3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM
EDİLECEKLER İÇİN YAPILAN YERLEŞTİRME SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZ
KADROLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN DİKKATİNE…
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam edilecekler için yapılan kura
sonucunda Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için
23.03.2015 tarihi itibariyle 06.04.2015 tarihi mesai bitimine kadar hazırlanması gereken evraklar
aşağıya çıkarılmıştır. Belirtilen süre içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları
gerekmektedir, süresi içerisinde başvuruda bulunmayanların ataması yapılmayacaktır.
İLANEN DUYURULUR. 23.03.2015
HAZIRLANMASI GEREKEN ATAMA EVRAKLARI:
1- Dilekçe
2- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden görevini devamlı yapmasına engel akıl
hastalığı bulunmadığına ve Memur olarak görev yapabileceğine dair heyet raporu)
3- Diploma (Aslı ya da noter tasdikli sureti veya mezun olduğu okuldan aslı gibidir onaylatılmış
sureti.)
4- Varsa önceki hizmetlerini gösteren SGK hizmet dökümü cetveli.
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
6- Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf erkekler için ceketli kravatlı.)
7- Askerlik Durumunu Gösteren Belge (Erkek adaylar için)
ÜNİVERSİTEMİZE 3713 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YERLEŞENLERİN
LİSTESİ
Sıra No:
ADI
SOYADI
UNVANI
1
Abdurrahman
YILDIZ
Hizmetli
2
Atila
AVUNÇ
Memur
AYDEMİR
3
Ayşe
Memur
ALTUNAKAR
4
Bilal
BİLMEZ
Memur
5
Ferhat
ÇİFTÇİ
Hizmetli
6
Fuat
ETYEMEZ
Memur
7
Hayrettin
YILDIRIM
Hizmetli
8
İsmail
ZENGİN
Memur
9
Kutbettin
DURMAZ
Hizmetli
10
Leyla
YILDIZ
Hizmetli
11
Mehmet Emin
YILDIZ
Memur
12
Mehmet Salih
TURDU
Memur
13
Mihan
AY
Hizmetli
14
Mustafa
İLİK
Hizmetli
15
Necat
SONĞUR
Memur
16
Önal
ŞİMŞEK
Hizmetli
17
Selman
KARDAŞ
Hizmetli
18
Süleyman
ATILĞAN
Memur
19
Süleyman
KORT
Hizmetli
20
Şirin
YAŞAR
Hizmetli
21
Turan
TİRYAKİ
Memur
22
Veysi
ARICI
Hizmetli
23
Yılmaz
YILDIZ
Hizmetli
Download

Dökümanı indirmek için tıklayınız