2013 – 2014 HENTBOL SEZONU ALT YAPI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ (GENÇ/ KIZ-ERKEK)
FAALĠYETĠN ADI
Genç Bayan Grup Birinciliği
(1995 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Genç Bayan Yarı final
1995 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Genç Bayan Final
1995 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Genç Erkek Grup Birinciliği
(1995 ve daha küçük doğumlular)
3 Numara Top
Genç Erkek Yarı final
1995 ve daha küçük doğumlular)
3 Numara Top
Genç Erkek Final
1995 ve daha küçük doğumlular)
3 Numara Top
YERĠ
5-10 ĠL
(COĞRAFĠ
BÖLGE)
4-8 GRUP
1- ĠL
(2 SALONLU)
4+4+4+4 = 16 TK
5-10 ĠL
(COĞRAFĠ
BÖLGE)
4-8 GRUP
1- ĠL
(2 SALONLU)
4+4+4+4 = 16 TK
TARĠHĠ
17-19 ġUBAT
2014
KATILAN ĠLLER
81 ĠL DEN KATILACAK TAKIMLAR
18-21 MART
2014
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM ĠLE ĠZMĠR,
ĠSTANBUL,ANKARA,VE SĠVAS ĠLLERĠNĠN 2. OLAN
TAKIMLARI
10-15 MAYIS
2014
YARI FĠNAL DEN GELEN 8 TAKIM ĠLE BĠR ÖNCEKĠ
SEZON 1-8 DE YER ALAN ĠZMĠR, ĠSTANBUL, ANKARA,
SĠVAS,ESKĠġEHĠR, TOKAT ĠLLERĠNĠN 1. VE ELAZIĞ
ĠLĠNĠN 1. VE 2. OLAN TAKIMLARI
17-19 ġUBAT
2014
81 ĠL DEN KATILACAK TAKIMLAR
18-21 MART
2014
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM ĠLE BURSA ĠLĠNĠN
2.TAKIMI, ANKARA ĠLĠNĠN 4. TAKIMI VE ĠSTANBUL
ĠLĠNĠN 4. VE 5. OLAN TAKIMLARI
10-15 MAYIS
2014
YARI FĠNAL DEN GELEN 8 TAKIM ĠLE BĠR ÖNCEKĠ
SEZON 1-8’DE YER BURSA, MARDĠN ĠLLERĠNĠN 1.
ĠSTANBUL VE ANKARA ĠLLERĠNĠN 1. 2. VE 3. OLAN
TAKIMLARI
İL İÇİ YARIŞMA SONUÇ BİLDİRME TARİHİ
EN AZ 4 TAKIMLI LĠG YAPAN 81 ĠLĠN
1.’LERĠ, ĠLLERĠNDEN EN AZ 8 TAKIMLI LĠG
YAPAN ĠLLERĠN ĠL 2.LERĠ VE BĠR ÖNCEKĠ YIL
1-8 DE YER ALAN ĠLLERDEN GELECEK 1 ER
FAZLA TAKIM ĠLE YAPILACAKTIR
MÜSABAKALAR SONUNDA
12 TAKIM YARI FĠNALE YÜKSELECEKTĠR
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM VE BĠR
ÖNCEKĠ SEZON DERECEYE GĠREN 4 TAKIM
OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 TAKIM
KATILACAKTIR.
YARI FĠNAL GELECEK 8 TAKIM ĠLE 2012 -2013
SEZONUNDA ĠLK 8 DERECEYE GĠREN
ĠLLERDEN GELECEK 8 TAKIM OLMAK ÜZERE
TOPLAM 16 TAKIM ĠLE FĠNAL MUSABAKALARI
OYNANACAKTIR.
EN AZ 4 TAKIMLI LĠG YAPAN 81 ĠLĠN
1.’LERĠ, ĠLLERĠNDEN EN AZ 8 TAKIMLI LĠG
YAPAN ĠLLERĠN ĠL 2.LERĠ VE BĠR ÖNCEKĠ YIL
1-8 DE YER ALAN ĠLLERDEN GELECEK 1 ER
FAZLA TAKIM ĠLE YAPILACAKTIR
MÜSABAKALAR SONUNDA
12 TAKIM YARI FĠNALE YÜKSELECEKTĠR
GRUPLARDAN GELEN12 TAKIM VE BĠR ÖNCEKĠ
SEZON DERECEYE GĠREN 4 TAKIM OLMAK
ÜZERE TOPLAM 16 TAKIM KATILACAKTIR.
YARI FĠNAL GELECEK 8 TAKIM ĠLE 2012 -2013
SEZONUNDA ĠLK 8 DERECEYE GĠREN
ĠLLERDEN GELECEK 8 TAKIM OLMAK ÜZERE
TOPLAM 16 TAKIM ĠLE FĠNAL MUSABAKALARI
OYNANACAKTIR.
KIZLAR
: 7 ŞUBAT 2014
ERKEKLER : 7 ŞUBAT 2014
2013- 2014 HENTBOL SEZONU ALT YAPI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ (YILDIZ/ KIZ-ERKEK)
FAALĠYETĠN ADI
Yıldız Bayan Grup Birinciliği
(1997ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Yıldız Bayan Yarı final
1997 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Yıldız Bayan Final
1997ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Yıldız Erkek Grup Birinciliği
(1997 ve daha küçük doğumlular)
3 Numara Top
Yıldız Erkek Yarı final
1997 ve daha küçük doğumlular)
3 Numara Top
Yıldız Erkek Final
1997 ve daha küçük doğumlular)
3 Numara Top
YERĠ
5-10 ĠL
(COĞRAFĠ
BÖLGE)
4-8 GRUP
1- ĠL
(2 SALONLU)
4+4+4+4 = 16 TK
5-10 ĠL
(COĞRAFĠ
BÖLGE)
4-8 GRUP
1- ĠL
(2 SALONLU)
4+4+4+4 = 16 TK
TARĠHĠ
8-11 MART
2014
1-4 NĠSAN
2014
22-27 NĠSAN
2014
8-11 MART
2014
1-4 NĠSAN
2014
22-27 NĠSAN
2014
KATILAN ĠLLER
81 ĠL DEN KATILACAK TAKIMLAR
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM ĠLE ANKARA,
ĠSTANBUL, ANTALYA VE SĠVAS ĠLLERĠNĠN 2.
OLAN TAKIMLARI
YARI FĠNAL DEN GELEN 8 TAKIM ĠLE BĠR ÖNCEKĠ
SEZON 1-8 DE YER ALAN ANKARA, ĠSTANBUL,
ANTALYA, SĠVAS, BURSA, ELAZIĞ ĠLLERĠNĠN 1.
ĠZMĠR ĠLĠNĠN 1. VE 2. OLAN
TAKIMLARI
81 ĠL DEN KATILACAK TAKIMLAR
GRUPLARDAN GELEN12 TAKIM ĠLE ANKARA ĠLĠNĠN
4. ĠSTANBUL ĠLĠNĠN 3. 4. VE BURSA ĠLĠNĠN 2. OLAN
TAKIMLARI
YARI FĠNAL DEN GELEN 8 TAKIM ĠLE BĠR ÖNCEKĠ
SEZON 1-8 DE YER ALAN ANKARA ĠLĠNĠN 1. 2. 3.
ĠSTANBUL VE ĠZMĠR ĠLLERĠNĠN 1. 2. BURSA ĠLĠNĠN
1. OLAN TAKIMLARI
İL İÇİ YARIŞMA SONUÇ BİLDİRME TARİHİ
EN AZ 4 TAKIMLI LĠG YAPAN 81 ĠLĠN
1.’LERĠ, ĠLLERĠNDEN EN AZ 8 TAKIMLI LĠG
YAPAN ĠLLERĠN ĠL 2.LERĠ VE BĠR ÖNCEKĠ YIL
1-8 DE YER ALAN ĠLLERDEN GELECEK 1 ER
FAZLA TAKIM ĠLE YAPILACAKTIR
MÜSABAKALAR SONUNDA
12 TAKIM YARI FĠNALE YÜKSELECEKTĠR
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM VE BĠR
ÖNCEKĠ SEZON DERECEYE GĠREN 4 TAKIM
OLMAK ÜZERE TOPLAM 16TAKIM
KATILACAKTIR.
YARI FĠNAL GELECEK 8TAKIM ĠLE 2012 -2013
SEZONUNDA ĠLK 8 DERECEYE GĠREN
ĠLLERDEN GELECEK 8 TAKIM OLMAK ÜZERE
TOPLAM 16 TAKIM ĠLE FĠNAL
MUSABAKALARI OYNANACAKTIR.
EN AZ 4 TAKIMLI LĠG YAPAN 81 ĠLĠN
1.’LERĠ, ĠLLERĠNDEN EN AZ 8 TAKIMLI LĠG
YAPAN ĠLLERĠN ĠL 2.LERĠ VE BĠR ÖNCEKĠ YIL
1-8 DE YER ALAN ĠLLERDEN GELECEK 1 ER
FAZLA TAKIM ĠLE YAPILACAKTIR
MÜSABAKALAR SONUNDA
12 TAKIM YARI FĠNALE YÜKSELECEKTĠR
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM VE BĠR
ÖNCEKĠ SEZON DERECEYE GĠREN 4 TAKIM
OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 TAKIM
KATILACAKTIR.
YARI FĠNAL GELECEK 8TAKIM ĠLE 2012 -2013
SEZONUNDA ĠLK 8 DERECEYE GĠREN
ĠLLERDEN GELECEK 8 TAKIM OLMAK ÜZERE
TOPLAM 16 TAKIM ĠLE FĠNAL
MUSABAKALARI OYNANACAKTIR.
KIZLAR
26 ŞUBAT 2014
ERKEKLER 26 ŞUBAT 2014
FAALĠYETĠN ADI
Küçük Bayan Grup Birinciliği
(1999ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Küçük Bayan Yarı final
1999 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Küçük Bayan Final
1999 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Küçük Erkek Grup Birinciliği
(1999 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Küçük Erkek Yarı final
1999ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
Küçük Erkek Final
1999 ve daha küçük doğumlular)
2 Numara Top
2013- 2014 HENTBOL SEZONU ALT YAPI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ (KÜÇÜK/ KIZ-ERKEK)
YERĠ
5-10 ĠL
(COĞRAFĠ BÖLGE)
4-8 GRUP
1- ĠL
(2 SALONLU)
4+4+4+4 = 16 TK
5-10 ĠL
(COĞRAFĠ BÖLGE)
4-8 GRUP
1- ĠL
(2 SALONLU)
4+4+4+4 = 16 TK
TARĠHĠ
17-19 MAYIS
2014
KATILAN ĠLLER
81 ĠL DEN KATILACAK TAKIMLAR
27-30 MAYIS
2014
GRUPLARDAN GELEN12 TAKIM ĠLE ĠZMĠR
ĠLĠNĠN 3. 4. , ĠSTANBUL , ANTALYA ĠLLERĠNĠN 2.
OLAN TAKIMLARI
7-12 HAZĠRAN
2014
YARI FĠNAL DEN GELEN 8 TAKIM ĠLE ĠSTANBUL,
ANTALYA, BURSA, MALATYA, MUĞLA, SĠVAS
ĠLLERĠNĠN 1. ĠZMĠR ĠLĠNĠN 1. VE 2. OLAN
TAKIMLARI
17-19 MAYIS
2014
81 ĠL DEN KATILACAK TAKIMLAR
27-30 MAYIS
2014
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM ĠLE ANKARA
ĠLĠNĠN 4. 5. 6. VE BURSA ĠLĠNĠN 2. OLAN
TAKIMLARI
7-12 HAZĠRAN
2014
YARI FĠNAL DEN GELEN 8 TAKIM ĠLE BĠR
ÖNCEKĠ SEZON 1-8 DE YER ALAN BURSA , SĠNOP,
ĠSTANBUL, ĠZMĠR, MERSĠN ĠLLERĠNĠN 1.
ANKARA ĠLĠNĠN 1. 2. VE 3. OLAN TAKIMLARI
İL İÇİ YARIŞMA SONUÇ BİLDİRME TARİHİ
EN AZ 4 TAKIMLI LĠG YAPAN 81 ĠLĠN
1.’LERĠ, ĠLLERĠNDEN EN AZ 8 TAKIMLI
LĠG YAPAN ĠLLERĠN ĠL 2.LERĠ VE BĠR
ÖNCEKĠ YIL 1-8 DE YER ALAN ĠLLERDEN
GELECEK 1 ER FAZLA TAKIM ĠLE
YAPILACAKTIR
MÜSABAKALAR SONUNDA
12 TAKIM YARI FĠNALE YÜKSELECEKTĠR
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM VE BĠR
ÖNCEKĠ SEZON DERECEYE GĠREN 4
TAKIM OLMAK ÜZERE TOPLAM 16
TAKIM KATILACAKTIR.
YARI FĠNAL GELECEK 8 TAKIM ĠLE 2012 2013 SEZONUNDA ĠLK 8 DERECEYE
GĠREN ĠLLERDEN GELECEK 8 TAKIM
OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 TAKIM ĠLE
FĠNAL MUSABAKALARI OYNANACAKTIR.
EN AZ 4 TAKIMLI LĠG YAPAN 81 ĠLĠN
1.’LERĠ, ĠLLERĠNDEN EN AZ 8 TAKIMLI
LĠG YAPAN ĠLLERĠN ĠL 2.LERĠ VE BĠR
ÖNCEKĠ YIL 1-8 DE YER ALAN ĠLLERDEN
GELECEK 1 ER FAZLA TAKIM ĠLE
YAPILACAKTIR
MÜSABAKALAR SONUNDA
12 TAKIM YARI FĠNALE YÜKSELECEKTĠR
GRUPLARDAN GELEN 12 TAKIM VE BĠR
ÖNCEKĠ SEZON DERECEYE GĠREN 4
TAKIM OLMAK ÜZERE TOPLAM 16
TAKIM KATILACAKTIR.
YARI FĠNAL GELECEK 8 TAKIM ĠLE 2012 2013 SEZONUNDA ĠLK 8 DERECEYE
GĠREN ĠLLERDEN GELECEK 8 TAKIM
OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 TAKIM ĠLE
FĠNAL MUSABAKALARI OYNANACAKTIR.
KIZLAR
: 7 MAYIS 2014
ERKEKLER : 7 MAYIS 2014
Download

2013 – 2014 hentbol sezonu alt yapı türkiye birinciliği