SAYIN VELĠLERĠMĠZ, SEVGĠLĠ ÖĞRENCĠLERĠMĠZ,
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında ortaokul öğrencilerimiz, salı günleri 8-9. ders saatlerinde kulüp
çalışmalarına katılacaklardır. Aşağıdaki listeden seçtiğiniz kulüp isimlerini tercih sırasına göre
yazmanızı ve 26 Eylül Cuma günü sınıf öğretmenlerinize teslim etmenizi önemle rica ederiz.
Aslı AKI
Okul Müdürü
KULÜP ADI
SINIFLAR
SORUMLU ÖĞRETMENLER
Ahşap Oymacılığı/ Kıl Testere
Akıl Oyunları
Arkeoloji
Basketbol
Bilgisayar
Bocce
Dans
Destination Imagination
Ebru
Eskrim
Fransızca Müzikal
Fransızca Video ve Klip
Fransızca Yemek
GEMS
JMUN
Kaligrafi
Oda Orkestrası
Okçuluk
Sanat ve Tasarım
Satranç
Türkçe Tiyatro
World Scholar’s Cup
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
5-6-7-8. Sınıflar
Harun GÜRSOY
Seden KAĞITÇIOĞLU/ Hasan TELLĠ
Tino REGGIO
Onur UZUNOĞLU
Gökhan YÜKSEL
Nazife ÖZDEMĠR / Fergül KAYA
Zeynep GÖKÇETĠN
Yusuf VARLI
Canan ĠPEK
Burak ORAY
Jenifer KARAHAN /Berrak ÇETĠR
Marie MARQUĠER / Valérie FAGALDE
Deniz SÜZEN/ Özlem GÜNCAN
Neşe GÖRSEM
Macide SELTEN/ Steven ROSS MILLS
Nermin YILDIZ
Ekim ĠLGEN / Esra ERDĠRĠK
Ahmet KÜTAHYALI
Rein ÖZBĠLGĠN / Zeynep YAĞIZKURT
Güray KERA
Gülcan KARAÇUR / Zuhal ÖZAKMAN
Duygu ÖNER / Steven ROSS MILLS
MAX.
ÖĞRENCİ
SAYISI
8
10
10
15
10
8
15
7
10
15
20
15
10
10
6
10
10
10
10
10
15
15
KULÜP TERCĠH FORMU
Öğrencinin Adı Soyadı:
Sınıf/ No:
Kulüp Tercihleri :
1.
2.
3.
NOT: 1. Öncelikle öğrencilerin birinci tercihleri dikkate alınacaktır. Kulüp kontenjanlarının dolması durumunda
öğrencilerimiz daha sonraki tercihlerine yerleştirileceklerdir.
2. Kulüp değişimleri yapılmayacaktır.
AHŞAP OYMACILIĞI VE KIL TESTERE KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Harun GÜRSOY
Kulübün Amaçları: Öğrencilerimizin el becerilerinin gelişmesini sağlamak, kıl testere kullanımını
öğretmek, ahşap oymacılığı zevkini geliştirmek, yaşamları boyunca edinebilecekleri bir hobileri
olmasına olanak yaratmak
Kulüp Katılım Kriterleri: El becerilerini geliştirmek isteyen, bir hobi edinebilmek için sabırlı, istekli,
gayretli olabilecek, kıl testere kullanılacağı için dikkatli, titiz, kulüp kurallarına uyum sağlayacak
öğrenciler ile çalışılacaktır.
Kulüp Üye Sayısı: En az 6, en fazla 8 öğrenciden oluşacaktır.
Kulüp Kuralları: Yeni bir hobi edinmeye istekli olmak, kıl testere ile çalışabilmek,
Oymacılık sanatı ile ilgilenmeye hevesli olmak, kulüp kurallarına uymak
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Malzemeler okul tarafından karşılanacaktır. Özel
çalışmalarda bazı malzemeler öğrenciler tarafından karşılanabilecektir.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: -------Yılsonu Etkinliği: Yılsonunda tüm kulüplerin birlikte hazırlayacağı gecede sergi açılacaktır.
AKIL OYUNLARI KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Seden KAĞITÇIOĞLU / Hasan TELLİ
Kulübün Amaçları: Öğrencilerimizin; problem durumları karşısında farklı ve özgün stratejiler
geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, kendine özgü yaklaşım ve çözüm yolları geliştirebilmesi,
bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi, problem çözmeye
yönelik olumlu tutum geliştirmesi amaçlanmıştır.
Hedefimiz, öğrencilerimizin bireysel ve grup çalışmalarında sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlığı
kazanmasına, başarısızlık durumunda yılmadan alternatif çözüm ve strateji geliştirme tutum ve
davranışlarını kazanmasına yardımcı olmaktır.
Kulüp Katılım Kriterleri: Düşünmeyi seven, akıl ve strateji oyunlarına meraklı, yeni oyunlar
öğrenmeye hevesli, problem durumları karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmeye hazır, hızlı ve
doğru karar verebilen, kendine özgü yaklaşım ve çözüm yolları geliştirebilen öğrencilerimizle keyifli
çalışmalar yapılacaktır.
Kulüp Üye Sayısı: 10 öğrenci
Kulüp Kuralları: Yeni oyunlar öğrenmeye istekli olmak, problem durumları karşısında yılmadan
çözümler üretmeye devam etmek, etkinliklere istekle katılmak, bireysel olarak ve grupla uyumlu
çalışmak, rakiplerinin hepsini önemseyerek her öğrenciyle eşit şekilde çalışmak kulüp
kurallarımızdandır.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Öğrenciye ait herhangi bir masraf yoktur.
(Öğrencilerimiz isterse, oyuncakçılarda satılan, kulüpte oynanan strateji oyunlarından satın alabilir,
evde ailesi ve arkadaşlarıyla oynamaya devam edebilirler.)
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: Akıl oyunları yarışması, strateji oyunları yarışması
Yılsonu Etkinliği: Kulüp öğrencileri, okul genelinde yarışma düzenleyecektir
ARKEOLOJİ KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Tino REGGIO
Kulüp Amaçları: Tarihimizi, çevremizi tanımak; sanat tarihimiz hakkında bilgi sahibi olmak, görerek,
gezerek, inceleyerek öğrenmek; öğrendiklerimizi kalıcı bilgiye dönüştürmek
Kulüp Katılım Kriterleri: Kulüp, hem teorik hem de pratiğe dayalı çalışmalar ortaya koyduğu için ( gezi,
maket yapımı, afiş çalışması vb.) sorumluluk sahibi, sabırlı, ciddi, meraklı, kulübe gerçekten zaman
ayırabilecek öğrencilerle çalışılacaktır.
Kulüp Üye Sayısı: 15 öğrenci (5-6-7.sınıflar)
Kulüp Kuralları: Verilen sorumluluğu ciddiyetle yüklenebilmek, kulüp saatlerini verimli kullanmak
adına zamanında kulübe başlamak, grup çalışmasına uygun olmak, uyumlu olmak
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Maket yapımındaki malzemelerin temini
öğrencilerimize aittir.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: Öğrencilerimiz, her yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu
“TARİHE SAYGI YEREL KORUMA ÖDÜLLERİ” projesinin OKUL PROJELERİ başlığındaki yarışmaya
katılmaktadırlar. (Her yıl bu yarışmada ödül kazanmaktadır)
Yılsonu Etkinliği: Öğrencilerimizin her yıl çalışmalarını gerçekleştirdiği gezilerden hazırlanan
fotoğraflar ve yaptıkları maketler okulumuzun farklı köşelerinde sergilenmektedir.
BİLGİSAYAR KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Gökhan YÜKSEL
Kulübün Amaçları: Teknolojik gelişmelerin takip edilmesini, bilgisayar ile araştırma yapılmasını
sağlamak, yaratıcılığı kullanarak yeni düzenlemeler yapabilmek, web sitesi oluşturabilmek
Kulüp Katılım Kriterleri: Bilgisayar teknolojisini amacına uygun kullanmak, yeni düzenlemeler
yapmaya istekli ve hevesli olmak, yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarmak, alandaki gelişmeleri takip
etmek
Kulübün Üye Sayısı: 10 öğrenci
Kulüp Kuralları: Çalışmalara zamanında gelmek, bilgisayarı amacına uygun kullanmak, grup
çalışmasına uygun olmak
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: -------Kulübün Katılacağı Yarışmalar: ----------Yılsonu Etkinliği: Web sitesi oluşturulacaktır.
BASKETBOL KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Onur UZUNOĞLU
Kulübün Amaçları: Basketbol sporunu ve oyun kurallarını tanımak, öğrencilerimizin bir spor dalı ile
ilgilenmesine olanak sağlamak
Kulüp Katılım Kriterleri: 5-6-7-8. sınıf erkek öğrencilerden oluşması.
ÖNEMLİ NOT: 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden haftanın iki günü (pazartesi-çarşamba) okul takımı
çalışmalarına katılacak öğrenciler Basketbol kulübüne seçilmeyecektir.
Kulüp saati başladığında öğrencilerin salonda spor kıyafetli hazır olmaları
Kulübün Üye Sayısı: 15 öğrenci
Kulüp Kuralları: Çalışmalara zamanında, tam ve spor kıyafetli gelmek, grup çalışmasına uyumlu olmak
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: -------Kulübün Katılacağı Yarışmalar: Okullar arası basketbol müsabakaları
Yılsonu Etkinliği: Okul içinde turnuva düzenlenecektir.
BOCCE KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Nazife ÖZDEMİR/ Fergül KAYA
Kulübün Amaçları: Bocce sporunu öğrencilerimize tanıtmak, yaratıcılık gücünün geliştirilmesini
sağlamak, kişisel beceri ve yeteneklerin gelişmesine katkıda bulunmak, öğrencilerin sosyal, kültürel,
sportif yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak.
Yarışma grubuna yönelik çalışmalar yaparak okul takımı için alt yapı oluşturmak.
Kulüp Katılım Kriterleri: 5,6,7 ve 8 sınıf öğrencisi olmak
Farklı spor branşlarına ilgisi olmak.
Kulübün Üye Sayısı: 8 öğrenci
Kulüp Kuralları: Yapacağı çalışmaların bilincinde olmak, kulübe düzenli katılmak, okul spor kıyafeti ile
çalışmalara katılmak, arkadaşlarıyla işbirliği yapabilmek, verilen görevi zamanında tamamlamak
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: -------Kulübün Katılacağı Yarışmalar: Okullar arası basketbol müsabakaları
Yılsonu Etkinliği: Okul içinde turnuva düzenlenecektir
DANS KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Zeynep GÖKÇETİN
Kulüp Amaçları: Grup bilinci içerisinde sorumluluk duygularını geliştirmeyi ve paylaşmayı öğretmek,
öğrencilerin sosyal toplum içerisinde kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak, müzik eşliğinde
ritmin duygusunu ve koordinasyonunu geliştirmek, vücudun esnekliğini, direncini artırarak daha
sağlıklı ve zinde bir yaşamı desteklemek, dans ile ilgili ritim duygusunun geliştirilmesi ile birlikte temel
becerilerin kazanılmasını sağlamak, aerobik kapasiteyi güçlendirerek vücudun daha dinamik ve
enerjik olmasına katkı sağlayabilmek.
Kulüp Katılım Kriterleri: Müzik ve ritim duygusuna sahip olmak,
Çalışmaya istekli ve yaratıcı olmak,
Dans ve ritim duygusunu geliştirmeye istekli olmak
Kulüp Üye Sayısı: 15 öğrenci
Kulüp Kuralları: Ekip çalışmasına uyumlu olmak,
Arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde olmak, ders saatlerine uymak.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Gösterilerde kullanılacak kostümlerin ücretleri
öğrenciye aittir. (Kiralama ya da satın alma)
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: -------Yılsonu Etkinliği: Okulumuzun yılsonunda yapılacak kulüp gecesinde ve bazı törenlerde hazırlanan
gösteriler sergilenecektir.
DESTİNATİON İMAGİNATİON KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Yusuf VARLI
Kulüp Amaçları: Öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanarak problem çözme becerilerini geliştirmek
Katılım Kriterleri: Analitik düşünme becerisine sahip, yaratıcı, takım çalışması yapabilecek, sabırlı,
çözüm odaklı, tiyatro/drama/doğaçlama ile ilgilenen, sorun çözmekten hoşlanan takım arkadaşları ile
çalışılacaktır.
Kulüp Üye Sayısı: En fazla 7 öğrenci
Kulüp Kuralları: Kulüp katılım kriterlerine uymak,
Kulüp faaliyetlerine düzenli katılmak,
Verilen sorumlulukları ve görevleri yerine getirmek gerekmektedir.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Ulusal ve uluslararası DI (Destination Imagination)
yarışmalara katılım ücreti, konaklama ve ulaşım masrafları gibi giderler öğrenciye aittir.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: İzmir elemelerini geçince Ulusal DI yarışmaları (İstanbul)
Ulusal yarışmalarda elde edilen derecelere göre Avrupa ve Dünya DI şampiyonalarına katılım
NOT: Elemelerin ve şampiyonaların yapılacağı yerler, organizasyonu düzenleyenler tarafından farklı
yerlerde yapılabilir.
Yılsonu Etkinliği: DI yarışmalarındaki etkinliklerden oluşan bir gösteri yılsonunda yapılacaktır.
EBRU KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Canan İPEK
Kulüp Amaçları: Geleneksel Türk el sanatlarından biri olan Ebru sanatını okul çapında tanıtıp
öğrencilerimize sevdirmektir. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarının gelişmesini destekleyerek el becerisini
en üst düzeye çıkarıp düzenlenen sergilerle de bireyin özgüvenine katkıda bulunmak amaçlarımız
arasında yer almaktadır.
Katılım Kriterleri: Farklı sanat dallarıyla uğraşmaktan hoşlanmak, yaratıcı olmayı sevmek.
Kulüp Üye Sayısı: 10 öğrenci
Kulüp Kuralları: Malzemelerini eksiksiz getirmek, düzenli ve temiz çalışmak.
Atölye kullanımındaki paylaşıma ve kullanım kurallarına dikkat etmek, sabırlı ve istekli olmak.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Ebru Sanatı malzemeleri toplu olarak okulumu
tarafından temin edilecektir.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: ----Yılsonu Etkinliği: Yılsonunda yapılacak kulüp gecesinde yapılan tüm çalışmalar sergilenecektir.
ESKRİM KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Burak ORAY (Eskrim Milli Takım Antrenörü)
Kulüp Amaçları: Eskrim kulübünde bu branşa ait temel teknik ve taktik beceriler öğretilirken aynı
zamanda çocukların dikkat kapasitelerini ve konsantrasyon düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar
yapılarak çabukluk, denge, koordinasyon gibi özelliklerinin de geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Kulüp Katılım Kriterleri: Eskrim branşını öğrenip kendini geliştirmeye istekli olmak, düzenli çalışmaya
uyum sağlamak, zamanı verimli kullanabilmek.
Kulüp Üye Sayısı: En az 5, en fazla 15 öğrenci
Kulüp Kuralları: Okul içi eskrim organizasyonlarında verilen görevi takip etmek ve uygulamak, okulun
belirlemiş olduğu spor kıyafetlerini kullanmak.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Öğrencilerimiz kulüp öğretmenimizin getireceği
eskrim malzemelerini kullanabileceği gibi, isteyen velilerimiz öğrencilerimiz için kendi ekipmanlarını
temin edebilirler.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: Eskrim alanında federasyonun düzenleyeceği yarışmalar
Yılsonu Etkinliği: Okul içi turnuva organize etmek
FRANSIZCA MUTFAK KULÜBÜ
Öğretmenin Adı : Deniz SÜZEN/ Özlem GÜNCAN
Kulüp Amaçları: El becerilerini geliştirmek, Fransızca kelime bilgisini artırmak, ürün oluşturmak
Katılım Kriterleri: Yemek yapmaktan zevk almak, grup çalışmasına uyumlu olmak
Kulüp Üye Sayısı: 10 öğrenci
Kulüp Kuralları: Hijyenik bir ortam olmasına dikkat etmek, Fransızca konuşmak, hazırlananları yemek
ama özellikle diğer kişilerle paylaşmak
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: --------Kulübün Katılacağı Yarışmalar: ---------Yılsonu Etkinliği: Yılsonu düzenlenecek kulüp gecesinde, o güne kadar öğrenilen ve o gün hazırlanan
yiyeceklerin sunulması
FRANSIZCA VİDEO VE KLİP HAZIRLAMA KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Marie MARQUIER / Valerie FAGALDE
Kulüp Amaçları: Öğrencilerin hayal güçlerini zenginleştirmek, Fransızca kelime bilgisini artırmak,
Teknolojik araçları kullanarak Fransızca klip hazırlamak ve montaj yapmayı öğrenmek
Katılım Kriterleri: Şarkı söylemeyi, film çekmeyi, dans etmeyi seven, Fransızca konuşarak çalışacak
öğrencilerle kulüp açılacaktır.
Kulüp Üye Sayısı: 10 öğrenci
Kulüp Kuralları: Ekip halinde ve uyumlu çalışmak,
Çalışmaları zamanında yerine getirmek
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Kulüp ihtiyaçları okul tarafından temin edilecektir.
Kulübün katılacağı yarışmalar: -----Yılsonu Etkinliği: Yapılan çalışmalar Frankofoni, noel ve yılsonu kulüp gecesinde sergilenecektir
FRANSIZCA MÜZİKAL KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Jenifer KARAHAN / Berrak ÇETİR
Kulüp Amaçları: Öğrencilerin jest ve mimiklerini kullanmasını sağlamak, sahnede kendilerini ifade
etmelerine olanak yaratmak, Fransızca konuşmalarını ve kelime bilgilerinin artmasını sağlamak
Ritim ve müzik zevk ve bilgilerinin gelişmesine, Fransızca müzikleri tanımalarına katkı sağlamak.
Kulüp Katılım Kriterleri: Kulüp çalışmalarına zamanında katılmak, ekip çalışmasına uyumlu olmak,
Verilen metinleri zamanında çalışmak, drama, ses, müzik, şarkı çalışmaları gibi çalışmalara katılım
sağlamak
Kulüp Üye Sayısı: 20 öğrenci
Kulüp Kuralları: Verilen metinlere, şarkı ve müziklere tam ve zamanında çalışmak,
Fransızca konuşmak
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Gösteri için gerekebilecek kostümler
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: --------Yılsonu Etkinliği: Yılsonunda Fransızca gösteri sergilenecektir.
GEMS KULÜBÜ
Öğretmenin Adı : Neşe GÖRSEM
Kulüp Amaçları: Fen bilimlerine ilgi duyulmasını sağlamak, deney yolu ile öğrenmeyi gerçekleştirmek
Eğlenceli bilim uygulamaları ile bilim çalışmalarına yönelmek, keşfederek öğrenmenin önemini
kavramak
Katılım Kriterleri: Bilimi sevmek, deney yapamaya ilgi duymak, araştırmaya açık olmak
Kulüp Üye Sayısı: 10 öğrenci
Kulüp Kuralları: Laboratuar kurallarına uymak, deney malzemeleri kullanılırken dikkatli olmak,
bireysel ve grup çalışmalarında yaratıcı olmak
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: --------Kulübün Katılacağı Yarışmalar: ---------Yılsonu Etkinliği: Yılsonu düzenlenecek kulüp gecesinde, o güne kadar öğrenilen ve o gün hazırlanan
yiyeceklerin sunulmas
JMUN KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Macide SELTEN / Steven ROSS MILLS
Kulüp Amaçları: Dünya sorunlarını takip etmek, çözüm önerilerinde bulunmak, genel kültürlerini
geliştirmek, münazarayı tanımak, münazara tekniklerini öğrenmek, başkalarının fikrini dinlemek ve
fikirlerini doğru bir biçimde savunup kabul ettirebilmek, İngilizce konuşmak, İngilizce kelime bilgisini
artırmak
Kulüp Katılım Kriterleri: İngilizceye konuşma, yazma, anlama ve dinleme becerilerinde hâkim olmak,
araştırma yapmaya istekli olmak ve güncel olayları takip etmek.
Kulüp Üye Sayısı: 6 öğrenci
Kulüp Kuralları: Disiplinli çalışma, verilen işi zamanında tamamlamak, uyum içinde olmak, mümkün
olduğunca İngilizce konuşmak, verilen görevleri zamanında, titizlikle yerine getirmek.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Yarışmaya katılım ücreti öğrencilerimiz tarafından
karşılanacaktır. Bölgemizde yapılacak olan elemelerde başarılı olmamız durumunda yurtdışında
düzenlenecek olan etaplarda katılım, yol ve konaklama masrafları yine öğrenciye ait olacaktır.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: Uluslararası yarışmalar
Yılsonu Etkinliği: Yapılan çalışmalar yılsonunda sergilenecektir.
KALİGRAFİ KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Nermin YILDIZ
Kulüp Amaçları: Geleneksel Fransız yazı sanatlarından biri olan Kaligrafi sanatını okul çapında tanıtıp
öğrencilerimize sevdirmektir. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarının gelişmesini destekleyerek el becerisini
en üst düzeye çıkarıp düzenlenen sergiler ve oluşturulacak kitap ile bireyin özgüvenine katkıda
bulunmak kulübün amaçları arasında yer almaktadır.
Katılım Kriterleri: Fransız tarihine ilgi duymak, el becerilerini geliştirmeye açık olmak, yaratıcı olmayı
sevmek.
Kulüp Üye Sayısı: 10 öğrenci
Kulüp Kuralları: Malzemelerini eksiksiz getirmek, düzenli ve temiz çalışmak.
Çalışma sırasında paylaşıma ve kullanım kurallarına dikkat etmek, sabırlı ve istekli olmak.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Kulüp ihtiyaçları okul tarafından temin edilecektir.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: ----Yılsonu Etkinliği: Sergi hazırlamak ve kitap oluşturmak
ODA ORKESTRASI KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Ekim İLGEN / ESRA ERDİRİK
Kulüp Amaçları: Enstrüman çalma becerisini öğrenmek, bireysel çalınan çalgıları grup bilinciyle ve
çalışmalarıyla yön verip çalmak.
Kulüp Katılım Kriterleri: Enstrüman çalma bilgisine sahip olmak, müziği sevmek ve enstrüman
çalmaya istekli olmak, kulüp saati başladığında hazır şekilde faaliyet alanında olması gerektiğinin
sorumluluğunu taşımak, yaratıcılık becerisini geliştirmeye açık olmak.
Kulüp Üye Sayısı: 10 öğrenci
Kulüp Kuralları: Enstrümanları dikkatli kullanmak, arkadaşlarının fikirlerine saygılı ve tüm ekiple
paylaşımcı olmak, grup çalışmasına ayak uydurabilmek, verilen görev ve sorumlulukları zamanında
yerine getirmek.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: ----Kulübün Katılacağı Yarışmalar: -------Yılsonu Etkinliği: Yılsonu müzik etkinliği, kulüp gecesi, koridor konserleri
OKÇULUK KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Damla ERGİN
Kulüp Amaçları: Okçuluk kulübünde bu branşa ait temel teknik ve taktik beceriler öğretilirken aynı
zamanda çocukların dikkat kapasitelerini ve konsantrasyon düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar
yapılarak çabukluk, denge, koordinasyon gibi özelliklerinin de geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Kulüp Katılım Kriterleri: Okçuluk branşını öğrenip kendini geliştirmeye istekli olmak, düzenli çalışmaya
uyum sağlamak, zamanı verimli kullanabilmek.
Kulüp Üye Sayısı: 10 öğrenci (5-6. Sınıf)
Kulüp Kuralları: Okul içi okçuluk organizasyonlarında verilen görevi takip etmek ve uygulamak, okulun
belirlemiş olduğu spor kıyafetlerini kullanmak.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Okulumuz tarafından temin edilecektir.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: Okçuluk alanında federasyonun düzenleyeceği yarışmalar
Yılsonu Etkinliği: Okul içi turnuva organize etmek
SANAT VE TASARIM KULÜBÜ (Seramik Obje Yapımı, Kanaviçe, Kağıttan ve kumaştan kuş yapma )
Kulüp öğretmenleri: Zeynep YAĞIZKURT – Reinhilde ÖZBİLGİN
Kulüp Amaçları: Öğrencilerimizin İlgi duyduğu yönde yaratıcılık konusunda araştırma yaparak farklı
malzemeler ile yeni buluşlar ortaya koymalarını sağlamak, tasarım fikrini, el kaslarını ve yaratıcılığını
geliştirmek, seramik malzemeden öğrencilerimizin yaratıcılıklarını kullanarak farklı tasarımlar
oluşturabilmelerini, aynı zamanda yapılan çalışmaların kullanılabilir özellik taşımalarını sağlamak,
kendi kişiliğini oluştururken estetik değerleri de içine katabilmek.
Kulüp Katılım Kriterleri: El becerileri gelişmiş, yeni fikirlere açık, yaratıcı olmayı seven öğrenciler ile
çalışılacaktır.
Kulüp Üye Sayısı: 10 öğrenci
Kulüp Kuralları: Resim atölyesi kuralları geçerlidir. Yapılan çalışmalar yılsonunda sergilenmek üzere
okulumuzda kalacaktır.
Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Malzemeler okulumuz tarafından karşılanacaktır.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: --------Yılsonu Etkinliği: Yılsonu kulüp sergilerinde yapılan çalışmalar yer alacaktır
SATRANÇ KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Güray KERA
Kulüp Amaçları: Satranç oyununu sevdirmek ve satranç seviyelerinin gelişmesini sağlamak
Kulüp Katılım Kriterleri: Satranç oyununu bilen ve satranç bilgisini geliştirmeye istekli öğrencilerin
katılımı
Kulüp Üye Sayısı: 10 öğrenci
Kulüp Kuralları: Sınıf ve ders kurallarına uymak, ödev sorumluluğu bilincinde olmak
Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: ----------------------Kulübün Katılacağı Yarışmalar: Okul içi ve okul dışındaki çeşitli yarışmalar.
Yılsonu Etkinliği: Okul turnuvası, kulüp turnuvası ve çeşitli okullarla takım turnuvası düzenlemek.
TÜRKÇE TİYATRO KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Gülcan KARAÇUR / Zuhal ÖZAKMAN
Kulüp Amaçları: Öğrencilerimize tiyatroyu sevdirmek, sahne sanatlarını tanıtmak, jest ve mimiklerini
doğru kullanmayı, seslerini etkili kullanabilmeyi öğretmek, özgüven kazanmalarını sağlamak
Kulüp Katılım Kriterleri: Sesini güçlü kullanabilme, taklit yapabilme yeteneğinin olması,
beden ve yüz hareketlerini etkili kullanabilmesi, tiyatroyu içtenlikle sevmesi
Kulüp Üye Sayısı: 15 öğrenci
Kulüp Kuralları: Disiplinli çalışma, verilen işi zamanında tamamlama, uyum içinde olma
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Gösteri için gerekebilecek kostümler
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: --------------Yılsonu Etkinliği: Tüm kulüplerin gösterilerinden oluşan gecede sergilenecektir.
WORLD SCHOLAR’S CUP
Öğretmenin Adı: Duygu ÖNER / Steven Ross MILLS
Kulüp Amaçları: Münazarayı tanımak, münazara tekniklerini öğrenmek, başkalarının fikrini dinlemek
ve fikirlerini doğru bir biçimde savunup kabul ettirebilmek, İngilizce konuşmak, İngilizce kelime
bilgisini geliştirmek
Kulüp Katılım Kriterleri: İngilizceye konuşma, yazma, anlama ve dinleme becerilerinde hâkim olmak,
araştırma yapmaya istekli olmak ve güncel olayları takip etmek.
Kulüp Üye Sayısı: 15 öğrenci
Kulüp Kuralları: Mümkün olduğunca İngilizce konuşmak, verilen görevleri zamanında, titizlikle yerine
getirmek.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Yarışmaya katılım ücreti öğrencilerimiz tarafından
karşılanacaktır. Bölgemizde yapılacak olan elemelerde başarılı olmamız durumunda yurtdışında
düzenlenecek olan etaplarda katılım, yol ve konaklama masrafları yine öğrenciye ait olacaktır.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: World Scholar’s Cup
Yılsonu Etkinliği: Yapılan çalışmalar yılsonunda sergilenecektir.
Download

Untitled - Özel Piri Reis Okulları