ROTAČNÍ KOMPRESORY
AKTUÁLNÍ
NABÍDKA SLEV
R-410A
Chladicí výkon To +7 °C
Btu/hod.
W
Cena Kč/1 ks
po slevě
YZG - E 27 RY2
YZG - E 35 RY2
YZG - J53 RY2
8 210
11 950
18 080
2 700
3 500
5 300
2 500,2 900,3 100,-
2 250,2 610,2 790,-
YZG - L70 RY2
PA 108 X1C-4F
PA 145 X2C-4F
PA 215 X2CS-4K
PA 290 X3CS-4M
23 880
8 764
12 003
18 141
24 484
7 000
2 570
3 520
5 320
7 180
4 150,2 800,3 200,3 900,4 950,-
3 735,2 520,2 880,3 510,4 455,-
R-407C
FavorCOOL
Chladicí výkon To +7 °C
Btu/hod.
W
Cena Kč/1 ks
po slevě
YZG - 27 RY 1
YZG - 35 REY 1
YZG - 48 RBY 1
9 390
12 100
16 550
2 750
3 550
4 950
2 200,3 790,2 650,-
1 980,3 411,2 385,-
YZG - 56 RB 1
FCQX - 41u
19 270
24 226
5 650
7 100
2 850,3 950,-
2 565,3 555,-
Při pravidelných a větších odběrech možnost dalších slev.
Ceny v Kč bez DPH platí do 30. 6. 2012, vyprodání zásob nebo vydání nového ceníku.
.2926/8ä%$276DV276&KODGLFt]DĜt]HQt
3UDKD8WUDWLtel./fax tel. e-mail FKOD]HQLSUDKD#NRYRVOX]EDRWVF]
9UDĖDQ\tel. e-mail FKOD]HQLYUDQDQ\#NRYRVOX]EDRWVF]
ýHVNp%XGČMRYLFH9UEHQVNitel. e-mail FKOD]HQLFE#NRYRVOX]EDRWVF]
ZZZNRYRVOX]EDRWVF]
6tGORILUP\.2926/8ä%$276DV7RYDþRYVNpKR3UDKD,ý]DSViQRX026Y3UD]HRGG%YORåND
Download

ROTAČNÍ KOMPRESORY