Gymnázium Václava Hlavatého,
Louny, Poděbradova 661, příspěvková
organizace
Konverzace v německém jazyce
školní rok 2009/2010
-
má za cíl dokonalejší osvojení německého jazyka, zejména v samostatném ústním
vyjadřování a poslechu s porozuměním
umožňuje nabýt větší jistoty v užívání již známého jazykového materiálu v ústní
komunikaci a při řešení řečových situací, dává možnost dále slovní zásobu rozšiřovat
výuka probíhá v návaznosti na hodiny povinného předmětu a se zřetelem na přípravu
k maturitní zkoušce
podkladem pro práci v hodinách konverzace ve 3. i 4. ročníku jsou učebnice Deutsch
im Gespräch, Maturitní témata v němčině, studijní texty Wir wiederholen fürs
Abitur, Deutschsprachige Länder, časopisy, novinové články, poslechové nahrávky a
jiné doplňkové materiály
Probírány budou tyto slovní okruhy a témata:
Čtvrtletí
3. ročník
4. ročník
I.
Ferien,Urlaub,Reisen ,
Auslandsreisen, Die BRD,
In der Stadt
Reisen ,Verkehr, Verkehrsmittel,
Bildung, Bildungssystem,
Zukunftspläne
II.
Wohnen, Wohnort
Stadt und Land, Natur,
Familie,Haushalt,
Lebenslauf
Mensch und Gesellschaft,
Freunde, Jugendliche,
Dienstleistungen, Werbung,
Jahr und Kalender
III.
Freizeit, Hobbys,
Unterhaltung,
Kunst,Kultur,
Literatur
Wirtschaft, Wissenschaft,
Technik,
Massenmedien, Film,
Lektüre
IV.
Sport und Spiele,
Gesunde Lebensweise
Essgewohnheiten
Geschichte und Gegenwart
unseres Landes
Europäische Union
Deutschsprachiges Gebiet
Zařazení témat do ročníků odpovídá postupnému rozvoji jazykových dovedností. Celky jsou
provázeny řadou řečových cvičení, která obsahují potřebné výrazy i mluvnici v rámci daného
tématu.
Mgr. Libuše Majdová
předmětová komise
Německý jazyk
Download

Konverzace v německém jazyce - Gymnázium Václava Hlavatého