezi riskleri ve Değerlendirilmesi
Yoğun bakım ünitesinde hastaya yaklaşım
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Yapay solunum (Tanım-Tarihçe-Endikasyonlar-Etkileri)
Özel durumlarda anestezi (Travma/Yanık/Sinir kas Hast./Şişmanlık)
Şokun tanımlanması
Damar yolu açma
Ayaktan hastalarda Anestezi ve Sedoaneljezi
Anestezinin Hücresel ve Moleküler Mekanizmalaraı
Ritim bozuklukları
Defibrilasyon
Perioperatif Hasta Bakımı ve Takibi
Asid Baz Dengesi
Anestezi Güvenliği
Kan Gazı Takibi
Sıvı ve Elektrolit Dengesi
Kan Transfüzyon Yönetimi
Intravenöz Anestezi
Ameliyat öncesi değerlendirme
Anestezi Cihazı ve Hasta Devreleri
Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları
Anestezide kullanılan alet ve ekipmanlar Monitorizasyon
İnhalasyon Anestetikleri
Lokal anestetikler
İnhalasyon Anestetikleri
Lokal anestetikler
Kas gevşeticiler
İntravenöz Anestetikler
Kas gevşeticiler
Ş. YALÇIN
H. AYDOĞAN
A. KÜÇÜK
H. Hüsnü YÜCE
N. ALTAY
M. A. KARAHAN
Ş. YALÇIN
H. AYDOĞAN
A. KÜÇÜK
H. Hüsnü YÜCE
N.ALTAY
M. A. KARAHAN
Ş. YALÇIN
H. AYDOĞAN
A. KÜÇÜK
H. Hüsnü YÜCE
N. ALTAY
M. A. KARAHAN
Ş. YALÇIN
H. AYDOĞAN
A. KÜÇÜK
H. Hüsnü YÜCE
N. ALTAY
M. A. KARAHAN
Ş. YALÇIN
H. AYDOĞAN
A. KÜÇÜK
H. Hüsnü YÜCE
N.ALTAY
M. A. KARAHAN
Ş. YALÇIN
H. AYDOĞAN
20.11.2014
02.04.2015
19.02.2015
21.11.2014
03.04.2015
20.02.2015
24.12.2014
06.04.2015
23.02.2015
25.12.2014
07.04.2015
24.02.2015
26.12.2014
08.04.2015
25.02.2015
27.12.2014
09.04.2015
26.02.2015
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
15.00–16.00
Teorik
SINAV
28.12.2014
10.04.2015
27.02.2015
Toplam: 56 saat teorik ve 42 saat uygulama
Rejyonel Anestezi
Periferik Sinir Blokları
Kardiyovasküler ve Nöroanestezi
Obstetrik ve Pediatrik Anestezi
Anestezi Cihazı ve Hasta Devreleri
Postoperatif bakım
Anestezi komplikasyonları
Rejyonel Anestezi ve Periferik Sinir Blokları
Yoğun bakıma genel bakış ve ilkeler
Sıvı-elektrolit dengesinin takibi
Asit-baz dengesi
Sıvı-elektrolit tedavisi
Respiratör ayarları ve Kullanımı
Oksijen Tedavisi
Mekanik Ventilasyon
İntoksikasyonlar
Parenteral-enteral beslenme
Hasta pozisyonları ve etkileri
Bir hastalık olarak ağrının tanımlanması ve değerlendirilmesi
Akut ve Kronik ağrı tedavi yaklaşımı ve yönetimi
Akut Postoperatif Ağrı Yönetimi
Ağrı Kontrol Yöntemleri
Yoğun bakımda sık rastlanan sorunlar (SIRS, Sepsis, Septik şok, MOF, ALI,
ARDS)
Yoğun bakımda kritik hasta değerlendirmesi ve skorlama
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
A. KÜÇÜK
H. Hüsnü YÜCE
N.ALTAY
M. A. KARAHAN
Ş. YALÇIN
H. AYDOĞAN
A. KÜÇÜK
H. Hüsnü YÜCE
N.ALTAY
M. A. KARAHAN
Ş. YALÇIN
H. AYDOĞAN
A. KÜÇÜK
H. Hüsnü YÜCE
N.ALTAY
M. A. KARAHAN
Ş. YALÇIN
H. AYDOĞAN
A. KÜÇÜK
H. Hüsnü YÜCE
N.ALTAY
M. A. KARAHAN
Ş. YALÇIN
H. AYDOĞAN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zamanda yapılacaktır.
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJINI VERECEK ÖĞRETİM
ÜYELERİ:
Doç. Dr. Şaban YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. Harun AYDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüsnü YÜCE
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜK
Yrd. Doç. Dr. Nuray ALTAY
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Alp KARAHAN
,
KAYNAK KİTAPLAR:
Klinik Anestezi, Prof. Dr. Zeynep Kayhan
Anestezide Güncel Konular, Prof. Dr. Oya ÖZATAMER
Klinik Anesteziyoloji, Çeviri Editörleri, Prof. Dr. Melek TULUNAY,
Prof. Dr. Handan ÇUHRUK
Yoğun Bakım, Prof. Dr. Gürayten ÖZYURT
Anestezi El Kitabı, Doç. Dr. Dilek ÖZCENGİZ
ÜROLOJİ STAJ PROGRAMI (Kod: 0101509)
A GRUBU
TARİH
23.03.2015
B GRUBU
TARİH
09.02.2015
C GRUBU
TARİH
22.12.2014
24.03.2015
10.02.2015
23.12.2014
25.03.2015
11.02.2015
24.12.2015
26.03.2015
12.02.2015
25.12.2015
27.03.2015
13.02.2015
26.12.2015
30.03.2015
16.02.2015
29.12.2015
31.03.2015
17.02.2015
30.12.2015
01.04.2015
18.02.2015
31.12.2015
02.04.2015
19.02.2015
01.01.2015
03.04.2015
20.02.2015
02.01.2015
06.04.2015
23.02.2015
05.01.2015
07.04.2015
24.02.2015
06.01.2015
08.04.2015
25.02.2015
07.01.2015
09.04.2015
26.02.2015
08.01.2015
10.04.2015
27.02.2015
17.01.2015
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖGR. ÜYESİ
10.00–11.00
13.00–15.00
15.30–16.30
08.00–10.00
13.00–15.00
15.30–16.30
13.00–15.00
15.30–16.30
09.00–11.00
13.00–15.00
08.00–10.00
13.00–15.00
15.30–16.30
13.00–15.00
15.30–16.30
08.00–10.00
13.00–15.00
15.30–16.30
09.00–11.00
13.00–15.00
15.30–16.30
09.00–11.00
13.00–15.00
15.30–16.30
08.00–10.00
10.00- 12.00
13.00–15.00
09.00–11.00
13.00–15.00
09.00–11.00
13.00–15.00
15.30–16.30
09.00–11.00
13.00–15.00
09.00–11.00
13.00–15.00
09.00
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Kliniğin tanıtımı, üroloji'ye giriş
Üriner sistem anatomisi
Ürogenital sistem embriyolojisi
Klinikte Hasta başı olgu tartışması
Ürolojide fizik muayene ve laboratuar
Ürolojide semptomlar
Ürolojide görüntüleme yöntemleri
Poliklinikte hasta başı olgu tartışması
Üriner nonspesifik enfeksiyonlar
Üriner spesifik enfeksiyonlar
Klinikte hasta başı olgu tartışması
Kadın ve Erkekte seksüel fonksiyon bozuklukları
Üriner seksüel geçişli enfeksiyonlar
Üriner sistem taş hastalığı
Poliklinikte hasta başı olgu tartışması
Klinikte hasta başı olgu tartışması
Ürogenital sistem travmaları
Ürogenital sistem acil hastalıkları
Mesane kanserleri
Genital sistem konjenital patolojileri
Üretral sonda takma pratiği
Aşağı üriner sistem nörolojik disfonksiyon (pediatrik ve yetişkin)
Üriner inkontinans (pediatrik ve yetişkin)
Ürodinami uygulamaları
Klinikte hasta başı olgu tartışması
Böbrek tümörleri
Üriner sistem konjenital patolojileri
Testis tümörleri ve diğer genital sistem tümörleri
Pediatrik ürogenital tümörler
Hasta başı olgu tartışması
Prostat kanseri
Beningn Prostat Hiperplazisi
Erkek faktör infertilite
Vezikoüreteral reflü ve PUV
Klinikte hasta başı olgu tartışması
Poliklinikte hasta başı olgu tartışması
E. YENİ
Y. AKIN
M. GÜLÜM
E. YENİ
Y. AKIN
H. ÇİFTÇİ
M. GÜLÜM
M. GÜLÜM
Y. AKIN
Y. AKIN
E. YENİ
E. YENİ
E. YENİ
M. GÜLÜM
H. ÇİFTÇİ
Y. AKIN
M. GÜLÜM
H. ÇİFTÇİ
H. ÇİFTÇİ
M. GÜLÜM
Y. AKIN
H. ÇİFTÇİ
M. GÜLÜM
Y. AKIN
E. YENİ
M. GÜLÜM
H. ÇİFTÇİ
Y. AKIN
H. ÇİFTÇİ
Y. AKIN
E. YENİ
E. YENİ
E. YENİ
Y. AKIN
Y. AKIN
H. ÇİFTÇİ
TÜM ÖĞRT.
ÜYELERİ
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Uygulama
SINAV
Toplam: 40 saat teorik ve 18 saat uygulama
Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zamanda yapılacaktır.
ÜROLOJİ STAJINI VERECEK ÖĞRETİM ÜYELERİ:
Prof. Dr. Ercan YENİ
Doç. Dr. Halil ÇİFTİ
Doç. Dr. Mehmet GÜLÜM
Yrd. Doç. Dr. Yiğit AKIN
TEMEL BAŞVURU KAYNAKLARI:
1. Campbell-Walsh UROLOGY, 10th Edition, 2012
2. Tanagho EA, McAnnich JW. Smith’s General Urology. Lange, USA, 2008.
3. EAU klavuzları, 2014.
ÇOCUK CERRAHİSİ STAJ PROGRAMI (Kod: 0101510)
A GRUBU
TARİH
B Grubu
TARİH
C GRUBU
TARİH
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
01.12.2014
20.10.2014
02.03.2015
08.00-10.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Emin BOLEKEN
10.00-12.00
Teorik
Çocuklarada sıvı-elektrolit, asit-baz dengesi ve bozuklukları.
M. Erman DÖRTERLER
13.00-15.00
Teorik
Total parenteral beslenme
M. Erman DÖRTERLER
15.00-17.00
Pratik
Steril eldiven giyebilme ve pansuman setlerinin kullanılması
A. Suat ERKOÇ
08.00-10.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Erman DÖRTERLER
10.00-12.00
Teorik
Baş ve boyun anomalileri
A. Suat ERKOÇ
13.00-15.00
Teorik
Baş ve boyun anomalileri
A. Suat ERKOÇ
15.00-17.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Emin BOLEKEN
08.00-10.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Erman DÖRTERLER
10.00-12.00
Teorik
Üst Gastrointestinal Sistem Anomalileri
M. Erman DÖRTERLER
13.00-15.00
Teorik
Üst Gastrointestinal Sistem Anomalileri
M. Erman DÖRTERLER
15.00-17.00
Pratik
Yüzeyel sütür koyup ve alma, abse açma ve lokal anestezi uygul.
A. Suat ERKOÇ
08.00-10.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Erman DÖRTERLER
10.00-12.00
Teorik
Alt Gastrointestinal Sistem Anomalileri
M. Emin BOLEKEN
13.00-15.00
Teorik
Alt Gastrointestinal Sistem Anomalileri
M. Emin BOLEKEN
15.00-17.00
Pratik
Hava yolunda yabacı cisimlerin çıkarılması (Heimlich manevrası)
M. Emin BOLEKEN
08.00-10.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Erman DÖRTERLER
10.00-12.00
Teorik
Toraks Hastalıkları
M. Emin BOLEKEN
13.00-15.00
Teorik
Toraks Hastalıkları
M. Emin BOLEKEN
15.00-17.00
Pratik
Nazogastrik takılması
M. Erman DÖRTERLER
08.00-10.00
Pratik
Hastabaşı viziti
A. Suat ERKOÇ
10.00-12.00
Teorik
Üst ve Alt Gastrointestinal sistem Kanamaları
A. Suat ERKOÇ
13.00-15.00
Teorik
Üst ve Alt Gastrointestinal sistem Kanamaları
A. Suat ERKOÇ
15.00-17.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Emin BOLEKEN
08.00-10.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Erman DÖRTERLER
10.00-12.00
Teorik
Diyafram patolojileri
M. Emin BOLEKEN
13.00-15.00
Teorik
Yanıklar
M. Erman DÖRTERLER
15.00-17.00
Pratik
Yara, yanıklar ve bakımlarının yapılması
M. Emin BOLEKEN
08.00-10.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Emin BOLEKEN
10.00-12.00
Teorik
İnguinoskrotal bölge hastalıkları
A. Suat ERKOÇ
13.00-15.00
Teorik
İnguinoskrotal bölge hastalıkları
A. Suat ERKOÇ
15.00-17.00
Pratik
Çocuklarda karın muayenesi
M. Emin BOLEKEN
08.00-10.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Emin BOLEKEN
10.00-12.00
Teorik
Hepatobiliyer Sistem ve pankreas hastalıkl.
A. Suat ERKOÇ
13.00-15.00
Teorik
Çocuklarda Akut Karın
M. Erman DÖRTERLER
15.00-17.00
Pratik
Digital rektal muayene
M. Emin BOLEKEN
08.00-10.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Emin BOLEKEN
10.00-12.00
Teorik
Karın duvarı ve göbek anomalileri
A. Suat ERKOÇ
13.00-15.00
Teorik
Karın duvarı ve göbek anomalileri
A. Suat ERKOÇ
15.00-17.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Emin BOLEKEN
08.00-10.00
Pratik
Hastabaşı viziti
A. Suat ERKOÇ
10.00-12.00
Teorik
Ürogenital sistem anomalileri
M. Erman DÖRTERLER
13.00-15.00
Teorik
Ürogenital sistem anomalileri
M. Erman DÖRTERLER
15.00-17.00
Pratik
İnguinoskrotal bölge muayenesi
A. Suat ERKOÇ
08.00-10.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Emin BOLEKEN
10.00-12.00
Teorik
Çocukluk çağı travmaları
M. Emin BOLEKEN
13.00-15.00
Teorik
Çocukluk çağı travmaları
M. Emin BOLEKEN
15.00-17.00
Pratik
İdrar sondası takılması
M. Emin BOLEKEN
08.00-10.00
Pratik
Hastabaşı viziti
A. Suat ERKOÇ
10.00-12.00
Teorik
Çocukluk çağı tümörleri
M. Emin BOLEKEN
13.00-15.00
Teorik
Çocukluk çağı tümörleri
M. Emin BOLEKEN
15.00-17.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Emin BOLEKEN
08.00-10.00
Pratik
Hastabaşı viziti
A. Suat ERKOÇ
10.00-12.00
Pratik
Hastabaşı olgu sunumları
M. Emin BOLEKEN
13.00-15.00
Pratik
Hastabaşı olgu sunumları
M. Emin BOLEKEN
15.00-17.00
Pratik
Hastabaşı viziti
M. Emin BOLEKEN
Sözlü ve Yazılı Sınav
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
SINAV
Toplam: 52 saat teorik ve 60 saat uygulama
Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zaman
ÇOCUK CERRAHİSİ STAJINI VERECEK ÖĞRETİM ÜYELERİ:
Doç. Dr. Mehmet Emin BOLEKEN
Yrd. Doç. Dr. M. Erman DÖRTERLER
Yrd. Doç .Dr. A.Suat ERKOÇ
TEMEL BAŞVURU KAYNAKLARI:
1. Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları, Can Başaklar 2006.
2. Pediatric Surgery, Ashcraft, Murphy, Sharp, Sigalet, Snyder
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJ PROGRAMI (Ders Kodu: 010511)
A GRUBU
TARİH
06.10.2014
B GRUBU
TARİH
08.09.2014
C GRUBU
TARİH
11.05.2015
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJ KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
Pratik
Teorik
Teorik
Teorik
Kranium Kemik ve Foramenleri
Beyin Lober Yapısı
Beyin Vasküler Yapısı
Cerebellum ve Beyin Sapı
A. Celal
İPLİKÇİOĞLU
E. ÇAKMAK
E. ÇAKMAK
07.10.2014
09.09.2014
12.05.2015
08.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
Pratik
Teorik
Teorik
Ameliyathanede Operasyon İzlemi
Hidrosefali, Dandy Walker Sendromu
Arnold Chiari Malformasyonu
08.10.2014
10.09.2014
13.05.2015
09.10.2014
11.09.2014
14.05.2015
10.10.2014
12.09.2014
15.05.2015
13.10.2014
15.09.2014
18.05.2015
14.10.2014
16.09.2014
19.05.2015
15.10.2014
17.09.2014
20.05.2015
16.10.2014
18.09.2014
21.05.2015
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
08.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
16.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–17.00
08.00–12.00
13.00–15.00
15.00–17.00
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Teorik
*Kafa Travmalı Hastada İlk Bakım
*Kafa Travması Nedenleri ve Mekanizmaları
*Glascow Koma Skalası ve Uygulaması
*Kafa Travmalarında Radyolojik Tanı ve Tedavi
İntrakranial Tümörlü Hastaya Yaklaşım
Beyin Tümörleri
Periferik Sinir Muayenesi
Periferik Sinir Travmaları
Ameliyathanede Operasyon İzlemi
Disk Hernilerinde Muayene ve Anamnez
Disk Hernilerinde Tanı ve Tedavi Prens.
SAK’lı Hastada İlk Muayene
Postoperatif hasta bakımı
SAK ve İntrakranial Anevrizmalar
Skalp ve kafatası tümörleri
Spinal Travmalı Hastaya Yaklaşım
Spinal Travmada Tanı, Radyoloji ve Ted.
Hidrosefalili Hastanın Değerlendirilmesi
Hidrosefalide Tanı ve Tedavi Prensipleri
Spinal Tümörlerde Muayene
Spinal Tümörler
Gelişim Anomalilerinde İlk Tanı
Gelişim Anomalileri
Ameliyathanede Operasyon İzlemi
Pediatrik nöroşirurji
Kapanma defektleri
17.10.2014
19.09.2014
22.05.2015
Toplam: 29 saat teorik ve 36 saat uygulama
SINAV
E. ÇAKMAK
A. Celal
İPLİKÇİOĞLU
H. KARABAĞ
A. Faruk SORAN
A. Faruk SORAN
A. Faruk SORAN
H. KARABAĞ
H. KARABAĞ
E. ÇAKMAK
E. ÇAKMAK
E. ÇAKMAK
H. KARABAĞ
A. Faruk SORAN
A. Faruk SORAN
A. Faruk SORAN
H. KARABAĞ
E. ÇAKMAK
H. KARABAĞ
H. KARABAĞ
E. ÇAKMAK
E. ÇAKMAK
A. Faruk SORAN
H. KARABAĞ
E. ÇAKMAK
E. ÇAKMAK
H. KARABAĞ
H. KARABAĞ
A. Celal
İPLİKÇİOĞLU
A. Faruk SORAN
A. Faruk SORAN
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zamanda yapılacaktır.
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJINI VERECEK ÖĞRETİM ÜYELERİ:
Prof. Dr. A. Celal İPLİKÇİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk SORAN
Yrd. Doç. Dr. Erkan ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Hamza KARABAĞ
KAYNAKLAR:
1. Nöroşirurji El Kitabı. Dr. Mustafa Bozbuğa
2. Nöroşirurji Ders Kitabı. Prof. Dr. H. Z. Gökalp
3. Neurological Surgery. Youmans.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON STAJ PROGRAMI (Kod: 0101512)
A GRUBU
TARİH
25.05.2015
B GRUBU
TARİH
27.04.2015
C GRUBU
TARİH
06.10.2014
26.05.2015
28.04.2015
07.10.2014
27.05.2015
29.04.2015
08.10.2014
28.05.2015
30.04.2015
09.10.2014
29.05.2015
01.05.2015
10.10.2014
01.06.2015
04.05.2015
13.10.2014
02.06.2015
05.05.2015
14.10.2014
03.06.2015
06.05.2015
15.10.2014
04.06.2015
07.05.2015
16.10.2014
05.06.2015
08.05.2015
17.10.2014
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–17.00
08.00–09.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–17.00
08.00–09.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–17.00
08.00–10.00
10.00–12.00
13.00–17.00
08.00–09.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–17.00
13.00-17.00
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Teorik
Uygulama
SINAV
Fiziksel tıp tarihçesi
Klinik değerlendirme
Klinik değerlendirme
Sıcak soğuk tedavi yöntemleri
Elektrodiagnosis
Fizik Tedavi Yöntemleri
Tedavi edici egzersizler
Hemipleji rehabilitasyonu
İmmobilizasyon komplikasyonları
Tedavi Edici Egzersizler
Osteoartrit
Romatoid artrit
Seronegatif artrit
Artritli Hastaya Yaklaşım
Osteoporoz
Kristal artropatiler
Eklem sıvı analizi
Yumuşak doku romatizması
Boyun kinezyolojisi
Omurga Kinezyolojisi
Bel kinezyolojisi
Spastisite tedavisi
Spastisite Değerlendirmesi
Parapleji rehabilitasyonu
Serebral palsi rehabilitasyonu
Rehabilitasyon Uygulaması
Fonksiyonel değerlendirme
Ortez protez uygulamaları
Ağrı oluşum mekanizmaları ve tedavisi
Ağrı değerlendirmesi, Fonksiyonel Değerlendirme
A. BOYACI
A. BOYACI
A. BOYACI
A. TUTOĞLU
A. TUTOĞLU
A. TUTOĞLU
A. TUTOĞLU
A. TUTOĞLU
A. TUTOĞLU
A. TUTOĞLU
A. TUTOĞLU
A. TUTOĞLU
A. TUTOĞLU
A. TUTOĞLU
A. BOYACI
A. BOYACI
A. BOYACI
A. BOYACI
A. BOYACI
A. BOYACI
A. BOYACI
A. TUTOĞLU
A. TUTOĞLU
A. BOYACI
A. BOYACI
A. BOYACI
A. TUTOĞLU
A. TUTOĞLU
A. BOYACI
A. BOYACI
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
Toplam: 36 saat teorik ve 36 saat uygulama
Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zamanda yapılacaktır.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON STAJINI VERECEK ÖĞRETİM
ÜYELERİ:
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TUTOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BOYACI
KAYNAK KİTAPLAR:
1- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Diniz F- Ketenci A, 2000, Nobel tıp kitapevi. İstanbul
2- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Gökçe Kutsal Y, Beyazova M, 2012. Güneş Tıp Kitapevi
Ankara
3-Rheumatology, Hochberg mc. Elsevier 2012.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI (Kod: 0101513)
A GRUBU
TARİH
19.01.2015
B GRUBU
TARİH
01.12.2014
C GRUBU
TARİH
20.10.2014
20.01.2015
02.12.2014
21.10.2014
21.01.2015
03.12.2014
22.10.2014
22.01.2015
04.12.2014
23.10.2014
23.01.2015
05.12.2014
24.10.2014
26.01.2015
08.12.2014
27.10.2014
27.01.2015
09.12.2014
28.10.2014
28.01.2015
10.12.2014
29.10.2014
29.01.2015
11.12.2014
30.10.2014
30.01.2015
12.12.2014
31.10.2014
02.02.2015
15.12.2014
03.11.2014
03.02.2015
16.12.2014
04.11.2014
04.02.2015
17.12.2014
05.11.2014
05.02.2015
18.12.2014
06.11.2014
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
08.00–10.00
10.00–12.00
14.00–16.00
16.00–17.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
16.00–17.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–17.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
16.00–17.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
16.00–17.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
16.00–17.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–17.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
16.00–17.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–14.00
14.00–15.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–15.00
15.00–16.00
16.00–17.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–16.00
09.00–10.00
10.00–12.00
13.00–14.00
14.00–15.00
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Pratik
Pratik
Teorik
Teorik
Enfeksiyon Nedir? Ateşli hastaya yaklaşım ve anamnez
Ateşli Hastada Muayene
Ateş ve ateş patogenezi
Sağlık Personelinin İnfeksiyon Riski ve Korunma
Hasta başı uygulama
Hasta başı uygulama
Bakteri hücre yapısı
NBA tanı ve tedavisi
Bruselloz
Hasta başı uygulama
Hasta başı uygulama
Tetanos, İshalli hastaya yaklaşım ve acil tanı yöntemleri
Basilli dizanteri, Amipli dizanteri
Hasta başı uygulama
Hasta başı uygulama
Tifo–tifo dışı salmonelloz
Menejitler
Ensefalitler
Hasta başı uygulama
Enfeksiyon hastalıklarında acil istenen tanı yöntemleri
Akut viral Gastroenteritler
Parazitler, Paraziter infeksiyonları
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
SSS infeks. Olgularına yaklaşım, Labaratuvar uygulamaları
Hasta başı uygulama
Kuduz ve korunma yolları
Sepsis ve sepsis patogenezi
Klamidyal enfeksiyonlar/HIV
Periferik yayma değerlendirme
Hasta başı uygulama
Akut viral hepatitler
Kronik viral hepatitler
Hasta başı uygulama
Periferik yayma ve ateşli hastaya yaklaşım
Döküntülü viral enf. Kabakulak
İnfluenza ve ÜSYE yapan diğer enf.
Hasta başı uygulamaları
Hasta başı uygulamaları
Q fever, erişkinde bağışıklama
Enfektif endokardit
Seminer, boğmaca
Döküntülü hastaya yaklaşım
Hasta başı uygulama
Antibiyotik kullanımında temel prensipler
Klinikte antibiyotik kullanımı
Hasta başı uygulama
YDE uygulamalı
Stafilokok enfeksiyonları
Streptokok enfeksiyonları
Hastane enfeksiyonları ve korunma yolları
Hasta başı uygulama
Reçetede antibiyotik kullanımı
İdrar yolu infeksiyonları, Toxoplazmoz
Hasta başı uygulama
Kan ve idrar kültür alınma uygulaması
Ekstrapulmoner Tüberküloz
Seminer-Sıtma
15.00–16.00
16.00–17.00
09.00–12.00
13.00–14.00
Teorik
Teorik
Pratik
Teorik
Seminer Lyme hastalığı
Seminer-Kene ile bulaşan hastalıklar
Ayaktan hasta izleniminde antibiyotik kullanım ilkeleri
Seminer-Şarbon
14.00–15.00
Teorik
Seminer-Leishmaniazis
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
H. KARSEN
H. KARSEN
H. KARSEN
H. KARSEN
H. KARSEN
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
H. KARSEN
H. KARSEN
H. KARSEN
H. KARSEN
H. KARSEN
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
H. KARSEN
H. KARSEN
H. KARSEN
H. KARSEN
H. KARSEN
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
H. KARSEN
H. KARSEN
H. KARSEN
H. KARSEN
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
Stj. Dr.
H. KARSEN
H. KARSEN
H. KARSEN
H. KARSEN
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
H. KARSEN
H. KARSEN
H. KARSEN
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
S. TEKİN KORUK
Stj. Dr., H. KARSEN,
S. TEKİN KORUK
Stj. Dr.
Stj. Dr.
S. TEKİN KORUK
Stj. Dr., H. KARSEN,
S. TEKİN KORUK
Stj. Dr., H. KARSEN,
S. TEKİN KORUK
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
06.02.2015
19.12.2014
07.11.2014
Toplam: 48 saat teorik ve 42 saat uygulama
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zamanda yapılacaktır.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI STAJINI VERECEK ÖĞRETİM ÜYELERİ:
Doç. Dr. Süda TEKİN KORUK
Doç. Dr. Hasan KARSEN
KAYNAKLAR:
1. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds): Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and
Practice of Infectious Diseases, Seventh ed. Elsevier Churchill Livingstone, Philadelphia
2012.
2. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, eds. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi.
İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2002.
3. İnfeksiyon hastakılarına pratik yaklaşımlar (çev. Tabak F). İstanbul medikal
yayıncılık,2005
4. Viral Hepatit 2007. İstanbul: Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 2007.
ADLİ TIP STAJ PROGRAMI (Kod: 0101514)
A GRUBU
B GRUBU
C GRUBU
TARİH
13.04.2015
TARİH
22.09.2014
TARİH
08.09.2014
SAAT
09.00–09.50
10.00–10.50
11.00–11.50
Öğle sonrası
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Tanışma-Adli Tıbbın tanımı ve tarihçesi
Tıp Hukuku, Hekimin yasal sorumluluğu
Organ ve doku transplantasyonu
Poliklinik, Rapor yazımı
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
14.04.2015
23.09.2014
09.09.2014
15.04.2015
24.09.2014
10.09.2014
16.04.2015
25.09.2014
11.09.2014
17.04.2015
26.09.2014
12.09.2014
20.04.2015
29.09.2014
15.09.2014
21.04.2015
30.09.2014
16.09.2014
22.04.2015
01.10.2014
17.09.2014
23.04.2015
02.10.2014
18.09.2014
09.00–09.50
10.00–10.50
11.00–11.50
Öğle sonrası
09.00–09.50
10.00–10.50
11.00–11.50
Öğle sonrası
09.00–09.50
Ölüm ve belirtileri,
Ölüm zamanı, Post mortem değişimler
Kitlesel ölümler, Kimliklendirme,
Poliklinik, Rapor yazımı
Doğal kökenli ani ölümler
Olay yeri incelemesi
Otopsi
Poliklinik, Rapor yazımı
Malpraktis
10.00–10.50
Asfiksiye bağlı ölümler
11.00–11.50
Ası, Suda boğulmalar
Öğle sonrası
Poliklinik, Rapor yazımı, var ise otopsi
09.00–09.50
Yara tanımı ve sınıflandırılması
10.00–10.50
Kesici-delici alet yaraları, Ateşli silah yaraları
11.00–11.50
Termal yaralanmalar, Elektrik yaralanmaları,
Öğle sonrası
09.00–09.50
10.00–10.50
11.00–11.50
Öğle sonu
09.00–09.50
10.00–10.50
11.00–11.50
13.00–17.00
09.00–09.50
Poliklinik, Rapor yazımı, var ise otopsi
Ev ve ulaşım kazaları, Yaralama suçları, homisit
İntiharlar
Yaraların incelenmesi ve dikkat edilecek noktalar
Poliklinik, Rapor yazımı, var ise otopsi
İnsan hakları ihlalleri, işkence
Çocuk ölümleri-infantisit, Ani çocuk ölümleri
Maternal ölümler, çocuk düşürtme ve düşürme
Poliklinik, Rapor yazımı, var ise otopsi
Cinsel saldırı suçları
10.00–10.50
Adli psikiyatri
11.00–11.50
Alkol, Uyutucu-uyuşturucu maddeler
13.00–17.00
Poliklinik, Rapor yazımı, var ise otopsi
09.00–09.50
Çocuk hakları, suça itilen çocuklar, Çocuk ihmali ve istismarı
10.00–10.50
Adli Toksikoloji
11.00–11.50
Adli olgu tanımı ve adli raporlar
13.00–17.00
24.04.2015
03.10.2014
19.09.2014
Toplam: 27 saat teorik ve 27 saat uygulama
Poliklinik, Rapor yazımı, var ise otopsi
SINAV
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
C. UYSAL
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
M. CENGİL ASLAN/
M. AKKOYUN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zamanda yapılacaktır.
ADLİ TIP STAJINI VERECEK ÖĞRETİM ÜYELERİ
Yrd. Doç. Dr. Cem UYSAL (Dicle Üni. Tıp Fak. - Teorik)
Uzm. Dr. Mehmet Cengil ASLAN (Adalet Bakanlığı - Uygulama)
Uzm. Dr. Murat AKKOYUN (Adalet Bakanlığı - Uygulama)
KAYNAK KİTAP
1. Klinik Adli Tıp, Prof. Dr. Oğuz Polat; 2006, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
2. Adli Tıp ve Adli Bilimler, Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, 2002, Seçkin Yayıncılık, Ankara
3. Forensic Pathology, VJM Di Maio, SE Dana; 1998, Landes Bioscience, Texas.
Not: Otopsi olgu olduğunda pratik uygulama yapılır.
RADYOLOJİ STAJ PROGRAMI (Kod: 0101515)
A GRUBU
TARİH
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
B GRUBU
TARİH
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
29.05.2015
01.06.2015
02.06.2015
03.06.2015
C GRUBU
TARİH
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
01.05.2015
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
SAAT
STAJ TÜRÜ
08.00–09.30
10.00–10.45
11.00–12.00
13.30–16.00
08.00–09.30
10.00–10.45
11.00–12.00
13.30–16.00
08.00–09.30
10.00–10.45
11.00–12.00
13.30–16.00
08.00–09.30
10.00–10.45
11.00–12.00
13.30–16.00
08.00–09.30
10.00–10.45
11.00–12.00
13.30–16.00
08.00–09.30
10.00–10.45
11.00–12.00
13.30–16.00
08.00–09.30
10.00–10.45
11.00–12.00
13.30–16.00
08.00–09.30
TOPLANTI
Teorik
Teorik
Pratik
TOPLANTI
Teorik
Teorik
Pratik
TOPLANTI
Teorik
Teorik
Pratik
TOPLANTI
Teorik
Teorik
Pratik
TOPLANTI
Teorik
Teorik
Pratik
TOPLANTI
Teorik
Teorik
Pratik
TOPLANTI
Teorik
Teorik
Pratik
TOPLANTI
DERSİN KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Radyolojiye giriş
Radyolojiye giriş
Direkt Grafi Mammografi DEXA
H. ÇEÇE
H. ÇEÇE
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Normal Radyolojik Anatomi
Normal Radyolojik Anatomi
Direkt Grafi Mammografi DEXA
H. ÇEÇE
H. ÇEÇE
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Nöroradyoloji 1
Nöroradyoloji 2
USG
S. SHERMATOVA
S. SHERMATOVA
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Nöroradyoloji 3
Nöroradyoloji 4
USG
S. SHERMATOVA
S. SHERMATOVA
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Abdomen Radyolojisi 1
Abdomen Radyolojisi 2
Skopi
E. KARAKAŞ
E. KARAKAŞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Abdomen Radyolojisi 3
Abdomen Radyolojisi 4
BT
E. KARAKAŞ
E. KARAKAŞ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Toraks Radyolojisi 1
Torak, Radyolojisi 2
BT
N. BOYACI
N. BOYACI
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
02.10.2014
04.06.2015
07.05.2015
03.10.2014
05.06.2015
08.05.2015
Toplam: 18 saat teorik ve 36 saat uygulama
10.00–10.45
11.00–12.00
13.30–16.00
08.00–09.30
10.00–10.45
11.00–12.00
13.30–16.00
09.30
Teorik
Teorik
Pratik
TOPLANTI
Teorik
Teorik
Pratik
SINAV
Kas İskelet Radyolojisi 1
Kas İskelet Radyolojisi 2
MRG
D. ŞEN DOKUMACI
D. ŞEN DOKUMACI
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Pediatrik Radyoloji 1
Pediatrik Radyoloji 2
MRG
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
N. BOYACI
N. BOYACI
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zamanda yapılacaktır.
Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞEN DOKUMACI
RADYOLOJİ STAJINI VERECEK ÖĞRETİM ÜYELERİ:
Doç. Dr. Hasan ÇEÇE
Doç. Dr. Saime SHERMATOV
Yrd. Doç. Dr. Fatma Nurefşan BOYACI
Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARAKAŞ
ÖNERİLEN KAYNAKLAR:
1. Klinik radyoloji Ercan Tuncel
2. Textbook of Radiology İmaging Sutton
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI (Kod: 0101516)
A GRUBU
TARİH
09.02.2015
B GRUBU
TARİH
22.12.2014
C GRUBU
TARİH
10.11.2014
10.02.2015
23.12.2014
11.11.2014
11.02.2015
24.12.2014
12.11.2014
12.02.2015
25.12.2014
13.11.2014
13.02.2015
26.12.2014
14.11.2014
16.02.2015
29.12.2014
17.11.2014
17.02.2015
30.12.2014
18.11.2014
18.02.2015
31.12.2014
19.11.2014
19.02.2015
01.01.2015
20.11.2014
20.02.2015
02.01.2015
21.11.2014
23.02.2015
05.01.2015
24.11.2014
24.02.2015
06.01.2015
25.11.2014
25.02.2015
07.01.2015
26.11.2014
26.02.2015
08.01.2015
27.11.2014
Toplam: 40 saat teorik ve 16 saat uygulama
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞR. ÜYESİ
09.00–10.00
10.00–12.00
14.00–15.00
09.00–10.00
10.00–12.00
14.00–15.00
09.00–10.00
10.00–12.00
14.00–15.00
09.00–10.00
10.00–12.00
14.00–15.00
09.00–10.00
10.00–12.00
14.00–15.00
09.00–10.00
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
İ. ŞAN
F. BOZKUŞ
R. DÜNDAR
R. DÜNDAR
R. DÜNDAR
R. DÜNDAR
İ. ŞAN
F. BOZKUŞ
R. DÜNDAR
İ. ŞAN
İ. ŞAN
İ. ŞAN
F. BOZKUŞ
İ. ŞAN
İ. İYNEN
F. BOZKUŞ
10.00–12.00
14.00–15.00
09.00–10.00
10.00–12.00
14.00–15.00
09.00–10.00
10.00–12.00
14.00–15.00
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
09.00–10.00
10.00–12.00
14.00–15.00
09.00–10.00
10.00–12.00
14.00–15.00
09.00–10.00
10.00–12.00
14.00–15.00
09.00–10.00
10.00–12.00
14.00–15.00
08.00–12.00
13.00–17.00
SINAV
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Teorik
Uygulama
Teorik
Uygulama
Kulak anatomisi, fizyolojisi İşitmenin değerlendirilmesi
Boyun Muayenesi
Burun anatomisi, fizyolojisi Nazal septal deformit.
Rinitler, sinüs anatomisi ve fonksiyonları
Burun Muayenesi
Sinüzitler ve tedavisi Burun ve paranazal sinus tümörleri
İletim ve SN İşitme kayıplerı işitme cihazları ve koklear implant
Orofarenks Muayenesi
Epistaksis Nazal travma rinoplasti
Dış kulak ve timpanik membran hastalıkları. Otitis media ve komplikasyonları
Kulak Muayenesi
Orta kulak hastalıkları Vertigolu hastaların değerlendirilmesi
Uyku apnesi ve horlama
Diapozon testleri
Vestibüler hastalıklar, tinnitus
Oral lezyonlar, özafagial hastalıklar, Özafagus tümörleri, Baş boyun vasküler ve
kütanöz tümörler
Odyometri ve timpanometri
Uçmaya ve dalmaya bağlı hastalıklar, Nörootoloji
KBB'de tiroid ve paratiroid, Tükrük bezi hastalıkları
Burun tamponu koyma
Derin boyun enfeksiyonları, Ses kısıklıkları
Otoplasti, fasial sinir hastalıkları
Larenks muayenesi
Larengoskopi özefagoskopi, Tükrük bezi tümörleri, oral kavite ve farenks
tümörleri, Odontojenik tümör ve kistler, çene tümörleri
Temporal kemik travması
Vestibüler testler I
Tonsil ve adenoid, Konjenital malformasyonlar
Larenks tümörleri
Vestibüler Testler 2
Otolarengoloji ve genetik, Yarık damak ve dudak
Mandibula fraktürleri
KBB'de endoskopi 1
Baş boyun radyoterapisi ve kemoterapisi
Hava yolu obstrüksiyonu Pediatrik hava yolu
KBB'de endoskopi 2
Zigoma, maksilla ve orbita fraktürleri
Sınav öncesi değerlendirme
Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zamanda yapılacaktır.
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI DERSİNİ VERECEK ÖĞRETİM
ÜYELERİ:
Doç. Dr. İsmail İYNEN
Doç. Dr. İmran ŞAN
Yrd. Doç. Dr. Ferhat BOZKUŞ
Yrd. Doç. Dr. Rıza Dündar
TEMEL BAŞVURU KAYNAKLARI:
1. Önerci M. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Tanı ve Tedavide İlk Adım. Matsa
Matbaacılık, Ankara, 2002.
2. Önerci M. Sorularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Güneş Kitabevi, Ankara, 2001.
3. Strome M, Kelly J, Fried M: Manuel of Otolaryngology. Little Brown Company,
Boston,1990.
İ. ŞAN
İ. İYNEN
F. BOZKUŞ
R. DÜNDAR
F. BOZKUŞ
İ. İYNEN
İ. ŞAN
R. DÜNDAR
İ. İYNEN
İ. İYNEN
F. BOZKUŞ
İ. İYNEN
İ. İYNEN
F. BOZKUŞ
F. BOZKUŞ
İ. ŞAN
İ. İYNEN
F. BOZKUŞ
İ. ŞAN
İ. İYNEN
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
KALP-DAMAR VE GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJ PROGRAMI (Kod: 0101520)
A GRUBU
TARİH
08.09.2014
B GRUBU
TARİH
11.05.2015
C GRUBU
TARİH
13.04.2015
09.09.2014
12.05.2015
14.04.2015
10.09.2014
13.05.2015
15.04.2015
11.09.2014
14.05.2015
16.04.2015
12.09.2014
15.05.2015
17.04.2015
15.09.2014
18.05.2015
20.04.2015
16.09.2014
19.05.2015
21.04.2015
17.09.2014
20.05.2015
22.04.2015
18.09.2014
21.05.2015
23.04.2015
19.09.2014
22.05.2015
24.04.2015
Toplam: 45 saat teorik ve 9 saat uygulama
SAAT
STAJ TÜRÜ
STAJIN KONUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
09.00–09.50
10.00–10.50
11.00–11.50
13.00–13.50
14.00–14.50
15.00–15.50
09.00–09.50
10.00–10.50
11.00–11.50
13.00–13.50
14.00–14.50
15.00–15.50
09.00–09.50
10.00–10.50
11.00–11.50
13.00–13.50
14.00–14.50
15.00–15.50
09.00–09.50
10.00–10.50
11.00–11.50
13.00–13.50
14.00–14.50
15.00–15.50
09.00–09.50
10.00–10.50
11.00–11.50
13.00–13.50
14.00–14.50
15.00–15.50
09.00–09.50
10.00–10.50
11.00–11.50
13.00–13.50
14.00–14.50
15.00–15.50
09.00–09.50
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Kardiyovasküler sistemin embriyolojisi
Kardiyovasküler sistemin cerrahi anatomisi
Konjenital kalp hastalıklarında terminoloji
ASD
VSD
PDA
Aort koarktasyonu
Konjenital kalp kapak hastalıkları
DORV, DOLV
SVDA, PVDA
Fallot Tetralojisi
TGA
Koroner kalp hastalıkları
Koroner kalp hastalıklarında cerrahi
AMI mekanik komplikasyonları
Ekstrakorporeal dolaşım
Sol ventrikul destek sistemleri
Yapay kalp ve kalp nakli
Karotis arter hastalıkları
Periferik arter hastalıkları
Periferik ven hastalıkları
Tromboembolik hastalık
Periferik damar yaralanmaları
Kardiyak travmaları
Aort anevrizmaları
Aort diseksiyonları
Minimal invaziv açık kalp cerrahisi
EVAR, TEVAR
Perkütan ve transkateter AVR
Kardiyak tümörler
Aort kapak hastalıkları
Mitral kapak hastalıkları
Triküspit kapak hastalıkları
Endokarditler
Perikarditler
Miyokard koruması
Toraks Anatomisi ve Toraks Kesileri
10.00–10.50
Teorik
Toraks travmaları
11.00–11.50
13.00–13.50
14.00–14.50
15.00–15.50
09.00–09.50
10.00–10.50
11.00–11.50
13.00–13.50
14.00–14.50
15.00–15.50
09.00–09.50
10.00–10.50
11.00–11.50
13.00–13.50
14.00–14.50
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Pratik
Pratik
Pratik
Pratik
Pratik
Pratik
Pratik
Pratik
Pnömotoraks
Akciğer kanseri cerrahi tedavisi
Göğüs duvarı anomalileri
Torasik kist hidatik hastalığı
Özafagus cerrahi hastalıkları
Toraks çıkış sendromu
Kalp ve damar hastalıkları cerrahisi
Kalp ve damar hastalıkları cerrahisi
Kalp ve damar hastalıkları cerrahisi
Kalp ve damar hastalıkları cerrahisi
Kalp ve damar hastalıkları cerrahisi
Kalp ve damar hastalıkları cerrahisi
Kalp ve damar hastalıkları cerrahisi
Kalp ve damar hastalıkları cerrahisi
Göğüs hastalıkları cerrahisi
15.00–15.50
Pratik
Göğüs hastalıkları cerrahisi
M. Salih AYDIN
M. Salih AYDIN
M. Salih AYDIN
M. Salih AYDIN
M. Salih AYDIN
M. Salih AYDIN
M. Salih AYDIN
M. Salih AYDIN
M. Salih AYDIN
M. Salih AYDIN
M. Salih AYDIN
M. Salih AYDIN
A.KOÇARSLAN
A.KOÇARSLAN
A.KOÇARSLAN
A.KOÇARSLAN
A.KOÇARSLAN
A.KOÇARSLAN
A.KOÇARSLAN
A.KOÇARSLAN
A.KOÇARSLAN
A.KOÇARSLAN
M. GÖZ
M. GÖZ
M. GÖZ
M. GÖZ
M. GÖZ
M. GÖZ
M. GÖZ
A. HAZAR
A. HAZAR
A. HAZAR
A. HAZAR
A. HAZAR
A. HAZAR
A. HAZAR
İ. Can
KÜRKÇÜOĞLU
İ. Can
KÜRKÇÜOĞLU
İ. ESER
İ. ESER
İ. ESER
İ. ESER
Ş.GÜNAY
Ş:GÜNAY
M. GÖZ
M. GÖZ
A.KOÇARSLAN
A.KOÇARSLAN
M. Salih AYDIN
M. Salih AYDIN
A. HAZAR
A. HAZAR
İ. Can
KÜRKÇÜOĞLU
İ. Can
KÜRKÇÜOĞLU
TÜM ÖĞR. ÜYELERİ
13.00–17.00
SINAV
Resmi tatillere rastlayan dersler Öğretim Üyelerinin belirleyeceği zamanda yapılacaktır.
KALP-DAMAR CERRAHİSİ VE GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJLARINI VERECEK
ÖĞRETİM ÜYELERİ:
Prof. Dr. İ. Can KÜRKÇÜOĞLU (Göğüs Cerrahisi)
Doç. Dr. Mustafa GÖZ (Kalp Damar Cerrahisi)
Doç. Dr. Abdussemet HAZAR (Kalp Damar Cerrahisi)
Yrd. Doç. Dr. M. Salih AYDIN (Kalp Damar Cerrahisi)
Yrd. Doç. Dr. İrfan ESER (Göğüs Cerrahisi)
Yrd. Doç. Dr. Aydemir KOÇARSLAN (Kalp Damar Cerrahisi)
Yrd. Doç. Dr. Şamil GÜNAY(Göğüs Cerrahisi)
KAYNAK KİTAPLAR:
1. Kalp ve Damar Cerrahisi. M. Paç, A. Akçevin, A. Aka, S. Büket, T. Sarıoğlu, MN Medikal
& Nobel, Ankara, 2004.
2. Kalp ve Damar Cerrahisi. M. Paç, A. Akçevin, A. Aka, S. Büket, T. Sarıoğlu, MN Medikal
& Nobel, Ankara, 2004.
3. General thoracic surgery. Thomas W. Shields. Sixth edition. A Wolters Kluwer Company,
USA, 2005.
6. SINIF STAJ PROGRAMI
(Güncelleme Tarihi: 01.09.2014)
Sınıf Koordinatörü: Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
DERS ADI
İç Hastalıkları (0101601)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (0101602)
Kadın Hastalıkları ve Doğum (0101603)
Halk Sağlığı (0101604)
Acil Tıp (0101605)
Genel Cerrahi (0101606)
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (0101607)
Seçmeli staj (Aile Hekimliği ve diğerleri) (0101620)
TOPLAM
Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Yusuf YÜCEL
YILLIK TOPLAM HAFTA / DERS SAATİ
8 / 448
8 / 448
8 / 448
8 / 448
8 / 448
4 / 224
4 / 224
4 / 224
52 Hafta / 2912
A
B
C
D
E
30.06.2014
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
27.07.2014
28.07.2014
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
24.08.2014
25.08.2014
GNLCR
SEÇST
İÇHST11
İÇHST2
ÇSHAT1
21.09.2014
22.09.2014
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
19.10.2014
20.10.2014
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
16.11.2014
17.11.2014
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
SEÇST
14.12.2014
15.12.2014
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
11.01.2015
12.01.2015
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
08.02.2015
09.02.2015
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
08.03.2015
09.03.2015
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
05.04.2015
06.04.2015
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
03.05.2015
04.05.2015
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
31.05.2015
01.06.2015
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
28.06.2015
İÇHST1=4, İÇHST2=5, ÇSHST1=4, ÇSHST2=5, KHSTD1=4, KHSTD2=5, ACLTP1,
AKTS (ECTS)
9
9
9
9
9
5
5
5
60
F
KHSTD2
G
ACLTP1
H
ACLTP2
I
HLSAĞ1
J
HLSAĞ2
K
RSHST
L
GNLCR
M
SEÇST
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
ACLTP2
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
ACLTP1
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
KHSTD2
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
KHSTD1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ÇSHAT2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
ÇSHAT1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
İÇHST2
ACLTP1
ACLTP2
HLSAĞ1
HLSAĞ2
RSHST
GNLCR
SEÇST
İÇHST1
ACLTP2=5, HLSAĞ1=4, HLSAĞ2=5, RSHST=5, GNLCR=5, SEÇST=5İÇHST:
İÇ HASTALIKLARI (0101601)
ÇSHST: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (0101602)
KHSTD: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM (0101603)
HLSAĞ: HALK SAĞLIĞI (0101604)
ACLTP: ACİL TIP (0101605)
GNLCR: GENEL CERRAHİ (0101606)
RSHST: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (0101607)
SEÇST: SEÇMELİ STAJ (AİLE HEKİMLİĞİ VE DİĞERLERİ (0101620)
—Seçmeli Staj: Zorunlu stajların dışındaki (Aile Hekimliği ve diğerleri) Anabilim Dallarında yapılır.
—Stajlar, hafta içi veya hafta sonu olmasına bakılmaksızın belirtilen haftanın ilk günü başlar, son günü biter.
- 24 saat nöbet tutulmasından (saat 08.00 ile başlayan nöbet ertesi gün saat 08.00’da sona erer) sonra 48 saat dinlenme verilecektir.
070101025
080101008
090101020
080101034
080101029
080101037
090101028
090101031
090101007
090101041
090101047
090101052
090101064
090101065
090101066
090101067
A GRUBU
Eyyüp ÇETİNKAYA
Aydın ÇELEBİ
Selman ÖZCAN
Faysal UĞUR
E GRUBU
Furkan ONUR
İrem DEMİR
Bahar KAYA
Bünyamin HARMAN
I GRUBU
Revah ÇANKAYA
Abdullah SEÇMEN
İsmetullah SİZER
Mehmet Tahir ÇARIK
M GRUBU
Ali SÜRÜCÜ
Serap DURMUŞ
Abdulkadir AKBAŞ
Celal ER
090101002
090101003
090101004
090101038
090101024
090101025
090101027
090101046
090101039
090101048
090101049
090101058
B GRUBU
Mehmet Nuri RASTGELDİ
Abdullah ÖZGÖTÜRÜCÜ
Yusuf Ziya BALIKÇI
Engin ÇETİN
F GRUBU
Muhammet Bilal NART
Dilara SEYDANOĞLU
Tuğba KARAKAŞ
Perihan YAPICI
J GRUBU
Yekta KARAKOÇ
Mesut YARDİMCİEL
Özgür BİNGÖL
İrfan DEGER
090101005
090101009
090101011
090101012
090101018
090101030
090101022
090101023
090101043
090101047
090101050
090101060
C GRUBU
İrem GÜNEŞ
Berivan KURKUT
Nurullah YOKUŞ
Gülistan MENTEŞ
G GRUBU
Baran SINIR
Halil SEVEROĞLU
Yahya PAMUK
Bişar AKBAŞ
K GRUBU
Genç KIRVAR
Cengiz GÜLTEKİN
Mehmet Armağan ALAKUŞ
Rabia KÜPELİ
090101013
090101014
090101015
090101016
090101017
090101032
090101033
090101037
090101053
090101054
090101056
090101062
D GRUBU
Ferhat KAYA
Ahmet ÖNEL
Mucahit ELMACİ
Aziz ZİLAN
H GRUBU
Sevim AKIN
Eda ALP
Hüseyin AYVAZ
Cihan DURAK
L GRUBU
Merve GÜL
Bahar ÖZGÜZEL
Fikriye GÜLÜMSER
Emine DEMİREL
ÖNEMLİ TELEFONLAR VE WEB ADRESLERİ
Harran Üniversitesi Rektörlüğü Santral:
Tıp Fakültesi Dekanlığı:
Tıp Fakültesi Sekreterliği:
Yenişehir Yerleşkesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Faks:
Osmanbey Yerleşkesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Faks:
Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkanı:
Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri:
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği:
(414) 3183000
(414) 3183031
(414) 3183030
(414) 3183192
(414) 3183647
(414) 3183028/-1369
(414) 3183101/-1385
(414) 3183351
Harran Üniversitesi:
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi:
1. sınıf öğrencileri haberleşme adresi:
2. sınıf öğrencileri haberleşme adresi:
3. sınıf öğrencileri haberleşme adresi:
4. sınıf öğrencileri haberleşme adresi:
5. sınıf öğrencileri haberleşme adresi:
6. sınıf öğrencileri haberleşme adresi:
http://www.harran.edu.tr
http://tip.harran.edu.tr/
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

2014 - 2015 Eğitim Öğretim Ders Programı - Tıp Fakültesi