ORİON EĞİTİM VAKFI
ÖZEL KARŞIYAKA PİRİ REİS OKULLARI
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME SAATLERİ
ÖĞRETMENİN
ADI SOYADI
BRANŞI
GİRİDİĞİ SINIFLAR
GÖRÜŞME
GÜNÜ
GÖRÜŞME
SAATİ
SALĠ HA GÜNGÖR
Ana Sınıfı Öğretmeni
3 YaĢ Sınıfı Öğretmeni
Salı
09:35 - 10:15
EBRU GÜLYUVA
Ana Sınıfı Öğretmeni
4 YaĢ Sınıfı Öğretmeni
Salı
09:35 - 10:15
GÖZDE TĠTO
Ana Sınıfı Öğretmeni
Hazırlık A Sınıfı Öğretmeni
PerĢembe
10:25 -11:05
SERAP DÜZGÜNER
Ana Sınıfı Öğretmeni
Hazırlık B Sınıfı Öğretmeni
Salı
11:10 - 11:50
ZEHRA SARIOĞLU
Ana Sınıfı Öğretmeni
Hazırlık C Sınıfı Öğretmen
ÇarĢamba
14:25 - 15:05
GÖKSUN ÖNER
Sınıf Öğretmeni
1 A Sınıfı Öğretmeni
PerĢembe
13:35 -14:15
ÖVGÜ UZUNOĞLU
Sınıf Öğretmeni
1 B Sınıfı Öğretmeni
ÇarĢamba
14:25 - 15:05
ESRA KARAGÖZ
Sınıf Öğretmeni
2 A Sınıfı Öğretmeni
PerĢembe
14:25 - 15:05
MEHTAP ġENYURT
Sınıf Öğretmeni
2 B Sınıfı Öğretmeni
Salı
10:25 -11:05
SEVGĠ ERCAN
Sınıf Öğretmeni
2 C Sınıfı Öğretmeni
PerĢembe
12:40 - 13:30
AYġE LEVENT
Sınıf Öğretmeni
3 A Sınıfı Öğretmeni
Pazartesi
13:35 -14:15
AYġIN KOCATOROS
Sınıf Öğretmeni
3 B Sınıfı Öğretmeni
ÇarĢamba
13:35 -14:15
MELĠKE BAYSAL
Sınıf Öğretmeni
4 A Sınıfı Öğretmeni
ÇarĢamba
12:40 - 13:30
SELĠN BOZ
Sınıf Öğretmeni
4 B Sınıfı Öğretmeni
ÇarĢamba
15:15 -15:55
NURĠYE UYAR
Sınıf Öğretmeni
4 C Sınıfı Öğretmeni
Cuma
12:40 - 13:30
ZUHAL ÖZAKMAN
Türkçe
5A – 6B – 7B
PerĢembe
14:25 - 15:05
YUSUF VARLI
Türkçe
5B – 6C – 8A – 8B
PerĢembe
15:15 -15:55
GÜLCAN KARAÇUR
Türkçe
5C – 6A – 7A
PerĢembe
13:35 -14:15
NĠLSUN AKDOĞAN
Matematik
7A – 8A – 8B
Salı
10:25 -11:05
HARUN GÜRSOY
Matematik
5A – 6A – 6C
Pazartesi
10:25 -11:05
HASAN TELLĠ
Matematik
5B – 5C – 6B – 7B
Salı
11:10 - 11:50
SEDEN KAĞITÇIOĞLU
Matematik
1A-1B-2A-2B-2C-3A-3B-4A-4B-4C
Pazartesi
09:35 - 10:15
OYA ERKAN
Fen Bilgisi
5B – 6A – 7A – 8B
Cuma
11:55 – 12:45
PINAR AKKAN
Fen Bilgisi
5C – 6B – 6C – 7B – 8A
ÇarĢamba
09:35 - 10:15
NEġE GÖRSEM
Fen Bilgisi
3A-3B-4A-4B-4C-5A
Salı
13:35 -14:15
CANAN ĠPEK
Sosyal Bilgiler
5A – 5B – 6B – 7B – 8A
Salı
11:55 – 12:45
EJDER AKHANCA
Sosyal Bilgiler
5C – 6A – 6C – 7A – 8B
Salı
09:35 - 10:15
BERRAK ÇETĠR
Fransızca
8A – 8B
Cuma
11:10 - 11:50
NERMĠN YILDIZ
Fransızca
5B – 5C – 8A – 8B
ÇarĢamba
08:45 - 09:25
CATHERĠNE CAYRE
Fransızca
5A – 6A – 6B – 6C – 7A – 7B
Salı
13:35 -14:15
YÜCEL POLAT
Fransızca
7A – 7B
ÇarĢamba
14:25 - 15:05
HELENE CORBĠERE
Fransızca
6A – 6B
ÇarĢamba
11:10 - 11:50
MELĠHA ġAHĠN
Fransızca
5A – 6C
Salı
14:25 - 15:05
ANNĠE PORTĠE
Fransızca
5B – 5C
ÇarĢamba
10:25 -11:05
MARĠE MARQUĠER
Fransızca
1A-1B-2A-2B-2C-4A-4B-4C
PerĢembe
09:35 - 10:15
VALERĠE FAGALDE
Fransızca
2C – 4C
ÇarĢamba
09:35 - 10:15
ĠSABELLE PORCHEROT
Fransızca
3B – 4A
PerĢembe
10:25 -11:05
FĠDAN TOPASLAN
Fransızca
3A – 4B
PerĢembe
14:25 - 15:05
ÖZLEM GÜNCAN
Fransızca
2A – 2B
Cuma
12:40 - 13:30
DENĠZ SÜZEN
Fransızca
1A -1B
PerĢembe
11:10 - 11:50
CHRYSTELE GENĠN
Fransızca
HzA
PerĢembe
10:25 -11:05
NĠLHAN ÖZDOĞAN
Fransızca
HzB
Salı
11:10 - 11:50
ÖZGE MĠNGAS
Fransızca
HzC
ÇarĢamba
14:25 - 15:05
MELTEM ġĠMġEK
Fransızca
3YAġ – 4YAġ
Salı
09:35 - 10:15
DUYGU ÖNER
Ġngilizce
5B – 6C – 7B
ÇarĢamba
13:35 -14:15
STEVEN MILLS
Ġngilizce
5A – 5B – 5C – 6A – 6B – 6C – 7A – 7B – 8A – 8B
PerĢembe
14:25 - 15:05
MACĠDE SELTEN
Ġngilizce
5A – 5C – 6A – 6B – 7A – 8A – 8B
Cuma
09:35 - 10:15
ÇAĞLA KINAY
Ġngilizce
HzB-HzC-1B-2C-3B-4B-4C
PerĢembe
09:35 - 10:15
GÜNCE ÖNER
Ġngilizce
4YAġ-HzA-1A-2A-2B-3A-4A
PerĢembe
13:35 -14:15
ELĠF ÖZYÜREK
Ġtalyanca
5A – 5B – 5C – 6A – 6B – 6C – 7A – 7B – 8A – 8B
ÇarĢamba
11:10 - 11:50
NAZĠFE ÖZDEMĠR
Beden Eğitimi
4YAġ-HzB-1A-2C-3B-5B-6C-8B
ÇarĢamba
08:45 - 09:25
ONUR UZUNOĞLU
Beden Eğitimi
2A-3A-4B-4C-5A-6B-7A-8A
ÇarĢamba
08:45 - 09:25
FERGÜL KAYA
Beden Eğitimi
3YAġ-HzA-HzC-1B-2B-4A-5C-6A-7B
ÇarĢamba
08:45 - 09:25
JENNĠFER KARAHAN
Müzik
4YAġ-HzA-HzB-HzC-1A-1B-2A-2B-2C-3A-3B-4A
ÇarĢamba
09:35 - 10:15
EKĠM ĠLGEN
Müzik
4B-4C-5A–5B–5C–6A–6B–6C–7A–7B–8A–8B
PerĢembe
09:35 - 10:15
ESRA ERDĠRĠK
Müzik
3YAġ-4YAġ-HzA-HzB-HzC-1A-1B-2A-2B-2C-3A-3B
Pazartesi
14:25 - 15:05
ZEYNEP YAĞIZKURT
Görsel Sanatlar
3A-3B-4A-4B-4C-5A–5B–5C–6A–6B–6C–7A–7B–8A–8B
Salı
10:25 -11:05
REĠN ÖZBĠLGĠN
Görsel Sanatlar
3YAġ-4YAġ-HzA-HzB-HzC-1A-1B-2A-2B-2C
Pazartesi
10:25 -11:05
Satranç
HzA-HzB-HzC-1A-1B-2A-2B-2C-3A-3B
Cuma
11:10 - 11:50
ZEYNEP GÖKÇETĠN
Dans
3YAġ-4YAġ-HzA-HzB-HzC-1A-1B-2A-2B-2C-3A-3B
Cuma
10:25 -11:05
SUZAN KARAKUZU
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
5A – 5B – 5C – 6A – 6B – 6C – 7A – 7B – 8A – 8B
Salı
15:15 -15:55
BiliĢim Teknolojileri
5A – 5B – 5C – 6A – 6B – 6C
PerĢembe
11:10 - 11:50
GÜRAY KERA
GÖKHAN YÜKSEL
Download

VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME SAATLERİ