ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ
2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ SONU ĠTĠBARĠ
ĠLE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM DE KENDĠ BULUNDUKLARI SINIFLARDA
%10 GĠREN BAġARILI ÖĞRENCĠLERĠMĠZ.
Adı Soyadı
Gizem YUMUK
Fatih DEMĠRTAġ
Deniz Tolga SARAÇOĞLU
ġafak ÖZTÜRK
Murat SONĞUR
Caner SABAHAT
Sebahattin ACAR
Merve UZUN
Gizem YUMUK
Muhammet Abdulmecit KINIKLI
Özge UYGUN
Duygu AKYÜZ
Ömer Faruk KELEġ
BaĢak GÖKPINAR
AyĢe Nur BULUT
Kubilay ÖZ
Ramazan TAġ
Ġrfan POLAT
Fazlı Burak KELLECĠ
Emine TUNÇER
Yelda ERDOĞAN
AyĢe Berna ÇAPAK
Gizem ġENSÖZ
Selin BOLAT
Selim MERT
Sebile ÖNAL
Fatih KESĠCĠ
Anıl CEYLAN
Ceren SARIOĞLU
Abdullah HALLI
Gökay ADALI
Ezgi KUTNAL
Selami KIZILKAN
Ferit ALTINDAĞ
Okan ÇOBANOĞLU
Öğrenci No
20102951123
20122951051
20122951091
20122951062
20122951074
20112951017
20112951022
20122951042
20102951123
20112951030
20122952011
20122952079
20122952093
20132952101
20132952109
20122952018
20132952050
20132952084
20122952061
20132952121
20112952070
20122952052
20122952106
20102952009
20112952010
20122952056
20122953009
20122953010
20102953035
20122953056
20132953015
20112953027
20122953023
20102953010
20112953066
Bölüm
Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
ĠĢletme (ĠÖ)
Uluslararası Ticaret (ĠÖ)
Uluslararası Ticaret (ĠÖ)
Uluslararası Ticaret (ĠÖ)
Uluslararası Ticaret (ĠÖ)
Uluslararası Ticaret (ĠÖ)
Uluslararası Ticaret (ĠÖ)
Uluslararası Ticaret (ĠÖ)
Uluslararası Ticaret (ĠÖ)
Uluslararası Ticaret (ĠÖ)
NOT: Ekonomi ve Finans Bölümünde %10 a hiç bir öğrencimiz ilgili koşulu sağlamadığı için
girememiştir.
Download

ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ