2014-2015 HENTBOL SEZONU ALT YAPI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ (GENÇ/ KIZ-ERKEK)
FAALĠYETĠN ADI
Genç Bayan Grup Birinciliği
(1996 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Genç Bayan Yarı final
1996 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Genç Bayan Final
1996 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Genç Erkek Grup Birinciliği
(1996 ve daha küçük doğumlular)
3 Numara Top
Genç Erkek Yarı final
1996 ve daha küçük doğumlular)
3 Numara Top
Genç Erkek Final
1996 ve daha küçük doğumlular)
3 Numara Top
YERĠ
5-10 ĠL
(COĞRAFĠ
BÖLGE)
4-8 GRUP
1- ĠL
(2 SALONLU)
4+4+4+4 = 16 TK
5-10 ĠL
(COĞRAFĠ
BÖLGE)
4-8 GRUP
1- ĠL
(2 SALONLU)
4+4+4+4 = 16 TK
TARĠHĠ
KATILAN ĠLLER
3 -5 MART 2015
81 ĠL DEN KATILACAK TAKIMLAR
30 MART – 2
NĠSAN 2015
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM ĠLE ĠSTANBUL
ĠLĠNĠN 3 OLAN, ANKARA, ANTALYA, ĠZMĠR
ĠLLERĠNĠN 2.OLAN TAKIMLARI
20-25 MAYIS
2015
YARI FĠNAL DEN GELEN 8 TAKIM ĠLE BĠR ÖNCEKĠ
SEZON 1-8 DE YER ALAN ANKARA, ANTALYA, ĠZMĠR,
ORDU, RĠZE TOKAT ĠLLERĠNĠN 1. OLAN VE ĠSTANBUL
ĠLĠNĠN 1. VE 2. OLAN TAKIMLARI
81 ĠL DEN KATILACAK TAKIMLAR
3 -5 MART 2015
30 MART – 2
NĠSAN 2015
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM ĠLE BURSA ĠLĠNĠN 2.
OLAN, ĠSTANBUL ĠLĠNĠN 3. OLAN VE ANKARA ĠLĠNĠN
3. VE 4. OLAN TAKIMLARI
20-25 MAYIS
2015
YARI FĠNAL DEN GELEN 8 TAKIM ĠLE BĠR ÖNCEKĠ
SEZON 1-8’DE YER ALAN BURSA, MARDĠN, RĠZE,
ESKĠġEHĠR ĠLLERĠNĠN 1 OLAN ĠLE ANKARA VE
ĠSTANBUL ĠLLERĠNĠN 1. VE 2. OLAN TAKIMLARI
İL İÇİ YARIŞMA SONUÇ BİLDİRME TARİHİ
KIZLAR
:
ERKEKLER :
EN AZ 4 TAKIMLI LĠG YAPAN 81 ĠLĠN
1.’LERĠ, ĠLLERĠNDEN EN AZ 8 TAKIMLI LĠG
YAPAN ĠLLERĠN ĠL 2.LERĠ VE BĠR ÖNCEKĠ YIL
1-8 DE YER ALANĠLLERDEN GELECEK 1 ER
FAZLA TAKIM ĠLE YAPILACAKTIR
MÜSABAKALAR SONUNDA
12TAKIM YARIFĠNALE YÜKSELECEKTĠR
GRUPLARDAN GELEN 12TAKIM VE BĠR ÖNCEKĠ
SEZON DERECEYE GĠREN 4 TAKIM OLMAK
ÜZERE TOPLAM 16 TAKIM KATILACAKTIR.
YARI FĠNAL GELECEK 8 TAKIM ĠLE BĠR
ÖNCEKĠ SEZONDA ĠLK 8 DERECEYE GĠREN
ĠLLERDEN GELECEK 8 TAKIM OLMAK ÜZERE
TOPLAM 16 TAKIM ĠLE FĠNAL MUSABAKALARI
OYNANACAKTIR.
EN AZ 4 TAKIMLI LĠG YAPAN 81 ĠLĠN
1.’LERĠ, ĠLLERĠNDEN EN AZ 8 TAKIMLI LĠG
YAPAN ĠLLERĠN ĠL 2.LERĠ VE BĠR ÖNCEKĠ YIL
1-8 DE YER ALAN ĠLLERDEN GELECEK 1 ER
FAZLA TAKIM ĠLE YAPILACAKTIR
MÜSABAKALAR SONUNDA
12 TAKIM YARI FĠNALE YÜKSELECEKTĠR
GRUPLARDAN GELEN12 TAKIM VE BĠR ÖNCEKĠ
SEZON DERECEYE GĠREN 4 TAKIM OLMAK
ÜZERE TOPLAM 16 TAKIM KATILACAKTIR.
YARI FĠNAL GELECEK 8 TAKIM ĠLE BĠR
ÖNCEKĠ SEZONDA ĠLK 8 DERECEYE GĠREN
ĠLLERDEN GELECEK 8 TAKIM OLMAK ÜZERE
TOPLAM 16 TAKIM ĠLE FĠNAL MUSABAKALARI
OYNANACAKTIR.
26 ŞUBAT 2015
26 ŞUBAT 2015
2014-2015 HENTBOL SEZONU ALT YAPI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ (YILDIZ/ KIZ-ERKEK)
FAALĠYETĠN ADI
Yıldız Bayan Grup Birinciliği
(1998 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Yıldız Bayan Yarı final
1998 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Yıldız Bayan Final
1998 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
YıldızErkek Grup Birinciliği
(1998 ve daha küçük doğumlular)
3 Numara Top
Yıldız Erkek Yarı final
1998 ve daha küçük doğumlular)
3 Numara Top
Yıldız Erkek Final
1998 ve daha küçük doğumlular)
3 Numara Top
YERĠ
5-10 ĠL
(COĞRAFĠ
BÖLGE)
4-8 GRUP
1- ĠL
(2 SALONLU)
4+4+4+4 = 16 TK
5-10 ĠL
(COĞRAFĠ
BÖLGE)
4-8 GRUP
1- ĠL
(2 SALONLU)
4+4+4+4 = 16 TK
TARĠHĠ
27-30 NĠSAN
2015
08-11 MAYIS
2015
28 MAYIS-2
HAZĠRAN 2015
27-30 NĠSAN
2015
08-11 MAYIS
2015
KATILAN ĠLLER
81ĠL DEN KATILACAK TAKIMLAR
EN AZ 4 TAKIMLI LĠG YAPAN 81 ĠLĠN
1.’LERĠ, ĠLLERĠNDEN EN AZ 8 TAKIMLI LĠG
YAPAN ĠLLERĠN ĠL 2.LERĠ VE BĠR ÖNCEKĠ YIL
1-8 DE YER ALAN ĠLLERDEN GELECEK 1 ER
FAZLA TAKIM ĠLE YAPILACAKTIR
MÜSABAKALAR SONUNDA
12 TAKIM YARI FĠNALE YÜKSELECEKTĠR
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM ĠLE BURSA, ĠZMĠR,
ANKARA ĠLLERĠNĠN 2. OLAN VE ĠSTANBUL ĠLĠNĠN 3.
OLAN TAKIMLARI
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM VE BĠR
ÖNCEKĠ SEZON DERECEYE GĠREN 4 TAKIM
OLMAK ÜZERE TOPLAM 16TAKIM
KATILACAKTIR.
YARI FĠNAL DEN GELEN 8 TAKIM ĠLE BĠR ÖNCEKĠ
SEZON 1-8 DE YER ALAN BURSA, ĠZMĠR, ANKARA,
ESKĠġEHĠR, SĠVAS, RĠZE ĠLLERĠNĠN 1. OLAN VE
ĠSTANBUL ĠLĠNĠN 1. VE 2. OLAN TAKIMLARI
YARI FĠNAL GELECEK 8TAKIM ĠLE BĠR
ÖNCEKĠ SEZON SEZONUNDA ĠLK 8 DERECEYE
GĠREN ĠLLERDEN GELECEK 8 TAKIM OLMAK
ÜZERETOPLAM 16 TAKIM ĠLE FĠNAL
MUSABAKALARI OYNANACAKTIR.
81 ĠL DEN KATILACAK TAKIMLAR
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM ĠLE ĠSTANBUL
ĠLĠNĠN 3. OLAN VE ANKARA ĠLĠNĠN 5. OLAN
TAKIMLARI
YARI FĠNAL DEN GELEN 8 TAKIM ĠLE BĠR ÖNCEKĠ
29 MAYIS-3
SEZON 1-8 DE YER ALAN BURSA, KOCAELĠ
HAZĠRAN 2015 ĠLLERĠNĠN 1. OLAN, ĠSTANBUL ĠLĠNĠN 1. VE 2. OLAN
ĠLE ANKARA ĠLĠNĠN 1. , 2. , 3. VE 4. OLAN TAKIMLARI
İL İÇİ YARIŞMA SONUÇ BİLDİRME TARİHİ
EN AZ 4 TAKIMLI LĠG YAPAN 81 ĠLĠN
1.’LERĠ, ĠLLERĠNDEN EN AZ 8 TAKIMLI LĠG
YAPAN ĠLLERĠN ĠL 2.LERĠ VE BĠR ÖNCEKĠ YIL
1-8 DE YER ALAN ĠLLERDEN GELECEK 1 ER
FAZLA TAKIM ĠLE YAPILACAKTIR
MÜSABAKALAR SONUNDA
12 TAKIM YARI FĠNALE YÜKSELECEKTĠR
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM VE BĠR
ÖNCEKĠ SEZON DERECEYE GĠREN 4 TAKIM
OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 TAKIM
KATILACAKTIR.
YARI FĠNAL GELECEK 8TAKIM ĠLE 2012 -2013
SEZONUNDA ĠLK 8 DERECEYE GĠREN
ĠLLERDEN GELECEK 8 TAKIM OLMAK
ÜZERETOPLAM 16 TAKIM ĠLE FĠNAL
MUSABAKALARI OYNANACAKTIR.
KIZLAR
: 15 NİSAN 2015
ERKEKLER : 15 NİSAN 2015
-
2014-2015 HENTBOL SEZONU ALT YAPI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ (KÜÇÜK/ KIZ-ERKEK)
FAALĠYETĠN ADI
Küçük Bayan Grup Birinciliği
(2000 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Küçük Bayan Yarı final
(2000 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Küçük Bayan Final
(2000 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Küçük Erkek Grup Birinciliği
(2000 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Küçük Erkek Yarı final
(2000 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Küçük Erkek Final
(2000 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
YERĠ
5-10 ĠL
(COĞRAFĠ BÖLGE)
4-8 GRUP
1- ĠL
(2 SALONLU)
4+4+4+4 = 16 TK
5-10 ĠL
(COĞRAFĠ BÖLGE)
4-8 GRUP
1- ĠL
(2 SALONLU)
4+4+4+4 = 16 TK
TARĠHĠ
KATILAN ĠLLER
16-19 ġUBAT 2015
81 ĠL DEN KATILACAK TAKIMLAR
12-15 MART 2015
GRUPLARDAN GELEN12 TAKIM ĠLE SĠVAS,
MUĞLA, ESKĠġEHĠR ĠLLERĠNĠN 2. OLAN VE
ANKARA ĠLĠNĠN 3.OLAN TAKIMLARI
07-12 HAZĠRAN
2015
YARI FĠNAL DEN GELEN 8 TAKIM ĠLE SĠVAS,
MUĞLA, ESKĠġEHĠR, SAMSUN, ADANA, ĠSTANBUL
ĠLLERĠNĠN 1 OLAN VE ANKARA ĠLĠNĠN 1. VE
2.OLAN TAKIMLARI
EN AZ 4 TAKIMLI LĠG YAPAN 81 ĠLĠN
1.’LERĠ, ĠLLERĠNDEN EN AZ 8 TAKIMLI
LĠG YAPAN ĠLLERĠN ĠL 2.LERĠ VE BĠR
ÖNCEKĠ YIL 1-8 DE YER ALAN ĠLLERDEN
GELECEK 1 ER FAZLA TAKIM ĠLE
YAPILACAKTIR
MÜSABAKALAR SONUNDA
12 TAKIM YARI FĠNALE YÜKSELECEKTĠR
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM VE BĠR
ÖNCEKĠ SEZON DERECEYE GĠREN 4
TAKIM OLMAK ÜZERE TOPLAM 16
TAKIM KATILACAKTIR.
YARI FĠNAL GELECEK 8 TAKIM ĠLE BĠR
ÖNCEKĠ SEZONDA ĠLK 8 DERECEYE
GĠREN ĠLLERDEN GELECEK 8 TAKIM
OLMAK ÜZERETOPLAM 16 TAKIM ĠLE
FĠNAL MUSABAKALARI OYNANACAKTIR.
16-19 ġUBAT 2015
81 ĠL DEN KATILACAK TAKIMLAR
EN AZ 4 TAKIMLI LĠG YAPAN 81 ĠLĠN
1.’LERĠ, ĠLLERĠNDEN EN AZ 8 TAKIMLI
LĠG YAPAN ĠLLERĠN ĠL 2.LERĠ VE BĠR
ÖNCEKĠ YIL 1-8 DE YER ALAN ĠLLERDEN
GELECEK 1 ER FAZLA TAKIM ĠLE
YAPILACAKTIR
MÜSABAKALAR SONUNDA
12 TAKIM YARI FĠNALE YÜKSELECEKTĠR
12-15 MART 2015
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM ĠLE BURSA
ĠLĠNĠN 2.OLAN, ANKARA ĠLĠNĠN 3.OLAN ĠLE
ĠSTANBUL ĠLĠNĠN 3. VE 4. OLAN TAKIMLARI
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM VE BĠR
ÖNCEKĠ SEZON DERECEYE GĠREN 4
TAKIM OLMAK ÜZERE TOPLAM 16
TAKIM KATILACAKTIR.
07-12 HAZĠRAN
2015
YARI FĠNAL DEN GELEN 8 TAKIM ĠLE BĠR
YARI FĠNAL GELECEK 8 TAKIM ĠLE BĠR
ÖNCEKĠ SEZON 1-8 DE YER ALAN BURSA, ADANA,
ÖNCEKĠ SEZONDA ĠLK 8 DERECEYE
ĠZMĠR, SĠVAS ĠLLERĠNĠN 1. OLAN TAKIMLARI
GĠREN ĠLLERDEN GELECEK 8 TAKIM
ĠLE ANKARA, ĠSTANBUL ĠLLERĠNĠN 1.VE 2. OLAN
OLMAK ÜZERETOPLAM 16 TAKIM ĠLE
TAKIMLARI
FĠNAL MUSABAKALARI OYNANACAKTIR.
İL İÇİ YARIŞMA SONUÇ BİLDİRME TARİHİ
KIZLAR
: 8 ŞUBAT 2015
ERKEKLER : 8 ŞUBAT 2015
Download

altyapı statüsü