E-BÜLTEN
1.SINIFLAR ( MART 2015 )
1.SINIF ÖĞRENCĠLERĠMĠZ HANSEL VE GRETEL OYUNUNU KEYĠFLE ĠZLEDĠ.
DERSĠN ADI: MATEMATĠK
KONU: 3.Ünite
Konu : Problem Çözme
DERSĠN ADI: HAYAT BĠLGĠSĠ
TEMA: BENĠM EġSĠZ YUVAM
Konu: Kişisel Eşyalarım
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri
çözmek için problem çözme basamaklarını öğrendik.
Problemi okuduk, anlattık, verileni ve isteneni yazdık, şekil
çizdik son olarak da çözdük.
Doğal sayılarla çıkarma işlemi
Çıkartmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamını fark
ettik.
Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni ve çıkanı;
sembollerle ve işlemlerle yaptık.
20‟ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulduk, matematik
cümlesini yazdık ve modelle gösterdik.
20 „ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulmayı
öğrendik.
Kişisel eşyalarımızı söyledik. Onları nasıl özenli kullanmamız
gerektiğini anlattık.
DERSĠN ADI: TÜRKÇE
Ailemizde kimin hangi görevi yaptığını anlattık. Benim görevimin
yardımcı olmak ve ders çalışmak olduğunu anladım.
TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE
KONU:Okuma, Yazma,Dinleme ve Anlama Çalışmaları
Okuma ve yazmayı pekiştirici çalışmalar yaptık. Kısa
metinler yazdık, okuduk.
“Oynayarak Büyümek-Spor ve Bedenimiz-Oyuncakçı Amca
-Kim Bizi Destekler –Renklerin Lideri-Yağmur HanımKeloğlan“ Okuma metinlerini dinleme kurallarına göre
dinledik.
İşitilebilir bir ses tonuyla, doğru telaffuzla ve hızlı
okumayı geliştirdik. Olayları oluş sırasına göre anlattık.
Metine ait görsel ve yazılı etkinlikleri yaptık. Metine ait
5N1K sorularını sözlü ve yazılı cevaplandırdık.
Bizim olmayan eşyaları izin almadan almamız gerektiğini öğrendik.
Ödünç aldığımız bu eşyaları dikkatli kullanmayı ve aldığımız gibi geri
vermeyi öğrendik. Geri verirken de “Teşekkür Ederim“ dememiz
gerektiğini öğrendik.
Yanlışlıkla almışsak “özür dilemek“ gerektiğini öğrendik.
Konu: Ailem
Ailemizdeki bireyleri tanıdık. Varsa mesleklerini söyledik. Aile
ağacı çalışmasını yaptık.
Ailemizin dayanışma ve iş birliği yapılan özel bir yer olduğunu
öğrendik.
Konu: Ne Hissediyorum?
Çevremizdeki insanlara karşı hissettiğimiz duygularımızın farkına
vardık. Bunları uygun biçimde nasıl ifade etmemiz gerektiğinin
önemini anladık.
1ST GRADERS
MONTHLY NEWSLETTER
ELT DEPARTMENT MARCH 31/03/2015
This month our theme was „‟ At Home„
We learned the vocabulary of home.
We learned some of the basic structures related to home and furnitures.And we also
watched videos about home.
Also we practised the new structures with songs.
Structures of this month :
Where is mum?She‟s in the hall.
Is grandad in the living room?No,he‟s in the garden.
Where is the ball?It‟s on the table./It‟s in the box.
We have finished the book named “ can I play?” and started to read the book whose name is
“ The Hare and the tortoise”.

Can you play? Yes , I can.

The hare is fast./ The tortoise is slow.
Vocabulary
Home : bathroom,bedroom,kitchen,hall,garden,living room.
Furniture : box,cupboard,bed,table.
Recycle :metal,plastic,glass,paper.
Hare, tortoise, fast, line, race, rest, happy, carrot, hedgehog, tree, tired, rabbit, wake up, hungry, bird, surpried,
frog, bricks, key, kite, flags, koala, schoolbag, crayon and numbers
1. Klassen
MONATSBRIEF DER ERSTEN KLASSEN
Deutschabteilung März 2015
Bu ay öğrendiklerimiz : Vasıtalar, Aktiviteler, Sürmek gitmek, Yazı ÇalıĢmaları
Bu ay içinde Vasıtaları örneğin Araba, Otobüs, Bisiklet..vsr. Ve Aktiviteler: uçmak, zıplamak,
alkışlamak, yürümek, koşmak…vsr. Cümle kalıpları “Ben araba ile gidiyorum, Ben araba sürüyorum” ve
Konularını öğrendik. Bu öğrendiğimiz konuları çeşitli Yazı ve Boyama çalışmalarında pekiştirdik.
Örneğin ikili rol çalışmalar, boyama, boz yapmalar. Görselde takip etme ya da Kelimeleri birleştirme
gibi çalışmalar yapıldı. Telaffuz ve kısa cümleler Video ve Şarkılar ve Hareketli oyunlar ile üzerinde
çalışıldı ve öğrenildi. Ayrıca yeni Şarkılar öğrenildi ve söylenildi. Yazı çalışmalarına da geçildi.
Diesen Monat waren unsere Themen: Die Verkehrsmittel, Aktivitäten, Sätze “ Ich fahre
mit…”, Schreiben.
Diesen Monat haben wir uns mit den Themen “Verkehrsmittel”, und “Aktivitäten” und den
Satzstrukturen “Ich fahre mit…” Ich fliege mit…” sowie das Schreiben beschäftigt. Dazu haben wir
verschiedene Übungen durchgenommen mit Malblättern und das Schreiben fördernde Übungen.
Auspracheflussübungen sowie Ordnungsaufgaben wurden durch diese gefestigt. Es wurden neue
Lieder eingeschult und gelernt. Neue Fragen zu den Themen entsprechen gestellt und angewandt
und dazu Antworten gegeben.
Öğrendiklerimiz:
-Was ist das? Das ist...
- Womit fährst du? Ich fahre mit…./ Ich fliege mit….
- Was machst du? Ich springe, Ich klatsche, Ich renne, Ich laufe
Lied: “ Meine Oma fährt im Hünerstall Motorrad”
UYGULAMALI BÖLÜM
1.SINIFLAR ( MART 2015 )
GÖRSEL SANATLAR
Tual çalışmalarına devam ettik. Resimde
dengenin öneminden bahsettik. Örneğin
SATRANÇ

pat pozisyonları hakkında örnekler gördük,
büyük-küçük, uzun-kısa, yuvarlak-köşeli,
bizlerde örneklendirdik. Hangi durumlarda
açık-koyu, parlak, mat gibi zıtlıkların resmi
oyun pat ( berabere ) biter, hangi durumlarda
dengede tuttuğunu öğrendik.
BEDEN EĞĠTĠMĠ
* Sağ ve sol kollarımızı, sağ ve sol
bacaklarımızı öğrendik.
* Belirli bir süre tek ayak üzerinde
durma, çift ayak sıçrama çalışmaları
ile ayakta makas ve kelebek yaptık.
Pat ( beraberlik ): Pat'ın tanımı ve açıklaması,
oyun matla biter konularını öğrendik.

Puanlama, centilmenlik: Her bir taşın puanını
öğrendik. Centilmenliğin ne demek olduğu ve
satranç oyununda da nasıl centilmen olunacağı
ve nasıl davranılacağı konusunda bilgilendik,
uygulamalı çalışmalar yaptık.
* Araçsız dengede kaldık.
MÜZĠK
* Yönergelere uygun olarak değişik
Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını
yönlere yuvarlandık.
öğrendik. Çevremizdeki müzik etkinliklerine katıldık.
*Köprü yapmayı, yerde oturuş
Vücudumuzu ritim çalgısı gibi kullandık.
pozisyonlarını öğrendik.
Öğrendiğimiz şarkıları arkadaşlarımız ile birlikte
DRAMA
Öğrendiğimiz şarkılar: “Su Bizim Can Dostumuz” ,
“ Esmeralda”, “Sevgi” , “Orman”.
Oynama, tartışma, yeniden oynama
tekniklerini kullanarak iletişim ve
etkileşim kurma becerilerini arttırmaya
yönelik doğaçlama çalışmaları
gerçekleştirdik.
Herhangi bir oyunculuk becerisine
dayandırılmadan performans
diyebileceğimiz yaratıcı drama
süreçlerini sahneye taşıdık.
İnsan doğasında var olan ve genel
anlamda çocuklarımıza yaşam pratiği
sağlayan bir etkinlik olan -eğitimde
drama - çalışmalarımıza da devam ettik.
(şarkı söyleme kurallarına uygun olarak) söyledik,
şarkıları söylerken yanımızdakileri dinledik.
BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ
Wordpad yazı çalışmalarına devam ettik.
Yazı biçimlendirme işlemlerine ek olarak
program içinden resim programına geçilerek
belgeye resim ekleme işlemleri yaptık.
Belgeyi kaydetme ve belge açma ile yeni boş
belge oluşturma işlemleri uyguladık.
Şair Arşi Cad. No:59 Göztepe / KADIKÖY / İSTANBUL
TEL: 0216 566 81 91
[email protected]
Download

E-BÜLTEN 1.SINIFLAR ( MART 2015 )