Otázky vstupného skúšobného testu MO SRZ Žiar nad Hronom
1/Aký je čas individuálnej ochrany šťuky severnej ?
2/ Aké sú zakázané spôsoby lovu ?
3/ Aký je čas individuálnej ochrany kapra rybničného?
4/ Aký je čas individuálnej ochrany zubáča veľkoústeho?
5/ Aký je čas individuálnej ochrany sumca veľkého?
6/ Aký je čas individuálnej ochrany pleskáča vysokého?
7/ Aká je denná doba lovu na kaprových vodách v mesiaci máj, jún a október ?
8/ Aká je denná doba lovu na kaprových vodách v mesiaci júl, august a september ?
9/ Aká je denná doba lovu na kaprových vodách v mesiaci november a december ?
10/ Aká je denná doba lovu na kaprových vodách v mesiaci marec a apríl ?
11/ Čo musí loviaci pred začatím lovu zapísať ?
12/ Čo je zakázané v kaprových vodách ?
13/Aká je lovná miera kapra rybničného?
14/Aká je lovná miera šťuky severnej ?
15/Aká je lovná miera zubáča veľkoústeho?
16/Aká je lovná miera pleskáča vysokého?
17/Kedy loviaci zapisuje pri ulovení kapra, šťuky, zubáča, sumca, lieňa do záznamu
o úlovkoch druh ulovenej ryby, jej dĺžku a hmotnosť?
18/ Čo je povinný loviaci po ukončení lovu urobiť so smeťmi na lovnom mieste ?
19/ Aké doklady musí mať loviaci počas lovu u seba ?
20/ Kedy musí byť lovné miesto v kaprových vodách osvetlené ?
21/ Akú povinnú výbavu musí loviaci mať u seba počas lovu ?
22/ Aká je lovná miera Amura bieleho ?
23/ Koľko kusov kapra si môže loviaci v jednom dni privlastniť ?
24/ Kedy je v kaprových vodách zakázané loviť na prívlač a rybku ?
25/ Aká je lovná miera Jalca hlavatého ?
26/ Koľko kusov šťuky severnej si môže loviaci v jednom dni privlastniť ?
27/ Aká je lovná miera podustvy severnej ?
28/ Koľko kusov zubáča veľkoústeho si môže loviaci v jednom dni privlastniť ?
29/ Ako sa správne meria lovná miera ryby ?
30/ Aké množstvo rýb si môže loviaci privlastniť v jednom dni ?
Download

Otázky vstupného skúšobného testu MO SRZ Žiar nad Hronom